23. schôdza

3.9.2013 - 25.9.2013
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:12 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ja by som chcela požiadať o predloženie Analytickej štúdie o súčasnom stave a vývoji zmien usporiadania vlastníckych vzťahov a vlastníckych štruktúr v Slovenskom plynárenskom priemysle.
Zdôvodnenie: Pre nejednoznačnosť a nejasnosť oficiálne a mediálne odprezentovaných informácií o raste zadlženosti v SPP, čo môže mať celoplošný negatívny dopad na vývoj spotrebiteľských cien, som sa opakovane pokúšala zorganizovať a predložiť návrh na vykonanie poslaneckého prieskumu. Ani dnes mi opakovane v tom, vo výkone tohto poslaneckého prieskumu nebolo umožnené získavať oficiálne zdroje informácií pre toto zisťovanie, a preto navrhujem, aby do programu rokovania bol zaradený tento bod spojený s analytickou štúdiou o súčasnom stave a vývoji situácie v SPP.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:12 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, žiadam doplniť program 23. schôdze o nasledovné dva body.
Po prvé, správu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície Ľubomíra Vážneho o kvantifikácii objemu verejných zdrojov, ktoré bude musieť Slovenská republika zaplatiť orgánom Európskej únie v rámci tzv. revízií. Po b) správu o kvantifikácii objemu finančných prostriedkov, ktoré nebudú zo strany Európskej únie preplatené v rámci čerpania eurofondov.
Druhý bod, predloženie správy podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra o spôsobe zdrojového krytia hore uvedeného výpadku zo štátneho rozpočtu.
Zdôvodnenie: Podľa zverejnených informácií priamo zo strany podpredsedu vlády Ľubomíra Vážneho toto riziko sa kvantifikuje v rozsahu od 40 do 100 mil. eur. Dokonca sa objavujú informácie o stovkách miliónov eur, čo vážne ohrozuje rozpočet na rok 2014 a Národná rada by mala o tom rokovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:13 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Mária Ritomská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Dobrý deň, ja by som chcela, pán predseda, doplniť do bodu programu na základe súčasnej politickej situácie bod, v ktorom by Národná rada sa vyjadrila a odsúdila násilie a o aktoch terorizmu proti kresťanom v Sýrii a Egypte zo strany rôznych teroristických skupín a prenasledovaným kresťanom a vyjadriť im solidaritu.
Zároveň požiadať ministra zahraničných vecí, aby predložil Národnej rade možnosti, ktoré má Slovenská republika ako členský štát Európskej únie a NATO a nezávisle od jeho členstva, aby teda sme podporili tento, túto, toto vyjadrenie v boji proti, v boji proti násiliu a pomoci kresťanom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:14 hod.

JUDr.

Mária Ritomská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:29

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, v zásade vy môžte odhlasovať, že vás nezaujíma ako firma, v ktorej pôsobil váš štátny tajomník, zdiera invalidných dôchodcov na východe Slovenska. Môžte. Môžte odhlasovať, že Zem je rovná, ale ergo to ešte neznamená, že to je pravda. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec, dajte nejaký procedurálny návrh...

Hlina, Alojz, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Dávam návrh. Dávam návrh.

Paška, Pavol, predseda NR SR
... Už ste tu dosť dlho, aby ste sa mohli aspoň elementárne veci naučiť.

Hlina, Alojz, poslanec NR SR
Pán predseda, dohovorím. Uznesením bolo jasne schválené na predchádzajúcej, teda keď bola správa... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec, dajte nejaký procedurálny návrh, o ktorom budeme hlasovať.

Hlina, Alojz, poslanec NR SR
Ten návrh teraz dávam, prosím vás, že tá správa má odznieť, o Gorile, má odznieť v parlamente. Vy ste teraz odhlasovali, nechápem, čo ste odhlasovali. Ja vám garantujem, pán predseda, vy si môžte odhlasovať, že Zem je rovná, ale ešte to nie je pravda. Tú správu o Gorile... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Skúste dať niečo, o čom by sme mohli hlasovať.

Hlina, Alojz, poslanec NR SR
Tú správu o Gorile prednesiem ja, zvážim za to, kedy bude správne ju predniesť a dokonca ju aj celú prečítam. Nech ľudia vedia. Vy môžte zakázať, aby tu niekto predniesol tú správu, ale zakážte mne, aby som ju tu predniesol... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec, skúste dať o niečom hlasovať.

Hlina, Alojz, poslanec NR SR
A ja vám garantujem, že ju prednesiem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:29 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:30

Mária Ritomská

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:52

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, chcel by som dať do zápisu hlasovanie č. 27, parlamentná tlač 558, pomýlil som sa, zdržal som sa hlasovania, chcel som hlasovať za.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:52 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:52

József Nagy
Skontrolovaný text
Ja by som vás poprosil o to isté, to hlasovanie 27, ja som nestlačil gombík tiež za.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 13:52 hod.

Ing.

József Nagy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:01

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. Vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Teraz predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného zákona, ktorý bol vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Na základe uvedeného predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 11. júla 2013 č. 581 pridelil predmetný zákon na opätovné prerokovanie výborom, určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie.
V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone vrátenom prezidentom Slovenskej republiky tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory rokovali o nasledovnej pripomienke uvedenej v časti III rozhodnutia prezidenta republiky a v časti, ktorá je zverejnená v časti II spoločnej správy, ktorú máte k dispozícii v písomnej forme.
Opätovne prerokovaný zákon odporučili oba výbory schváliť v pôvodnom znení, a to: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 27. augusta 2013 pod číslom 278 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením z 27. augusta 2013 uznesením č. 99.
Gestorský výbor uznesením č. 104 z 3. septembra 2013 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky schváliť v pôvodnom znení.
Výbor ma poveril, aby som ako spoločný spravodajca výborov podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania vo výboroch.
Pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

3.9.2013 o 14:01 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:05

Ľuboš Martinák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne a páni poslanci, vážení ostatní prítomní, Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 26. júna 2013 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky ho vrátil Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky (rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 2407-2013-BA).
Na základe uvedeného predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 598 zo 17. júla 2013 rozhodol, že podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ho prideľuje na prerokovanie jednotlivým výborom, určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie.
V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone vrátenom prezidentom Slovenskej republiky tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zo 17. júla 2013 č. 2407-2013-BA uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Ak Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schváli, navrhol schváliť túto zmenu v čl. III, ktorý znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014."
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval uvedený zákon a rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky zo 17. júla 2013 č. 2407-2013-BA a uznesením č. 279 z 27. augusta 2013 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky prerokúvaný zákon opätovne schváliť v pôvodnom znení s touto pripomienkou: Čl. III znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014."
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval vrátený zákon z 26. júna 2013 dňa 27. augusta 2013. Výbor neprijal platné uznesenie, pretože návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 13 poslancov výboru bolo prítomných 10 poslancov, za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci a 5 poslanci boli proti.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor rokoval dňa 3. septembra 2013 a zaujal k pripomienke toto stanovisko:
Pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v III. časti jeho rozhodnutia:
1. Nesúhlasí s návrhom pána prezidenta neprijať zákon ako celok.
2. Ak Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schváli, navrhuje schváliť túto zmenu: Čl. III znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014."
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky opätovne schváliť s prijatou zmenou účinnosti zákona.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky bola schválená uznesením výboru č. 174 z 3. septembra 2013.
V citovanom uznesení výboru poveril ma ako spoločného spravodajcu výborov informovať Národnú radu Slovenskej republiky v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania gestorského výboru a odôvodniť návrh a stanovisko výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

3.9.2013 o 14:05 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:13

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ospravedlňujem sa.
Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, v súčasnosti prechádza Afganistan procesom odovzdávania zodpovednosti za bezpečnosť a správu krajiny do rúk samotných Afgancov, ktorý by mal byť ukončený do konca roku 2014, čo je aj dátum ukončenia operácie ISAF.
Slovenská republika sa do operácie ISAF zapája v počte 252 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, a to prostredníctvom účasti v provinčných rekonštrukčných tímoch, vo veliteľstvách operácie ISAF, operačných a výcvikových tímoch Národného podporného prvku, strážnych jednotiek a tímu na odstraňovanie výbušných systémov.
Predkladám vám na schválenie materiál týkajúci sa zmeny mandátu príslušníkov ozbrojených síl v operácii ISAF, ktorého cieľom je v súlade s postupným ukončovaním operácie ISAF a naplnením poslania poradných a rekonštrukčných tímov ukončiť pôsobenie oboch poradných tímov ozbrojených síl Slovenskej republiky, provinčného rekonštrukčného tímu a tímu na odstraňovanie nástražných výbušných systémov.
Materiál zároveň navrhuje vyslanie zdravotníckeho tímu do poľnej vojenskej nemocnice na základni Kabul International Airfield v spolupráci s Armádou Českej republiky na základe dvojstrannej dohody.
Predkladaný materiál bol schválený vládou Slovenskej republiky 21. augusta 2013 a následne bol predmetom rokovania Zahraničného výboru a Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážená pani predsedajúca, poslankyne, poslanci, týmto vás žiadam o prerokovanie a vyslovenie súhlasu s predloženým návrhom.
Ďakujem.
Skryt prepis

3.9.2013 o 14:13 hod.

JUDr.

Martin Glváč

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video