Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.6.2020 o 10:32 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 4.6.2020 10:32 - 10:40 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, asi nikto z nás, ale nielen nikto z nás, tí, ktorí tu sedíme v parlamente, ale aj tých z ľudí, ktorí nás volili, nepochybujú o tom, že je potrebné zmeniť spôsob voľby generálneho prokurátora. A takisto sa asi všetci zhodneme v tom, že táto zmena musí smerovať k tomu, aby bol novozvolený generálny prokurátor nielen kompetentnou a odborne zdatnou osobou, ale predovšetkým osobou nezávislou, neskorumpovanou, ktorá sa nebojí pustiť do trestného stíhania kohokoľvek, a to bez ohľadu na to, či je to obyčajný gauner z ulice alebo nejaký vysoko postavený úradník, politik či priamo minister, alebo nejaký najvyšší ústavný činiteľ.
Žiaľ, keď si prečítame to, čo navrhujete vy, teda váš spôsob zmeny voľby generálneho prokurátora, zistíme, že tento návrh smeruje len k jednému jedinému cieľu. A tým cieľom nie je nejaká nezávislosť či odpolitizovanie generálnej prokuratúry. Tým cieľom je len pripraviť legislatívne podmienky na to, aby ste si ako vládna väčšina mohli v tomto parlamente zvoliť za generálneho prokurátora svojho človeka. Človeka, ktorý síce nikdy nerobil prokurátora, za to však robil prakticky celý život politika reprezentujúceho vaše záujmy. A preto ho na tomto mieste chcete mať, aby ste prostredníctvom neho vy určovali, aké kauzy sa budú vyšetrovať a aké kauzy sa zametú pod koberec, jednoducho aby ste prostredníctvom neho určovali, či spravodlivosť dopadne len na predstaviteľov vašich politických oponentov, alebo aj na podozrivých zločincov spojených s vami a vašimi politickými stranami. Ale skôr než prejdem k tejto osobe, na ktorú ste celkom zjavne ušili túto vašu novelu zákona, vyjadrím sa k jej samotnému obsahu.
Kvitujem, že chcete zaviesť verejné vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady. Vítam aj to, že chcete umožniť, aby kandidátov navrhovali nielen poslanci Národnej rady, ale aj ďalšie inštitúcie, ako napr. profesijné organizácie právnikov či vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva.
S čím však rozhodne nemôžeme súhlasiť, je skutočnosť, že chcete generálneho prokurátora vybrať nie výlučne spomedzi prokurátorov, ale že chcete umožniť, aby sa ním mohol stať prakticky akýkoľvek právnik s 15-ročnými skúsenosťami a dostatočným vekom. To je v podstate ešte horšie ako súčasný zákon, ktorý tu dnes máme. Vaša novela zákona totiž umožňuje, aby sa stal generálnym prokurátorom hoci aj notár, či exekútor, ktorý síce môže mať hoci aj 30-ročnú právnickú prax, ale s prácou prokurátora sa za celú svoju kariéru ani len nestretol. Alebo môže ísť o advokáta či sudcu, čo celý svoj profesijný život riešil výhradne len obchodné či rodinné právo a k trestnému právu, ktoré tvorí podstatnú časť práce akéhokoľvek prokurátora a ktorého sa týkajú aj tie najväčšie kauzy, ktoré už po všetkých tých rokoch chceme riadne vyšetriť a odstíhať, jednoducho k trestnému právu títo ani len nepričuchli. Nehovoriac o tom, že s činnosťou prokurátory, hoci len tej najmenšej, okresnej, a jej prácou nemajú absolútne žiadne skúsenosti. Úplne stačí, že tento kandidát bude váš človek zmýšľajúci ako vy a majúci vašu politickú podporu a dôveru.
Dámy a páni, to je presne to isté, ako keby ste umožnili postaviť na čelo generálneho štábu armády niekoho, kto v armáde ani neslúži a dokonca nebol nikdy ani len na vojne. Alebo ako keby ste chceli riaditeľom Policajného zboru urobiť niekoho, kto v súčasnosti nie je ani radovým policajtom. A aby som nebol ďaleko od právnických profesií, je to presne to isté, ako keby sa mal predsedom Najvyššieho súdu stať človek, ktorý sám nie je ani len sudcom toho najnižšieho okresného súdu. Jednoducho vám stačí, že je na tej správnej, teda na tej vašej politickej strane, ale potom o akej kompetentnosti, o akej odbornosti a odpolitizovaniu voľby generálneho prokurátora tu potom chceme hovoriť.
Ďalšia vec, ktorú som si všimol, je, že okrem veku, vzdelania a právnickej praxe a bezúhonnosti zavádzate ďalšiu podmienku, a síce že kandidát na generálneho prokurátora musí mať také morálne vlastnosti a doterajší život, ktoré dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať. V dôvodovej správe to opakovane nazývate takým špeciálnym pojmom osobná integrita. Nechcem tu teraz riešiť, prečo ste použil práve tento termín, hoci mi nedá nespomenúť, že keď si ho zadáte do Googla, tak prvé, čo vám vyskočí, je podrobný rozbor tohto termínu na stránke, alebo teda na webe sekty scientológov, možno ide o náhodu, možno ten, čo písal tú dôvodovú správu, nemá s touto sektou nič spoločné, ale to len taká perlička, tomu sa nechcem venovať.
Najdôležitejšie ale je to, že akokoľvek pekné slová o morálke, a teda o osobnej integrite generálneho prokurátora, znejú, z právneho hľadiska ide o mimoriadne neurčité, nejasné a vágne formulácie, ktoré sa dajú prakticky vykladať akokoľvek. Presnejšie tak, ako to vyhovuje tým, čo budú toto ustanovenie v praxi aplikovať. A toto ste práve vy a vaša vládna koalícia, pretože v tomto prípade bude morálku, čestnosť a život jednotlivých kandidátov na generálneho prokurátora a vôbec plnenie všetkých podmienok posudzovať jeden jediný orgán, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Pri všetkej úcte k tomuto orgánu, ktorého som sám členom, ja si naozaj nemyslím, že 12 ľudí zastúpených v tomto výbore ovládanom politikmi z vašej vládnej koalície je schopný skutočne objektívne a bez politizovania posúdiť morálny kredit v jednotlivých kandidátov. Namiesto toho, aby ste zmenili voľbu generálneho prokurátora tak, aby ho volili nie politici v parlamente, teda nie tí, čo práve vládnu a sú pri moci, ale výlučne odborníci z praxe, ľudia z právnickej komunity a takto celú voľbu raz a navždy odpolitizovali, vy namiesto toho chcete túto voľbu ešte viac spolitizovať, pretože po novom navrhujete, aby boli k voľbe pripustení len tí kandidáti, ktorým to schválite vy, o ktorých vy rozhodnete, že sú dostatočne morálni a čestní, resp. o ktorých tu rozhodne vaša politická väčšina v ústavnoprávnom výbore.
A je tu ešte jedna novinka, ktorú chcete zaviesť, a to možnosť odvolať generálneho prokurátora z dôvodu, ak svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Opäť asi nikto z nás nepochybuje o tom, že generálny prokurátor by mal vykonávať funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Problém je ale ten, že tieto pojmy sú opäť neurčité, že tieto pojmy nemajú vami navrhovanej novele zákona žiadne merateľné ukazovatele a zo svojej podstaty ich ani nemôžu mať, a teda sa dajú vykladať akokoľvek, to vyhovuje tým, čo ich budú vykladať a posudzovať.
A opäť, posudzovať a vykladať ich nebude žiaden súd, ale výlučne Národná rada, v ktorej máte väčšinu vy, a následne prezidentka Slovenskej republiky, ktorá je tiež v podstate vaším človekom.
A teraz mi povedzte, ako môže byť generálny prokurátor v takejto situácii nezávislý, keď vie, že môže byť prakticky kedykoľvek na základe takýchto vágnych formulácií odvolaný, ak sa nebude správať tak, ako to vyhovuje práve vládnucej koalícii a úradujúcej prezidentke.
Veď vy vlastne z generálneho prokurátora urobíte len obyčajnú bábku nielenže vami zvolenú, ale dokonca aj po zvolení vnútorne urobiť všetko tak, ako to vyhovuje vám a vašim politickým záujmom, ak sa bude chcieť táto soba udržať vo funkcii. Takto sa môže z generálneho prokurátora ľahko stať prakticky len nástroj na likvidáciu a prenasledovanie vašich politických oponentov.
A napokon, panie poslankyne, páni poslanci, ešte jedna vec ma na vašom návrhu zaráža a to je podmienka bezúhonnosti. Nieže by som s touto podmienkou nesúhlasil, jasné, generálny prokurátor musí byť bezúhonný, s tým úplne súhlasím, ale ja som presvedčený o tom, že generálny prokurátor, ktorý je prvým mužom v štáte, ktorý má dohliadať na zákonnosť, musí byť absolútne bezúhonný. Teda nesmie za celý svoj život, nesmie sa dopustiť žiadneho, akéhokoľvek trestného činu, či už úmyselného, alebo len z nedbanlivosti.
Problém je ale v tom, že podľa vášho návrhu, podľa výkladu bezúhonnosti, tak ako si to vykladáte vy, nemá ísť o absolútnu bezúhonnosť. Vám stačí, že kandidát nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Teda ak sa kandidát dopustil, hoci len, hoci len v nedávnej minulosti, trestného činu z nedbanlivosti a je dokonca v podmienke, bude podľa vás celkom v poriadku a môže sa stať generálnym prokurátorom. A práve na tomto možno demonštrovať, ako je celá vaša novela našitá na to, aby sa za generálneho prokurátora, aby ste mohli zvoliť za tohto, do tejto funkcie svojho človeka, teda bývalého ministra spravodlivosti a vnútra a bývalého poslanca Národnej rady Daniela Lipšica, známeho politika, ktorý založil a niekoľko rokov viedol politickú stranu NOVA, ktorej zástupcu nájdeme aj v tomto parlamente priamo vo vašej vládnej koalícii. Inými slovami odpolitizovanie voľby generálneho prokurátora a nezávislosť Generálnej prokuratúry a la Matovič vyzerá asi tak, že zmeníte zákon, aby ste si na túto funkciu dosadili dlhoročného politika a svojho politického kamaráta Daniela Lipšica, ktorý navyše nikdy v živote na žiadnej prokuratúre nepracoval.
Preto a len preto vehementne presadzujete, aby sa generálnym prokurátorom mohli stať aj osoby, ktoré nikdy neboli prokurátormi. Aby váš človek Lipšic mohol spĺňať aj podmienku bezúhonnosti, túto jednoducho definujete tak, aby zahŕňal len úmyselné trestné činy. Ak by ste totiž zaviedli absolútnu bezúhonnosť, Lipšic by ju nespĺňal, keďže bol relatívne nedávno právoplatne odsúdený za neúmyselný trestný čin usmrtenia na podmienečný trest, keď pri dopravnej nehode zrazil 72-ročného dôchodcu, a neskončil by len s podmienkou, ale vo väzení, ak by sa súdy riadili jeho vlastným názorom z minulosti, že celebrity, ktoré spôsobia takéto úmrtia, by mali ísť sedieť. To, čo však pán Lipšic požadoval pre iných, sa jeho osobne nakoniec netýkalo a nenaplnil by ani tú vašu osobnú integritu, keby ste o nej nerozhodovali vy sami na ústavnoprávnom výbore, keďže bol ministrom spravodlivosti práve v čase druhej Dzurindovej vlády, tej vlády, ktorej sa bezprostredne týka jedna z najväčších káuz histórii Slovenska, kauza Gorila. A nič na tom nemení ani ten fakt, že neskôr voči aktérom Gorily verejne vystupoval. Už len samotný fakt, že bol súčasťou takejto vlády, ako je minister a dokonca podpredseda, o niečom z jeho osobnej integrity vypovedá. A to som nespomenul ešte jeho vystúpenie v Národnej rade vo februári 2003, kde ako síce skúsený právnik, ale obhajoval americký útok na Irak bez mandátu OSN s odôvodnením, že ide o spravodlivú vojnu s poukazom na to, že Irak disponuje zbraňami hromadného ničenia a Amerike ide len o mier. To, že žiadne zbrane hromadného ničenia sa v Iraku napokon nenašli a že namiesto mieru prišiel do Iraku len rozvrat a krviprelievanie, to je myslím, že všetkým absolútne jasné, ale je to taký ďalší dobrý príklad toho, akú má osobitnú integritu pán Lipšic.
Dámy a páni z vládnej koalície, čo ste sem priniesli tento váš možno pre vás revolučný návrh zákona, ktorý ale nič nemení, iba zhoršuje, ak je toto vaša cesta, ako dosiahnuť spravodlivosť na Slovensku, ak to je toto spôsob, ako zvoliť generálneho prokurátora odborného, nezávislého a morálneho, ktorý konečne spraví poriadok so zločincami bez ohľadu na ich vysoké funkcie, majetok či politický vplyv, tak to naozaj ďakujem pekne.
Toto nie je spravodlivosť, toto je bezprávie. Bezprávie a politická korupcia, ktorá v Slovenskej republike vládne, bohužiaľ, už dlhých 27 rokov a ktorá sa nikdy nezmení, pokiaľ budeme do funkcií a zvlášť do funkcie generálneho prokurátora, prvého muža ochrany zákonnosti, dosadzovať stále tie isté mená, stále tých istých zradcov a zapredancov, či dokonca ľudí, ktorí sú v podmienke.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 18:18 - 18:19 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Valášek, vy tu stále, ako aj vaši predrečníci, kolegovia, ako aj pán minister, stále sa tu omieľa tá, tá poučka o tom, že ako Rusko súčasné anektovalo Krym a že to bol jeden zlomový moment, hej. A ja sa chcem spýtať teda, keď už sa bavíme o tej anexii Krymu, tak viete mi povedať, kedy sa vlastne Krym stal súčasťou Ukrajiny, hej, teda tej Ukrajiny, ktorej mal Krym zobrať Rusko a komu patril Krym pred tým, než sa stal súčasťou Ukrajiny a akým spôsobom sa stal súčasťou Ukrajiny alebo teda tej Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky? Lebo aj na tom spôsobe, či to bolo demokratické, nedemokratické, jednoducho ak sa chceme baviť o týchto veciach, či to bolo spravodlivé, nespravodlivé, či to bola anexia, alebo nebola anexia zo strany Ruska, tak by sme mali poznať históriu. Takže ja len chcem vedieť, že či tú históriu poznáte alebo nie. Tak poprosím vás odpovedať na tieto moje otázky aspoň nejako rámcovo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 18:05 - 18:06 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Osuský, ja mám na vás len takú jednoduchú vecnú otázku. Pán poslanec, vy ste síce lekár, ale tým, nie ste psychiater, vy ste ako osoba schizofrenik? A pýtam sa to preto, lebo vy tu na jednej strane kritizujete Sovietsky zväz, idete do histórie, idete do minulosti, spomínate tu pakt Molotov – Ribbentrop a neviem čo všetko z minulosti, toto všetko zároveň prenášate aj na súčasný ruský národ alebo na Rusov, hoci teda súčasťou Sovietskeho zväzu v tej dobe neboli iba Rusi, ale boli tam aj Ukrajinci, Bielorusi a ďalšie stovky národností, no a na druhej strane obdivujete a stále sa zastávate nášho najväčšieho spojenca z NATO Spojených štátov amerických, ktoré práve v tom čase tej druhej svetovej vojny boli práve dôsledným spojencom Sovietskeho zväzu, toho Sovietskeho zväzu, ktorý vy kritizujete. Tak prosím vás, urobte si nejaký poriadok v tom, že kto je vlastne váš spojenec, či ste proamerický, prosovietsky, alebo keď ste prosovietsky, alebo keď ste proamerický, mali by ste byť aj prosovietsky alebo v tej dobe by ste boli prosovietsky ako vaši spojenci súčasní z Ameriky? Urobte si v tom, prosím, poriadok, lebo ja mám naozaj dojem, že ste schizofrenik.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 12:57 - 12:59 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ja ďakujem tým kolegom, ktorí ešte stále vyznávajú nejaké národné, kresťanské hodnoty tu v tomto parlamente.
Čo sa týka tých ostatných, pani poslankyňa Kozelová, ja neviem, vy ste tu hovorili, že, že sa nejakým spôsobom osekávajú práva národnostných menšín. Ale ja neviem, vy žijete v nejakom inom svete? Veď práve práva národnostných menšín sa buď to udržujú na tej istej úrovni už niekoľko desiatok rokov, alebo sa naopak navyšujú, tak ako to chcete navýšiť aj vy ich práva. A ja tu nie som proti nejakým národnostným menšinám, ja len hovorím to, že slovenský národ ako väčšinový národ vo svojom vlastnom štáte, ktorý je, sa nazýva demokratický a právny podľa ústavy, musí mať predsa rovnaké práva ako akákoľvek národnostná menšina. Nemôžeme im dávať práva, ktoré nemá ani tá väčšina, teda náš vlastný národ, nemôžeme im dávať nejaké vlastné úrady a vlastné zákony.
Pán poslanec Cmorej, takisto ste ma nejakým spôsobom nepočúvali, pretože ja som ani raz nehovoril o nejakých rasách, nejakých bielych, čiernych, že by som podľa tohto spôsobu nejako delil slovenských občanov alebo kohokoľvek iného, to ste si, to ste si už vymysleli vy vo vlastnej hlave. A už vôbec neviem, čo v mojom prejave bolo o neznášanlivosti. Môj prejav bol skôr o tom, ako musíme chrániť a ochraňovať a starať sa aj o vlastný národ, nielen o ostatné národnostné menšiny, ostatných občanov Slovenskej republiky.
No a, pani Záborská, no, áno, ja s vami súhlasím, treba žiť, treba žiť kresťanstvo, netreba to len deklarovať, ale v tom programovom vyhlásení vlády nenájdeme nič a o tom, ako nič, nič, na čom by, na čom by boli postavené kresťanské hodnoty. Vy tam, naopak, ešte chcete zachovať tie poradné orgány, ja som to už hovoril, ten výbor pre práva gejov, lesieb a tak ďalej. Čiže čo tam je kresťanské? Čím vy budete kresťanským žiť ako vládna koalícia?
No a to, že tí otcovia zakladatelia Európskej únie to nepotrebovali deklarovať, no, a hoci, ako tvrdíte, boli kresťania, no zamyslite sa, boli vôbec oni kresťania alebo boli len nejakí stúpenci nejakej, nejakých falošných slobod... (pozn. red.: nezrozumiteľne vyslovené) ideológií?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.4.2020 12:42 - 12:51 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, myslím si, že nikto z vás koaličných poslancov asi nebude odo mňa očakávať ako od opozičného poslanca, že budem chváliť programové vyhlásenie vlády, že budem na ňom hľadať nejaké pozitívne stránky. Naopak, mojou povinnosťou je otvorene poukazovať na jeho nedostatky, pretože tieto nedostatky sú vlastne nedostatkami novej Matovičovej vlády, ukazuje pravú tvár, charakter a najmä ideologické pozadie.
Preto hovorím hneď na úvod, že kto z občanov Slovenskej republiky hľadal v tomto programovom vyhlásení vlády čo i len náznak tradičnej slovenskej, kresťanskej a národnej ideológie, tak sa ho jednoducho nedočká. A to aj napriek tomu, že medzi ministrami tejto vlády sú aj ľudia ako pán minister Krajniak, ktorý ešte ako poslanec častokrát dával tak veľmi prehnane a otvorene aj najavo svoje kresťanské presvedčenie, a tiež aj napriek tomu, že máme predsedu vlády z OĽANO, teda strany, ktorá sa pred voľbami chválila tým, že má kresťanské krídlo zastúpené súčasnými poslancami Richardom Vašečkom či Annou Záborskou.
Preto sa vás pýtam, dámy a páni z vládnej koalície, tí, čo sa hlásite ku kresťanstvu, kde bol váš hlas pri zostavovaní programového vyhlásenia tejto vlády? Možno mi budete teraz namietať, že Slovenská republika sa predsa podľa ústavy neviaže na žiadnu ideológiu či náboženstvo, a preto ani v programovom vyhlásení vlády nemohli byť zakotvené tradičné hodnoty, aj keby to možno niektorí z vás chceli. Vysvetlite mi potom ale, ako je možné, že sa do programového vyhlásenia aj napriek tomu predsa len dostalo hneď niekoľko ideológií, medzi ktorými nechýba ani ideológia liberalizmu, teda ideológia rozvratu všetkého, na čom náš národ stojí už po stáročia, ideológia, ktorú odsudzoval svojho času aj najväčší velikán slovenského národa, a to Ľudovít Štúr.
Dámy a páni z vládnej koalície, a vy sa k tejto ideológii otvorene hlásite, keď ste uviedli, že so znepokojením sledujete nedôveru v liberálnu demokraciu. A my za nás z Ľudovej strany Naše Slovensko hovoríme otvorene, že aj my máme nedôveru v liberálnu demokraciu a nás na rozdiel od vás teší, že čoraz viac ľudí jej nedôveruje. Pretože naša strana je za demokraciu, no za inú demokraciu, za demokraciu postavenú na tradičných hodnotách, pretože liberalizmus ako ideológiu mravného a morálneho rozkladu spoločnosti rozhodne odmietame.
A predsa toto isté hodnotenie a presne toto isté hodnotenie tzv. liberálnej demokracie mal aj pán minister Krajniak ešte ako poslanec za SME RODINA. A preto sa ho chcem teraz opýtať, aj keď tu neni v tejto sále, povedzte mi, či ste svoj názor zmenili alebo už nie ste schopný v tejto vláde presadiť ani to, aby sa táto vláda nehlásila k protikresťanskej ideológii liberalizmu?
Panie poslankyne, páni poslanci, programové vyhlásenie vlády ale neobsahuje len zhubnú ideológiu liberalizmu, ale aj ideológiu multikulturalizmu, o ktorej škodlivosti by nám mohli rozprávať mnohí občania západoeurópskych štátov zaplavených imigrantmi. Skúste totiž nájsť v celom programovom vyhlásení vlády čo i len jedenkrát, jedenkrát slovo národ, národ slovenský, národ, ku ktorému sa hlási drvivá väčšina občanov Slovenskej republiky. Ten akoby pre túto vládu vôbec neexistoval. Aj názov Slováci sa tu vyskytuje len raz, aj to len v súvislosti so zahraničnými Slovákmi.
Zato však v programovom vyhlásení nájdeme celú stať o národnostných menšinách, či o tom, ako zlepšiť postavenie či životnú situáciu Cigánov. Kým pri národnostných menšinách chce táto vláda posilňovať ich identitu, jazyk a kultúru, ani slovom sa nezmieňuje o rozvoji a podpore slovenskej kultúry, slovenského povedomia či slovenskej identity.
A hoci demokracia je vládou väčšiny, pre túto vládu sú jednoducho menšiny viac ako väčšinový slovenský národ. Vláda chce dokonca prijať osobitný zákon o postavení národnostných menšín, zriadiť úrad pre národnostné menšiny, zaviesť menšinové jazyky do samosprávy krajov, čo nemala v programe dokonca ani bývala vláda, v ktorej sedeli zástupcovia maďarskej menšiny MOST-u - HÍD.
Ak chcete osobitný zákon o postavení národnostných menšín, tak prijmite potom rovnaký zákon aj pre väčšinových Slovákov. Ak môžu mať menšiny svoj vlastný úrad, nech ho majú aj väčšinoví Slováci. Ak sa osobitne chcete venovať zlepšovaniu situácie Cigánov, tak potom sa rovnako osobitne venujme aj zlepšovaniu životnej situácie a postavenia Slovákov. Napríklad tých Slovákov, ktorí musia trpieť dennodenne teror neprispôsobivých asociálov z osád. Veď čím je slovenský národ horší od národnostných menšín, ktoré žijú na Slovensku? A to nie je len nejaký pocit, nejaká moja formalita, veď si len zoberme, že kým pre menšiny chce vláda osobitný úrad, v prípade Slovákov chce prehodnotiť financovanie Matice slovenskej, teda ich najvýznamnejšej národnej ustanovizne so stáročnou tradíciou.
Píšete, že v rámci kultúry má osobitné postavenie rôznorodá kultúra národnostných menšín. A opäť, kde je slovenská kultúra, tá má pre vás aké postavenie? Také, že chcete zrušiť ak kvóty slovenskej hudby v rádiách, ktoré mali aspoň čiastočne obmedziť absolútnu dominanciu angloamerickej kultúru v našich médiách?
Zato však tvrdíte, že vláda Slovenskej republiky vytvorí legislatívny rámec na zabezpečenie rozvoja kultúry príslušníkov národnostných menšín a tiež tzv. nových menšín na území Slovenska. Čiže pre vás je ešte aj kultúra tzv. nových menšín, čiže kadejakých imigrantov bez akýchkoľvek väzieb na Slovensko, viac ako kultúra vlastného národa.
Dámy a páni, po liberalizme a multikulturalizme sú tu ešte dve ďalšie ideológie, ku ktorým sa táto vláda hlási.
Prvou z nich je zahraničnopolitická ideológia, ideológia bezvýhradnej orientácie tejto vlády na Európsku úniu, ktorej sme odovzdali našu suverenitu, a na zločinecký pakt NATO, to, čo vy nazývate transatlantickými štruktúrami. Táto ideológia sa tiahne celým vaším programovým vyhlásením tak veľmi a tak nápadne, až sa človek neubráni dojmu, ako keby vám to celé vaše slávne vyhlásenie napísali niekde na americkej ambasáde alebo v Bruseli.
No a napokon poslednou ideológiou, ktorú ste dostali do programového vyhlásenia tentoraz však skryto pod zámienkou ochrany záujmov Slovenskej republiky, je totalitná ideológia, za akú by sa nemusel hanbiť ani Veľký brat z Orwellovho románu 1984, ideológia potláčajúca slobodu slova, teda to najzákladnejšie demokratické právo. Akoby nestačilo, že aj dnes sú ľudia kriminalizovaní za verejné vyslovenie názorov, ktoré sa nepáčia tým, čo práve vládnu, a preto ich pod zámienkou boja proti extrémizmu trestajú. Táto vláda ide ešte ďalej, keď prichádza s nápadom trestne stíhať ľudí za to, čo nazýva šírenie propagandy a dezinformácií.
Prosím, dámy a páni z vládnej koalície, nehovorte mi tu o tom, aké nebezpečné je šíriť rôzne dezinformácie. Na šírenie skutočne nebezpečných dezinformácií tu predsa aj dnes máme zavedený trestný čin šírenia poplašnej správy. Vám to však nestačí, vy chcete stíhať ľudí za to, že verejne povedia či napíšu niečo, čo vám nejaký poplatný policajt, prokurátor alebo znalec označí a vyhodnotí za propagandu či za dezinformáciu.
Máme si toto vaše totalitné opatrenie vykladať tak, že ak raz niekto vysloví svoj názor napríklad na súčasný koronavírus, že bol umelo vytvorený, ako to urobil nedávno svetoznámy tenista Marat Safin, alebo že imigranti ohrozujú Európu, tak ho pošlete do väzenia len preto, že podľa vás, čo ste pri moci, ide o dezinformáciu a propagandu? A čo ak názor na umelý pôvod koronavírusu vysloví odborník, ako napríklad francúzsky virológ a nositeľ Nobelovej ceny Luc Montagnier, a niekto sa odvolá len na jeho odborný názor, aj potom ho budete trestať?
Dámy a páni z vládnej koalície, vy chcete síce slobodu slova, ale len vtedy, keď vám to vyhovuje, a len preto toho, kto hlása vaše názory. Keď niekto rozširuje niečo, čo sa vám nepáči a čo nevyhovuje vašim pánom z Európskej únie, NATO a mimovládok, tak to jednoducho označíte za propagandu a dezinformáciu a poženiete ho pred súd. Toto je tá vaša liberálna demokracia, o ktorej hovoríte a ktorej máme dôverovať?
Panie poslankyne, poslanci, program tejto vlády v skutočnosti nie je ničím iným ako programom cudzích mocností, programom mimovládok a ich domácich agentov, ktorí či už z presvedčenia, pre peniaze alebo z hlúposti zrádzajú svoju vlasť a národ.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:42 - 9:43 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán poslanec Gyimesi, ja s vami musím súhlasiť, vy ste veľmi dobre povedali, že ani MOST-u - HÍD, ani SMK za tie roky, čo boli vo vláde, sa nepodarilo dosiahnuť to, čo sa podarilo dosiahnuť vám v programovom vyhlásení vlády tejto Matovičovej vlády. Naozaj, maďarská iredenta ešte nebola taká silná, ako je dnes, maďarčina vo VÚC-kach, osobitný zákon na, pre národnostné menšiny, osobitný úrad pre národnostné menšiny.
A, prosím vás, vy sa nejako neschovávajte za nejaké iné národnostné menšiny, pretože práve na tých VÚC-kach je dobre vidieť, že tu nejde vôbec o nejakú rusínsku menšinu alebo o nejakú poľskú menšinu, alebo akékoľvek iné, ale iba výlučne o maďarskú menšinu, pretože iných VÚC-iek sa to nebude týkať.
A, pán poslanec, ešte jedna vec. To máme teraz čakať, keď príde ďalšia Matovičova vláda nedajbože o nejaké ďalšie štyri roky alebo po predčasných voľbách, tak potom čo, kam to bude ďalej smerovať, potom budete mať v programovom vyhlásení vlády vyhlásenie maďarskej autonómie?
Ja vám dám jednu radu, mali by ste sa viacej starať o to, aby národnostné menšiny, všetky národnostné menšiny a obzvlášť maďarská národnostná menšina, predovšetkým dobre ovládali štátny slovenský jazyk, pretože s týmto je problém. A neriešili tu takéto nezmysly.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:26 - 16:27 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán poslanec, pán poslanec Pollák, vy ste hovorili vo svojom príspevku v rozprave veľa o rozvoji cigánskej komunity, ale nejako ste opomenuli jednu takú zásadnú vec z programového vyhlásenia vlády, kde sa píše o tom, že vláda Slovenskej republiky bude aktívne podporovať férové vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných cigánskych komunít. Chcem sa spýtať, ako si to férové vysporiadanie týchto právnych vzťahov k pozemkom predstavujete, pretože v právnom štáte existuje len jedno férové a spravodlivé riešenie, ako vysporiadať právne vzťahy k pozemkom, ktoré niektorí príslušníci týchto komunít vyslovene okupujú, a to na úkor ich právoplatných majiteľov, a to okamžite zbúrať ich chatrče, ktoré si tam protiprávne postavili a vysťahovať ich. Ja iné riešenie nepoznám. Teda chcem vedieť, aké je vaše, vaša predstava toho férového vysporiadania týchto vzťahov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 10:50 - 10:52 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda Marian Kotleba, ty si veľmi dobre demaskoval pravú tvár tejto vlády v tom, ako sa chystá v podstate posilniť práva sexuálnych deviantov, ktoré by v konečnom dôsledku viedli aj k zavedeniu registrovaných partnerstiev homosexuálov, a to tým, že do samotného programového vyhlásenia si uviedla tú vetu, ktorú sme tu počuli pred chvíľkou, že zlepší legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcich sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Ja si myslím, že každý uvažujúci človek vidí, že toto je jasný odkaz na to, aby sa posilnili práve práva nie nejakých nezosobášených párov, ale v prvom rade týchto rôznych sexuálnych deviantov.
Ale ja by som chcel ešte doplniť jednu vec, o ktorej si nehovoril a ktorá takisto dokazuje to, že táto vláda nemá problém so sexuálnymi deviáciami, a to konkrétne tým, že na strane 17 svojho vyhlásenia uvádza, že bude pokračovať v aktivitách iniciatívy pre otvorené vládnutie, zachová úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj svoje existujúce stále poradné orgány. No a medzi takéto existujúce stále poradné orgány patrí aj tzv. výbor pre práva lesieb, gayov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, ktoré zaviedla ešte bývalá Ficova vláda v roku 2012. Čiže aj tento výbor zostane zachovaný.
Teda ak si niekto myslel, že keď bude vo vláde minister pán Krajniak, ktorý tak ostentatívne dáva najavo svoje konzervatívne kresťanské zmýšľanie, alebo že tam budú ľudia ako pán Vašečka, že toto bude nejakou zárukou toho, že Slovenská republika bude stáť na nejakých tradičných hodnotách, tak stačí si prečítať programové vyhlásenie vlády a je jasné, že týmto smerom sa to nebude uberať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:08 - 14:10 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pani ministerka, vy hovoríte o tom, že jediným cieľom tohto vášho návrhu zákona je zaviesť na Slovensku ten český model. Ale ten český model, ako ste to aj vy priznali, predpokladá to, že je tam udelený súhlas toho, koho sa spracúvajú tieto, o kom sa spracúvajú tieto informácie. A predpokladá aj to, že po tých šiestich hodinách, po tom, čo sa tieto informácie využijú, tak sa jednoducho zlikvidujú. A kde v tomto vašom návrhu zákona nájdeme tieto dve české podmienky? To časové obmedzenie a ten súhlas. To tam jednoducho nenájdeme, čiže ten váš návrh zákona, nie je pravda že by nejakým spôsobom kopíroval ten český návrh.
Ďalšia vec. Vy sa aj vo svojej dôvodovej správe odvolávate na to, ako vynikajúco to funguje v tých ázijských krajinách, Singapure, v Kórei, tuším ešte v Taiwane, ale keď som sa vás pýtal na ústavnoprávnom výbore, aby ste uviedli, akým spôsobom to tam konkrétne prebieha, teda čo tým docielili, alebo ako to je, aby sme si to vedeli predstaviť, nielen tieto všeobecné reči, čo rozprávate o tom, ako to má napomáhať v prevencii, ale konkrétne, ako to tam vyzerá v týchto krajinách, tak ste mi na to nevedeli odpovedať.
Preto ja len zopakujem na záver to, čo som povedal aj na výbore, každá totalita v dejinách začínala tým, že sa zhromažďovali informácie o všetkých občanoch daného štátu, a to najčastejšie práve pod zámienkou nejakého ohrozenia, nejakej, nejakého, nejakej ochrany obyvateľov. Jednoducho tým, že sa zneužíval strach ľudí v krízových situáciách.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis