24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 17:15 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:15

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písmena c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 17:15 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:15

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 525 z 30. septembra prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem výboru pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 17:15 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:15

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zvolávam zasadnutie výboru pre financie a rozpočet do miestnosti 31 ihneď. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 17:15 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:15

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Ja zvolávam zasadnutie výboru hneď teraz. Ďakujem.
Skryt prepis

13.10.2011 o 17:15 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:58

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Dámy a páni, dovoľte mi oznámiť vám, že na žiadosť troch poslaneckých klubov zvolávam teraz grémium ihneď do zadnej miestnosti. Ďakujem.

(Zasadnutie poslaneckého grémia.)

(Po zasadnutí poslaneckého grémia.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

13.10.2011 o 17:58 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:25

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani premiérka, členovia vlády... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, podpredseda NR SR
Prosím o kľud v rokovacej sále.


Kollár, Jozef, poslanec NR SR
Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu, ktorú ste obdržali pod tlačou 527 písmeno a). Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona č. 381 o špecifických štátnych zárukách pod tlačou 527.
Národná rada svojím uznesením č. 640 z 13. októbra pridelila vládny návrh zákona o špecifických štátnych zárukách prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali obidva výbory, výbor pre financie a rozpočet, rovnako tak aj ústavnoprávny výbor odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť.
Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 270 z 13. októbra 2011. Výbor určil poslanca Kollára za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť túto spoločnú správu na dnešnej schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.
Vážený pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.10.2011 o 18:25 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:40

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

13.10.2011 o 18:40 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:43

Pavol Abrhan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, funkcia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je druhou najvyššou funkciou v slovenskom ústavnom systéme. Dôvera nadpolovičnej väčšiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky je nevyhnutnou podmienkou pre vykonávanie postu predsedu parlamentu. Richard Sulík bol zvolený na začiatku tohto volebného obdobia na základe dôvery poslancov štyroch koaličných poslaneckých klubov. Hlasovaním zo dňa 11. októbra 2011, keď Richard Sulík nehlasoval za vyslovenie dôvery vláde Ivety Radičovej, stratil podporu poslancov troch poslaneckých klubov. Predseda parlamentu, ktorý nemá podporu väčšiny poslancov, nemôže dôveryhodne a zodpovedne vykonávať túto funkciu. Preto vám predkladám návrh na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa článku 89 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 8. júla 2010 bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Richard Sulík. V súlade s § 2 odsek 3 písmeno a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, poslanecké kluby SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD navrhujú Národnej rade Slovenskej republiky odvolať poslanca Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

13.10.2011 o 18:43 hod.

Ing.

Pavol Abrhan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:43

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milí páni poslanci a poslankyne, vyhovel som želaniu poslancov SMER, ktorí teda hovorili, že sa mám prihlásiť do rozpravy, tak som sa prihlásil.
Z tohto miesta by som iba povedal, že mám také trošičku déja vu. Približne pred, koľko to je, ôsmimi mesiacmi, som hlasoval v súlade so svojím svedomím a presvedčením, v súlade s programovým vyhlásením vlády a vtedy ma Klub SaS vylúčil zo svojich radov. Dnes táto Národná rada bude hlasovať o vylúčení alebo nie vylúčení, ale odvolaní z funkcie predsedu Národnej rady Richarda Sulíka, ktorý ma pred tými ôsmimi mesiacmi zo svojich radov vylúčil, a takisto z tých dôvodov, lebo hlasoval v súlade so svojím svedomím, presvedčením a v súlade s programovým vyhlásením vlády.
Myslím, že dosť často v tejto Národnej rade zažívame takéto paradoxy a mali by sme sa minimálne nad tým zamyslieť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2011 o 18:43 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 19:12

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 142 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 142 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky žiaden z poslancov neodovzdal hlasovacie lístky, teda 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 142 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol žiaden neplatný.
Zo 142 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za odvolanie 115 poslancov, proti odvolaniu 25 poslancov, hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Podľa článku 89... (Potlesk.)
Podľa článku 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Richard Sulík bol odvolaný z predsedu, z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.
Pán predsedajúci, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

13.10.2011 o 19:12 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video