54. schôdza

16.9.2015 - 7.10.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2015 o 14:44 hod.

Ing.

Marian Záhumenský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:10

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

6.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, podpredseda vlády, vážený pán spravodajca, dámy a páni. Dovoľte aby som vystúpil a predložil dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú týkať zmeny sadzby DPH na základné potraviny.
Vláda v máji rozhodla, teda SMER – sociálna demokracia rozhodla v máji o tom, že v rámci sociálneho balíčka občania budú mať lacnejšie potraviny. Štyri mesiace počúvame agendu vlády, že občania budú mať lacnejšie potraviny. Z toho, čo sme mali doteraz možnosť vidieť, lebo ešte definitívne znenie samotní smeráci nám neprezradili, nepredložili ani vo výbore pre financie a rozpočet, takže nie je jasné, ktoré potraviny tam spadajú a ktoré nie. Len z toho, čo odznelo, alebo to, čo samotný premiér prezentoval, je možné usudzovať, načo sa má vzťahovať nižšia sadzba DPH.
Je treba povedať, že keď niekto zavádza nižšiu spotrebnú daň na DPH, tak de facto Robert Fico dnes rozhodol, ktoré potraviny sú základné a ktoré sú luxusné, na ktoré sa bude uplatňovať vyššia sadzba DPH, teda 20-percentná. A preto je treba povedať, keď z toho, čo bolo prezentované, je jasné, že 10-percentné DPH na základné potraviny má byť na mäso, všetky druhy chladeného mäsa, či už je to hovädzie, bravčové, ovce, kozy, ryby či hydina, mlieko kravské, kozie, plno- a polotučné, maslo a chlieb čerstvý. Toto sú okruhy. Takže keď sa na to pozrieme, že z politiky zdravia jednoznačne vychádza, že obyvatelia by mali sa viac stravovať a zamerať sa na zdravú stravu, teda ovocie, jablko je luxus, či paradajka je luxus, alebo rovnako to, čo občania nakupujú, je rohlík. To je najväčšia konzumácia týchto produktov. Toto podľa Roberta Fica už spadá do kategórie, ktorá sa zaťaží 20 % DPH, ktoré sa majú odvádzať do štátneho rozpočtu. Pričom je treba povedať, že môžeme ísť ďalej vo výpočte týchto produktov, lebo keď sa pozrieme na to, že mlieko kravské či kozie plno- a polotučné, maslo má byť zo zvýhodnenej DPH, teda základná potravina, tak jogurt, syry už je kategória luxusu. Lebo ich delíme. Rovnako je treba povedať, že keď chlieb tam patrí, tak rohlík a pečivo už je luxus.
Dovoľte, aby som za stranu MOST – HÍD takéto delenie potravín odmietol. Nesúhlasíme s tým, aby sa občania rozhodovali podľa ceny, ktorú určí Fico cez DPH. Mali by sa rozhodovať podľa toho, čo im chutí, poprípade, čo im dovoľuje zdravotný stav. Lebo je namieste sa spýtať, prečo celiatici musia kupovať drahšie? Je namieste, prečo vláda nemyslí na diabetikov, alebo inak, ktorí trpia nejakou inou nemocou a nemôžu konzumovať tie výrobky alebo tú kategóriu, ktorú napísal? Je treba dôrazne povedať, že 20 % z týchto potravín, z ceny potravín končí v štátnom rozpočte.
Strana MOST – HÍD odmieta vytváranie kategórie luxusných potravín rovnako, ako aby sme mali určovať občanom, ktoré potraviny majú konzumovať a kupovať a ktoré nie. Všetci ľudia majú mať prístup k všetkým potravinám, nielen k vybraným, a návrh, aby potraviny mali rovnaké DPH, preto je namieste.
Vychádzajúc zo stanoviska ministerstva financií z minulého roka, ktorým ministerstvo financií zaujalo stanovisko k návrhu, ktorý v septembri bol predložený na rokovanie Národnej rady týkajúcom sa zníženia DPH z 20 na 10 %, by znamenalo výpadok zníženia DPH z 20 na 10, by znamenalo výpadok 150 mil. eur.
Preto dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1569).
V zmysle § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
Za prvé, v čl. I za bod 9 sa dopĺňa nový bod 10, ktorý znie:
"10. V § 27 ods. 1 sa za slová "v prílohe č. 7" dopĺňajú slová "a v prílohe č. 7a".
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
V čl. I sa dopĺňa nový bod 39, ktorý znie:
"39. Za prílohu č. 7 sa dopĺňa príloha č. 7a, ktorá znie:
"Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zoznam potravín so zníženou sadzbou dane"
Dopredu sa ospravedlňujem, bude to dlhšie a bude dvakrát, pretože prvý môj pozmeňujúci návrh, to, čo predkladám teraz, sa týka toho, aby všetky potraviny okrem kaviáru boli v sadzbe 10 percent. A ten druhý bude identický s tým, čo teraz čítam, s rozdielom, že tam navrhujem 15 percent. Teraz dovoľte, aby som prečítal všetky čísla spoločného colného sadzobníka s opisom tak, ako to predkladá rokovací poriadok.
"0201 až 0210 Mäso a jedlé mäsové droby
0302 až 0308 Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
0401 až 0410 Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
0504 00 00 Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v soľnom náleve, sušené alebo údené
0701 až 0714 Zelenina, jedlé rastliny, koreniny a hľuzy – okrem 0701 10 00 a 0703 10 11
0801 až 0814 00 00 Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov - okrem 0803 10
0901 až 0910 Káva, čaj, mleté koreniny
1001 až 1008 10 00 Obilniny – okrem 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10, 1005 10, 1007 10
1101 00 až 1109 00 00 Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok – okrem 1103 20
1201 až 1208 Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny – okrem 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99,
1212 Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a ostatné rastlinné produkty [vrátane nepeňažných (pozn. red.: správne má byť – "nepražených") koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum] druhov používaných hlavne na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
1501 10 Prasací tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako tuk položky 0209 alebo 1503 okrem 1501 10 10
1507 10 90 a 1507 90 90 Ostatné – Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
1508 10 90 a 1508 90 90 Ostatné – Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
1509 10 90 a 1509 90 00 Ostatné – Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
1510 00 90 Ostatné – Ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, vrátane zmesí týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami položky 1509
1512 11 91 Slnečnicový olej
1512 11 99 Požltový olej
1513 Olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované – okrem 1513 11 10, 1513 19 30, 1513 29 30,
1514 99 90 Ostatné - Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
1515 Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované – okrem 1515 19 10, 1515 21 10, 1515 29 10, 1515 30 10, 1515 50 11, 1515 50 91, 1515 90 až 1515 90 99
1516 Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené
1517 Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516
1601 00 až 1604 20 90 Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov
1701 až 1704 Cukor a cukrovinky
1801 00 00 až 1806 90 90 Kakao a prípravky z kakaa
1901 až 1905 Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky
2001 až 2009 Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín
2101 až 2101 30 99 Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo mleté (pozn. red.: správne má byť – "maté") a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo mleté (pozn. red.: správne má byť – "maté"); čakanka pražená a ostatné pražené náhrady kávy, a výťažky, esencie a koncentráty z nich
2102 30 00 Pripravené prášky do pečiva
2103 Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčicová múka a krupica a pripravená horčica
2104 Polievky a bujóny a prípravky na ne; nehomogenizované (pozn. red.: správne má byť – "homogenizované") zložené potravinové prípravky
2105 00 Zmrzlina a podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao:
2201 Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh
2202 Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce prírodný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009
2209 00 Ocot a náhrady octu získané z kyseliny octovej.
Poznámka pod čiarou II) znie:
II) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č.1101/2014 zo dňa 16. októbra 2014, ktorým sa mení príloha 1 k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 a colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 312 z 31.10. 2014).
Odôvodnenie: Podľa údajov Európskej komisie je DPH na potraviny v rámci Slovenskej republiky jedna najvyššia. V takej krajine ako Británia či Malta DPH na potraviny vôbec nie je. Na Slovensku máme možnosť vidieť vo veľkej miere potravinovú turistiku, pretože chodia občania nakupovať do Maďarska, kde majú sadzbu DPH 18 %, chodia nakupovať do Českej republiky, kde majú 15 %, vo veľkom chodia nakupovať do Rakúska, kde to majú za 10 %, a ešte vo väčšej miere chodia nakupovať do Poľska, kde to majú za 5 percent. Zavádzanie nižšej sadzby DPH nie je ničím novým. Je treba povedať, že nižšia sadzba DPH je už dnes v slovenskom právnom poriadku zakotvená na lieky a knihy. To znamená, že sa rozširuje ich okruh, na ktorý sa to bude uplatňovať.
Sme presvedčení, že dopad z tohto sadzobníka alebo z tohto nápočtu potravín pri poklese z 20 na 10 je 150 mil. eur, tak ako to ministerstvo financií minulý rok vyčíslilo na môj návrh v septembri. Je to čiastka, ktorá je znesiteľná a je prijateľná pre slovenský rozpočet, a občania Slovenskej republiky si to zaslúžia. Keby som chcel trošku maznať, tak stačilo by povedať, že každý rok nejaký sponzor vládnej strany SMER dostane o jednu zákazku menej, alebo sa stačí pozrieť do zdravotníctva, aby sa tam toľko nekradlo, a hneď sa ten priestor dá nájsť.
Teraz dovoľte... Aby som si to nenechal, pán spravodajca (rečník podáva písomný návrh spravodajcovi). Dovoľte, aby som predložil môj druhý pozmeňujúci návrh, a to č. 2, ktorý hovorí o tom, aby sadzba DPH, keď už vládny SMER odmietne 10-percentné zníženie na všetky potraviny, aby klesla na 15 percent.
Keďže z toho, čo vláda deklarovala a premiér deklaroval doteraz, je jasné, že suma, ktorú je ochotná vláda dať a poskytnúť občanov v podobe zliav na základné potraviny, je zhruba 80 mil. eur, a k tomu hľadali napasovanie tých výrobkov, aby tých 80 mil. neprekročili, tak ako alternatívny návrh predkladáme, predkladám druhý návrh, ktorý hovorí o tom, že znížme DPH celoplošne bez výberu na to, že toto už je luxus, aby sme nemali kategóriu luxusných potravín a základných potravín, ale aby sme mali kategóriu všetkých, aby každý občan sa mohol rozhodnúť podľa chuti, podľa zdravotného stavu, čo si chce kúpiť, tak to nech si kúpi. A nech máme jednotnú sadzbu teda na všetky potraviny, aby sme sa zmestili aj do tej sumy, čo Robert Fico navrhoval, teda tých 80 mil., tak navrhujeme 15 %, vychádzajúc ešte raz z listu ministerstva financií z 22. 8. 2014, keď celkové zníženie by bolo z 20 na 10 dopad na štátny rozpočet 150 mil., tak zníženie na 15 %, alikvotne teda vychádzame z toho, že polovica, teda 75 miliónov. Ale toto by potom naozaj pomohlo každému a neboli by kategórie potravín luxusné alebo základné, lebo toto asi nie je sociálne pre občanov, aby už vláda povedala alebo určovala cenovou politikou DPH, ktoré potraviny občania majú konzumovať a ktoré potraviny občania nemajú konzumovať.
Takže teraz pristupujem k predloženiu môjho pozmeňujúceho návrhu vládneho zákona o doplnení zákona č. 220/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač 1569. V zmysle § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
Za prvé. V čl. I za bod 9 sa dopĺňa nový bod 10, ktorý znie:
"10. V § 27 ods. 1 sa na konci dopĺňa veta "Na potraviny uvedené v prílohe č. 7a sa uplatňuje znížená sadzba dane 15 % zo základu dane."
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Za druhé. V čl. I sa dopĺňa nový bod 39, ktorý znie: "39. Za prílohu č. 7 sa dopĺňa príloha č. 7a, ktorá znie: "Príloha č. 7a k zákonu č. 220//2004 Z. z v znení neskorších predpisov
Zoznam potravín so zníženou sadzbou dane
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka a k tomu patriaci opis tovaru.
0201 až 0210 Mäso a jedlé mäsové droby
0302 až 0308 Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
0401 až 0410 Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
0504 00 00 Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené
0701 až 0714 Zelenina, jedlé rastliny, koreniny (pozn. red.: správne má byť – "korene") a hľuzy – okrem 0701 10 00 a 0703 10 11
0801 až 0814 00 00 Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov -– okrem 0803 10
0901 až 0910 Káva, čaj, maté a koreniny
1001 až 1008 10 00 Obilniny – okrem 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10, 1005 10, 1007 10
1101 00 až 1109 00 00 Mlynárenské výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok – okrem 1103 20
1201 až 1208 Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a koreniny (pozn. red.: správne má byť – "krmoviny") – okrem 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99
1212 Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa, cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté, kôstky a jadrá plodov a ostatné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných hlavne na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
1501 10 Prasací tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako tuk položky 0209 alebo 1503 okrem 1501 10 10
1507 10 90 a 1507 90 90 Ostatné – Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
1508 10 90 a 1508 90 90 Ostatné – Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
1509 10 90 a 1509 90 00 Ostatné – Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
1510 00 90 Ostatné – Ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, vrátane zmesí týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami položky 1509;
1512 11 91 Slnečnicový olej
1512 11 99 Požltový olej
1513 Olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované – okrem 1513 11 10, 1513 19 30, 1513 29 30
1514 99 90 Ostatné – Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
1515 Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované – okrem 1515 19 10, 1515 21 10, 1515 29 10, 1515 30 10, 1515 50 11, 1515 50 91, 1515 90 až 1515 90 99
1516 Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené
15 17 Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516
1601 00 až 1604 20 90 Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov
1701 až 1704 Cukor a cukrovinky
1801 00 00 až 1806 90 90 Kakao a prípravky z kakaa
1901 až 1905 Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárenské výrobky
2001 až 2009 Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín
2101 až 2101 30 99 Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté, čakanka pražená a ostatné pražené náhrady kávy a výťažky, esencie a koncentráty z nich
2102 30 00 Pripravené prášky do pečiva
2103 Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčicová múka a krupica a pripravená horčica
2104 Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky
2105 00 Zmrzlina a podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao;
2201 Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh
2202 Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných zeleninových štiav položka 2009
2209 00 Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej"
Poznámka pod čiarou II) znie:
"II) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1101/2014 zo dňa 16. októbra 2014, ktorým sa mení príloha 1 k nariadeniu Rady EHS č. 2658/87 o colnej štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 312 z 31. 10. 2014)."
Odôvodnenie je rovnaké ako v predchádzajúcom, pri predchádzajúcom návrhu. To opakovať nebudem. Nech sa páči. (Rečník podal spravodajcovi písomné znenie pozmeňujúceho návrhu.)
Kolegyne a kolegovia, v čase, keď občania Slovenskej republiky potrebujú pomoc, tak nerobme len volebnú kampaň z toho, aby potraviny boli lacnejšie. Tento návrh sme predkladali už minulý rok, vtedy to SMER odmietol, aby sme znížili potraviny celoplošne. Teraz prichádza SMER s návrhom: znížme len niektoré. Vytvárame základné potraviny a tie, ktoré sú zaťažené väčšou sadzbou DPH, tie explicitne sú luxusným tovarom, tak ako máte možnosť vidieť, rajčiny, jablká či rohlík, ale mohol by som menovať. Toto nie je luxus. Odmietame, aby Robert Fico a vládna strana SMER určovala, ktorá potravina je luxusom a ktorá nie je luxusom. Jednoznačne je treba povedať, že občania sa majú rozhodovať podľa toho, čo si chcú kúpiť a čo im dovoľuje zdravotný stav. Mám na mysli celiatikov, ale mohol by som menovať aj ostatných.
Takže aby som ďalej nerečnil, chcel by som vyzvať kolegov, keď to myslia úprimne v SMER-e, aby znížili DPH, tak nech neznižujú DPH len na niektoré potraviny, že bravčové mäso áno, ale klobása z neho už nie, alebo slanina, mlieko áno, maslo tiež, ale syry už nie, jogurty nie, chleba áno, ale rohlíky nie. A pýtam sa, keď vláda schváli politiku zdravia 2014 - 2030, v ktorej sa píše, že obyvatelia Slovenska by sa mali zdravo stravovať, a základom tejto zdravej stravy je viac ovocia a zeleniny, tak ako môže prísť k tomu, že vláda prichádza s návrhom, kde ani jedným slovkom nespomenula, že ovocie a zelenina bude v nižšej sadzbe DPH? Jednoducho vláda a Robert Fico odkazuje, že ovocie, zelenina alebo rohlíky sú luxus. A toto, s tým nie je možné súhlasiť.
Preto vás vyzývam, že občania tejto krajiny si zaslúžia mať lacnejšie potraviny, aby nemuseli cestovať do Rakúska, kde životná úroveň je o trošku vyššia ako u nás, ale sadzba DPH je 10 %, aby nemuseli cestovať do Poľska, kde sadzba DPH na všetky potraviny, či rajčiny, či jablko, či rohlík, je 5 percent.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.9.2015 o 14:10 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:44

Marian Záhumenský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctené kolegyne, kolegovia, je zaujímavé sledovať, ako pán Simon vždy znižuje DPH na potraviny, keď je v opozícii. Ja si myslím, že po tomto vystúpení musí trpieť schizofréniou.
V roku 2003 si hlasoval za rovnú daň, to znamená, zvýšil si aj na potraviny dépehačku zo 14 na 20 percent. Vtedy si nezaslúžili občania Slovenskej republiky lacnejšie potraviny?
Po roku 2007 prišla vláda Roberta Fica a navrhla znížiť dépehačku na lieky a niektoré zdravotnícke pomôcky, o rok neskôr rozšírila dépehačku, znížila dépehačku na knihy. V roku 2010 sa znížila sadzba DPH na vybrané produkty z predaja z dvora na 6 percent. Vtedy si taktiež vyhlasoval, že si za rovnú daň. Ani vtedy si nezaslúžili občania lacnejšie potraviny?
Akonáhle si prišiel do vlády v roku 2010, tak si v septembri hlasoval za zrušenie tejto zníženej sadzby.
A teraz, v minulom roku, hovorí, navrhoval si opäť zníženie DPH. To znamená, že tvoje správanie, keď si vo vláde, alebo keď je strana MOST – HÍD vo vláde, striktne dodržiava zásadu zvyšovania DPH na potraviny, občania vtedy nepotrebujú lacnejšie potraviny. Akonáhle si v opozícii, tak striktne presadzuješ žiadosť občanov a ich požiadavku a aj to, že si zaslúžia nižšie potraviny.
Áno, zaslúžia si ich. Bohužiaľ, tú turistiku za potravinami ste zaviedli, keď ste zaviedli rovnú daň. Keď ste vtedy zvýšili základnú sadzbu na potraviny. Obrat poklesu výroby potravín, obrat a vyhnanie našich občanov na nákupy do zahraničia, do Poľska, do Česka, do Maďarska bolo práve spôsobené tým, že ste zvýšili významne sadzbu na potraviny.
Takže poprosím ťa, ak chceš hovoriť o úprimnosti, v prvom rade sa postav pred zrkadlo a povedz si, že keď som v opozícii, tak som za... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2015 o 14:44 hod.

Ing.

Marian Záhumenský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:46

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ja rozumiem tej námietke, že delenie potravín na základné a luxusné so sebou nesie mnohé otázky. A je aj otázka, že čo je luxusné, čo nie je luxusné, či niektoré tieto luxusné, luxusnými nazvané potraviny si ľudia nekupujú práve preto, že majú nejaké obmedzenia vyplývajúce zo zdravotných problémov a podobne.
No ja vidím ďaleko väčší problém, alebo teda ďaleko väčšiu výhradu mám k zavádzaniu zníženej sadzby DPH na potraviny ako takému. Nie preto, že by som nerozumela snahe o zníženie ceny potravín, no považujem toto opatrenie za nesystémové a za nesprávne považujem to, že takéto opatrenie odbremení od platenia DPH oveľa viac bohatých ako chudobných. A to je taký zvláštny paradox, že je tu nejaká snaha pomôcť ľuďom s nižšími príjmami a, paradoxne, to bude mať práve efekt, ktorý oveľa viacej pomôže ľuďom s vyššími príjmovými, z vyšších príjmových skupín ako tým s nižšími príjmovými skupinami. Štát v dôsledku takéhoto opatrenia príde o nejakú časť svojich príjmov a vonkoncom teda nepovažujem za sociálne, že práve bohatí sa budú na tomto znížení príjmov do štátneho rozpočtu podieľať viacej ako chudobní.
Rozumiem aj tomu, že takéto opatrenie by viedlo k zvýšeniu spotreby potravín, no myslím si, že ďaleko efektívnejším opatrením je opatrenie také, ktoré najprv podporí vytváranie hodnôt, a až toto vytváranie hodnôt následne podporí spotrebu. A takýmto opatrením môže byť napríklad zníženie daní, plošných daní z príjmov ako také. To znamená, necháme ľuďom peniaze tam, kde boli vytvorené, nechajme ich tým, ktorí ich vytvorili, a tí si za ne kúpia to, čo uznajú za vhodné a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2015 o 14:46 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:48

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Samozrejme, som za 10-percentnú daň na potraviny. Upozorňujem, že malo by to byť smerom k zdravej výžive, k zdravým potravinám. Upozorňujem, že keď sa na knihy dáva 10 %, tak sa to v cenách kníh nijako neprejavilo, ale to už bolo dávno, tu by sa to malo určite prejaviť, v cenách kníh, no.
Za zdravé potraviny po prvé pokladám: chlieb, mlieko, maslo, paradajky, papriky, ovocie, zeleniny, mäsové výrobky a tak ďalej, čo by sa dalo rýchlo deklarovať, a nie luxusné potraviny, no. Ďalej to, že chodíme do Rakúska nakupovať, do Maďarska, do Poľska, to je iste choré, ale to iste súvisí s DPH, to už tu bolo povedané. To, že nás zaplavujú zahraničné potraviny najmä z Nemecka, z Rakúska aj z ďalších štátov, je tiež choré a opačne to nevidím, ale to tiež súvisí s týmto.
A taký môj systémový návrh je, dokým sme mali 40 % dotácií z toho, čo dostávala, čo dávala Európska únia krajinám západným, teraz, myslím, že to je 60, ale stále to nie je toľko, koľko dostávajú poľnohospodári vonku, v západných krajinách.
Za druhé, proste sankcie na Rusko. Mlieko, päťsto miliónov teraz dáme euro, Európska komisia, na mlieko, aby sa kompenzovalo to, že sa musí vylievať, no a samozrejme, aj my by sme mohli žiadať nejaké kompenzácie, keď naše ovocie, zelenina, mlieko, mliečne výrobky nemôžeme Rusku vyvážať. Čiže ďalším systémovým krokom by bolo tie sankcie zmenšiť, odbúrať. A proste v tomto smere je veľa iniciatívy. Aj nedávny Putinov prejav v OSN si treba prečítať, teraz som ho dostal z ruskej ambasády, rád si ho prečítam, včera som už niečo čítal.
Čiže je tu veľa systémových vecí, ktoré treba tiež zmeniť, a, samozrejme, potraviny sú veľmi dôležité a teším sa, že táto tendencia na 10 % je tu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2015 o 14:48 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:50

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolega Simon, aj ja rozumiem vášmu rozhorčeniu nad tým, že vládna strana delí potraviny na luxusné a neluxusné. V každom prípade, že kto určí, že ktoré sú tie luxusné? A ešte by som sa opýtal, že čo má byť vlastne výsledkom tejto pomoci? Pretože zníženou sadzbou DPH na potraviny dokážeme pomôcť aj našim producentom. Mňa by zaujímala napríklad taká tradičná slovenská potravina, akou boli doteraz zemiaky. Prečo aj táto nie je zaradená do zníženej sadzby DPH? A takisto aj múka, z ktorej si dokážem ten rohlík vyrobiť doma a nemusím sa preňho plahočiť v obchode. Však koniec koncov my si to aj doma dorábame, ale tuná sa jedná o ostatných ľudí.
Takže ja súhlasím, však koniec koncov podávali sme aj my návrh na zníženie DPH na potraviny, akurát, že teda my sme tam mali komplet všetky. Ale tak dobre, možno by sa dalo diskutovať o tom, že v prvom rade tam zaradiť tie, ktoré si vieme vyrobiť doma, alebo dorobiť doma, pretože niektoré komodity sa musia doviesť zo zahraničia, povedzme, ale aspoň naši domáci producenti by na tom mohli ziskoví.
Takže to by bolo možno systémovejšie opatrenie, ktoré by malo aj takzvaný multiplikačný efekt. To znamená, že pomohlo by nízkopríjmovým skupinám, ale pomohlo by aj našim domácim producentom. Hlavne čo sa týka ovocia, zeleniny, mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2015 o 14:50 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:52

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom z opozície za podporné a pochopujúce stanovisko.
K pánovi Záhumenskému snáď toľko: vláda Roberta Fica v prvej vláde rozdávala svojim sponzorom a nechá rozvrátené verejné financie a deficit cez 8 %, preto tá Radičovej vláda musela pristúpiť k tomu, že zvýši DPH z 19 na 20 % so zákonnou podmienkou, zapísanou, že keď deficit klesne pod 3 %, tak sa DPH celoplošne vráti na 19 percent. Keď sa to malo stať, tak práve vy zo SMER-u a vaši kolegovia ste navrhli, že toto ďalej nebudete uplatňovať a naďalej vyberáte od občanov 235 mil. eur, ktoré, kdesi v zákone bol sľub k občanom, že to sa od nich vyberať nebude, keď sa konsolidujú verejné financie. A dnes tu polemizujete nad tým, či vrátime občanom 150 mil. na potravinách, alebo nevrátime. Je to až nechutné z vašej strany a z celej strany, politickej strany SMER. Ako kričali ste, keď sa 20-percentná zavádzala, ale keď mala klesnúť, to nie, to už budeme zdierať občanov. Keď máme im dať lacnejšie potraviny, no počkajte, tak to my, Robert Fico je ten, ktorý si určí, čo si môžete lacnejšie kúpiť a čo nie. A myslím si, že toto si občania nezaslúžia od vás.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2015 o 14:52 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:53

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

18.
Vážená pani predsedajúca, pán minister, pán spravodajca, dámy a páni, na úvod musím povedať také trochu moje rozpoloženie, v ktorom vystupujem momentálne, že už aj môj predrečník a všetci, čo naňho reagovali, všetci hovoria o tom, ako vládna strana SMER zníži potraviny, ktoré potraviny.
Dámy a páni, ja som ten návrh ešte nevidel. Je 14.54, už skoro hodinu beží zákon v druhom čítaní o DPH, ktorý v pôvodnom návrhu neriešil nižšiu DPH na potraviny, a beží tu debata o tom, ale vládny návrh, alebo návrh od vládnych poslancov sme ešte nevideli. A preto nieže sa mi ťažko kritizuje, ale neviem, čo v ňom je, ktoré potraviny v ňom budú, ktoré potraviny v ňom nebudú. Vieme, poznáme len určité vyjadrenia pána premiéra Roberta Fica a myslím si, že k takýmto návrhom by mal prebehnúť štandardný legislatívny proces a mali by sme sa rozprávať o tom minimálne vo výboroch.
Lebo k pôvodnému návrhu zákona, ktorý tu máme pred sebou, ktorý je v druhom čítaní, zákon o DPH, takýto proces prebehol. A ja som bol rád. Pán minister tu prišiel s návrhom zákona o tom, že sa dépeháčka bude platiť, teda podnikateľ bude odvádzať štátu, daňovému úradu až po zaplatení DPH. A ja a moji kolegovia v KDH s takouto filozofiou súhlasíme, lebo sme takýto návrh zákona v minulosti predkladali. Áno, pán minister tam navrhol určitý limit. Bolo to tuším 75-tisíc obratu ročne, prebehla diskusia v prvom čítaní, viacerí sme tento limit kritizovali a aj po debate na výbore, aj po určitých debatách odborných, ale na výbore sa prijal, že tento limit ročného obratu, kedy podnikateľ zaplatí štátu dépeháčku, až keď dostane tieto financie, sa navýšil na 100-tisíc. A ja osobne si myslím, že tento limit mal byť ešte vyšší. Podporil som preto aj na výbore a podporujem takýto pozmeňujúci návrh kolegu Novotného, ktorý navrhuje, aby to bolo až do obratu 500-tisíc. Tento limit mimochodom dovoľujú aj smernice Európskej komisie. Ale rozumiem aj kompromisu, ktorý bol prijatý na výbore, že ako je to také ústretové prvé riešenie pre 68 % platiteľov DPH. Moja drobná výhrada je, že áno, je to 68 % platiteľov DPH, ale ak by sme to zobrali na obraty, tak z celkového DPH, ktorú platia platitelia, tak asi to číslo by bolo oveľa, oveľa nižšie. Preto si myslím, že ten limit by mal byť vyšší. Ale filozofiu zákona, s tou súhlasíme.
Ďalej bola na výbore, a preto hovorím o práci aj vo výboroch, lebo takto by mal prebiehať legislatívny proces, a bol na výbore pre financie, ktorý je gestorským výborom, predložený pozmeňujúci návrh, ktorý zavádza to, že v stavebníctve si firmy medzi sebou nebudú fakturovať DPH a dépeháčku bude fakturovať len posledný dodávateľ, ktorý si ju potom uplatní voči daňovému úradu, buď teda odpočet, alebo zaplatí DPH.
V minulosti sa pristúpilo k takémuto opatreniu aj pri iných komoditách, s ktorými sa diali daňové podvody, dépeháčkové karuselové podvody. Takže daňovým úradom to uľahčí prácu, kontrolnú prácu voči jednotlivým firmám a čo je podstatné, čo chcem povedať, firmy, subdodávatelia, ktorí v minulosti mali problém, keď nedostali zaplatené, poznáte veľmi dobre prípad Váhostav, ale aj ďalších veľkých firiem, firmy, malí živnostníci, podnikatelia nedostali zaplatené, to znamená nedostali zaplatené ani DPH, ale štátu, daňovému úradu mali odviesť dépeháčku. Keď ju neodviedli, poznám viaceré takéto prípady, daňový úrad voči nim začal exekučné konanie. Takže podnikateľ nedostal zaplatené, ani DPH, ale štátu musel odviesť DPH. Preto som povedal, že s touto filozofiou tohto návrhu zákona súhlasíme, aj s tým, že v stavebníctve si firmy medzi sebou nebudú uplatňovať DPH. Takže ak by ešte raz náhodou tu na Slovensku nejaká veľká firma podobná Váhostavu neuplácala subdodávateľov, aspoň po nich daňový úrad nebude vyžadovať DPH. Takže aj s tým sa dá súhlasiť.
S jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý bol predložený na finančnom výbore, a to je bod č. 7 spoločnej správy, s tým nesúhlasím, a preto by som požiadal spravodajcu, aby bol vyňatý.
Je to opatrenie, keď teda daňovníci, ktorí majú veľké nákladové položky cez zjednodušené faktúry, cez bločky a odpočítavajú si čiastku vyššiu ako 3 000 eur, budú musieť podľa tohto návrhu dokladovať všetky tieto zjednodušené faktúry v svojom daňovom priznaní. Považujem to za zvýšenie byrokracie, administratívnej záťaže, hoci rozumiem, že toto opatrenie bolo prijaté na základe toho, že niektoré firmy cez tieto jednoduché bločky sa snažili si ponížiť výšku svojej platby DPH, ktorú mali odviesť daňovému úradu. Ale myslím si, že to postihne aj tie poctivé firmy, ktoré majú veľakrát veľké výdavky aj v týchto pokladničných dokladoch a zjednodušených faktúrach. Preto s týmto opatrením nesúhlasím.
Tu by sa dalo možnože aj skončiť, nebyť toho, že áno, pán premiér Robert Fico ohlásil v rámci sociálneho balíčka, že bude nižšia DPH na niektoré vybrané základné potraviny. A ja som naozaj očakával, aj moji kolegovia minimálne vo finančnom výbore, že tam bude takýto pozmeňujúci návrh predložený, keďže sme gestorským výborom. Nebol predložený. Preto ak vládni poslanci sa chystajú takýto návrh, tento prísľub Roberta Fica pri tomto zákone predložiť, takýto zásadný pozmeňujúci návrh, a keďže aj kolega Zsolt Simon predložil pozmeňujúci návrh, aj klub KDH, moji kolegovia predložia pozmeňujúci návrh, lebo aj v minulosti navrhovali pozmeňujúci návrh. Kolega Hlina pred rokom a pol navrhoval pozmeňujúci návrh, aby na podľa nášho názoru zdravé základné potraviny bola nižšia DPH. Preto sme konzistentní a navrhujeme takýto pozmeňujúci návrh. Ale myslím si, že táto debata by mala byť nielen tu v druhom čítaní, politická, že tu vládni poslanci...
Pán spravodajca, kedy chcete predložiť ten pozmeňujúci návrh, ten prísľub Roberta Fica? Chcete až tesne pred hlasovaním? A my sa tu, celý čas budeme debatovať o niečom, čo tu nie je? Je to Colombova žena, o ktorej sa hovorí, ale nikto ju nevidel? Novinári na chodbách sa nás pýtajú, že či máme ten pozmeňujúci návrh. No nemáme ho. Preto sa len môžeme domnievať, čo tam je. Ja si myslím, že by mala prebehnúť odborná diskusia, minimálne vo výboroch.
Preto by som odporúčal navrhovateľovi, aby, ak takýto pozmeňujúci návrh od vládnych poslancov, ktorí majú ministrov, ministerstvá, legislatívne odbory a mali dostatok času s tým prísť skôr, ak takýto pozmeňujúci návrh padne, aby bola prerušená debata a aby tento zákon pre tento pozmeňujúci návrh bol vrátený minimálne do výborov, podľa mňa poľnohospodárskeho, finančného a ústavnoprávneho. Aby aspoň v tých výboroch prebehla odborná debata o tom, na ktoré potraviny má byť znížená DPH, lebo takto to bude čisto politické rozhodnutie SMER-u, ktoré sa naplní. A myslím si, že potraviny sú vec, na ktorej by sme nemali viesť politický boj, a malo by dôjsť k určitému konsenzu, určitej dohode, mali by sme vypočuť aj odborníkov z oblasti potravinárstva, pôdohospodárstva a po takejto príprave by mal byť ten pozmeňujúci návrh.
Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu KDH, naozaj my sme v tomto smere konzistentní. Dávame taký pozmeňujúci návrh, ktorý pred rokom a pol predkladal kolega Alojz Hlina a ktorý pred pár mesiacmi navrhoval kolega Hlina opakovane aj s kolegom Radošovským. Ja som tu, tuším pred dvoma rokmi už povedal, že sme za to, aby na zdravé vybrané potraviny bola nižšia DPH. Podľa mojich informácií z krajín Európskej únie len dve krajiny nemajú nižšiu DPH na vybraný druh základných potravín. Preto sme za to, aby na zdravé potraviny, ovocie, zeleninu, chlieb, mlieko, maslo, mäso a ryby, minimálne sladkovodné, najbežnejšie ryby, ktoré sa na Slovensku používajú, aby bola nižšia DPH. A v minulosti sme predkladali taký návrh. Preto keď túto otázku naniesol v rámci toho, že sa blížia voľby, povedzme si rovno, vládne balíčky sociálne sa prijímajú preto, lebo sa blížia voľby, tri a pol roka sa nižšia DPH na potraviny nenavrhovala, tak preto navrhujeme pozmeňujúci návrh.
Ak by som mal hovoriť o určitej spoločensko-ekonomickej situácii, v ktorej sa predkladá tento návrh zákona o DPH, lebo vždycky to súvisí s nejakou celou ekonomikou krajiny, tak treba povedať, že našej ekonomike sa momentálne vďaka zahraničnému obchodu, vďaka zahraničnému odbytu sa našej ekonomike pomerne darí a ozaj tá ekonomika stúpa. A v takom prípade je vhodné, aby sa vláda podelila s tými vyššími príjmami a bola solidárna s občanmi Slovenska. A preto, keďže sme to v minulosti aj navrhovali, zníženú DPH na potraviny podporíme. Ale tá debata o tom, že na ktoré potraviny, by mala byť širšia a určite aj tie zdravé potraviny, ako ovocie, zelenina, by do toho mali byť zahrnuté.
A nechcel som ísť veľmi do minulosti, ale kolega Záhumenský to tu spomenul, prečo DPH, kedysi, rovná, nerovná, ako sme sa správali, nesprávali. Ja nepôjdem až do roku 2003, keď sa zaviedla rovná daň, aj daň z príjmu, aj DPH. A skúste si spomenúť od roku 2003 do roku 2006, 2007, aký bol rozvoj ekonomiky na Slovensku. Ako k nám prichádzali zahraniční investori. Ako sa zvýšila zamestnanosť na Slovensku,140-, 150-tisíc nových pracovných miest. Toto všetko súviselo s rovnou daňou.
A sme kritizovaní, aj vy ste to spomenuli, že vláda Ivety Radičovej po svojom nástupe v roku 2010 zdvihla DPH z 19 % na 20. Ale prečo sa to udialo, to už nehovoríte. Že Slovensko malo 8-percentný deficit. To bola grécka cesta, pán Záhumenský, aj ďalší vládni poslanci. To bola grécka cesta. A dépeháčka, 1-percentné navýšenie v roku 2010, to bola Ficova daň za nehospodárne gazdovanie. Za to, že takéto deficity vytváral. Veď keby sme išli touto cestou, tak skončíme v krachu ako Grécko. Ale zároveň v tom návrhu zákona, to je to podstatné, sa prijalo, že keď klesne deficit pod 3 %, dépeháčka sa vráti naspäť na 19 percent. A toto sa malo udiať od 1. 1. 2015. V minulom roku v pozmeňujúcom návrhu vládnych poslancov tá dépeháčka zostala na 20 %, na všetky tovary a služby. Na všetky tovary a služby. To znamená, podľa zákona sa od 1. 1. 2015 dépeháčka mala vrátiť na 19 percent. A podľa vášho pozmeňujúceho návrhu zostala na 20 percent.
Áno, kolega Simon správne povedal, z vládnych materiálov je toto vyhodnotené ako naviac príjem pre štátny rozpočet na úrovni 235 miliónov. Toto sa objavilo vo vládnych materiáloch. Nezníženie dépeháčky z 20 na 19 percent znamená príjem pre štát naviac 235 miliónov. A v tejto spoločenskej situácii päť mesiacov pred voľbami prichádza vládny návrh, alebo príde asi vládny návrh, lebo ešte vždycky ho nevidíme, o tom, že nižšiu DPH na niektoré potraviny. A preto si myslím, že tá diskusia mala prebehnúť odbornejšie, mala prebehnúť tak, aby boli prizvaní aj odborníci, aby to nebola čisto politická debata. A preto navrhujem, aby aspoň výbory príslušné, to znamená pôdohospodársky, finančný a pravdepodobne ústavnoprávny, aby sa touto otázkou zaoberali.
Pretože podľa tých informácií, ktoré máme len z médií, ktoré oznámil Robert Fico, si naozaj aj ja myslím, že prečo nie čerstvé ovocie a zelenina. Prečo nie najbežnejšie sladkovodné ryby, ktoré sú na Slovensku najviac predávané? Prečo termín účinnosti má byť až od 1. 1.? Idú Vianoce. Prečo ľudia si nemôžu kúpiť potraviny s nižšou DPH už na Vianoce? Prečo túto účinnosť neposunúť na 1. 11. alebo 1. 12. 2015? Potom to naozaj vyzerá ako čisto predvolebný kalkul SMER-u. Tak posuňme termín účinnosti na 1. 11., nech si ľudia už na tieto Vianoce kúpia potraviny, vrátane toho kapra, vrátane toho kapra, nech si kúpia s nižšou DPH. Vrátane ovocia a zeleniny. Nevidím nič nezdravé na kaprovi alebo pstruhovi.
A v takom zmysle bude predložený aj náš pozmeňujúci návrh, ktorý kolegovia predložia, lebo im to patrí. Naozaj v minulosti to navrhovali, konzistentne to predložia aj dnes. Takže KDH je za to, aby nižšia DPH platila na zdravé potraviny, ovocie, zeleninu, chlieb, mlieko, maslo, mäso a sladkovodné ryby, ktoré sú najbežnejšie na Slovensku dostupné.
Ďakujem za pozornosť.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.9.2015 o 14:53 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:12

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. My už máme taký pekný vzťah s pánom Čížom, že jemu sa už bridí moje meno čítať, ale nevadí. K tomuto, pán kolega, čo treba povedať, že možno sa skôr dozvieme, kto zabil Kennedyho, ako zistíme, že čo vlastne na tom tajomnom zozname smerákov bude, hej, že to naozaj vyzerá byť na prekvapenie do poslednej chvíle. Ale ja chcem byť korektný. Asi sa nastavili tak, že počkajú, že kto čo bude hovoriť, aby sme to tam rýchlo vedeli prípadne upraviť. Ja v dobrom chcem teraz povedať, naozaj v dobrom. Lebo ak presiakli informácie, že mäso čerstvé, chladené, nerobte zle tejto krajine, nerobte to, že ohrozíte zdravie obyvateľstva. A prečo si to myslím, poviem ja v rozprave. Ale ak je ten návrh taký, ako sa hovorí, že je tam iba tento typ mäsa, tak vás varujem, že ohrozujete zdravie obyvateľstva.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2015 o 15:12 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:13

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Zajac, zdá sa, že to, ktoré potraviny budú zaradené do zoznamu s nižšou DPH, vie v tejto chvíli len Pán Boh, pán Robert Fico, možno pán spravodajca Kamenický a zdá sa, že druhý nikto ako. Poslanci SMER-u jednoducho toto nevedia. Ak tam nebudú syry, ovocie, zelenina, tak je to jednoducho hanba.
Ja viem, že mám reagovať na vás, ale pán minister Kažimír tu teraz nie je ani.
Pán Kamenický, veď už sa prestaňte hrať na partizánov pri výsluchu, vystúpte a konečne nám povedzte, čo tam budú. Ľudia čakajú, že ten zoznam bude široký a dlhý. Veríme, že bude široký. Aj k občanom budete takí ústretoví ako k pánovi Viliamovi Širokému.
Skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2015 o 15:13 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:14

Marian Záhumenský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zaujímavá diskusia o tom, čo nie je v návrhu zákona, ale chcem, pán kolega Zajac, oceniť vašu prvú konštruktívnu časť, váš postoj k navrhovanému zákonu a k stavbárom. Vlastne priznaním dépeháačky, odvádzaniu a tak ďalej, myslím si, že takto by sa mohol viesť politický dialóg.
K tej druhej časti, taktiež chcem oceniť vašu úprimnosť. Keďže sa blížia voľby, tak takisto navrhujete nejaký zoznam na zníženie DPH. Som rád, že to úprimne priznávate, že váš úmysel je vyslovene populisticko-volebný a obviňujete z toho nás. To je v tom trošku rozdiel medzi nami a vami. Nechcem pripomínať znovu postoj KDH k DPH na potraviny. Môžme hovoriť o ekonomike, o tom, či sa darilo, nedarilo, rok 2007, 2008, ekonomika rástla, ale nikoho nenapadlo z poslancov KDH, aby niekto vystúpil a nielen vystúpil, ale vlastne reálne prišiel do Národnej rady s návrhom na zníženie DPH na základné potraviny. Ani jeden jediný návrh z dielne KDH neprišiel, keď ste mali reálnu moc, keď ste mali reálne schopnosť to presadiť. Vždy sa hlásite k tomu, keď ste v opozícii. V tomto si rozumiete s pánom Simonom absolútne, ale z vašej strany je aspoň úprimnosť tá, že to priznávate, že keďže sa o niečom takomto hovorí, keďže to je v sociálnom balíčku vládnej strany, tak sa k tomu ideme pridať, lebo idú voľby a KDH nechce byť bokom.
Ale akonáhle KDH príde k moci, tak zabudne na to, čo hovorí pred voľbami. To ste prijali aj zákony v roku 2002, keď ste schválili dvadsať sociálnych zákonov, viac ako dvadsať sociálnych zákonov, zrazu ste sa ocitli znovu pri vláde a museli ste všetky rušiť, lebo ste pripravovali nášľapné míny pre stranu SMER. Toto je politika našej pravice, bohužiaľ, aj KDH. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2015 o 15:14 hod.

Ing.

Marian Záhumenský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video