12. schôdza

1.2.2011 - 11.2.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 14:36 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:36

Martin Pado
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Matovič, v úvode ste hovorili o zdravom sedliackom rozume. Ja sa vás chcem opýtať, aká je podľa vás definícia zdravého sedliackeho rozumu a kto ho má. Aké sú vaše kritériá na to, aby ste mohli povedať, že absentuje zdravý sedliacky rozum.
A k tej druhej časti, v ktorej ste hovorili o úvahách alebo ste nahlas vyslovovali vaše úvahy o vlastenectve a tak ďalej. Pán poslanec, byť v Národnej rade Slovenskej republiky ešte neznamená byť politikom. Ja mám taký pocit, že váš, podľa vášho doterajšieho vystupovania najväčší nepriateľ alebo človek, ktorého ste najviac kritizovali, vás v tejto problematike dostal práve tam, kde vás dostať chcel. A že vlastne namiesto toho, aby ste naozaj chránili to, o čom tak ste tak pekne a plamenne rozprávali, plníte úlohu a prianie niekoho úplne iného. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 14:36 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:37

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Matovič, v programovom vyhlásení vlády je naozaj napísané, že vláda zmení zákonnú úpravu, ktorou Slovenská republika reaguje na zákon Maďarskej republiky o dvojakom občianstve tak, aby zmena eliminovala nežiaduce negatívne účinky tohto zákona na občanov Slovenskej republiky. V programovom vyhlásení vlády nie je nikde napísané, že iba na niektorých občanov Slovenskej republiky. To, čo chcete vaším pozmeňujúcim návrhom dosiahnuť je, že negatívne nežiaduce účinky na niektorých občanov eliminované budú, na iných občanov eliminované nebudú. Čiže podľa môjho názoru je váš pozmeňujúci návrh v rozpore s programovým vyhlásením vlády.
Či je alebo nie je to zásadná vec, samozrejme, že to nie je napísané v programovom vyhlásení, ale keďže to za zásadnú vec považuje významná časť koalície, tak to zrejme zásadná vec bude. A keď sa budeme tváriť, že za to, že to nie je presne na papieri napísané, že toto je zásadná vec a toto nie je zásadná vec, tak to je trochu alibistický prístup.
Hovorili ste o tom, že môže nastať rozpor medzi riešením, ktoré je obsiahnuté v návrhu zákona o občianstve alebo novely zákona o občianstve a v návrhu novely zákona o štátnej službe. Ja si tiež myslím, že tam je istý rozpor, ale ten rozpor je možné riešiť, povedzme pozmeňujúcim návrhom k návrhu novely zákona o štátnej službe tak, aby sa tá úprava vzťahovala aj na tých občanov, ktorí nadobudnú štátne občianstvo neštandardným spôsobom.
Áno, ja si tiež myslím, že treba prijímať riešenia, ktoré sú vecne správne, ale treba brať ohľad aj na politický aspekt veci a tváriť sa, že tuto ide iba o vecné riešenia je tiež trochu pokrytecké, pretože tuto ide o politiku úplne od začiatku, od prvého momentu ako bola minulý rok schválená tá novela.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 14:37 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:39

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, no pozorne sme ten váš návrh preštudovali. Je potešiteľné, že po siedmich mesiacoch sme zistili, že predsa len ten zákon z Budapešti nie že zlý, dobrý, ale sme sa dostali, že a to medzištátne agresie porušením medzinárodných zmlúv a razantným porušením bilaterálnej dohody medzi Slovenskom a Maďarskom, aj keď nie možno takto explicitne.
K otázke trestania občanov, čo používajú naši priatelia z maďarskej koalície alebo teda maďarské národnosti, že trestáme občanov. Tak, ak je ten zákon zlý, je aktom agresie, tak kto ho realizuje, ten zákon, tak pravdepodobne koná proti republike, ktorej je občanom čiastočne aspoň. Ak proti tejto republike koná tým, že príjme podľa tohto zákona občianstvo, zostáva stále otázka, na čo je komu teraz v týchto kontextoch maďarské občianstvo. Čiže, akt obrany voči tomuto aktu agresie, ktorý sa nedá nepersonalizovať, lebo sa nedá nejako inak, ale úplne samozrejme nie je namierený proti našim občanom, ale pokiaľ tí občania nerešpektujú naše právo a rešpektujú právo iného štátu a hlásia sa k nemu aktívne, no tak musia počítať so sankciou. Aké trestanie? Má to celkom iný význam.
Pán kolega, mnohé tie vaše ustanovenia sú v rozpore, v priamom a príkrom rozpore s medzinárodnou zmluvou, no ale napriek tomu v týchto kontextoch predstavuje prínos. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 14:39 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:41

Szilárd Somogyi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ešte pred tým, čo by som reagoval aj na ostatnú časť vystúpenia pána Matoviča, len akosi znova by som citoval tú vetu, že: "Zavolajte pánovi Slotovi, lebo možno, že bez jeho hlasu neprejde koaličný návrh." Tak, len aby sme nezabudli na túto vetu.
Ako, ako si čítam mená tých kolegov, ktorí podpísali sa pod tento pozmeňujúci návrh a vidím tuná na jednom papieri meno pána Matoviča a pána Kaliňáka, tak viem len ako pokračovať ten myšlienkový sled o tých, o krvi, že asi z cudzieho krv netečie, v tomto prípade, takže aj tieto dve mená sa vedeli stretnúť na tomto spoločnom návrhu.
Prekvapuje ma, že pán Matovič si vyhradzuje to právo, aby si spochybnil prípadný ako vzťah alebo statočnosť, alebo občianske cítenie len na základe toho, že niekto je inej národnosti. Keď spomínal tie atribúty, ktoré by mali charakterizovať tento postoj, veľmi správne poznamenal to, že koniec-koncov sa jedná o to, že kto, kde platí dane a či vôbec tie dane platí. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 14:41 hod.

Szilárd Somogyi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:42

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Matovič, v tejto rozprave sme už všeličo počuli, ale čo ste vy tu rozprávali, to bola čerešnička na torte, hlavne keď vás poznáme z vašich vystúpení, vaše postoje. Žiadať Jána Slotu, aby prišiel hlasovať, v opačnom prípade prejde koaličný návrh, koaličný, koalície, ktorej ste sám členom, tak toto považujem už za choré.
Hovorili ste, že veríte, že vyhrá zdravý rozum. A už vyhral. Rozum, neviem, či je to rozum, ale podarilo sa vás spojiť s ľuďmi, ktorých doteraz ste len kritizovali a použijem taký pejoratívny, pejoratívne slovo, kydali ste na nich. Teraz sú vašimi hlavnými spojencami. Ďalej ste využili rétoriku, ktorú som už dlhší čas nepočul, lebo to bolo skôr, išlo z úst politikov HZDS, SMER-u a SNS, že skutočný politik, ktorý zastupuje práva maďarskej menšiny má robiť toto, toto, toto, že vy nám idete rozprávať, koho ako máme zastupovať. Vy zastupujte svojich voličov, my ideme svojich zastupovať. A nie, nebudete dávať rozum vy na to, že ako ich máme zastupovať. Prečítajte si dnes komentár pána Kusého. Tam to máte pekne rozpísané.
Začiatok vášho vystúpenia už navodil atmosféru a navodil celú situáciu. Hovorili ste o chorom Orbánovom zákone. Povedali ste potom v tretej vete o chorom Dzurindovom zákone a povedali ste, ešte ste sa aj ospravedlnili SMER-u, že: "No, tak troška chorom Ficovom návrhu." Čo robíte? Tak sa správajte riadne ako chlap a nepodliezajte sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) (Ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 14:42 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. No, Igor, pri všetkej úcte, nemáš pravdu. Pokiaľ som dobre čítal tvoj pozmeňujúci návrh jeho obsahom je zachovanie nespravodlivosti alebo, ak ťa budem parafrázovať, choroby Ficov ho zákona, ktorá sa týka odnímania pasov časti slovenských občanov. V odôvodnení sa píše, že, citujem: "Uľahčuje opätovné získanie štátneho občianstva ľuďom, ktorí ho stratili v dôsledku neprimeranej tvrdosti zákona v minulosti." No, nič neuľahčuje. Oproti predkladanému návrhu naopak sťažuje, oproti predkladanému návrhu sťažuje, určuje podmienky, používa štátnu moc ako strašiak, dalo by sa to označiť všemožne. Inak povedané, chceš v zákone určiť, že niektorí občania Slovenskej republiky na základe tebou daných alebo Národnou radou daných kritérií, občianstvo stratia. Stanú sa tak naozaj legitímne občanmi Maďarskej republiky a tiež tvojimi slovami Orbánovými voličmi.
A veľmi ma prekvapuje, že práve ľudia, ktorých si ty osobne vo svojich článkoch roky kriminalizoval, útočil, staval si kampaň na odpore voči nim, sú zo dňa na deň tvojimi najbližšími spojencami. Ani by som nepovedal, že ma to prekvapuje, skôr ma to robí smutným a sklamaným.
A viackrát si uvádzal, že si konzervatívnym kresťanom, teda spomeň si na to kresťanské, že kto do teba kameňom, ty doňho chlebom. Preto, ak nám susedný štát prejaví agresiu, to je jedno, akú, nie je správne odpovedať agresiou, ale trpezlivými argumentmi a snažiť sa to dosiahnuť na medzinárodnom fóre. A máš pravdu, nebude to chorý Ficov zákon, ani Dzurindov, ani chorý Gálov, Somogyiho zákon, ale keď toto prejde, tak to môžeme nazvať chorý Matovičov zákon. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 14:45 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:46

Elemér Jakab
Skontrolovaný text
Pán poslanec Matovič, akokoľvek nás budete provokovať, chcem vás ubezpečiť, že my sa cítime tu doma. A nám je to jedno, či si vy o tom myslíte. (Hlasy v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.2.2011 o 14:46 hod.

Elemér Jakab

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:47

Rafael Rafaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, pán poslanec vyvolal rôzne búrlivé reakcie, ale tá jedna z nich zo strany maďarských kolegov, hovorí za všetko, a to je aj odpoveď im, že SNS sa nebojí robiť kompromisy, ak ide o slovenské záujmy. Niekoľkokrát sme to zdôraznili, že v tejto sále to prísne delenie na ľavú, pravú alebo neviem ešte akú časť je pre Slovensko v dôležitých zákonoch zbytočné delenie a možnože tu by sme si mohli brať príklad z tzv. cezhraničného spájania slovenskej koalície aj opozície, pretože v schengenskom priestore bez hraníc, kde v podstate hranice neexistujú a kde južné územie Slovenska priamo susedia s Maďarskou republikou, navyše za existencie neformálneho aj druhého európskeho občianstva, vyznieva naozaj bizarne orbánovský návrh zákona o dvojakom občianstve. Ale zas na druhej strane, povedzme si úprimne, že istej skupine alebo podmnožine ľudí z maďarského spoločenstva, aj keby sa uplatnila celá škála tej Maslowovej pyramídy, ktorú poznajú sociológovia a ktorá vlastne odráža jednotlivé tie uspokojovacie priečky, chýbať im bude vždy tá šiesta, tá maďarská, iredentistická, ako je napríklad pán Berényi, ako je pán Cséfalvay, ktorí už požiadali o dvojaké občianstvo.
Takže môžeme rozprávať o tom, že aké hmotné benefity poskytneme všetkým občanom Slovenskej republiky, aby sa cítili doma komfortne, ale zároveň si povedzme pravdu, že keby sme aj zlatom vydláždili niektoré hlavy, tak nevydláždime z nich von ich iredentistickú ... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 14:47 hod.

Mgr.

Rafael Rafaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:49

Péter Vörös
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Matovič, od čias založenia Prvej československej republiky sme nikdy nepotrebovali maďarské štátne občianstvo k tomu, aby sme ostali Maďarmi. Nepotrebovali sme to na podporu svojej identity. Cítime sa ako Maďari, ktorí žijú v Slovenskej republike. Ale, pán poslanec, opravte ma, ak sa mýlim, ale myslím si, že teraz rokujeme o návrhu zákona o slovenskom štátnom občianstve. Nie sme v maďarskom parlamente, ale na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Od čoho sa bojíte, pán Matovič? Ja si myslím, že práve preto je potrebné zmeniť zákon o slovenskom štátnom občianstve, lebo reaguje na zákon inej krajiny. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 14:49 hod.

Mgr.

Péter Vörös

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:50

Ľudovít Jurčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som to tak zobral z takého, možno historickejšieho pohľadu. Táto diskusia nejakým spôsobom navodzuje atmosféru alebo u mňa pocit, že my sa tu v niektorých otázkach nevieme dostať z 19. storočia ďalej. My skrátka sme zostali v tom, v tej polohe toho štúrovského boja za sebaurčenie a mám taký pocit, že národ zaujímajú úplne iné otázky, ako otázky štátneho jazyka, nejakého občianstva a tak ďalej. Ľudia potrebujú dostať slušnú prácu, ľudia potrebujú dostať slušne zaplatené a my sme došli sem preto, aby sme vytvorili podmienky, aby sa to dialo.
Igor, žiadnych dvestotisíc ľudí za dva roky nebude mať občianstvo a Orbán si tu môže robiť čo chce, či si dá sem nejaký plagát, tomu nezabránime, aj keď tu nebude nikto, aj keď ich tu bude milión. Za dva roky budú mať Maďari úplne iné starosti, ako majú dnes, budú mať problémy s tým, aby normálne prežili, keď to takto pôjde, ako to tam ide.
Celý ten názor alebo ten návrh, že občianstvo na základe štúdia a tak ďalej, podľa mňa je to úplný nezmysel. Nepovažujem to za nič iné, ako že si sadol na lep ľuďom, ktorých šéfa si ešte nedávno nazýval vagabundom a na to treba myslieť, že si sa namotal, a že ťa používajú na to, aby presadili to, čo v podstate chcú, aby presadili to, že budú pomaličky rozleptávať koalíciu nie na podstatných veciach, ale na hlúpostiach. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2011 o 14:50 hod.

Ing.

Ľudovít Jurčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video