24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2011 o 16:23 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:23

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Ďakujem za reakcie. Pán poslanec Přidal, ne, nebudem hovoriť nič.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2011 o 16:23 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:23

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.
Pán navrhovateľ sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

13.10.2011 o 16:23 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:23

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda, ja budem veľmi stručný... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.10.2011 o 16:23 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 16:24

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Prosím o pokoj, páni poslanci.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

13.10.2011 o 16:24 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:24

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
... lebo v tejto sále zaznelo už toho veľa rozumného aj nerozumného. Keď tu bola diskusia v utorok, ktorá skončila pádom vlády, tak ma napadla jedna otázka, že kto bude v ten večer oslavovať po tom hlasovaní. Ale keďže si myslím, že tá diskusia ďalšia môže len znechucovať našich voličov, a to je jedno, ktorej zo strán, či starých alebo možno aj tých nových, tak odporúčam najmä kolegom z vládnej koalície pristúpiť hneď k hlasovaniu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 16:24 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:24

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Áno.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 16:24 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:24

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Bude to krátke a je to z rešpektu k slovám pána poslanca Matoviča. Pán poslanec, keď mal Mikuláš Dzurinda s Robertom Ficom rozohranú tak strašne komplikovanú a úžasnú perfídnu hru, stačila jediná vec. Prijať ten kompromis v čase, keď sa ponúkal a keď mohol slúžiť ako reálny základ pre rokovanie a nechať vládu ďalej žiť. Vy ste sa rozhodli tú vládu zrušiť a potom prísť s tým kompromisom. To, čo hovoril pán kolega Jurčík o tej elementárnej logike. Čiže ten, kto nechce vládu zrušiť, ten hlasuje za jej odvolanie a potom príde s kompromisom a ten, kto chce vládu povaliť, ten jej svojím hlasom vysloví dôveru a ten kompromis ponúkne dva mesiace predtým. Gratulujem. (Smiech v sále.) (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.10.2011 o 16:24 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:29

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Nerád, ale musím konštatovať, že sú už naozaj splnené predpoklady preto, aby sme hlasovali o návrhu ústavného zákona ako celku. A to uznesenie teda znie, že Národná rada sa uznáša na vládnom návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia.
Dajte, prosím, hlasovať, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 16:29 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:30

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení kolegovia, dámy a páni, dovoľte mi z poverenia vlády predložiť Národnej rade návrh na vyslovenie Súhlasu s Dodatkom Rámcovej zmluvy medzi krajinami eurozóny a európskym finančným stabilizačným nástrojom.
Ide o dokument, ktorý ako viete, sme diskutovali mnoho hodín pred niekoľkými hodinami alebo pred dvoma dňami a ktorý nebol v Národnej rade schválený, a zároveň bola vláde Slovenskej republiky vyslovená nedôvera.
Keďže ide o zásadný dokument, ktorý už schválilo šestnásť parlamentov zo sedemnástich členských krajín eurozóny a keďže ide o nevyhnutný, minimálny nevyhnutný nástroj na zabránenie krízovému vývoju, ktorý by mohol mať ďalekosiahle dôsledky nielen na slovenskú ekonomiku, ale na ekonomiku krajín eurozóny a zrejme aj svetovú ekonomiku, tak je nevyhnutná potreba, aby aj Národná rada Slovenskej republiky tento dodatok schválila.
Väčšie škody ako vznikli, nevznikli len preto, že finančné trhy predpokladali a predpokladajú, že Národná rada na druhý pokus tento, túto zmluvu, tento dodatok k zmluve schváli. Preto verím, že tak Národná rada Slovenskej republiky dnes urobí, žiadam vás o to a ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 16:30 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:32

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja, ak dovolíte, nebudem informovať o stanovisku výboru, ale o spoločnej správe, ktorú prerokoval výbor.
Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, predkladám vám spoločnú správu, ktorú ste dostali všetci pod tlačou 531a.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 536 z 13. októbra pridelil návrh týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre európske záležitosti a Zahraničnému výboru Národnej rady.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania stanoviská poslancov.
K predmetnému návrhu zaujali výbory kladné stanoviská. Všetky výbory prijali platné uznesenia a odporučili vysloviť s dodatkom súhlas.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach, ktoré máte uvedené pod bodom III., odporúča Národnej rade Slovenskej republiky s dodatkom k rámcovej zmluve vysloviť súhlas.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 266 z 13. októbra 2011.
Výbor určil poslanca Kollára za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ma poveril predložiť a predniesť túto správu výborov na dnešnej schôdzi Národnej rady.
Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je tiež prílohou tejto spoločnej správy.
Poprosím vás, vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 16:32 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video