12. schôdza

1.2.2011 - 11.2.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 15:15 hod.

Ing.

Pavol Kubovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:15

Pavol Kubovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pá Kolesík, keď vám dochádzajú argumenty, tak viete jedine urážať, to je všetko, na čo sa zmôžete. Ja nebudem skúmať vašu minulosť a vaše postoje, lebo mi to za to nestojí v tejto chvíli.
Pán Jarjabek, ja s vami súhlasím. Veď hrajme slovenskou kartou a urobme všetko pre to, aby napr. aj to, čo je samozrejme úplne prirodzené, že v každom zákone každej republiky o štátnom získaní, nadobudnutí štátneho občianstva, sú trvalé väzby k národu ako je zamestnanie, ako je proste podnikanie a pod., ktoré tu napr. aj v tom návrhu pána Matoviča sú, aby sa objavili v maďarskom zákone. Treba urobiť pre to maximum.
Ja s vami súhlasím, to by mala byť naša slovenská karta, s ktorou by sme mali hrať, o tom som presvedčený. A na to konto, naviažem na to, čo hovoril pán poslanec Číž. Veď pán poslanec, vy ste boli vo vláde, teraz sa už chcete hrať, že ste v opozícii, ale ja to nechcem deliť takto. Ja naozaj som presvedčený o tom, a to zase teraz naviažem na to, čo spomínal pán Blanár, keď to nevieme dosiahnuť v bilaterálnych rokovaniach s maďarskou delegáciou, keď to nevieme dosiahnuť a vždy, keď túto tému otvoríme, tak oni jednoducho sa správajú, akože nechcú počuť, tak urobme niečo preto, aby to dopadlo tak, ako Maďarsko dnes musí meniť zákon, ktorý je, mediálny zákon, kde jednoducho argumentmi jasne bolo poukázané na nesprávnu legislatívu, ktorú prijali a sú donútení európskymi inštitúciami tieto zákony zmeniť. Veď poďme touto cestou, ja nič iné vám nenavrhujem a poďme touto cestou spoločne. To je pre nás spoločné riešenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 15:15 hod.

Ing.

Pavol Kubovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:17

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja si myslím, že tá doterajšia diskusia a jej priebeh o predloženom návrhu zákona v zásade ukázal, že je spoločná zhoda a dobrý úmysel na tom riešiť alebo zabrániť účinky toho pôvodného agresívneho zákona Maďarskej republiky, ktorý bol prijatý v roku 2010.
Aj keď si myslím, že v našom parlamente je spoločná zhoda, možno s výnimkou strany MOST - HÍD, tak existujú dva základné prístupy ako tento problém riešiť. S prvým prístupom prišla vláda Roberta Fica v máji 2010, a tento návrh získal podporu v parlamente aj napr. Kresťanskodemokratického hnutia a dokonca tá deklarácia, ktorá tu bola schválená, získala podporu všetkých strán s výnimkou SMK.
Dnes kritizujeme niektoré nedostatky tohto zákona, áno, ktoré aplikačná prax ukázala a kritizujeme napr. rýchlosť jeho prijatia. Ja sa naopak domnievam, že práve to, že sme ten zákon prijali rýchlo, zvýšilo jeho účinnosť a myslím si, že tie výsledky, a to fiasko obrovské, ktoré utrpel Viktor Orbán, pretože slovenskí občania maďarskej národnosti skoro vôbec neprejavili záujem o maďarské štátne občianstvo, dokázal, že ten zákon bol dobrý a bol účinný.
Áno, poškodili sme určité skupiny našich občanov, predovšetkým v iných krajinách, ktorí mali záujem získať štátne občianstvo týchto krajín, ale dnes prichádzame s návrhom riešenia, či už je to návrh strany SMER alebo je to pozmeňujúci návrh poslancov okolo pána Viskupiča. Myslím si, že toto sú konštruktívne návrhy, ktoré môžeme úplne kľudne podporiť a schváliť. A ja očakávam, že práve poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie aj v súvislosti s vynikajúcim výkladom, ktorý poskytol predseda ústavnoprávneho výboru pán doc. Procházka, by mohli za jeden z týchto návrhov zahlasovať.
Druhý návrh, s druhým návrhom prišiel Mikuláš Dzurinda už v máji 2010 a dnes jeho návrh oprášili a predložili niektorí koaliční poslanci. Ja tento návrh nazývam pštrosí návrh, pretože tento návrh zákona je absolútne neúčinný.
Ak dovolíte, ja prečítam niektoré ustanovenia práve prerokovávaného návrhu zákona. Hneď v § 1a sú dokonca celkom nelogické alebo v rozpore s gramatikou uvedené ustanovenia, prečítam. "Slovenská republika považuje štátne občianstvo za trvalý zväzok na základe, ktorého vytvára podmienky pre život každého svojho občana rovnako" a teraz počúvajte, "bez rozdielu na rasu, národnosť, či náboženstvo." Rozumiete vete, bez rozdielu na rasu? Ak chceli autori kopírovať podobné ustanovenie v ústave, tak mohli použiť slová, bez ohľadu na rasu, národnosť, či náboženstvo. Takže, ak je pravda, že tento návrh zákona pripravovali experti z ministerstva zahraničných vecí, tak je to smutné, že v tomto krátkom návrhu zákona nedohliadli ani na takéto základné gramatické požiadavky, iba že by sa pripravoval v Budapešti, potom tá slovenčina je celom dobrá a odpustiteľná, ale to s humorom.
No, a samozrejme sú tu potom, je tu odvolávka na uplatňovanie niektorých ľudských, politických, kultúrnych a hospodárskych práv. Opäť sme teda mohli ísť do ústavy a spomenúť základné ľudské práva a slobody a vymenovať tie práva, ktoré naša ústava pozná, ale to sú v podstate deklaratórne ustanovenia, ktoré až taký význam nemajú. V podstate nosné ustanovenie je ustanovenie § 1 ods. 2, podľa ktorého Slovenská republika neuznáva účinky udelenia štátneho občianstva cudzieho štátu a definujú sa tam podmienky.
Prosím vás pekne, ja som teda pozorne počúval celú diskusiu a nikto, ani predkladateľ, ani pán poslanec Kubovič, nevysvetlili a zdôraznil to aj predseda ústavnoprávneho výboru, ako si konkrétne predstavujete neuznávanie účinkov. To znamená, že na území Slovenskej republiky sú ustanovenia maďarského zákona neúčinné, to znamená občan Slovenskej republiky, ktorý prejde hranicu, príde do Budapešti, získa maďarské štátne občianstvo, sa vráti na Slovensko a tu už zrazu maďarský štátny občan nie je? Tak je ten občan alebo nie je? Potom, ak neuznávame účinky, tak v takom prípade je pre nás len občanom Slovenskej republiky a potom vzniká rozpor s tým ďalším navrhovaným zákonom, ktorý budeme prerokovať v ďalšom bode, ktorý predkladá Kresťanskodemokratické hnutie, kde sa občanom, ktorí získajú cudzie štátne občianstvo, zakazuje pôsobiť v niektorých zložkách, v Slovenskej informačnej službe, v Policajnom zbore a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, ak tento váš návrh zákona prejde, tak na občanov Slovenskej republiky, ktorí získajú napr. maďarské štátne občianstvo, my budeme na Slovensku pozerať, že takéto štátne občianstvo cudzie nezískali, a teda môžu pokojne pôsobiť v Slovenskej informačnej službe, v Policajnom zbore a v ďalších ozbrojených zložkách, čo je podľa môjho názoru neriešenie situácie a potom naozaj nemusíme vôbec o tom rokovať a jednoducho vôbec neriešime tú situáciu.
Takže, aj z tohto dôvodu sa obraciam na poslancov Kresťanskodemokratického hnutia, aby nepodporili predložený návrh zákona, lebo výslovne vylučuje pôsobenie ich zákona, ktorý má ísť v ďalšom bode.
Takže, ja si naozaj nedokážem predstaviť, ako si vy predstavujete to, že Slovenská republika neuznáva účinky nejakého iného zákona. Jednoducho oni reálne existujú, a tí občania Slovenskej republiky, ktorí získajú maďarské štátne občianstvo, budú využívať výhody maďarského štátneho občianstva. Budú plnoprávni občania Maďarskej republiky, takže nijakým spôsobom sme im nezabránili, aby mali dve občianstva, hoci my sa budeme tváriť, že majú len jedno občianstvo.
Neporozumel som ani celkom tej poznámke pána poslanca Kuboviča, ktorý tu viackrát spomenul, že po prijatí nášho návrhu zákona, si Viktor Orbán otváral šampanské a tešil sa. Alebo, keď prejde tento pánovi Matovičovi, povedal, že keď prejde jeho návrh, tak si Viktor Orbán otvorí šampanské. Prosím vás, vysvetlite mi to logicky, ako si on môže otvárať šampanské alebo, prečo by si otváral šampanské, keď v podstate jeho bombastický návrh zákona, s ktorým v máji prišiel, skončil fiaskom. Jednoducho občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti nezareagovali pozitívne na túto jeho provokáciu. Prečo by si on otváral nejaké šampanské? Práve naopak, preňho to bola veľká prehra.
Zazneli tu aj niektoré pripomienky niektorých poslancov, že občanov zbavujeme štátneho občianstva Slovenskej republiky proti ich vôli. Prosím vás pekne, keď občan Slovenskej republiky pozná podmienky a pozná následky určitých úkonov, ktoré keď urobí a stratí občianstvo Slovenskej republiky, tak to nie je zbavovanie občianstva proti jeho vôli, ale v súlade s jeho vôľou. Jednoducho on sa rozhodol prijať občianstvo iného štátu s vedomím, že stratí občianstvo Slovenskej republiky. Tak, aké je to nejaké zbavovanie jeho slobodnej vôle? To sa môžeme zastaviť na podobnom príklade, teraz ste zrušili súbeh predčasného dôchodku a práce, to znamená, ak sa nejaký dôchodca, predčasný, rozhodne zobrať predčasný dôchodok, tak si je vedomý toho, že musí skončiť v práci, alebo bude pokračovať v práci a stratí predčasný dôchodok. Jednoducho on dopredu vie podmienky a ide s plným vedomím do rozhodnutia, či už takého alebo onakého. Takže tu nikoho nezbavujeme nejakej slobody rozhodnúť sa. Ale áno, stanovujú sa podmienky, ale tie podmienky sa stanovujú preto, lebo je to pre Slovenskú republiku dôležité, lebo je dôležité, aby sme tu nemali dvesto tisíc súvisle osídlenie, napríklad dvesto tisíc občanov Maďarskej republiky. My tu máme normálnu národnostnú menšinu maďarskú, s ktorou chceme mať dobré vzťahy, ale nechceme, aby Viktor Orbán tu vytváral nejaké súvislé územie, ktoré vieme v dejinách k čomu viedlo. Vieme ako Hitler zdôvodňoval obsadenie Sudet, vieme ako Ruská federácia zdôvodňovala obsadenie Abcházska a tak ďalej. Takže, ja si naozaj myslím, že tu sa netreba tváriť, že sa niečo nedeje. Tu sú naozaj vážne výzvy zo strany Maďarskej republiky a my musíme na to primerane reagovať.
Bola tu ešte pripomienka jedného poslanca, že ako zistíme podľa toho zákona z mája 2010, že niektorý občan prijal maďarské štátne občianstvo a bolo spomenuté aj ustanovenie zákona, podľa ktorého má povinnosť oznámiť prijatie iného občianstva. Tvárime sa, ako keby to bolo niečo nové v našom právnom poriadku, ale veď máme x-prípadov, kedy je stanovená nejaká právna povinnosť. A právna povinnosť sa netýka len občanov, týka sa obyvateľov, ktorí na našom území žijú. Je to právna povinnosť rovnaká, aká platí aj pre občanov, teda aj ne občania majú určité právne povinnosti, a je to potom otázka dokazovania, samozrejme, že sa dokáže, že nejakú právnu povinnosť porušil. Ale to už je otázka druhoradá, keď vieme, že máme trest za krádež, tak tiež musíme nejako tú krádež dokázať. Ale v zásade pôsobia tieto ustanovenia preventívne, že väčšina ľudí chce zákon dodržiavať, preto, buď sa naozaj prihlási alebo nebude si to maďarské občianstvo získavať. Čiže netvárme sa, že tu je nejaký iný inštitút, ktorý nevieme ako bude fungovať. Veď s takýmito inštitútmi máme skúsenosti a fungujú normálne.
Takže, ja som chcel aspoň takto krátko na záver zareagovať a ja verím, vážení kolegovia, hlavne teda kolegovia z KDH, že nepodporíte predložený návrh zákona z dielne niektorých koaličných poslancov, lebo jednak by ste popreli svoje rozhodnutie, svoje správne rozhodnutie z mája 2010, ktoré podľa môjho názoru ocenili aj mnohí občania a ktoré sa aj ukázalo z hľadiska aplikačnej praxe, že bolo správne a jednak znefunkčníte ten ďalší zákon, ktorý predkladáte v ďalšom bode.
Verím, že parlament bude v tomto rozhodovať vecne a rozumne a všetkým poslancom, ktorí si uvedomujú vážnosť chvíle, za to dopredu ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.2.2011 o 15:17 hod.

JUDr. PhDr.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:30

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

Pán poslanec Podmanický, prirovnali ste tu dobrovoľnosť straty občianstva s dobrovoľným nadobudnutím iného štátneho občianstva k dobrovoľnosti rozhodnutia o tom, či občan bude poberať predčasný starobný dôchodok alebo bude mať príjem zo zamestnania. No, toto porovnanie kríva na obe nohy. V čl. 5 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je napísané: Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli. Mohli by ste mi, prosím povedať, v ktorom ustanovení Ústavy Slovenskej republiky sa hovorí o tom, že nikomu nemožno odňať nijakú sociálnu dávku proti jeho vôli?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 15:30 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda, chcel by som podporiť argumenty pána predrečníka, poslanca Podmanického, ktorý veľmi pekne vysvetlil a chcem zdôrazniť jednu vec, nikto nikomu neodoberá nič nasilu. Ten občan sa rozhodol sám. A keď sa rozhodol a pozná zákony, ktoré momentálne fungujú alebo budú fungovať trošku inak, tak musí sa podľa týchto zákonov aj správať a musí sa rozhodnúť v zmysle toho, že vie, aký dôsledok ho čaká.
Keďže musím reagovať na pána poslanca Podmanického, ale moja otázka smeruje do všeobecnosti, pán poslanec, v prípade Podmanický, keby sa teoreticky 200-tisíc Maďarov stalo štátnymi občanmi Maďarska, boli by to štátni občania Maďarska alebo by to boli občania Slovenskej republiky ako národnostná menšina a požívali by dvojakú výhodu, čiže aj výhodu štátneho občianstva, aj isté výhody, ktoré sú menšinové zakotvené v našich zákonoch? Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 15:31 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:32

Ľubomír Želiezka
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený kolega, to čo ste povedal, sa nedá nič iné povedať ako len súhlasiť. Na pána poslanca z OKS len toľko, tam už nemá zmysel vôbec reagovať ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 15:32 hod.

Ľubomír Želiezka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:33

Ľubomír Želiezka
Skontrolovaný text
Však ani nereagujem.
Skryt prepis

9.2.2011 o 15:33 hod.

Ľubomír Želiezka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:33

Ľubomír Želiezka
Skontrolovaný text
Ani nereagujem. Lebo len slepý, hluchý a až chcete počuť aj nemý, jednoducho nemôže pochopiť, že čo vlastne, o čo vlastne predkladateľom tohto zákona ide.
Ja chcem len vyjadriť presvedčenie, že ešte je hodina a pol do hlasovania, že tí páni poslanci, ktorí tak vehementne obhajujú tento návrh zákona, že sa im vyčistí zrak, že budú dobre počuť, a že zmenia svoje názor. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

9.2.2011 o 15:33 hod.

Ľubomír Želiezka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:33

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, nikto neodníma štátne občianstvo Slovenskej republiky niektorému nášmu pôvodnému občanovi, pretože on ho stráca svojím úkonom, pretože vie, že ak urobí určitý úkon, tak nasledujú určité následky. Ak ste vy spomínali čl. 5 ods. 2, tak ja vám prečítam čl. 5 ods.1 ústavy, ktorý hovorí: že nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon. My o tom zákone práve rokujeme, takže nadobúdanie a stratu. Vy ste hovorili o odňatí, ale tu nikto neodníma. To ustanovenie, ktoré je novelizované je o strate štátneho občianstva.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 15:33 hod.

JUDr. PhDr.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:34

Gábor Gál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak rozprava bola podľa očakávania bujará, miestami som mal pocit, prepáčte za ten výraz alebo za to, čo poviem, ale miestami som mal fakt pocit, že sedím v Maďarskom parlamente. Musel som sa pozrieť, či to je dvojkríž, lebo vystúpenia, obsah tých vystúpení smerovalo akoby poslancom alebo zákonodarnému zboru Maďarskej republiky. Povedali to aj niektorí poslanci, ktorí reagovali vo faktických poznámkach. My tu sme zákonodarný zbor Slovenskej republiky, my vieme zmeniť zákony, ktoré prijíma táto Národná rada a nevieme zmeniť maďarský zákon.
Často tu padla otázka, že neuznávaní účinkov, čo to je. Tak v prvom rade ja vám poviem, že ja nerozumiem tomu dnes platnému zákonu vo viacerých fázach. Jedna taká pikoška, tam je predpis, že kto nadobudne štátne občianstvo cudzieho štátu, musí to ohlásiť. Keď to neohlási, tak v správnom konaní my mu vyrúbime pokutu. Ale však to on už je potom cudzí štátny občan, lebo stratil slovenské štátne občianstvo. Čo to je za schizofréniu?
Ale vrátim sa k tomu neuznaniu účinku, aké sú to účinky, aké účinky vyvolá nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva. Vieme. Ja som to podrobne vysvetlil na ústavnoprávnom výbore, nejdem to zopakovať, vtedy ani pán poslanec Procházka, predseda ústavnoprávneho výboru nemal protiargumenty. Asi sa odvtedy jeho názor alebo ľady sa pohli, alebo jeho názor sa zmenil, ale som schopný to zopakovať a vysvetliť, keď ma o to požiadate. Ale čo je veľmi dôležité, že viackrát tu odznelo, aj teraz pán poslanec Podmanický povedal, že ten Orbánov zákon skončil fiaskom. Koľko ľudí maďarskej národnosti, občanov Slovenskej republiky požiadalo o maďarské štátne občianstvo? No neviem, ale bude to nejaké minimum, ale robíte službu s týmto, aj s tým proti zákonom, ale aj dnešným vaším postojom Orbánovi takú službu, ktorú vám asi nebude môcť zaplatiť ani do konca života. Lebo ten zákon, o ten zákon nikto neprejavil záujem. Ale robíte mu tu reklamu, skôr či neskôr sa potom môže na tú reklamu niekto chytiť.
Nik z občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti neprosil o takúto možnosť Maďarskú republiku. Robí sa z toho cirkus, ako sa robil cirkus okolo statusového zákona. Aký bol výsledok? Ten tiež skončil fiaskom, koľko ľudí o to požiadalo? Aké boli negatívne dopady na Slovensku, pre Slovensko vyplývajúc z toho krajanského zákona? Nič, len sa robil zbytočný cirkus a sa zastrašovali ľudia.
Nuž, koľkože, koľko ľudí požiadalo? Akú hrozbu, o akej hrozbe rozprávame? Však nie je o to záujem. Ja tiež osobne o to nebudem žiadať, ani som nežiadal o status zahraničného Maďara, ale nik, ani neviem, že by žiadal z môjho okolia niekto o maďarské štátne občianstvo, ale ak niekto predsa len bude chcieť, prečo ho za to budeme trestať. To ja neviem pochopiť, keď žijeme v 21. storočí.
Ak, aj prejde ten zákon, novela alebo pozmeňujúci návrh pána poslanca Matoviča, tak budeme trestať ďalej. Preto ja súhlasím s pánom poslancom Kubovičom, že keď prejde ten pozmeňujúci návrh pána Matoviča, tak lepšie je ten zákon stiahnuť, ako by sme pokračovali v tej schizofrénii, že máme tu dve skupiny občanov. Jedna skupina, ktorá mohla nadobudnúť a aj má cudzie štátne občianstvo, to je pred tou Ficovou novelou a druhá skupina obyvateľstva našej republiky, ktorá už nemôže nadobudnúť, ale ani nemôže mať druhé štátne občianstvo, lebo keď o to požiada, získa, tak bude za to potrestaný s tým, že proti svojej vôli stratí slovenské štátne občianstvo.
Neviem, koľkí ste obhajovali tú poslednú novelu z dielne Ficovej vlády, zákon o štátnom občianstve. Predsa len tu je nejaká schizofrénia, však pozrite sa, čo je v prvom čítaní, z rúk ktorých poslancov. Z rúk poslancov SMER-u. Chcú zmeniť vlastný zákon. Tak potom je ten zákon dobrý alebo nie je dobrý? No, je to dobrý alebo nie je? Tak asi nie je dobrý, keď to treba vylepšiť. No, no, ale keď vylepšujem niečo, tak vylepšujem kvôli tomu, lebo asi nie je dobrý. No, tak si to priznajte už.
Čo sa týka pána poslanca Matoviča a jeho bonmotov, nie je tu, ale určite mu to veľmi radi poviete. Čo sa týka biznisu a poľovačiek, ukázal, že je to jedna, jedna. Žiadna jedna, nejedna nie je. Ja podnikám a ako advokát moji partneri, moji klienti sú spokojní, lebo som korektný, sú spokojní s mojimi službami. Neviem, či to vedia povedať aj klienti alebo zamestnanci pána poslanca Matoviča. Treba sa ich spýtať.
Tiež poľujem, áno to je tiež pravda. Poľujem s rôznymi ľuďmi, ale nehľadím na to, že akej sú národnosti, akú majú farbu pleti, vierovyznanie, akú majú politickú príslušnosť. Ľudsky s nimi dobre vychádzam, tak s nimi poľujem. Poľujem po celom svete. Ale viete, deň predtým ako s nimi idem poľovať, im nepľujem do očí a nekydám na nich. Mám s nimi korektný vzťah od začiatku po koniec. A nejdem sa nimi bratríčkovať, keď mi to vyhovie, keď mi to nevyhovie. Jeden deň útok ide od pána Matoviča na túto stranu, druhý deň na túto a vy ho obhajujete. Dobre. Viete len, ja mám tiež rád jasno vo veciach.
Takže, zhrniem to. Ja si myslím, že keď chceme urobiť za dosť, čomu sme sa zaviazali v koaličnej zmluve v programovom vyhlásení vlády, tak máme spraviť zmenu. Máme odstrániť, eliminovať negatívne účinky tej poslednej novely zákona o štátnom občianstve. A vieme to urobiť len tak, ako je ten predložený návrh zákona z rúk troch poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

9.2.2011 o 15:34 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:43

Pavol Hrušovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán podpredseda a predsedajúci, dovoľte, aby som z poverenia skupiny poslancov predložil Národnej rade Slovenskej republiky návrh novely zákonov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ako aj návrh zákona Národnej rady o správnych poplatkoch.
Budem, kolegyne, kolegovia, stručný, preto lebo tá diskusia, ktorá tu prebieha od rána, ako by bola diskusiou aj o probléme, ktorým sa snažíme, vedomí si, ale aj toho, že tento problém nie je riešiteľný, absolútne dokonale ponúknuť legislatívne možnosti, ktoré Ústava Slovenskej republiky dáva na hľadanie istého kompromisu zmiernenia náročnej politiky, ktorá častokrát vyvoláva viacej emócie, ktorú používame skôr ako rozum, aby sme si uvedomili aj historickú zodpovednosť, ktorá z takýchto rozhodnutí, ktoré sú našimi rozhodnutiami, tvorí isté dejiny slovensko-maďarských vzťahov, ale nielen v tom medzinárodnom, ale aj v tom vnútroštátnom rozmere.
Pani poslankyňa Tkáčová vo svojej faktickej poznámke veľmi presne vyjadrila ústavný problém, ktorý každé riešenie a hľadanie tohto riešenia dnes stojí. A prach citlivosti tohto problému je tak nízky, že stačí málo a možno si ani neuvedomujeme, čo našimi vyjadreniami alebo našimi rozhodnutiami môžeme spôsobiť. Preto by som si želal, aby sme aj s takýmto pochopením, častokrát možno s väčším politickým ako právnym porozumením hľadali a ponúkali predsa len návrhy a názory a prijímali rozhodnutia, ktoré nebudú vyvolávať konflikty, ale budú tie konflikty obrusovať a budú nám pomáhať predsa len kultivovať tie vzťahy aj tu medzi nami, aj medzi jednotlivými politickými stranami k lepšiemu.
Ja by som si vyprosil, aby mňa niekto obviňoval z toho, že som zradil národnoštátne záujmy, alebo že som zmenou postoja môjho znížil dôležitosť hájiť a ochraňovať občanov Slovenskej republiky, územnú celistvosť a národnoštátny záujem. Nie. Túto historickú politickú zodpovednosť myslím, že prežívam už dlho a v hľadaní slovensko-maďarských vzťahov som sa snažil takto postupovať aj v čase, kedy som bol vo funkcii predsedu Národnej rady a kedy sa dá, ale stojí to veľa námahy aj dokázať, prijímať rozhodnutia, ktoré sú na obidvoch stranách Dunaja prijímané nie s nadšením, ale s porozumením. A k tomuto smeruje, kolegyne, kolegovia, aj náš návrh, ktorým, áno, chceme možno siahnuť na niektoré z ľudských práv a obmedziť občanov istou možnosťou vykonávať niektoré funkcie v štáte a v prvom rade funkcie v ozbrojených zložkách, kde každý, kto sa chce stať príslušníkom ozbrojenej zložky skladá vernosť a prísahu Slovenskej republike.
A preto vidím aj dôvod na to, aby takíto občania nemohli niektoré kategórie povolaní v Slovenskej republike vykonávať, lebo cítime všetci, že tam je istá vnútorná rozpoltenosť u každého takého, ktorý požíva štatút dvojitého štátneho občianstva. Preto by som sa chcel na vás obrátiť s istým pochopením a porozumením a požiadať o podporu predloženého návrhu zákona o štátnej službe a o návrhoch zákonov o Policajnom zbore, informačnej služby, väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície.
Páni poslanci, v tejto politike je ťažko možno prijať najlepšie riešenie. Tu vieme prijať len horšie alebo zlé riešenie. A preto tá výzva, preto ten apel na nás na všetkých. Prepáčte, že som bol možno trošku nekonkrétny k obsahu návrhu zákona, ale to, čo som spomenul na začiatok, cítim a prežívam vždy, keď riešime akýkoľvek slovensko-maďarský alebo menšinový problém v slovenskej politike silnejšiu emóciu ako vecné hľadanie konkrétnych a pragmatických riešení.
Ďakujem za možnosť uviesť tento návrh za skupinu poslancov. To rokovanie vo výboroch oceňujem ako konštruktívne hľadanie aj iných lepších návrhov ako sa navrhovateľom podarilo v tom základnom návrhu, ktorý sme predložili do Národnej rady predstaviť. A sme ochotní akceptovať všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré budú obsah tohto návrhu zákona vylepšovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2011 o 15:43 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video