28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2012 o 9:46 hod.

prof. Ing. CSc.

Ján Mikolaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:46

Ján Mikolaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by mal len jednu metodickú pripomienku, pretože nepovažujem za správne, aby sa opäť robilo to, čo táto vláda nám spravila niekoľkokrát, myslím v tomto období dosluhujúcej vlády, keď novelu zákona, ktorú predkladá niektorý z poslancov a ktorá má povedzme jeden-dva riadky, sa, ministerstvo školstva prostredníctvom pánov poslancov doplní rozsahom, ktorý je možno desaťnásobne väčší, ako je samotný návrh novely zákona a nesúvisí s tým, čo v samotnej novele bolo predložené. Takýto postup umožňuje to, že sa ministerstvo školstva vyhne rokovaniu vlády, vyhne sa stanovisku pána prezidenta, nie som si istý, či pán prezident podpísal a vie o tom, čo ministerstvo školstva po konzultácii s pánmi poslancami predkladá do Národnej rady, predkladajú páni poslanci, ale viem, ako to beží, a preto, aj keď ten obsah povedzme je v poriadku, ale tá forma, ktorá bola zvolená, tak tú považujem za nesprávnu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2012 o 9:46 hod.

prof. Ing. CSc.

Ján Mikolaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:47

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... predseda. Musím veľmi oceniť to, čo kolegyňa Žitňanská uviedla ako doplnenie existujúceho stavu. Samozrejme, diskusia o právnej čistote je oprávnená, ale v konečnom dôsledku sa jedná o vysoko záslužnú úpravu, a môžem povedať, že i z pozície bývalého zodpovedného, jedného z pracovníkov univerzity veľmi oceňujem to, čo bolo predložené, a nemyslím si, že by v konečnom dôsledku mala prevážiť, povedzme, nejaká taká pozícia právne puristická nad prospechom veci. A ak sa budeme držať toho, že nie hádam salus patriae, ale salus transparentnosti vysokého školstva a jeho korektnosti vo vzťahu k rôznym veciam vrátane mnohočíselných úväzkov a podobne, je toto krok správnym smerom, na ktorý normálni poctiví vysokoškolskí pracovníci oprávnene roky čakali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2012 o 9:47 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:49

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vyjadrím sa len veľmi krátko k trom, ku trom zmenám. Akceptujem tú pripomienku pána exministra, pána poslanca Mikolaja, ale som presvedčený, že ide o zmeny, ktoré, ktoré sú dôležité, ktoré nie sú ani politicky konfliktné a pomôžu slovenskému školstvu.
Po prvé, zverejňovanie mien zamestnancov vysokých škôl pomôže znížiť informačnú nerovnosť, pomôže dostať do verejnosti informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sa nielen mladí ľudia, ale aj zamestnávatelia dokázali lepšie rozhodnúť pri výbere buď školy na štúdium, alebo pri výbere potom absolventov škôl do zamestnania. Informácia o tom, či zamestnanec školy pracuje na jednej škole, na troch alebo na piatich, je dôležitá preto, aby študent vedel, či mu tento pedagóg bude k dispozícii len na prednáškach alebo či aj na konzultačných hodinách napríklad. Ale tieto informácie chýbajú aj zamestnávateľom, ako som povedal, aj dokonca vedeniu škôl. Takže verím tomu, že zverejnenie časti registra pomôže slovenskému školstvu.
Ďalšia zmena spočíva v tom, aby mohol minister, zjednodušenie to poviem, vyjadriť pri žiadosti o schválenie novej vysokej školy vládou, aby minister mohol vyjadriť aj svoj nesúhlas. Takto to v minulosti nebolo podľa zákona a nútilo to ministrov k niekedy až bizarným opatreniam, niekedy minister jednoducho tú žiadosť nepredložil na vládu, aj keď zo zákona musel. Niekedy minister predložil na vládu, na vládu návrh, s ktorým sa nie celkom vnútorne stotožňoval. Takže po tejto zmene by minister mohol, mohol predložiť návrh na vládu v súlade so svojím presvedčením.
A tretia zmena už je len taká technická. Ide o to zosúladenie názvov žiadateľov, o súhlas s pôsobením súkromnej vysokej školy a s názvom tejto vysokej školy, pretože žiadateľ, samozrejme, nie je bežné, aby mal vo svojom názve slová vysoká škola alebo univerzita, kdežto názov vysokej školy, ktorý schváli vláda, takéto, takéto slová musí mať vo svojom názve. Doteraz to bolo tak, že v praxi sa stávalo, že vysoká škola sa volala inak ako žiadateľ, ktorý požiadal o vznik vysokej školy, a teda právne to spôsobovalo veľké problémy. Touto zmenou dosiahneme, že sa názvy zosúladia, a teda prax, prax bude bez týchto problémov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.2.2012 o 9:49 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:53

Ján Mikolaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Naozaj, k tomu, pán minister, že by bolo korektnejšie, keby ste to predložili ako vy, ako vlastný vládny návrh novely zákona o vysokých školách, pretože je to rozsiahla zmena zákona o vysokých školách. A po druhé, teda k upresneniu, je síce pravda, že Akreditačná komisia dáva stanovisko a minister ho musí poslať na vládu, ale nie je pravda, že vláda musí rozhodnúť kladne. Vláda môže rozhodnúť, a to sa aj v minulosti stávalo, že vláda rozhodla záporne. To znamená, že nedovolia zriadiť súkromnú školu. Takže toto, čo tu máte, nie je tak celkom presné, že umožňuje ministrovi dať aj záporné stanovisko, vláda, lebo minister je členom vlády, takže vláda aj doteraz mohla dať záporné stanovisko. Čo sa aj v minulosti dialo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2012 o 9:53 hod.

prof. Ing. CSc.

Ján Mikolaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:54

Mojmír Mamojka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... predseda. No, mrzí ma, prišiel som neskoro, lebo toto pašovanie do tejto novely som nepredpokladal, keby som tu bol skôr, tak vás, pán minister, argumentačne načnem inak. Počúvajte ma, prosím vás, buďte taký láskavý, urobte si poriadok v zásadných veciach. Zas mi tu nekorektným formálno-právne legislatívnym spôsobom, ale aj vecným, zapácha zákerný boj, úplne zbytočný, medzi verejnými a súkromnými školami s tým, že v dvoch minútach nemám na to priestor. Ale vyberiem z kontextu. Urobte si poriadok napríklad z hľadiska akreditácií a garancií doktorandského štúdia, habilitácie a menovacieho konania v situáciách, keď máte tam garantov a spolugarantov, ktorí sú päť rokov mŕtvi. Nie je to jeden. Kedy tam máte exotických garantov, ktorí v živote fakultu ani nevideli. A mne ide len o jedno. Majte konečne rovnaké kritériá a rovnaké hodnotenia na rovnaké kritériá. Ja som mal smolu, že aj s pánom poslancom Mikolajom sme sa možno neskoro stretli pri káve, s vami vôbec už to nestihnem. Ja som otvorene povedal, že je dosť racionálne a celkom múdrych myšlienok v tej uvažovanej novele zákona o vysokých školách, ktorú ste pripravili. Ja som vám to na chodbe povedal. Ale načo zas tieto poťaťahy? Načo je to dobré v liberálnej spoločnosti? Vy ste reprezentant liberálnej spoločnosti. Kedy si už uvedomíte, nech je tu korektná súťaž všetkých vysokých škôl, aj súkromných aj verejných navzájom, a nepoužívajte trápne direktívno-mocenské metódy na likvidáciu škôl, ktoré sa vám z určitých dôvodov nepáčia. Je to len o tom. Je tu boj o študenta, je tu, populačné ročníky aké sú, ja to chápem, je to aj pud sebazáchovy, ale aj toto, čo sa navrhuje, ale vytŕham z kontextu, lebo som prišiel pozde, moja chyba, chýba tu diskusia, chýba tu korektná súťaž. Ja som vytrhol z kontextu len garantov a spolugarantovanie, ktoré je, je tam džungľa! Pozrite sa na to. Ak to tak nebude, ja to dám na pranier v parlamente, v médiách i na akademickej pôde. A bude potom iná diskusia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2012 o 9:54 hod.

Dr. h. c. prof. JUDr. CSc.

Mojmír Mamojka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:56

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Pán poslanec, viete, že garantov má na starosti Akreditačná komisia. Pokiaľ poznáte konkrétne prípady, prosím, oznámte mi ich a budem okamžite konať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.2.2012 o 9:56 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:56

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja dokonca si myslím, že je mojou povinnosťou sa v tejto chvíli vyjadriť. Najprv len zareagujem na kolegyňu Obrimčákovú. Aj ja som dostal listy, ale problém je v tom, že je veľmi ťažko tento, túto vec, tie tituly riešiť v tomto prípade, aby sme uspokojili všetkých a bolo to aj v súlade so zákonom, pretože, áno, tých, ktorých sa to týka najviac, si chválili to, čo bolo platné v prijatom zákone v roku 2002, kde dostali titul ThDr. aj PhDr.. Ale tu zase namietli všetky ostatné vysoké školy, že to nie je spravodlivé, pretože za jedno štúdium jedni získavajú dva tituly. To poznáš. Takže ja si myslím, že toto riešenie zatiaľ, ktoré sa nám podarilo aj dohodnúť, je najlepšie, ale nehovorím, že bezchybné. To je prvá poznámka.
Druhá. Ja pokladám za povinnosť reagovať, pretože tie pozmeňujúce návrhy idú nad rámec novely a predkladateľ má povinnosť povedať, že či s nimi súhlasí, a ak by s nimi nesúhlasil, tak by sa o nich nemalo rokovať. Vzhľadom na to, že obsahove v zásade s týmito obidvoma pozmeňujúcimi návrhmi súhlasím, takže, áno, myslím si, že je v poriadku, ak budú zahrnuté teda a bude sa o nich aj hlasovať.
Chcel by som trošku zareagovať aj na to, čo hovoril kolega Mikolaj. Týka sa toho, tej žiadosti o zriadenie súkromnej vysokej školy. Je to tak, ako si to povedal. Jednoducho vláda rozhodovala a vláda rozhoduje a dokonca ani..., minister je povinný predložiť do vlády návrh, ale žiaden zákon nezaväzuje a nemôže ani zaväzovať ministra, aby hlasoval za návrh, s ktorým on osobne nesúhlasí. Čiže, ale je to v poriadku, tým, že je to takto ako čistejšie, súhlasím s tým, takže z toho pohľadu tie návrhy sú dobré. Ten návrh, ktorý sa týka tých zmien, dneska so špecifickými potrebami zavedený názor je osôb s postihnutím. Myslím, že špecifikuje detailnejšie starostlivosť o týchto ľudí, ktorá aj dnes v zákone je, len nie je tak podrobne rozpísaná a neustanovuje jednotlivé detaily. To si myslím, že naozaj môžeme urobiť, že to je v prospech ako ľudí, ktorí sú s postihnutím. Toľko, pán predseda, moje vyjadrenie.
Ďakujem pekne a, samozrejme, uchádzam sa o podporu cteného parlamentu pre návrh celého zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2012 o 9:56 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:00

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tento návrh zákona bol predložený ešte na jar minulého roku, ešte v blahých časoch koaličnej spolupráce, takže bol predložený štyrmi poslancami zo štyroch koaličných klubov. Okrem mňa to boli pán poslanec Dostál za klub MOST - HÍD, pán poslanec Krnáč za klub SaS a pani poslankyňa Žitňanská za klub KDH. Bol to pre mňa a je to príklad toho, čo sme spolu mohli dokázať a v niektorých rokoch sme aj dokázali v prípade iných zákonov, a verím a dúfam, že dnes sa nám podarí ešte aj tento, toto konkrétne zlepšenie dokončiť. Nebudem zdržovať.
V prvom čítaní bola vecná diskusia o povahe zákona. Chcem povedať, že jeho hlavným cieľom nie je ani tak zásadne meniť procesy administratívneho charakteru, ako skôr výrazne zvýšiť množstvo informácií poskytovaných v súvislosti s fondmi Európskej únie, ako aj upraviť niektoré otázky konfliktu záujmov a rozhodovania tak, aby nemohli vznikať pochybnosti.
Tento návrh zákona bol prerokovaný výbormi, ktoré ho všetky, všetky podporili. Boli zatiaľ k nemu prijaté zmeny, ktoré sú podľa mňa úplne, úplne v poriadku, a preto si myslím, že, že ho môžeme, môžeme schváliť bez zásadnejších problémov, a dovoľujem si vás týmto požiadať o podporu a spoluprácu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2012 o 10:00 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:02

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu k predmetnému návrhu zákona. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 2. júna 2011 č. 495 pridelila tento predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Všetky výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 15. júna 2011, je to uznesenie č. 233, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet uznesením zo 14. júna 2011 č. 187, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením zo 16. júna 2011 č. 150 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport uznesením zo 16. júna 2011 č. 73.
V časti IV. v spoločnej správe je potom uvedených šesť návrhov pozmeňujúcich a doplňujúcich s tým, že gestorský výbor odporúča o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať tak, že o bodoch 1 až 5 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť a o bode 6 hlasovať samostatne, teda s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v bode 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave na gestorskom výbore k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov schváliť.
Pán predseda, prosím, otvorte diskusiu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.2.2012 o 10:02 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:06

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený kolega, budem stručný. Keďže je to jedna z tých noviel, ktoré boli odkladané od júna, tak musím predložiť pozmeňovací návrh posúvajúci účinnosť, keďže pôvodná účinnosť bola 1. septembra. Dovoľte mi teda predniesť tento pozmeňujúci návrh v nasledovnom znení:
V čl. I v 13. bode v nadpise sa slová "od 1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "od 1. marca 2012".
Bod 2. V čl. I v 13. bode v § 46ab ods. 1 až 4 sa slová "do 31. augusta 2011" nahrádzajú slovami "do 29. februára 2012".
Bod 3. V čl. II sa slová "1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "1. marca 2012".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2012 o 10:06 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video