24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

13.10.2011 o 19:15 hod.

Ing.

Jozef Mikuš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 19:15

Jozef Mikuš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som pred..., vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil návrh na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Návrh kandidáta na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podali poslanecké kluby SDKÚ - DS, KDH a MOST - HÍD.
Návrh kandidáta na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je Pavol Hrušovský.
Pavla Hrušovského nemusím tejto ctenej snemovni určite bližšie predstavovať, je súčasným podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky a v minulosti už funkciu predsedu Národnej rady úspešne vykonával.
Ďakujem. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.10.2011 o 19:15 hod.

Ing.

Jozef Mikuš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 19:16

Tomáš Galbavý
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ctené kolegyne a kolegovia, chcem, budem veľmi stručný a chcem povedať, že veľmi oceňujem kandidatúru pána poslanca Hrušovského, ktorý je služobne najstarší v tomto parlamente a chcem a apelujem na vás, aby sme mu vyjadrili svojím áno a možnosť vlastne doslúžiť jedno celé volebné obdobie, ktoré mu skrátil odchod KDH z vládnej koalície v roku 2006. Takže poprosím vás o to. Ďakujem pekne. (Potlesk v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie

13.10.2011 o 19:16 hod.

Mgr.

Tomáš Galbavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 19:36

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 13. 10. 2011.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Zo 122 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Pavla Hrušovského hlasovalo za 111 poslancov, proti boli 3 poslanci a zdržalo sa 8 poslancov.
Podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Pavol Hrušovský. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

13.10.2011 o 19:36 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:38

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Milé kolegyne, kolegovia, je to osobne aj pre mňa zvláštna chvíľa. Naozaj, lebo už som v takejto funkcii mal možnosť pôsobiť a cítil som to aj ako moju osobnú výzvu k zodpovednosti za krajinu. Aj dneska sa vám chcem poďakovať a s pokorou som prijal toto rozhodnutie, ktorým ste mi zverili, na síce už kratší ako štvorročný mandát, vykonávať funkciu predsedu slovenského parlamentu.
Chcem vám povedať, že chcem byť predsedom všetkých, nielen koaličných alebo opozičných, ale všetkých vás. Poznáme sa mnohí osobne. Mojou vlastnosťou je mať rád ľudí. Chcem otvorene tu pred vami povedať, že ja osobne nemám žiadneho nepriateľa. Ak niekto z vás považuje mňa za nepriateľa, tak by som vás poprosil, minimálne odteraz až do skončenia volebného obdobia, aby sme sa stali síce politickými súpermi, ale ľudskými priateľmi. Častokrát počas toho, rok aj pol sa mi zdalo, akoby sme si my sami niekedy vyslovovali vlastnými chybami, a niekedy možno aj nezodpovedným prístupom k vykonávaniu nášho ústavného mandátu vlastnú nedôveru.
Chcel by som vás poprosiť, aby sme sa spolu pokúsili napraviť pošramotenú reputáciu zastupiteľskej demokracie na Slovensku. Myslím, že aj keď čas je krátky, ale spolu by sme to dokázať mohli. Chcem teda s takouto, s takýmto pocitom pokory, ale aj výzvy k veľkej zodpovednosti za ústavnú funkciu, ktorú považujem v hierarchii ústavných funkcií za mimoriadne dôležitú, vám sľúbiť, že urobím všetko pre to, aby sme spoločne tento želaný výsledok dosiahli.
Ešte raz vám ďakujem za prejavenú dôveru. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.10.2011 o 19:38 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia (pokračovanie)
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:01

Mikuláš Dzurinda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci. Myslím, že všetci si veľmi dobre uvedomujeme nielen fakt, že Slovensko sa stalo členským štátom Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, je spolu, súčasťou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, je členom Organizácie Spojených národov, ale že si uvedomujeme aj skutočnosť, že z týchto členstiev vyplývajú pre nás niektoré úlohy a povinnosti, okrem iného podieľať sa aj na mierových misiách vo svete. Takéto mierové misie organizuje Organizácia Spojených národov, Severoatlantická aliancia, ale aj Európska únia.
Boli sme zvyknutí, keď sme hovorievali o mierových misiách, že hovoríme o ozbrojených zložkách, že hovoríme o vojakoch, o policajtoch, o colníkoch. Vývoj ale preukázal, že nastoliť mierové pomery a pomáhať rozvíjať občianske spoločnosti, to je úloha nielen ozbrojených zložiek, ale stále viac aj civilných misií alebo civilných zamestnancov.
Téma, ktorá vyústila v návrh tohoto zákona, je teda staršieho dáta. Nie je to záležitosť ani tohoto mesiaca, ani tohoto roku. Prvým uceleným dokumentom bola Koncepcia účasti Slovenskej republiky v civilnom krízovom manažmente Európskej únie v júli 2005, ktorá naštartovala spoluprácu príslušných relevantných rezortných inštitúcií v danej oblasti.
Na túto koncepciu nadviazal návrh na zefektívnenie účasti civilných expertov v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky, ktorý prijala vláda v januári v roku 2010. Teda návrh zákona priamo, je výsledkom uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 48 z 19. januára 2010, ktorým vláda uložila ministerstvu zahraničných vecí v spolupráci s ďalšími relevantnými ústrednými orgánmi štátnej správy tento návrh zákona vypracovať a predložiť. Je to teda komplexný rámec toho, ako postupovať v jednotlivých rezortoch, ktoré majú ambíciu, ale aj kapacitu, predovšetkým ľudskú, príslušných expertov podieľať sa na týchto mierových misiách.
Zákon nie je nijako obsiahly. Vymedzuje postavenie civilného experta, jeho prípravu, spôsob jeho vysielania, jeho postavenie a samozrejme, aj financovanie. A tým by som toto úvodné slovo aj skončil. To financovanie, samozrejme, znamená, že každý expert niečo stojí, ale výdavky na týchto expertov, ktorí budú vysielaní alebo pri ktorých je zámer ich na mierovú misiu vyslať, tieto náklady si relevantné rezorty plánujú vo svojich kapitolách, pričom vzniká koordinačný útvar, ktorý zabezpečuje to, aby experti boli vysielaní v súlade so zahranično-politickými prioritami. Ale rozpočtovo náklady týchto vysielaných expertov budú zabezpečovať jednotlivé rezorty v rámci svojich rozpočtových kapitol.
Pán predseda Národnej rady, všetko z mojej strany v úvodnom slove.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 10:01 hod.

Ing. CSc.

Mikuláš Dzurinda

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:05

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 11. októbra 2011 č. 90 určil za spravodajcu k návrhu zákona o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tlači 491.
Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní nasledovnú spravodajskú informáciu.
Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom stanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na rozpočet verejnej správy, o dopade na životné prostredie a o sociálnych vplyvoch.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. septembra 2011 č. 497 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Za gestorský výbor navrhujem Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predseda, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2011 o 10:05 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:09

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Ctené dámy poslankyne a vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol v prvom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa zároveň mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky tento návrh zákona prerokovala 14. septembra tohto roku a prijala k nemu uznesenie pod č. 597.
Hlavným cieľom návrhu tohto zákona je zabezpečiť spoľahlivosť a nespochybniteľnosť vykonaných kontrol motorových vozidiel v staniciach technickej kontroly a na pracoviskách emisnej kontroly.
Návrhom sa zavádza povinnosť monitorovať priestory kontrolnej linky stanice technickej kontroly a priestory pracoviska emisnej kontroly prostredníctvom monitorovacích záznamových zariadení za účelom vylúčenia možnosti, aby technici vykonali technickú kontrolu a emisnú kontrolu bez pristavenia motorového vozidla.
Účelom monitorovania je zabezpečiť vnútornú kontrolu technikov zo strany oprávnenej osoby technickej kontroly alebo oprávnenej osoby emisnej kontroly a zvýšiť efektívnosť a objektívnosť výkonu štátneho odborného dozoru nad dodržiavaním ustanovených postupov vykonávaných kontrol.
Návrh zákona tiež upravuje schvaľovanie jednotlivo dokončovaného vozidla. Upravuje správne poplatky, ktoré súvisia so schvaľovaním jednotlivo dokončovaného vozidla a v súvislosti so schvaľovaním vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia. Tiež sa na základe tohto návrhu zvyšujú sankcie pre technikov za vykonanie kontroly bez pristavenia vozidla a upravuje sa rozsah sankcií pre oprávnené osoby, teda pre firmy, ktoré reprezentujú tieto stanice. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky ako aj medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je náš štát viazaný. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie. Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na sociálne prostredie sú uvedené v doložke vybraných vplyvov. Ctená snemovňa, dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokúvaní tohto návrhu zákona a o jeho schválenie v prvom čítaní. Je to návrh, ktorý napomáha transparentnosti a dôveryhodnosti toho, čo sa zo zákona má realizovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 10:09 hod.

Ing.

Ján Figeľ

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:13

Ľudovít Jurčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 496. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v zákonnom ustanovení, v pätnásťdňovej lehote pred schôdzou, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v paragrafoch 67 a v paragrafe 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a že je v súlade s právom Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Taktiež o dopade na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na obyvateľstvo, zamestnanosť, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ust..., jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále. Páni poslanci.


Jurčík, Ľudovít, poslanec
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. 499 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní, vo výboroch do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní. Ďakujem. Pán predsedajúci, potom poprosím rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2011 o 10:13 hod.

Ing.

Ľudovít Jurčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:17

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona sa predkladá v súvislosti s implementáciou smernice Rady č. 2010/24/EU o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení podľa plánu legislatívnych úloh vlády. Zmeny sa týkajú najmä rozšírenia vecného rozsahu zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov na všetky dane, poplatky a clo vyberané na území členského štátu s vylúčením určitých skupín pohľadávok, ako sú napríklad príspevky sociálneho zabezpečenia či sankcie ukladané na základe trestného stíhania. Implementáciou smernice sa pohľadávky budú na základe jednotného exekučného titulu vymáhať, ktorým je štandardný formulár, podkladom ktorého je exekučný titul vydaný členským štátom, na základe ktorého sa bude vykonávať exekúcia príslušnými orgánmi Slovenskej republiky. Týmto sa zabezpečí efektívnejší spôsob vymáhania, bez povinnosti uznania tohto exekučného titulu súdmi Slovenskej republiky. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, nevyrušujte pána navrhovateľa.


Mikloš, Ivan, podpredseda vlády a minister financií SR
Tiež sa spresňujú podmienky, podľa ktorých je možné žiadosť príslušného orgánu členského štátu zamietnuť a upravuje sa povinnosť informovania príslušných orgánov členských štátov o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na vymáhanie. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 10:17 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:19

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona o rokovacom poriadku vystúpila k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 494, ako spravodajkyňa výboru pre financie a rozpočet. Uvedený návrh bol doručený poslancom v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené v § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze. Ako spravodajkyňa v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam názor, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Po rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní a aby v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 496 zo 14. septembra a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2011 o 10:19 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video