28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2012 o 10:54 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, ja rozumiem, čo, predkladateľom, čo chcú docieliť. To je, to je veľmi zrejmé, ale nemôžem vôbec súhlasiť s formou, ako to chcú urobiť. Ja by som nemal výhrady voči tej represii, ktorú tam navrhujete, ale predtým by som bol rád, keby štát vytvoril podmienky na prácu pre týchto ľudí, ponúkol im tú prácu, a keď to oni odmietnu, prosím, nech nasleduje represia. S tým nemám problém. Ale hneď len pristúpiť k tomu a dať všetkých do jedného vreca, pretože on jednoducho tú prácu si nemá kde nájsť, a pritom, že v súčasnosti už vyše štyristotisíc ľudí nemá prácu a z toho vyše dvestotisíc ľudí už vyše roka nemôžu nájsť prácu, a vy idete takýmto spôsobom ukracovať rodiny, aj keď mnoho z tých rodičov by si zaslúžilo možno päť po zadku, lebo sa nestarajú o deti.
A v čom ja vidím najväčší problém, že tým budú trpieť deti. Deti sa nepýtajú na svet a nepýtajú sa, nevyberajú si rodinu. Skúste tam nájsť inú formu, ako by tie finančné prostriedky boli využité v prospech detí a potom by som možno s vami, s vami aj súhlasil. Ale za takúto formu, ako to teraz pripravujete, len škrty a represie, nič nepomôžeme tým ľuďom a naozaj, ja sa bojím toho, čo hovorila aj kolegyňa Vaľová, že takíto ľudia budú prinútení, žiaľ, na iný spôsob života, a to iné nechcem charakterizovať, čo môže nastať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2012 o 10:54 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:55

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže veľmi krátka reakcia. Áno, tú prácu je dobré hľadať a nachádzať a vieme, že to neni ľahké, pretože sa jedná o ľudí zväčša buď úplne bez kvalifikácie alebo s nízkou kvalifikáciou, a vieme, aká je ekonomická situácia. A preto je veľmi podivuhodné, že tuším predvčerom pani Tomanová ostro vystúpila proti projektu vodozádržných a protipovodňových opatrení, ktoré práve dáva prácu zatiaľ sedemtisíc sedemsto ľuďom prevažne tohto typu. Ja som si prešiel tie dediny mnohé, kde sa tieto projekty vykonávajú, a nielenže robia nesmierne užitočnú prácu, ktorá nie je zbytočná a ktorá ochraňuje občanov, ich majetok a majetok obcí pred mnohomiliónovými škodami, ale dáva to prácu týmto ľuďom. Takže my sa snažíme a nachádzame, ako takýmto ľuďom dať prácu, ale jednoducho funguje, keď je, a to, to sa ukázalo aj pri týchto prácach, keď je vyšší príjem zo sociálnych dávok, tak ani na tieto práce nechceli nastúpiť. Darmo, že bola práca. Lebo je to logické. Vy by ste sa chovali v zásade veľmi podobne. Keď máte zabezpečený príjem bez toho, že by ste museli chodiť do práce, a ten príjem je rovnaký alebo dokonca vyšší, ako keby ste do tej práce išli, no tak by ste pracovať nešli. Veď to je na hlavu postavené, to je choré a treba to zmeniť.
Skryt prepis

3.2.2012 o 10:55 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:16

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. V rozprave k návrhu predmetného zákona vystúpili včera jedenásti poslanci, z nich traja, ktorých uviedol aj pán predseda Národnej rady, podali pozmeňujúci a doplňujúci návrh, a to pani poslankyňa Vitteková, ktorá predložila sedem doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov, ktoré rozširujú personálnu pôsobnosť návrhu zákona a v nadväznosti upravujú súvisiace zákony.
Poslanec Somogyi, ktorý navrhol zmeniť účinnosť navrhovaného zákona od 1. marca 2012 a poslanec Kollár, ktorý navrhol v prvom bode návrhu zákona vypustiť slová "člen vlády Slovenskej republiky".
Možno preto pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, tak ako odporučil gestorský výbor.
Navrhujem, aby sme potom hlasovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch poslancov v poradí, v akom boli prednesené s tým, že informujem aj o tom, že tieto poslanecké návrhy nekolidujú s bodmi zo spoločnej správy.
Ďalej potom po hlasovaní o týchto návrhoch predložím ďalšie návrhy na postup v hlasovaní.
Skryt prepis

3.2.2012 o 11:16 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:24

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Navrhujem, aby sme hlasovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, tak ako odporučil gestorský výbor, a to spoločne o bodoch 1, 2, 4, 5, 6 a 7 s návrhom schváliť.
Skryt prepis

3.2.2012 o 11:24 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:24

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Prosím, dajte hlasovať osobitne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Kľud, páni poslanci.


Dubovcová, Jana, poslankyňa NR SR
... osobitne o treťom bode s návrhom neschváliť.
Skryt prepis

3.2.2012 o 11:24 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:24

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Ďalej navrhujem, pán predseda, aby sme hlasovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch poslancov, pričom potrebujem informáciu od pani poslankyne Vittekovej, ktorá nenavrhla spôsob hlasovania, pritom podala sedem pozmeňujúcich návrhov, aby nám navrhla, ako máme hlasovať.
Skryt prepis

3.2.2012 o 11:24 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:24

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ja by som poprosila, aby sme o bode jedna, tento vyňali na samostatné hlasovanie a ostatné spoločne.
Skryt prepis

3.2.2012 o 11:24 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:24

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predseda, navrhujem, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Vittekovej, ktorý podala pod bodom 1.
Skryt prepis

3.2.2012 o 11:24 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:24

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Navrhujem, aby ste dali hlasovať o ďalších šiestich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pani poslankyne Vittekovej spoločne.
Skryt prepis

3.2.2012 o 11:24 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:24

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prosím, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Prosím o kľud, páni poslanci.

Dubovcová, Jana, poslankyňa NR SR
... poslanca Somogyiho. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, pán poslanec.


Dubovcová, Jana, poslankyňa NR SR
Návrh sa týka účinnosti zákona.
Skryt prepis

3.2.2012 o 11:24 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video