Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2021 o 10:32 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 16:54 - 16:56 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Suja, to je vám vlastné, že keď niekto s vami nesúhlasí, vy na neho začnete útočiť slovne. Keď vás poprosím, aby ste hovorili tichšie, vy vyštartujete a keby ma moji kolegovia neobránili, možno v návale hnevu by ste neváhali použiť voči mne aj násilie. Pán kolega Suja, nečakám od vás ospravedlnenie, lebo vy nie ste gentleman. Slovenské národné parky ...
===== Lenže keď niekto s vami nesúhlasí, vy na neho začnete útočiť slovne. Keď vás poprosím, aby ste hovorili tichšie, vy vyštartujete, a keby ma moji kolegovia neobránili, možno v návale hnevu by ste neváhali použiť voči mne aj násilie.
Pán kolega Suja, nečakám od vás ospravedlnenie, lebo vy nie ste gentleman.
Slovenské Národné parky nemajú slúžiť ako zdroj dreva pre zahraničie, žijem pod Vysokými tatrami, pri Poľskej hranici a každodenne pozorujem množstvo áut, ktoré naše drevo odvážajú do Poľska. Rúbeme si naše lesy a následne bojujeme s ničivými povodňami. Som architekt, som za rozvoj regiónu, preto som veľmi smutná, že drevo nespracovávame doma. Ťažba dreva v Národných parkoch, sa po ich transformácii bude utlmovať. Vyťažené drevo bude primárne umiestnené na spracovanie v regiónoch, čím sa podporia menšie lokálne spracovateľské kapacity.
Reforma ochrany prírody má zabezpečiť, že územia Národných parkov budú spravované samotnými správami Národných parkov. Lesníkov nikto neignoruje. Envirorezort v blízkej dobre začne sériu konzultácií v regiónoch, kde bližšie predstaví model premeny Národných parkov na životaschopné územie so zachovaním prírodného bohatstva miestneho rozvoja. Obhospodarovanie lesov bude potrebné aj naďalej, a tak sa lesníci nebudú musieť obávať o straty zamestnania. Lesníci sú kľúčovými partnermi, bez ktorých nebudú Národné parky úspešné. Vítam, že v lesníckej obci sa čím ďalej tým viac kladie dôraz na ekologickejšie postupy obhospodarovania lesa. Kde inde ako v Národných parkoch by sa mali prioritne uplatňovať.
Naša príroda je taká nádherná, že našou povinnosťou je ju chrániť pre budúce generácie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 16:54 - 16:56 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Suja, to je vám vlastné, že keď niekto s vami nesúhlasí, vy na neho začnete útočiť slovne. Keď vás poprosím, aby ste hovorili tichšie, vy vyštartujete a keby ma moji kolegovia neobránili, možno v návale hnevu by ste neváhali použiť voči mne aj násilie. Pán kolega Suja, nečakám od vás ospravedlnenie, lebo vy nie ste gentleman. Slovenské národné parky ...
===== Lenže keď niekto s vami nesúhlasí, vy na neho začnete útočiť slovne. Keď vás poprosím, aby ste hovorili tichšie, vy vyštartujete, a keby ma moji kolegovia neobránili, možno v návale hnevu by ste neváhali použiť voči mne aj násilie.
Pán kolega Suja, nečakám od vás ospravedlnenie, lebo vy nie ste gentleman.
Slovenské Národné parky nemajú slúžiť ako zdroj dreva pre zahraničie, žijem pod Vysokými tatrami, pri Poľskej hranici a každodenne pozorujem množstvo áut, ktoré naše drevo odvážajú do Poľska. Rúbeme si naše lesy a následne bojujeme s ničivými povodňami. Som architekt, som za rozvoj regiónu, preto som veľmi smutná, že drevo nespracovávame doma. Ťažba dreva v Národných parkoch, sa po ich transformácii bude utlmovať. Vyťažené drevo bude primárne umiestnené na spracovanie v regiónoch, čím sa podporia menšie lokálne spracovateľské kapacity.
Reforma ochrany prírody má zabezpečiť, že územia Národných parkov budú spravované samotnými správami Národných parkov. Lesníkov nikto neignoruje. Envirorezort v blízkej dobre začne sériu konzultácií v regiónoch, kde bližšie predstaví model premeny Národných parkov na životaschopné územie so zachovaním prírodného bohatstva miestneho rozvoja. Obhospodarovanie lesov bude potrebné aj naďalej, a tak sa lesníci nebudú musieť obávať o straty zamestnania. Lesníci sú kľúčovými partnermi, bez ktorých nebudú Národné parky úspešné. Vítam, že v lesníckej obci sa čím ďalej tým viac kladie dôraz na ekologickejšie postupy obhospodarovania lesa. Kde inde ako v Národných parkoch by sa mali prioritne uplatňovať.
Naša príroda je taká nádherná, že našou povinnosťou je ju chrániť pre budúce generácie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:46 - 10:47 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Súhlasím s tebou, kolega Štefan Kuffa, že situácia ohľadom pozemkov je na Slovensku mimoriadne zložitá a do dnešného dňa stále komplexne nevyriešená. Pozemky sú rozdrobené a častokrát sa vyznačujú komplikovanými a nejasnými vlastníckymi štruktúrami, čo znemožňuje ich efektívne využitie a obmedzuje ich prevod. Časté zmeny v priebehu historického vývoja ovplyvnili stav dnešných pozemkových vzťahov a majú za následok aktuálnu, zmätočnú a komplikovanú štruktúru pozemkového vlastníctva. Neznámi a nezistení vlastníci sú výsledkom historických okolností a preto sa aj ich identifikácia často spája so zdĺhavým a náročným procesom zisťovania. Ľudia veľmi dlho, niekedy niekoľko rokov čakajú na reštitúcie, aj keď majú kladné rozhodnutie príslušného úradu. Nejde však o neriešiteľnú situáciu a verím, pani generálna riaditeľka, že existuje cesta, ktorou by sme dospeli k želanému výsledku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 10:14 - 10:16 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Urban, rovnako ako vy, aj ja som očkovaná dvomi dávkami, rovnako aj môj manžel, náš 91-ročný otec, naše deti. Som očkovaná, lebo som zodpovedná voči sebe a voči ostatným ľuďom. Očkovanie je dobrovoľné, zodpovední ľudia však pochopia, že je nevyhnutné pre kolektívnu imunitu. Pán kolega, ako ste vo svojom príspevku v rozprave povedali, mnohí z nás pochopia dôsledky vírusu COVID-19, až keď sa ich to priamo dotkne, keď im zomrie blízky človek z rodiny alebo priateľ, keď skončia po nakazení v nemocnici a sú medzi nebom a zemou. Presne ako ste povedali, traumatizujúca skúsenosť je najlepšou pohnútkou pre očkovanie. Indická mutácia sa skrýva pod inými symptómami a je nákazlivejšia ako britská, jedna dávka vakcíny na ňu dobre nezaberá. Tento nový variant delta je dva- až sedemkrát nákazlivejší, má kratšiu inkubačnú dobu. Nemá síce vyššiu mortalitu, ale tým, že sa takto rýchlo šíri, zaplní nám obložnosť nemocníc tak, že nebudeme môcť zase robiť inú medicínu. Ďalšia vlna kvôli tomu môže byť pravdepodobne na jeseň, respektíve aj v zime, ak však bude očkovaná dvomi dávkami dostatočná časť populácie, nebude sa to prejavovať dosahom na zdravotnícke zariadenia a tým by nebol nutný lockdown. Nemali sme skúsenosť s COVID-om, preto sa môžeme poučiť na svojich chybách a pripraviť sa na tretiu vlnu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 18:32 - 18:34 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že v tejto sále zostali tí ľudia, ktorým záleží na tom, aby chránili ľudský život. V dnešnej rozprave už bolo povedané, že sa potrebujeme vážne zamyslieť nad nepriaznivým demografickým vývojom na Slovensku, mať úctu k počatému životu, uvedomiť si, že ľudský život má nesmiernu, veľkú hodnotu, ktorú si treba vážiť a rešpektovať právo na život nenarodených detí. Umelý potrat nie je riešenie. Preto štát musí podporovať organizácie, ktoré podávajú už dlhé roky tehotným matkám alebo ženám, ktoré sa rozhodujú pre potrat, pomocnú ruku. Spomeniem aspoň niektoré organizácie: Fórum života, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Poradňa Alexi, Áno pre život, nezisková organizácia, Ráchelina vinica, Nádej pre zranených potratom, Family garden, poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa zameriava na prevenciu a pomoc snúbencom, manželom, rodinám i jednotlivcom, Áno pre život, nezisková organizácia, bezplatná linka pomoci.
Tieto organizácie zachránili už veľa detí, z ktorých sú dnes lekári, vedci, profesori. Je potrebné šíriť osvetu ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť na stredných školách a iných mládežníckych inštitúciách, aby si mladí ľudia uvedomili veľkú zodpovednosť za rodinný život a budúcnosť našej krajiny. Verím, že ľudia dobrej vôle sa spoločne vydajú na cestu budovania kultúry života a pomôžu zachrániť veľa ľudských životov. Žiadne dieťa v materskom lone nevie, že prichádza do sveta, v ktorom je nedostatok lásky. Žiadne dieťa nevie, či bude zabité alebo neskôr odmietnuté vlastnou matkou. Keby dieťa vedelo, že ani v materskom lone nie je v bezpečí, od strachu by asi neprežilo ešte pred pôrodom.
Pomôžme tehotným ženám... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 10:32 - 10:34 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán kolega Faič, vážim si vás ako odborníka v štátnej správe, máme vždy vecné pripomienky aj v našom výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Vaša vystúpenia sú odborné, pretože máte rovnako ako ja veľa skúseností. Ako prednostka okresného úradu nikdy som sa nepozerala na svojich kolegov a na vedúcich odborov na ich politické presvedčenie, ale vždy som sa pozerala na ich odborné skúsenosti. A samozrejme som sa snažila aby ten úrad môj bol najlepší, aby vykonával svoju prácu, aby všetci vlastne štátni zamestnanci vykonávali svoju prácu zodpovedne a v prospech našich občanov. Ja si stále myslím, že tento zákon je dobrý z toho dôvodu, že mnohí vedúci odborov už sú vyhorení a nemajú tam čo robiť. A myslím si, že je veľa veľmi skúsených a dobrých štátnych zamestnancov, ktorí vo výberových konaniach ukážu svoje kvality a budú dobrými a lepšími vlastne tými vedúcimi odbormi, vedúcimi odborov v štátnej správe.
Možno sa treba pozrieť aj do budúcnosti. Som vlastne bola účastná aj v špecializovanej štátnej správe a možno si povedať, že aké budú napríklad kompetencie na obciach originálne, prenesený výkon v štátnej správe. Nedá sa to zvládnuť počas jedného volebného obdobia, ale musíme si povedať, aké, aká bude naša vízia, aké bude naše smerovanie v štátnej správe aj v samospráve. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

24.6.2021 10:24 - 10:26 hod.

Zita Pleštinská
Ďakujem, pán predsedajúci. Milý Tomáš, ja som v štátnej správe pracovala šesťkrát dlhšie ako ty, v štátnej správe som aj v špecializovanej štátnej správe som pracovala od roku 85, takmer tridsať rokov v rôznych pozíciách od referenta cez vedúcu oddelenia, vedúcu odboru až po prednostku okresného úradu, ktorú som vykonávala v roku 2002 až 2004 a 2010 až 2012.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 10:24 - 10:26 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ani možno si ani v tejto chvíli neuvedomujeme, že to bude politizácia štátnej správy a služba štátu nie je jednoduchá, pán kolega, ako ste to hovorili, ale prijatím tohto návrhu zákona, ktorý máme tuná v pléne, neviem, či si to aj navrhovatelia uvedomujú túto skutočnosť, myslím si, že po najbližších voľbách, nikto nebude mať nejaký extra veľký záujem, aby tento návrh zákona bol zmenený. Keď ste ho tuná teraz takto dali, viete to vy tak už takto nastavujete tú cestu, ako by som povedal, ľahšiu pre tých, ktorí prídu po vás, a to nevieme v tejto chvíli, kto to bude, ale prijatím tohto zákona tak tá štátna služba bude priznaná a otvorene bude spolitizovaná. Viem, že nie je jednoduchá aj tie prípady, ktoré sa, ktoré tu zazneli na tých jednotlivých okresných úradoch a možno aj tá špeciálna štátna správa. V minulosti, keď si to tak pamätám po 89. rokoku, predstavitelia štátnej moci vôbec sa neskrývali tým, že na tieto jednotlivé pozície boli dosadzovaní politickí nominanti. Takto to bolo, neskôr sa prijímala tá štátna definitíva, aby štátni zamestnanci boli viac chránení. Myslím si, že prijatím tohto návrhu zákona si rozhneváte a postavíte veľmi veľa ľudí proti sebe a prijatím tohto návrhu zákona to, dovolím si povedať, že to bude na dlhé roky, kedy tento zákon sa nezmení, lebo prídu ďalší a v súlade s týmto zákonom ktorý prijme táto Národná rada zase si len dosadí svojich nominantov. To nebude o odbornosti o tej, ktorú ste deklarovali pred voľbami, ale toto sú politickí nominanti. Pracovala šesťkrát dlhšie ako ty, v štátnej správe som, aj v špecializovanej štátnej správe som pracovala od roku 85, takmer 30 rokov v rôznych pozíciách od referenta, cez vedúcu oddelenia, vedúcu odboru, až po prednostku okresného úradu, ktorú som vykonávala v roku 2002 až 2004, a 2010 až 2012. Samozrejme v totalitnej dobe som nemohla vykonávať vedúci pozíciu lebo som nebola členkou komunistickej strany. Výmena na vedúcich pozíciách v štátnej správe sa ma dotkla vždy s príchodom novej politickej garnitúry. Nikto sa nezaoberal s tým, či som alebo nie som odborníčka. Pritom som mala niekoľko odborných spôsobilostí a prax v štátnej správe. Zákony sa menia a dopĺňajú a z toho dôvodu úradník musí neustále študovať a vzdelávať sa. Nesmie mať pocit, že jeho post je neohrozený, pretože prestane na sebe pracovať a stane sa vyhoreným. Tento návrh zákona dáva šancu prednostovi okresného úradu vybrať si odborný tím pracovníkov, ktorí budú vykonávať svoju agendu profesionálne, v súlade so zákonom.
Nie je dobré, keď si pracovníci v štátnej správe na pozíciách vedúcich odborov zabetónovaní, pretože ich to nenúti vzdelávať sa a pracovať na sebe. Verím, že tento zákon dá šancu všetkým šikovným zamestnancom v štátnej správe uchádzať sa vo výborových konaniach o post vedúceho odboru. Verím, že to bude transparentné, keďže generálneho riaditeľa pána Jenča, ktorý bol nominant SMER-u, náš minister Roman Mikulec ponechal vo funkcii. Potvrdilo sa to pri výberovom konaní 22 prednostov, ktorých vyberalo v tomto volebnom období ministerstvo vnútra. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 10:24 - 10:26 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ani možno si ani v tejto chvíli neuvedomujeme, že to bude politizácia štátnej správy a služba štátu nie je jednoduchá, pán kolega, ako ste to hovorili, ale prijatím tohto návrhu zákona, ktorý máme tuná v pléne, neviem, či si to aj navrhovatelia uvedomujú túto skutočnosť, myslím si, že po najbližších voľbách, nikto nebude mať nejaký extra veľký záujem, aby tento návrh zákona bol zmenený. Keď ste ho tuná teraz takto dali, viete to vy tak už takto nastavujete tú cestu, ako by som povedal, ľahšiu pre tých, ktorí prídu po vás, a to nevieme v tejto chvíli, kto to bude, ale prijatím tohto zákona tak tá štátna služba bude priznaná a otvorene bude spolitizovaná. Viem, že nie je jednoduchá aj tie prípady, ktoré sa, ktoré tu zazneli na tých jednotlivých okresných úradoch a možno aj tá špeciálna štátna správa. V minulosti, keď si to tak pamätám po 89. rokoku, predstavitelia štátnej moci vôbec sa neskrývali tým, že na tieto jednotlivé pozície boli dosadzovaní politickí nominanti. Takto to bolo, neskôr sa prijímala tá štátna definitíva, aby štátni zamestnanci boli viac chránení. Myslím si, že prijatím tohto návrhu zákona si rozhneváte a postavíte veľmi veľa ľudí proti sebe a prijatím tohto návrhu zákona to, dovolím si povedať, že to bude na dlhé roky, kedy tento zákon sa nezmení, lebo prídu ďalší a v súlade s týmto zákonom ktorý prijme táto Národná rada zase si len dosadí svojich nominantov. To nebude o odbornosti o tej, ktorú ste deklarovali pred voľbami, ale toto sú politickí nominanti. Pracovala šesťkrát dlhšie ako ty, v štátnej správe som, aj v špecializovanej štátnej správe som pracovala od roku 85, takmer 30 rokov v rôznych pozíciách od referenta, cez vedúcu oddelenia, vedúcu odboru, až po prednostku okresného úradu, ktorú som vykonávala v roku 2002 až 2004, a 2010 až 2012. Samozrejme v totalitnej dobe som nemohla vykonávať vedúci pozíciu lebo som nebola členkou komunistickej strany. Výmena na vedúcich pozíciách v štátnej správe sa ma dotkla vždy s príchodom novej politickej garnitúry. Nikto sa nezaoberal s tým, či som alebo nie som odborníčka. Pritom som mala niekoľko odborných spôsobilostí a prax v štátnej správe. Zákony sa menia a dopĺňajú a z toho dôvodu úradník musí neustále študovať a vzdelávať sa. Nesmie mať pocit, že jeho post je neohrozený, pretože prestane na sebe pracovať a stane sa vyhoreným. Tento návrh zákona dáva šancu prednostovi okresného úradu vybrať si odborný tím pracovníkov, ktorí budú vykonávať svoju agendu profesionálne, v súlade so zákonom.
Nie je dobré, keď si pracovníci v štátnej správe na pozíciách vedúcich odborov zabetónovaní, pretože ich to nenúti vzdelávať sa a pracovať na sebe. Verím, že tento zákon dá šancu všetkým šikovným zamestnancom v štátnej správe uchádzať sa vo výborových konaniach o post vedúceho odboru. Verím, že to bude transparentné, keďže generálneho riaditeľa pána Jenča, ktorý bol nominant SMER-u, náš minister Roman Mikulec ponechal vo funkcii. Potvrdilo sa to pri výberovom konaní 22 prednostov, ktorých vyberalo v tomto volebnom období ministerstvo vnútra. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 10:21 - 10:22 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Zuzka Šebová, som ti veľmi vďačná, že si otvorila túto tému. Autizmus je celoživotné postihnutie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým ľudia vnímajú svet a komunikujú s druhými. Ľudia trpiaci autizmom vidia, počujú, cítia svet inak ako my. Autizmus je postihnutie na celý život, autizmus nie je choroba, nedá sa vyliečiť. Pre ľudí trpiacich autizmom je autizmus zásadným aspektom ich identity. V našej základnej škole s materskou školou v Chmeľnici umožňujeme deťom s autizmom študovať za pomoci asistenta učiteľa v kolektíve detí. Práca s deťmi je veľmi náročná, no deti v kolektíve napredujú a sú vďačné za každú pozornosť. Ešte raz v mene týchto ľudí a ich rodičov ti patrí veľká vďaka.
Skryt prepis