Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

10.7.2020 o 10:48 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 10.7.2020 10:48 - 11:00 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ctená snemovňa, ďakujem za túto podnetnú diskusiu k návrhu zákona, ktorý predkladáme spolu s kolegami. Ide celkovo o osem novelizovaných zákonov. Týkajú sa podpory pre ženy matky, ich deti, či už narodené, alebo nenarodené.
Počas mojej politickej cesty bolo rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a obrana hodnoty ľudského života na prvom mieste. Netýkalo sa len nenarodených detí a potratov. Hovorila som a hovorím o ľuďoch, ktorí denne zomierajú v okresných nemocniciach, hoci ešte neprišiel ich čas. Hovorím o rodinách, ktoré žijú v chudobe, o ženách, ktorých starostlivosť o deti nazýva štát dovolenkou a neocení ich prácu, ktorá nefiguruje v štatistikách, a trestá ich nízkym dôchodkom. Hovorím o tom, že dôchodcov je stále viac a detí stále menej. Že k ľudskému životu patrí práca, ale zlé zákony a byrokracia ľuďom prácu berú. Hovorím aj o arogancii tých, ktorí kradnú zo spoločného, takže zostáva menej pre tých, ktorí sú na solidaritu odkázaní.
Slovensko potrebuje politiku, ktorá podporuje a bráni život. Politiku, ktorá v každom zákone myslí na rodinu, pretože rodina je najlepšie prostredie pre vznik života. V predkladanom zákone sa staviame na stranu ochrany života a zdravia každého, každého človeka, života matiek i tých najmenších a najzraniteľnejších. Je paradoxné, že kedykoľvek chceme pomôcť ženám a počatým deťom, že sa zastaneme ženy, ktorá chce donosiť, ale má problémy a potrebuje podporu, sme označení za bezohľadných účastníkov na práva žien, na kvalitu ich života, za niekoho, kto zasahuje do ich súkromia. Viaceré organizácie nás označujú za bezcitných mezogýnov.
Predložený návrh nevznikol z náhlej potreby meniť veci teraz, ale je výsledkom mnohoročnej diskusie, ktorá často, možno až príliš často končila nepochopením, vzájomným obviňovaním alebo neschopnosťou prísť s konkrétnymi riešeniami, ktoré by získali podporu tohto parlamentu. Žiaľ, aj časť diskusie v pléne alebo i časť súčasnej verejnej debaty ukazuje, že zákopová vojna pokračuje a mnohí nedokážu podporiť ani opatrenia, ktoré môžu konkrétnym ženám zvýšiť kvalitu života a deťom umožniť narodiť sa.
Ja však pevne verím, že dnes je to menšinové stanovisko. Cítim, že čas sa mení. Postupne sa z verejnej debaty vytráca názor, že ľudský život vzniká podľa toho, ako to napíšeme do zákonov, či si to niekto želá alebo nie. Zároveň sa vytráca názor, že potrat môže byť dobrý. Dnes sa skoro všetci zhodujeme na tom, že počaté dieťa je ľudský jedinec a umelé ukončenie tehotenstva, a teda jeho života, nie je správne. Vykročili sme správnym smerom. Dnes sa však potrebujeme pozrieť ešte ďalej, potrebujeme aktívne pracovať na vytváraní podmienok pre dôstojný život žien matiek a ich detí, narodených i nenarodených. Verím, že toto môže byť spoločný cieľ pre drvivú väčšinu Slovenska. Preto som sa rozhodla spolu so svojimi kolegami predkladateľmi i ďalšími kolegami v klube, ale aj odborníkmi, s ktorými sme tento zákon konzultovali, zmeniť uhol pohľadu. Nezačať od toho, čo nás delí, ale od toho, čo nás spája.
Konsenzus na tom, že potrat je zlo a všetci majú právo na život, nám dáva priestor na dohodu, priestor na vytvorenie systému, ktorý pomôže ženám, ktoré si chcú svoje počaté deti ponechať, ale nachádzajú sa v ťažkej ekonomickej alebo sociálnej situácii. Podobne ako Martin Luther King, aj ja mám sen. V mojom sne sa všetky deti na Slovensku môžu narodiť a žiť ako občania tejto krajiny dôstojný život až do svojej staroby a smrti. Aby sme žili v takejto spoločnosti, potrebujeme ešte veľa zmeniť. Vykoreniť domáce násilie, odstrániť chudobu, dôsledne chrániť pred zneužívaním či učiť mladých nesebeckej láske, k zdravému prežívaniu sexuality a k rešpektu k dôstojnosti každého človeka. Tento zákon je iba začiatok, ale potrebujeme začať, tak ako sme začali v oblasti spravodlivosti a justície či v zlepšovaní podnikateľského prostredia. Urobme krok vpred aj v tejto oblasti. Pre dobro detí, ich mám a rodín na Slovensku.
Chcem vás, milí kolegovia a kolegyne, pozvať do realizácie tohto plánu. Začnime na ňom pracovať spolu, tu a teraz. Začnime posunutím návrhu do druhého čítania, kde môžeme túto novelu ôsmich zákonov ešte domyslieť a vylepšiť. Nebude to jednoduché, ale veľké veci nebývajú ľahké a zachrániť čo i len jediný ľudský život je obrovská vec, ktorá mne osobne stojí za všetku túto námahu, posmech a urážky.
Ešte pár viet k slovám, ktoré zazneli aj v tejto snemovni. Slovám, ktoré nehľadajú dohodu, ale nastoľujú rozdelenie. Nehľadajú dobro detí a ich mám, ale hlásajú ideológiu. Áno, do § 1 sme navrhli zaviesť osobitný zreteľ na ochranu plodu nenarodeného dieťaťa. Doteraz tento zákon; to neznamená, že nemyslíme na matku, ale tento zákon doteraz neobsahoval žiadnu zmienku o ochrane plodu. Zmienky o ochrane ženy, ich záujmov, zdravia či života možno nájsť asi v každom ustanovení tohto zákona. Trochu sme to chceli vyvážiť. Aj nenarodené dieťa má svoje práva a to nehovorím iba ja, ale je to ustálená judikatúra európskych súdov. Nie, doteraz tehotná žena, ktorá sa dostala do krízovej situácie v svojej rodine v dôsledku svojho tehotenstva, nemala právo na núdzové bývanie. A o toto ide v tejto novele. Skutočná praktická pomoc.
Nevymysleli sme si to. Je to požiadavka praxe. Každý, kto sa vyzná v problematike, to veľmi dobre vie.
Zaznieva kritika rozdelenia príspevku pri narodení dieťaťa na dve časti. Približne 400 eur pred a ďalších 400 po narodení dieťaťa. Hovoríte, že je to málo? Podotýkam, že pre mnohé rodiny je to celomesačný príjem. Prosím, neznevažujme ľudí, ktorí nemajú taký príjem ako my v tejto sále.
Rovnako je spochybňovaná spôsobilosť žien používať túto dávku pre svoje deti. Je šokujúce, že aj v tejto debate zaznelo, že máme rešpektovať rozhodnutie žien, a na druhej strane hovoríme, že ženy nie sú schopné zvážiť, ako majú tento príspevok použiť, a pokojne ich dehonestujeme.
Počuli sme aj stanovisko hlavného odborníka Slovenskej republiky pre genetiku, že ženy, ktorým sa narodí ťažko postihnuté dieťa, môžu zneužívať zvýšený príspevok v hodnote skoro 400 eur. Odpustite mi, ale zdá sa mi to eugenická pripomienka. Z praxe poradenských centier viem, že existujú ženy, ktoré sa rozhodli pre potrat a svoje rozhodnutie ľutujú. Keby mali viac času, konali by inak. Preto chceme dlhší čas na rozmyslenie. Pre oponentov je to psychické týranie. Ja tu vidím možnosť, aby sa niekoľko detí narodilo, aby niekoľko žien nemuselo svoje rozhodnutie ľutovať. Zároveň to oslobodzuje ženy od časového stresu. Tých dnešných 48 hodín prejde ako voda a na konci je obyčajne už určený termín potratu. Je to veľký tlak. Každý, kto pracuje so ženami pred potratom, to dobre vie.
Mnoho sa tu hovorilo o chudobe ako príčine potratov. Ale odkiaľ to vieme, že je to chudoba? Nevieme. Nemáme žiadne dáta. Tie chceme získať doplnením dotazníka vyplňovaného k žiadosti pri vykonaní potratu. Chceme, aby sme pomáhali adresne a efektívne. Hovorí sa ešte o štúdii, ktorá, o štúdiách, ktoré ignorujú výsle... alebo že my ignorujeme výsledky; ale ignoruje sa tu štúdia profesora Fergusona, ktorý robil 30 rokov a sledoval konkrétne ženy. Jeho výsledok bolo zvýšenie rizika duševných porúch u žien po umelých potratoch o 30 percent. Netvrdí, že je to príčinná súvislosť, predstavuje to ako pozorovanie, že sa toto vyskytuje. Mimochodom, profesor Ferguson je prívržencom prochoice hnutia. Ale je zodpovedný, veda je veda, fakt je fakt, aj keď to odporuje jeho vžitému názoru.
Zdá sa mi, že oponenti nevedia alebo nechcú pochopiť navrhnuté ustanovenia o zákaze reklamy na umelé ukončenie tehotenstva. Nezakazujeme poskytovať informácie o potratoch. Iné zákony vyslovene prikazujú poskytovať informácie zdravotníckym zariadeniam. Vrátane potratov. Dokonca aj my navrhujeme, aby lekár ženu o potrate informoval viac ako doteraz. Však na čo slúži poučenie pred potratom? Na poskytovanie informácií. Ale ak sa zhodneme na tom, že potrat je krajné, nie dobré riešenie, nepropagujme ho a nechcime na ňom zarábať.
V uplynulých hodinách som si vypočula, ako málo sociálnych opatrení pre ženy a ich nenarodené deti prinášame. Pre mňa je toto začiatok. Samozrejme, že chceme pokračovať ďalej, dať im viac. Zlepšovať systém pomoci pre tehotné ženy v núdzi, ktoré čelia voľbe, mať či nemať dieťa.
Pozývam vás, pridajte sa. Máme čas celé leto. Vylepšime spoločne tento návrh a pripravme ďalšie sociálne opatrenia, ktoré pomôžu ženám urobiť zodpovedné rozhodnutie a darovať život. Ďakujem vám veľmi pekne za diskusiu aj za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.7.2020 11:33 - 11:46 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedla návrh zákona na novelu niekoľkých zákonov, ktoré vo svojej filozofii majú neobmedzovať, ale pomáhať. Nesankcionovať, ale apelovať na spoločnosť, aby pomohla. Pomôcť žene sa rozhodnúť pre život dieťaťa. Podpora rodín, ktoré sú v nevýhodnej sociálnej alebo finančnej situácii a v takejto situácii sa rozhodujú pre narodenie dieťaťa. Podporovať najmä jednorodičovské rodiny, slobodné matky, ktoré sú v nevýhodnej sociálnej situácii.
Tento zákon nie je ani konzervatívny alebo novela týchto zákonov nie je ani konzervatívna, ani liberálna. Novela týchto zákonov je prorodinná a prosociálna. To, čo treba povedať v úvode, je, že sa nič nemení, pokiaľ ide o podmienky umelého ukončenia tehotenstva, ktoré stanovuje zákonná úprava z roku 1986. Tie podmienky, ktoré udávame v zákone, sú preto, aby rozhodnutie ženy bolo slobodné, pretože si uvedomujeme, že toto rozhodnutie je nezvratné a akonáhle sa žena raz rozhodne pre umelé ukončenie tehotenstva, nemôže ho za niekoľko dní zmeniť.
Nato, aby rozhodnutie tej ženy bolo adekvátne, aby bolo fundované, aby sme jej pomohli, tak hovoríme v zákone, že by táto žena zo zdravotného poistenia mala mať právo na druhý lekársky posudok. Nie je to preto, že by sme chceli žene privytvárať ďalšiu traumu, ako to hovoria naši oponenti, je to preto, aby tá žena dostala dostatok informácií. Vieme, že lekárska veda postupuje, že tie možnosti diagnostiky sú lepšie a že aj možnosti liečby sú lepšie. Máme x prípadov, kde pri prvom vyšetrení bolo tejto žene navrhnuté vzhľadom na jej zdravotný stav, resp. na zdravotný stav toho nenarodeného dieťaťa, toho ľudského plodu, aby ukončila tehotenstvo. Keď žena išla na vyššie pracovisko, na lepšie vybavenú ambulanciu, s lepším sonografom, tak to dieťa alebo to počaté dieťa bolo možné liečiť, bolo možné intrauterine zasiahnuť a sú stovky prípadov zdravých detí, ktoré sa narodili práve po takomto druhom vyšetrení.
My dávame, chceme, aby sme pomohli ženám sa rozhodnúť správne. V tomto naš... v tomto návrhu zákona alebo novely viacerých zákonov novelizujeme aj zákon o reklame. Treba si zvážiť, aký je rozdiel medzi informáciou a aký je rozdiel medzi reklamou. Nechceme, aby na interrupcie sa robila komerčná reklama. Nie sme jediní. V Nemecku bol v roku 1918 prijatý zákon, novela Trestného zákona, kde v Trestnom zákone je komerčná reklama na umelé potraty.
Čo chcem podčiarknuť, sú sociálne opatrenia. Keď som hovorila, že ten náš zákon je prorodinný a prosociálny, tak chceme, aby ženy, ktoré sa v období tehotenstva ocitnú v situácii, že ich rodinné alebo sociálne pomery sú také, že tá žena nemôže zostať vo svojom rodinnom prostredí, aby bola ponuka pre tehotné matky s deťmi, o mladé ženy, o študentky, ktoré napríklad chcú porodiť anonymne, čo im dovoľuje už teraz legislatíva Slovenskej republiky.
Nenahovárame ženy na anonymné pôrody, v žiadnom prípade nie, uvedomujeme si, že pre dieťa je dôležité, aby poznalo svojho otca a svoju matku, ale sú v živote situácie, kedy sa žena matka rozhodne, že chce porodiť anonymne, a treba jej na to vytvoriť podmienky. Rovnako aj tým ženám, ktoré majú nevýhodné rodinné prostredie, žijú v rodine, kde je páchané násilie alebo tie bytové podmienky sú nevýhodné, a preto by mal, by mali mať možnosť sa uchýliť do takéhoto, do takejto ustanovizne až do veku troch rokov, pokiaľ sa ony osobne starajú o to narodené dieťa.
Nie je to žiaden výmysel, nie je to nič nové, už teraz na Slovensku sú viaceré mimovládne organizácie, ktorú, ktoré takúto možnosť poskytujú. Sú to mimovládne organizácie, ktoré sú v spravovaní vyšších územných celkov, ale sú to organizácie, ktoré, ktoré, ktoré majú mnohokrát veľké finančné problémy, pretože je na ľubovôli vyššieho územného celku, ako túto organizáciu podporí, a my by sme chceli, aby štát zobral nad tým istú garanciu, že tieto mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú, pomáhajú týmto ženám, aby mohli existovať a aby mohli byť solventné.
Vieme, že v súčasnej dobe je v zákone, ktorý platí, taký nehumánny prvok a to je, že príspevok pri narodení dieťaťa sa za... vyplatí, až keď sa to dieťa dožije dvadsiateho ôsmeho dňa. Ja si myslím, že spoločnosti, ktorá si cení každý ľudský život a ktorá chce pomôcť aj tej rodine, ktorá ocení to, že tá matka priviedla na svet dieťa, by nemala čakať dvadsaťosem dní, či sa to dieťa dožije, alebo nedožije. Ja si osobne myslím, že je to, že je to, slušne povedané, nehumánne, a preto chceme, aby v tomto zákone pri narodení dieťaťa bol vyplatený tento príspevok.
Tento príspevok, ak chceme, aby bolo možné rozdeliť, čiže matka, ktorá sa rozhodne, že polovicu štyri..., takmer polovicu, 400 euro z tohto príspevku chce využiť už počas tehotenstva, tak od 4. mesiaca bude môcť dostať príspevok 400 eur. Samozrejme, tá, ktorá to bude chcieť využiť až na záver, tak tam sa, samozrejme, prekážky nekladú, nikto ju nebude k tomu nútiť.
Keď sa dieťa narodí zdravotne nezvýhodnené, zdravotne znevýhodnené, v tom prípade ten rodičovský príspevok bude vyplatený vo výške štvornásobku príspevku, ktorý sa pri pôrode dáva.
Ja, my sme v tomto zákone navrhovali ešte viaceré veci, po dohovore s niektorými poslaneckými klubmi sme od toho ustúpili. Podľa mňa by sme sa mali zamyslieť aj na istým navádzaním na umelé ukončenie tehotenstva, vieme veľmi dobre, že nútené potraty sú trestným činom, sú trestným činom od Norimberského procesu, ale sú rôzne navádzania či zo strany rodiny, príbuzných, zamestnávateľa alebo dokonca aj lekára na to, aby žena tehotenstvo ukončila a myslíme si, že minimálne psychologicky by toto mala spoločnosť odsúdiť. Nakoniec sme to do toho zákona nedali.
Chcem zopakovať, že naše návrhy zákonov nemenia podmienky umelého ukončenia tehotenstva, zostáva právna úprava taká ako v roku 1986. Čiže reprodukčné právo alebo právo ženy, ktorej zaručuje legislatíva alebo ten, tá, to legislatívne ustanovenie, ktoré jej zaručuje legislatíva Slovenskej republiky, zostáva, zostáva nedotknuté.
Ja verím, že ešte diskusie budú, ja by som bola veľmi rada, keby tieto diskusie boli o merite veci, o tom, ako tým ženám matkám alebo tým rodinám chceme pomôcť, aby sme tu nehovorili o tom, že chceme zabrániť vykonávaniu umelých ukončení tehotenstva na Slovensku, aby sme nedezinformovali. A vtedy môžeme dospieť k záveru alebo ku konsenzu, že tým ženám pomôžeme.
Stretávame sa s veľa prípadmi, kde žena pri alebo v období, keď zistí, že čaká dieťa, zvažuje tú situáciu, v ktorej sa nachádza, a tieto novely zákonov chcú v prvom rade pomôcť tým ženám, ktoré by si dieťa alebo ktoré by dieťa chceli donosiť, ale nemajú na to podmienky. Čiže v tých zákonoch chceme v prvom rade pomôcť týmto ženám.
Vážená snemovňa, vážený pán predseda, ja si myslím, že v danej dobe by sme si mali, by sme si mali zvážiť každý život a mali by sme urobiť všetko pre to, aby sme uľahčili ženám matkám situáciu, keď dieťa chcú, ale objektívne okolnosti im bránia v tom, aby to dieťa donosili. Ja verím, že nájdeme zhodu v tejto snemovni, a veľmi si ocením, ak tento zákon posuniete do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.6.2020 10:07 - 10:08 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať kolegovi Marekovi Šefčíkovi, rovnako ako aj kolegovi Dostálovi za pripomenutie Jána Langoša, ktorý má eminentnú zásluhu na tom, že tu dnes prerokovávame tento bod. Sedela som s viacerými kolegami v tomto parlamente, keď sa zákon o ústave, Ústave pamäti národa prijímal. Neverili by ste, aká veľká bola opozícia proti prijatiu tohto zákona. Pripomínať si Jána Langoša a iné osoby či lepšie osobnosti patrí tiež k historickej pamäti národa. Prečo my starší vieme o tom, čo sa stalo počas nacistického a komunistického režimu na našom území? Hlavne preto, že nám to rozprávali naši rodičia, starí rodičia alebo iní príbuzní. Ale pýtam sa, koľko o týchto totalitných režimoch vedia naše deti a hlavne vnuci a vnučky? Z učebníc dejepisu určite nie. A čím ďalej tým menej od svojich starých príbuzných. Donedávna z vlastnej iniciatívy chodili politickí väzni do škôl, diskutovali a robili výstavky zo svojich vlastných archívov.
Rada by som sa opýtala pána predsedu správnej rady, aké projekty má Ústav pamäti národa pre študentov stredných a vysokých škôl, možno aj základných, aby nielenže nezabudli, ale aby sa vôbec niečo dozvedeli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:00 - 18:02 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem podporiť pani poslankyňu Drábikovú. Aj táto, toto dnešné popoludnie ukazuje, že tá diskusia o voľnej nedeli, či už budeme hlasovať, nebudeme hlasovať a ako to hlasovanie dopadne, tak bude pokračovať ďalej, pretože v hre je fyzické a psychické zdravie pracujúcich, a to nielen v maloobchode, a ich rodinný život a v neposlednom rade aj verejné financie, a teda ekonomika Slovenska.
Ja chcem zdôrazniť jedno, pani poslankyňa to už naznačila, že musíme prestať riešiť jednu nespravodlivosť s druhou nespravodlivosťou. Niektorí totiž hovoria, že nielen obchody, ale aj ich zamestnanci, ktorí majú už teraz nízke platy, prídu o príjmy spojené s príplatkami za nedeľu. Nemôžeme nespravodlivo nízke platy otcov a matiek, rodín pracujúcich v maloobchodných alebo v obchodných prevádzkach riešiť iba tým, že ich budeme nútiť pracovať viac a nevytvoríme im priestor na zaslúžený oddych a spolu s ich rodinami. Títo ľudia si zaslúžia dôstojnú mzdu. A hovorme o tom, na to sa ozýva taká aktuálna námietka, že práve v čase krízy našej ekonomike budú chýbať zdroje, o ktoré týmto spôsobom obchodné reťazce pravdepodobne prídu.
Rozumiem tomuto argumentu, ale zároveň chcem z tohto miesta povedať, že aj keď nám má záležať na každom jednom eure, oveľa viac nám má záležať na každom jednom človeku, predavačke, skladníkovi, pracovníkovi stavby či upratovačke v obchodnej prevádzke, pretože ani v čase krízy nemôžeme redukovať človeka len na jeden článok vo výrobnom reťazci.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 17:43 - 17:45 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Pán kolega Benčík, ja som to už spomenula v mojej prechádzajúcej poznámke, že tá nedeľa nepredstavuje morálno-etickú tému, ale tému prirodzenú a kultúrnu. Prirodzenú v tom zmysle, že človek potrebuje oddych a takisto potrebuje aj rytmus striedania všedných a sviatočných dní. Pokiaľ sa týka toho kultúrneho prostredia, tak v tom prostredí, v ktorom my žijeme, je to po stáročia nedeľa a tá je od, by sme si možno nemysleli, od cisára Konštantína.
A pri argumente, aby sme nebránili ľuďom, ktorí si chcú v nedeľu zarobiť, chcem povedať len toľko, že obchodníci by sami od seba ten príplatok ľuďom nedali, ktorí pracujú v nedeľu, keby im to štát neukladal zákonom. A ukladá im to preto, lebo si je vedomý, že nedeľa je iný deň ako tie ostatné. Keby bola rovnaká ako, ako ostatné dni, tak prečo by boli poslanci Národnej rady hlasovali, že v nedeľu im treba dať príplatok? Nedeľa je výnimočná tým, že je určená nie na prácu, ale na rodinu a na vzťahy. Toto potrebujeme možno v tejto spoločnosti viac ako otvorené obchody, aby sa človek stal humánnym a spoločnosť aby zostala civilizovanou. Ja viem, že výsledok z tohoto je menej merateľný a ukáže sa možno neskôr, ako je to v prípade ekonomiky v podobe návštevnosti, obratu, zisku alebo mzdových nákladov, ale myslím, že práve v tejto dobe, keď je, musíme sa dostať ekonomicky z krízy, tak si, sa musíme vyvarovať vyhoreniu ľudí, ktorí budú robiť sedem dní v týždni.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 16:12 - 16:14 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Diskusia o voľnej nedeli prebieha už niekoľko týždňov alebo mesiacov a ja som presvedčená, že ešte aj bude prebiehať dlho v tejto spoločnosti. Myslela som si, že sa prihlásim ústne do diskusie, mám pripravený príspevok, ale neprihlásim sa, pretože plne podporujem to, čo povedal teraz môj kolega Gyimesi a stotožňujem sa s tým, nielen s obsahom, ale preto, že to povedal ako slobodný človek. Ja som presvedčená, že určite tak ako to povedal, to povedal slobodne a nikto – ani žiaden papier, ani žiaden predseda – ho k tomu nedonútil. Tak ako povedal, nechcime, aby téma voľnej nedele predstavovala morálno-etickú otázku. Je to téma prirodzená a je to téma kultúrna.
A keď tu hovoríme o tom, že hlasujme podľa svedomia, ja si myslím, že budem hlasovať podľa svedomia, pretože práca v nedeľu nepredstavuje pre kresťanov kategorický zákaz, ako je to napríklad s ortodoxným židovstvom, a my môžeme úplne slobodne hlasovať. Vieme, že aj za komunizmu aj cirkev pripúšťala niektoré nedele, ktoré boli počas roku otvorené. A výhradu vo svedomí si kresťania uplatňujú tam, kde vo svedomí pociťujú kategorický zákaz, a toto nie je prípad nedele. V prípade, keď si kresťania uplatňujú výhradu vo svedomí, je to aj proti zákonu, ktorý v tom štáte platí.
Ja chcem Ďurovi poďakovať za jeho vystúpenie a plne sa k nemu pripájam. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.6.2020 10:40 - 10:55 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia a kolegyne, rada by som vás požiadala o podporu pozmeňujúceho návrhu s pätnástimi podpismi poslankýň a poslancov. Tento pozmeňujúci návrh sa týka zákona, ktorý momentálne prerokovávame, o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 128).
Pozmeňovací návrh znie: "V čl. II, v čl. I 2. bode v § 1431 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1."
Celkom krátke zdôvodnenie. Navrhovanou úpravou sa vypúšťa duplicita z návrhu zákona.
Ďakujem vám pekne za podporu. Ďakujem vám, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 18:29 - 18:31 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Prepáčte, pán podpredseda, neuvedomila som si, že to nie je automatické. Ďakujem pekne všetkým kolegom za ich komentáre a ich svedectvá. Myslím si, že tu je ten problém, ktorý aj bol naznačený, že čo je úloha verejného ochrancu ľudských práv. Je to, aby v danom štáte porovnával, či je, alebo nie je rešpektovaná legislatíva včetne ústavy u nás v Slovenskej republike. Ja myslím, že to nie je ani interpretácia možno osobná, ani interpretácia nejakých mimovládnych organizácií, čo sa tiež veľmi často stáva, ale je to rešpektovanie daného legislatívneho rámca v tom-ktorom štáte.
A ja som zažila v Európskej únii, keď nebola rešpektovaná subsidiarita a kompetencie, že to spôsobilo ten stav, ktorý v Únii je, že ľudia Únii nedôverujú, pretože sa im zdá, že zasahuje do ich práv v oblastiach, na čo nemá kompetencie.
Ja by som bola veľmi rada, keby sme sa my na Slovensku tomu vyvarovali. A ja myslím, že len tak verejný ochranca ľudských práv bude mať dôveru u občanov, že ide podľa platného zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2020 18:07 - 18:19 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážená pani verejná ochrankyňa práv, ctená snemovňa, kolegyne a kolegovia, ochrana ľudských práv patrí medzi zásadné povinnosti právneho štátu, akým naše Slovensko chce byť. Úrad verejného ochrancu práv je preto dôležitou súčasťou štátnej správy republiky a jeho úloha je nezastupiteľná. Základnou povinnosťou verejného ochrancu práv je dbať o to, aby práva jednotlivých občanov, vyjadrené v právnom poriadku Slovenskej republiky, boli dodržiavané. Vychádzajúc z tohto konštatovania, by som sa rada dotkla vybraných častí, resp. niektorých konkrétnych pasáží správy pani verejnej ochrankyne práv.
Konkrétne sa budem venovať časti o práve na súkromný a rodinný život, práva detí a rodičov. Tou prvou oblasťou je vnútroštátne, sú vnútroštátne adopcie, čiže osvojenia. Na stranách 25 a 26 sa, pani verejná ochrankyňa práv, venujete otázke vnútroštátnych adopcií, osvojení. Úradom práce, ktoré deti a budúcich osvojiteľov pripravujú na adopciu, vyčítate, že manželské páry sú preferované ako budúci adoptívni rodičia pred osamelou osobou.
Dovoľte mi len pripomenúť, že úradom práce vyčítate postup, ktorý je založený na filozofii a litere platnej právnej úpravy. Ustanovenie § 100 ods. 1 zákona o rodine hovorí: "Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa." Druhá veta citovaného ustanovenia upravuje: "Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa."
Vážená pani verejná ochrankyňa práv, prečítala som si aj vašu správu z augusta roku 2019, ani z tejto správy mi nie je zrejmý relevantný dôvod na kritiku postupov úradu práce. Podľa čl. 151a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky "verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb, právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom". Vašou úlohou je kontrolovať, či je konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Právny poriadok v Slovenskej republike je vyjadrený v § 100 ods. 1 zákona o rodine. Nevidím preto žiadny medzinárodný ani iný ľudskoprávny základ pre kritiku postupov úradu práce.
Úrady práce neporušujú zákon o rodine. Pripomínam, že rodinné právo je právne odvetvie, ktoré je v každej krajine najvýraznejšie spojené s morálnymi, kultúrnymi, politickými či náboženskými hodnotami spoločnosti. Nemožno hovoriť o harmonizácii rodinného práva v tom pravom slova zmysle. Rodinné právo v Európe zostáva vo výhradnej legislatívnej právomoci členských štátov. Slovenské rodinné právo má korene v klasickom rímskom práve, v prirodzenoprávnych tradíciách a v našej národnej skúsenosti s tým, čo je pre vývoj detí a rodiny najlepšie.
Ešte sa vrátim k zneniu § 100 ods. 1 druhá veta citovaného zákona o rodine: "Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Záujem dieťaťa je základnou zásadou rodinného práva." Základné zásady majú v zákone o rodine osobitný význam pre svoj vyšší stupeň všeobecnosti v rodinnom práve, ktoré je úzko späté s morálnymi či kultúrnymi hodnotami obyvateľov Slovenskej republiky, vyjadrujú hodnotové východisko výkladu noriem uvedených v paragrafovom znení zákona.
Preto sa znovu pozastavujem nad tým, prečo, pani verejná ochrankyňa práv, kritizujete úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, keď § 3 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele im ich postup priam prikazuje.
V závere ešte jedna dôležitá poznámka. Novelou zákona o rodine č. 175/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016 bola do čl. 3 vložená nová zásada, ktorá znie: "Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa." Doplnenie tejto zásady má primárne vyjadrovať presvedčenie slovenskej spoločnosti o tom, že súdy a všetky orgány, ktoré sa dotýkajú svojimi postupmi a rozhodnutiami dieťaťa, majú rešpektovať základné právo dieťaťa podľa okolností konkrétnej situácie vyrastať od narodenia v prirodzenom rodinnom prostredí. Táto veta nemá za cieľ diskriminovať iné formy ľudského spolužitia, v ktorých dieťa vyrastá, napríklad v jednorodičovskej rodine. Ustanovenie má práve, naopak, naplniť právo dieťaťa ustanovené v čl. 7 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť.
Rovnakou inšpiráciou pre vloženie novej vety do čl. 3 zákona o rodine bola aj myšlienka usmernenia Organizácie Spojených národov o náhradnej starostlivosti o deti z roku 2009, a to "rodina je základnou jednotkou spoločnosti a prirodzeným prostredím pre rast, blaho a ochranu detí".
Preto je treba v prvom rade usilovať o ponechanie detí či ich návrat do starostlivosti rodičov alebo, ak to nie je možné, blízkych príbuzných.
Druhá oblasť, ktorej sa chcem dotknúť, je právo párov rovnakého pohlavia na uznaní ich vzťahu v právnom poriadku Slovenskej republiky. Na strane 88 a nasledujúcej sa venujete právu párov rovnakého pohlavia a ich diskriminácii slovenskými orgánmi pri udeľovaní trvalého pobytu občanov tretej krajiny.
Dostali ste podnet od páru rovnakého pohlavia, ktorý uzatvoril manželský zväzok v tretej krajine. Jeden manžel má pritom občianstvo Slovenskej republiky a druhý manžel občianstvo Nového Zélandu. Pár namietal nemožnosť udelenia pobytu na území Slovenskej republiky manželovi z Nového Zélandu na základe jeho statusu rodinného príslušníka občana Slovenskej republiky. V správe konštatujete, že nepriznanie práva na trvalý pobyt občanovi tretej krajiny, ktorý je manželom občana Slovenskej republiky rovnakého pohlavia, zasahuje do základných práv a slobôd oboch partnerov. Zásah do práv ste videli v tom, že Slovenská republika odmieta považovať osobu v tomto zväzku za rodinného príslušníka pre účely udelenia trvalého pobytu a znamená zásah do základných práv a slobôd týchto manželov. V správe uvádzate, že zo sociálnych parametrov významných pre konštatovanie pozitívneho záväzku pre uznanie takéhoto spolužitia, napríklad výskum verejnej mienky svedčiaci o potrebe zabezpečenia istej úrovne uznania a ochrany, možno vyvodiť, že absencia právneho uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia nerešpektuje ani ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky.
Podotýkam, že výskum verejnej mienky v podmienkach právneho štátu nie je prameňom práva. Prameňom práva pre mňa je zákon o rodine a Ústava Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky definuje manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou.
Na margo vami kritizovaného postupu orgánov Slovenskej republiky chcem pripomenúť, že § 36 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom upravuje tzv. výhradu verejného poriadku. Toto ustanovenie znie: "Právny predpis cudzieho štátu nemožno použiť, pokiaľ by sa účinky tohto použitia priečili takým zásadám spoločenského a štátneho zriadenia Slovenskej republiky a jej právneho poriadku, na ktorých je potrebné bez výhrad trvať."
Keď to zhrniem, pani verejná ochrankyňa práv, pre mňa z vami predkladanej správy vyplýva, že vy ako štátna úradníčka, úlohou ktorej má byť ochrana práv občanov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky, kritizujete iné štátne úrady za dodržiavanie štátneho právneho stavu. Neviem, či správne tomu rozumiem, lebo ak áno, tak vlastne hovoríte zákonodarnému zboru Slovenskej republiky, teda tejto Národnej rade, čo má robiť, a márne hľadám oporu v zákone pre takéto vaše konanie.
Pri tejto príležitosti chcem preto pripomenúť, že Slovenská republika je demokratický a právny štát, kde moc pochádza od jej občanov. Občania svoju moc prejavili vo voľbách. Zvolili svojich zástupcov do tohto zákonodarného a ústavodarného zhromaždenia. Iba Národná rada Slovenskej republiky prijíma ústavu a zákony či schvaľuje pristúpenie Slovenskej republiky k podstatným medzinárodným zmluvám.
Bola by som rada, pani verejná ochrankyňa práv, keby ste toto rešpektovali rovnako, ako aj povinnosti chrániť právnym poriadkom Slovenskej republiky uznané práva jeho občanov.
Určite by sa dalo vyjadriť k viacerým bodom. Venovala som sa týmto dvom, ale, bohužiaľ, správu nemôžem podporiť.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 16:50 - 16:52 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Richard, ďakujem za tvoju pokojnú a vecnú argumentáciu. Poznajúc zmýšľanie pani ombudsmanky, nečudujem sa, že vo svojej správe sa zastáva práva na súkromie žien, ktoré sú tehotné, ale rovnako by na druhej strane sa mala zastať aj toho práva na životy nenarodených detí.
Vieme, že to slobodné rozhodnutie obyčajne pred tým počatím existuje. Je len mizivé percento počatí, ktoré vzniknú zo znásilnenia. Čiže ak by verejná ombudsmanka, verejná ochrankyňa ľudských práv sa postavila aj na stranu tých bezbranných, tak možno by v tej spoločnosti zavládla iná atmosféra a aj tie ženy, aj tí muži by viacej rozmýšľali nad tým, či v tom danom momente môžu, alebo nemôžu počať ľudský život.
Čiže ja by som bola veľmi rada, keby tá správa bola vyváženejšia a keby ste sa v budúcnosti, ak ešte budete podávať správu o rok, postavila aj na stranu tých nenarodených detí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis