Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2020 o 17:43 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

25.9.2020 12:37 - 12:52 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za, ospravedlňujem sa za nedorozumenie. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií - Finančná správa, v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, uvedenú správu prerokoval 30. júna 2020 na 8. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy, dovoľte mi ho prečítať. Čiže návrh uznesenia k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 25.9.2020 12:31 - 12:46 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem vám pekne za prejavenú dôveru, takže dovoľte mi ešte opraviť vlastne ten predchádzajúci bod a doplniť ho o informáciu, resp. o správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá je predkladaná v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. polrok. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor Slovenskej republiky, ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií - Finančnú správu, v mesiaci júl 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020.
Správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 7. septembra 2020 na 11. schôdzi. Zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Návrh uznesenia je súčasťou tejto správy, dovoľte mi prečítať návrh uznesenia ako v predchádzajúcich prípadoch. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020.
Pán podpredseda, skončil som, otvorte rozpravu aj k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2020 12:31 - 12:46 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 (tlač 134) a teda ak ste to povedali, že obidva naraz, tak za I. polrok 2020 (tlač 192). V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávnenými použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúce utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujú utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba sú uvedené v predloženej správe.
Čo sa týka správy za I. polrok roku 2020, tá bola prerokovaná na 4. schôdzi výboru dňa 24. septembra 2020 a bolo prijaté uznesenie, ktorým vzal výbor predmetnú správu na vedomie s odporúčaním, na vedomie s odporúčaním Národnej rady Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Dovoľte mi prečítať návrh uznesení. Národná rada Slovenskej republiky z 25. septembra 2020 k správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Národná rada berie na vedomie správu Osobitného kontrolné výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Obdobné uznesenie je aj pri správe za I. polrok 2020, kde je totožné s tým, že sa tam mení v častiach, kde je uvedený rok 2019 je za I. polrok 2020.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k obidvom týmto bodom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2020 12:31 - 12:46 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za nedorozumenie. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií - Finančná správa, v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 30. júna 2020 na 8. schôdzi. Zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Návrh na uznesenie je súčasťou správy. Dovoľte mi ho prečítať, čiže návrh uznesenia k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2020 12:10 - 12:11 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len chcem poprosiť všetkých členov výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby, že 12.15 dnes máme rokovanie. Ďakujem.

(Rokovanie 13. schôdze NR SR sa skončilo o 12.12 hodine.)

(Po skončení 13. schôdze NR SR a po prestávke pokračovalo rokovanie 12. schôdze NR SR.)


Poznámka:
V súvislosti s celosvetovou pandémiou nového koronavírusu COVID-19 počas rokovania NR SR všetci poslanci NR SR mali povinnosť mať na tvári rúška, resp. aj ochranné rukavice na rukách. Po vstupe do rokovacej sály boli povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách. (Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020, ktorým sa verejnou vyhláškou oznámilo vydanie rozhodnutia, a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2680/2020 zo dňa 17. 03. 2020, ktorým Národnej rade Slovenskej republiky udelil výnimku.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:17 - 11:18 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, milé kolegyne, kolegovia, nebudem opakovať moju úvodnú reč, resp. predkladaciu správu z prvého čítania, tam som vás podrobne oboznámil s týmto návrhom zákona.
Dovoľte mi v krátkosti vás informovať, akým procesom vlastne prešiel tento návrh zákona po prvom čítaní. Bol zaradený do výborov pre obranu a bezpečnosť a ústavnoprávneho výboru, kde prešiel bez pripomienok. Takisto odbor legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady nezaujal žiadne pripomienky k tomuto návrhu zákona. Tento zákon prešiel aj medzirezortným pripomienkovým konaním a následne, následne ministerstvom vnútra ako predkladateľom bol predložený na Legislatívnu radu vlády a potom na rokovanie vlády. Takisto tam neboli vznesené žiadne pripomienky, čiže som rád, že zostal tento návrh zákona v tej odbornej rovine, vecnej, a verím, že tak ako v prvom čítaní, tak ho podporíte naprieč celým politickým spektrom aj v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:19 - 16:20 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán kolega Dostál, asi to dáva logiku, že najprv musí prebehnúť voľba odvolá..., teda proces odvolávania, a ak ho vy koalícia, pána poslanca Rašiho, neodvoláte, tak voľba nového predsedu výboru neprebehne.
Viete, ja som bol v pondelok na, teda v pondelok, pardon, na začiatku schôdze som bol na grémiu, asi váš zástupca, ktorý chodí na grémium, vás neinformoval, že sám predseda parlamentu povedal, že rozdelenie výborov je v kompetencii opozície, ktoré ste, teda keď ste nám dali už tú možnosť, lebo vy už nám kádrujete. To znamená, že vy rozhodujete o tom, že ak my navrhneme niekoho na predsedu výboru, tak vy sa rozhodnete, či je dobrý, alebo nie je dobrý.
A teraz z vašej, vlastne z vášho vystúpenia v rozprave som pochopil, že začínate nám ísť kádrovať aj to, že koľko výborov kto bude mať. Nechajte to na opozíciu, na opozičné strany, ktoré boli riadne zvolené vo voľbách na rozdiel od vás, kde vy ste sa ako čierny pasažier na kandidátke SaS-ky dostali do parlamentu. To som vám už minule povedal, že ak by ste išli ako koalícia, tak tu nie ste, tak nekádrujte nás a nehovorte o tom, že kto má aký výbor mať! Na tom sa dohodneme my.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 20:03 - 20:05 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážený pán minister, pôsobil som určité obdobie na ministerstve vnútra a na ministerstve obrany, pred vami vystupoval pán minister Jaro Naď. Keďže on mal politický prejav, tak naňho som nereagoval. Snažím sa vždy tak vecne reagovať.
A otvorili ste strašne veľa tém, čo sa týka ministerstva vnútra, a pri tom otvorení ste mohli byť ale trošku objektívnejší, lebo keď ste začali hovoriť o letke ministerstva vnútra, o lietadlách, ono je pravda, povedali ste cenu, ale vždy treba povedať, čo v cene tých lietadiel aj bolo. Či už to bolo školenie pilotov, modernizácia. Áno, usmievate sa, uškŕňate sa. Treba to porovnať s tým, za čo sa to menilo, lebo asi, asi, neviem, či ste lietali predtým tými TU-154 a JAK-mi 30-40-ročnými, čo už sa pomaly všetci do toho báli sadnúť, aj novinári. Pri kúpe tých lietadiel sa hľadal celopolitický konsenzus. Nezachytil som, že aby vtedy to bol nejaký politický problém, veď nakoniec využívate tie letky aj vy dnes a určite sa cítite bezpečnejšie v tých lietadlách, ako keby ste lietali v tých starých JAK-och.
Čo sa týka výstrojných súčiastok policajtov, no oproti roku 2006, v akom bol prevzatý rezort ministerstva vnútra, tak si myslím, že tí policajti dnes chodia oblečení a vyzbrojení na európskej úrovni. A čo sa týka aj aut, aj oblečenia.
Áno, proces verejného obstarávania je veľmi ťažký. Mali ste to teraz sťažené koronakrízou, čiže nemohli ste sa týmto veciam venovať. Ja vám budem fakt úprimne držať palce pri verejnom obstarávaní, keď budete obstarávať, aby vám to vychádzalo bez problémov, aby ste to stihli, aby ste všetko nakúpili, lebo v tom procese obstarávania sú fakt problémy. A vy viete, že keď sa niekto zatne, tak vám vie skomplikovať situáciu, že ťažko vysvetlíte tým hasičom alebo policajtom, že nemajú oblečenie. A pri tých limuzínach tiež vám držím palce. Síce tie panciery majú možno po 1 000 km, ale už len kúpiť limuzíny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 17:43 - 17:45 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, rozmýšľam, že ako začať. Ste nám tu dali poučku o morálnej spôsobilosti, že či sme, alebo nie sme. Tak ja sa vás teraz niečo spýtam.
Ste vy morálne spôsobilý byť poslancom Národnej rady? Ste? 5. 6. 2020 poslanec Marian Kotleba navrhol, aby sa na schôdzi hrala slovenská hymna. Zasadlo grémium. Všetci boli vzadu, sa dohodlo, že tá hymna sa bude hrať na každom začiatku schôdze.
Čo ste spravili vy, keď sa hymna hrala v tejto miestnosti prvýkrát? Čo ste spravili? Zobrali ste sa, na protest ste odišli vonku a po hymne ste sa vrátili dnu.
Ste poslancom Národnej rady Slovenskej republiky! Pán kolega, môžte sa hanbiť a rozmýšľajte nad tou morálnou spôsobilosťou, či vy ste ten morálne spôsobilý človek, ktorý tu má sedieť! (Potlesk.)
Vždy som vystupoval korektne a slušne, ale urážate ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Tak sa zamyslite nad tým, čo ste spravili vy počas hrania slovenskej hymny. Veľmi pekne vám ďakujem za to.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.7.2020 15:47 - 15:51 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predložiť návrh zákona v mene poslancov Národnej rady Mariána Saloňa, Petra Šucu a Jaroslava Bašku, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dôvodom na predloženie tohto navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestná činnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do tých zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.
Táto navrhovaná zmena zákona vlastne umožňuje zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021 a má za cieľ vytvoriť na časovo obmedzené obdobie za podmienky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojovania možnosť dobrovoľne odovzdať zbraň kategórie A, kategórie B a kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní definovaných kategórií ktorémukoľvek útvaru polície, ktorú osoba prechováva bez povolenia.
Cieľom navrhovanej zmeny zákona je zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva a tým zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.
Predložený návrh vychádza zo skúseností z predchádzajúcich zbraňových amnestií. Tu si dovolím pár čísel.
Prvá zbraňová in..., prvá zbraňová amnestia, ktorá bola od 14. apríla 2005 do 14. apríla 2006, čiže trvala 12 mesiacov, bolo odovzdaných 3 463 kusov zbraní. Pri tejto prvej zbraňovej amnestii neboli, sa nevzťahovala táto zbraňová amnestia aj na strelivo, čiže len na zbrane.
Druhá zbraňová amnestia, ktorá bola od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010, tam sa tá tendencia zvýšila. Bolo vyzbieraných odovzdaných 4 367 kusov zbraní a 45 684 kusov streliva.
A tretia zbraňová amnestia, ktorá vlastne bola posledná, bola od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015, kde bolo odovzdaných počas tejto amnestie 3 035 kusov zbraní a 36 326 kusov streliva.
Čiže počas týchto troch zbraňových amnestií sa odovzdalo 10 865 kusov zbraní a 82 010 kusov streliva.
Táto navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj so všetkými medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh novelizácie zákona nepredpokladá zvýšený nárok na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Predkladaný návrh zákona nezakladá nároky na pracovné sily ani na organizačné zabezpečenie.
Dovoľte mi ešte jeden taký postreh. Tieto jednotlivé zbraňové amnestie boli vždy vnímané ako čisto odborná téma, čo vlastne aj deklarujú jednotlivé hlasovania. Ja som si spravil taký prierez tých hlasovaní. V roku 2005 to bol ako opozičný návrh, kde z prítomných 128 poslancov bolo 123 za, 3 boli proti, zdržali sa 2. V roku 2009 to bol vládny návrh zákona, kde zo 129 prítomných bolo 119 za, zdržali sa 10, nikto nebol proti.
A pri poslednej zbraňovej amnestii to bol vládny návrh, kde bolo zo 131 prítomných poslancov 130 poslancov za, nikto nebol proti a zdržal sa 1 poslanec.
Takže, milí, milé kolegyne, kolegovia, ja verím, že aj v tomto prípade to bude čisto o odbornosti tohto zákona, a verím, že, že nám podporíte tento zákon.
Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis