Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 15:22 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:22 - 15:24 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani poslankyňa, ja oceňujem, že to chcete celé; tu som hore vľavo, vľavo hore za vami; že to chcete, že to chcete uchovať vo vecnej rovine, len, bohužiaľ, na naše vecné vystúpenia, či už to bolo pána poslanca Borisa Suska, alebo Roberta Fica, práve z koaličných radov odzneli nie celkom vecné argumenty. A musíte sama uznať, že ich vystúpenia boli vecné a snažili sa práve poukázať na nedostatky, ktoré sú, resp. ktoré môžu vzniknúť aj na základe po, po prijatí tohto zákona. Lebo vlastne v tom upozornení prokurátora sa jasne hovorí, že postupom Úradu verejného zdravotníctva ohľadom vydávania opatrení pri ohrození verejného zdravia v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a v čase vyhlásenia núdzového stavu bol podľa názoru prokuratúry porušený zákon a ten súvisel hlavne, predovšetkým s nedostatkom vecnej pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva na vydávanie opatrení po vyhlásení mimoriadnej situácie a po vyhlásení núdzového stavu, ako aj s právnou formou týchto opatrení.
A vlastne z našej strany o čo ide? Tu nejde vôbec o spochybňovanie, že aké opatrenia sú prijímané na to, aby boli chránené život a zdravie ľudí, ale snažíme sa aj vám pomôcť v tom, že aby tieto opatrenia boli prijímané zákonným spôsobom, aby neboli spochybniteľné a následne aby sa to nemuselo opäť riešiť na Ústavnom súde. Čiže to je presne, ako bol uvedený ten príklad, že prasknuté zrkadlo ideme prelepiť prasknutým zrkadlom, tak to je presne to isté, ako prasknutú obkladačku by sme chceli vymeniť alebo prelepiť prasknutou obkladačkou.
Tak sa poďme baviť o tom, aby to bolo vyprecizované, lebo, pretože ja nie som právnik, ale už v úvodnom slove pána ministra, keď predkladal tento zákon, a hneď vo svojom úvodnom predkladacom slove povie, že časť zákona bude vypustená, no tak to je asi rarita, že hneď v úvodnom slove spochybní vlastne kvalitu toho zákona, ktorý sám predkladá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.9.2020 12:37 - 12:52 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem vám pekne za prejavenú dôveru, takže dovoľte mi ešte opraviť vlastne ten predchádzajúci bod a doplniť ho o informáciu, resp. o správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá je predkladaná v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. polrok správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií - Finančnú správu, v mesiaci júl 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020.
Správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, uvedenú správu prerokoval 7. septembra 2020 na 11. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh uznesenia je súčasťou tejto správy, dovoľte mi prečítať návrh uznesenia ako v predchádzajúcich prípadoch.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020. Pán podpredseda, skončil som, otvorte rozpravu aj k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

25.9.2020 12:37 - 12:52 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 (tlač 134), a teda ak ste to povedali, že obidva naraz, tak za I. polrok 2020 (tlač 192) v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávnenými použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúce utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujú utajované skutočnosti, a tak ako ich predložila Slovenská informačná služba sú uvedené v predloženej správe.
Čo sa týka správy za I. polrok roku 2020, tá bola prerokovaná na 4. schôdzi výboru dňa 24. septembra 2020 a bolo prijaté uznesenie, ktorým vzal výbor predmetnú správu na vedomie s odporúčaním na vedomie, s odporúčaním na vedomie, s odporúčaním Národnej rady Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Dovoľte mi prečítať návrh uznesení. Národná rada Slovenskej republiky z 25. septembra 2020 k správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia infomačno-technických prostriedkov za rok 2019, Národná rada berie na vedomie správu Osobitného kontrolné výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Obdobné uznesenie je aj pri správe za I. polrok 2020, kde je totožné s tým, že sa tam mení v častiach, kde je uvedený rok 2019 je za I. polrok 2020. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k obidvom týmto bodom.
Skryt prepis
 

25.9.2020 12:37 - 12:52 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za, ospravedlňujem sa za nedorozumenie. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií - Finančná správa, v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, uvedenú správu prerokoval 30. júna 2020 na 8. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy, dovoľte mi ho prečítať. Čiže návrh uznesenia k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 25.9.2020 12:31 - 12:46 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem vám pekne za prejavenú dôveru, takže dovoľte mi ešte opraviť vlastne ten predchádzajúci bod a doplniť ho o informáciu, resp. o správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá je predkladaná v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. polrok. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor Slovenskej republiky, ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií - Finančnú správu, v mesiaci júl 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020.
Správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 7. septembra 2020 na 11. schôdzi. Zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Návrh uznesenia je súčasťou tejto správy, dovoľte mi prečítať návrh uznesenia ako v predchádzajúcich prípadoch. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020.
Pán podpredseda, skončil som, otvorte rozpravu aj k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2020 12:31 - 12:46 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 (tlač 134) a teda ak ste to povedali, že obidva naraz, tak za I. polrok 2020 (tlač 192). V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávnenými použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúce utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujú utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba sú uvedené v predloženej správe.
Čo sa týka správy za I. polrok roku 2020, tá bola prerokovaná na 4. schôdzi výboru dňa 24. septembra 2020 a bolo prijaté uznesenie, ktorým vzal výbor predmetnú správu na vedomie s odporúčaním, na vedomie s odporúčaním Národnej rady Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Dovoľte mi prečítať návrh uznesení. Národná rada Slovenskej republiky z 25. septembra 2020 k správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Národná rada berie na vedomie správu Osobitného kontrolné výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Obdobné uznesenie je aj pri správe za I. polrok 2020, kde je totožné s tým, že sa tam mení v častiach, kde je uvedený rok 2019 je za I. polrok 2020.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k obidvom týmto bodom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2020 12:31 - 12:46 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za nedorozumenie. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií - Finančná správa, v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 30. júna 2020 na 8. schôdzi. Zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Návrh na uznesenie je súčasťou správy. Dovoľte mi ho prečítať, čiže návrh uznesenia k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2020 12:10 - 12:11 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len chcem poprosiť všetkých členov výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby, že 12.15 dnes máme rokovanie. Ďakujem.

(Rokovanie 13. schôdze NR SR sa skončilo o 12.12 hodine.)

(Po skončení 13. schôdze NR SR a po prestávke pokračovalo rokovanie 12. schôdze NR SR.)


Poznámka:
V súvislosti s celosvetovou pandémiou nového koronavírusu COVID-19 počas rokovania NR SR všetci poslanci NR SR mali povinnosť mať na tvári rúška, resp. aj ochranné rukavice na rukách. Po vstupe do rokovacej sály boli povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách. (Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020, ktorým sa verejnou vyhláškou oznámilo vydanie rozhodnutia, a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2680/2020 zo dňa 17. 03. 2020, ktorým Národnej rade Slovenskej republiky udelil výnimku.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:17 - 11:18 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, milé kolegyne, kolegovia, nebudem opakovať moju úvodnú reč, resp. predkladaciu správu z prvého čítania, tam som vás podrobne oboznámil s týmto návrhom zákona.
Dovoľte mi v krátkosti vás informovať, akým procesom vlastne prešiel tento návrh zákona po prvom čítaní. Bol zaradený do výborov pre obranu a bezpečnosť a ústavnoprávneho výboru, kde prešiel bez pripomienok. Takisto odbor legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady nezaujal žiadne pripomienky k tomuto návrhu zákona. Tento zákon prešiel aj medzirezortným pripomienkovým konaním a následne, následne ministerstvom vnútra ako predkladateľom bol predložený na Legislatívnu radu vlády a potom na rokovanie vlády. Takisto tam neboli vznesené žiadne pripomienky, čiže som rád, že zostal tento návrh zákona v tej odbornej rovine, vecnej, a verím, že tak ako v prvom čítaní, tak ho podporíte naprieč celým politickým spektrom aj v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:19 - 16:20 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán kolega Dostál, asi to dáva logiku, že najprv musí prebehnúť voľba odvolá..., teda proces odvolávania, a ak ho vy koalícia, pána poslanca Rašiho, neodvoláte, tak voľba nového predsedu výboru neprebehne.
Viete, ja som bol v pondelok na, teda v pondelok, pardon, na začiatku schôdze som bol na grémiu, asi váš zástupca, ktorý chodí na grémium, vás neinformoval, že sám predseda parlamentu povedal, že rozdelenie výborov je v kompetencii opozície, ktoré ste, teda keď ste nám dali už tú možnosť, lebo vy už nám kádrujete. To znamená, že vy rozhodujete o tom, že ak my navrhneme niekoho na predsedu výboru, tak vy sa rozhodnete, či je dobrý, alebo nie je dobrý.
A teraz z vašej, vlastne z vášho vystúpenia v rozprave som pochopil, že začínate nám ísť kádrovať aj to, že koľko výborov kto bude mať. Nechajte to na opozíciu, na opozičné strany, ktoré boli riadne zvolené vo voľbách na rozdiel od vás, kde vy ste sa ako čierny pasažier na kandidátke SaS-ky dostali do parlamentu. To som vám už minule povedal, že ak by ste išli ako koalícia, tak tu nie ste, tak nekádrujte nás a nehovorte o tom, že kto má aký výbor mať! Na tom sa dohodneme my.
Skryt prepis