53.schôdza

16.6.2015 - 3.7.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.7.2015 o 19:02 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:02

Erika Jurinová
Skontrolovaný text

Ďakujem pekne, pán poslanec.

Na vaše vystúpenie sú dve faktické poznámky. Dám ich teda dobehnúť, ak sa nemáte na čo hnevať.

Nech sa páči, pán poslanec Petrák.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.7.2015 o 19:02 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:02

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Kadúc, no ja myslím, že to, čo ste hovorili o strane SMER, nemyslíte úplne vážne súčasťou tohto pozmeňujúceho návrhu ako o netransparentnosti a úplne inom pohľade na verejné obstarávanie, ktoré predstavujete predovšetkým vy v rámci opozície. Ja vám chcem dať len do pozornosti pozmeňujúci návrh, ktorý prešiel v našom podaní na výbore pre hospodárske záležitosti. Zavádza elektronické trhovisko pre nadlimitné zákazky nad 134 000 eur, pre tovary a služby tam, kde sa to dá aplikovať. A jednoducho aj pre veľké zákazky, ktoré sú predovšetkým v réžii štátu, bude platiť elektronické trhovisko, najtransparentnejší spôsob obstarávania tam, kde sa dá použiť. Takže ak to mám nejakým spôsobom zhrnúť, zo všetkých krokov, ktoré boli urobené za posledné tri roky v rámci verejného obstarávania, skúste mi povedať jeden krok, ktorý by sa dal vyhodnotiť ako netransparentný. Ja chcem povedať, že všetky tieto kroky, ktoré sme zavádzali, sme zavádzali s presvedčením, že pomáhajú transparentnosti verejného obstarávania. A s týmto presvedčením a s týmto cieľom sme ich aj zavádzali. A myslím si, že doteraz v tejto oblasti žiadna vláda neurobila viac, ako urobila vláda Roberta Fica. Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.7.2015 o 19:02 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:03

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Povedali sme to už tu v tejto sieni mnohokrát a ty si to teraz, pán poslanec Mirko Kadúc, opäť pripomenul. A ja si myslím, že aj keď máme veľa protikorupčných mechanizmov, toto je ten základný mechanizmus, ktorý keď zatiahneme, keď dokážeme tu v tejto sieni zatiahnuť a presadiť do života tak, že sa stane zákonom, tak bude fungovať úplne zázračne a možno všetky tie pekné aj menej pekné reči o korupcii sa môžu stať z veľkej časti minulosťou vďaka tomuto zázračnému, ale reálnemu mechanizmu.

O čom si hovoril? Pripomenul si, že alfou a omegou tohto boja je osobná hmotná zodpovednosť ľudí, ktorí na chvíľu dostávajú právomoc rozhodovať o osudoch, povedzme, ekonomických tokov tejto krajiny. Je to reálne, je to potrebné a musíme to opakovať dovtedy, kým sa nezhodneme na tom, že naozaj je to potrebné prijať. A ak je to dneska v takom garde, že tu nie je ochota a my to opakujeme a naráža to na zatvorené oči a uši vládnej strany, tak si pripomeňme toto opakovanie, že vo chvíli, keď sa vymení garde a dnešná opozícia vstúpi do riadenia tohto štátu reálnymi možnosťami, tak toto musí byť prvý zákon, prvé rozhodnutie, ktoré sa prijme na prvej schôdzi v novom volebnom období. Ak by toto nebola pravda, pričom ak budem náhodou tu, tak v tej chvíli odídem z tejto budovy navždy a viacej sa tu neukážem. Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.7.2015 o 19:03 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:05

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

Pán predseda Petrák, viete, kedy zmením názor na to, že to vaše rozhodnutie alebo to, s čím tu prišla vláda, je úprimné? Bude to vtedy, keď vystúpite a poviete, už sa nestane žiadna korupčná kauza alebo, ešte lepšie, vnímanie korupcie na Slovensku v podobe 500 mil. rapídne klesne. Vtedy ak toto slovo dáte, ak neklesne, dajte nejaký záväzok verejný pre mňa, za mňa. Ale toto proste vy povedať nemôžete, lebo o tomto nie ste presvedčený. Ten zákon tak nastavený proste nie je. A keby som chcel byť zlomyseľný, to, čo ste povedali, že žiadna vláda neurobila toľko v boji proti korupcii ako táto vláda, tak by som povedal, že za posledných 10 rokov táto vláda tu je 8 rokov, že práve preto sa javí, že na Slovensku uniká viac ako 500 mil. ročne práve preto na korupcii.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.7.2015 o 19:05 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
53. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 9:04

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, vážený pán minister, premiér Fico s obľubou na tlačových konferenciách hovorí o tom, že opozícia nemá žiadne riešenia. Tak aby túto vetu v prípade schránkových firiem naozaj nemohol vysloviť, predkladám pozmeňujúci návrh k zákonu o verejnom obstarávaní.
Pozmeňujúci návrh, ktorý predložím, urobí tento zákon účinnejší a rozšíri tiež obmedzenie schránkových firiem čerpať verejné zdroje na skoro všetky oblasti používania verejných financií a na všetky subjekty verejnej správy. Pozmeňujúcim návrhom taktiež sa zavádzajú finančné sankcie v prípade, že schránková firma do registra konečných užívateľov výhod uvedie nepravdivé informácie. A rozširuje sa povinnosť schránkovým firmám zapísať sa do registra konečných užívateľov výhod aj v prípade, že čerpajú verejné zdroje inak ako cez verejné obstarávanie, napríklad keď nadobúdajú majetok od štátu alebo prevádzkujú zdravotné poistenie.
Prijatím tohto pozmeňujúceho návrhu by sa celý zákon dostal do súladu s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, za ktoré hlasovala drvivá väčšina poslancov tohto parlamentu, vrátane poslancov za stranu SMER. A tiež nie je toto riešenie v rozpore so smernicou Európskej únie, ktoré máme v našom práve aplikovať.
Doteraz si premiér Fico, ale aj poslanci za stranu SMER v súvislosti s týmto zákonom iba protirečili. Najskôr schválili uznesenie, podľa ktorého má okrem iného tento zákon obmedzovať pôsobenie schránkových firiem pri všetkých oblastiach nakladania s verejnými financiami. Napriek tomu ale bol do parlamentu predložený zákon, ktorý upravuje len pre verejné obstarávanie. SMER dôvodil, že je to preto, že sa čaká na smernicu Európskej komisie, a preto, aby nemuseli zákon neskôr meniť, s úpravou ostatných oblastí verejných financií počkajú až na smernicu.
Medzitým je ale smernica na svete a zaväzuje členské krajiny Európskej únie prijať takú právnu normu, ktorá má vytvoriť register konečných užívateľov výhod, v ktorom budú uvedení majitelia všetkých domácich firiem. Ak teda prijmú poslanci za stranu SMER zákon v jeho súčasnej podobe, bude musieť úprava registra konečného užívateľa výhod sa meniť v každom prípade, pretože smernica ide v rozsahu oveľa ďalej než tento zákon. Takže padá ďalší dôvod pre nerozšírenie zákona na všetky oblasti nakladania s verejnými financiami.
Vidíme to, že so schránkovými firmami je obrovský problém. Občania to vidia, politici to vidia. Riešenie máme, smernicu máme, tak prečo by sme to mali nechať len tak? Je to proti princípu právneho štátu, je to proti zdravému rozumu. Napríklad keď si pozrieme dáta podľa združenia Zastavme korupciu, len od novembra minulého roku, kedy bola v parlamente prijatá prvá novela protischránkového zákona, sa vyskytlo viac ako desať káuz, pričom iba jediná z nich sa týkala verejného obstarávania, všetky ostatné iných druhov obchodu so štátom. Prijatie novely v súčasnej podobe by pokrylo naozaj len úplne úzky výsek tejto problematiky. Nie je preto podľa nás žiaden racionálny dôvod, aby sme účinnosť zákona o schránkových firmách nerozšírili. Vidíme, ako sa schránkové firmy správajú pri verejnom obstarávaní, nie je dôvod si myslieť, že v ostatných oblastiach používania verejných financií je to inak. Nemusíme dnes už čakať špeciálne na Európsku úniu, ako hovorí predseda parlamentu Pellegrini, a nemusíme čakať na nejaké špeciálne ďalšie legislatívne riešenie, ako hovorí premiér Robert Fico.
V tejto chvíli už sa naozaj nie je na čo vyhovoriť, ani na Európsku úniu. V tejto chvíli je to naozaj už len o vôli poslancov za stranu SMER, či chcú schránkovým firmám obmedziť pôsobenie naozaj alebo to bude len pokračovanie hry s trpezlivosťou občanov Slovenskej republiky a hranie sa na ďalšie výhovorky.
Predložím teraz pozmeňovací návrh. Bude to trošku dlhšie čítanie, pretože je to niekoľko strán.
1. V čl. I bode 2 v navrhovanom § 12a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Osoby podľa predchádzajúcich viet sa považujú za konečných užívateľov výhod."
2. V čl. I bode 19 v § 149 sa ods. 3 dopĺňa písm. h) až k), ktoré znejú:
"h) subdodávateľovi podľa § 45 ods. 10, osobe podľa § 27 ods. 2 alebo osobe podľa § 28 ods. 2 pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur, ak nesplnila povinnosť mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo na účely zápisu konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod predložila údaj, informáciu, doklad, dokument alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné,
i) fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do 100 000 eur, ak nesplnila povinnosť podľa § 134b ods. 5,
j) fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do 10 000 eur, ak nesplnila povinnosť podľa § 134b ods. 4,
k) fyzickej osobe pokutu do výšky 100 000 eur, ak uviedla v žiadosti podľa § 134b ods. 1 nepravdivé údaje.".
Vysvetlím. V celom bode dva je nové, novo navrhované písm. k), ostatné kvôli legislatívnej čistote je prebratý text z predloženej novely, kde v novo navrhovanom písm. k) navrhujeme sankcionovanie priamo tej osoby, ktorá podáva návrh na zápis osoby do registra konečných užívateľov výhod pre prípad, že uvedie v tom návrhu nepravdivé údaje. Jednoducho ide nám o to, aby boli sankcionované konkrétne fyzické osoby, aby niesli zodpovednosť za ten návrh, ktorý do registra konečných užívateľov dajú.
3. Za čl. IV sa vkladajú nové čl. V až X, ktoré znejú:
"Čl. V
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č.544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 9/2012 Z. Z., zákona č. 286/2012 Z. Z., zákona č. 453/2013 Z. z. (pozn. red.: správne má byť – "zákona č. 435/2013 Z. z.") a zákona č. 197/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:
"§ 41a
Právnická osoba môže byť nadobúdateľom privatizovaného majetku podľa tohto zákona vtedy, ak je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8k znie:
"8k) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 2017/2012 Z. z. (pozn. red.: správne má byť – "nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z."), zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 135/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 14b sa vkladá § 14ba, ktorý znie:
"§ 14ba
Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, môže byt' nadobúdateľom majetku štátu podľa tohto zákona vtedy, ak je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 23d a 23e znejú:
"23d) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23e) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
Čl. VII
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 58112004 Z. z. a zákona č. 506/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 14 ods. 2 znie:
"(2) Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k majetku ani na
a) právnickú osobu, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu fyzická osoba uvedená v ods. 1, alebo
b) právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy a nie je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:
"25a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z..
25b) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
Čl. VIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 507/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
"§ 13a
Právnická osoba, ktoré nie je subjektom verejnej správy, môže byť nadobúdateľom majetku obce podľa tohto zákona vtedy, ak je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu. 24b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
"24a) § 3 ods.1 zákona č. 523/2004 Z. z..
24b) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
Čl. IX
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 509/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
"§ 11a
Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku podľa tohto zákona vtedy, ak je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu".
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 22 znejú:
"21) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z..
22) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
Čl. X
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:
"§ 34a
Zdravotná poisťovňa sa zapisuje do registra konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
"57a) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
2. V § 35 sa ods. 2 dopĺňa písm. k), ktoré znie:
"k) výpis z registra konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu."
3. V § 39 ods. 1 sa vkladá nové písm. i), ktoré znie:
"i) zdravotná poisťovňa nie je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu."
4. Za § 86l za vkladá § 86m), ktorý znie:
"§ 86m
Zdravotná poisťovňa, ktorej bolo vydané povolenie podľa doterajších predpisov je povinná zapísať sa do registra konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.".
Doterajší čl. V sa označuje ako čl. XI.
Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí podporili tento pozmeňovací návrh a ktorí sú pripravení podporiť ho aj pri hlasovaní. Budú predložené ďalšie pozmeňovacie návrhy, teda konkrétne chcem spomenúť aj pozmeňovací návrh kolegu Beblavého, ktorý, v niečom sú veľmi podobné, v niektorých veciach možno odlišné. V každom prípade koncepčne a filozoficky obdobné. Takže pri tejto príležitosti chcem aj takto deklarovať našu podporu aj pozmeňovaciemu návrhu kolegu Beblavého, pokiaľ tento pozmeňovací návrh nebude schválený.
V každom prípade na záver snáď jednu poznámku. Myslím si, že téma schránkových firiem došla tak ďaleko, že už dnes každému je jasné, že skôr či neskôr dobrý protischránkový zákon skratka bude schválený. Keď to nebude dnes, tak to bude po voľbách, ale myslím si, že všetci už vieme, že je to nevyhnutnosťou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.7.2015 o 9:04 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:27

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani kolegyňa Žitňanská, chcem vám povedať takto oficiálne, že poslanci za KDH podporia váš pozmeňujúci návrh, ktorý sprísňuje postihy za tých, ktorí nedodajú pravdivé údaje o konečných užívateľoch výhod, a takisto zásadne rozširuje tento inštitút aj na ďalšie obchodovanie so štátom.
Aj a dovoľte mi, aby som aj povedal svoj osobný názor k spôsobu, ako sa prednášajú v Národnej rade pozmeňujúce návrhy. Je to môj osobný názor. Práve pred chvíľou sme videli, že rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý ste predložili, bol nám pred pár dňami rozdaný do lavíc, musí poslanec podrobne čítať aj v pléne Národnej rady. Nikto nie je schopný pri tak dlhom čítaní ako vnímať. Každý si to radšej prečíta v lavici. Hovorím to preto, lebo je určitá komisia, ktorá v týchto dňoch rokuje o zmene rokovacieho poriadku. Myslím si, že v dnešnej dobe, ak je niečo rozdané do lavíc alebo aj v elektronickej podobe, úplne by stačilo, ak by predkladateľ povedal, že s predloženým pozmeňujúcim návrhom, ktorý aj podpísal, podpísali ho ďalší pätnásti poslanci, súhlasí a nemusel by ho v pléne Národnej rady čítať. Aj pri tomto zákone, aj pri tomto zákone bude niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré budú rozsiahle, nevidím dôvod, ak by musel byť takto čítaný.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.7.2015 o 9:27 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:29

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcem len potvrdiť to, čo povedala pani poslankyňa Žitňanská, že tento návrh, ktorý práve predniesla, ktorý som aj ja podporil svojím podpisom, aj ten návrh, ktorý ja prednesiem, sú v mnohom podobné, ale nie sú identické. Ja chcem podporiť to, čo pani poslankyňa pripravila samostatne. A v tom jej návrhu to je, a to je naozaj aj riešenie otázky, povedal by som, penalizácie, potrestania, nedodržiavania pravidiel. Myslím, že je to veľmi vhodný doplnok. Plus, samozrejme, aj to rozšírenie účinnosti zákona, v ktorom sme ešte spolupracovali, je veľmi dobré. A ja sa ho ešte vo svojom pozmeňovacom návrhu pokúsim trochu dotiahnuť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.7.2015 o 9:29 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:30

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

8.
Ďakujem veľmi pekne. Ja ten návrh, samozrejme, tiež podporím, ale všetci vieme, že neprejde. Tak ako nepreišli naše osobitné novely zákonov na predchádzajúcej schôdzi. Čas, kedy bolo možné prijať účinný protischránkový zákon, tu pritom bol. Bol v decembri minulého roku a vieme, že jediné, na čo reaguje dnes dnešná vláda, nie sú ani apely opozície, ani apely médií, ale verejný tlak. A je mi ľúto, že vtedy, keď sme navrhovali, poďme to urobiť, prijalo plénum uznesenie, ktoré ste, pani poslankyňa, spomínali, ktorým zaviazalo vládu pripraviť komplexný návrh. Upozorňovali sme vtedy, že je to len hra o čas a že nikdy komplexný návrh nepríde, čo sa aj potvrdilo. Keby bola vtedy opozícia dôrazná, keby možno časti opozície neprekážali tiež ľudia v uliciach, tak dnes Slovensko má účinný protischránkový zákon. Sme sa hrali na vlastnom piesočku a dnes vieme, že účinný protischránkový zákon nebude prijatý.
A príde mi to trošku, s ľútosťou to musím konštatovať, že dnes to je veľká téma viacerých politických strán, je to správne, ale v čase, keď to mohlo byť prijaté, tak svojím konaním ste  tomu reálne zabránili tým, že, a nehovorím to s radosťou, naozaj, že ste pomohli, pomohli SMER-u vypustiť verejný tlak a následne priniesť do parlamentu, čo sme všetci vedeli, všetci vedeli, neúčinnú, deravú a neefektívnu právnu normu, ktorú dnes sa snažíme naprávať a hovoriť, že je to zlé. Pritom v čase, keď sme to mali pred sebou, keď boli naozaj pod tlakom, tak sme ten tlak im pomohli vypustiť. A to mi je veľmi, veľmi ľúto, lebo tento návrh teraz... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.7.2015 o 9:30 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:32

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, pani kolegyňa, je naozaj veľmi ťažké uveriť tomu, že by vládna strana mala reálny záujem riešiť schránkové firmy. Samozrejme, podozrenia sú rôzne, že niektoré schránkové firmy sú nejakým spôsobom prepojené, či už na niektorých poslancov alebo vládnych činiteľov. Takže je naozaj ťažké uveriť tomu, že by toto mohla byť reálna situácia na vyriešenie. No a koniec koncov uvidíme to pri hlasovaní práve o tomto vašom predloženom pozmeňováku, pretože ten naozaj reálne rieši situáciu schránkových firiem, ale aj postihy. Takže dneska sa naozaj len deklaruje to, že sa chce riešiť. Ono sa to rieši, rieši, rieši, rieši a nakoniec ani nedorieši.
Takže toto je reálna situácia, ktorá tuná je. A naozaj nemám dôvod ja osobne veriť tomu, že skutočne vládna strana má reálnu šancu, respektíve snahu vyriešiť schránkové firmy. Ja tento váš pozmeňovák podporím.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.7.2015 o 9:32 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:33

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za faktické poznámky aj za podporu pozmeňovacieho návrhu. A môžem len zopakovať, že som presvedčená o tom, že dnes už každému je jasné, že je to len otázka času, kedy bude prijatý efektívny protischránkový zákon. A keď to nebude dnes, tak to bude najneskôr v krátkom čase po voľbách.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.7.2015 o 9:33 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video