Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2022 o 20:08 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 10:53 - 10:53 hod.

Jana Vaľová
Ja len chcem povedať, prosím vás, aby sme predložený návrh prečítali dnes, alebo teda prerokovali o 11.00 hod., odhlasovali, tak.
Skryt prepis
 

22.3.2022 10:29 - 10:36 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán kolega, ja s vami môžem súhlasiť, že zmluva je aktom dvoch strán, je to pravda. Ale zmluvu tentokrát schvaľoval parlament a v parlamente by sa mala odrážať vôľa ľudu. A keď ste si zobrali prieskumy, ktoré povedali, že dve tretiny Slovákov s touto zmluvou nesúhlasia, tak si myslím, že aj tento parlament by sa mal zaoberať tým, čo chcú ľudia a vlastne ako ľudia vnímajú takéto citlivé témy, ako je vstup cudzích vojsk na územie Slovenskej republiky.
Rovnako chcem povedať, že keď ste trošku poprepájali všetky veci, bohužiaľ, vláda má, koľko, 80-90 % jej ľudia nedôverujú. Tiež si myslím, že tiež by sa mal parlament zamyslieť vo všetkom, čo sa tu schvaľuje, pretože chápeme, že máte ústavnú väčšinu, ale ústavná väčšina by nemala, nemala potláčať vôľu občanov, aj keď v danom čase, lebo v danom čase ste presadzovali dané témy, a teraz sú iné témy, tak by ste sa viac mali o to opierať.
A už vôbec, možno počúvate, keď ste spomenuli pána Gottwalda, tak ja si myslím, že vy fakt idete tomuto, idete informáciám na území Slovenskej republiky zakrútiť krkom, pretože toto tu ešte nikdy nebolo, alebo bolo to v 50. rokoch, v 60., že boli cenzurované rôzne iné, ako bolo, ako bola Rádio Európa a podobne, čiže normálne prísun informácií je absolútny, absolútny a jednoducho na nejakých úvahách zakazujete ľuďom a robíte z ľudí bláznov, pretože ja si myslím, že každý súdny človek si dokáže vyhodnotiť informáciu, keď si vypočuje dvoch ľudí, to ako keby ste si vypočuli dvoch ľudí, a vy si z toho urobíte záver, ale vy normálne ľuďom nútite, čo si majú myslieť, čo majú rozprávať, a to práve možno tým, že vyjadrujú nesúhlas, ako vládnete, a vyjadrujú nesúhlas s tým čo sa vôbec na území Slovenskej republiky deje a tom svedčí vaša nedôveryhodná... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

22.3.2022 10:20 - 10:21 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom Národnej rady ako spravodajkyňa k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplýva v § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. apríla 2022 a v gestorskom výbore do 25. apríla 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 10:59 - 11:00 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja som opäť vynikajúco pobavila, lebo pani kolegyňa spomenula pána Šudíka, ten si dal teraz faktickú a ja neviem o tom, že by pán Šudík aspoň raz v mestskom zastupiteľstve navrhol zmenu VZN-ka (povedané so smiechom, ruch v sále a zaznievanie gongu), alebo resp. aplikoval vaše zákony v mestskom zastupiteľstve, a majú väčšinu.
Takže viete, vyzývajte svojich poslancov, ktorí sú v komunálnej politike, pani kolegyňa, aby išli príkladom, pretože keď nejdeme príkladom (povedané so smiechom), tak si z tých ľudí robíte naozaj prču.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 10:15 - 10:25 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda parlamentu, vážené kolegyne, kolegovia, nebudem rozprávať dlho, skôr by som povedala, že tak prakticky. Mňa stále mrzí v tomto parlamente a nechápem prečo koalícia má tú potrebu, ja to tak poviem, znásilňovať toto obyvateľstvo. Nemyslím teraz ten váš zákon, nie je až taký v tomto zmysle, ale znásilňovať v tom zmysle, že nikdy neprebehne verejná diskusia, nikdy neprebehne diskusia medzi odbornými organizáciami, ktorých zákony sa týkajú. A neviem, či táto koalícia si neuvedomuje, aký neskutočný odpor medzi ľuďmi zasieva. A snaží sa strachom týchto ľudí umlčať, ale, bohužiaľ, umlčíte ich nachvíľu, ale v hlavách a v myšlienkach, čo tí ľudia majú, oni to nezabudnú.
Viete, ja si spomínam, keď sme prijímali zákony, aj my sme boli často kritizovaní, ale nikdy to nebolo tak, aby, ja som teda bola dlhodobo v sociálnom výbore, aby nezasadla tripartita, aby sa nediskutovalo, aby sa nebrali pripomienky odborné do úvahy. Niektoré, samozrejme, boli prijaté, niektoré nie. A hovorím to práve preto aj pri tomto zákone, pretože som sa porozprávala s niektorými štatutármi z osviet alebo osvety a ich reakcia je asi taká: Vidíme, že naše požiadavky vôbec neboli akceptované. Bez diskusie, bez pripomienok. Pritom išlo o precízny a rozsiahli materiál, namiesto toho sa venuje celý materiál štatutárom. Nemáme námietky na 5-ročné funkčné obdobie, čo už by som povedala a teraz poviem, že som v Prešovskom samosprávnom kraji dlhodobo pôsobila ako predsedníčka kultúry, toto považujem za veľmi správne, pani ministerka, pretože v danom zákone, si myslím, že to bolo neobmedzené alebo teda všetky iné veci, ktoré spadali pod pôsobnosť VÚC, či už sociálne zariadenia, akékoľvek, mali, tak mali lehotu na to, aby riaditeľ mal funkčné obdobie na určené a spravidla to bolo na päť rokov. Takže toto úplne vítam a toto si myslím aj ja, že to je úplne v poriadku.
Ale verejné vypočutie na našu pozíciu celkom nechápem. Ak kandidát na túto pozíciu prešiel výberovým konaním a výberovým konaním dostal dôveru a kompetenciu rozhodnúť, príde mi to ako spochybnenie jej rozhodnutia a zbytočne ďalšie procesy, ktoré nevieme, či niekedy vôbec prinesú výsledok. Viete mne to pripadá tak trochu vtipné a zase parodické, čo zasievame do hláv týchto ľudí. Oni sa možno teraz boja, lebo korona, musia byť doma, lebo všetci musia počúvať, čo sa im prikáže a tak ďalej, ale hovorím, že v hlavách to stále majú a vrátim sa k tomu vypočutiu. Mne to pripadá vtipné, že ak prezident polícii vôbec nebude prechádzať výberovým konaním, tak taký riaditeľ osvetového strediska má prejsť verejným vypočutím. Čiže to bude zase nejaký taký precedens, pretože, keď na jednej strane chválim, že 5-ročné obdobie tu prichádza. Na druhej strane, pani ministerka, zavádzate precedens na samosprávne kraje.
A čo sa týka štátnych funkcií, tak tam práveže znižujete nároky. A čo sa týka funkcií, kde si to má riadiť samospráva, kde si to majú riadiť vyššie územné celky, tak tam im dávate príkazy a už tu negujete a to teraz trošku ešte skočím do školského zákona, lebo aj k tomu vystúpim. Už tu potierate a negujete tú moc tej samosprávy a samosprávne rozhodnúť a zavádzate precedens. Ja neviem, či ten precedens pôjde ďalej, ale hovorí sa, treba si najprv dať príklad z hora od toho štátu a potom zasahovať do právomocí vyšších územných celkov a asi tak.
Ale v každom prípade je potrebné povedať a tu je niekoľko pripomienok, ktoré rozmýšľame, že následne možno pripravíme a možno aj vás chcem na nich upozorniť, ktoré ste dostali, aby ste ich možno pretavili do zákona alebo ich pretavíme my. Lebo ja som tu tak stála, keď tu stála aj ministerka spravodlivosti a keď som jej doniesla pripomienky, povedala, že to všetko urobí. Dodneska to neurobila a boli to skutočne veci, ktoré boli na odbornej báze, s ktorými dokonca súhlasila.
Takže pripomienky, ktoré by chceli zapracovať do tohto zákona sú, že kultúrno-osvetová činnosť vypadla z nej edičná a publikačná činnosť. Vieme, že kultúrnoosvetové strediská majú nezameniteľnú činnosť, pretože v mestách a v obciach, ak sa má rozvíjať kultúra, ak sa má rozvíjať, musí mať nejakú metodiku, musí im niekto pomôcť. Lebo veď však tie obce ani tí starostovia nemajú dneska ani podľa mňa niektorí s čím kúriť a svietiť a keď sa všetky náklady zdvihnú, tak asi ja neviem, či aj tma nebude všade. Takže my im máme tými zákonmi pomáhať a teraz sa bavíme o kultúre, takže. Zákon nepojednáva o kultúre národnostných menšín a etnických skupín. Exaktne špecifikovať zamerania a činnosť kultúrno-osvetových zariadení v rámci neformálneho vzdelávania doplniť oblasti tie dve, ktoré som hovorila a ďalej zdravotného životného štýlu, environmentálnej výchovy. Veď predsa máme plné ústa, ja keď tu počúvam niektorých poslancov, plné ústa enviromentu a ako všetko treba vychovávať mládež, deti a tak ďalej, a to sme úplne, na to v tomto zákone pozabudli a vzťah k vlastnému štátu a kultúrnej identite.
Vážení, tak toto, že tam nie je, to je pre mňa veľmi zarážajúce a myslím si, že každý by mal byť, kto v tomto štáte žije, vlastencom a mali by sme, mali by sme k tomu všetkých vychovávať a mládež a, samozrejme, ku kultúrnej identite celého národa. Pretože ja už niekedy som pomiešaná, aj v tom parlamente sa tu vyťahujú vlajky hore, dole a vlastne málokto pozná históriu, málokto pozná, čo sa prečo stalo a podobne a ak ešte aj tie osvetové činnosti to nebudú mať vo svojom vlastne zameraní, tak mne už to potom fakt pripadá, že neviem, či o ten štát máme záujem, nemáme záujem alebo ako.
Kultúrnoosvetový pracovník. Nemáme takúto profesiu ani definíciu. Chápem, že toto je niečo špecifické, ale pamätám si v tomto parlamente, keď sme, keď sme špecifikovali sociálneho pracovníka. Hej bolo okolo toho veľké, veľké aj haló, aj všetko, lebo vždycky nové veci, ale ja si myslím, že tiež by sme takéto niečo mali zaviesť aj do vlastne do, doplniť do zákona o túto definíciu, lebo možno by to bolo potrebné. A kultúrnym inštitúciám chýba hierarchia inštitúcií a tu teda poviem aj kritiku do vlastných radov o chvíľočku. Zriadiť a zrušiť osvetové zariadenie je zriaďovateľ povinný konzultovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. To by som dala teda kompetenciu pre ministerstvo, ktorá myslím, že v zákone nie je a zriaďovateľ môže zlúčiť osvetu len s osvetou alebo organizáciou podľa osvetového zákona, tak ako je to v zákone o knižniciach, že knižnica sa môže zlúčiť len s knižnicou. Osvety majú širokú pôsobnosť a nie je možné ich zlučovať jednosmerne na činnosť orientovanými inštitúciami. Tu sa určite vrátim do minulosti zase. Už som vtedy nebola v Prešovskom samosprávnom kraji a poviem, že sa mi to dodnes nepáčilo, aj keď tam bol náš predseda župy, že sa zrušili, myslím, že tri alebo štyri osvetové strediská, pozlučovali sa s inými inštitúciami a dneska je aj budova v Humennom osvetového strediska, ktorá má porozbíjané okná, chátra už asi 6 rokov. Má ju súkromný majiteľ a nám tak zanikli vlastne, nám tak zanikli vlastne priestory. Lebo vieme, že dneska je tých priestorov veľmi málo na tú osvetovú činnosť, hej, aby tam boli javiská, aby tam boli také priestory, ktoré sa dajú využiť pri kultúrnych akciách. Čiže toto sa stalo, a preto aj určite, určite budem rozmýšľať nad tým, že ak pani ministerka to nezmení alebo nedá do zákona, tak budem rozmýšľať ja, aby sme to do zákona priniesli. Pretože ja som to zažila. Nebola som, hovorím, vtedy už poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja a vtedy sa stali tie nezmyselné zlučovania a predaje budov a podobne. Ja chápem aj samosprávne kraje, že financovanie nie je jednoduché, ani sociálnych služieb, pretože na to ani nemáme, aby sme to úplne pokryli, ani kultúrnych zariadení na to nemáme, aby sme to pokryli. Ale nemôžeme to, môžme to robiť nejakým takým racionalizačným opatrením, aby malo zmysel, aby malo hlavu a pätu, aby sme zachovali to, čo vlastne, aby sme zachovali z tých stredísk alebo preniesli do iných stredísk a podobne. Čiže tu by som tú kompetenciu pridala ministerstvu a naozaj, ak vyššie územné celky budú chcieť rušiť takéto zariadenia, tak aby ich konzultovali s ministerstvom, aby ministerstvo videlo ten obsah toho všetkého a proste, a proste povedalo, či sa to môže takto alebo nemôže a ďalej vyšpecifikovať ďalšie veci do detailov, ale už nemám čas.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 22:07 - 22:09 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega Dostál, rozmýšľala som, či vám poviem, že ďakujem za úprimnosť, ale chcela by som povedať, že teraz ste si dali dole z tváre masku. Viete, lebo ste povedali, že opäť pripravíme zákon, teraz to schváľte do tridsiateho a potom pripravíme zákon, ste sa priznali, ako budeme ďalej blokovať sociálne siete, ako budeme sami rozhodovať alebo ako budeme my rozhodovať o tom, kto môže byť, kto nemôže byť blokovaný a podobne a čo je to správny obsah a nesprávny.
Nehnevajte sa na mňa, keby ste mali záujem pomôcť tým ženám a deťom, pred ktorým, pred chvíľou tu pán Taraba ukazoval fotky, tak sa tu nehádate o tom, že ideme hlasovať, že ideme, že idem hlasovať za to, že budeme blokovať facebooky, v jednom zákone, ale by ste povedali, rozdelíme ten zákon, pomôžme tým ženám, matkám a deťom, ktorí stoja na hranici, nikto im nepomáha, tam už sme mali byť všetci a tam by sme im mali pomáhať.
Z Humenného mi poslali, ako vládne vozy, všetky plno policajtov, viac jako na hraniciach, ide a odprevádza našich ministrov do azylového domu a ľudia hovoria, že idú na večeru a sa tam a sa tam proste zabávajú. A jednoducho najviac je tam policajtov. Ale tam, kde sú ženy a matky, policajti nie sú. A vy tu dneska vopcháte do zákona o pomoci, o humanite blokovanie facebookov. Keby vám na tom záležalo, sa dávno postavíte a poviete: Oddelíme tieto dva zákony, schváľme humanitárny zákon a poďme týmto ľuďom pomôcť.
Ale dneska ste si dali dole masku. Vám nejde o prácu, vám nejde o pomoc, vám ide o fotografovanie na facebookoch, vám ide o vašu prestíž, vám ide o to, aby zablokovali tých, ktorí s vami nesúhlasia a aby ľudia nepoznali iné názory okrem vašich. Ale ja si myslím, že to fungovať nebude, lebo ľudia si ich posielajú hoci do súkromných správ, ako mi ich dneska poslali z Humenného, že čo to sa v Humennom deje, že proste tam sú vládne návštevy a na hraniciach stoja ľudia a tam im nikto nepríde pomôcť a papaláši sa rozvážajú po meste so stovkami policajtov. A primátor povie, že čaká na pokyny, kedy mu vláda dá pokyny. No, ja vám poviem, pekne, pekne ste to, pekne ste to všetko pripravili pre tých ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 20:55 - 20:57 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ja by som ešte raz naozaj zopakovala, máme podobné stanoviská. To, že prepašovať podchvostne do pomoci ženám, matkám, ľuďom utekajúcim z Ukrajiny cenzúru facebooku, tak si myslím, že je to veľmi nehorázne. Jaj, jaj, rúško, dobre, dám si rúško, lebo to je pre vás najdôležitejšie teraz, áno, dobre. (Reakcie z pléna.) Moment, nevyrušujte ma, prosím vás. (Reakcie z pléna.) Som zdravá, prestaňte vrieskať, som zdravá (reakcie z pléna), som, takže určite som, na rozdiel od kolegýň, ktoré tu chodia nakazené a je vám to jedno.
Takže ešte raz poviem, je to skutočne nehoráznosť, že ste prepašovali, že ste prepašovali do tak vážnej veci – pomoc deťom, matkám, rodinám – cenzúru facebooku pod zámienkou, že si to možno nevšimneme, alebo pod tým, aby ste mohli mediálne prezentovať, že sme nezahlasovali za humanitárnu pomoc a už v Rádiu Expres niečo také podobné odznelo, tak naozaj ste nás chceli postaviť nejakým spôsobom k niečomu.
A hovorím to, viete, prečo to zopakujem, lebo pred chvíľou nebol ani prenos, pred chvíľou nebol ani prenos Národnej rady a vaše médiá, hlasné trúby už hlásia úplne veci, ktoré nie sú pravda, že SMER podporuje cenzúru facebooku, a to nie je pravda, lebo Susko, pán Susko dal pozmeňovací návrh. (Ruch v sále, zaznievanie gongu.) A ak tento pozmeňovací návrh neprijmete, tak určite my nemáme záujem ľudí blokovať na facebooku bez toho, aby sme vedeli, kto to bude vykonávať, či k tomu bude nejaká komisia alebo ktokoľvek, ale jednoducho takto to rýchlo tuná uvariť a povedať, že to bude robiť NBÚ a všetko bude v poriadku, tak takto sa to určite nerobí a neblokujú sa iné názory.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 20:08 - 20:10 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.
Ja zopakujem, že naozaj toto podchvostné vsunutie do zákona na pomoc ľuďom na Ukrajine, vsunutie, že sa bude blokovať internet, že sa bude cenzurovať internet, a opäť hovorím, že som sa pýtala koaličných partnerov, kto bude vykonávať túto cenzúru, tak nehnevajte sa, neobstojí ani to, že to bude robiť NBÚ, lebo nevedeli, či to bude nejaká komisia alebo ktokoľvek, a neobstojí ani to, že riaditeľ NBÚ bol kedysi naším nominantom, pretože on to vykonávať nebude. A mňa to mrzí, že naozaj ste skazili humanitárnu pomoc, pomoc ľuďom tým, že ste tak podpásovo tam vsunuli tento zákon, a dokonca. hovorím, už Rádio Expres, mi ľudia volali, že hlásilo, že vraj to podporil aj SMER, čiže podľa mňa to bola určitým spôsobom politická propaganda.
A preto ti, Boris Susko, veľmi pekne ďakujem, pretože dostať takýto zákon nejaké tri hodiny alebo dve hodiny na stôl a ty si okamžite – aj celý klub – zareagoval, okamžite si pripravil pozmeňovací návrh, čo nie je jednoduché, tak si myslím, že ten pozmeňovací návrh je tak fundovaný, že naozaj na tom by sme sa potom mohli zhodnúť všetci. A nemyslím si, že by tento pozmeňovací návrh mal byť upravovaný zase koalíciou, pretože hovorí sa, že ak dvaja robia to isté, neznamená, že je to to isté. Takže si myslím, ak tvoj pozmeňovací návrh prejde v pléne, tak by sme mohli aj my za to zahlasovať.
Ale naozaj, vážení, no ja som z toho zhrozená, že na jednej strane rozprávame o humanitnej pomoci, ako chceme pomôcť ľuďom, a fuk, fukneme tam, blokujeme tých ľudí, zoberieme im slobodu slova, ak má niekto iný názor, zablokujeme ho a ešte, nechcem reagovať na kolegu Matoviča, ako povedal, že najlepšie by bolo možno, keby to platilo aj na Ľuboša Blahu. No nehnevajte sa, veď už to je politické, keď rozprávate, že do toho nechcete miešať politiku, tak nemiešajme do humanity a do pomoci ľuďom politiku, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 19:51 - 19:53 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán minister, mňa trošku prekvapilo, že do zákona je podchvostne vpravené to, že sa bude cenzurovať internet. O tom ste to, vôbec ste to nespomenuli. To, že sa budú blokovať ľuďom facebooky, to, že to bude robiť NBÚ, to, že nevieme, kto to bude robiť na NBÚ, pretože ja som sa pýtala kolegov koaličných poslancov, povedali, že nevedia, kto to bude robiť. Čiže vlastne bavíme sa tu o humanite, bavíme sa tu o ľuďoch, s čím súhlasíme, že ľuďom v núdzi treba pomôcť, odídencom treba pomôcť, ale vy ste to spojili do jedného zákona a ľudia už na facebooku písali, že SMER – sociálna demokracia podporil cenzurovanie facebooku, čo my určite nechceme a chceli sme to rozdeliť v zákone, aj pán Susko podal pozmeňujúci návrh. A keď som sa tých ľudí pýtala, že odkiaľ to vedia, tak to vraj už dneska Rádio Expres prinieslo občanom. Čiže Rádio Expres vlastne už ten váš zámer odhalilo, že naozaj ste vpravili do humanitného zákona, do pomoci ľuďom to, aby ste cenzurovali facebooky, aby ste vypínali iné názory, aby to robilo NBÚ, a sami neviete, kto to bude na tom NBÚ robiť a podobne.
My nemáme problém s humanitárnou pomocou ani pomoc odídencom a myslím si, že my na východnom Slovensku budeme prví, ktorí to budeme robiť aj fyzicky, ak k niečomu dôjde a budeme tým ľuďom aj fyzicky pomáhať. Ale skutočne, ja určite aj moji kolegovia majú problém s tým, že dneska sa zneužil tento zákon humanity na politickú propagandu, a to takú, že budete chcieť cenzurovať facebooky a povedzme si, že v roku ´22, to je tohto roku, sú voľby komunálne, komunálne voľby, čiže krásne sa budú facebooky vypínať, komu sa bude chcieť, bude sa, príde len nejaká nálepka a naozaj je mi to ľúto, že ste to dali do zákona, ktorý má pomôcť ľuďom, o humanitárnej pomoci, pomôcť ženám a matkám. Proste je to zlé. Je to zlé.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 16:27 - 16:29 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážení kolegovia, kolegyne, chcem sa spýtať, kto to bude v NBÚ posudzovať? Vieme tých ľudí, prešli previerkami alebo kto to je? Alebo je to imaginárna skupina, ktorá bude rozprávať, že toto je správne a toto nie? Už dnes ľudia rozprávajú, že sú blokovaní bez toho, aby možno povedali nejaký svoj názor, a nedotýka sa to ani krajiny a tak ďalej, píšu svoje statusy. Ja som sa 10. 5. a ja zase budem z praxe, 2019 zúčastnila, keď pán Kiska bol v Prešove, rozprával tam o školstve, o rôznych veciach a bola som tam ako jediná zo SMER-u, som prišla a som povedala, že teda čo si myslia, čo by bolo dobré robiť s facebookom, ak sú tam dezinformácie. Viete, čo mi odpovedal pán Kiska? A všetci? Katka Koščová, ktorá stála na slušnom Slovensku, dneska už má, už vystupuje v televíziách, lebo dovtedy nevystupovala, kričala: Zoberte tej smeráčke mikrofón, nech drží ústa! A viete, čo povedal pán Kiska? Sloboda slova, vážení. Sloboda slova. My nemôžme obmedzovať slobodu slova. Ja mám z toho aj záznam. My nemôžme obmedzovať slobodu slova.
A vy dneska jednoducho zneužijete situáciu na Ukrajine, lebo my na východe im budeme prví pomáhať. My na východe ich prijmeme, my im dáme jesť a pomoc a vy tu v Bratislave zneužijete ešte túto situáciu, aby ste naozaj ľuďom, ktorí skutočne možno majú svoje pocity alebo ktorí chcú čokoľvek písať, lebo facebook je o tom, to nie sú politické stránky. Chcú písať, tak vy zneužijete to, že im zablokujete stránky.
Ja viem, že dobre sa tam smeje Pročkovi, lebo ho nebudú dávať, ako holý behá po Košiciach, ako skáče v Humennom po galandroch a po levoch, hej, v... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, reagujte na predrečníka a nekomentujte!

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Takže toto sa vám bude páčiť, aby ste blokovali, aby toto ľudia nevideli, alebo koľkí ľudia tu sú, ktorí sú pod nejakým vplyvom, to sa vám páči, aby sa to nepísalo.
Skryt prepis