Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2021 o 12:31 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2021 19:06 - 19:07 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Pán Blaha, vo vašom divadielku, ktoré ste vám príznačným slovníkom teraz v parlamente zahrali nás urážate a viete sa iba vyhrážať. Veľmi dobre poznám tieto urážania a vyhrážania sa ešte z totality. Totalita bola konkrétny režim s konkrétnymi vinníkmi. Poznali sme ich mená, vedeli sme o ich skutkoch a predsa sme si netrúfli ani na to najmenšie vyrovnať sa s minulosťou. Na Slovensku sme sa nikdy nevysporiadali s komunizmom a teraz žneme ovocie. Komunista nás uráža, vyhráža sa nám, čo s nami urobí, keď sa opäť dostane k moci. Za ministrom Mikulcom stojím. To, že permanentne pán Blaha útočíte, urážate nás považujem za jasný dôkaz, že si svoju prácu minister Roman Mikulec robí dobre a čestne. To vás vyrušuje. Zápasí s mafiou, ktorá sa infiltrovala do spoločnosti, do verejnej správy, do polície, do prokuratúry, do súdnictva. Tento boj s mafiou je veľmi náročný, ale verím, že tento boj vyhráme a spravodlivosť si každého nájde. Domček z karát, ktorý tu vybudoval SMER, SDS za 12 rokov vládnutia sa vám postupne rozpadáva pán kolega Blaha. Za vlády Roberta Fica tu fungovala organizovaná skupina. K jej fungovaniu sa priznali už 26 vaši nominanti, ktorí vo svojich výpovediach povedali ako tento obludný systém fungoval. Vymenoval ich pán minister. Minister Roman Mikulec aj napriek vášmu vyhrážaniu sa pán Blaha s touto mafiou odvážne zápasí. Poukázaním na aktivity tejto mafii Janko Kuciak a Martinka Kušnírová museli zomrieť. My sme im dlžní bojovať proti mafii a tento boj vyhrať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2021 18:50 - 18:51 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 630). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky, zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán presedajúci, otvorte, prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:43 - 18:44 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. V nadväznosti na slová pána kolegu Habánika bol Alexander Dubček aj laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia z roku 1989, ktorú udeľuje Európsky parlament. Odhalenie jeho busty v priestoroch Európskeho parlamentu je nepochybne veľkou poctou. Alexander Dubček zostáva symbolom politika, ktorý zastupoval ľudské nádeje a túžbu žiť v lepšej spoločnosti. Alexander Dubček je nesporne významná, ale zároveň aj kontroverzná osobnosť československých dejín. Stal sa symbolom socializmu s ľudskou tvárou, pretože bol doslova protipólom neprístupného komunistického aparátnika. Alexander Dubček sa z pozície vedúceho predstaviteľa komunistickej strany snažil o šírenie myšlienok, demokratizácie a humanizmu. Snažil sa o poľudštenie režimu, ale sovietska invázia a ďalší vývoj dokázali, že socialistická diktatúra sa poľudštiť nedá. Sté výročie narodenia Alexandra Dubčeka je dôležité pripomenúť si aj na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 10:42 - 10:43 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Som veľmi vďačná za tento návrh zákona, ktorým k menej rozvinutým okresom bude patriť po schválení tohto zákona aj okres Stará Ľubovňa. Vytváranie pracovných príležitostí musí byť našou hlavnou prioritou. Ľudia, ktorí žijú v našom okrese, chodia za prácou do zahraničia, čo má negatívny dopad hlavne na rodiny detí, ktoré v mnohých prípadoch vychovávajú starý rodičia. Napríklad z mojej obce Chmeľnica, v ktorej starostujem z 995 obyvateľov takmer 300 pracuje v zahraničí. Okres Stará Ľubovňa je postihnutý odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom investícií a podnikateľských aktivít. Spolu s kolegom, Michalom Šipošom sme cítili skrivodlivosť, preto sme veľmi intenzívne bojovali za zaradenie okresu Stará Ľubovňa do menej rozvinutých regiónov. Som veľmi rada, že sa nám to podarilo. Zásluhu máš na tom aj ty, moja kolegyňa Janka Majorová Garstková zo susedného okresu Kežmarok. Patrí ti naša vďaka. Aj v okrese Stará Ľubovňa rovnako potrebujeme reálne nástroje, ktoré budú znižovať regionálne rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť v našom regióne a tým aj kvalitu života obyvateľov, ktorí v nich žijú. Potrebujeme vytvoriť pracovné príležitosti, aby ľudia z okresu nemuseli chodiť za prácou do zahraničia. Verím, že pri podávaní projektov budú odstránené byrokratické a administratívne prekážky a žiadosti budú jednoduché bez zbytočných príloh, rovnako výber projektov bude transparentný. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 13:59 - 14:00 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Cyklistika je nielen športové aktivita, ale je to ekologická forma dopravy, ktorá sa na celom svete stále rozširuje. Znamená, že cyklistov bude na cestách pribúdať a cyklisti nie sú nepriatelia vodičov aut. No všetci účastníci dopravy by sa mali správať zodpovedne a bezpečne. Je také paradoxné alebo možno dobré, že sa zaoberáme týmto návrhom zákona práve v čase keď je Európsky týždeň mobility. No mňa ako tak ako trochu, obávam sa, že cestná infraštruktúra na Slovensku neviem či umožní dodržať všade 1,5 metra pri predbiehaní cyklistov. No vodiči napriek tomu by sa mali správať zodpovedne. Teda ako kolegovia už povedali, obávam sa vykonateľnosti tohto zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 13:30 - 13:31 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Toto uznesenie má deklaratívny charakter, ale nastavuje dialóg možno medzi konzervatívnou časťou a liberálmi a presne tak vlastne deje sa to po návšteve Svätého Otca , ktorý povedal, že dnešné Slovensko potrebuje prorokov, ktorí svojím životom ukážu cestu evanjelia, nastoľujú dialóg a pápež tiež vyzýva k súcitnej viere, ktorá je solidaritou s núdznymi, takže myslím si, že je dobré diskutovať a nachádzať riešenia a cestu pre všetky komunity, aby mali lepší život na Slovensku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 11:48 - 11:50 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vítam tento návrh zákona už len z vlastných skúseností, ktorú máme v našej obci, v obci Chmeľnica na severovýchodnom Slovensku v okrese Stará Ľubovňa máme školu s ročníkmi 1, 4 a v ročníku sme prijali autistické dieťa z inej obce. Mama ho chcela dať do školy vo svojej obci alebo v okresnom meste, ale nebola úspešná a v našej škole vlastne dostal asistenta učiteľa, ale skutočne tá práce s tým dieťaťom je veľmi náročná a určite vlastne takáto zdravotná sestra a v obci máme veľa zdravotných sestier, ktoré by uvítali vlastne možnosť pracovať v škole a pomôcť vlastne týmto deťom. Tieto deti áno skutočne potom zo štvrtého ročníka toto dieťa vyšlo veľmi tak vzdelané a možno šťastné, že mohlo byť vlastne integrované do ročníkov s deťmi zdravými. Takže vítam tento návrh a verím, že tento návrh zákona prejde. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 12:31 - 12:32 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pán predsedajúci. Mám suseda, ktorý mal veľmi ťažký priebeh COVID-u. Bol na pľúcnej ventilácii v nemocnici šesť týždňov. Z desiatich pacientov prežili len dvaja. Keď má človek takúto skúsenosť, celkom ináč sa pozerá na každé opatrenia, ktoré ochránia ľudský život. Sused mi so slzami v očiach povedal, že nikto, kto neprekonal toto ochorenie, nepochopí túto strašnú chorobu.
Súhlasím s tebou, Andrej, že nikde v Európskej únii neexistuje opozícia, ktorá by takýmto spôsobom bojovala proti očkovaniu. Aj to je dôvod, že sme na chvoste Európskej únii. Slovensko predsa nie je jedinou krajinou, kde sa očkuje. Opozícia tu zámerne vyvolala dezinformáciu, že ideme zavádzať nejaké plošné alebo povinné očkovanie. Nie je to pravda. Verejnozdravotný význam očkovania spočíva v zabezpečení tzv. kolektívnej imunity na základe vysokej preočkovanosti osôb, čím sa zamedzí šíreniu pôvodcov ochorení v populácii. V súčasnosti nemáme iné riešenie. Ani opozícia nepredložila iné riešenie, iba kritizuje. Kritizuje, že nie sme pripravení na tretiu vlnu. Kto bude zodpovedný za ľudské životy?
Pán minister, určite ste si predstavili vás meninový deň inak. Prajem vám k vaším dnešným meninám všetko najlepšie, rovnako aj kolegom, ktorí nosia meno Vladimír, blahoželám. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 12:22 - 12:23 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Blaha, tridsať minút ste kritizovali návrh zákona o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní. Nepočula som od vás jeden relevantný dôvod proti skrátenému legislatívnemu konaniu.
Vláda robí všetko, aby sa ľudom komfortne žilo. Chce chrániť aj tých, ktorí dnes vami ovplyvnení protestujú v nevedomosti. Vy ste nepovedali ani jedno riešenie, ako ochrániť týchto ľudí. Pán Blaha, vám pandémia svedčí a priberá aj vďaka vám na váhe. Hovoríte populisticky, lebo práve toto chcú antivakceri počuť. V opozícii sa pretekáte, kto si týchto voličov klamstvami získa. Prízvukujem, že očkovanie je v tomto návrhu zákona dobrovoľné. Ja som zaočkovaná a som zodpovedná nielen voči sebe, ale aj za ľudí, s ktorými sa stretám. Rovnako zodpovední sú ľudia v členských krajinách Európskej únie. Aj vďaka vám, pán Blaha, je Slovensko na chvoste tabuľky členských štátov Európskej únie v očkovaní. Pritom všetci vieme, že iné riešenie ako očkovanie proti COVID-u zatiaľ nemáme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 12:43 - 12:45 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolega Ondrej Dostál, veľmi správne si povedal, že národnostné menšiny predstavujú bohatstvo našej krajiny. Som starostka v obci Chmelnica, ktorá je nemeckou obcou. V roku 2011 sa k národnostnej menšine prihlásilo 19,45 % obyvateľov obce Chmelnica, ktorá ma v súčasnosti 995 obyvateľov. V obci veľmi aktívne pôsobí Karpatskonemecký spolok. Už toho roku budeme organizovať 29. ročník dní nemeckej kultúry, kultúry našich otcov. Je to podujatie s medzinárodnou účasťou, kde sa stretávajú Karpatskí Nemci zo Slovenska a zo zahraničia. Tohto roku aj vzhľadom na pandemické opatrenie sa v menšej forme uskutoční takéto podujatie 1. augusta. Súhlasím, že financovanie národnostných menšín musí byť transparentné s nastavením dotačných pravidiel. Je však potrebné, aby získať peniaze na zmysluplné projekty v kultúrnej oblasti bolo čo najjednoduchšie bez administratívnych prekážok. Verím, že tento systém nových dotačných pravidiel neskomplikuje organizáciám získať finančné prostriedky z tohto fondu. V prípade, že by to nebolo funkčné, mala by byť kreativita a systém znovu nastaviť v maximálnom zjednodušení podávania a získania finančných prostriedkov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis