20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12.7.2011 o 17:46 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:45

Július Brocka
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, keďže pán poslanec Ondruš stiahol návrhy, ktoré podal v rozprave, konštatujem, že sme odhlasovali všetky návrhy aj zo spoločnej správy, aj z rozpravy a môžeme prejsť do tretieho čítania. Ja mám zmocnenie gestorského výboru postúpiť návrh do tretieho čítania ihneď. Ak je vôľa v pléne, môžeme hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 17:45 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:45

Július Brocka
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, o tom návrhu sme nehlasovali, vy ste mali pocit, že je všeobecný súhlas.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 17:45 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:45

Július Brocka
Skontrolovaný text
Ja som, ja som tlmočil. Pán podpredseda, nebol všeobecný súhlas, ja som chcel, aby ste dali hlasovať. Ja len hovorím, že mám zmocnenie gestorského výboru, aby sme postúpili návrh do tretieho čítania ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 17:45 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:46

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Samozrejme spravodajca má v zmysle zákona o rokovacom poriadku, tuším je to § 83, právo navrhnúť skrátenie lehoty. Jednak došlo k všeobecnému súhlasu s návrhom, ktorý som predniesol, a jednak si myslím, že rozsah pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli schválené, či už v rámci bodov spoločnej správy alebo ako návrhy, ktoré zazneli v rozprave, je tak veľký, že by bolo minimálne korektné pre kvalitu legislatívneho procesu, aby sme dodržali lehotu, aby sme tretie čítanie ako aj záverečné hlasovanie o návrhu zákona ako celku uskutočnili zajtra. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.7.2011 o 17:46 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:46

Erika Jurinová
 

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 17:46 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:46

Ondrej Matej
 

12.7.2011 o 17:46 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:46

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
V rozprave vystúpili traja poslanci, jeden podal návrh. Prosím teda, dajte hlasovať o skrátení lehoty o hlasovaní návrhu podaného v rozprave v súlade s § 83 ods. 4.
Skryt prepis

12.7.2011 o 17:46 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:46

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Konštatujem, že spoločná správa neobsahuje žiadne návrhy. Prosím, dajte preto hlasovať o návrhu poslanca Kaníka podaného v rozprave. Hlasujeme.
Skryt prepis

12.7.2011 o 17:46 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:46

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Teraz, prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu gestorského výboru postúpiť návrh zákona do tretieho čítania ihneď. Hlasujeme.
Skryt prepis

12.7.2011 o 17:46 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:46

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Hlasujeme.
Skryt prepis

12.7.2011 o 17:46 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video