7. schôdza

12.10.2010 - 26.10.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2010 o 16:48 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:48

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja by som chcela len povedať, že vlastne neviem, na čo pán poslanec reagoval, pretože dôvodová správa presne hovorí, aká je skutková podstata tohto trestného činu. A hovorí sa tam o úmysle, nemôže ísť ani o prípravu. Je to úplne jasné. Dôvodová správa zodpovedá tomu, čo navrhujú naši poslanci. Takže, prosím, ja viem, že ste chceli oponovať, len, bohužiaľ, nedáva to zmysel. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2010 o 16:48 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:49

Rafael Rafaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pôvodne som si myslel, že bude väčšine kolegov zrejmé, o čo v danej novele ide. A keďže vystúpil pán poslanec a dal návrh, aby sa o norme v rokovaní nepokračovalo, tak si považujem za potrebné osvetliť niektoré skutočnosti, ktoré namietal.
Každému je zrejmé, že je tu spoločenská nebezpečnosť takéhoto konania. Každému je rovnako zrejmé, že ak niekto pretočí tachometer, teda smerom nadol, a urobí to s úmyslom pri predaji obohatiť seba a poškodiť iného, ide o dokonaný trestný čin.
Novela rieši trestnoprávne dopady, pretože ide o riešenie skutkovej podstaty činu, a nerieši technické alebo iné riešenia, ktoré možno sa neskôr zavedú, ale budú aktuálne len pri nových moderných vozidlách.
Tento návrh je veľmi podobný tomu, aký je v Nemecku, pán kolega. Asi by bolo si dobré pozrieť aj tam, ako je to definované. Čiže nijako sa nevymyká z tých štandardov, ktoré sú, ako som to zdôraznil, vážení kolegovia, v Nemecku, vo Veľkej Británii, v Belgicku, vo Francúzsku, v Spojených štátoch. Tam je to možno vo väčšom rozsahu, čo sa týka objemu financií, ale u nás to nadobúda obludné rozmery.
A pripadá mi naozaj divné, pán kolega, že týmto vlastne nepriamo chcete podporiť to množstvo inzerujúcich firiem, ktoré si aj zakúpili softvér a know-how na pretáčanie tachometrov. A je zrejmé, že to nerobia len preto, aby mal niekto dobrý pocit, že sa vozí na novom aute a bude si každý týždeň pretáčať kilometre na svojom vlastnom motorovom vozidle. Je každému zrejmé, kto logicky a normálne rozmýšľa, že je tam úmysel, úmysel zvýhodniť seba a tým pádom pri predaji poškodiť druhého. V dôvodovej správe je to podľa mňa veľmi pregnantne napísané. Mohla byť širšia, ale ja osobne považujem dôvodové správy takéhoto rozsahu za nadbytočné, pretože sme legislatívci, ktorí už môžu mať nejakú prax, a je zrejmé, o čo v podstate ide. Prečítam vám výrok Róberta Zrubáka z Technickej služby kontroly originality: „Stáčanie kilometrov je v zahraničí trestný čin. U nás to zatiaľ tak nie je.“ Takisto je to kritika na legislatívu, že sme neboli doteraz schopní prijať podobnú právnu normu.
Takže ja vás prosím, vážení kolegovia, aby ste sa pokúsili o niekoľko minút odosobniť od politických tričiek, posunuli tento pragmatický a spoločensky opodstatnený návrh do druhého čítania. A ak máte, pán kolega alebo iní, návrhy na textové zmeny, tak predsa v druhom čítaní je tu priestor vo výboroch alebo v pléne, aby ste, ak máte nejaké lepšie textácie alebo precizácie, s tým prišli. My sa ako navrhovatelia nebránime tomu, ale pripadá mi to naozaj dosť neseriózne aj vzhľadom na to množstvo poškodených, ktorí sú tu, a usmievajúcich sa tých, ktorí z tohto konania majú vlastný biznis a prospech, nad neschopnosťou legislatívy riešiť tento negatívny jav tak ako v iných vyspelých štátoch. Ďakujem a dúfam, že ste ma pochopili.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.10.2010 o 16:49 hod.

Mgr.

Rafael Rafaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:54

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len v krátkosti na to, čo odznelo v rozprave. Pán poslanec Laurenčík mal prejav rozdelený na dve časti. V prvej uvádzal nedostatky tejto právnej úpravy aj v tom, že, parafrázujem, ten trestný čin spácha aj ďalší a ďalší nadobúdateľ toho osobného motorového vozidla, ktoré bude mať pretočený tachometer, a v druhej časti pán poslanec uvádza, že na spáchanie tohto trestného činu je nevyhnutné preukázať subjektívnu stránku teda úmysel spáchať tento trestný čin. A mám za to, že jedno s druhým sa vylučuje, pretože pokiaľ druhý, tretí, štvrtý nadobúdateľ v rade nejakým nedopatrením a, samozrejme, jeho vlastným nešťastím nadobudne osobné motorové vozidlo s pretočeným tachometrom, nemá o tom vedomosť a ďalej prevádza toto vozidlo, tak z toho titulu, že ide o úmyselný trestný čin, takýto trestný čin nemôže aj spáchať. To znamená, že určite to nie je nedostatkom tejto právnej úpravy. Mám za to, že je to možno nepochopením týchto paragrafov. Ale na druhej strane vzhľadom na tú závažnosť, ktorá je v súčasnosti pri obchodovaní s osobnými motorovými vozidlami, je to reakcia právnou úpravou, ktorá je do istej miery logická, zaužívaná v iných štátoch a možno hodna toho, aby bola posunutá do druhého čítania. Ale takýto nedostatok určite nemá. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2010 o 16:54 hod.

JUDr.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:54

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Konštatujem, že v rozprave vystúpili piati poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a boli podané 2 procedurálne návrhy, ktoré podala pani poslankyňa Tomanová a pán poslanec Ondruš.
Takže poprosím najprv dať hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Tomanovej, ktorá navrhla o návrhu zákona nepokračovať v rokovaní.
Skryt prepis

20.10.2010 o 16:54 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:54

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Teraz, prosím, dajte hlasovať o druhom procedurálnom návrhu navrhnutý zákon vrátiť na dopracovanie.
Skryt prepis

20.10.2010 o 16:54 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:54

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Teraz prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.
Skryt prepis

20.10.2010 o 16:54 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:54

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Ďalej, prosím, dajte hlasovať o pridelení zákona výborom, a to ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výboru pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby ho prerokovali výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, do 24. novembra a gestorský do 26. novembra.
Skryt prepis

20.10.2010 o 16:54 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:16

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predsedajúci, hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie

20.10.2010 o 17:16 hod.

Ing.

Ján Počiatek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:19

Peter Pelegrini
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.10.2010 o 17:19 hod.

Ing.

Peter Pelegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:19

Viliam Jasaň
 

Vystúpenie v rozprave

20.10.2010 o 17:19 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video