23. schôdza

3.9.2013 - 25.9.2013
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.9.2013 o 18:47 hod.

Ing.

Milan Panáček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:47

Milan Panáček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), tlač 545, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 654 z 19. júna 2013 pridelila vládny návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), tlač 545, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 264 z 27. augusta 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 199 z 27. augusta 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 108 z 22. augusta 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 99 z 27. augusta 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 89 z 27. augusta 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 12 poslancov, za návrh predmetného uznesenia hlasovali 6 poslanci, 6 poslanci sa zdržali hlasovania a hlasovali všetci poslanci.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe a máte ich k dispozícii.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 40 a 42 až 48 s odporúčaním gestorského výboru schváliť, hlasovať o bode 41 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), tlač 545, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 115 z 3. septembra 2013.
Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu. Zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď podľa § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončil som, pani predsedajúca.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.9.2013 o 18:47 hod.

Ing.

Milan Panáček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:55

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, nebol by som vystúpil, keby to vyzeralo, že to stihnete, pán minister, ale trošku sa tu zohralo, lebo ináč to by bol pomaly rekord, 16 zákonov odpáliť za 4 hodiny, to je možno aj rekord tejto Národnej rady, že fakt sa čudujem. A na jednej strane takú malú poznámku si dovolím, že v zásade sú dve možnosti, buď rezignovali, lebo žiaden titán žiaden boj nespustil, buď rezignovali na to, že idú bojovať a hovoriť, že prečo tie vaše návrhy sú zlé a v čom sú zlé, alebo je to tak, že sú dobré a nemali čo vyčítať. Len potom je namieste otázka, ktorú by si mali položiť občania, že prečo tie zákony tu už neboli dávno. No.
Toto naozaj, ale takú malú úvahu som si dovolil po sledovaní tohto, naozaj to bolo, jak šruba, pán minister, to išlo a boli by ste to stihli, keby tuná pán Sulík sa nezobudil ku koncu, a predsa len niečo nepovedal, by ste to boli dneska stihli.
Ja k tomu e-Governmentu veľmi kratučko chcem povedať, ja som tu vystúpil, v zásade aj u nás na výbore. Ja mám obavu, keď my ašpirujeme byť niekde najlepší a prví a neviem jakí, ono to vždycky nedopadlo dobre. Takže akékoľvek experimentovanie, akýkoľvek prístup ? la pápežskejský od pápeža vyjadruje mierne obavy, hej, vzhľadom na skúsenosti, ktoré máme, že to dopadlo všelijako.
V krátkosti spomeniem, IDS-ko, dobrý úmysel na začiatku, aby keď niekto nabúra, aby to niekde zavolalo, čo my sme dokázali vytunovať do detailu, že sme tam prepašovali všetky predprípravy na to, aby potom, keď bude treba urobiť mýto pre osobné autá, aby sa už dalo povedať, však už je to v tom zákone, to už len dokončujeme to, čo sme začali v tom procese pred dvoma alebo troma rokmi, uvidíme, jak to príde.
E-health, či aj, ospravedlňujem sa za, za, prípadne za prízvuk, ale tiež Európa hovorí o rozsahu, hovorí o rozsahu, či pacientsky sumár a v akom rozsahu, ale tu táto krajina bezmedzných možností uzákoní e-health v podobe zdravotnej, chorobopisu na internete. Dokonca tu, ešte keď to ministerka hovorila, tak vravela, že jak to kto ide skenovať, tie chorobopisy, dozadu, rozumiete. Len to tým ľuďom ste zabudli povedať, hej, zabudlo sa povedať, že im chcete skenovať chorobopisy, lebo teoreticky by s tým niekto mohol mať možno aj problém a mať pocit, že to je dosť jeho súkromná vec. Ústava niečo o takom niečom hovorí, že či je možné zhromažďovať. No však ale tu sa pýtať netreba, však tuná viete schváliť aj vec, ktorú, že Zem je rovná, a kľudne si to odhlasujete.
A posledné, čo poviem, tiež v lajne toho, že je to teda čarovné len napĺňanie nejakých aproximácií, nejakej vyhlášky Komisie, čipovanie psov. Znova Únia hovorí alebo chcela, dobre myslela na začiatku, že prechádzajú, áno, ale my ideme aj vrabce čipovať. A čo som tým, chcem povedať, pán minister, že toto mám obavu, že toto môže byť niečo podobné, že dobrý úmysel na začiatku skončí v niečom, čo bude stáť strašne veľa peňazí, v praxi to budú štyri cédečká alebo dévedéčka, nulová nejaká využiteľnosť, alebo minimálna využiteľnosť, ale peňazí to bude stáť hrúza. Ale možno preháňam, možno hyperbolizujem, nevylučujem, že možno nejaký úžitok z toho bude.
Avšak keby som vám mohol poradiť, a tým skončím, poradím vám tam jednu aplikáciu, a to sa chytím toho, čo ste povedali, že nerobíte nominácie, tak jak teda boli zvykom, politické. Prosím vás, dajte tam nejakú aplikáciu, ktorá vám vyhodí nejakú funkciu a jej nejakú genézu v čase a v priestore a prípadne cez politickú príslušnosť, aby sme sa dozvedeli, že naozaj je to pravdou. Toť by pravdou bolo, abo ako sa to dozvieme.
Dnes sa ku mne dostali informácie, že na Orave priestor, ktorý, kde ľudia sú bytostne spätí s pôdou a trvajú na ňom, tak od zajtra by údajne mal šéfovať Pozemkovému fondu na Orave otec jedného vášho poslanca, pána Martvoňa, ktorého(ktorý), ja si dovolím tvrdiť, sa pôde rozumie asi tak ako ja venezuelskej kinematografii. Ale zdá sa, že jeho kvalifikácia, že je otcom vášho poslanca, je pre to, aby narábal s pôdou, ku ktorej Oraváci (poz. red.: správne má byť "Oravci") majú bytostný vzťah, je pre túto chvíľu postačujúce.
Ako uznáte, pán minister, je to trošku mimo lajnu, ale je to mimo aj váš rezort, nehovorím, hej. Ale, viete, keby ste to brali komplexne, tak skúste prípadne aj v iných rezortoch hovoriť, že či by nebolo potrebné, aby sa doznalo týchto slov, ktoré ste tu vy teraz pertraktovali. A ja tomu držím palce a fandím, že by to tak naozaj bolo.
Takže, vážení Oraváci (pozn. red.: správne má byť "Oravci/Oravčania"), tí, ktorí to pozeráte, vyzerá to tak, že od stredy vám bude vládnuť pôde na Orave človek, ktorého kvalifikáciou je to, že je otcom vládneho poslanca za SMER Antona Martvoňa, čo vyzerá, že pre túto chvíľu v tejto krajine stačí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.9.2013 o 18:55 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:01

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcem reagovať stručne a vecne. V plnej miere zdieľam to, čo povedal pán poslanec Hlina, pretože ja rovnako si myslím, že tým eminentným záujmom o podporu a realizáciu rôznorodých informačných systémov, či v zdravotníctve, či v doprave, predbiehame dobu. Ja si rovnako myslím, že čo sa týka inštitucionálneho sveta, kľúčový problém nie je v zvyšovaní informatizácie tohto inštitucionálneho sveta, ale problém, hlavný problém inštitucionálneho sveta je vo vymožiteľnosti práva.
A ak som postavila otázku, akým spôsobom tento e-Government prispeje k zvýšeniu vymožiteľnosti práva v inštitúciách, tak mi na toto nevedel predkladateľ, vtedy zastúpený štátnym tajomníkom, nijako odpovedať.
Ja som presvedčená, že zákony a takéto projekty, ktoré mi nevedel rovnako tento štátny tajomník vyčísliť, aké sú prognózy, aký objem to bude stáť, že takéto projekty majú zmysel vtedy, aj takéto zákony, ak prinášajú praktický rozmer, znamenajú praktický prínos pre ľudí, pre občanov tohto štátu.
A pokiaľ my takto máme prednesený, formálne prednesený zákon, ktorého praktické dopady nevieme určiť, ja neviem, či takýmto formálne pripraveným zákonom nepredbiehame dobu, a neviem ani pochopiť, aký zmysel má. Potom naozaj ostáva to pri tom, ako sa vyjadril pán Hlina, zrejme tu ide len o záujem, o operáciu s veľkým objemom peňazí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.9.2013 o 19:01 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:02

Anton Martvoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, pán poslanec Hlina, ja sa spýtam jednu vec. Vy zvyknete tárať o veciach, o ktorých nerozumiete, o ktorých nemáte informáciu, na to sme si už zvykli.
Ale ako mňa, mne je úsmevné, keď si berie mňa a moju rodinu človek, ktorý je zaťom chlapíka, ktorého kamarátka robila ekonómku mafiánovi Svobodovi, zavraždenému. Mne je to veľmi úsmevné. Ako mafián nás tu ide poučovať všetkých, čo máme robiť, čo nemáme, ide sa tu tváriť ako spasiteľ Slovenska.
Čím ste vy doteraz pomohli Slovensku? Povedzte nám jednu vašu iniciatívu, ktorá bola úspešná, a čím ste pomohli ľuďom alebo občanom? No proste ničím. Iba tárate!
Čiže keď už si beriete do úst môjho otca, tak si aspoň naštudujte, čo je to za človeka. Je to človek, ktorý je odborník, ktorý je súdny znalec, robil stovky posudkov pre rôzne inštitúcie, vrátane súdov a ďalších týchto, učil na vysokej škole. Čiže jednoducho vy si tu beriete do úst mňa a moju rodinu bez toho, že by ste mali naštudované elementárne vedomosti.
A ubezpečujem vás, v stredu, teda zajtra, nikde môj otec nenastupuje, ide do svojej práce, kde robí na Obvodnom úrade v Dolnom Kubíne. Ale keď to bude v budúcnosti a dostane takú ponuku ako odborník, že ho niekde oslovia, ja to iba vítam a je to pre mňa iba česť, keď bude môj otec môcť pomôcť tejto republike.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.9.2013 o 19:02 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19:04

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Aj rozmýšľam, či mám reagovať, ale ťažko, viete, ako by som to povedal. Pán kolega, ja tu nebudem vymenúvať, čo som urobil a neurobil. Koniec koncov som niečo vytvoril, aspoň sa to dá kritizovať. Viete, poväčšine, keď ľudia niektorí, v tejto krajine je paradoxom, tí, čo nič nevytvoria, majú ochranu, lebo neni čo kritizovať. Viete, to je potom, ináč ja toto identifikujem, že pomaly sa blížime k tomu, že lepšie nič neurobiť, lebo potom vás nemajú za čo utopiť, lebo vždycky sa na niečom možno niečo nájde. No, pán kolega, nejdem tu vyrátavať alebo nevyrátavať. Prosím vás pekne, áá, viete čo, nechám si to pre seba.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.9.2013 o 19:04 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:05

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť. A by som chcela predniesť krátky pozmeňujúci návrh po konzultácii aj s ministerstvom financií, ktorý by mohol zlepšiť, ako pán minister pekne nazval, túto prelomovú právnu normu tak, aby od začiatku vlastne budovania e-Governmentu boli vytvárané aj podmienky prístupnosti pre osoby so zrakovým postihnutím. A ide o dôležitý krok k odstraňovaniu informačných bariér pre zrakovo postihnutých ľudí, nevidiacich a ich spoločenskú integráciu.
Čiže znenie pozmeňujúceho návrhu je: Čl. I.
1. V § 4 ods. 5 sa na konci textu bodka nahrádza čiarkou a pripája sa text "vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím".
Odôvodnenie: V súčasnej dobe technický pokrok v oblasti počítačových technológií umožňuje, aby zdravotne postihnutí ľudia používali asistenčné technológie, ktoré im sprístupňujú elektronickú komunikáciu. Ide napríklad o nevidiacich, ktorí používajú špeciálne počítačové programové vybavenie, ktoré na princípe čítačky obrazovky transformuje písaný text dokumentov do zvukovej hlasovej podoby. Tieto asistenčné technológie sprostredkujú čítanie písaného textu, umožňujú pracovať s textovými dokumentami, internetom, e-mailovou poštou a podobne, čím odstraňujú informačné bariéry.
Keďže cieľom e-Governmentu je zefektívnenie styku občana s úradmi, je potrebné vytvoriť podmienky aj na to, aby aj ľudia so zdravotným postihnutím mohli zo svojho domova cez ich počítače v budúcnosti využívať výhody plynúce z možnosti elektronickej komunikácie s úradmi vrátane prístupnosti elektronických formulárov potrebných na vybavenie žiadostí alebo iných dokumentov. Ide o dôležitý krok k odstraňovaniu informačných bariér a k spoločenskej integrácii zdravotne postihnutých občanov.
2. § 5 sa dopĺňa o nový odsek 7: "(7) Formát správ podľa odseku 6 musí byť najmä v rozsahu komunikácie s verejnosťou spracovateľný v súlade s požiadavkami prístupnosti aj asistenčnými technológiami zdravotne postihnutých osôb."
Odôvodnenie: Tak ako v odôvodnení uvedenom vyššie k § 4 ods. 5, dôvodom je zabezpečenie prístupnosti e-Governmentu aj pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.9.2013 o 19:05 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:07

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za pochopenie a za možnosť ešte vystúpiť. Ja by som sa chcel ešte poďakovať za spoluprácu za celé popoludnie, aj keď ma mrzí, že to trošku v závere mimo mňa a mimo mojej témy blýska sa na lepšie časy, ale aby som zareagoval na to, čo povedal pán Hlina, a nech mi kresťanskí demokrati prepáčia, lebo aj tak sú už všetci doma.
Ja nie som Ježiš Kristus, ktorý sníma všetky hriechy sveta. A z tohto pohľadu ak hovorí pán poslanec o tom, že sa vždy bojí, keď sa tu niekto proste prežehnáva, že chce byť prvý a najlepší, ubezpečujem vás, že v informatizácii a v e-Governmente nie sme prví, sme poslední alebo medzi poslednými.
A pani Mezenskej takisto. Toto nie je v rovine úvah a pocitov. Táto norma má vytvoriť pravidlá, ja to mám, má to byť akási cestná premávka, to je fajn... (Reakcia poslankyne z pléna.) Môžem? Môžem. Aby to nebolo o pocitoch, lebo pocity sú mnohokrát rozhodujúce, nie u vás, u všetkých tých, ktorí rozhodovali doteraz... (Reakcia poslankyne z pléna.) Skúste ma nechať dohovoriť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Pani poslankyňa, neskáčme do reči.

Kažimír, Peter, podpredseda vlády a minister financií SR
Pretože o pocitoch to bolo u mnohých verejných činiteľov, ktorí dodnes rozhodovali o verejných prostriedkoch. Chcem vám povedať, že ak sa rozhoduje o informačných systémoch dodnes, je to na základe mnohokrát pocitov šéfov týchto rezortov. To som vám chcel povedať a nikoho tým neurážam.
Podstata zákona je v tom, aby sme atomizované celky, vynakladanie miliónov, desiatok, stámiliónov eur dostali proste pod kontrolu s efektom, po ktorom práve vy, pani poslankyňa, voláte, to znamená, aby to malo výstup pre ľudí. Lebo aj ja sa dneska môžem, ja s vami absolútne súhlasím, kľúčové je a ja sa tiež môžem pýtať, ako je možné, že pracujeme na opise, minieme miliardu eur, predtým sme minuli ďalšie miliardy korún na systémy v takých správach, onakých správach, a žiadne z týchto systémov nie sú prepojené? Dodnes nemáte funkčné registre, nič v tejto oblasti de facto nefunguje. Dôvodom je to, že neexistovali, de facto dodnes a ešte stále nie sú uzákonené normy, ktoré by hovorili o zastrešení toho systému.
Ako takže ja vás nekritizujem, ja len chcem pomenovať, že celkom správne hovoríte o tom, že to musí mať efekt pre ľudí a nie efekt pre preinvestovanie kapitálových výdavkov takých alebo onakých, alebo nastavenie maintenanceu, maintenanceových zmlúv pre tých alebo oných, ale je ťažko kvantifikovať. Kvantifikovať tieto veci sa nedajú, dajú sa kvantifikovať v oblasti úspor na ľuďoch, agendách, človekohodín a podobne, ale presné číslo vám dodať nedáme. Ale to, že to ešte bude cesta ťažká a dlhá, o tom niet pochýb, lebo je to aj súboj o kompetenciách, o moci a o tom a o peniazoch.
Ďakujem. Pekný večer vám prajem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.9.2013 o 19:07 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:10

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Viete, ja sa často stretávam práve v argumentácii, že sa riadim citmi, pocitmi, no ale, viete, ja na jednej strane priznávam, áno, som žena politička a pracujem aj s týmito nástrojmi. Na druhej strane sa však pýtam, že ak si pýtam čísla, vecné argumenty číselne podložené, možno nie presné objemy investovaných prostriedkov, ale aspoň prognózy, aj takéto vecné dopady, prečo mi ich nedodáte? V podstate, ak mi dnes vytýkate, že pracujem len s pocitmi a citmi, s čím iným môžem pracovať, ak merateľne podložené čísla a podklady nemám, ani si ich neviem opakovanými žiadosťami zabezpečiť? S čím iným mám pracovať?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.9.2013 o 19:10 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
23. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 9:02

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, včera kolega Hlina hovoril o tom, že zase sa ide niečo skúšať.
Ja sa nechcem zastávať vládnucej strany a celej vlády, ale e-Government ako taký, ako sa hovorí, že už včera bolo neskoro. Tým, že sa zavádza takýto zákon, Slovensko sa môže posunúť o hodný kus dopredu. Pravda je, ďakujem pekne (Reakcia na hlas z pléna.), nejde sa nič skúšať, pretože bol som, absolvoval som niekoľko pracovných stretnutí v rámci krajín V4, výborov pre verejnú správu, na ktorej sme práve hovorili o otázke e-Governmentu aj zavádzania v krajinách V4. Žiaľ, už vtedy som konštatoval, alebo teda sme konštatovali, že všetky krajiny na, okolo nás akosi predbehli v tomto procese a že Slovensko zaostáva. A keď som hovoril, že sa nejde nič skúšať, tak naozaj sa nejde nič skúšať, pretože už v prvom čítaní som spomínal, že sme prebrali český model, dokonca českú legislatívu presne, v niektorých odlišnostiach, ktoré, samozrejme, v Českej republike fungujú ináč, ako by mohli fungovať v budúcnosti na Slovensku. Treba sa nám naozaj vyhnúť len takým drobným veciam, vystríhať sa nepresnostiam, ktoré v Českej republike povedzme sú v tomto, alebo prípadne v Poľskej republike. Vieme, ako tie modely fungujú, vieme, ako majú fungovať. Tak treba nastaviť naozaj procesy tak, aby to celé fungovalo spoľahlivo a bez nejakých komplikácií.
V prvom čítaní som ešte spomínal, že zatiaľ nemáme povinnosť komunikovať medzi úradmi elektronickým spôsobom, ale zistili sme, že na niektorých úradoch skutočne ešte nie sú poprepájané systémy tak, aby táto podmienka bola splnená. Preto aj pán štátny tajomník u nás na výbore síce mi potvrdil, že áno, bude to tam zapracované, ale ešte to tam zapracované nebude, a teda vieme z akého dôvodu. Takže beriem to. Samozrejme očakávam, že v krátkom čase sa tieto veci dajú do pohybu tak, aby skutočne všetky úrady mali zabezpečenú možnosť elektronickej komunikácie navzájom po prepojení databáz a že sa v blízkej budúcnosti potom zapracuje táto podmienka povinnosti komunikácie elektronickou formou aj do novo pripraveného zákona.
Takže naozaj netreba tuná špekulovať. Treba sa v budúcnosti vyhnúť akurát otázkam, ktoré nás trápia každý deň, a to sú otázka korupcie a klientelizmu pri nasadzovaní systému, pri výbere tých firiem, ktoré to budú spravovať, pri výbere firiem, ktoré sa budú starať o databázy. A myslím si, že celý e-Government sa môže posunúť dopredu. Len toľko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.9.2013 o 9:02 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:05

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Dohovor možno považovať za hlavný nástroj medzinárodnej administratívnej spolupráce v daňových záležitostiach a je taktiež nevyhnutným prostriedkom účinnej správy daní jednotlivých štátov operujúcich v medzinárodnej ekonomike, ako aj efektívny nástroj boja proti daňovým podvodom a únikom.
Z hľadiska obsahu je dohovor medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy, ktorá ustanovuje priamo práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Dohovor je bez ohľadu na názov a formu prezidentskou zmluvou. Z kategórií vymedzených v čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky je dohovor medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzickým a právnickým osobám.
Toľko na úvod, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.9.2013 o 9:05 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video