24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

11.10.2011 o 21:02 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 20:48

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, rozpočet by mal byť vyvážený, štátna pokladňa by sa mala znovu naplniť, verejný dlh by sa mal znížiť, arogancia úradníctva by sa mala zmierniť a byť pod dozorom, pomoc cudzím krajinám by sa mala obmedziť, pokiaľ krajina nemá prísť na mizinu. Ľudia sa opäť musia naučiť pracovať, namiesto toho, aby žili z verejnej podpory. Tieto slová, hoci znejú veľmi súčasne, som nepovedal ja, ale pred viac než dvetisíc rokmi sa tento výrok prisudzuje Marcusovi Tuliusovi Cicerovi, ktorý ich povedal pred, 55 rokov pred našim letopočtom.
Tomu, čo sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iné meno pre morálnu biedu. Morálna bieda je príčina, hospodársky úpadok následok. V našej krajine je veľa ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie, potrebujeme normálne postoje k ľuďom, k práci a k verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevymieňať hodnoty za nič. Toto zase povedal Tomáš Baťa v roku 1932.
Dnes sa tu zaoberáme eurovalom, mechanizmom pomoci, ktorého cieľom má byť záchrana zadlžených krajín a hlavne záchrana našej spoločnej meny eura. Zaznievajú tu rôzne názory, od toho, že je to ekonomická vlastizrada, ktorá spôsobí nenapraviteľné škody Slovensku, až po tie, že bez podpory eurovalu sa eurozóna rozpadne a eurá uložené v peňaženkách a na účtoch občanov sa stanú bezcennými papierikmi. Kde je teda pravda? Máme nastúpiť do tohto vlaku, hoci sme krajina, ktorá potrebuje bohatstvo hromadiť, a nie rozdávať, pretože na to jednoducho nemá, alebo máme zabuchnúť dvere, zutekať z bojiska o záchranu eura, ako Pilát si umyť ruky? Zadlžovanie je zlá a škodlivá vec. Úplne najhoršou sa stáva vtedy, keď krajina začne používať dlh ako stálu formu získavania peňazí na krytie svojich základných potrieb a hlavne na financovanie sľubov, ktoré politici dávajú svojím voličom. Žiaľbohu, v Európe za posledné desaťročia sa stalo takmer povinnou výbavou každej politickej garnitúry práve takéto správanie. Falošná mantra sociálneho štátu, ktorým sa ospravedlňovalo každé, akokoľvek nezmyselné míňanie na rôzne sociálne programy a dávky spôsobilo preteky v zadlžovaní a spoločná mena, ktorá umožnila lacný a nenáročný prístup k peniazom na medzinárodných trhoch aj pre nezodpovedne hospodáriace krajiny, vytvorila tlak na rast dlhov, ktoré sa už nedajú zvládnuť.
Slovensko, ktoré prešlo bolestivým procesom reforiem, ktoré ozdravilo svoje verejné financovanie, naštartovalo ekonomický rast sa veľmi ponáhľalo zaradiť do klubu krajín, ktoré prijali euro. Veď to je elitný klub. Je preto pre nás zvlášť kruté a nepríjemné, keď len pár rokov po prijatí tejto spoločnej meny, stojíme pred rozhodnutím brať si pôžičky a poskytovať záruky, aby sme mohli požičiavať a zachraňovať tých, ktorí si neuvedomovali dôsledky svojej hospodárskej politiky. Môžeme byť naozaj všetci oprávnene podráždení a nespokojní, keď nás niekto žiada, aby sme pomáhali tým, ktorí si za svoje problémy môžu sami.
Stačí to však, vážené dámy, vážení páni, na to, aby sme zabuchli dvere a povedali, že nás sa to netýka? Môžeme sa čo i len na sekundu domnievať, že dlhová kríza sa Slovenska netýka a nedotkne? Sme súčasťou eurozóny, sme otvorená ekonomika závislá na exporte. Je preto nad slnko jasné, že akýkoľvek negatívny vývoj, týkajúci sa eura ako meny alebo hospodárstva Európy, na nás bude mať negatívny dopad. A to úplne bez ohľadu na to, či z tohto prúdu vystúpime a budeme sa len pasívne prizerať, kam sa eurozóna uberá. Ale keď vystúpime, už nikdy náš hlas nebude môcť zaznieť na relevantnom mieste, na mieste, kde sa bude rozhodovať o tom, či a aké opatrenia sa budú prijímať a akú hospodársku politiku bude eurozóna presadzovať. Ba čo horšie, pokiaľ sa vývoj uberie nesprávnym smerom, pokiaľ prevážia hlasy, ktoré budú presadzovať krátkodobé opatrenia namiesto skutočného riešenia problémov, opatrenia, ktorými sa situácia bude zhoršovať, hromadiť dlh, Slovensko nebude môcť urobiť už vôbec nič pre to, aby sme sa aspoň pokúsili svojím hlasom túto situáciu zvrátiť. Nebude môcť upozorniť na to, že takýto postup nie je správny. Nebude môcť byť kamienkom, ktorý môže spúšťať lavínu zdravého rozumu, pretože jednoducho bude mimo. Hlas Slovenska už nikoho nebude zaujímať. A tak v prípade negatívneho scenára budeme len bezmocne prizerajúci sa divák, ktorý sa nechá zmietať vo víre udalostí.
Nemyslím si, že Slovensko má podpisovať bianco šeky, nemyslím si, že Slovensko má podporovať zadlžovanie, len aby oddialilo skutočné riešenie problému, ktorý tak či tak musí nastať. Ale práve preto som presvedčený, že keď sa už Slovensko stalo členom eurozóny, má byť jej aktívnym členom. Má zostať aktívnou súčasťou všetkých štruktúr, ktoré existujú a vznikajú, má aktívne ovplyvňovať dianie v týchto štruktúrach. Má rozhodne presadzovať záujmy Slovenska v rámci týchto štruktúr. A preto som presvedčený, že máme zostať súčasťou eurovalu jedna, pretože sme už do neho vstúpili a vtedy sme prijali kľúčové rozhodnutie, ktoré nás zaväzuje k tomu, aby sme bojovali a presadzovali to, čo považujeme za správne v rámci tejto štruktúry. Máme tam zostať nie preto, aby sme prikyvovali a pritakávali na zasadnutiach týchto orgánov, ale aby sme otvorene a tvrdo bojovali o záujmy Slovenska. Aby sme odmietali pseudoriešenia, a, naopak, presadzovali skutočné, zásadné, aj keď mnohokrát veľmi bolestivé riešenia, bez ktorých sa dlhová kríza v Európe zvládnuť nedá. Patrí medzi ne aj bankrot, zoštátnenie bánk a ich následný predaj novým vlastníkom. A určite to nie je hromadenie dlhu, ktorým sa problém bude posúvať ďalej do ďalšej a ďalšej budúcnosti, aby narastal do nezvládnuteľných rozmerov.
Euroval určite má svoje riziká a nebezpečia. Euroval je možno aj hra s ohňom a oheň, ako vieme, býva dobrý sluha, ale zlý pán. A preto sa k nemu tak aj musíme správať. Práve preto, aby sa nestal zlým pánom, ktorému budeme slúžiť, musíme zotrvať.
A preto ja budem hlasovať za euroval, ktorého už sme sa stali súčasťou. Zároveň však tvrdím, že ak Slovensko má byť prínosom pre záchranu a posilnenie eura a eurozóny, musí naozaj otvorene, nebojácne chrániť svoje ekonomické zdravie. Len keď budeme zdraví, len vtedy môžeme pomáhať. Všetci si musíme byť vedomí a naši zástupcovia v eurovale predovšetkým, že ani sebe ušľachtilejší cieľ nemôže byť ospravedlnením, ktoré odobrí zadlženie Slovenska nad akceptovateľnú a únosnú hranicu. Som presvedčený, že táto hranica by nemala presiahnuť päťdesiat percent a len výnimočne a dočasne by mohla byť vplyvom výnimočných okolností prekročená, aj to nikdy nie nad hranicu šesťdesiatich percent.
Druhú vec, ktorú budem neustále zdôrazňovať a presadzovať, je potreba správať sa k peniazom slovenských občanov, ktoré budú vstupovať ako pôžičky či záruky do súčasného či budúceho Európskeho stabilizačného mechanizmu, zodpovedne. To znamená tak, aby sme urobili všetky kroky pre to, aby tieto peniaze neboli darom, ale pôžičkou, ktorá má svoju návratnosť, výnos a je na maximálne možnú mieru ošetrená voči rizikám z nesplácania. Preto otázka kolaterálu, záruky hmotným majetkom za pôžičku alebo záruku, pre mňa nie je a nebude tabu. Som presvedčený, že každá krajina má právo na základe posúdenia bonity krajiny, ktorej má poskytnúť pomoc, požadovať poistku voči nesplácaniu, že má právo požadovať záruky, kryté reálnym hmotným majetkom. A taktiež, že má právo odmietnuť poskytnutie pôžičky, pokiaľ táto krajina nie je schopná alebo ochotná takéto záruky poskytnúť. Aby sme mohli takéto veci presadzovať, musíme ale zostať aktívnou súčasťou eurovalu. Zároveň, mysliac na tieto podmienky, musíme už dnes aktívne ovplyvňovať mechanizmy, štruktúru tvorby a pravidlá trvalého Európskeho stabilizačného mechanizmu, ktorý sa stále ešte len rodí a o ktorom sa diskutuje a ešte dlho sa diskutovať bude. Nič nie je definitívne dané. A preto už dnes robiť definitívne závery k otázke eurovalu dva je nemožné a predčasné. O to aktívnejšie sa treba podieľať na príprave toho, ako by mal vyzerať a ako by mal fungovať.
Vážené dámy, vážení páni, zhrnuté a podčiarknuté, ja budem hlasovať za predložený návrh uznesenia, za navýšenie eurovalu, vedomý si rizika nebezpečí, ktoré spočívajú v samotnom eurovale, ale aj v pasívnom postoji k tejto otázke. Moje hlasovanie neznamená čiernobiely pohľad na problematiku, ale vedomie toho, že až chceme, aby sa prijali skutočné a nie fiktívne riešenia, musíme byť súčasťou rozhodovacích mechanizmov, lebo sa to bez účasti v týchto štruktúrach, ktoré nazývame eurovalom, jednoducho nedá. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2011 o 20:48 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 21:01

Ľudovít Jurčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pán kolega Kaník, poznám ťa už teda ozaj dlho a úprimne povedané prekvapil si ma tým čo hovoríš, lebo nemôžem uveriť, že to, čo si povedal, si naozaj aj myslíš. Tvoj doterajší postoj, za tú dobu, čo ťa poznám, svedčí presne o pravom opaku toho, čo si teraz hovoril. Nemyslím si, že si nezodpovedný človek, skôr naopak, a práve preto nechápem, prečo si hovoril niektoré skutočnosti, ktoré si popisoval v tom tvojom prejave tak, ako si ich povedal. Preto, lebo podľa môjho súkromného názoru nezodpovedajú celkom pravde. Ale ja si napriek tomu, čo si teraz povedal, ale myslím a budem stále myslieť, že sa dá na teba spoľahnúť a v tých rozhodujúcich chvíľach sa k celej problematike postavíš tak, ako by si sa postavil aj vtedy, keby si nebol ovplyvňovaný kolegami z SDKÚ.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.10.2011 o 21:01 hod.

Ing.

Ľudovít Jurčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 21:02

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec prvých päť minút sa venoval asi tomu, že sme súčasťou teda Európskej únie, ale upozornila by som, že teraz naozaj neriešime to, či vystúpime z Európskej únie alebo zotrváme. O tom táto diskusia nie je, ale práve o spôsobe riešenia problému, ktorý si na začiatku teda popisoval. Naozaj máme Európu lacne prežratú a nezodpovednú.
Teraz však možno vyvstal problém, že euroval aj tak o nejaký čas prejde, vieme, že bez najmenších problémov, a teda to mi je hlavne ľúto, že bez akéhokoľvek ústupku. Je vôbec tuná ešte niekto, kto by mohol s plnou vážnosťou ponúknuť kompromis a plénum by na ten kompromis mohlo samostatne odpovedať, či ho prijme alebo nie. Ja by som takúto ponuku veľmi privítala. Vtedy by som ani problém spojeného hlasovania vôbec nevnímala.
Ešte ma mrzí jedna vec, že strana, v ktorej klube vlastne som, pred pár dňami avizovala, že nechce brániť ostatným členom eurozóny v požičiavaní peňazí, ale nechce, aby na to Slovensko doplatilo, alebo aby to Slovensko niečo stálo. Dnes však vo mne zostáva pocit, že strana SaS začala trucovať rovnako ako i niektorí zo strany SDKÚ.
Takže ja vás vyzývam, nebuďte ako malé deti a skúste ešte tu v pléne ponúknuť kompromis.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.10.2011 o 21:02 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 21:04

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Gro vášho vystúpenia smerovalo k tomu a viackrát ste spomínali, že chcete zostať súčasťou eurovalu, eurovalu. Ale my súčasťou eurovalu sme. My súčasťou eurovalu sme. Vy preto, že chcete zostať súčasťou eurovalu, budete hlasovať v tomto podivuhodnom hlasovaní za. Našim problémom je, že napriek tomu, že sme súčasťou eurovalu, sme konfrontovaní so stále novými a novými podmienkami a novými pravidlami, ktoré sú nám vnucované. Hovorili ste o rizikách a o nebezpečí, o hraní sa s ohňom. My, vedomí si rizík a nebezpečí, budeme práve preto proti eurovalu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.10.2011 o 21:04 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 21:05

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pán poslanec Kaník, musím ťa podporiť v tvojich vyjadreniach, lebo euroval je aj o tom, že ako bude vyzerať eurozóna, ako bude vyzerať Európska únia. Čo sa týka možností obnovenia hospodárskeho rastu, neviem si predstaviť, že ako dopadneme, keď necháme padnúť spoločnú menu, že potom koľko nás bude stáť celý tento cirkus.
Ale tuto hlavne apelujem aj na SaS, ktorí, strana, ktorá, mali taký program, že ideme obnoviť hospodársky vzrast Slovenskej republiky, budeme Singapurom. Ktorý programový bod toho akčného plánu Singapuru je odmietnutie eurovalu? - pýta sa jeden chatujúci na facebooku.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.10.2011 o 21:05 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 21:06

Andrej Ďurkovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja by som možno vás upriamil na niečo úplne iné. Momentálne som si otvoril na internete stránku, burzovú stránku, kde je popísaný index DAX. To je nemecký akciový index. A je tu súvisiaci článok s týmto akciovým indexom, ktorý komentuje, že jeho vývin počas dňa bol okrem iného závislý aj od rokovania tohto parlamentu a investori prejavili svoju nervozitu tým, že došlo k poklesu tohto indexu počas tohto dňa, ale v súčasnosti je na maxime z veľmi jednoduchého dôvodu, lebo ľavicová opozičná strana prisľúbila, že počas najbližších hodín dopomôže k tomu, aby tento zákon bol prijatý s ich pomocou. Ja len hovorím to, čo je tu napísané v rámci internetu.
To znamená, o čom sa tu bavíme? Nebavíme sa tu možno už v súčasnosti o eurovale, ktorý tak, či onak v tomto parlamente bude schválený, ale bavíme sa tu len o páde vlády, ktorý nás zjavne na základe vyjadrení našich kolegov zo SaS-u očakáva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.10.2011 o 21:06 hod.

Ing.

Andrej Ďurkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 21:08

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegovi Jurčíkovi. Ja stále dookola, niekedy si pripadám až ako obohratá platňa, hovorím to isté. Takže nič som nezmenil, veď to, čo som napísal, aj sa dá stále skontrolovať a nájsť na facebooku, dokonca aj čo som povedal, lebo ja sem-tam to poviem aj na kameru. Takže je to stále to isté. Ako dosť, dosť niekedy až stereotypne sa mi zdá, že to opakujem a nič som na tom nezmenil.
Ku kolegyniam Jurinovej a Blahovej, práve v tom je to, že sme v eurovale. Keď sme, tak sme si to mali rozmyslieť a neísť tam na začiatku, ale keď tam jednoducho sme, tak podľa mňa musíme, keď chceme ovplyvňovať dianie, tak jednoducho musíme byť jeho súčasťou a takou, ktorá bude rešpektovaná, ktorej hlas zaznie, a musíme sa sústrediť na to, aby sme my tu procedúry si stanovili, ako sa v tom eurovale správať, aký mandát dáme našim zástupcom.
A to je myslím aj otázka toho kompromisu, ktorý tu bol spomínaný. Podľa mňa ešte stále, ale to hovorím sám za seba, ja nemám žiadny mandát, je možnosť aj pred týmto hlasovaním si sadnúť a vrátiť sa k tomu. Veď tie dohody boli tak blízko k dohode, že už bližšie naozaj sa veľmi ťažko dá, už je to len absolútny súhlas. A ja som stále presvedčený, že dalo by sa to dohodnúť tak, aby sme dnes nemuseli povaliť vládu, aby nám euro-val nez-val-il vládu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.10.2011 o 21:08 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 21:09

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, je mi ľúto, že tu nie je v tejto chvíli pán poslanec Brocka, myslím, že by mal radosť s tým, s čím, nad tým, s čím začnem.
A chcel by som začať s otázkou: Máte radi bryndzové halušky a sex so zvieratami? Odpovedajte jedným slovom. Absurdné? Presne tak, ako spojiť hlasovanie o eurovale s hlasovaním o dôvere vláde Ivety Radičovej. Tieto slová som, žiaľ, nevymyslel ja, iba citujem z článku Lucie Piusi uverejnenom 26. septembra v denníku SME. Ale nič lepšie ma na túto tému nenapadlo. Pôvodne som myslel, že dnes tu budem vystupovať a hovoriť niečo o eurovale, ale zdá sa mi to až takmer zbytočné, pretože som si istý, že k debate o eurovale sa ešte vrátime, keďže Európska únia a veci, ktoré s ňou súvisia, majú tú nepríjemnú vlastnosť, že ak raz niečo neprejde podľa tej predstavy, ktorú si tam hore niekto vymyslel, tak tá téma sa ako bumerang vráti. Tak ako keď euroústavu neschválili občania Francúzska a Holandska v referende, tak sa vrátila v podobe Lisabonskej zmluvy. Tak ako keď Lisabonskú zmluvu neschválili v referende občania Írska, tak sa vrátila v podobe opakovaného referenda. A tak ako dnes, keď neprejde euroval slovenským parlamentom, tak o pár hodín alebo o pár dní ho tu máme zas.
Takže chcem povedať skôr niečo na tú tému toho bizarného spojenia bryndzových halušiek a sexu so zvieratami. Nepochybne sú tu medzi nami takí, čo nemajú radi bryndzové halušky, a preto asi nemajú problém odpovedať, že nemajú radi ani bryndzové halušky, ani sex so zvieratami. A možno sú tu aj takí, ktorí majú radi aj sex so zvieratami, a nemajú problém tiež odpovedať, že majú radi aj bryndzové halušky, aj sex so zvieratami. Ja však, bohužiaľ, mám rád bryndzové halušky a nemám rád sex so zvieratami a nedokážem jedným slovom odpovedať na takúto otázku. Ja totiž dôverujem vláde Ivety Radičovej, tak ako mám rád bryndzové halušky, a dokázal som to nielen svojím hlasovaním o návrhu na vyslovenie nedôvery premiérke a vláde po, na základe návrhu SMER-u, čo sme tu nedávno absolvovali, ale zároveň, to je ten problém, odmietam euroval tak, ako nemám rád sex so zvieratami, a hlasoval som proti prvému eurovalu a nemám dôvod ani hlasovať teraz za jeho navýšenie.
A odmietam tie obvinenia, že tu ide o populizmus. Nemyslím si, že by išlo zo strany SaS o populizmus, ide jednoducho o iné videnie sveta, o iné videnie toho, čo má robiť štát, čo majú robiť štáty, ako má vyzerať Európska únia. Ale kolegovia z SaS sa, predpokladám, dokážu obhájiť sami. Zo strany OKS v tom nie je ani štipka populizmu, ani štipka nacionalizmu, ide o normálny, dôsledný a konzistentný postoj. Konzistentný s tým, čo už celé roky hovoríme o centralizačných tendenciách v Európskej únii. A keď teraz hovoríme o tom, že ideme navyšovať dočasný euroval, tak si ale zároveň musíme povedať, že potom schválime trvalý euroval, že potom bude nejaká dlhová únia, fiškálna únia, harmonizované dane, Spojené štáty európske. Prečo to nepovieme otvorene? Tam to totiž smeruje. Eurovalom alebo jeho navýšením, o ktorom sa tu dnes bavíme, to nekončí, to naozaj iba začína.
Samozrejme, že v politike je potrebné robiť kompromisy a ja som prišiel za ten rok a niečo, čo som v parlamente, na to, že postavenie poslanca Národnej rady, ktorý patrí k vládnej koalícii, je čosi iné ako postavenie mimoparlamentného politika alebo občianskeho aktivistu alebo analytika z mimovládky a áno, už som viackrát hlasoval aj za veci, ktoré keby som nebol poslancom vládnej koalície, asi by som ich kritizoval, asi by som mal k ním výhrady. Ale je tam istá hranica, je tam istá hranica, pretože nemôžem v zásadnej veci hlasovať v zásadnom rozpore so svojím presvedčením. Nemôžem podporiť niečo, čomu som sa predtým venoval, dlhodobo to kritizoval a teraz, keď mám praktickú príležitosť niečo reálne s tým spraviť, nejako to ovplyvniť, tak zabudnem na to, čo som hovoril dlhé mesiace a roky, čo som písal, k čomu som sa vyjadroval a budem hlasovať úplne opačne. To jednoducho nejde.
A, vážení kolegovia z SDKÚ, KDH, MOST-u - HÍD, nebudem teraz hovoriť ako kolegovia z SaS o tom, ako si vás všetkých, ale chcem povedať to, že si nemyslím, že chcete spáchať ekonomickú vlastizradu. Nemyslím si, že ste vedení nejakým zlým úmyslom. Myslím si len to, že sa mýlite, že sa mýlite veľmi a že sa mýlite vo veľmi dôležitej veci, ale to mne nebráni v presvedčení, že si viem predstaviť ďalej s vami spolupracovať, pretože tých vecí, ktoré nás spájajú, je veľmi veľa. Ja si to uvedomujem a je mi ľúto, ak vy si to v tejto situácii, keď navzájom spolu nesúhlasíme v tejto jednej veci, dôležitej, uznávam veľmi dôležitej veci, ale v jednej veci spolu nesúhlasíme, to je pre vás dôvod, prečo už naďalej nemôžeme spolu spolupracovať, prečo máme hodiť za hlavu všetky tie ostatné veci, ktoré nás spájajú. A naozaj by som bol rád, keby to bolo inak. Ale jednoducho naozaj, priznávam úprimne, ak mi viete poradiť, ale nedokážem nájsť jednoslovnú odpoveď na otázku, či mám rád bryndzové halušky a sex so zvieratami. A preto, bohužiaľ, sa nebudem môcť zúčastniť hlasovania, v ktorej niekto odo mňa chce jednoslovnú odpoveď na takúto otázku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2011 o 21:09 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 21:17

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som chcela dať faktickú poznámku, nie procedurálny návrh...

Sulík, Richard, predseda NR SR
Veď preto treba stlačiť ešte raz, lebo ste uvedená na tabuli.


Dubovcová, Jana, poslankyňa NR SR
Faktickú som stláčala.

Sulík, Richard, predseda NR SR
Výborne, nech sa páči.


Dubovcová, Jana, poslankyňa NR SR
Dvakrát, čiže iba raz. No. (Smiech v sále.)

Sulík, Richard, predseda NR SR
To som porozumel a nech sa páči, máte teraz slovo.


Dubovcová, Jana, poslankyňa NR SR
Chcela som opakovane prečítať článok 114 odstavec 3 Ústavy Slovenskej republiky, v ktorom je uvedené, že vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde. Chcem vysvetliť, že ak vláda toto urobila a je to len na jej úvahe a je to jej kolektívne rozhodnutie, rozhodovala hlasovaním a prijala takéto rozhodnutie, potom poslanci Národnej rady budú hlasovať o dôvere vláde. Nie o eurovale. Toto hlasovanie, ktoré teraz bude nasledovať po skončení rozpravy, je hlasovanie o vyslovení dôvery vláde, ktoré robí Národná rada Slovenskej republiky. Čiže žiadne spájanie halušiek s neviem čím to nie je, ale je to hlasovanie o dôvere vláde.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.10.2011 o 21:17 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 21:18

Martin Chren
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ondro, vtesať tvoje slova do kameňa. Mohol by som ich úplne celé podpísať. Možno sa ozve v kolegoch, ktorí na vláde hlasovali za toto nezmyselné spojenie, v tých konzervatívnych kolegoch, trocha svedomia, keď si uvedomia, v akom rozpoložení by sami boli, keby mali odpovedať na otázku: Súhlasíte s odlukou štátu od cirkvi a zároveň vyjadrujete svoju dôveru vláde Slovenskej republiky? Prípadne s dekriminalizáciou marihuany? So zavedením registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia? Všetky tieto otázky sú oveľa rozumnejšie riešenia, než je vstup, respektíve schválenie navýšenia eurovalu dva. Napriek tomu sme nikdy tieto svoje body programu takýmto násilným a vydieračským spôsobom v tejto vládnej koalícii nepresadzovali. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

11.10.2011 o 21:18 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video