26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 11:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:14

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Len v krátkosti. No, asi ma oči klamali, keď som to videl v televízii, že strana Sloboda a Solidarita podporí návrh štátneho rozpočtu a bola tam jedna z tých podmienok, že bude schválená novela zákona o vojenských obvodoch. Takže, asi som videl zle v médiách.
A tá druhá vec. Vy ste to zasa zobrali úplne inak. Ja som to dal ako príklad, ako memento, že už aj v zrušenom vojenskom obvode sa niečo takéto stalo. Nieže kto si zlízol smotanu, kto tento obvod pripravil, kto ho zrušil a tak ďalej. Ale má to byť určitým príkladom a negatívnym príkladom, čo sa vo vojenskom obvode môže stať. A tobôž v aktívnych vojenských obvodoch. Takže vy ste ma asi nepochopili. Ja som len chcel ukázať, že naozaj je to veľmi nebezpečné, to, že ďalším občanom umožníme vstup do aktívnych vojenských obvodov. Nič iné som nechcel povedať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 10:14 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:15

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť niekoľko myšlienok, prečo sme vlastne pristúpili k návrhu tohto zákona. Hlavným dôvodom navrhovaných zmien je vytvoriť podmienky na širšie využívanie územia vojenských obvodov civilnou verejnosťou bez toho, aby významným spôsobom došlo k obmedzeniu účelu, na ktoré boli vojenské obvody zriadené. S cieľom dosiahnuť zmenu tohto stavu sa navrhujú hlavné zmeny. Ustanovuje sa, že vojenský obvod je územný celok a správny celok slúžiaci nielen na zabezpečenie úloh obrany štátu, ale aj na jeho bezpečnosti. Územie vojenského obvodu bude možné so súhlasom ministerstva obrany využívať aj na organizovanie branno-športových podujatí, športových podujatí, kultúrnych podujatí a na vstup na územie do vojenského obvodu nebude potrebné povolenie na vstup, preto sa navrhuje zrušiť aj správne poplatky. Ministerstvo obrany bude mať povinnosť informovať obce susediace s územím vojenského obvodu o dočasnom alebo trvalom zákaze vstupu na územie vojenského obvodu, alebo jeho časť a na svojom webovom sídle zverejňovať informáciu o dočasnom alebo trvalom zákaze vstupu na územie vojenského obvodu a informovať o tom aj príslušné koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému.
Predpokladá sa, že v roku 2012 bude vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy približne 120 tisíc eur a v ďalších rokoch necelých 30 tisíc eur. Financovanie bude zabezpečené z rozpočtu rezortu obrany. Chcem povedať, že my sme už tento rok zjednodušili vydávanie povolení na vstup do vojenských lesov a do vojenských obvodov. Zrušili sme niektoré doteraz platné obmedzenia. Už v súčasnosti platí, že po novom na individuálnu turistiku je toto povolenie vydané každému, kto o to požiada a zaplatí si správny poplatok 4,5 eura.
Dámy a páni, doteraz fungovala taká prax, že tie povolenia sa vydávali mirnix-dirnix a to, že kto dostane povolenie na vstup do vojenského obvodu bolo vyslovene v právomoci úradníka s pečiatkou. Potom nastala taká situácia, že dnes je, do dnešného dňa bolo na Záhorí vo vojenskom obvode Záhorie vydaných spolu 14 tisíc povolení. To znamená štrnásťtisíc ľudí má oprávnenie chodiť do vojenského obvodu Záhorie. Jedným z argumentov niektorých starostov obcí bolo to, že v prípade, že otvoríme celoplošne tieto vojenské obvody, tak bude problém s tým, že tam začnú chodiť ľudia, ktorí nepoznajú dané územie a nebudú vedieť sa v tomto obvode pohybovať. Po analýze, ktorú sme si spravili, tak sme zistili šokujúcu informáciu, že 90 % povolení bolo vydaných pre ľudí, ktorí nie sú ani zo susediacich obcí, dokonca ani z daného okresu. Deväťdesiat percent ľudí. To znamená, jednoznačne zastávam názor, že keď môže chodiť na Záhorie, či na huby alebo na turistiku, alebo možno na cykloturistiku štrnásťtisíc ľudí, ktorí si zaplatia 4,5 eura a patria medzi tých vyvolených, že buď to poznajú úradníka s pečiatkou, alebo sú to bývalí zamestnanci rezortu, alebo terajší zamestnanci rezortu, tak tam môžu chodiť všetci občania Slovenskej republiky.
Ja si myslím, že naším spoločným cieľom by malo byť to, aby každý slušný človek, ktorý chce chodiť na prechádzku alebo aj na huby do vojenského lesa, bez toho, aby niekto obmedzoval, by mal mať túto možnosť. Ja som tento sľub dal už dávno, bolo to krátko po nástupe na rezort obrany, čiže to vôbec nesúvisí s nejakým štátnym rozpočtom, alebo s nejakým pádom vlády. Samozrejme, že keď bola taká možnosť dohodnúť sa s našimi bývalými tromi koaličnými partnermi, tak ja som uvítal, že nám prisľúbili podporu stihnúť, teda podporu pri tomto zákone, ktorý už bol v tom čase spracovaný. Bez problémov to prešlo aj na vláde Slovenskej republiky.
Čo by som chcel ešte povedať, je to, že dnes je situácia taká, že aj tí ľudia, ktorí dostávajú tie povolenia, tak oni dostanú, v podstate podpíšu formálne nejaké poučenie o tom, ako sa budú vo vojenskom obvode správať, následne dostanú povolenie, na ktorom je na zadnej strane uvedené, trebárs nejaké územie, povedzme na Záhorí Bažantica, Riadok, v ktorom sa môžu pohybovať na základe tohto povolenia. Nemajú žiadnu informáciu, čo je to za územie. Nie je to tam vyznačené tabuľami, nie je to nejakým spôsobom nikde zadokumentované. To znamená, ja som presvedčený, že práve tento zákon, ktorý prikazuje alebo ukladá ministerstvu obrany trojjazyčnými tabuľami označiť tie dané územia, tie bezpečné územia, v ktorých sa tí návštevníci budú môcť pohybovať, a odčleniť ich od tých území, kde bude vstup naďalej zakázaný, práve týmto zákonom my zvýšime bezpečnosť všetkých návštevníkov toho vojenského obvodu. Dnes sa odhaduje, ministerstvo obrany odhaduje, že zhruba trojnásobný počet návštevníkov vojenských obvodov chodí do vojenských obvodov bez povolenia oproti tomu počtu povolení, ktoré boli vydané. To znamená, my možno hovoríme o štyridsatich tisícoch ľudí. Samozrejme, že verejnosť bude mať obmedzený prístup na priestory a plochy vojenských objektov, strelníc, dopadových plôch, hlavne kvôli zvýšenému nebezpečenstvu ohrozenia zdravia materiálom, ktorý môže zostať po vojenskej činnosti v týchto priestoroch.
Chcel by som naozaj apelovať tu na, poviem, taký zdravý rozum, pretože tie skúsenosti nám hovoria, že takéto zákazy, ktoré naozaj smerovali len k určitej, poviem to otvorene, korupcii a určitej nadradenosti niektorých vyvolených, či už občanov, alebo úradníkov, alebo poľovníkov, jednoznačne nie sú v záujme občanov Slovenskej republiky. Myslím si, že zákon je kvalitne pripravený a apelujem na bývalých koaličných partnerov, aby dodržali dohodu, aby si ctili dohodu a aby tento zákon podporili.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

30.11.2011 o 10:15 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:23

Július Stanko
Skontrolovaný text
Dámy a páni, som presvedčený, že tento zákon je dobrý a chcem veriť, že je to len jeden z prvých krokov k obmedzeniu a k redukcii vojenských obvodov. V armáde je ozaj nadbytočné vlastniť, obhospodarovať takéto množstvo lesa. Veď sme svedkami toho, že momentálne armáda nie je v stave ani pohrabať si opadané lístie pred kasárňami, nieto ešte starať sa o takúto plochu lesov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 10:23 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:24

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Galko, vítam to, že sa bavíme o sprístupnení tzv. hospodárskych častí vojenských lesov, ale myslím si, že v tejto situácii, kde sa nachádza Slovensko, v rámci štátneho rozpočtu a potreby šetrenia financií, myslím si, že je čas, aby sme sa začali baviť o tom, či armáda vôbec má mať hospodárske časti vojenských lesov, lebo nevidím v tom žiadny dôvod. Mala by mať len k dispozícii tie časti, ktoré používa výlučne, výlučne na vojenské účely. Nevidím absolútne žiadny dôvod, aby armáda Slovenskej republiky využívala, obhospodarovala tzv. vojenské lesy, resp. hospodárske časti vojenských lesov, ktoré sú podstatne rozlohou väčšie ako tie časti, ktoré sa používajú čiste na vojenské účely. Myslím si, že nastal ten čas, aby sme jasne a zásadne povedali, čo chceme v tejto veci urobiť. Ja si myslím, že by sme mali tieto časti dať tým do rúk, ktorí to v skutočnosti hospodáriť vedia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 10:24 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:25

Pavol Hladký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No ja by som svojou faktickou poznámkou chcel podporiť prijatie tohto vládneho návrhu zákona. Chcel by som pripomenúť v krátkosti, že hlavným impulzom na jeho vypracovanie boli podnety občanov, samotných občanov obcí a vyšších územných celkov na to, aby sa zmenila situácia, aká je v súvislosti s vojenskými obvodmi. Čiže tu nejde o nejaké súkromné záujmy niekoho, ide tu o záujmy skutočne našich občanov, aby mohli využívať vojenské obvody v čase, kedy nebudú využívané ozbrojenými silami na napríklad na rekreáciu, turistiku alebo šport.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 10:25 hod.

Mgr.

Pavol Hladký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:26

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja ďakujem za konštruktívne pripomienky. Ja by som len chcel doplniť, že toto je len prvý krok. Strategické hodnotenie obrany, ktoré bolo spracované, jeho analytická fáza bola hotová, bola vzatá na vedomie vládou Slovenskej republiky, a ja pevne verím, že nech bude na rezorte hocikto, tak nadviaže na výsledky strategického hodnotenia obrany. A v tej projekčnej fáze sa počíta aj s výraznou trebárs redukciou vojenského obvodu Valáškovce, kde naozaj ten vojenský obvod, obrovská plocha je tam, ktorá nie je využívaná, a je využívaná len určitými privilegovanými vrstvami, ktoré boli doteraz protežované ozbrojenými silami Slovenskej republiky. Samozrejme, že strategické hodnotenie obrany s takýmto niečím počíta. Takisto je tam rozpracovaná určitá modifikácia územia Turecký Vrch, to znamená, ja absolútne súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Matej, a myslím si, že nech už tá situácia sa bude vyvíjať tak ako tak, tak každý ďalší nasledovník na tom rezorte obrany by mal jednoducho pokračovať v tom, aby tie, aby ozbrojené sily Slovenskej republiky naozaj obhospodarovali, alebo teda pohybovali sa len na tom území, ktoré skutočne potrebujú k tej svojej činnosti pre zabezpečenie bezpečnosti našej krajiny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 10:26 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:08

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Dovoľte, aby som ctené kolegyne a ctených kolegov informoval o uznesení Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor schválil stanovisko tohto znenia:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 592) na 26. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 rokovacieho poriadku Národnej rady, nakoľko odo dňa neschválenia zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 310/1992 z. z. (tlač 528), neuplynulo šesť mesiacov a ukladá predsedovi výboru, aby stanovisko oznámil predsedovi Národnej rady a plénu.
Ak dovolíte, pán predseda, len tri stručné poznámky na vysvetlenie. Prvá je tá, že možno ako zbytočná samozrejmosť, plénum nie je viazané týmto odporúčacím stanoviskom, aj keď asi má nejakú hodnotu. Druhá, výbor bol oboznámený so stanoviskom ústavnoprávneho výboru z roku 2002, ktoré v analogickej právnej situácii zaujalo opačný právny názor. A to tretie je vysvetlenie, prečo sme sa odchýlili od toho pôvodného. Väčšina ústavnoprávneho výboru dospela k záveru, že to pôvodné stanovisko vychádzalo striktne a veľmi reštriktívne len z gramatického znenia toho ustanovenia, úplne opomínajúc účel toho paragrafu, ktorým sa sleduje konkrétna ochrana zákonodarnej iniciatívy. Čiže toľko na také stručné vysvetlenie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

30.11.2011 o 11:08 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:08

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. V rozprave vystúpili dvaja poslanci so svojimi pozmeňujúcimi návrhmi. Najprv budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 11:08 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:08

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Teraz pristúpme k hlasovaniu o návrhoch podaných poslancami v rozprave.
Prosím, pán predseda, dajte hlasovať spoločne o mojich pozmeňujúcich návrhoch.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 11:08 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:14

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhoch, ktoré za skupinu poslancov predložila pani spoločná spravodajkyňa.
(Hlasovanie.) 140 prítomných, 76 za návrh, 1 proti, 63 sa zdržalo.
Schválili sme návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 11:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video