35. schôdza

13.5.2014 - 12.6.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.6.2014 o 12:07 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:07

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ja len chcem poprosiť, aby v pozmeňujúcom návrhu, ktorý som dával a ktorý má teda tri body, sa o každom z tých troch bodov hlasovalo samostatne. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.6.2014 o 12:07 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:07

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja už len na záver, keďže sme, kolegovia, rokovali temer 3 dni, chcem navrhnúť, aby sme túto rozpravu prerušili, nakoľko bolo podaných množstvo doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov a bude ich potrebné aj spracovať.
A zároveň by som chcela ešte do záznamu uviesť, že pri hlasovaní o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kaníka, ktorý podal v piatok 29. 5, pán poslanec Kaník navrhuje, aby sa spoločne hlasovalo o bodoch 1 až 6, potom 8 a 9 a spoločne o bodoch 7 a 10, a zároveň žiada vyňať bod 1 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Podotýkam, že pod tento návrh som sa podpísala aj ja. Ďakujem. To je všetko.
Skryt prepis

4.6.2014 o 12:07 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
35. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:04

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, ja mám procedurálny návrh, keby vždy keď vystúpi posledný rečník, ako hovorí rokovací poriadok, vyhlásil predsedajúci rozpravu za skončenú. Ja chápem, že ste ešte uvažovali počas obeda, či ešte nejaký ďalší pozmeňujúci návrh nedať, a aby nemusel niekto vystupovať, otvárať znovu rozpravu, tak ste ju neukončili. Ale to už považujem za pomerne malý prejav odvahy, ak ste chceli, ak ste zvažovali pozmeňujúci návrh, aby už mohla byť diskusia len v rámci faktických poznámok. Čiže poprosím vás, keby ste vždy, keď vystúpi posledný rečník, naozaj rozpravu ukončili a nerobili s tým špekulácie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.6.2014 o 14:04 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:05

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chcel som to stihnúť ešte pred prestávkou, bohužiaľ, som nestihol zareagovať na Alojzove slová. Ono totižto je zaujímavé, že niekto, kto povie, že niekto niečo nenapíše poriadne alebo nedotiahne poriadne, dokáže sám seba usvedčiť z rovnakej nedôslednosti v tej iste vete, lebo keď, keď nazveš pozmeňujúci návrh, ktorý ja som sem predložil, Alojz, polygamným, tak si, prosím ťa, najprv prečítaj definíciu polygamie. Polygamia je totižto manželský zväzok s viacerými ľuďmi. A my sa tu o manželských zväzkoch v súvislosti s mojím pozmeňujúcim návrhom vôbec nebavíme. Polygamia je na Slovensku trestným činom a ostáva ním. Práve preto, aby sa so všetkými týmito vecami zákon vyrovnal, je v tom pozmeňujúcom návrhu napísané, úpravy ustanoví zákon, to znamená, zadefinuje a upraví všetky podmienky, čo znamená, že keby sa tu našla sedemdesiatšestka, ktorá by schválila tie registrované partnerstvá, tak ich bude musieť schváliť ako dvojice. A dám ti k tomu príklad. Ústava napríklad vôbec nehovorí o tom, aká výška môže byť dane z pridanej hodnoty. To v ústave nie je. A ty by si mohol začať kričať: „Ľudia, pozor, ústava nám umožňuje mať 70-percentnú daň z pridanej hodnoty!“ No umožňuje ju. Ale nenájde sa tu sedemdesiatšestka, ktorá by tú 70-percentnú DPH-čku alebo 80-percentnú DPH-čku ustanovila, lebo nás to jednoducho zruinuje, čo sa týka ekonomických parametrov. Takisto ústava môže otvoriť dvere pre ustanovenie registrovaných partnerstiev, ktoré s bigamiou ale nemajú vôbec nič, ani s polygamiou nemajú vôbec nič spoločne. A je tam zákon na to, aby ustanovil presné podmienky. Tak ma, prosím ťa, neťahaj za prsty ani za hlavu, ani za slová. Ja veľmi dobre viem, čo som tam napísal aj ako to je napísané. Vecou ústavy je vymedzovať priestor, vecou zákona je definovať podmienky. Takisto ako ústava dáva možnosť na akékoľvek rozpätie akejkoľvek dane a zákon stanovuje jej výšku a spôsob, akým bude vyberaná, tak presne takisto ústava môže ustanoviť priestor na nejaký typ zväzku a povedať, že podmienky ustanoví zákon. Ja nič nedefinujem, nič nezavádzam a nič nevkladám do slovenského právneho poriadku tým pozmeňujúcim návrhom. Jediné, čo ním robím, je, že predchádzam situácii, aby o rozsahu toho, čo budeme považovať za manželstvo, a v rozsahu toho, čo môže byť a nemôže byť uzákonené v slovenskom právnom systéme, sme mohli rozhodovať tu v tejto sále a nemusel o tom rozhodovať Ústavný súd. Od tejto chvíle už budem považovať akékoľvek ďalšie zmienky o polygamnom pozmeňujúcom návrhu za podraz, lebo doteraz si to vysvetlenie nemal a teraz to vysvetlené máš. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

4.6.2014 o 14:05 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:08

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Čo platí, platí to, že v parlamente v Slovenskej republike bol predložený pozmeňujúci návrh s pätnástimi podpismi, presne podľa litery, 15 ľudí sa stotožnilo s tým, že v slovenskej ústave má byť nasledovná textácia: „Registrované partnerstvo ako zväzok medzi plnoletými osobami ustanoví zákon." Ak by sa to náhodou, čisto teoreticky podarilo, tak podľa mňa sme jediná krajina na svete, možno okrem tej Kene, ktorú som spomínal s tým mnohoženstvom, ktorá by niečo takéto v ústave mala. Prosím vás, pán kolega, ak máte nejakú inú relevantnú krajinu našej nejakej proveniencie, hej, nášho typu kultúry, tak mi povedzte, ktorá má ešte toto v ústave. Už nehovorím o tom, že v odôvodnení tohto poslednú vetu máte, že okrem podmienky plnoletosti sa v ústavnom texte nenavrhuje bližšia konkretizácia tohto zväzku. (Reakcia z pléna.) Ale však to je v poriadku, ale však sám ste to povedali. Vy ste vytvorili priestor a definovať to má zákon. Čiže my by sme teoreticky prijatím vášho pozmeňujúceho návrhu vytvorili priestor už ani nie na polygamné, ale na úplne malebné formy spolužitia (päť mužov a jedna žena ja neviem, tri ženy a dvaja muži). Tu už v zásade fantázii sa medze nekladú, hej. Pán kolega, o tom to je celé. Vy ste chceli dostať do ústavy znenie, ktoré žiadna iná ústava normálneho štátu neobsahuje. A dokonca ste na to našli 15 podpisov. A to možno zľudovie, možno nezľudovie ako Poliačikov polygamný pozmeňujúci návrh v ústave, lebo naozaj taký návrh proste predložený bol. To sú fakty, tu to odznelo, to je v zápise, je to tak. A, chvalabohu, ani o tom nebudeme relevantne rozprávať, ale bolo to tu predložené, na to som upozorňoval.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.6.2014 o 14:08 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No vidím, Alojz, že tebe ani proste netreba zadefinovať pojem, ty si proste budeš húsť svoje. To s polygamiou nemá nič. Polygamia je trestný čin na Slovensku. A polygamia je niekoľko manželstiev vedľa seba. Koľkokrát ti to mám opakovať? Rozprávaš úplnú hlúposť, ten pozmeňujúci návrh so žiadnou polygamiou nemá nič spoločné, pretože nijakým spôsobom neupravuje to, že by si niekto mohol manželstvom zaviazať viacej ako jednu osobu. To znamená, že rozprávaš hlúposť v momente, keď rozprávaš čokoľvek o polygamii. Je to tak. Pozri si definíciu buď v slovníku, alebo v zákone, ako to je. Úlohou ústavy, ešte raz, je definovať priestor. Úlohou zákona je definovať podmienky. Takisto ako ústava môže definovať priestor pre daň akejkoľvek sadzby a vyberanej akýmkoľvek spôsobom, ale zákon ustanoví, že takto je to, lebo je na tom spoločenská zhoda, tak aj ústava v tejto otázke otvára priestor, že to ustanoví zákon a bude potrebná zhoda politikov, sedemdesiatšestky v tomto parlamente, aby ustanovili podmienky. Či to chceš alebo nechceš počuť, či to budeš otáčať alebo nebudeš otáčať, či schopný alebo neschopný si to pochopiť, jednoducho tu demagogicky proste tliapeš, lebo pravda je taká, že na zákone má byť to, ako to bude nakoniec vyzerať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.6.2014 o 14:10 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:53

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Väčšinu veci už som povedal, nebudem hovoriť dlho, ale jednu vec povedať musím. Naozaj sme v týchto dňoch svedkami mnohých historických úkazov, najúspešnejší premiér, akého sme mali práve v tejto chvíli, odchádza zo slovenskej politiky, povedal, že už nebude kandidovať v roku 2016, pohyby na politickej scéne na pravej strane spektra sú čoraz intenzívnejšie, čakáme, kedy Alojz sa teda už pridruží k svojmu milovanému hnutiu a utuží ten vzťah, ktorý tu tak kvetnato ospevoval posledných pár dní, a zároveň SMER priznal svoju farbu, musím povedať, lebo doteraz bol taký ambivalentný: „Áno, aj pôjdeme tou európskou modernou cestou, áno, aj občas dáme na tých konzervatívcov, čo máme v klube, občas viacej na Blahu, potom viacej pána Podmanického. Ale stále to bolo také ani, ani, aj, aj, ale to, čo bude dokonané vlastne hlasovaním o tejto novele ústavy, bude, koniec koncov veď pán predseda parlamentu to popísal včera v reakcii na moje vystúpenie, priznanie sa k tomu, že tí ostatní ľavičiari v Európe to vlastne robia zle a tým pádom strácajú body, lebo sa, vy ste to povedali, odklonili od človeka práce a zaujímali sa o témy, ktoré neboli tak dôležité, ak si to dobre pamätám, plus-mínus parafrázujem správne. A teda my v príklone k človeku práce dnes budeme definovať nanovo stranu SMER ako konzervatívnu stranu, ktorá si myslí, že liberálna tradícia sociálnej demokracie v Európe je chybná a... (Reakcia z pléna.) No toto bolo, pán kolega, povedané v rozprave. Ja už len interpretujem, čo v nej odznelo. A tým pádom sa prekresľuje vlastne tá mapa, ktorú tu máme, hlavne čo sa týka čiary liberálneho a konzervatívneho myslenia. A treba povedať, že je to smutné, lebo v ostatných krajinách Európy bola stále taká nejaká tá rovnováha, že oproti kresťanským demokratom stála vlastne sociálna demokracia ako nositeľka liberálnych hodnôt, ku ktorej sa liberálne strany mohli a nemuseli pridávať, ale všetky zásadné zmeny, ktoré viedli k liberalizácii mnohých otázok, boli z rúk sociálnych demokratov. A toho už sa tak skoro zrejme na Slovensku nedočkáme, pretože SMER sa práve teraz definuje.
Schválená ústava bude prehrou menšín na Slovensku. Bude ukážkou toho, že väčšiny môžu diktovať, že väčšiny sa preventívne boja niečoho, čo nám tu akože hrozí zo strany Západu, toho zlého, ktorý nás ide svojou dekadenciou stiahnuť niekde na svoju úroveň. A pritom hovoríme o krajinách, ktoré sú životnou úrovňou, úrovňou demokracie, úrovňou úcty k tretiemu sektoru, úrovňou slobody médií, slobody slova, úrovňou občianskej spoločnosti ďaleko pred nami. No napriek tomu, my nemáme vôľu ich nasledovať, my máme vôľu skôr, ako som to už povedal, sa vracať naspäť k byzantskej tradícii, ktorú najlepšie v súčasnom svete reprezentuje Vladimír Putin. Je mi z toho smutno, je to veľká prehra a, ale ako sa hovorí, prehráš bitku ešte, stále môžeš vyhrať vojnu. Ja pevne dúfam, že jedného pekného dňa sa naspäť na tú cestu smerom k civilizovanému svetu, a nie od neho vrátime. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.6.2014 o 14:53 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:58

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, v súvislosti s ukončenou rozpravou o zmene ústavy skupina poslancov v zložení Boris Susko, Brixi, Martvoň, Vitteková spracovali návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a s tým ďalšie súvisiace tzv. justičné zákony.
Náš návrh zákona obsahuje vlastne dve skupiny zmien a doplnení.
Prvú skupinu zmien predstavujú zmeny a doplnenia, ktoré reagujú na navrhovaný ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, problematika rozšírenia pôsobnosti Súdnej rady, zmena v jej zložení a spôsob obsadzovania postov v nej, posilnenie a vymedzenie postavenia predsedu Súdnej rady.
Druhá skupina zmien reaguje na súčasnú aplikačnú prax uplatňovania niektorých inštitútov v sudcovských zákonoch, a teda návrh zákona rieši problematiku disciplinárnej zodpovednosti, zmenu povoľovania práce v domácom prostredí, sprísňuje podmienky vzniku nároku na ďalší plat, zavádza kontrolu dodržiavania liečebného režimu, zavádza regresné náhrady voči sudcom a predlžuje funkčné obdobie predsedov a podpredsedov súdov, zvyšuje počet podpredsedov na väčších súdoch pri súčasnom posilnení dohľadových právomocí orgánov riadenia súdov.
Spoločným znakom navrhovaných zmien je snaha o vykonanie systémových zmien, ktorých cieľom je obnovenie dôvery v súdnictvo a posilnenie sudcovského stavu ako garanta spravodlivého a zákonného rozhodovania o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb.
Zmeny majú statusový a organizačný charakter, pričom vytvárajú predpoklady na zabezpečovanie riadneho súdnictva efektívnym uplatňovaním nástrojov riadenia a správy súdov.
Z hľadiska šírky upravovanej matérie je potrebná zmena väčšieho počtu zákonov, čo sa prejavuje aj v počte novelizačných článkov, ktorých je osem.
Myslím si, že v ďalšom budeme rokovať o týchto zmenách, takže je priestor aj na ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.6.2014 o 14:58 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:01

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani predkladateľka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 26. marca 2014 pridelila predmetný návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a výboru pre financie a rozpočet. Národná rada zároveň určila lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady.
Návrh zákona ústavnoprávny výbor, ako aj výbor pre financie a rozpočet prerokovali a odporučili ho plénu Národnej rady schváliť.
Z poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, oznámil v určenej lehote gestorskému výboru stanovisko k tomuto návrhu zákona poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovít Kaník.
Z uznesení výborov uvedených v III. bode spoločnej správy vyplýva 28 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy.
Prosím vás veľmi pekne v tejto súvislosti poznačiť si len malú technickú úpravu v 27. bode spoločnej správy, v bode 4. tohto 27. bodu, kde by sa mala vypustiť predložka „na" v tom doplnení, pretože ide o duplicitu dvoch predložiek „na". Takže prosím len o vypustenie predložky „na".
Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, teda o bodoch 1 až 28 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona (tlač 922a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 426 z 27. mája 2014. Týmto uznesením ma zároveň ústavnoprávny výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

4.6.2014 o 15:01 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:04

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcela len v krátkosti predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Vittekovej, Kučerovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922).
Za článok VII sa vkladá nový článok VIII, ktorý znie:
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z. a zákona č. 122/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 84a sa vkladá § 84b, ktorý vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014“ znie: „Úrad je povinný zabezpečiť podklady pre rozhodovanie o prijatí stanoviska o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti podľa čl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, zhromaždené informácie vyhodnotiť a vyhodnotenie zaslať Súdnej rade do 15 mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti predsedu Súdnej rady; ustanovenie § 69b ods. 1 sa nepoužije."
Odôvodnenie. Navrhované doplnenie prechodného ustanovenia do zákona o ochrane utajovaných skutočností má za cieľ vytvoriť dostatočný časový rámec pre riadne splnenie povinnosti Národného bezpečnostného úradu pri zabezpečovaní podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti podľa čl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zohľadňujúc jeho organizačné a personálne možnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.6.2014 o 15:04 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video