53.schôdza

16.6.2015 - 3.7.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.6.2015 o 16:41 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:41

Ladislav Andreánsky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1606).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

17.6.2015 o 16:41 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:43

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

70.
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán navrhovateľ, vážený pán spravodajca, dámy a páni, hneď na úvod by som chcel povedať, že ja podporím tento poslanecký návrh zákona. Takže teoreticky by som už ani nemusel ďalej niečo rozprávať k nemu. Ale predsa len niečo poviem, keď už mám slovo.
Podporím ho preto, lebo veľmi pozorne sledujem osud ochranného limitu na doplatky za lieky, ktorý v zdravotníctve funguje od roku 2011, a trošku neskromne poviem, že keď som ako prvý začal v roku 2009 rozprávať o opatrení "10 eur a ani o cent viac", ktorý mal ochrániť ľudí pred vysokými doplatkami a poplatkami v zdravotníctve, tak vtedy, a to je taký paradox, musím ho v tejto chvíli spomenúť, mi vtedajší minister zdravotníctva Richard Raši odkázal, že zrejme chcem zaviesť nejaké poplatky v zdravotníctve, lebo všetko je predsa bezplatné, tak nerozumie, akých 10 euro ani o cent viac mesačne, o čom to vlastne rozprávam. Rozprával som vtedy v 2009. o tom, že kým v roku 2005 bol priemer na jedného občana Slovenskej republiky v hotovostných doplatkoch a poplatkoch v zdravotníctve 125 eur ročne, tak v roku 2009, keď som o tom začal hovoriť, to už bolo 215 eur ročne. V súčasnosti je to nad 300 euro a presné číslo vám nepoviem, lebo keď som tu minule ukazoval tabuľku, tak pán minister Čislák hovoril, že to celkom nie je korektné, čo OECD tvrdí, lebo tam oni započítavajú aj vitamínové a nutričné doplnky, a to netreba započítavať. A treba.
Takže dohodnime sa na tom, že ľudia doplácajú v hotovosti na Slovensku stále viac. A možno najvypuklejšie ja to práve na doplatkoch za lieky, lebo mnohé z poplatkov, ktoré sa platia v ambulanciách sú zahalené do rôzneho tajomného rúška, aj keď sa to snažila riešiť aj vláda Roberta Fica, stále podľa mňa tento problém nie je vyriešený. Takže ďalej sa budem venovať už len doplatkom za lieky. Tam je to veľmi rukolapné a dobre merateľné, lebo pacient príde do lekárne a dopláca. Keď si niečo kupuje v hotovosti, tak je ho jeho rozhodnutie, väčší problém sú doplatky, ktoré sú na lieky predpísané na recept. A znovu vás nejdem teraz zabávať množstvom opatrení, ktoré už boli prijaté na to, aby sme chránili ľudí pred vysokými doplatkami za lieky.
Chcem ale povedať, že kým vláda Roberta Fica, tá prvá vláda Roberta Fica, celkom opatrenie, že "10 euro a ani o cent viac" mesačne na doplatkoch za lieky, nepochopila, vláda Ivety Radičovej to nielenže pochopila, ale mala to aj napísané v programovom vyhlásení vlády a dokonca to aj zrealizovala a prijala tzv. ochranný limit na doplatky za lieky, ktorý je dnes v platnej legislatíve stále zakotvený, nič sa na ňom nezmenilo. V praxi to vyzerá tak, že 30, resp. 40 eur štvrťročne pre zdravotne ťažko postihnutých, resp. pre dôchodcov je limit, ktorý môžu doplácať v hotovosti na lieky predpísané na recept. Všetko nad, čo doplatia, im vráti ich zdravotná poisťovňa s tým, že sa to počíta v cene lieku s najnižším doplatkom s danou účinnou látkou. V praxi to veľmi pekne funguje, pretože ten priemer, keď som si to pozeral, od roku 2011 je zhruba 25-tisíc poistencov štvrťročne, teda ľudí, ktorí sú invalidi, zdravotne ťažko postihnutí, resp. dôchodcovia. Priemerne, samozrejme, kolíše to, ale priemerne štvrťročne vracajú zdravotné poisťovne asi 400 až 500-tisíc eur. Čiže do dnešného dňa, keď som to spočítaval, je to už ďalej viac ako 6 mil. eur, ktoré od roku 2011 zdravotné poisťovne vrátili. Tu si dovolím len takú poznámku, že to je pekný model na tom, keď nás trápi, že majú vysoké zisky zdravotné poisťovne, tak dajme im ďalšie povinnosti, napríklad rozširovaním ochranného limitu na doplatky za lieky, aby peniaze sa dostávali späť ľuďom a aby sme zároveň chránili tých ľudí, ktorých chrániť chceme. Čiže ochranný limit na doplatky za lieky predpísané na recept funguje, zaviedla ho vláda Ivety Radičovej a neskromne poznamenám, že pôvodne to bolo ešte v 2009. môj nápad.
Idem ale ďalej. Dnes tu máme poslanecký návrh zákona, ktorý by nemal byť poslaneckým návrhom zákona. Len pre poriadok veci to poznamenávam, že je to vlastne opatrenie, ktoré je súčasťou druhého sociálneho balíčka, o ktorom rokoval pracovný snem SMER-u a ktorý avizoval a premiér Robert Fico.
Jediný dôvod, dámy a páni, teraz budem trošku hovoriť o legislatíve, prečo je to poslanecký návrh zákona, je, že keby prebiehal riadnym legislatívnym tempom, tak reálne účinnosť by sa skôr ako 1. januára 2016 nedala stihnúť. To znamená, budem veľmi úprimný, že prvé peniaze by sa dôchodcom a rodičom malých detí do 6 rokov vracali už po parlamentných voľbách, čo zjavne teda strane SMER už tak nevyhovuje vzhľadom na to, že ideálne to vrátiť pred parlamentnými voľbami. Ja tomu politicky rozumiem, len pre poriadok veci to tu spomínam. Musím ale povedať napriek tomu a upozorniť pána navrhovateľa, že nech sa páči, keď to už ide poslaneckým návrhom zákona, ale obávam sa, že termín účinnosti 1. 10. 2015 je v kolízii s tým, že navrhovatelia očakávajú, že už za tretí kvartál tohto roku, teda za tretí štvrťrok, sa budú dôchodcom a rodičom detí vracať peniaze, ak prekročia ochranný limit na doplatky za lieky. No trošku je tu problém, lebo je dosť ťažké povedať niekomu 1. októbra, že treba vracať peniaze poistencom, ktoré počítame od 1. júna. Čiže ja prídem s pozmeňovacím návrhom v druhom čítaní, veľmi jednoduchým, aby termín účinnosti bol 1. január 2016, aby sa nabehlo na riadne tempo, lebo keď takýmto spôsobom meníte pravidlá hry v systéme, tak systém musí byť na to aj nastavený a pripravený, aby to fungovalo. Ten chaos, ktorý nastane s tým, že na koho, komu a koľko a aký zoznam ľudí a kde to posielať, je podľa mňa úplne zbytočné spustiť na jeseň, aj keď tomu rozumiem, že parlamentné voľby sú v marci.
Moja ďalšia poznámka je k tomu samotnému rozširovaniu ochranného limitu, 25 eur kvartálne všetci dôchodcovia, všetci zdravotne postihnutí, všetci invalidi. Moja prvá poznámka je, že teda aj pán dôchodca Majský dostane naspäť peniaze? Odpoveď je áno. Teda aj ten vysoký dôstojník armády Slovenskej republiky, ktorý má 1 400-eurový dôchodok, aj jemu budeme vracať? O tom je ochranný limit na doplatky za lieky? On by mal ochrániť tých najslabších a najzraniteľnejších a zlepšiť im finančné dostupnosť v zdravotníctve. Preto je dnes nastavený systém tak, že ten limit sa počíta pre ľudí s príjmom do 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Čiže valorizuje sa z roka na rok, ale reálne sa pohybujeme niečo cez 400 euro. Teda v tejto hranici do toho spadá dôchodca s dôchodkom nižším ako 400 euro, teda hlavne starodôchodcovia a nízkopríjmoví, pre ktorých môžu byť náklady štvrťročne presahujúce 45 eur už vážne ohrozujúce ich rodinný rozpočet. Čiže o tom bol tento ochranný limit. Je o ochrane sociálne zraniteľných skupín.
Je mi to trošku nepríjemné, že ja ako pravicový politik to mám vysvetľovať socialistickým politikom. To sa nehodí, ale tak, ak dovolíte, si to dovolím vysvetliť, ako by to malo fungovať. Ja rozumiem, že ide, že sme pred voľbami a že to dobre bude znieť, že všetci dôchodcovia, i veľa voličov, ja rozumiem, že je to cieľová skupina strany SMER. Len bol by som rád, keby sme sa zdržali, že ak zdravotné poisťovne sú v prebytku v súčasnosti, chválapánubohu, to je dobrá správa, že sú v prebytku, a chceme tento prebytok efektívnejšie využiť, tak poďme a rozprávať o tom, že nech je nejaký limit pre príjem toho dôchodcu, ktorý spadá do ochranného limitu, aby sme potom viacej chránili nízkopríjmových dôchodcov. Čo tak pre starodôchodcov to nastaviť tiež na 8 eur, ako je to nastavené pre deti? Treba sa s tým hrať, ono je to komplikovanejšie vysvetliť. Alebo čo keby sme začali rozprávať aj o chudobných pracujúcich, ktorí mnohokrát zarábajú niečo okolo minimálnej mzdy a môžu byť chronicky chorí? Nechcem tu menovať ochorenia. Chodia do práce, snažia sa pracovať, ale napriek tomu sú chronicky chorí dlhodobo odkázaní na zdravotnú starostlivosť a prím majú takíto pacienti. Čiže toľko k dôchodcovi Majskému.
Čo sa týka detí do 6 rokov, mne sa to páči. V mnohých krajinách majú deti do 6 rokov zdravotnú starostlivosť úplne bez akéhokoľvek doplatku. Aj keď znovu musím povedať, že to, čo platí o dôchodcoch, platí aj o deťoch. Nemyslím si, že tých sedem detí Borisa Kollára to naozaj reálne bude potrebovať. Naopak, myslím si, že rómska mamička so 7 alebo 9 deťmi by prijala, keby ten limit bol nula, a nie 8 euro. Čiže toto sú len technické doplnky, ktoré k tomu chcem povedať.
Záverom mi ešte dovoľte povedať, že okrem pozmeňujúceho návrhu, s ktorým prídem v druhom čítaní, aby sa účinnosť posunula na 1. január 2016, pretože takáto zmena systému fungovania ochranného limitu sa patrí robiť na začiatku fiškálneho roka, resp. na začiatku kalendárneho roka tak, aby poisťovňa bola na to pripravená, to je moja prvá poznámka.
A druhá poznámka je, ak dovolíte, to, čo som už raz navrhoval v tomto funkčnom období, aby ochranný limit na doplatky za lieky sa týkal aj dobrovoľných darcov krvi, ktorí majú minimálne bronzovú Jánskeho plaketu a potom tie vyššie. Tento návrh prinesiem ako pozmeňovací návrh a budem sa veľmi, veľmi uchádzať o to, aby ste mi ho podporili. Viem, že keď som to pred rokom navrhoval, aj v poslaneckom klube SMER-u, sa mi zdalo, že by to mohlo mať podporu práve preto, že to nebolo jednoznačne dodiskutované, a viem, ako končia opozičné poslanecké návrhy, som stiahol pred hlasovaním tento návrh zákona. Ja to teraz dám ako pozmeňovací návrh v druhom čítaní a budem sa veľmi uchádzať o to, že aspoň takouto formou nositeľov Jánskeho plakety, dobrovoľných darcov krvi, ktorí zachraňujú stovky, tisícky životov na Slovensku, aspoň takouto formou im povedzme to ďakujem.
V praxi, keďže sú tu všetci dôchodcovia, sa to bude týkať len ľudí, ktorí pracujú a majú Jánskeho plakety, čiže reálne to môže byť len desiatky ľudí, na ktorých sa to bude vzťahovať. Fiškálne nulitný pozmeňovací návrh, ale symbolicky nesmierne dôležitý. Na týchto ľudí by sme nemali zabudnúť.
Takže, dámy a páni, ja podporím v prvom čítaní tento poslanecký návrh zákona a v druhom čítaní sa budem uchádzať aj o podporu pozmeňovacích návrhov, ktoré som naznačil.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2015 o 16:43 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:55

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Plne sa stotožňujem s tým, čo kolega Novotný hovoril o tom, že v čase stále sa zvyšujúcej možnosti prepojenia úradov a inštitúcií štátu typu daňové úrady, dôchodkové zabezpečenie a všetko ďalšie, tak ako dokážete vy z vašej iniciatívy, nech už si o tom myslím čokoľvek, diferencovať vianočné príplatky dôchodcom podľa ich základného dôchodku, tým biednym viac, tým bohatším menej a tým najbohatším nič, toto isté, nech už, ešte raz hovorím, si o tom myslím, čo chcem, je zdravá úvaha, že sa úľavy majú dávať potrebným, teda potrebným, čo potrebujú tú úľavu, a nie deťom Borisa Kollára. Lebo to je síce veľmi jednoduché rovnostársky nasypať všetkým, ale zároveň sa to prieči sociálnemu uvažovaniu.
A ešte raz hovorím. Je to veľmi zjednodušujúce, populárne aj populistické, ale domnievam sa, že aj v tejto situácii, keď v zdravotníctve odtekajú pochybným spôsobom všetky iné peniaze, si zaslúžia ľudia podporu, ale musia splniť isté kritériá. Keď hovoril na záver kolega Novotný o zlatých a Jánskeho ocenených darcoch krvi. No, som v konflikte záujmov, lebo mám zlatú Jánskeho plaketu ako bezpríspevkový darca krvi. Ale opäť sa domnievam, že ak by sa takýmto ľuďom poskytla, mne, ja to zvládnem aj bez nej, ale v súvislosti s ich hladinou príjmu úľava, je to opäť nielen sociálne, ale aj spravodlivé a je to presne tá symbolická ruka, ktorú im s vďakou podávame.
To znamená, nemalo by byť nikdy už prijaté niečo, čo nasýpa plošne tým, čo potrebujú, i tým, čo nepotrebujú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2015 o 16:55 hod.

MUDr. PhD.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:57

Richard Raši
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán poslanec Novotný, ja sa vyjadrím len krátko. Veľmi oceňujem, že konečne po rokoch, čo spolupracujeme, ty ako opozičný alebo ja ako opozičný poslanec voči tebe, si pochopil, že tie návrhy, ktoré predkladáme, sú správne. A išiel som po Bratislave, videl som mnoho Ev, ktoré sa na mňa usmievajú, tak vravím, Vilo, Eva, podporovaním dobrých návrhov stúpa vaša šanca. (Povedané so smiechom.)
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2015 o 16:57 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:58

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

76.
Tak keď si tu tak navzájom hrkútame, záverom chcem povedať, že už som jeden takýto návrh podporoval, a to bol systém PCG, to znamená spravodlivejšieho prerozdeľovania, ktorý už bol v tomto funkčnom období v Národnej rade.
S maličkou dávkou irónie len dodám, že veľmi rád podporím vždy všetky dobré návrhy strany SMER, ktoré pôvodne pochádzajú ešte z časov vlády Ivety Radičovej, lebo aj prerozdeľovať PCG sme pripravovali za vlády Ivety Radičovej, len nestihol prísť ešte do Národnej rady. Ochranný limit na doplatky za lieky sa podarilo presadiť a toto je len jeho rozšírenie.
Ale využijem možno priestor tejto faktickej poznámky a poprosím pána navrhovateľa, aby naozaj sa zamyslel možno nad tým, že ak je priestor dnes v zdravotných poisťovniach a je politická vôľa ísť do rozšírenia ochranného limitu, skúsme viacej chrániť tých, pre ktorých sú to naozaj veľmi zaujímavé prostriedky v ich rodinnom rozpočte, v nich veľmi nízkopríjmových dôchodcov. Skúsme chrániť tých, ktorí by to možno potrebovali ako gesto, povedzme dobrovoľných darcov krvi a možno menej sa starajme o plukovníkov vo výsluhe a pána Majského na dôchodku a deti Borisa Kollára.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2015 o 16:58 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:13

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni... (Neutíchajúci ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec Brocka uvádza návrh zákona. Poprosím vás, páni poslanci, ukľudnime sa, aby mohol dôstojne predložiť návrh.

Brocka, Július, poslanec NR SR
Keď... (povedané so smiechom), keď dvojica, keď dvojica Brocka a Přidal predkladajú v tejto snemovni nejaký poslanecký návrh, tak obyčajne to túto snemovňu rozdeľuje.
Dámy a páni, chcem vám povedať, že teraz predkladám s kolegom Přidalom návrh, ktorý je z inej kategórie, a že chcem veriť, že týmto návrhom by sme mohli sa zjednotiť v podpore rodičov, ktorí majú deti, ktoré pracujú, a oni sú na dôchodku a my navrhujeme spôsob, ako by sme mohli podporiť priamu medzigeneračnú solidaritu. Krátko pred 17.00 hod. sme začali rokovať o poslaneckých návrhoch, ktoré by som mohol pokojne nazvať sociálny balíček poslancov. A teraz začíname sériu poslaneckých návrhov noviel zákona o dani z príjmov. Zákon o dani z príjmov, keďže návrhy zákonov, ktoré majú dopad na štátny rozpočet, je potrebné prerokovať v dostatočnom predstihu, aby mohli byť zapracované do návrhu štátneho rozpočtu, prichádzame s návrhom novely zákona o daniach z príjmov. (Ruch v sále.)
Predkladaný návrh novely zákona reaguje na nepriaznivú sociálnu situáciu časti dôchodcov a tiež snahy vlády zvýšiť mieru solidarity v spoločnosti prostredníctvom opatrení vykonávaných napríklad cez daňovú legislatívu. Navrhujeme rozšíriť jestvujúcu možnosť daňovej asignácie, to jest poukázanie časti zaplatenej dane daňovníkom inej osobe, v tomto prípade rodičovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku. (Neutíchajúci ruch v sále, reakcia z pléna a zaznievanie gongu.)
Je to určite sen každého poslanca môcť hovoriť pred plnou sálou. Ja mám šťastie, že to tak vyšlo, že teraz je tu oveľa viac poslancov ako v inú časť dňa. Ale priznám sa, že trošku som rozčarovaný, že predsa len vidím, že to nie mnohých poslancov zaujíma, tak by som vás, pani predsedajúca, poprosil, keby sme prípadne urobili ešte prestávku a že by som pokračoval v uvedení návrhu potom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Ale, pán poslanec, je už v rokovacej sále pokoj, sú pripravení vás počúvať, takže nech sa páči, máte slovo.

Brocka, Július, poslanec NR SR
Kolegovia mi pripomenuli, že ja by som tú prestávku využil na to, žeby som si dal tiež viazanku... (Povedané so smiechom, reakcia z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Páni poslanci, poprosím vás, už nežartujte!
Nech sa páči, pán poslanec.

Brocka, Július, poslanec NR SR
Dámy a páni, čiže navrhujeme rozšíriť jestvujúci inštitút daňovej asignácie, to jest poukázanie časti zaplatenej dane daňovníkom inej osobe, teda konkrétne svojmu rodičovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku. Výška takto poukázanej dane sa určuje pre daňovníka sumou maximálne 50 eur za zdaňovacie obdobie. To znamená, rodič, poberateľ dôchodku starobného alebo invalidného môže byť príjemcom poukázanej dane aj od viacerých detí daňovníka. Napríklad jedno dieťa maximálne 50 eur, dve deti dvakrát 50 eur, čiže sto eur, tri deti, to znamená 3-krát 50 eur, maximálne 150 eur raz za rok v zdaňovacom období.
Tento návrh je výrazom medzigeneračnej solidarity zamestnaných detí so svojimi rodičmi. Čiastočne odstraňuje znevýhodnenie najmä rodičov viacdetných rodín, ktorých životná úroveň je spravidla nižšia aj v čase starostlivosti o nezaopatrené deti a je nižšia aj v čase poberania dôchodkových dávok. Pri existencii priebežného dôchodkového piliera sa tak ich zamestnané deti viac solidarizujú s inými ako vlastnými rodičmi. Návrh je sociálne spravodlivejší k daňovníkom, pretože nemôže nastať situácia, že chudobnejší podporujú bohatších. Napríklad aj vianočný príspevok je taký príklad, kedy sa rodičia, zamestnaní rodičia cez dane môžu skladať zo svojho príjmu, zo svojej dane na tento príspevok inej osobe, hoci ich príjem je nižší ako napríklad príjem dôchodcov.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prijatie novely uvedeného zákona bude mať dopad na štátny rozpočet i na verejné financie. Jeho presnú výšku však nie je možné špecifikovať, pretože využitie tohto inštitútu je pre daňovníkov dobrovoľné. V prípade, že by túto možnosť využilo, odhadujem, 300-tisíc daňovníkov, dopad na rozpočet znížením príjmov odhadujeme na úrovni okolo 10 mil. eur v jednom rozpočtovom roku a rovnako aj v nasledujúcich rokov a tiež zvýšenie výdavkov daňovej správy, ktoré vzniknú v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane, okolo 0,7 mil. eur.
Dámy a páni, tento návrh navrhujeme, priznávam, opakovane, a keďže teraz sú v móde v rámci sociálnych balíčkov práve opatrenia voči ohrozeným skupinám alebo sociálne slabším skupinám, toto je návrh, ktorý je určite spravodlivý, a nedá sa zneužiť.
Ďakujem za podporu tohto návrhu a po otvorení rozpravy sa zároveň hlásim do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2015 o 17:13 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:20

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2015 o 17:20 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:22

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

96.
Dámy a páni, viac spravodlivosti vyžaduje aj náš dôchodkový systém a myslím si, že viac spravodlivosti vyžaduje aj náš daňový systém.
Snahou štátu, úlohou štátnej rodinnej politiky by mala byť podpora zodpovedného správania jednotlivcov a rodín a pomoc, aby mohli plniť svoje úlohy a neupadli do chudoby. Na rodinách s deťmi stojí celý náš sociálny systém, osobitne prvý priebežný dôchodkový systém. Bez detí, bez dostatočného počtu budúcich prispievateľov by sa zmenil na obyčajnú pyramídovú hru. Aj dnes to už vidieť. Dnešní dôchodcovia ešte majú dôchodky, aj keď nízke, a ako-tak zabezpečené, aj keď Sociálna poisťovňa je v hlbokom deficite. Ale čo bude s dôchodkami našich detí, tých, čo sú dnes prispievatelia do dôchodkového systému, je, myslím si, otázne. Veď napríklad štát Sociálnu poisťovňu v minulom roku aj v tomto dotuje sumou takmer 1 mld. eur. To je tisíc miliónov eur na dôchodky súčasných dôchodcov.
Súčasná podoba priebežného systému financovania dôchodkov je nielen dlhodobo neudržateľná pri takomto trende, lebo starnutie obyvateľstva na Slovensku, trend je jeden z najhorších v Európe. Ako rastie počet tých, čo budú odkázaní na príjem z verejných zdrojov, a pritom už budú v poproduktívnom veku, a ako klesá počet tých, ktorí budú na dôchodky prispievať. A okrem toho je ešte tento systém aj nespravodlivý, spomínal som to už vo svojom úvodnom vystúpení, voči viacdetným rodinám. Pozorujeme trendy, že dnes je veľmi veľa rodín alebo teda párov, ktoré už ani nechcú mať deti, lebo je to istá komplikácia, že to napríklad ohrozuje potenciálne ich kariéru, znižuje to ich životnú úroveň, a keďže náš dôchodkový systém nijako nezohľadňuje zásluhovosť v smere, by som povedal, počtu budúcich prispievateľov do dôchodkového systému, tak v podstate toto správanie naša legislatíva, tak ako keby podporovala.
Ja si myslím, že práve ten zodpovedný prístup rodičov, ktorí nielenže deti majú, ale ich aj dobre vychovajú, že im sprostredkujú vzdelanie, a títo sa uplatnia na trhu práce a potom sú platitelia daní a odvodov, že tento spôsob správania by sme mali podporovať, a preto by v našom dôchodkovom systéme by mala byť zakomponovaná aj zásluhovosť v počte budúcich prispievateľov alebo budúcich klientov dôchodkového systému, teda tých, ktorí do tohto systému prispievajú svojimi odvodmi. My, KDH to má v programe, my sme to už aj dokonca s kolegom Přidalom raz navrhovali, ako je to možné urobiť v dôchodkovom systéme, aby to bolo spravodlivejšie, aby tá medzigeneračná solidarita nebola solidaritou skôr naruby, ale bola bezprostrednou, priamou vlastných detí voči svojim rodičom, len zatiaľ sa nám nepodarilo tento návrh v tejto snemovni presadiť.
Tento náš návrh je možnosťou, tento teraz, keď navrhujeme pomoc rodičom na dôchodku cez novelu zákona o daniach z príjmov, je skôr symbolický návrh. Nie je tým návrhom, ako navrhujeme v dôchodkovom systéme robiť isté zmeny a úpravy, aby neboli rodičia, zodpovední rodičia, ktorí myslia na svoju budúcnosť, aby neboli trestaní naším dôchodkovým systémom v úvodzovkách. Teraz toto navrhujeme cez zákon o daniach z príjmov akoby symbolicky cez jestvujúci Inštitút daňovej asignácie. Je to niečo, čo svojím obsahom pripomína slovenskú ľudovú múdrosť o troch grošoch známu aj z rozprávok Ladislava Dobšinského, že zodpovedný človek by nemal sám prejesť svoje tri groše, že jeho povinnosťou je na jednej strane vrátiť to, čo investovali doňho jeho rodičia, to znamená postarať sa o svojich rodičov, ktorí už sa nemôžu trebárs živiť prácou svojich rúk, potom investovať do budúcnosti, to znamená investovať do svojich detí, ale len jednu tretinu alebo len jeden ten groš stroviť sám.
My navrhujeme naozaj len symbolicky, že zamestnané deti aby v zdaňovanom období raz za rok mohli odviesť časť zo svojej dane, konkrétne maximálne je to ohraničené výškou 50 eur, aby mohli odviesť túto sumu prostredníctvom daňového úradu na účet svojho rodiča na dôchodku, ktorý je poberateľom alebo starobného, alebo invalidného dôchodku. Ja si myslím, že je to aj adresné, lebo pri vianočnom príspevku sa vláda správa, teraz myslím na vládu Roberta Fica, akoby to bola ona, ktorá dáva dôchodcom vianočný príspevok, a pritom je to inak. Pritom tí, ktorí pracujú, tí, ktorí platia dane, takýmto spôsobom sa solidarizujú s ľuďmi, ktorí sú na dôchodku.
Ďakujem za podporenie tohto návrhu aj za to, že ste ma vypočuli.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2015 o 17:22 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:29

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

98.
Ďakujem. Vážený pán kolega Brocka, vy ste hovorili, že naše návrhy obvykle rozdeľujú snemovňu, ale že tento by ju rozdeliť nemal, ale, chvalabohu, alebo za chvíľu príde návrh zákona, ktorý ju opäť bude rozdeľovať, ale chcel by som niečo iné.
Ja viem, že kradnúť sa nesmie, ale predsa vieme, že, keď nechcem už použiť slovo kradnúť, že SMER v minulosti si jeden náš návrh, čo bol jeden zákon "jeden plat stačí", osvojil a od budúceho marca poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vykonávajúci funkciu starostu, primátora budú môcť brať okrem platu verejného funkcionára už len ďalší príjem vo výške minimálnej mzdy, a ja sa za to na nich nehnevám.
A celkom otvorene verím, že keď si uvedomia, že i tento náš návrh je veľmi dobrý a fyzická osoba môže darovať za zdaňovacie obdobie 50 eur, teda poukázať maximálne 50 eur zo svojej odvedenej dane rodičom, jednoducho že poslanci SMER-u si tento návrh osvoja, keď už nás teda nepodporia teraz, a časom ho dajú, lebo sú tu medzi poslancami SMER-u aj naozaj sociálni niektorí poslanci. Ja osobne 2-3 z nich poznám, no ale možnože všetkých tých sociálne cítiacich nepoznám.
Ale teda chcel by som sa vás spýtať, keby si tak pán minister Richter alebo niektorý poslanec, SMER tento náš návrh osvojil a dal ho do nejakého sociálneho balíčka, či by ste boli proti tomu.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2015 o 17:29 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:31

Jozef Bobík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

100.
Ďakujem za slovo. V minulých dňoch alebo aj týždňoch sme tu viedli dosť dlhé diskusie o minimálnom dôchodku a väčšinou sme sa zhodli na tom, že naozaj je to potrebné. Ale takým nejakým druhotným výsledkom týchto diskusií bolo aj to, že niektorí kolegovia tu prezentovali určité štúdie či výhrady, alebo štatistiky, ako to na Slovensku môže vyzerať o 10, 20, 30 rokov, a je treba povedať, že nevyzerá to dobre, naozaj. A to, že sa nachádza nejaké náhradné riešenie budúcnosti, budúcich dôchodcov, napr. v druhom pilieri, je len náhradné riešenie, ale ten fakt, že demografický vývoj je zlý, tak akékoľvek sebalepšie druhé piliere alebo iné investovania zamestnaných ľudí alebo v čase, keď sú zamestnaní, nemôže dlhodobo vyriešiť situáciu Slovenska, pretože Slovensko potrebuje nielen mať na účte peniaze alebo občania mať na účte peniaze, ale veď potrebujem zabezpečiť služby, výrobu a tak ďalej. Čiže jednoducho bez ľudí Slovensko nemá význam. Takže z tohto pohľadu tento návrh je naozaj dobrý. Odporúčam, aby aj kolegovia, ktorí nie sú, ktorí nesedia tu na ľavej strane, aby sa s ním vážne pozaoberali, lebo naozaj je Slovensku potrebné dať určitú aj demografickú víziu, a ja si myslím, že tento návrh k tomu dáva predpoklady.
Takže ja tento návrh podporím a vyzývam aj ostatných kolegov, aby naozaj tak urobili tiež.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2015 o 17:31 hod.

Ing.

Jozef Bobík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video