26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

1.12.2011 o 11:46 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 11:46

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a súhlasí s návrhom vlády na skrátené konanie o vládnom návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona v skrátenom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

1.12.2011 o 11:46 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:48

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ja skôr procedurálny návrh. My sme na grémiu dohodli skrátené konanie pre tento zákon, ale pre druhý zákon č. 598 toto dohodnuté nebolo.
Skryt prepis

Vystúpenie

1.12.2011 o 11:48 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:48

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Dobre, takže návrh č. 598 nejde v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis

1.12.2011 o 11:48 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:48

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Na grémiu bolo dohodnuté, že nepôjde, toto je tá druhá vec. Veď v poriadku, zaradenie, to je v poriadku, že sme schválili, len nevidím dôvod na skrátené konanie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 11:48 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:48

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Aj na grémiu teda bolo povedané, že iba jedno pôjde.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 11:48 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:52

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že predmetný vládny návrh zákona o sociálnom poistení Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom konaní.
Skryt prepis

Vystúpenie

1.12.2011 o 11:52 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:53

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh novely zákona... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Kľud, páni poslanci.


Mihál, Jozef, podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
... č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení obsahuje dva body, dve zmeny. Prvá zmena, prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 percenta z vymeriavacieho základu, a týka sa to jednotne všetkých zamestnávateľov, sa predlžuje na obdobie ďalších dvoch rokov, čiže roka 2012, 2013. Druhá zmena, prechodné obdobie, podľa ktoré, pri ktorom, kedy môže so súhlasom dozornej rady generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne rozhodovať o presúvaní prostriedkov medzi prebytkovými fondami a deficitnými fondami Sociálnej poisťovne, sa predlžuje o ďalšie dva roky, teda na roky 2012 a 2013. Dôvodom tejto zmeny je, keďže Národná rada nerokovala o zákone o úprave príjmu zo závislej činnosti, čiže o daňovo-odvodovej reforme, kedy sa tieto systémy mali zmeniť, je nutné reagovať predĺžením prechodného obdobia, pokiaľ sa týka obidvoch týchto vecných návrhov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 11:53 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:53

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. A dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 597, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci uznesením č. 112 z 1. decembra 2011 a podal spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 606 z 30. novembra 2011 navrhol prideliť návrh zákona a jeho prerokovanie výborom. Súčasne predseda Národnej rady konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovenia, náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade. Návrh zákona pán minister odôvodnil, navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c)... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, aby sme sa rešpektovali, jeden druhého.


Horváth, Zoltán, poslanec NR SR
... rokovacieho poriadku prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní. V súlade s § 74... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, nerušme sa.


Horváth, Zoltán, poslanec NR SR
... odsek 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci, za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ako i gestorský, prerokovali ihneď.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 11:53 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:53

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
O tom, že predmetný návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 11:53 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:53

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Ďalej, prosím, dajte hlasovať o pridelení výborom, a to: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci s tým, že za gestorský určujeme výbor pre sociálne veci, ktoré prerokujú predmetný návrh zákona ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 11:53 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video