24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 11:14 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:14

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Brocka, ja nemôžem byť kľudná, ak idete takéto páchať veci na slovenskom národe. Vy ste boli kľudný, keď váš minister Kaník ožobráčil všetkých dôchodcov a invalidov. Vy ste boli úplne kľudný. Áno, vám to dá kľud, mne to kľud nedá, lebo ja týchto občanov zastupujem a som hrdá na to, že som aj primátorka a že som v Národnej rade, mne občania dali slobodný mandát, zato vy keby ste šli kandidovať, neviem či ste boli, či by vám ten mandát dali. Ja tu zastupujem všetkých občanov, všetkých občanov, s ktorými sa stretávam a občania hovoria, že je dobre, že sú tu starostovia a primátori, pretože tí sa do toho rozumejú. Nie takí, ako niektorí, čo tu sedia od zeleného stola a za mesiac nevyjdú. Sú tu dva týždne a dva týždne nevyjdú ani medzi svojich občanov, aby sa s nimi porozprávali. Takých tu je kopu. Takže ja chcem povedať len toľko, nemôžem byť kľudná pri takom zákone, pán Brocka, ktorý ide ožobráčiť mestá a obce. Pri takomto zákone nemôžem byť kľudná, ako ste boli vy kľudný, keď ste ožobračovali dôchodcov a invalidov. Prosím vás pekne, nemám ten kľud, lebo skutočne mám záväzok, že mi občania dali dvakrát mandát a vedeli, že som poslankyňa Národnej rady, keď ma volili. Ja sa cítim, na rozdiel od vás, úplne v pohode a musím povedať, že naďalej tu budem vystupovať a brániť týchto ľudí a týchto občanov pred takýmito zákonmi, ktoré podávate vy. A na vašom mieste, čo ste už tu napáchali, by som kľudná nebola. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 11:14 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:16

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pekný jesenný deň prajem, vážený pán predsedajúci, ctený pán minister, drahé kolegyne, kolegovia. Okrem toho, že som poslanec Národnej rady, som tiež primátor mesta Košice, aby nevznikol nejaký pocit, alebo že niekto nepovie o možnom konflikte záujmov, čiže hovorím ako primátor mesta Košice a zároveň poslanec Národnej rady. Do oboch týchto funkcií som bol zvolený tými istými občanmi Slovenskej republiky a myslím si, že je na mieste, aby sa poslanci a zároveň primátori vyjadrovali k týmto problémom, lebo ako to bolo povedané, ide o problém Slovenska a problém Slovenska je problém aj ľudí a tento zákon sa priamo dotýka ľudí, ktorí žijú v mestách a obciach a dotýka sa priamo aj ľudí druhého najväčšieho mesta na Slovensku, Košíc. Chcem povedať, že naozaj primátori miest a obcí v drvivej väčšine zásadne nesúhlasia so zmenou financovania miest a obcí na mix daní a požadujeme zachovanie súčasného stavu, keď sú mestá a obce financované z podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Predložený zákon naozaj prináša zásadnú zmenu parametrov fiškálnej decentralizácie a tieto parametre boli kedysi prijaté ako výsledok širokej spoločenskej diskusie a dohody po náročných rokovaniach medzi štátom a územnou správou, samosprávou. A tento proces v prípade tejto navrhovanej zmeny, teda diskusia s vypočutím všetkých argumentov a ich aspoň parciálnym akceptovaním, nebola uskutočnená. Tento návrh naozaj nezohľadňuje potreby rastu v dôsledku zvýšeného rozsahu presunutých kompetencií na obce v rokoch 2005 až 2011, keď sa podľa analýz odborníkov, ktorí sa venujú samospráve predpokladá, že išlo o prenos kompetencií vo viac ako 48 percentách. Preto je tá požiadavka na zvyšovanie príjmov miest a obcí odôvodnená a oprávnená.
Tak, ako to už bolo povedané, tento zákon je aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády a hlavne s uznesením vlády č. 232 z apríla roku 2011, podľa ktorých sa má spracovať najprv inventarizácia všetkých kompetencií obcí a po posúdení efektívnosti ich vykonávania vykonať ich úprava a až následne pripraviť návrh zmien financovania samosprávy. Takto je to napísané v danom uznesení doslovne. Ku dňu zverejnenia tohto návrhu nebola známa žiadna vládou spracovaná inventarizácia a úprava kompetencií, ktoré majú byť od roku 2012 financované. Čiže, naďalej zástupcovia miest a obcí, primátori a starostovia tvrdia, že návrh na zmenu financovania obcí je predložený nielen bez analýzy finančných potrieb obcí na zabezpečenie ich kompetencií a úloh, ale aj bez akejkoľvek diskusie s miestnou či územnou samosprávou. Mestá a obce to už deklarovali opakovane a deklarujem to aj ja, že neodmietame podiel, respektíve podieľať sa na riešení finančných problémov štátu, ale naozaj, keď sa prepočíta iba, alebo respektíve keď sa zohľadní iba nárast priemernej mzdy školstva v sociálnej oblasti, zohľadnenie nárastu počtu kompetencií, tak to zodpovedná minimálne výnosu dane v objeme 1,4 miliardy eur. Keďže tu už dosť veľa čísel odznelo, a zrejme ešte odzneje, chcem povedať, že tento zákon sa naozaj dotkne každého občana Slovenskej republiky a dotkne sa každého občana, ktorý žije v mestách a obciach na Slovensku. My o tom, o mixe daní hovoríme ako o Miklošovej dani, pretože naozaj tu prichádza nóvum, ktoré postihne životy každého z nás, ale najmä postihne životy obyvateľov miest a obcí, ktorí žijú vo výrazných ekonomických problémoch. Postihne to, z hľadiska mesta Košice to výrazne postihne sociálnu oblasť, sociálne služby poskytované verejnými či neverejnými poskytovateľmi, výrazne sa dotkne školstva. Viete, v akom stave sú školy, materské, základné školy v mestách a obciach, viete, že čerpanie a ich rekonštrukcia z eurofondov je výrazne limitovaná a jednoducho, po prijatí tohto zákona mestá a obce nedokážu nájsť finančné problémy, finančné prostriedky na to, aby zachovali aspoň bazálnu existenciu a bazálnu prevádzku týchto zariadení. Nehovoriac o nevyhnutných rekonštrukciách, ktoré si kvôli tomu, že väčšina z nich bola postavená pred rokom '89, vyžadujú.
Dotkne sa to všetkých občanov aj preto, pretože mestá a obce budú musieť radikálne zvyšovať dane, radikálne zvyšovať dane pre všetkých, nielen pre obyvateľov, ale aj pre podnikateľské subjekty. A dotkne sa to aj ďalšej oblasti, ktorá je veľmi významnou finančnou položkou pre stredné a väčšie mestá, a to je napríklad mestská hromadná doprava. Myslím si, že v súčasnej ekonomickej situácii akékoľvek nevyhnutné opatrenia, ktoré budú musieť byť prijaté vo forme zvyšovania daní, obmedzovania sociálnych služieb, zvyšovania poplatkov či zvyšovania mestskej hromadnej dopravy, budú pre občanov v tomto období neúnosné. A dovolím si tvrdiť, že prijatie tohto zákona, prijatie tohto daňového mixu alebo prijatie Miklošovej dane bude pre ľudí, pre mestá, obce likvidačné. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2011 o 11:16 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:22

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem pekne aj za vysvetlenie dopadov, ktoré budú aj na väčšie obce, na väčšie mestá, ale, pán kolega Raši, ja musím povedať, ak tento návrh zákona má v zásade fatálne dôsledky na väčšie mestá a myslím si, že Košice sa medzi väčšie alebo veľké mestá určite rátať dajú, tak musím povedať na druhej strane, že má absolútny fatálny dosah na malé obce a mestá. Ak by sme chceli hľadať ako zámer, prečo je tento daňový mix nastavený v absolútnych číslach tak, ako nastavený je, treba povedať, že podľa môjho názoru ide o skrytú komunálnu reformu, ktorá prostredníctvom odobratia financií obciam a mestám je potre..., chce zredukovať počet miestnych samospráv na Slovensku. Toto je podstatou tohto návrhu zákona, a treba asi začať o tomto hovoriť absolútne jasne. Nikto nemá problémy s reformou aj komunálnou reformou, pokiaľ by tá reforma bola urobená tak, ako urobená má byť. To znamená, najskôr sa urobí súpis kompetencií, povie sa, koľko z týchto kompetencií je zbytočných, povie sa, koľko kompetencií je potrebné vykonávať a kde je efektívne ich vykonávať a potom na tieto kompetencie sa pridelia finančné prostriedky a podľa toho sa upraví návrhom zákona prísun finančných prostriedkov pre obce a mestá. Toto je racionálny návrh a s týmto sa dá súhlasiť. Ak ste vy pán kolega hovorili o tom, že financie z európskych fondov sú limitované a nemôžu pokryť celú, celú oblasť Slovenska, no ja vám musím povedať, že ja ľutujem tých starostov a primátorov, ktorí si zobrali fondy, teraz sa tešia, že budú realizovať akcie, ktoré sú potrebné pre ich obyvateľov, ale nebudú mať na spolufinancovanie a buď zadlžia obce a mestá, alebo skončia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 11:22 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:24

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Pán poslanec Petrák, myslím si, že ten dopad je naozaj všeobecne alebo s dopadom na mestá a obce je všeobecný súhlas. Ja teda, keďže som primátorom veľkého mesta, u nás je ten dopad v mnohých prípadoch špecifický. Napríklad, myslím si, že zavedenie tohto daňového mixu, ktoré môže spôsobiť zvýšenie cien v mestskej hromadnej doprave, môže mať priamy dopad aj na výber daní tohto štátu, pretože ako viete, v Košiciach sa na daňový úrad nedá dostať pešo, dá sa dostať iba jednou linkou mestskej hromadnej dopravy a naozaj, keď si to ľudia nebudú môcť dovoliť, tak môže to ohroziť aj výber daní v tomto meste. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 11:24 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Igor Choma
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, tak ako už tu bolo predo mnou niekoľkokrát skonštatované, to, čo sa deje, je nesprávne. Myslím, že všetci starostovia, primári, župani, primátori, župani bez ohľadu na ich politickú príslušnosť dôrazne protestujú proti demagógii, ktorej sa dopúšťa pán podpredseda vlády Ivan Mikloš. Nepriznáva, že každoročne pribúdajú samosprávam nové kompetencie, avšak nie so zodpovedajúcim objemom peňazí, čo je v príkrom rozpore s Európskou chartou samosprávy. Dámy a páni, na poslednom alebo minulý týždeň sme tu boli svedkami nesmierne kvetnatých rečí o tom, akí sme Európania, akou sme súčasťou Európy, ako všetko v Európe musíme a budeme atď., ale pokiaľ sa jedná o akúsi Európsku chartu samospráv, na to nepozerá absolútne nikto. Takýmto návrhom vláda berie samospráve podstatnú časť výnosov a presúva ju v prospech štátu. Pán minister Mikloš za šestnásť dní, od 26. júla do 11. augusta, pripravil zákon, ktorého dôsledky budú znášať všetky obce, mestá, kraje na Slovensku. Berie mestám a obciam a samosprávnym krajom 250 miliónov eur, čo naozaj nie je malá čiastka. A ešte hovorí, že im prináša stabilitu a kreslí tu trojpercentný úžasný nárast príjmov, ktorý naozaj mohol byť na úrovni 18 percent tak, ako bolo povedané. Ide v každom prípade o nesystémový a dehonestujúci zásah do podstaty miestnej samosprávy, dámy a páni, ktorú tvoria práve samosprávy, mestá, obce. Ak tu hovorí kolega o tom, že sme tu poslanci Národnej rady pre celé Slovensko, zabudol povedať, že na tom Slovensku sú práve mestá a obce. A v tých žijú práve ľudia, ktorí tvoria obyvateľstvo Slovenska, Slovenskej republiky. Dámy a páni, tých, ktorých sa tento zákon bytostne týka, a to nielen starostovia a primátori, ale predovšetkým občania tohto štátu, vyzývali už vládu a ministra financií na normálnu odbornú diskusiu o tak závažnom zákone, ktorý nemôže vzniknúť za pár dní bez akýchkoľvek posúdení, dopadov na obyvateľov.
Chcem len pripomenúť, že v rámci pripomienkového konania bolo vznesených 39 zásadných pripomienok zo strany ZMOS-u. Ministerstvo financií až 31 z nich neakceptovalo.
V posledných štyroch týždňoch, dámy a páni, už to tu bolo takisto povedané, prebiehajú mimoriadne snemy regionálnych združení po celom území Slovenska. Som predsedom regionálneho združenia Horného Považia a musím povedať, že starostovia sú mimoriadne nielen rozhnevaní, ale rozčarovaní, demotivovaní a dehonestovaní z rozhodnutí a návrhov zákonov, ktoré idú proti samosprávam. Tí starostovia, primátori naozaj majú existenčný problém. Majú ho počas celého roka, pretože nevládzu splácať možnosť spolufinancovaní úverov, to, čo tu bolo povedané. Majú obrovské problémy zabezpečovať normálnu funkciu, ktorá súvisí s osvetlením, s kosením, s údržbou ciest, komunikácií a pri takomto spôsobe ďalšieho financovania naozaj prídu do likvidácie. Dnes množstvo, množstvo starostov, primátorov zvažuje otázku, mám ja vôbec ďalej kandidovať? Ako, načo je mi to dobré? Ako sa tu budem trápiť, keď nemám peňazí? Budem tu ja za toho hlúpeho, ktorý bol zvolený, ale nevie zabezpečiť obci to, čo mám zabezpečiť. Toto sú ale veľmi vážne veci už, dámy a páni.
Na týchto snemoch, o ktorých som hovoril, boli prijaté uznesenia, v ktorých sa jeho členovia, teda starostovia miest a obcí zásadne, zásadne nesúhlasia so zmenou spôsobu financovania podľa vládneho návrhu, ktorý vláda schválila na svojom zasadnutí 21. septembra. Tento návrh vlády všetci vnímajú ako neopodstatnene tvrdý zásah do samosprávy, ktorý sa vykonáva z pozície moci bez súhlasu stavovských organizácií, či už je to ZMOS alebo únia miest.
Je prekvapujúce, že systém financovania miest a obcí, ktorý bol zavedený fiškálnou decentralizáciou za druhej Dzurindovej vlády, skoro tá istá vláda tvrdo popiera a robí v ňom zásadné zmeny bez predošlého auditu kompetencií, to, čo tu už bolo povedané, a ich financovania, bez rozsiahlej celospoločenskej odbornej diskusie. V poslednom polroku je samospráva ako taká, vystavená častým útokom zo strany niektorých politikov i poslancov Národnej rady, predovšetkým zo strany SaS. A to i napriek tomu, že samospráva zatiaľ stále pôsobí ako stabilizujúci prvok tejto spoločnosti. Rôzne druhy zákonov, vládne návrhy alebo poslanecké návrhy smerujú k destabilizácii samosprávy a v konečnom dôsledku, a to tu už takisto bolo naznačené, môžu viesť k likvidácii samosprávy ako takej. Ale myslím si, že toto nie je stav, ktorý je prípustný.
Za týmto všetkým vidia primátori, starostovia snahu politicky ovládnuť samosprávu a spraviť ju nesvojprávnou. Dámy a páni, na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo kompetencií a štátnych úloh. Disponujú s viac ako štyritisíc rozhodovacími právomocami, na ktoré sú potrebné financie. Údržba ciest, chodníkov, prevádzka verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, kosenie, čistenie verejných priestranstiev, ale aj správa, údržba cintorínov, prevádzka škôl či domova, domovov sociálnych služieb si žiadajú nemalé financie. Od roku 2004 platí nový model financovania, v rámci ktorého už mestá a obce nie sú závislé od vôle poslancov v parlamente, lebo podľa jasných kritérií získavajú podiel z daní pracujúcich. Zároveň majú k dispozícii miestne dane, ktoré sa prispôsobujú domácim špecifikám. Pri ich stanovovaní poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev prihliadajú práve na potreby, konkrétne potreby svojho mesta, na špecifiká mesta. Vytvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré používajú na zabezpečenie, tak ako som povedal, všetkých verejnoprospešných služieb alebo investičných akcií.
Vláda Slovenskej republiky navrhuje legislatívne zmeny, v rámci ktorých do pokladníc miest a obcí príde podstatne menej financií a zároveň budú samosprávy nútené zvyšovať miestne dane, čo v nijakom prípade nezlepší životnú situáciu obyvateľov ani podnikateľov. To číslo, ktoré tu dnes zaznelo, že sa to bude týkať každého občana mesta alebo obce zhruba na úrovni 50 eur, je naozaj reálne. Každý jeden občan, a to je jedno, či je to novorodenec alebo starý človek, bude musieť dať z daní o 50 eur na rok viac ako doteraz. A to sú naozaj veľké čiastky. Ak si zoberiete, že niektoré rodiny majú štyri, šesť, osem členov, je to pre nich zásadný problém.
Starostovia a primátori považujú za neseriózne, aby štát riešil svoje problémy tak, že ich presunie na občanov miest a obcí. To je to, čo sa presne teraz deje. Pán Mikloš teda vyzerá a chce vyzerať dobre, lebo však on urobí nič iné, len zmení nejaký zákon, ale zásadným spôsobom odoberie peniaze obciam, ktoré si ale obce musia vybrať od občanov. Takže je to skrytá forma zvyšovania daní, ktorú tuná organizuje pán minister.
Dámy a páni, aj ako primátor, aj ako člen ZMOS-u, aj ako poslanec Národnej rady zásadne nesúhlasím s týmto fiškálnym experimentom na úkor občanov, navyše uskutočňovaným v týchto neľahkých a nejednoduchých časoch. Dôrazne chcem upozorniť na to, že zmeny vo financovaní samospráv môžu vážne ohroziť nielen princípy samosprávy, ale i paralyzovať ich základnú funkciu, úlohy, služby, ktoré mestá a obce musia poskytovať svojim obyvateľom.
Vážené kolegyne, poslankyne, poslanci, dovoľujem si vás týmto požiadať, aby ste nepodporili vládny návrh tohto zákona, a to na úkor obcí a miest a zároveň, aby ste nedovolili zmeniť systém financovania miest a obcí bez riadnej diskusie a dôkladnej prípravy financovania prenesených kompetencií. Dovoľujem si vás požiadať o podporu návrhu kolegu Petráka stiahnuť tento materiál z rokovania Národnej rady.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2011 o 11:25 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:34

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Choma, hovorili ste predovšetkým o prenesených kompetenciách a o nedostatku financií na ich vykonávanie. Ja chcem ale poznamenať, že okrem tohto viditeľného presunu kompetencií, na ktoré nie sú financie, sú aj, aj skryté činnosti, ktoré vláda vyžaduje od samospráv a ja by som z oblasti ministerstva financií povedal, za posledné rok-dva, zaviedli sme konsolidáciu, ktorá predtým nebola. Áno, je to, je to jedna z povinností, konsolidujeme. Teraz zlé jazyky tvrdia, že ministerstvo financií sa nevedelo vysporiadať so vzťahmi medzi orgánmi samosprávy, ich príspevkovými organizáciami, obchodnými spoločnosťami vo vzťahu k štátnemu rozpočtu. No tak zaviedli sa, zaviedlo sa tlačivo alebo, alebo analýza vzťahov týchto spoločností so štátnym rozpočtom. Opätovne je to skrytá, skrytá činnosť, ktorá zaberá neuveriteľne veľa času aj financií. Na jar sa vykonávala analýza preneseného výkonu kompetencií a treba ale povedať, akým spôsobom sa vykonávala. Tabuľky v Exceli, ktoré mali postihnúť celú túto oblasť, mali vyše 300 strán. Samospráv, miestnych samospráv sa z tohto týkalo asi dvadsať položiek na strane, niekde okolo asi 290. Ale každý z tých takmer 2900 starostov a primátorov a ich, ich ľudia, ktorí sa týmito zaoberajú, najskôr sa museli dopracovať, že na tej 290 strane je tých dvadsať alebo tridsať položiek, ktoré sa ich týkajú, ale tých 300 strán jednoducho museli prejsť, namiesto toho, aby štátna správa efektívne posunula a opýtala sa, čo chce vedieť a nezaťažovala zbytočne samosprávy. Aj to je príklad.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 11:34 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:36

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, povedal si veľa zásadných a dobrých vecí vo svojom príhovore. Mne sa páčilo aj to, že si povedal, že hovoríš za primátorov, že hovoríš za poslancov. Ja som už dneska pochopila, prečo pravica tlačí na to, aby vyhnala svojich primátorov z lavíc Národnej rady, pretože vedeli, že pripravujú takýto Damoklov meč, ktorý skutočne zneistí samosprávy, ktorý zoberie občanom štandardy také, na ktoré sú zvyknutí, a, samozrejme, ak by tu boli ich primátori a starostovia, tak by s tým nemohli súhlasiť, lebo iba blázon by súhlasil, primátor a starosta, ktorý rozumie rozpočtu, s takýmto nastavením daní, ako chce nastaviť pán Mikloš. Iba blázon by súhlasil s tým, aby nechal primátorom a starostom, aby museli zvyšovať dane, skryte zvyšovať dane občanom na úkor toho, aby štát mal z toho väčší benefit ako majú mestá a obce.
A rovnako chcem povedať, že pán Mikloš je ozaj mág, ktorý fantasticky blufuje všetkých obyvateľov a primátorov. Ešte raz hovorím, myslím si, že práve preto pravica svojich primátorov vyhnala z týchto poslaneckých lavíc, kvôli tomuto zákonu, keďže máme prepad približne tohto roku 3,1 percent v daniach. Pán Mikloš nám sľubuje na budúci rok rast 3 percentá. Pán Mikloš, viete, to je tak, ako keď jednu ruku dávate a druhou beriete a stále ste na nule. Takže vy skutočne v týchto neistých časoch úplne zneistíte občanov a úplne týchto ľudí dostanete do problémov, lebo už dnes majú problémy slušne vyžiť, už dnes majú problémy s tým, aby pri priemernom dôchodku 360 eur, aby zaplatili všetky poplatky, už dnes majú mladé rodiny problém platiť dane mestám a obciam, a vy dnes tento Damoklov meč skutočne zapichnete tvrdo do miest a obcí a vaša Miklošova daň urobí svoje.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 11:36 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:38

Szilárd Somogyi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Choma, na vaše invektívy nebudem reagovať, zrejme každý z nás alebo každý z vás, aj z primátorov alebo z členov ZMOS-u si pamätá na to, že v posledných rokoch vášho vládnutia s vašimi presnými prognózami, ako ste pomiatli jednotlivé samosprávy, čo sa týka finančného plánovania.
Ste už tretím rečníkom, ktorý straší s nadmerným alebo s potrebou nadmerného zvyšovania miestnych daní a mrzí ma trocha, že zatiaľ to neodznelo ani v reči pána ministra, veľký nepomer medzi vyrubenými daňami miestnymi a v skutočnosti zaplatenými daňami. Zrejme, nehovorím, samozrejme, o každej obci na Slovensku, ale zrejme, ak by sme tento nepomer vedeli zblížiť, tieto dve čísla k sebe, aby niektoré samosprávy alebo niektoré vedenia samospráv, viacej námahy a energie investovali do toho, aby vyrúbené dane miestne boli aj zaplatené, určite by nemuselo dôjsť k navýšeniu miestnych daní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 11:38 hod.

Szilárd Somogyi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:40

Martin Pado
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda parlamentu. No, zatiaľ tu vystúpili len starostovia, primátori a ešte je prihlásený predseda VÚC. Myslím si, že to je zjavný dôkaz konfliktu záujmov, pretože vaše videnie je veľmi ovplyvnené tým, čo vykonávate. Tým, čo robíte, ale vy ste zároveň aj poslancami Národnej rady a zároveň ste občanmi tohto štátu. Vy nie ste len obyvateľmi miest, obcí a vyšších územných celkov, ale vy ste aj obyvateľmi tohto štátu.
Samospráva nie je posadená niekde vo vzduchoprázdne, niekde v medzipriestore. Samospráva je súčasťou štátu. Obce a mestá sú súčasťou tohto štátu a ak máte vy pocit, že všetci ostatní majú rozmýšľať nad tým ako sa gazduje s peniažkami a akonáhle treba urobiť niečo aj tam, kde pôsobíte vy, tak máte pocit, že je to nespravodlivé.
Pred nedávnom sme tu rozprávali o eurovale a hovorili sme aj o tom, že máme požičiavať tučným Grékom, ktorí štrajkujú. Tuční Gréci, ako ich nazývate vy, ktorým máme pomáhať, štrajkujú, pretože na nich sú uvalené úsporné opatrenia, nikomu sa nechce vzdať svojich peňazí. Ale treba rozmýšľať s tým, ako s peniazmi narábať.
Myslím si, že nielen ja, ako obyvateľ mesta Michalovce, ale mnohí iní obyvatelia našich miest a obcí vedia veľmi často povedať, ako sa finančné prostriedky míňajú neúčelne, zbytočne. Samozrejme, vždy ich je treba viac. Vždy ich budete chcieť viac a viac a viac. Ja tiež by som bol radšej, keby som mal viac peňazí, aby som z nich mohol ďaleko viacej minúť. Takže by som bol veľmi rád, keby ste na to pozerali nie cez konflikt záujmov, ale aby ste na to pozerali ako zodpovední občania.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 11:40 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:42

Igor Choma
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte najprv k pánovi Padovi. Ja zdôrazním to, čo chcela povedať kolegyňa Vaľová, že naozaj, pán poslanec Pado, vy ste sa, vy by ste neboli zvolený ani len za poslanca mesta, keď to tak môžem povedať. Takže ako dobre, to je jedno. Ja chcem zdôrazniť jednu vec. To, že sme tu aj poslanci, primátori, starostovia, je, naopak, veľmi dobré, pretože sa potom, by sa nemali diať príkoria, ktoré sa tu dejú, a to nielen tie, o ktorých som hovoril. A pán Szilárd Somogyi, rád by som zdôraznil, že to nehovorím o invektívach. Nie ja, ale ty alebo tvoja strana, tvoji poslanci urobili z poslancov, a z, nie z poslancov, urobili zo starostov a z primátorov ľudí, ktorí sa cítia byť mimoriadne dehonestovaní tým, čo sa tu dialo v poslednom období. Urobili sme z nich ľudí chamtivých, ktorí si chcú zvyšovať platy donekonečna. Urobili sme z nich ľudí, ktorí sú akoby nedôstojní zastávať svoj úrad len kvôli niektorým príkladom z rómskych komunít, ktoré slúžili na takéto rozhodnutia. Tí poslanci sa, starostovia, primátori cítia nesmierne ponížení. Napokon, nie ja som chodil v nepriestrelnej veste na ZMOS-e, to si bol ty. Prečo si chodil ty v nepriestrelnej veste na ZMOS-e? (Potlesk.) Isto áno.
Dámy a páni, chcem zdôrazniť, že to, čo sa naozaj deje v rámci prípravy tohto zákona, nie je dobré. Ja vás chcem poprosiť o naozaj pragmatický pohľad na to, bolo tu, zaznelo tu veľmi veľa veľmi rozumných a zreteľných argumentov, prečo by sa malo s takouto reformou počkať minimálne do času, kým nebude kompletne urobená revízia všetkých kompetencií z pohľadu ich financovania, kým nebude urobená kompletná diskusia so zástupcami ZMOS-u a únie miest a potom, môžeme sa naozaj k tomuto zákonu vyjadriť celkom korektne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 11:42 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video