7. schôdza

12.10.2010 - 26.10.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.10.2010 o 17:19 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:19

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dajte, prosím, hlasovať o postúpení zákona do druhého čítania. Ide o vaše matky a vašich otcov možno.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2010 o 17:19 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:19

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2010 o 17:19 hod.

JUDr.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:19

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že návrh zákona prerokujú v druhom čítaní určené výbory do 24. novembra 2010 a gestorský výbor do 26. novembra 2010.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2010 o 17:19 hod.

JUDr.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:19

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás oboznámil s návrhom výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku, ktorý máte uvedený v tlači 88.
Na 4. schôdzi sa konala voľba predsedu a dvoch členov dozornej rady. Vzhľadom na to, že nebol zvolený predseda Dozornej rady Fondu národného majetku, konala sa na 5. schôdzi opakovaná voľba. Keďže ani v tejto voľbe nebol zvolený predseda dozornej rady, je potrebné vykonať novú voľbu.
Na základe listu predsedu výboru adresovaného predsedom klubov poslancov Národnej rady boli v stanovenom termíne na výbor doručené dva návrhy.
Výbor tieto návrhy prerokoval na svojej 7. schôdzi. A uznesením konštatoval, že navrhnutí kandidáti, pán Ing. Branislav Bačík a pán Ing. Ľubomír Neslušan, spĺňajú predpoklady ustanovené v § 38 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Výbor vo svojom uznesení odporučil vykonať voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku podľa volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením 6. septembra 2006.
Ak nebude predseda zvolený, výbor odporúča vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu. Do opakovanej voľby postúpia všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2010 o 17:19 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:19

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Podľa ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Súdna rada Slovenskej republiky volí sudcov disciplinárneho súdu z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky a Národnou radou Slovenskej republiky. Všetky oprávnené subjekty predkladajú dvojnásobný počet kandidátov na počet sudcov disciplinárneho súdu.
Šiestim sudcom disciplinárneho súdu zvoleným na základe návrhu Národnej rady Slovenskej republiky končí trojročné funkčné obdobie v októbri 2010. Súdna rada Slovenskej republiky požiadala Národnú radu o navrhnutie 12 kandidátov.
Za kandidáta môže byť zvolený sudca a iná osoba, pokiaľ spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
V určenom termíne oprávnené subjekty predložili 21 návrhov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady na 12. schôdzi 19. októbra 2010 návrhy prerokoval. Uznesením č. 48 konštatoval, že navrhnutí, ktorých majú uvedených všetci poslanci v rozdanej tlači, spĺňajú podmienky ustanovené v § 119 ods. 4 a 6 citovaného zákona. Odporučil vykonať akt voľby podľa volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady zo 6. septembra 2006 č. 61 a v súlade s ním navrhol ďalší postup, pokiaľ nebude zvolený požadovaný počet, podľa čl. 15 ods. 2 volebného poriadku vykonať opakovanú voľbu, a do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení, pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci nezvolení kandidáti, ktorí majú rovnaký počet hlasov, podľa čl. 16 volebného poriadku potom vykonať novú voľbu. Do novej voľby možno navrhnúť kandidátov, ktorí neboli zvolení vo voľbe ani v opakovanej voľbe.
Rozhodnutie výboru platí pri každej novej voľbe.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2010 o 17:19 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:39

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som sa rád opýtal, akým spôsobom bolo uvedené usporiadanie kandidátov v súčasnej voľbe, a myslím, že to ani pri uvádzaní kandidátov nebolo vysvetlené, pretože nepovažujem za korektné, že títo kandidáti neboli uvedení v abecednom poradí. Inými slovami, to budí dojem, že my si zvolíme prvých dvanástich a tí ostatní kandidáti, to je úplne jedno. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

20.10.2010 o 17:39 hod.

JUDr.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:39

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol v prvom čítaní poslanecký návrh zákona, ktorý predkladám spolu s mojimi kolegami pánom Poliačikom, pani Žitňanskou a pánom Osuským. Ide v podstate o novelu zákona o vysokých... (Ruch v sále.)
Skryt prepis

20.10.2010 o 17:39 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:47

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Poprosím vás o vyhlásenie prestávky, pán predsedajúci, pretože niektorí sme prihlásení do rozpravy k tomu bodu a zároveň sme overovateľmi. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2010 o 17:47 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:48

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Panie poslankyne, páni poslanci, hostia na balkóne a poslanci Sniny, poprosím vás, aby ste venovali pozornosť rokovaniu 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Dostal som informáciu od volebnej komisie, skrutátorov, že výsledky tajnej voľby sú v tejto chvíli známe. Preto by som poprosil, aby poverený člen Národnú radu informoval o výsledku tajnej voľby. Potom budeme pokračovať v prerokovávaní zákona, ktorého navrhovateľmi sú páni poslanci a ktorý predkladá v mene skupiny poslancov pán poslanec Beblavý. (Hlas poslanca.) Pán poslanec Muránsky, vy ste poverený oznámiť výsledky voľby? Poprosím vás, keby ste... (Hlasy v sále.)
Panie poslankyne, páni poslanci, udeľujem slovo pánovi poslancovi Poliačikovi. A, pán poslanec, prosím vás, aby ste informovali o výsledku tajnej voľby k

návrhu na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky

a k

návrhu na voľbu kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu.

Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.10.2010 o 17:48 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:49

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Mám tu česť informovať o výsledkoch tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorá sa konala dnes.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 146 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 146 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku 146 poslancov odovzdalo hlasovacie lístky, z nich bolo 16 neplatných.
Zo 130 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri Branislavovi Bačíkovi hlasovalo za 100 poslancov, proti 19 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov, pri Ľubomírovi Neslušanovi hlasovalo za 14 poslancov, proti 90 poslancov, zdržalo sa 26 poslancov.
Keďže na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní za predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku bol zvolený Branislav Bačík.
Mám tiež tú česť informovať o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu, ktorá sa konala 20. októbra 2010.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 146 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 146 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu všetci odovzdali hlasovacie lístky a zo 146 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 19 neplatných a 127 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za sudcov disciplinárneho súdu nebol zvolený ani jeden z kandidátov na základe toho, že ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičný počet hlasov zo všetkých hlasov, ktorí sa zúčastnili na tejto voľbe.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.10.2010 o 17:49 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video