20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2011 o 15:42 hod.

MUDr.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:42

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, je sympatické aj to, že sa prijme minimálna hodinová mzda, podstata zostáva jedna, aké budú východiská pre rozpočet pre budúci rok, lebo ak vláda si splní isté predsavzatia a zaplatí adekvátnu sumu za osoby, za ktoré platí štát v adekvátnej výške, teda to je v tej výške minimálne tých 5 %, o ktorých stále hovoríme a ktorých sa dožadujeme, tak budú zdroje aj na to, aby sa pokryli mzdové nároky nielen sestier, ale aj ostatných zdravotníckych pracovníkov. Preto prosím vládu, aby sa na toto myslelo, aby už teraz, ak sa robia východiská pre rozpočet, sa zakalkulovala dopredu tá požiadavka, aby nezostalo zdravotníctvo ako zvyškový rezort na konci. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2011 o 15:42 hod.

MUDr.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:43

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, chcem len potvrdiť to, čo hovoril pán kolega pán minister zdravotníctva. Ministerstvo práce bude poskytovať súčinnosť ministerstvu zdravotníctva, pokiaľ pôjde o prípravu príslušných legislatívnych noriem, kde sa teda zadefinujú minimálne mzdové nároky pre zdravotné sestry a pôrodné asistentky.
Takisto moju podporu majú návrhy, ktoré prešli cez výbory Národnej rady a ktoré sa nachádzajú v spoločnej správe sociálneho výboru ako gestorského výboru, ktoré hlavne upravia niektoré pracovné podmienky zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.
A chcem zvlášť v tomto mojom krátkom vystúpení zdôrazniť, že od nástupu nového vedenia na ministerstve práce si kladieme za cieľ zlepšiť pracovné podmienky zdravotných sestier, ktoré pôsobia v zariadeniach sociálnych služieb. Vnímame toto zlé dedičstvo ako veľký problém. A vlastne už dlhodobo na tomto probléme pracujeme. Či už je alebo nie je v tomto parlamente dnes na programe petícia, tento bod programu s ministrom zdravotníctva by sme mali v priebehu jesene korektne a, myslím, k plnej spokojnosti vyriešiť tak, aby zdravotné sestry v zariadeniach sociálnych služieb boli financované zo zdrojov zdravotného poistenia.
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a verím, že tieto požiadavky, ktoré zdravotné sestry predložili vo forme petície, sa v drvivej väčšine korektne naplnia.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.6.2011 o 15:43 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:45

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. No, vážený pán minister, naozaj skutočne vítam začiatok dialógu a konečne prvú lastovičku, ktorá sa týka riešenia dlhodobých chronických problémov sestier práve pracujúcich v DSS-kách, teda v tých zariadeniach sociálnych služieb. To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2011 o 15:45 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:45

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, aj keď neviem, či nebudete, pán predsedajúci, v podozrení, že to robíte kvôli iným veciam a vzťahom, ktoré máme. (Smiech v sále.)
Ja by som chcel povedať pánovi ministrovi, aby nezabudol, že (Hlas predsedajúceho: „Vám odoberiem slovo, dobre?“) termín predloženia návrhu riešenia je daný vládou. (Smiech v sále.) Ale ja som sa rozprával so zástupkyňami komory sestier a pôrodných asistentiek. Vytvorenie nového zákona tu je určité riešenie, len chýba tam jedna zásadná vec. A každému bude chýbať termín, kedy nový zákon, ktorý bude riešiť platové pomery sestier a pôrodných asistentiek, bude v reálnej účinnosti, lebo počujeme tu o diskusiách, o dobrej vôli, len sestry chcú počuť, kedy to bude v účinnosti, kedy im mzdové nároky a špecifickosť tohto povolania bude riešená legislatívnou úpravou. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2011 o 15:45 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:47

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len k tej rozprave, aj k tej, čo bola mimo rozpravy. Neviem, aké máte vzťahy, pán primátor, s pánom podpredsedom Národnej rady, ale politika je už raz taká.
Dovoľte, aby som veľmi krátko vystúpil k vecným argumentom, ktoré odzneli v rozprave, a možno aj povedal to, čo nás čaká na tejto schôdzi, lebo to považujem za dôležité. Táto politická diskusia bude plynúť ďalej pri ostatných zákonoch, pri päťstoosemdesiatjednotke, stoštyridsiatke, takže veľmi krátko k tomu poviem.
Odznelo tu v rozprave, že vláda rieši z petície sestier len to ľahké, a nie ťažké. Nie je to pravda. Práve pozmeňujúce návrhy, ktoré sú pripravené k Zákonníku práce riešia minimálne mzdové nároky a riešia požiadavku skoršieho odchodu do dôchodku, ktorú sa snaží vláda kompenzovať určitými úľavami týkajúcimi sa nočnej práce a nadčasov, a riešia aj sústavné vzdelávanie, áno, povedzme, ľahšiu požiadavku, pre sestry.
Myslím, že vystúpenia obidvoch ministrov na záver rozpravy sú krásnym dôkazom a odpoveďou tomu, že táto vláda rozumie požiadavkám sestier a chce riešiť tieto požiadavky sestier.
To, čo nás ale neminie a čaká v priebehu tejto schôdze. Chcel by som vám dať znovu do pozornosti uznesenie, ktoré navrhol výbor pre zdravotníctvo, o ktorom budeme o 17.00 hodine hlasovať, ktorým žiadame vládu o dôsledné plnenie úloh, ktoré vyplývajú z uznesenia vlády z 8. júna. Chcem vás všetkých poprosiť o podporu tohto uznesenia. Toto uznesenie má podporu aj petičného výboru.
Chcel by som vás všetkých poprosiť aj o podporu tých troch pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sa tu diskutovalo vo vystúpení mnohých rečníkov. Teda ide o to, že nočnú prácu vo veku nad päťdesiat rokov možno uložiť zdravotníkovi len s jeho súhlasom, že zdravotnícky pracovník má právo na päť dní voľna na sústavné vzdelávanie s náhradou mzdy. A chcem vás poprosiť aj o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý bude daný v rozprave k Zákonníku práce s pätnástimi podpismi, že prácu nadčas zdravotníckemu pracovníkovi vo veku nad päťdesiat rokov je možné uložiť len s jeho súhlasom.
A na záver sa možno zastavím pri rozhodujúcej téme, o ktorej sa tu najviac diskutovalo. Je to téma mzdových nárokov sestier. Pán poslanec Ondruš hovoril o tom, koľko vlastne požadujú v jednotlivých kategóriách ešte sestry a koľko im tento návrh ostáva dlžen. Hovoril tu o 20 eurách, o 30 eurách a o 6 eurách v jednotlivých kategóriách. Ale zabudol korektne dodať, že návrh minimálnych mzdových nárokov, ktorý je pripravený do Zákonníka práce, zvyšuje minimálne mzdové nároky sestier o 30 až 130 eur, to zabudol povedať. O 1 000 až 4 000 Sk je to, keď to chcete vyjadriť v orientačnej mene. Ale toto nie je najoptimálnejšie riešenie. Tento návrh nemá podporu petičného výboru, a preto ani nebude presadzovaný a nebudú za to hlasovať koaliční poslanci.
Chcem len povedať, že to, o čom sa tu hovorí, je to o tabuľkových platoch v zákone č. 553/2003 Z. z., nie je riešením, ktoré rieši problémy sestier, nie je riešením, ktoré rieši ich zvýšené mzdové nároky, pretože dokáže riešiť iba pracovníkov vo verejnej službe. A viac než polovica zdravotníkov už nepracuje vo verejnej službe, takže toto nie je riešenie, riešením môže byť špeciálny zákon. Pán poslanec Raši povedal, že chýba na to termín. Tá dohoda s petičným výborom je taká, že v septembri bude jasný termín, kedy bude ten zákon pripravený. A požiadali sme o trpezlivosť petičný výbor, pretože tá príprava a celý legislatívny proces bude trvať, predpokladám, asi šesť mesiacov, ale ten termín, ktorý si pýtal aj pán poslanec Raši, bude známy v septembri.
Chcem vás poprosiť o podporu týchto návrhov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.6.2011 o 15:47 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:51

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom návrhu zákona je transpozícia smernice Rady, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke a z nej vyplývajúca ochrana pracovných podmienok profesionálneho vojaka a profesionálnej vojačky po skončení rodičovskej dovolenky.
Do konca rodičovskej dovolenky sa zachovajú tie práva profesionálneho vojaka, na ktoré by mal nárok, ak by vykonával funkciu, do ktorej bol ustanovený pred odchodom na rodičovskú dovolenku.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie vládneho návrhu zákona a jeho postúpenie na ďalšie prerokovanie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.6.2011 o 15:51 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:52

Pavol Hladký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 405). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. júna 2011 č. 408 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 26. augusta 2011 a gestorský výbor do 31. augusta 2011.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

29.6.2011 o 15:52 hod.

Mgr.

Pavol Hladký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:55

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predkladaného návrhu zákona je výrazné precizovanie doterajšej platnej právnej úpravy hlavne z pohľadu ochrany zdravia spotrebiteľa, organizácie kontrol orgánmi úradného dohľadu, úpravy sadzieb pokút pri porušovaní zákona a vypustenia tých ustanovení, ktoré sú už upravené inými, priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že v tomto návrhu zákona pôvodne sa počítalo aj s informačnými tabuľami, budem sa uchádzať o vašu podporu po širokej dohode, aby sme takéto riešenie opäť do tohto návrhu zákona dali a zjednoznačnili to v tých prípadoch, kde je neodškriepiteľné, že došlo k pochybeniu. Tam, kde je jogurt po dobe spotreby, tak tam hádam nikto nebude spochybňovať, či to tam je alebo či to tam nie je. A bolo by potrebné v tejto oblasti nájsť širokú zhodu na tom, aby sme mali kvalitné a bezpečné potraviny v našich obchodoch, pretože to je základ zdravia tohto obyvateľstva. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.6.2011 o 15:55 hod.

Ing.

Zsolt Simon

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:57

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, predkladám spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením zo 16. júna ma určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona o potravinách. V zmysle § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej pätnásť dní pred schôdzou Národnej rady.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a zaradil ho v súlade s § 72 na rokovanie Národnej rady tejto 20. schôdze.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti a v zmysle rokovacieho poriadku aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Je to uvedené vo všeobecnej časti dôvodovej správy, bližšie informácie sú v osobitnej časti dôvodovej správy.
Problematika vládneho návrhu je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnenia môjho ako spravodajcu predkladám návrh v zmysle § 73 ods. 3 písm. c), aby sme vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. A odporúčam, aby v určených lehotách, t. j. do 26. augusta, prerokovali návrh zákona vo výboroch a v gestorskom výbore do 31. augusta 2011.
Vážený pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.6.2011 o 15:57 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:00

Marian Záhumenský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ctené kolegyne, kolegovia, pán minister v krátkosti odôvodnil predkladaný návrh zákona o potravinách. Tento zákon je skutočne dôležitý preto, aby spotrebitelia dostali na pultoch a v obchodoch zdravé, bezpečné a nezávadné potraviny. A aj keď sa zdá byť novela dosť rozšírená, tak ako pán minister povedal, vo väčšine sa jedná o implementáciu európskych smerníc, precizovanie určitých ustanovení a sčasti rušenie potravinového kódexu. Čiže k týmto bodom sa nebudem vyjadrovať, ale nedá mi, keď je aj zákon v prvom čítaní, neotvoriť niekoľko bodov z tohto navrhovaného zákona, ale aj tých, ktoré navrhované boli a vo vláde neprešli.
V dôvodovej správe sa uvádza, že zákon zavádza informačnú povinnosť. Vieme dobre, že návrh na zavedenie informačných tabúľ alebo tzv. tabúľ hanby vo vláde neprešiel a za tento bod hlasoval iba jediný člen vlády. A to je predkladateľ. Ostatní vo vláde sa buď zdržali, alebo boli proti tomuto ustanoveniu. Ja chcem povedať, že tak ako boli tie tabule hanby ustanovené v zákone, aj predkladateľ teraz prezentoval, že má záujem v pléne toto ustanovenie naspäť dostať do zákona. Bolo nielen nejednoznačné, lebo tam sa vyskytuje veľa otázok. A otázka je aj, či to bolo v súlade s ústavou. Každopádne tak formulované tabule hanby, ako to bolo dané do vlády, určite nespĺňajú princíp ústavnej zásady, proporcionality sankcie, keďže sankcia musí byť primeraná, informovanie spotrebiteľa by sa malo zabezpečovať podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a ďalších osobitných predpisov, a to prostredníctvom menej obmedzujúcich prostriedkov. Táto sankcia alebo takto formulovaná sankcia nie je ani nevyhnutná a nie je ani primeraná. Čiže určite by došlo zo strany obchodných reťazcov k využívaniu tohto právneho princípu. A došlo by asi k ďalším právnym sporom.
Ale chcem poukázať aj na to, že nebolo to celkom jasné. Keďže do siedmich dní od zistenia nejakého nedostatku kontrolou, bolo treba na tabuliach hanby napísať a zverejniť na sedem dní určitým druhom písma túto informáciu, tak nebolo mi celkom jasné, a to nielen mne, ale ani tým, ktorých sa to má týkať, či táto sankcia bola ukladaná opatrením alebo bola daná podľa správneho poriadku. Ak bola daná opatrením, tak určite naráža na ústavný princíp, lebo takúto sankciu nie je možné dať opatrením, keďže nie je takáto sankcia nevyhnutná. A myslím si, že proti tejto sankcii , keďže nie je podľa správneho poriadku, nie je možné sa odvolať. A nie je možné vlastne dokazovať, či tá sankcia bola aj oprávnená, keďže nejedná sa len o dátum spotreby, povedzme, pri „kelímkoch“ jogurtu, lebo môže ísť aj o vlas v šaláte a tam treba dokázať, či to je vlas predávajúceho alebo to je vlas kontrolujúceho, alebo to je vlas deda Vševeda.
Čiže je to všeobecne ponímané, nejedná sa len o lehotu predaja po lehote spotreby, ale aj o všetky iné závady, ktoré kontrola zistí pri kontrole predajne potravín. A tam by sa malo postupovať podľa správneho poriadku tak, aby kontrolovaný subjekt mal právo a využíval pritom ústavné právo na ochranu svojich záujmov. Čiže tento bod ak budete chcieť presadzovať do tohto zákona, dúfam, že túto poznámku, ktorú som teraz uviedol, budete brať na zreteľ. A ak tam budú nejaké informačné tabule, tak určite by mali byť podľa správneho poriadku.
Chcem povedať, že táto novela prináša aj určité pozitívum. A jej najväčšie pozitívum, čo ja považujem za veľmi dobré, je povinnosť príjemcu potravín oznamovať najneskôr do dvadsaťštyri hodín príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe príchod zásielky potravín, miesto jej určenia, kvalitu pôvodu zásielky, druh a jej množstvo, aby bola možná účinná kontrola, aby bolo jasné, na aké miesto prichádzajú aké potraviny, aby bolo možné kontrolovať rôzne dovozy často potravín neznámeho pôvodu alebo potravín pochybnej kvality, ktoré sa objavujú na pulte. Spôsobí to určite lepší a kvalitnejší výkon kontroly. Takže túto vec určite oceňujem.
Na druhej strane ale chcem poukázať, aj keď boli deklarované pred predložením tohto zákona opatrenia, ktoré boli zavedené vládou Roberta Fica, aby sa oddeľovali na pultoch výrobky mäsového pôvodu, ktoré majú menej ako 50 % mäsa, aby sa deklarovali ako nemäsové výrobky a výrobky, ktoré majú viac ako 50 % mäsa, boli deklarované ako mäsové výrobky. Napriek tomu, že som zaregistroval, že toto má zo zákona vypadnúť, toto v zákone zostáva. A som rád, že tento bod zostáva, aj keď musím povedať, že budem rád, keď tam zostane aj druhý bod, ktorý tento návrh zákona navrhuje, aby sa oddeľovalo maslo alebo mliečny tuk od „náhražok“ často pofidérnej kvality, ktoré rovnako vypadajú, rovnako sú zabalené, ktorých obaly ťažko sú čitateľné. A tento princíp chceme zrušiť, nechceme zákazníka alebo spotrebiteľa informovať o tom, aby tá informácia bola jednoducho prístupná a aby videl, že toto je tuk mliečneho pôvodu a toto je „náhražka“, ktorá je rastlinného pôvodu, a aby si dával pozor na to, akej je to kvality.
V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že zavediete transparentný systém zverejňovania výsledkov kontrol. Tým ste mali na mysli asi tie tabule hanby alebo informačné tabule. Ale bolo by treba mať na mysli aj informovanie spotrebiteľa a ľahkú dostupnosť informácií pre spotrebiteľa tak, ako to zostáva pri mäsových výrobkoch, aby vedel, že kupuje si „náhražku“ a nekupuje si mäso, aby mal možnosť aj pri mliečnom tuku vedieť, že si kupuje maslo alebo si kupuje „náhražku“ nižšej nutričnej hodnoty a nižšej kvality a tým pádom je aj odôvodnená nižšia cena.
Taktiež tento zákon zavádza povinnosť oddeleného predaja potravín, pri ktorých je trvanlivosť viac ako štyri dni a doba zostávajúca do ich dátumu spotreby kratšia ako štyridsaťosem hodín. Tento bod by vôbec v zákone nemusel byť. Hovoril som o tom včera, keď sme prejednávali zákon o podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorý sa včera zrušil. Vyplýva z toho, že na našom trhu obchodné reťazce si dokážu do zmlúv presadiť podmienku, že dodávateľ potravín je povinný obmieňať potraviny, ktorým dochádza doba spotreby, preto ich nenúti, aby si vytvárali určité regály s potravinami, ktorým končí doba spotreby, a aby tento ponúkali spotrebiteľom za nižšiu cenu. Predsa každému obchodníkovi je jasné, že predať potraviny za nižšiu cenu je lepšie ako skonfiškovať potraviny v kafilérii a vyradiť ich z predaja, A táto podmienka, keďže sme zrušili zákon o nepredajných podmienkach v obchodných vzťahoch, sa za veľmi krátku dobu premietne do zmlúv medzi dodávateľmi potravín a obchodnými reťazcami, kde si len posunú tú hranicu. Dneska to bolo tak, že dodávatelia potravín si to museli kontrolovať. A v deň ukončenia lehoty spotreby potraviny museli ju vymeniť. Dneska sa to posunie do hranice štyridsaťosem hodín pred ukončením trvanlivosti potraviny. Musia tento tovar jednoducho vymeniť a dodávateľ potravín si túto potravinu zoberie domov a skonfiškuje ju on sám na svoje vlastné náklady. Ja to považujem za neprimeranú podmienku, vynútenú podmienku, ktorá plynie z toho, že sila obchodných reťazcov je tak veľká, že si dokážu takúto podmienku do zmluvy dostať. Čiže ak tento bod tam dávame, je to taká nejaká slabá náplasť toho, čo sme včera zrušili. A bolo by ďaleko efektívnejšie brániť nekalým praktikám a brániť zneužívaniu dominantného postavenia, ako následne hovoriť obchodníkom, že sa majú správať obchodnícky, tak ako to je štandardne všade vo vyspelých krajinách, kde sú regály a pulty, kde obchodníci ponúkajú tovar, ktorým končí lehota spotreby, aby ho zákazníci kupovali za nižšiu cenu, aj bez toho, aby to bolo v nejakom zákone ustanovené.
Posledná poznámka je otázka pokút. Je dobré, že pokuty sa budú rozčleňovať pre malých, stredných a veľkých prevádzkovateľov predajní. Pokuta musí mať svoj výchovný účinok a musí mať určitú váhu. Je pochopiteľné, že obchod, ktorý robí obrat v sume niekoľko miliónov eur, inak cíti pokutu ako malý obchodník, ktorý má obrat niekoľko desaťtisíc eur. Čiže to, že sa zvyšujú pokuty, dáva zákonu väčšiu váhu. A to, že sa pokuty rozčleňujú na veľkosť prevádzky, veľkosť prevádzkárne, je úplne opodstatnené.
Ja verím, že tie výhrady, ktoré som k tomuto zákonu vzniesol, sa podarí v druhom čítaní odstrániť a že tento zákon bude slúžiť tak, aby ho spotrebitelia mohli efektívne cítiť aj na kvalite potravín na pultoch. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.6.2011 o 16:00 hod.

Ing.

Marian Záhumenský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video