24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2011 o 16:54 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:54

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Brocka, asi sme sa nepochopili. Ja som hovoril o rozpore dvoch ustanovení ústavy. Jedno, ktoré hovorí o tom, že poslanec má hlasovať vždy podľa svojho svedomia a presvedčenia, a nemá podliehať žiadnym príkazom a druhé, ktoré hovorí o tom, že je možné spojiť hlasovanie o ktoromkoľvek zákone zároveň s hlasovaním o vyslovení dôvery vlády. Podľa mňa, jednoducho, tieto dve ustanovenia ústavy sú v rozpore a mali by sme preto prihliadať na to, že poslanec by mal v prvom rade hlasovať podľa svojho svedomia a presvedčenia. Chcem taktiež upozorniť na to, že my sme naozaj sa snažili, štyri koaličné strany a ja som do toho išiel úprimne. Až potom neskôr som zistil, že asi pravdepodobne niektorý hráč tú hru nehral úprimne a snažili sme sa dotlačiť štyri koaličné strany do prijateľného kompromisu, na ktorom by sa dohodli a potom by sme s radosťou za ten kompromis hlasovali. Bohužiaľ, na tom kompromise ste sa nedohodli, a preto sme hlasovali, ako sme hlasovali. Taktiež som rátal s tým, že pani premiérka nespojí hlasovanie s hlasovaním o dôvere, lebo takto to oznámila na koaličnej rade. Hovorila, že nechce brániť SMER-u, aby mohol slobodne hlasovať za euroval. Bohužiaľ, následne to spojila, aj keď dopredu bola informovaná, že strana SaS v tom prípade hlasovať nebude, a tým pádom vysloví nedôveru vlády.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2011 o 16:54 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:04

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 13. októbra 2011.
Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písmena d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Dodatkom k Rámcovej zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecka, Estónskou republikou, Írskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom, tlač 531. Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu uznesenia.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 17:04 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:06

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení kolegovia, dámy a páni.
Účelom predkladaného zákona je zabezpečenie vykonávania záväzkov, ktoré prijala Slovenská republika podpisom Dodatku k Rámcovej zmluve o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila dňa 7. septembra 2011 uznesením č. 585 z roku 2011. Zmyslom predkladaného návrhu novely zákona o špecifických štátnych zárukách je vytvoriť legislatívne podmienky pre poskytnutie a realizáciu špecifických štátnych záruk v súlade s rámcovou zmluvou, uzatvorenou medzi členskými štátmi eurozóny a Európskym finančným stabilizačným nástrojom. Potrebu skráteného legislatívneho konania odôvodňujem predovšetkým tým, že záväznosť dodatku k rámcovej zmluve je pre jednotlivé členské štáty eurozóny podmienená splnením vnútroštátnych legislatívnych podmienok. V prípade, že by sa v Slovenskej republike neprijala potrebná legislatíva v čo najkratšom čase, mohol by sa ohroziť celý mechanizmus finančnej stabilizačnej pomoci, čo by malo mať značné negatívne dôsledky pre medzinárodné záväzky, ktoré prijala Slovenská republika v rámci svojho členstva v eurozóne. Zároveň by oneskorené prijatie legislatívy mohlo znamenať aj významné hospodárske škody, a to nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre ostatné členské štáty eurozóny. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 17:06 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:08

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 524 z 30. septembra pridelil výboru pre financie a rozpočet prerokovať tento návrh. Výbor rokoval o tomto návrhu 4. októbra, a neschválil predložený návrh, nakoľko za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Ďakujem pekne, poprosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 17:08 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:09

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 17:09 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:10

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 17:10 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:10

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel požiadať. Vykázalo ma zariadenie, že som nehlasoval za návrh o vyslovenie súhlasu Národnej rady s dodatkom rámcovej zmluvy. Ja som hlasoval za, takže je tam chyba. (Potlesk.)
A sú tu svedkovia v podstate, ktorí to môžu potvrdiť.
Skryt prepis

13.10.2011 o 17:10 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:10

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení kolegovia, dámy a páni.
Účelom tohoto zákona bude zabezpečenie vykonávania záväzkov, ktoré prijala Slovenská republika schválením Dodatku k Rámcovej zmluve o európskom finančnom stabilizačnom nástroji. Zákon reflektuje nasledovné zmeny dodatku: Dodatok prináša úpravu, ktorej predmetom je, že maximálna garantovaná suma bude zodpovedať nominálnej hodnote istiny nástrojov financovania, pričom do tejto sumy sa úroky započítavať nebudú. Na vydávanie finančných nástrojov sa bude používať variabilná úroková sadzba, ktorá sa bude vyvíjať od výšky rizikovej prirážky. Ručiteľské záväzky sa po novej úprave zvyšujú na maximálne 165 percent, čo zvyšuje ručiteľskú kapacitu EFSF na 779 miliárd eur a zreálňuje efektívnu úverovú kapacitu tohoto nástroja na pôvodne plánovaných 440 miliárd eur. Dlh verejnej správy bude negatívne ovplyvnený až v čase realizácie záruky. Na základe rozhodnutia Eurostatu k metodike zaznamenania operácie v EFSF v národných účtoch bude hrubý dlh verejnej správy ručiteľských krajín negatívne ovplyvnený už v čase poskytnutia úveru. Ďakujem za pozornosť a žiadam vás o schválenie.
Skryt prepis

13.10.2011 o 17:10 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:10

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala ho prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 odseku 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze. Ako spravodajca si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v paragrafe 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku. Poprosím vás, vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 17:10 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:15

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Navrhujem, aby podľa § 73 ods. 3 písmeno c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona prerokovala v druhom čítaní a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 525 z 30. septembra 2011 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali tieto výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu vládneho zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 17:15 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video