51. schôdza

19.5.2015 - 21.5.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2015 o 13:07 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Predmetný návrh máme, pán predseda, aj v písomnej podobe.
V zmysle § 128 zákona o rokovacom poriadku žiadam o doplnenie programu schôdze o bod správa vlády Slovenskej republiky o stave čerpania eurofondov za obdobie 2007 – 2013, o predpokladanej miere a výške prepadnutia, resp. nevyčerpania finančných prostriedkov z dôvodu ukončenia lehoty n + 2, ktorá sa končí 31. decembra tohto roka, o výške korekcií za jednotlivé operačné programy, o dôvodoch pre stále pretrvávajúce blokovanie siedmich operačných programov a o výške nepreplatených žiadostí o platbu, ktoré k aprílu tohto roka podľa informácií ministerstva financií dosahujú hodnotu 990 mil. eur, čiže 1 mld. eur, v termíne predloženie správy premiérom Robertom Ficom, v termíne do 15 dní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2015 o 13:07 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Mikuláš Huba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Môžete mi dať ešte tú minútku? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
5.
Samozrejme, nech sa páči, dajte plnú minútu pánovi poslancovi Hubovi.

Huba, Mikuláš, poslanec NR SR
6.
Ďakujem pekne. Navrhujem, aby sme hlasovali o tom, že zaväzujeme predsedu Národnej rady tlmočiť vláde Slovenskej republiky vážne znepokojenie zo skutočnosti, že vláda nerešpektuje platné uznesenie Národnej rady z 3. apríla 2002, ktoré zaväzuje vládu každoročne do 31. marca predkladať do Národnej rady odpočet plnenia Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá bola prijatá ako vládou, tak aj parlamentom
Odôvodnenie. Napriek opakovaným upozorneniam - naposledy na začiatku marcovej schôdze Národnej rady - si vláda a príslušné rezorty nesplnili povinnosť, ktorá im vyplýva z citovaného uznesenia Národnej rady. Podľa môjho názoru je to ďalšia ukážka toho, aký má vláda vzťah k parlamentu. Ak máme byť naďalej Národnou radou, a nielen akousi vládnou radou, mali by sme na to reagovať. Ja by som skôr povedal, že musíme na to reagovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2015 o 13:09 hod.

prof. RNDr. CSc.

Mikuláš Huba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, ja mám návrh na doplnenie programu, správa vlády o privatizácii časti spoločnosti Cargo. Dnes bola informácia, že švajčiarska firma, ktorej predávame 12-tisíc nákladných vagónov, polovicu svojich akcií postúpila nejakému neznámemu fondu so sídlom na Malte. Veľmi to pripomína znovu schránkové firmy, Falck, kedy dánsky Falck postúpil polovicu akcií portfóliu okolo Juraja Širokého. Ak je záujem reálny zo strany mnohých poslancov, ktorí to deklarujú, o objavovanie schránkových firiem, resp. postihovanie oligarchov, tak teraz môžu prejaviť hlasovaním svoje vehementné faktické poznámky. Ale zdá sa mi, že parlament by o tom mal rokovať.
Vládna strana hovorí, že je proti privatizácii. Tu je znovu podozrenie, že sa privatizuje potenciálne nejakým schránkovým firmám na Malte. Parlament by o tom mal vedieť a mal o tom rokovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2015 o 13:10 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Juraj Miškov
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, milí kolegovia, na základe ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky žiadam do návrhu programu 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky doplniť tento bod: predloženie a prerokovanie správy o hospodárení Vodnej elektrárne Gabčíkovo po jej prevzatí Vodohospodárskou výstavbou, štátnym podnikom, a o predaji elektrickej energie vyrobenej Vodnou elektrárňou Gabčíkovo cez neznámeho sprostredkovateľa, hospodárske výsledky takto predávanej elektrickej energie a informácie o neznámom sprostredkovateľovi.
Ide o vážnu informáciu, ku ktorej je potrebné, aby minister životného prostredia predložil všetky relevantné informácie, vysvetlil, prečo to tak je a v čom teda bolo potrebné a užitočné previesť uvedenú transakciu. K predloženej správe by mali možnosť poslanci zaujať svoje stanovisko a vyjadriť sa k nej.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2015 o 13:11 hod.

PhDr.

Juraj Miškov

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Prvýkrát sa mi podarilo aj písomne vám to odovzdať, pán predseda. Navrhujem, aby bod č. 75 schôdze Výročná správa o členstve Slovenska v Európskej únii - hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2015 (tlač 1467) ministerstvo zahraničia doplnilo aktuálnou písomnou informáciou o stanovisku Slovenska ku kvótam utečencov pre každú členskú krajinu Európskej únie, ktoré schválil minulý týždeň na samite premiérov a ktorému predchádzalo uznesenie Európskeho parlamentu v záväzných kvótach na rozdelenie žiadateľov o azyl medzi členské štáty. Ide o aktuálnu tému solidarity a koordinácie členských štátov.
Poznamenávam, že k Európskemu programu migrácie sa venuje v bode 18 v prílohe správy iba pár riadkov s textom, ktorý je už neadekvátny súčasnej situácii.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2015 o 13:12 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Myslím aj tým, že sme si minútou ticha uctili obete druhej svetovej vojny, by som chcel dať návrh na zmenu programu, a to v tom zmysle, aby Národná rada 7. mája o 11.00 hod. hlasovaním prijala vyhlásenie Národnej rady k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Text návrhu vyhlásenia máme pripravený v písomnej podobe a som pripravený, aby bol od konzultovaný s predsedami všetkých klubov v Národnej rade tak, aby došlo k zhode na texte vyhlásenia.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2015 o 13:13 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, v prvom rade sa ospravedlňujem, že som nedal svoje požiadavky písomne, ale sú pomerne zrozumiteľné a jednoduché, tak verím, že s tým nebude problém. Mám dva návrhy na zmenu programu.
Prvý vychádza zo skutočnosti, že na minulej schôdzi som vás žiadal o zaradenie bodu odvolanie pána predsedu NKÚ. Povedali ste, že nemám to písomne. Dňa 27. 3. som vám túto žiadosť podal písomne, čiže podľa mojej mienky som naplnil všetky zákonom dané skutočnosti, preto vás žiadam, aby bol tento bod zaradený a aby bol zaradený pred bod 81, čo je voľba predsedu NKÚ. To je môj prvý návrh.
A druhý návrh je, sa týka bodu 44. Je to môj návrh na zmenu rokovacieho poriadku o tom, že voľba predsedu NKÚ bude vždy povinná, pokiaľ nebude zvolený nový predseda. Tento bod žiadam alebo navrhujem zaradiť po bode 81, čo je voľba predsedu NKÚ. A krátke zdôvodnenie je, že je fajn, že je tu nový bod, voľba predsedu NKÚ, avšak to, že už tri roky ho nemáme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2015 o 13:13 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Navrhujem v programe tejto schôdze zlúčiť rozpravu k dvom bodom. Je to bod 3 (tlač 1461) a bod 64 (tlač 1519). Obidve sú to novely toho istého zákona. Jeden je vládny zákon, kde sa zo zoznamu psychotropných a omamných látok tri veci pripisujú. Ja tam jednu vyškrtávam. Je to všetko v podstate technická záležitosť. Rokovania s ministerstvom zdravotníctva vediem a budem viesť ďalej a myslím, že bude lepšie, keď si to vybavíme vlastne všetko v jednej rozprave, než by sme to mali na dvoch miestach v schôdzi.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2015 o 13:15 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja som si so záujmom vypočul informáciu, že v Dánsku parlament schválil investíciu podmorského tunelu. U nás u Počiatka v kancelárii zaviažu aj moje deti platiť koncesionárovi za bratislavský obchvat.
Preto dávam nový návrh do programu, aby minister Počiatek prišiel predstaviť do parlamentu správu o efektivite a výhodnosti bratislavského obchvatu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2015 o 13:15 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:16

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť byť zrozumiteľný kvôli tomu piskotu.
Chcel by som opakovane požiadať toto plénum, aby do programu rokovania parlamentu bol zaradený bod ohľadom chystaného predsedníctva Slovenska v roku 2016. Čas sa už blíži, o rok začne, o rok alebo krátky čas budeme predsedníckou krajinou a myslím si, že plénum parlamentu by si zaslúžilo o tomto bode rokovať, pretože doteraz, sa mi zdá, ako keby sme chystali toto predsedníctvo v utajení. Je to návrh, ktorý som dával aj na výbore. Opakovane zaznieval v pléne, tak žiadam plénum o podporu zaradenia rokovania o tomto bode na túto schôdzu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2015 o 13:16 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video