18. schôdza

17.5.2011 - 2.6.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

27.5.2011 o 11:12 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:12

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Podmanický, vadia mi na tomto návrhu dve veci. Jedna vec je to, že je tu znovuzavedenie nejakej nesystematičnosti vo výbere daní z príjmov. A druhá vec to, že predkladatelia nenavrhli výpadok financií, ktoré tento návrh by spôsobil, keby sme ho prijali. Takže tam vidím problém, prečo váham, či podporím, alebo nepodporím tento zákon, aj keď som poslanec obecného zastupiteľstva. Ďakujem.
Skryt prepis

27.5.2011 o 11:12 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:14

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, v čase vrcholiacej krízy samospráva bola schopná pomôcť štátu a obyvateľom tejto krajiny, keď sa štát rozhodol ako jedno z protikrízových opatrení znížiť dane de facto, zvýšiť nezdaniteľnú časť príjmu, čo, samozrejme, zásadným spôsobom zasiahlo podielové dane, tak samospráva s tým súhlasila napriek tomu, že si musela sama utiahnuť opasky. Následne štát, keď sa kríza ešte viac prehĺbila, pomohla nesystémovým transferom zo štátneho rozpočtu, za našej vlády 100 mil. eur, za vašej vlády vo výške desiatok miliónov, tuším 40 mil. eur.
To, čo sa vám podarilo zaviesť koncom minulého roku do legislatívy, ja vnímam ako nesystémový krok. Nie je to žiadne riešenie daňovej spravodlivosti. Je to len a len spôsob hľadania peňazí, od ktorého podľa mojich informácií sami chcete ustúpiť, lebo je tu diskrétny prísľub rezortu financií, že dôjde k náprave bez straty tváre pri nejakej novele a koncom roku, čo, samozrejme, bude naďalej stáť samosprávy peniaze, pretože ide aj o čas. Samospráva je v ťažkej situácii. Potrebuje si aktivizovať svoj majetok. Potrebuje ho predávať. A, samozrejme, ten výnos je znížený o odvod do štátneho rozpočtu formou dane.
Vnímam to ako naozaj nesystémový prístup, ktorý zaťažuje jednak samosprávy, ony potom produkujú väčší deficit, na čo sa sťažuje samotný štát. Toto nie je prístup. Prístup je sadnúť si za stôl so ZMOS-om a hovoriť o celkovom systéme podielových daní, fiškálnej decentralizácii a aj o rozpočtovej zodpovednosti samosprávy ako takej. Ale spôsob, ktorý ste zvolili na jeseň, je tlačenie samosprávy k múru bez nejakého konkrétneho východiska... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2011 o 11:14 hod.

Ing.

Peter Kažimír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:15

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem v prvom rade poďakovať pánovi poslancovi Ďurkovskému, ktorý evidentne rozumie problematike a má naozaj apolitický pohľad na tento problém, ktorý vznikol.
Pán poslanec Laurenčík, nesystémovým riešením nie je tento predkladaný návrh zákona, ktorý my predkladáme, ale nesystémovým riešením bolo zavedenie novej dane pre samosprávy v decembri 2010. Vtedy ste sa mali, pán poslanec, pýtať, prečo ministerstvo financií v doložke vplyvov nevykalkulovalo, aká bude strata pre samosprávy z tohto vládneho opatrenia. A vtedy ste sa mali pýtať, prečo vláda nekompenzuje nejakým spôsobom tento výpadok na príjmoch samosprávy. Takže to nesystémové opatrenie bolo zavedené v decembri 2010 a tento návrh zákona má túto nesystémovosť zo systému vylúčiť.
A, pán poslanec Viskupič, niekedy mám pocit, že musíte vystúpiť, aj keď nemáte, čo k téme povedať. Takže len krátko zareagujem, že niekedy netreba hovoriť o počte fyzicky prítomných poslancov, ale o počte duchom prítomných poslancov. A ak som povedal traja, tak možno som to aj prestrelil, hovorím o vládnych poslancoch, ale to berte s humorom. (Povedané so smiechom. Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2011 o 11:15 hod.

JUDr. PhDr.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:15

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa v krátkosti vyjadril k rozprave, ktorá tu prebehla. Mňa v zásade teší ten záujem o túto tému, lebo čakal som menší počet vystupujúcich či už v rozprave, alebo vo faktických poznámkach, ale je dobré, že sa tejto téme venujeme takto širšie.
Chcel by som zhodnotiť tézy, ktoré tu boli povedané, sanácie štátneho rozpočtu na úkor obcí a miest. Ako plne s týmto tvrdením súhlasím. Ja som opätovne aj pri predkladaní štátneho rozpočtu na rok 2011 upozorňoval na to, že sanácia štátneho rozpočtu na úkor rozpočtov obcí a miest je zlým krokom, lebo je vždy hodnotený rozpočet okruhu verejnej správy ako celku a kde samospráva takisto participuje. Ak sa napríklad v roku 2009 pri záverečnom účte roku 2009 hovorilo o tom, že vplyvom obcí a miest sa zvýšil deficit hospodárenia štátu o nejakého 0,7 percentuálneho bodu, bol z toho veľký poprask a všetci sa čudovali, ako tie obce a mestá zlé hospodárili.
Ale ak som spomenul túto tézu, tak musím povedať, že ak by sme si rozobrali na drobné rok 2009 a deficit obcí a miest vo výške 0,7 percentuálneho bodu, tak treba povedať, že to nebol deficit zo zlého hospodárenia, zadlžovania obcí a miest, ale napríklad drvivou väčšinou sa pod tento negatívny dopad podpísala metodika hodnotenia ESA 95, ktorá napríklad z nasporených finančných prostriedkov, ktoré obec má na vlastnom účte, tieto nasporené prostriedky v danom roku použije, tak v metodike ESA 95 sa vykážu ako deficitné hospodárenie. Čiže ak budeme hovoriť o zodpovednom alebo nezodpovednom správaní sa aj obcí a miest, tak treba povedať, že možno ani v metodike hodnotenia tohto deficitu nie je všetko v poriadku. Ak by sme chceli byť korektní, tak musíme to týmto spôsobom zmieniť.
Nesystematickosť daného návrhu vo vzťahu na daň z príjmu. No ja osobne sa plne podpisujem pod to, čo povedal pán poslanec Ďurkovský aj kolegovia Podmanický, Blanár, Bublavý, no nesystematickosť by to bola vtedy, ak by ste problém chceli vyriešiť komplexne. Prečo štátne orgány neplatia daň z nehnuteľnosti? Ak zavediem daň z príjmu pre obce a mestá, tak rovnaká nesystematická výnimka z inej dane, dane z nehnuteľnosti, je to, že štátne orgány a organizácie neplatia daň z nehnuteľnosti. No ak chceme byť systematickí a čistí v jednom prípade, no tak buďte systematickí a čistí aj v druhom prípade, alebo potom ani v jednom. Ako tu, tu nemáme, o čom polemizovať, že to, čo vyhovuje v danom okamihu vláde, je systematické, a to, čo jej nevyhovuje, je nesystematické.
Takto by sme mohli upozorňovať na rad ďalších vecí. Ak budeme hovoriť o systematickosti alebo nesystematickosti postupu vlády, alebo môžem povedať aj parlamentu v tomto prípade, tak potom poďme hovoriť o dopadoch jednotlivých návrhov zákonov na hospodárenie obcí a miest. Zákon o sociálnych službách, ktorý bol prijímaný koncom minulého roku, kde sme upozorňovali na výpadky, sa odhaduje v rozpätí 50 až 100 mil. eur. Ako je to drobné, ktorým zaťažujete obce a mestá, vyššie územné celky, ktoré už dneska sú v situácii tej, že nie sú schopné napĺňať literu zákona, a to znamená, mnohé obce a mestá, vyššie územné celky svojím postupom dneska pôsobia protizákonne de facto len preto, že nemajú finančné prostriedky, ktoré im štát na tieto kompetencie nepridelil. A na druhej strane, nie že by nepridelil, on im ešte aj z tých prostriedkov, ktoré mali, berie. Toto považujete za systematické riešenie, o ktoré sa dá nejakým racionálnym argumentom oprieť? Absolútne nesystematické, nelogické.
Môžme hovoriť o zákone o pedagogických zamestnancoch s výpadkom hospodárenia pre obce, mestá, vyššie územné celky viac ako 7 mil. eur. Môžme hovoriť o pripravovanej novele o miestnych daniach a poplatkoch, kde opätovne je v úmysle ministerstva financií zvýšiť dane z nehnuteľností až o 50 %, čo bude mať dopad vo výške 150 mil. eur, čo je v starých peniazoch zhruba 4,5 mld. slovenských korún, obrovský dopad, ktorý sa prenesie na občanov, ktorí už dneska sú mnohí v ťaživej sociálnej situácii a nie sú schopní platiť ani tie dane a poplatky, ktoré sú dneska, a nie sú schopní platiť ani základné životné potreby, ktoré dneska majú. Ak budeme to dávať do kontextu s pripravovaným zvýšením cien plynu a energií o 30 až 40 %, tak kam chcete dostať tých ľudí, do akej bezvýchodiskovej situácie? A toto považujete za systematické, za systematické riešenie? Ja jednoducho takéto kroky musím úplne rázne odmietnuť a povedať, že tadiaľto chceme alebo nechceme, cesta určite nevedie.
Mohol by som vyčítať alebo vypočítať celý rad ďalších vecí, ktoré sú. Ja poviem ešte niekoľko čísiel. Hospodárenie sa riadi rozpočtom, a ak budeme hovoriť o tom, v akom stave sú obce a mestá dneska. Porovnanie rokov: 2008 - 2009 bol nárast rozpočtu plus 2 %, 2009 - 2010 mínus 18,4 % vplyvom hospodárskej krízy. Rok 2010 - 2011 plánovaná prognóza na úrovni zhruba 15 %, ale z toho, ako sa vyvíja platba dane z príjmov fyzických osôb, sa očakáva, že tento výpadok, že tam bude výpadok v príjmoch a ten nárast bude niekde možno na úrovni 10 %.
Ak to dám do historického kontextu, tak v roku 2011 sa nedostaneme na úroveň roku 2009. Dostaneme sa možno na úroveň roku 2008. A toto je, toto je postup, ktorý pri plnení všetkých zákonných povinnosti, na ktoré upozorňovali aj moji kolegovia, starostovia a primátori, alebo predseda vyššieho územného celku, je úplne v poriadku? Peniaze zoberieme, podmienky zhoršujeme, kompetencie pridávame.
Posledné číslo: nárast kompetencií za predchádzajúce obdobie bol 775. Sedemstosedemdesiatpäť úloh mali obce a mestá navyše, časť z nich nebola finančne pokrytá. Ja som upozorňoval len na najvypuklejšie problémy, ktoré v tomto smere sú.
Ja vás vážne poprosím, skúste sa, prosím vás, seriózne zamyslieť nad týmto problémom, lebo tento problém je vecný. Tento problém nie je politický. A skúste podporiť tento návrh zákona.
Chcem upozorniť ešte na jeden moment a to je na interpretáciu rokovacieho poriadku, ktorý tu bol prijatý a ktorý súčasné vedenie parlamentu začalo dôrazne uplatňovať vo vzťahu k predkladaným návrhom zákonov. Ak neschválime tento návrh zákona - a bude sa to týkať aj ďalších, ktoré budeme predkladať -, tak o rovnakej veci sa dá najskôr diskutovať alebo sa dá predložiť najskôr o šesť mesiacov. Sme úplne na hranici, kedy môžme zachrániť alebo nezachrániť rok 2012 z tohto pohľadu. Ale ak budete en bloc odmietať opozičné návrhy zákonov, ak budete čakať na to, že vláda príde s komplexným riešením, ktoré to trošku učeše a dá to do polohy nejakého celku, ale predovšetkým týmto deklaruje, že to nie je návrh opozičný, ale koaličný, takýmto postupom sa dostane Slovenská republika do neriešiteľnej situácie, lebo o mnohých návrhoch zákonov sa nebude dať v ďalšom období rokovať a znefunkční to štát ako celok.
Ja vás poprosím, zvážte aj túto okolnosť a správajte sa pri hlasovaní o tomto návrhu zákona zodpovedne, tak, aby sme pracovali ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v prospech štátu a nie proti záujmom štátu a občanov.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2011 o 11:15 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:43

František Šebej
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Pristúpime k hlasovaniu o tlači 375. V rozprave bol podaný jeden pozmeňujúci návrh. Dajte, prosím, najprv hlasovať, podal ho pán poslanec Igor Matovič, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Matoviča, ktorý navrhol z vyhlásenia navrhovaného zahraničným výborom vypustiť slová "berie na vedomie prijatie základného zákona Maďarska".
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.5.2011 o 11:43 hod.

PhDr. CSc.

František Šebej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:43

Július Brocka
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Najprv budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy uvedených v jej IV. časti, a to takto: najprv budeme hlasovať o bodoch 1 - 8, 10 - 18, 20, 22 - 30, 32 - 41, 43 a 44, 46 - 52 spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

27.5.2011 o 11:43 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:43

Július Brocka
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o bode 31 zo spoločnej správy, ktorý bol vyňatý na osobitné hlasovanie pani poslankyňou Blahovou. V rozprave bol podaný lepší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

27.5.2011 o 11:43 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:43

Július Brocka
Skontrolovaný text
Teraz budeme hlasovať spoločne o bodoch 9, 19, 21, 42 a 45 spoločne so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

27.5.2011 o 11:43 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:43

Július Brocka
Skontrolovaný text
To boli všetky pozmeňovacie návrhy uvedené v spoločnej správe. Teraz budeme hlasovať o návrhoch, ktoré boli podané v rozprave. V rozprave vystúpilo viacero poslancov. Najprv budeme hlasovať o návrhoch, ktoré predniesol pán poslanec Ondruš. Sú to návrhy poslancov Viery Tomanovej, poslanca Ondruša, poslankyne Vaľovej... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

27.5.2011 o 11:43 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:43

Július Brocka
Skontrolovaný text
Pani poslankyňa Tomanová navrhla, aby sme o každom z uvedených pozmeňovacích návrhoch hlasovali osobitne. Je ich 1 až 11. Pán podpredseda, poprosím vás, aby ste dali hlasovať o bode č. 1.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

27.5.2011 o 11:43 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video