20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 9:18 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:18

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda výboru, máte pravdu, len v jednej veci musíme si povedať - zákon "štyristošesťdesiat jednička", tak ako je nastavený, a Sociálna poisťovňa nemôže nič iné robiť, len to, čo je v zákone dané. Čiže spraviť to, čo parlament prijme, podľa toho spraviť vykonávacie predpisy a riešiť.
Na jednej strane hovoríte, že nie je to len druhý pilier. Je to, samozrejmá vec, druhý pilier, ktorý je nastavený zle, pretože odvádza sa doňho 9 %. Ale je tu ďalšia vec, ktorú ste nepovedali, že keď štát bude odvádzať za svojich zamestnancov a by spravil serióznu reformu verejnej správy, samosprávy a štátnych podnikov a kde neodvádza za svojich zamestnancov tú čiastku, ktorú odvádzajú súkromníci... Môžem vás pekne poprosiť? (Reakcia na šum v rokovacej sále.) Keby odvádzal, tak je to  iná suma a v inej situácii by bola Sociálna poisťovňa.
Druhá vec, musím povedať, že všetci poslanci, ktorí sme tu, si neuvedomujete vážnosť Sociálnej poisťovne. To nie je to, že som tam bol generálnym riaditeľom, ale Sociálna poisťovňa je jedna veľká banka. Druhá  je kríza, ktorá postihla celú Európu alebo celý svet, samozrejme postihla, aj Slovensko. A tie príjmy, ktoré bežne chodili, dneska sa nevymáhali a prakticky nie sú tie príjmy od podnikateľského prostredia také, aké sú. Podnikateľské prostredie špekuluje, akým spôsobom neodvádzať do Sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne. Pokiaľ odvody do Sociálnej poisťovne nebudú záväzne a nebudú trestný čin, tak prakticky sa poriadok Sociálnej poisťovne,alebo s vymáhaním, či to bude proste v Sociálnej poisťovni, alebo to bude pod inou inštitúciou, bude obrovský problém.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 9:18 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:20

Július Brocka
Skontrolovaný text
Pán poslanec Muňko, vy ste mi vlastne neoponovali, len ste pokračovali vo vymenovávaní konkrétnosti, ktoré treba v dôchodkovom systéme urobiť. Ja teda len pre vašu informáciu pripomínam, že neplatenie poistných odvodov je už trestným činom. A súhlasím s vami, že vážnosť situácie, v akej sa Sociálna poisťovňa nachádza, by si mali uvedomiť všetci poslanci.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 9:20 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:21

Ladislav Tichý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dámy a páni, ako každý rok generálna prokuratúra predstupuje pred vás so správou o činnosti a teda o zhodnotení stavu zákonnosti, v tomto prípade za rok 2010. Táto správa, ako ste sa určite s ňou oboznámili, sa skladá zo štyroch častí, kde v prvej časti sa zaoberáme vlastnými, by som povedal, na prvom mieste ekonomickými problémami, kde je uvedený rozpočet, ďalej legislatívnou činnosťou, spoluprácou so zahraničím a zahraničnými organizáciami a rôznymi takýmito vecami, okrem iného aj disciplinárnym konaním, kde, ako zistíte, bolo za minulý rok stíhaných 21 prokurátorov disciplinárne.
V druhej časti sa zaoberáme tou najdôležitejšou, podstatnou náplňou prokuratúry, a to je trestná oblasť. Tá trestná oblasť je rozdelená na jednotlivé diely. To znamená trestnú činnosť ako v ekonomike, všeobecné nebezpečné trestné činy v doprave, v hospodárstve a tak ďalej. A má to ten význam, aby ste mali prehľad o tom, ako, v ktorej oblasti sa vyvíja trestná činnosť. Vidíte tam celkom presne, ako a akým spôsobom sa vyvíja trestné konanie, to znamená, že kde sú prieťahy, či a kde sú prieťahy a v ktorých častiach došlo k náprave a v ktorých k pohoršeniu. Tu by som povedal, že je na zamyslenie najmä rýchlosť konania, pretože tu je ešte stále čo zlepšovať. To je však ale o spolupráci polície s prokuratúrou, ale na prvom mieste práce polície u nich doma. Prokurátor môže len veľmi ťažko ovplyvniť chod činnosti vyšetrovateľa a nemá oprávnenie zasahovať do neho personálne, ani iným spôsobom.
V ďalšej časti sa zoberáme netrestnou oblasťou, ktorá je integrálna súčasť činnosti prokuratúry na celom Slovensku. Z osemsto prokurátorov túto činnosť robí stodvadsať prokurátorov a ich činnosť, by som povedal, od okresnej prokuratúry je najmä zamierená na činnosť dozoru nad orgánmi verejnej správy a na činnosť na súdoch. Činnosť dotýkajúca sa orgánov verejnej správy, teda aj samosprávy, samozrejme, sa tým myslí, je dosť dôležitá vec, najmä, keďže došlo k zmene v štátnej správe a v určitých činnostiach tam došlo k zmene, k personálnym zmenám. Sú tam noví ľudia, čo sa odrazilo aj na rozhodovacej činnosti. K takýmto záverom dochádzame vždy na základe previerkových činností, kde sú, v tejto správe máme rozobraté jednotlivé druhy previerok, napr. sme sa zamerali na školskú dochádzku, záškoláctvo a spojené s tým, či je to trestný čin alebo to nie je trestný čin a aké východiská hľadať v tomto smere. Pretože náš názor v tejto, v tomto probléme je taký, že treba čím viac napomôcť alebo zisťovať problémy v školskej dochádzke určitej skupiny detí, pretože jedine to je asi cesta, ako tieto deti integrovať a dostať na inú úroveň. V prípade, že sa to nedarí, tak vidíte ďalej v tzv. trestnej činnosti maloletých a mladistvých, to znamená 14 až 15 rokov, tam vidíte, ako tam tá trestná činnosť sa hýbe. Musím, žiaľ, povedať, že v tejto oblasti je vzostup kriminality. Takisto je aj mierny vzostup kriminality, a to sa tiež týka týchto vekových kategórií práve pri trestných činoch, ktoré sa týkajú drog. Toto ide ruka v ruke, že teda, ak sa nedarí výchova, tak sa potom nedarí ani táto časť.
V jednotlivých oblastiach trestného konania sa zaoberáme ďalej aj vývinom v ekonomike, to znamená ekonomické trestné činy. Tam by som povedal je vážny problém, najmä v úrovni vzdelania policajtov, prokurátorov a sudcov. Tam nestačí, aby mal prokurátor iba právnické vzdelanie. Tam jednoducho musí mať ešte niečo viac. Musí sa vedieť hýbať v ekonomických pojmoch, musí sa vedieť hýbať v tom priestore tak, ako sa hýbe bežný ekonóm. Toto sa, samozrejme, vyžaduje aj od policajta. Myslím si, že tu je čo robiť, aby sa táto časť zmenila. A to je možné len, len a len vzdelávaním. Patričné vzdelávacie inštitúty, ktoré by sa venovali týmto otázkam, sú pre nás viac ako potrebné.
Ale opakujem ešte raz. V prípade, že túto otázku nezvláda policajt ani prokurátor, je to ťažký problém. Pretože väčšinou to vyzerá tak, že prokurátor je ako konzultačné stredisko policajtov, že teda, no hľadajme, či je to trestný čin, nie je to trestný čin, alebo, ako to teda bude.Takto to vyzerá v skutočnosti.
V netrestnej oblasti treba spomenúť, preto som spomenul aj tú ekonomiku, lebo to je veľmi prepojené v tejto časti, tam dochádza, by som povedal, k spoločnej činnosti toho, čo my voláme prokurátor - civilista, to znamená, zaoberá sa netrestným právom a tým, ktorý robí tie ekonomické trestné činy. Tento trestný prokurátor konzultuje s týmto netrestným prokurátorom svoju činnosť, dochádzajú k záveru, či teda je to, alebo to nie je trestný čin. Môžem povedať, že táto otázka je najmä veľmi často konzultovaná pri rôznych, rôznych trestných činoch dotýkajúcich sa napr. zmeniek alebo daňových únikoch. Ďalej veľmi blízka téma tomuto je aj, čo sa rozmohlo za posledných pár rokov, je to falošné vyrábanie kolkov na alkohol a prekolkovanie, preznačkovanie alkoholu, ktorý bol dovezený za lacné peniaze kdesi zo zahraničia. Čiže v týchto oblastiach je táto činnosť, musí ísť spoločne.
Keď si pozriete otázku štatistiky dotýkajúcu sa uznania z trestného činu, to znamená, že prokurátor, by som povedal v úvodzovkách, bol úspešný pred súdom, to znamená, že jeho žaloba bola na mieste, že súd obžalovaných odsúdil, tak zistíte, že práve v tejto časti, to znamená, čo sa týka ekonomiky, je to dosť také, že z mojej strany som nie moc spokojný s týmto.
Táto nespokojnosť však nie je iba do vlastných kruhov, ale je, by som povedal, aj vôbec ku všetkým orgánom činných v trestnom konaní, nevynímajúc súd, ktorý nie je orgán činný v trestnom konaní. Činnosť prokuratúry v netrestnej oblasti, okrem spomenutej už oblasti orgánom samosprávy a verejnej správy, je samozrejme namierená aj voči súdom. Máme niekoľko oprávnení, ktoré využívame, či už návrhových, alebo vstupových.
Zastavím sa na chvíľočku pri tých návrhových oprávneniach, kde, ako viete, nám pribudlo oprávnenie podávať návrhy na preukazovanie pôvodu majetku.
Pripravovali sme sa celý rok 2010, v podstate sme rozpracovali celý systém, že ako to bude vyzerať. Už v tom čase nám nabiehali niektoré veci, no, žiaľ, stala sa nám taká nepríjemná vec, že sme očakávali určité personálne navýšenie, ku ktorému však nedošlo. Zatiaľ môžem povedať, že tento rok to ešte necítime. Je otázne, nakoľko sa tá činnosť rozbehne, pretože pre nás zatiaľ prebieha za akýmsi závesom. Zatiaľ všetky podnety, ktoré sme mali, sme odstúpili vždy policajtom, ale až to príde k nám a bude riešiť tie veci, tak vtedy sa vlastne zistí, či je na to dostatok ľudí a teda, či sme dostatočne personálne vybavení, alebo nie.
Pokiaľ sa týka návrhovej časti prokuratúry, treba spomenúť ešte doznievajúci článok štyri, to znamená nezákonnosť prevodu majetku štátu na iné osoby. Musím vám odtiaľto povedať, že jeden z najväčších sporov nedávno nám súd, ktorý vedieme od roku 1994 o Vsetínske lesy, teda lesy pri Púchove, so zbrojovkou Vsetín, sme zrejme asi definitívne prehrali. Súd zamietol naše dovolanie a zostáva jedine na vlastníkovi alebo správcovi týchto pozemkov, s ktorým sme aj rozpracovali systém ďalšej, ďalšej právnej obrany, to znamená, to znamená s lesmi, ministerstvo pôdohospodárstva a lesy, a zostáva teda len obrátiť sa zrejme na Ústavný súd.
Čo sa týka ďalšej, ďalších oprávnení voči súdom, treba spomenúť, že došlo k určitým zmenám a teda aj k posunu práce na netrestnom úseku v tom smere, že v prípade, že je nevyhovené protestu, sa môžeme obrátiť či už na Ústavný súd, ale aj na správne súdy. Je to dosť agenda, ktorá je vážna, pretože sa dotýka, by som povedal, malých parlamentov, a to, teda všeobecných záväzných nariadení jednotlivých samospráv, ktorých je teda na Slovensku, počnúc od malých obcí, neúrekom. A tá, by som povedal, legislatívna činnosť týchto malých parlamentov je teda taká, svojského druhu. A na základe podnetov občanov alebo organizácií musíme riešiť teda rôzne problémy. Myslím si, že v tomto smere sa nám celkom darí ten systém nápravy zabezpečovať a zabezpečovania práv občanov a právnických osôb. Je problém však v tom, že vždy tam dôjde za pár rokov k zmene. A to znamená, že ak sa ten aparát niečo naučí, trebárs, poviem otvorene, napr. najviac podnetov máme v stavebnom konaní. A to odvtedy, kedy došlo k posunu, kedy došlo k posunu správy na obce a teda, že stavebné povolenie vydáva obec. Toto nám zaznamenalo nárast tejto agendy, pretože tie obce neboli pripravené na túto agendu. A to povoľovacie konanie alebo aj kolaudačné, musím skonštatovať, nebolo na patričnej úrovni. Takže táto oblasť je veľmi, veľmi preferovaná u nás z tohoto, z pohľadu, z pohľadu teda podnecovateľov a nám dala hodne práce.
Druhá taká oblasť je kataster a teda vkladovanie nehnuteľností. Tam sa vyskytujú ešte stále problémy a najmä by som, smelo to môžeme označiť podvody, kde teda minimálne dve veľké trestné veci sa vedú práve z takýchto dôvodov, že kataster - či už úmyselne, alebo neúmyselne, to znamená z nevedomosti - prispel k zavkladovaniu jednotlivých nehnuteľností takým spôsobom, že ináč to nebolo možné označiť iba ako minimálne nezákonné, ak sa nejednalo o trestný čin.
Záverom treba spomenúť, že naša činnosť voči Najvyššiemu súdu spočíva najmä podávaním mimoriadnych dovolaní a sem-tam k najvyššiemu správnemu súdu nejakú tú žalobu. Stáva sa nám ešte teraz, že niektoré inštitúcie nás žiadajú, aby sme dali mimoriadne dovolanie voči rozhodnutiu správneho súdu, čo však ale nie je možné, lebo ten systém je v tomto ohľade uzavretý, a to opravnými prostriedkami, ktoré sú možné iba u správnych súdov. V tom smere by sa mohlo skonštatovať, že zrejme by tam malo dôjsť k určitej zmene, ale muselo by dôjsť k zmene aj v správnom súdnictve. A to aj zrejme v počte sudcov, ktorí tie veci rozhodujú.
Na záver spomeniem ešte naše oprávnenia k Ústavnému súdu, ktoré by, môžeme to označiť, že občas použijeme tak raz až päť razy za rok, podľa toho, o to, aký úrodný rok parlamentu sa, o aký úrodný rok parlamentu sa jedná. Minulý rok to boli, to bola iba jedna vec, takže to je dosť diskutabilné, že koľko toho vlastne má byť. Tá činnosť je ale úzko spojená s legislatívnou činnosťou a to znamená, že ak je dobrá spolupráca v legislatíve medzi legislatívou generálnej prokuratúry a trebárs legislatívou ministra spravodlivosti alebo iných ministerstiev, tak tým pádom je menej určitých problematických a trecích plôch, ktoré potom musí vysvetľovať Ústavný súd, či teda ten predpis je, alebo nie je v súlade s ústavou.
V záverečnej časti sa zaoberáme aj špeciálnou prokuratúrou. Tak isto tam vidíte naznačené počty, ich nápad - koľko teda, koľko je prokuratúrou, je ich teraz 21 - a aký, z toho sa dá vyjsť, že koľko každý prokurátor má na sebe vlastných vecí. Táto správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky v podstate vyčerpáva tento, tento problém, by som povedal, tak slovne, ale štatisticky máme ešte, každý rok vydávame štatistickú ročenku, ktorá je zhruba tak isto ako tieto skriptá, a tam máte detailne rozobraté, kto, ktorý okres, aký má nápad, čo urobil, aká je tam zaťaženosť. To znamená, že sa vie vychádzať z toho, že čo tie jednotlivé okresy a kraje, ako pracujú, ako rýchlo pracujú, koľko je ich tam a čo sa dá teda očakávať do budúcnosti, že či to zaťaženie je veľké alebo malé.
Čo na záver povedať? Na záver povedať, čo nás očakáva. Očakáva nás zmena, vážna, dotýkajúca sa vojenskej prokuratúry. Očakáva nás dobudovanie systému na preukazovanie pôvodu majetku, ktorý, aj keď už máme jednotlivé predpisy, interné my už máme vypracované a tak isto aj polícia a sa s nimi stretávame, aj napriek tomu ešte treba podľa skutočností, ktoré sa vyvinú, podľa mňa ďalej sa s tým ešte zaoberať, lebo to nie je jednoduchá otázka.
No to by bolo, dámy a páni, zhruba na úvod všetko. Samozrejme, že ak by ste mali otázky, tak na ne, ak na ne budem vedieť, tak rád odpoviem.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.7.2011 o 9:21 hod.

JUDr.

Ladislav Tichý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:38

Ondrej Dostál

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:40

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi na úvod jeden citát. Nepoviem, z čoho, zatiaľ.
"Nikto nevie čo sa vlastne stalo, ale o pár týždňov neskôr nič z toho nebola pravda. Politická elita, neobvykle podporovaná niektorými médiami, začala doslova pohon na prokuratúru ako inštitúciu a najmä na osobu generálneho prokurátora JUDr. Trnku (vyjadrenia redaktorov časopisu "Týždeň“ pripomínali kampaň robotníkov proti Slanskému a spol. v päťdesiatich rokoch 20. storočia). Bezprecedentným spôsobom bola všetka práca prokurátorov a ďalších pracovníkov prokuratúry hanobená, pričom boli využívané polopravdy a niekedy aj klamstvá bez toho, že by bola vykonaná pravdivá analýza našej práce, pričom všetko toto úsilie zrejme smerovalo iba k jednému, aby nebol JUDr. Trnka opätovne zvolený za generálneho prokurátora. S ničím takým sa ľudia počas celej histórie činnosti prokuratúry nestretli a samozrejme, že sa to veľmi negatívne odzrkadlilo aj na práci celej inštitúcie. Ľudia, ktorí pracovali bez ohľadu na svoje osobné voľno, boli označení za "lumpov“ a skutoční lumpi si mädlili ruky. Politici zabudli na výrazné úspechy, ktoré boli dosiahnuté v boji s organizovaným zločinom a za jediné kritérium práce prokuratúry boli brané iba veci týkajúce sa financovania politických strán a ich údajne nesprávne riešenie. Vzniknutý stav poukazuje jednoznačne na to, že výkonnej moci nevyhovuje prokuratúra, ako orgán "sui generis". Exekutíva potrebuje prokuratúru podriadenú, ktorá plní politické požiadavky vládnej moci."
A teraz mi dovoľte drobnú otázku. Čo myslíte, odkiaľ tento citát pochádza? Aby to nebolo také zložité, dám vám tri možnosti. Po a) ide o prepis z dosiaľ nezverejnenej časti slávneho vystúpenia generálneho prokurátora Dobroslava Trnku v televízii Markíza, keď posledný deň svojho pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora hovoril o trtošení, pregrciavaní sa a podobne. Po b) ide o vystúpenie Roberta Fica na jednej zo stoštrnástich tlačových besied na tému voľba generálneho prokurátora. Po c) ide o citát zo Správy o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010. Čo myslíte? No c) je správne. Ide o citát zo Správy o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010. Keďže je c) správne, tak domnievam sa, že nie je možné takúto správu schváliť. Že pán bývalý generálny prokurátor Trnka vystupuje ako opozičný politik, na to sme si už nejako zvykli. Ale že by takéto, neviem teraz či beletristické dielo, alebo politický komentár mal byť súčasťou Správy o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010, ktorú schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky, tak na to by sme si asi zvyknúť nemali.
Minuloročné schválenie správy o činnosti prokuratúry za predchádzajúci rok je aj v tejto správe, ktorú teraz prerokúvame, označované za akt súhlasu s prácou prokuratúry a s jej vedením. Ak by to malo byť tak, ak by schválenie správy o činnosti prokuratúry malo byť aktom súhlasu s prácou prokuratúry a s jej vedením, resp. vyslovením dôvery vedeniu prokuratúry, tak chcem prinajmenšom za seba povedať, že to tak nie je a že to tak ani minulý rok nebolo a že teda, ak to má byť takto interpretované, tak citovaná časť správy nie je jediným dôvodom, prečo neschváliť Správu o činnosti prokuratúry za rok 2010. A to hovorím bez toho, aby som chcel znevažovať poctivú prácu stoviek prokurátorov, ktorej je venovaná podstatná časť tej správy, a ktorú myslím si, že nikto nemá záujem spochybňovať. To, o čom mám pochybnosti, je pôsobenie vedenia generálnej prokuratúry. Či už ide o laxný prístup k politicky citlivým kauzám, ktoré sa zametajú pod koberec a zahrávajú do autu, alebo ide o trestuhodné naťahovanie vyšetrovania kauzy napadnutia študentky Hedvigy Malinovej, operovanie s posudkom pána profesora Labáša, ktorý sa ukázal ako pochybný a úplne nedôveryhodný, prokuratúra miesto toho, aby si vyžiadala iný znalecký posudok a aby urýchlene uzavrela tú kauzu, ktorá sa stala už pred piatimi rokmi, tak opäť dala vypracovať posudok profesorovi Labášovi a opäť sa ukázal, že neviedol k žiadnym záverom a bol spochybnený pár dní po tom, ako sa o ňom verejnosť dozvedela.
Alebo nech už ide o pôsobenie prokuratúry v kauze pezinská skládka, kde existujú... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.7.2011 o 9:40 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:50

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kde existujú dve stanoviská, ktoré sú takmer identické a líšia sa akurát svojim záverom. Jeden záver je plus, druhý záver je mínus. Keď sa ľudskoprávny výbor pýtal pána generálneho prokurátora alebo jeho zástupcu na to, ako je možné, že v kauze existujú dve protichodné stanoviská, ktoré sa tvária ako jedno stanovisko, tak sme dostali odpoveď, že vlastne to druhé stanovisko iba dopĺňa to predchádzajúce. Zaujímavé je, že obe stanoviská boli vydané v jeden deň, sú takmer zhodné, líšia sa dvoma odstavcami a dokonca sú pod rovnakým číslom spisu. Neviem teda, či rovnaké čísla sa dávajú dvom rôznym stanoviskám, teda resp. jednému stanovisku, ktoré dopĺňa druhé stanovisko.
Ďalej je tu veľmi zvláštny prístup prokuratúry a generálnej prokuratúry teraz k uplatňovaniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý som mal možnosť aj osobne si vyskúšať, keď som žiadal prokuratúru, generálnu prokuratúru, o informácie, či existuje nejaký predpis alebo usmernenie, ako postupovať vo veciach domáceho násilia, resp. zisťovania, či bol spáchaný trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, keďže som sa dozvedel o prípade, keď po šiestich preukázaných útokoch manžela na manželku, policajt vzniesol obvinenie a prokurátor to obvinenie zrušil, pretože sa mu intenzita nezdala dostatočná, tých útokov, pričom aj v odôvodnení sám priznáva šesť útokov. Tak som požiadal generálnu prokuratúru o informáciu, či existuje na túto tému nejaké usmernenie. Generálna prokuratúra mi najprv odpovedala, že ak nejaké existuje, tak ho nájdem na web stránke. Keďže som ho nenašiel a žiadne také tam nebolo, tak som sa odvolal. Generálna prokuratúra miesto toho, aby riadne rozhodla o odvolaní, resp. rozklade, tak mi napísala najprv, že už mi odpovedala a teda mi nemá čo ďalej odpovedať a poslala mi stanovisko, ktoré vôbec nesúviselo s tým, čo som sa pýtal. A potom na tretí raz doplnila svoje odvolanie a povedala, že síce mi už všetko odpovedali, ale pre istotu mi odpovedajú ešte raz. A na tretíkrát mi odpovedali riadne.
Nebudem tu opakovať to, že vystupovanie bývalého generálneho prokurátora pána Trnku je absolútne nedôstojné funkcie nie generálneho prokurátora, ale prokurátora ako takého. Takže ja sa vám vlastne, pán prvý námestník, chcem poďakovať, že ste tu zmienenú pasáž, o ktorej ste ani slovo nepovedali vo svojom úvodnom vstupe, zaradili do tej správy, lebo tým ste urobili tú situáciu jednoduchšou. Ak by malo byť hlasovanie a vyslovenie súhlasu so správou o činnosti prokuratúry považované za akt súhlasu s vedením prokuratúry, tak ja by som aj na základe tých vecí, ktoré som spomenul teraz, nemohol súhlasiť a nemohol dať svoj hlas za správu, aj keď voči 99 % obsahu správy o činnosti prokuratúry nič nemám. Ale s týmito závermi a teda ide o podstatnú časť toho, čo sa na strane 138 Časť 4. Závery a opatrenia nazýva závermi, myslím si, že nemôže byť takáto správa o činnosti prokuratúry schválená ani náhodou, jedine, žeby parlamentná väčšina chcela poprieť sama seba.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.7.2011 o 9:50 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:50

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, vy máte niekedy čudný názor na veci. Kto prakticky sprofanoval generálnu prokuratúru alebo voľbu generálneho prokurátora? Koalícia mala 79 hlasov, mohli ste zvoliť na prvej voľbe, v tajnej voľbe, nebola by bývala ani mediálna polemizácia, ani medzi ľuďmi by nebolo to, čo dneska je, pohľad na generálnu prokuratúru,. To je po prvé.
Po druhé, čo urobí generálna prokuratúra, a nie generálna prokuratúra, prokuratúre ako orgán? Len to, ako vyšetrovateľ, resp. prvé úkony sa zoberú. A aká je úroveň u nás vyšetrovania na ministerstve, resp. ľudí na ministerstve vnútra? Prokuratúra je len následný článok, ktorý kontroluje úkony, ktoré prevedú pracovníci ministerstva vnútra. Takže musíme brať do úvahy, že nielen generálna prokuratúra, ale ryba smrdí vždycky od toho začiatku. Ako sú tie prvé úkony spravené, tak môže prokuratúra kontrolovať a riadiťA tie veci, ktoré ste tu vytrhli alebo sú vytrhnuté z kontextu. Ja tvrdím ako štátny úradník, keď som bol, že keď som požiadal generálnu prokuratúru, trebárs pri predaji slovenskej energetiky, tak robili od piatku, aby do stredy boli schopní zachrániť termín, čo úrad pre verejné obstarávanie nebol schopný. Ale hovorím, prokuratúra môže len vychádzať z podkladov, ktoré vyšetrovateľ prevedie. Ak ich prevedie dobre, tak aj prokuratúra môže konať a následne môžu aj súdy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 9:50 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:52

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som chcela povedať len toľko, že závery a opatrenia v Správe o činnosti prokuratúry za rok 2010 jednoznačne zodpovedajú realite týchto dní. A to ešte na prokuratúre snáď ani nevedeli, čo sa nám bude diať v Slovenskej televízii. Chcela by som však vyzvať pána prvého námestníka, žeby požiadal pána poslanca Dostála, či by sa u neho nezamestnal na generálnej prokuratúre, keďže veľmi pekne zhodnotil spisy. Neviem, možno mal možnosť ich vidieť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 9:52 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:53

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nechcem brať nikomu právo na názor, ale na druhej strane súhlasím v tomto smere s kolegom Dostálom, že ten citovaný text naozaj do správy nepatrí. Je nenáležitý.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 9:53 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:53

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie. Pán poslanec Muňko, áno, je to často tak, že prokuratúra je ten následný článok a iba reaguje na to, čo spravil vyšetrovateľ. Ja som tu spomenul jeden prípad, keď vyšetrovateľ dospel k záveru, že šesťkrát manžel napadne a fyzicky napadne vlastnú manželku, dopúšťa sa tým trestného činu a prokuratúra dospela k názoru, že takéto vznesenie obvinenia treba zrušiť, lebo nevieme, či bola naplnená dostatočne intenzita požadovaná pre príslušný trestný čin.
A teda ďakujem aj pani poslankyni Vittekovej, že vlastne potvrdila to, o čom som hovoril. Ja chápem, že tie vyjadrenia z jej pohľadu zodpovedajú realite týchto dní, zodpovedajú tomu, čo sa deje na prokuratúre. Je to úplne legitímny pohľad opozičného poslanca. Keby také niečo zaznelo z vašich úst, z úst vašeho predsedu alebo ktoréhokoľvek vašeho kolegu na straníckej tlačovej besede na Súmračnej ulici alebo kdekoľvek inde, tak mohol by som s tým nesúhlasiť, ale plne by som rešpektoval, že je legitímne, keď sa opozícia takýmto spôsobom vyjadruje. Nemôžem však ani prejsť bez toho, aby som na to zareagoval, ak takéto niečo je v správe o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky, ktorú má schvaľovať Národná rada Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

6.7.2011 o 9:53 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video