27. schôdza

26.11.2013 - 18.12.2013
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2013 o 13:06 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, navrhujem zaradiť do programu schôdze návrh na voľbu predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť. Zdôvodnenie: Jaroslav Baška sa stal predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podľa jeho vyjadrení je výhoda pre kraj, ak je župan zároveň poslancom Národnej rady. Určite to však nie je výhoda pre branno-bezpečnostný výbor, kde je pán župan Baška predsedom. Funkcie poslanca a župana majú v rukách občania. My môžeme ovplyvniť obsadenie predsedníckych postov. Rešpektujem, že tento post patrí SMER-u. Vyzývam však, aby sme v mene kvalitnej práce parlamentného výboru zvolili za predsedu iného poslanca. Pripomínam ešte, že za túto funkciu, ktorú podľa mňa nebude kvalitne zvládať, dostáva odmenu vo výške polovice minimálnej mzdy, zhruba 160 eur.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2013 o 13:06 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, navrhujem posunúť bod č. 47 do programu na bod číslo 4. Ide o návrh poslanca Alojza Hlinu na zmenu zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch, kde sa hovorí o znížení poplatkov z 20 na 15 pre nepodnikateľov a 10 pre seniorov. Ide o to, že návrh má sociálny rozmer, je to aktuálnou problematikou. Minule sa nedostal do programu na schôdzi a poslanec Hlina sa snažil o mimoriadnu schôdzu. Nebol som toho názoru, že takáto schôdza musí byť, lebo potom by sa otvorilo mnoho mimoriadnych schôdzí pre poslanecké návrhy, a preto navrhujem, aby sa prednostne na dnešnej schôdzi prerokoval.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2013 o 13:07 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, ja navrhujem, aby parlament odporučil, alebo teda požiadal ministerku zdravotníctva o správu o situácii v nitrianskej nemocnici. Vieme, že tam bol problém s bielením zdravotnej dokumentácie, ale čo je ešte o to závažnejšie, je, že lekári, ktorí na to upozornili, bývalá primárka na oddelení, sú dnes perzekvovaní, sú im zobrané osobné príplatky, robí v ambulancii ako služobne a odborne najkvalifikovanejšia v Nitre. Tým je podľa mňa ohrozovaná aj zdravotná starostlivosť o deti na detskom oddelení. A myslím si, že odvážnych ľudí, ktorí poukážu na problém, a ukáže sa, že mali pravdu - napriek klamstvám ich nadriadených -, by tento štát mal chrániť, nie ešte šikanovať a perzekvovať. Ide o obyčajných lekárov na detskom oddelení, kam chodia deti voličov všetkých strán. Takže by som poprosil, keby pani ministerka predložila správu o tom, aká je situácia, ako sa zaobchádza s lekármi, ktorí našli odvahu o tom informovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2013 o 13:08 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, za tú vašu aroganciu a lenivosť začíname platiť vysokú cenu. Predpokladám, že nedopatrením ste zabudli zaradiť do programu správu o Gorile. Existuje platné uznesenie Národnej rady, ktoré nikto nikdy nezrušil, že správa o Gorile má byť prečítaná v parlamente a má sa o nej prejednávať, má byť k nej rozprava. Čiže ja nedávam hlasovať o tom, že či má byť, alebo nemá byť, lebo ona má byť. Ja len dávam návrh, aby táto správa o Gorile bola určená na termín po prejednaní štátneho rozpočtu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2013 o 13:09 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Mikuláš Huba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Navrhujem, po prvé, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky predložiť na rokovanie 27. schôdze Národnej rady správu o príprave Slovenskej republiky na predsedníctvo v Európskej únii v roku 2016. A po druhé, aby Národná rada požiadala vládu Slovenskej republiky predkladať do Národnej rady návrhy strategických rozvojových dokumentov, v súčasnosti ide napríklad o návrh novej energetickej politiky. Zdôvodňujem to tým, že ide o natoľko dôležité skutočnosti a natoľko dôležité návrhy dokumentov, že by sme sa s nimi mali oboznámiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2013 o 13:09 hod.

prof. RNDr. CSc.

Mikuláš Huba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, ja by som chcel poprosiť, aby Národná rada požiadala vládu o predloženie:
Za prvé, správy o dosiahnutých výsledkoch pri rokovaní o Spoločnej poľnohospodárskej politike, prvý, ako aj druhý pilier vrátane návrhu na rozdelenie použitia prostriedkov z plánu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Jedná sa o 5,3 miliardy eur na budúce obdobie, je to viac ako 700 miliónov ročne. Je to dosť závažný dokument na to, aby Národná rada vedela, kam chce smerovať a ako chce rozvíjať vidiek táto vláda.
Ďalej, správu o výsledkoch nárastu spotreby rýb na Slovensku ako výsledok reklamnej kampane ministerstva pôdohospodárstva z operačného programu rybné hospodárstvo.
A za tretie, správu o stave kontrahácie prostriedkov z fondov Európskej únie na roky 2007 - 2013, stav čerpania a možné riziká nedočerpania prostriedkov podľa jednotlivých operačných programov, aby sme videli, ako Slovenská republika využila tieto prostriedky v tomto rozpočtovom období.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2013 o 13:10 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja vám navrhujem, aby ste zaradili do bodu rokovania Národnej rady aj bod, kde by prišiel generálny riaditeľ verejnoprávnej RTVS predniesť svoju informáciu a správu o stave objektívneho informovania a poskytovania či už spravodajských, alebo reportážnych príspevkov. K tejto mojej požiadavke ma vedie protest a nespokojnosť zaktivizovaných občanov, ktorí protestujú v uliciach od 9. do 17. novembra - a neustále prebiehajú tieto protesty - a poukazujú na to, že informácie o tomto dianí a reálnom vývoji v spoločnosti týmito verejnoprávnymi médiami nie sú dostatočne poskytované. Len na dôvažok pripomeniem, že verejnoprávne médiá v štáte by mali plniť úlohy vyplývajúce zo zákona o verejnoprávnosti. Majú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2013 o 13:11 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán predseda, žiadam, aby na túto 27. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený bod, v ktorom vláda Slovenskej republiky predloží riešenia, ako chce riešiť čoraz ťaživejšiu akútnu situáciu občanov našej krajiny. Odôvodním to nasledovne. Myslím si, že zúfalstvo, beznádej a frustrácia, ktorú vyjadrili aj obyvatelia srdca Slovenska počas poslednej soboty, svedčí o tom, že reprezentácie Slovenska dlhodobo neriešia závažné, základné potreby a požiadavky našich občanov. Svedčí o tom aj to, že tu v sieni zákonnosti úplne pokojne odmietame tie normy, ktoré by pomohli ľuďom vysporiadať sa s ťaživou situáciou, ktoré by nám pomohli v boji s korupciou, dokonca tu v tejto sieni nazývame ľudí, ktorí prejavujú občiansku odvahu, udavačmi. Naozaj si... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2013 o 13:12 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, 8. decembra 2011 prijala Národná rada Slovenskej republiky uznesenie hlasmi všetkých prítomných poslancov, uznesenie, kde žiada vládu Slovenskej republiky vykonať komplexný audit výkonu kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy a zabezpečenie ich financovania a predložiť ho do Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže za chvíľu už budú tomu dva roky, žiadam, aby vláda predložila na najbližšiu riadnu schôdzu správu o výsledkoch auditu verejnej správy.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2013 o 13:13 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, navrhujem zaradiť do programu rokovania tejto schôdze mimoriadnu správu o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov, ktorý predložila Národnej rade, do Národnej rady verejná ochrankyňa práv aj s návrhom, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi Národnej rady, a doteraz sa tak nestalo. Tento návrh dávam aj s podporou klubov SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD a SaS.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2013 o 13:14 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video