Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2020 o 20:03 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 20:03 - 20:05 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážený pán minister, pôsobil som určité obdobie na ministerstve vnútra a na ministerstve obrany, pred vami vystupoval pán minister Jaro Naď. Keďže on mal politický prejav, tak naňho som nereagoval. Snažím sa vždy tak vecne reagovať.
A otvorili ste strašne veľa tém, čo sa týka ministerstva vnútra, a pri tom otvorení ste mohli byť ale trošku objektívnejší, lebo keď ste začali hovoriť o letke ministerstva vnútra, o lietadlách, ono je pravda, povedali ste cenu, ale vždy treba povedať, čo v cene tých lietadiel aj bolo. Či už to bolo školenie pilotov, modernizácia. Áno, usmievate sa, uškŕňate sa. Treba to porovnať s tým, za čo sa to menilo, lebo asi, asi, neviem, či ste lietali predtým tými TU-154 a JAK-mi 30-40-ročnými, čo už sa pomaly všetci do toho báli sadnúť, aj novinári. Pri kúpe tých lietadiel sa hľadal celopolitický konsenzus. Nezachytil som, že aby vtedy to bol nejaký politický problém, veď nakoniec využívate tie letky aj vy dnes a určite sa cítite bezpečnejšie v tých lietadlách, ako keby ste lietali v tých starých JAK-och.
Čo sa týka výstrojných súčiastok policajtov, no oproti roku 2006, v akom bol prevzatý rezort ministerstva vnútra, tak si myslím, že tí policajti dnes chodia oblečení a vyzbrojení na európskej úrovni. A čo sa týka aj aut, aj oblečenia.
Áno, proces verejného obstarávania je veľmi ťažký. Mali ste to teraz sťažené koronakrízou, čiže nemohli ste sa týmto veciam venovať. Ja vám budem fakt úprimne držať palce pri verejnom obstarávaní, keď budete obstarávať, aby vám to vychádzalo bez problémov, aby ste to stihli, aby ste všetko nakúpili, lebo v tom procese obstarávania sú fakt problémy. A vy viete, že keď sa niekto zatne, tak vám vie skomplikovať situáciu, že ťažko vysvetlíte tým hasičom alebo policajtom, že nemajú oblečenie. A pri tých limuzínach tiež vám držím palce. Síce tie panciery majú možno po 1 000 km, ale už len kúpiť limuzíny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 17:43 - 17:45 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, rozmýšľam, že ako začať. Ste nám tu dali poučku o morálnej spôsobilosti, že či sme, alebo nie sme. Tak ja sa vás teraz niečo spýtam.
Ste vy morálne spôsobilý byť poslancom Národnej rady? Ste? 5. 6. 2020 poslanec Marian Kotleba navrhol, aby sa na schôdzi hrala slovenská hymna. Zasadlo grémium. Všetci boli vzadu, sa dohodlo, že tá hymna sa bude hrať na každom začiatku schôdze.
Čo ste spravili vy, keď sa hymna hrala v tejto miestnosti prvýkrát? Čo ste spravili? Zobrali ste sa, na protest ste odišli vonku a po hymne ste sa vrátili dnu.
Ste poslancom Národnej rady Slovenskej republiky! Pán kolega, môžte sa hanbiť a rozmýšľajte nad tou morálnou spôsobilosťou, či vy ste ten morálne spôsobilý človek, ktorý tu má sedieť! (Potlesk.)
Vždy som vystupoval korektne a slušne, ale urážate ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Tak sa zamyslite nad tým, čo ste spravili vy počas hrania slovenskej hymny. Veľmi pekne vám ďakujem za to.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.7.2020 15:47 - 15:51 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predložiť návrh zákona v mene poslancov Národnej rady Mariána Saloňa, Petra Šucu a Jaroslava Bašku, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dôvodom na predloženie tohto navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestná činnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do tých zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.
Táto navrhovaná zmena zákona vlastne umožňuje zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021 a má za cieľ vytvoriť na časovo obmedzené obdobie za podmienky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojovania možnosť dobrovoľne odovzdať zbraň kategórie A, kategórie B a kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní definovaných kategórií ktorémukoľvek útvaru polície, ktorú osoba prechováva bez povolenia.
Cieľom navrhovanej zmeny zákona je zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva a tým zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.
Predložený návrh vychádza zo skúseností z predchádzajúcich zbraňových amnestií. Tu si dovolím pár čísel.
Prvá zbraňová in..., prvá zbraňová amnestia, ktorá bola od 14. apríla 2005 do 14. apríla 2006, čiže trvala 12 mesiacov, bolo odovzdaných 3 463 kusov zbraní. Pri tejto prvej zbraňovej amnestii neboli, sa nevzťahovala táto zbraňová amnestia aj na strelivo, čiže len na zbrane.
Druhá zbraňová amnestia, ktorá bola od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010, tam sa tá tendencia zvýšila. Bolo vyzbieraných odovzdaných 4 367 kusov zbraní a 45 684 kusov streliva.
A tretia zbraňová amnestia, ktorá vlastne bola posledná, bola od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015, kde bolo odovzdaných počas tejto amnestie 3 035 kusov zbraní a 36 326 kusov streliva.
Čiže počas týchto troch zbraňových amnestií sa odovzdalo 10 865 kusov zbraní a 82 010 kusov streliva.
Táto navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj so všetkými medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh novelizácie zákona nepredpokladá zvýšený nárok na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Predkladaný návrh zákona nezakladá nároky na pracovné sily ani na organizačné zabezpečenie.
Dovoľte mi ešte jeden taký postreh. Tieto jednotlivé zbraňové amnestie boli vždy vnímané ako čisto odborná téma, čo vlastne aj deklarujú jednotlivé hlasovania. Ja som si spravil taký prierez tých hlasovaní. V roku 2005 to bol ako opozičný návrh, kde z prítomných 128 poslancov bolo 123 za, 3 boli proti, zdržali sa 2. V roku 2009 to bol vládny návrh zákona, kde zo 129 prítomných bolo 119 za, zdržali sa 10, nikto nebol proti.
A pri poslednej zbraňovej amnestii to bol vládny návrh, kde bolo zo 131 prítomných poslancov 130 poslancov za, nikto nebol proti a zdržal sa 1 poslanec.
Takže, milí, milé kolegyne, kolegovia, ja verím, že aj v tomto prípade to bude čisto o odbornosti tohto zákona, a verím, že, že nám podporíte tento zákon.
Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.7.2020 11:14 - 11:15 hod.

Marián Saloň
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, všetko najlepšie!
No a doplním ešte procedurálny návrh pána podpredsedu Šeligu, že dnes majú narodeniny aj pán poslanec Faič a pán poslanec Vážny, takže všetko najlepšie k narodeninám.
(Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 11:17 - 11:19 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja, je veľká škoda, že pán minister odišiel, lebo som čakal, že budeme môcť si to konfrontovať, ako sa hovorí, že z očí do očí, ale nič, nič to.
Áno, ja súhlasím s pánom ministrom, že tí, ktorí si nerobia svoju prácu tak, ako majú, tak majú na svojom pôsobení skončiť. Nikto to nehovorí plošne, veď ale dokonca už aj dnes zákon o štátnej službe umožňuje podľa § 75 do dvoch mesiacov od oznámenia upozornenia o závažnom porušení služobnej disciplíny konať príslušným nadriadeným, čiže môžu už aj dnes prepustiť, ak je vážne porušenie pracovnej disciplíny. Tak to beriem.
Pán minister, čo ja som hlavne vyčítal, lebo k týmto veciam, čo sa týka riaditeľov úradov práce, a teraz už nových pozmeňovákov, sú to riaditelia daňových úradov, colných úradov a tak, ja som sa nevyjadroval k tomu, ako nechcem riešiť tieto, to rieši ministerstvo práce a tí, ktorí sa zaoberajú touto agendou.
Mne išlo hlavne o to, že ak ste chceli robiť novelu zákona o štátnej službe, tak ste mali, ak boli dôvody spojené s COVID-om, tak ste mali prísť s tým zákonom samostatne, a nie prilepiť to k zákonu 281 o ozbrojených silách a takto zdehonestovať zákon ministra obrany. Lebo pri všetkej úcte, zákon o štátnej službe v takom znení, v akom je, a pozmeňováky, aké tam sú, s ministrom obrany nemá ale nič spoločné, takže o tom mi vlastne išlo. Aj celý čas, aj na výbore vlastne som konfrontoval to, že prečo je zákon 55 prilepený k 281-ke. Veď jednoduchým spôsobom ste to mohli dať v skrátenom legislatívnom konaní, samostatne zákon o štátnej službe, a mohli ste tam riešiť presne zamestnancov, ktorí si neplnia svoje povinnosti, ktorí jednoducho alebo sú v krízových štáboch a jednoducho neni na nich spoľah. Veď vo finále šéfovia okresných krízových štábov sú prednosta okresných úradov, prednostovia okresných úradov, prečo nie sú vymenení ešte, keď sú naši politickí nominanti? Aký je na to dôvod? Však meňte, mali ste ich vymeniť hneď!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 11:00 - 11:02 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Pán poslanec, ďakujem veľmi pekne za faktickú. Súhlasím so všetkým, čo si povedal, a ja pevne verím, že ešte principiálna brzda tohto legislatívneho procesu môže byť pani prezidentka republiky, ktorá deklarovala čistotu legislatívneho procesu. Ukázala nám to vlastne pri zákone, ktorý predkladala ešte bývalá vláda, o trinástych dôchodkoch, kde podala podnet na Ústavný súd. Tak verím, že aj týmto zákonom 281 sa bude zaoberať veľmi vecne a korektne a zaujme k tomu stanovisko také, aké má byť. Pretože, presne ako si povedal, čo sa týka zákona č. 281 o ozbrojených silách, napĺňa podmienky skráteného legislatívneho konania, pretože sa jedná o opatrenia v zákone, ktoré sú v súvislosti s pandémiou COVID-19, pretože sú tam určité obmedzenia profesionálnych vojakov, či ich prepúšťanie a podobné veci. Takisto ak ho poslali do povinnej karantény, tak aby to vedeli riešiť s tým, že pán minister aj nám odôvodňoval na výbore, že je tam umožnený tzv. home office, čiže vedia vyslať toho vojaka aj pracovať z domu. Čiže, áno, táto časť zákona, o tom nemá nikto žiadne pochyby.
Ale čl. II zdôvodniť COVID-om-19, tak to chce riadnu dávku fantázie a to mi musíte dať za pravdu, že ale ani jedno písmeno v tom návrhu zákona v čl. II nemá s COVID-om ale absolútne nič spoločné. A poviem aj prečo. Meníte podmienky generálnych tajomníkov služobných úradov. Pán minister ako predkladateľ zákona je živý príklad toho, že aj podľa starých týchto platných podmienok, kedy sú povinné 3 roky riadiacej praxe, si toho generálneho tajomníka na svojom ministerstve vedel nájsť. To isté aj pán minister práce.
Takže pre koho ideme meniť ten zákon? Kde nevieme obsadiť miesto generálneho tajomníka podľa súčasných platných predpisov?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2020 10:54 - 10:58 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, to isté spravím, čo som spravil aj v prvom čítaní, keď som vystúpil v rozprave a som odôvodňoval, že prečo nepokračovať ďalej v rokovaní o tomto návrhu zákona 281.
Osobne nemám nič proti zákonu č. 281 o ozbrojených silách, pretože aj ja, keď som pôsobil vo funkcii štátneho tajomníka na ministerstve obrany a chodil som predkladať zákony do výborov v zastúpení ministra, tak vždy to boli konštruktívne debaty a vo väčšine prípadov tieto návrhy zákonov boli nekonfliktné, boli vecné, boli odborné a vždy prechádzali jednotlivými výbormi, dovolím si tvrdiť, v 99 % jed-no-hlas-ne. To znamená, že aj opozícia dokázala tieto návrhy zákonov podporiť, pretože boli argumentované odborne.
Lenže, bohužiaľ, čo sa pánovi ministrovi stalo ako nováčikovi, do 281-ky sa dostal článok II, ktorý je ale ukážkovým prílepkom, a to je presne to, čo som vám aj vyčítal v prvom čítaní, že dnes už sa nemôžete vyhovárať na to, že nebolo schválené programové vyhlásenie vlády, lebo už ho schválené máte, ste s tým súhlasili a v časti legislatíva ste sa zaviazali, že nebudete predkladať návrhy zákonov také, ktoré budú obsahovať nepriame novely, že nebudú obsahovať tzv. prílepky.
Bohužiaľ, stalo sa, čo sa stalo, a po rokovaní dnešných výborov je to ešte horšie v tom, že ja som to aj pánovi ministrovi, bohužiaľ, povedal, že mrzí ma o to, že sa to stalo jemu, že tá 281-ka na výbore pre obranu a bezpečnosť stratila ale úplný význam. Výbor pre obranu a bezpečnosť je gestorským výborom tohto zákona a dnes po všetkých prijatých pozmeňovacích návrhoch, ktoré ste si poschvaľovali na jednotlivých výboroch, ktoré, ale vy ste nás kritizovali za čistky v štátnej správe, sú nie že také ako naše čistky v štátnej správe, ale sú ďaleko horšie, lebo to robíte úplne ale na hulváta cez 281-ku, ma utvrdzuje o tom, že tá 281-ka na výbore pre obranu a bezpečnosť ako gestorskom výbore úplne stratila význam, pretože článok II aj so všetkými pozmeňovákmi, ktoré sú predložené, vlastne už je len taká omrvinka v celom tom návrhu zákona, pretože už má menej strán ako samotné pozmeňováky. Čiže je to vlastne na vašom svedomí, ako budete hlasovať. Bohužiaľ, mňa to mrzí, že rád by som odborne podporil 281-ku, lebo si vážim prácu vojakov a celých ozbrojených síl, ale vzhľadom k tomu, že čo sa udialo v legislatívnom procese, tak tento zákon nemôžem podporiť.
A tak ako v prvom čítaní, tak aj v druhom čítaní navrhujem, aby sa návrh zákona vrátil na dopracovanie predkladateľovi. Ak neprejde tento návrh zákona, potom dávam druhý návrh, aby sa nepokračovalo v tomto rokovaní o tomto návrhu zákona, a ak ani ten neprejde, tak aby tento návrh zákona bol odložený.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 16:59 - 17:00 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán minister, vážený pán spravodajca, kolegovia, kolegyne, moje vystúpenie nebude dlhé, pretože my sme mali možnosť sa vyjadriť k skrátenému legislatívnemu konaniu dnes ráno na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde som pánovi ministrovi vyjadril svoj názor, čo sa týka zákona 281 o ozbrojených silách, ktorý by sme radi podporili, ale, bohužiaľ, keďže je v čl. II prílepok k tomuto zákonu o ozbrojených silách a je to ukážkový prílepok toho, ako má vyzerať nepriama novela, nie tak dávno ste si v programovom vyhlásení vlády v časti legislatíva dali záväzok, že takýmto spôsobom nebudete realizovať legislatívny proces, ale, bohužiaľ, sa to stalo. O to viac ma to mrzí, pán minister, že je to pri vašej legislatívnej premiére v parlamente, ale je to tak. Čiže dovolím si dať návrh v zmysle rokovacieho poriadku podľa § 73 rokovacieho poriadku ods. 3 - Národná rada sa uznesie tak, že buď za a) vráti návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie. Ak tento návrh môj neprejde, tak potom dávam druhý návrh, že nebude sa pokračovať v rokovaní o návrhu tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 15:20 - 15:21 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, iba jedna konkrétna krátka otázka. Ja som to naznačil na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde ste mali byť, ale ste neboli, že prečo ste tú päťdesiat päťku nepredložili v skrátenom legislatívnom konaní samostatne? Prečo sa to prilepilo k 281? Ak chcete robiť zmeny, veď je to deklarované aj vašimi predsedami strán, že jednoducho aj za cenu zmeny zákona, ak sa chceme niekoho zbaviť, lebo je nie, nazvem to, nie vhodný na funkcii, tak spraví sa zmena zákona, ale súhlas. Ale prečo ide to prilepené k 281, ale neni to, mohli ste ísť v skrátenom legislatívnom konaní ako samostatný zákon o štátnej službe a v skrátenom konaní ste to tam mohli odôvodňovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 15:15 - 15:17 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážený pán poslanec, budem reagovať na vás v tej časti, ako ste spomínali, že sa nebudete vyjadrovať k tej časti, ktorá obsahuje zákon 281. My sme dnes pred začatím schôdze Národnej rady mali výbor pre obranu a bezpečnosť, kde sme sa tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu venovali, a ja som tam jasne svoje výhrady, konštruktívne výhrady k pánovi ministrovi mal, kde som mu povedal, že v časti zákona o ozbrojených silách, ak by sa hlasovalo o ňom samostatne, tak by si predpokladám tvrdiť, že by nemal nikto z nás problém zahlasovať za tento zákon, a by mu to prešlo rovnako, ako prechádzali zákony pánovi ministrovi Krajniakovi. Takže, ale, bohužiaľ, do článku II sa dostal zákon o štátnej službe, ktorý ale s COVID-19 nemá absolútne nič spoločné, ako ste to spomínali vo svojom vystúpení. V časti zákona 281, áno, dá sa to odôvodňovať COVID-19, pretože sú tam veci, ktoré sú tam pomenované, vecné veci. Vzhľadom k tomu, ak dochádza k prepusteniu profesionálneho vojaka v čase, keď sa zvýši stupeň nasadenia ozbrojených síl, v takom momente sa zastavujú tieto lehoty a jednoducho, aj keď je zlý vojak, nevieme ho prepustiť, pretože tie lehoty stoja. Čiže v tom odborne sa dá súhlasiť, len fakt, že toto je zlomenie legislatívneho procesu cez koleno. A využijem aj prítomnosť pána podpredsedu vlády pre legislatívu, to je jeho agenda, nech sa pozrie v programovom vyhlásení v časti legislatíva na to, že čo tam je napísané, že akým spôsobom chcete predkladať zákony. A jedným, jeden z hlavných bodov, ktorý tam máte, je, že nebudete dávať tzv. prílepky k zákonom. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis