Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

25.9.2020 o 12:31 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 10:07 - 10:07 hod.

Marián Saloň
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda parlamentu, jediné čoho sa ja bojím, sa bojím o zdravie mojich detí, mojej manželky a mojich najbližších. Viete, koľkí sedíte z vašej strany v pléne vy počas prerokovania tohto bodu? Dvaja.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 22.10.2020 14:29 - 14:30 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Pani ministerka, rešpektujem vašu dnešnú multifunkčnosť. Určite by tu bolo viac otázok na pána ministra, keďže dôležité sú čísla, čo z tejto odpovede som sa nedozvedel, lebo hovorí sa o päťtisíc odberných miestach a dôležité bude, že či bude dostatočný počet tých zdravotníkov, ktorí zabezpečia túto činnosť tak, aby bola bez akýchkoľvek komplikácií, ale, ale ako hovorím, že chápem vašu úlohu. Čiže ak, tak sa budem pýtať ministra potom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 22.10.2020 14:16 - 14:16 hod.

Marián Saloň
Ďakujem, pani, pani ministerka, nie, ja sa len chcem poďakovať a rešpektujem, že zastupujete pána ministra, čiže doplňujúce otázky budem mať naňho pri najbližšom stretnutí. Tak ešte raz ďakujem. (Reakcia ministerky: "Ďakujem.")
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2020 11:19 - 11:20 hod.

Marián Saloň
Ďakujem, pán predseda. Ja len pripomínam kolegom z výboru na kontrolu činnosti SIS, že dnes je výbor 12.15 hod., obvyklá miestnosť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 15:14 - 15:16 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán expert na ústavné právo, pán poslanec Baránik, na úvod sa ospravedlňujem, že ja nie som odborník na ústavné právo, ale dovolil som si reagovať na vás, pretože mňa to osobne urazilo a dotklo sa ma, že ste nazval nás poslancov SMER-u, že sme gangstri a že sme grázli alebo gauneri. A tak isto sa ma dotklo, že urážate pána poslanca Borisa Suska, pretože si myslím, že aj vaši kolegovia, okolo vás čo sedia, tak mi uznajú a dajú mi za pravdu, že jeho vystúpenia sú v drvivej väčšine – a keď nie, tak všetky – vecné, takže si to vyprosím, aby ste takýmto štýlom hovorili o niekom, že tu sedí z donútenia alebo na pokyn alebo neviem čo.
A máte asi krátku pamäť a ja vám pripomeniem a dovolím si citovať rozhovor dvoch kamarátov, ktorí boli na súkromnej návšteve v jednom dome a tam sa bavia o tom, že ako by bolo veľmi dobré, ak by sa premiérom stal pán Ivan Mikloš a určite by získal podporu SaS. Ako sa tam bavia o dáme, ktorá bola vtedy predsedníčka vlády, a ako mení názory, ako je neschopná premiérka, ako nedrží slovo, že ako by bolo super, ak by bol premiérom Mikloš. A to nebudem hovoriť o tom, že ako sa títo dvaja kamaráti medzi sebou bavia o tom, že ako ovplyvniť voľbu generálneho prokurátora, ako jeden z poslancov SaS mal sľúbených 300-tisíc, a dokonca sa priznal tomu dotyčnému predsedovi a jednému z tých kamarátov, ktorí sa medzi sebou zhovárajú, že týchto 300-tisíc mu bolo ponúkaných.
Viete, o kom hovorím, pán kolega Baránik? Keď ste tu spomínali Threemy, Kočnerov a gaunerov, gangstrov? Hovorím o vašom predsedovi strany. Váš predseda strany sa stretol s týmto gaunerom, s týmto gangstrom, s týmto človekom, s ktorým riešili voľbu generálneho prokuráto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:22 - 15:24 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani poslankyňa, ja oceňujem, že to chcete celé; tu som hore vľavo, vľavo hore za vami; že to chcete, že to chcete uchovať vo vecnej rovine, len, bohužiaľ, na naše vecné vystúpenia, či už to bolo pána poslanca Borisa Suska, alebo Roberta Fica, práve z koaličných radov odzneli nie celkom vecné argumenty. A musíte sama uznať, že ich vystúpenia boli vecné a snažili sa práve poukázať na nedostatky, ktoré sú, resp. ktoré môžu vzniknúť aj na základe po, po prijatí tohto zákona. Lebo vlastne v tom upozornení prokurátora sa jasne hovorí, že postupom Úradu verejného zdravotníctva ohľadom vydávania opatrení pri ohrození verejného zdravia v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a v čase vyhlásenia núdzového stavu bol podľa názoru prokuratúry porušený zákon a ten súvisel hlavne, predovšetkým s nedostatkom vecnej pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva na vydávanie opatrení po vyhlásení mimoriadnej situácie a po vyhlásení núdzového stavu, ako aj s právnou formou týchto opatrení.
A vlastne z našej strany o čo ide? Tu nejde vôbec o spochybňovanie, že aké opatrenia sú prijímané na to, aby boli chránené život a zdravie ľudí, ale snažíme sa aj vám pomôcť v tom, že aby tieto opatrenia boli prijímané zákonným spôsobom, aby neboli spochybniteľné a následne aby sa to nemuselo opäť riešiť na Ústavnom súde. Čiže to je presne, ako bol uvedený ten príklad, že prasknuté zrkadlo ideme prelepiť prasknutým zrkadlom, tak to je presne to isté, ako prasknutú obkladačku by sme chceli vymeniť alebo prelepiť prasknutou obkladačkou.
Tak sa poďme baviť o tom, aby to bolo vyprecizované, lebo, pretože ja nie som právnik, ale už v úvodnom slove pána ministra, keď predkladal tento zákon, a hneď vo svojom úvodnom predkladacom slove povie, že časť zákona bude vypustená, no tak to je asi rarita, že hneď v úvodnom slove spochybní vlastne kvalitu toho zákona, ktorý sám predkladá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.9.2020 12:37 - 12:52 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem vám pekne za prejavenú dôveru, takže dovoľte mi ešte opraviť vlastne ten predchádzajúci bod a doplniť ho o informáciu, resp. o správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá je predkladaná v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. polrok správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií - Finančnú správu, v mesiaci júl 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020.
Správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, uvedenú správu prerokoval 7. septembra 2020 na 11. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh uznesenia je súčasťou tejto správy, dovoľte mi prečítať návrh uznesenia ako v predchádzajúcich prípadoch.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020. Pán podpredseda, skončil som, otvorte rozpravu aj k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

25.9.2020 12:37 - 12:52 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 (tlač 134), a teda ak ste to povedali, že obidva naraz, tak za I. polrok 2020 (tlač 192) v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávnenými použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúce utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujú utajované skutočnosti, a tak ako ich predložila Slovenská informačná služba sú uvedené v predloženej správe.
Čo sa týka správy za I. polrok roku 2020, tá bola prerokovaná na 4. schôdzi výboru dňa 24. septembra 2020 a bolo prijaté uznesenie, ktorým vzal výbor predmetnú správu na vedomie s odporúčaním na vedomie, s odporúčaním na vedomie, s odporúčaním Národnej rady Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Dovoľte mi prečítať návrh uznesení. Národná rada Slovenskej republiky z 25. septembra 2020 k správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia infomačno-technických prostriedkov za rok 2019, Národná rada berie na vedomie správu Osobitného kontrolné výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Obdobné uznesenie je aj pri správe za I. polrok 2020, kde je totožné s tým, že sa tam mení v častiach, kde je uvedený rok 2019 je za I. polrok 2020. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k obidvom týmto bodom.
Skryt prepis
 

25.9.2020 12:37 - 12:52 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za, ospravedlňujem sa za nedorozumenie. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií - Finančná správa, v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, uvedenú správu prerokoval 30. júna 2020 na 8. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy, dovoľte mi ho prečítať. Čiže návrh uznesenia k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 25.9.2020 12:31 - 12:46 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem vám pekne za prejavenú dôveru, takže dovoľte mi ešte opraviť vlastne ten predchádzajúci bod a doplniť ho o informáciu, resp. o správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá je predkladaná v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. polrok. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor Slovenskej republiky, ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií - Finančnú správu, v mesiaci júl 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020.
Správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 7. septembra 2020 na 11. schôdzi. Zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Návrh uznesenia je súčasťou tejto správy, dovoľte mi prečítať návrh uznesenia ako v predchádzajúcich prípadoch. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020.
Pán podpredseda, skončil som, otvorte rozpravu aj k tomuto bodu.
Skryt prepis