60. schôdza

21.12.2015 - 21.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

21.12.2015 o 14:05 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 14:05

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní Zákona z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1868, v ústavnoprávnom výbore.
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím z 21. 12. 2015 vrátil predmetný zákon na opätovné prerokovanie Národnej rade. V rozhodnutí uviedol dôvody vrátenia zákona a v časti III navrhol pripomienky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1883 z 21. 12. 2015 pridelil predmetný zákon vrátený prezidentom na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru. Ústavnoprávny výbor prerokoval pripomienky pána prezidenta na 124. schôdzi dnešného dňa 21. 12. 2015 a uznesením odporučil vrátený zákon po opätovnom prerokovaní schváliť v pôvodnom znení.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade po opätovnom prerokovaní hlasovať spoločne o pripomienkach prezidenta 1 až 5 uvedených v časti III.A. tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. V prípade, že Národná rada vyššie navrhnuté pripomienky neschváli, odporúča hlasovať spoločne o pripomienkach 1 a 2, ktoré sú uvedené v časti III.B. tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor ďalej odporúča Národnej rade pri hlasovaní o vrátenom zákone ako celku uvedený vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Správa ústavnoprávneho výboru o výsledku prerokovania zákona vráteného prezidentom, tlač 1868a, bola schválená uznesením výboru č. 775.
Výbor ma zároveň poveril, aby som Národnú radu informovala o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru o vrátenom zákone.
Pán predseda, teraz otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.12.2015 o 14:05 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:09

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, milé kolegyne, vážení kolegovia, (zaznievanie gongu) budem dnes stručnejší, ako naposledy. Ale chcel by som sa vyjadriť k niektorým bodom navrhovanej novely, ktoré považujem za neodôvodnené a čisto marketingové. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini Peter, predseda NR SR
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás o väčší kľud v rokovacej sále, aby pán poslanec mohol vystúpiť.

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
V médiách zaznela informácia, je to vlastne aj obsahom prezidentovho veta, že prezident republiky nedisponuje žiadnymi konkrétnymi informáciami o identifikovateľných hrozbách a potenciálnych útokoch na území Slovenskej republiky, pričom chcem dať do pozornosti cteným poslancom, že prezident republiky v tejto oblasti disponuje rovnakými informáciami zo spravodajských služieb ako predseda vlády. Predseda vlády tvrdí, že Slovensko je pod bezpečnostným rizikom a preto je potrebné prijímať v skrátenom konaní mimoriadne oprávnenia.
Prezident tvrdí, že také informácie konkrétne nemá. Je teda zjavné, že jeden z nich dvoch si vymýšľa. Keďže idú parlamentné voľby o niekoľko mesiacov a nie prezidentské, myslím, že odpoveď je jasná, kto si vymýšľa. Vymýšľa si predseda vlády a robí to preto, aby marketingovo mohol vystupovať ako človek, ktorý chráni Slovensko, lebo to je teraz hlavný motív vašej parlamentnej kampane.
Ja v jednej veci s prezidentom nesúhlasím, a to aj poviem, v čom a potom vo veciach, ktoré, kde súhlasím, sa vyjadrím konkrétnejšie. Nesúhlasím s tým, že je voľba medzi bezpečnosťou a slobodou, že na jednej strane ak posilníme bezpečnosť, tak to ide na úkor slobody a naopak, ak je menej bezpečnosti, tak je viac slobody. Ja si nemyslím, že sú to spojené nádoby. Ja si myslím, že preto, aby krajina mohla byť slobodná, aby občania mohli slobodne užívať svoje ústavné práva, musí im štát garantovať minimálnu mieru bezpečnosti. Ak sa ľudia budú báť chodiť po ulici na verejné zhromaždenia, do divadla, do kina, môžu mať akékoľvek slobody napísané v ústavnej listine, nebude im to nič platné, lebo ju nebudú využívať, nebudú cestovať, nebudú hovoriť, lebo sa budú báť. Preto si myslím, že, že, že tá dichotómia medzi slobodou a bezpečnosťou nie je taká, ako sa častokrát píše a tvrdí.
Na strane druhej súhlasím, (zaznievanie gongu) - ja viem, že vládnym poslancom je všetko jasné, ale - na druhej strane ale súhlasím, že schválené zákony idú ďaleko nad rámec potrebných opatrení pre boj proti terorizmu, čo prezident veľmi jasne dokumentoval. Ja sa dotknem len jednej konkrétnej veci, ktorá sa podľa mojej mienky týka všetkých občanov a výrazne zväčšuje kompetencie policajného zboru pri hrozbách, ktoré nijako, absolútne nijako nesúvisia s možnými hrozbami teroristov. Ak si pozriete zákon o policajnom zbore, čo je, myslím, IV. navrhovaných, teda schválených noviel zákonov, tak sa výrazne zvyšujú možnosti a právomoci polície vykonávať prehliadku bez súdneho príkazu, prehliadku dopravného prostriedku nielen samotného dopravného prostriedku, ale aj vecí, batožín, nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú, a to nielen kvôli podozreniam, že bola spáchaná trestná činnosť, alebo že sa tam prepravujú výbušniny alebo chemické látky, alebo nejaké iné takéto materiály alebo zbrane, ale aj pri pátraní po nezvestnej osobe.
To znamená, ak niekto nahlási nezvestnosť kohokoľvek, tak polícia má bianko šek prehľadávať akékoľvek vozidlá, batožinu, náklad. To je absurdné rozšírenie kompetencií polície bez súdneho príkazu prehľadávať dopravné prostriedky a veci sa v nich nachádzajúce. Kvôli pátraniu po, ešte raz, nie osobách, ktoré sú trestne stíhané, po nezvestných osobách. To nemá žiadne ratio, absolútne žiadne ratio a už vôbec nie žiadne v súvislosti s potenciálnymi hrozbami teroristov. Je to neúmerný vstup polície do súkromia chráneného našou ústavou a myslím si, že je to na hrane s ústavnosťou.
Ja som spomínal v prvom, druhom čítaní pri trestných kódexoch, aké sú problémy, najmä v súvislosti s dôvodmi väzby a najmä v súvislosti s možnosťami použitia výpovede z prípravného konania bez kontradiktórneho výsluchu. Všetci veľmi dobre vieme, že to ustanovenie, na ktoré upozorňuje aj prezident, je zjavne protiústavné. Je zjavne protiústavné. Nezaznel jeden jediný argument v tomto pléne, ani od ministra spravodlivosti, ktorý by mal aspoň minimálnu ambíciu obhájiť ústavnosť, ústavnosť v Trestnom poriadku normy, podľa ktorej bude možné založiť rozhodnutie o vine na výsluchu, ktorý ani v jednom štádiu trestného konania nebol vykonaný kontradiktórnym spôsobom. To je proste blud, absurdná vec. Napriek tomu to veselo, proste samozrejme, že schválite.
Tu by som chcel povedať ešte, ešte vec, že je, je mi, je mi trochu ľúto, že časť opozície zahlasovala za novelu ústavy, pretože to je jeden balík. To je jeden balík spoločný. Pamätáte si, kolegovia, keď pred štyrmi rokmi SMER súhlasil so samotným eurovalom, ale podmienil jeho schválenie ústavným zákonom o predčasných voľbách. Inak nebude hlasovať "za". Je to, a to dokonca nesúviselo. Toto súvisí absolútne priamo, ústava a vykonávacie zákony. Čiže obávam sa, že, že to bolo zlé, zlé rozhodnutie. A naviac vláda nijakým spôsobom nepreukázala, že súčasné ustanovenia o väzbe limitujú orgány činné v trestnom konaní v adekvátnom postihovaní potenciálnych páchateľov trestných činov terorizmu. Inými slovami - a som to už povedal a poviem to ešte raz - ak na Slovensku je podozrenie, že súdy vo väzobných veciach nerozhodujú spravodlivo a častokrát prepúšťajú z väzby osoby, ktoré by vo väzbe mali byť, tak to nie sú islamskí džihádisti, ktorých prepúšťajú. To sú ľudia, ktorí majú vplyv, to sú exposlanci tohto parlamentu, to sú miestni oligarchovia, to sú miestni mafiáni, ale nie islamskí džihádisti. Tí, zaplať pánboh, zatiaľ vplyv na slovenskú justíciu nemajú. Mnohí iní áno, ktorí si myslia, že sú nad zákonom, ale islamskí džihádisti zjavne, zjavne nie.
Čiže súhlasím s väčšinou konkrétnych pripomienok prezidenta. Ja neviem, či to pani spravodajkyňa spomínala, ale by som navrhol hlasovať osobitne o tých pripomienkach, o jednotlivých bodoch, ak sa dá. Prosím? (Reakcia spravodajkyne.) No je ich päť, čiže nie je to nejaké dramatické, plus dve, áno.
A chcel by som povedať ešte na záver jednu vec. Ja by som nijako nepodceňoval možné hrozby terorizmu, ale, ale zdá sa mi, že až na výnimky vláda k opatreniam pristupuje čisto marketingovo v zmysle volebného hesla strany SMER "Chránime Slovensko". Aj posilňovanie policajných jednotiek o dva a pol tisíca ľudí považujem za zjavne neodôvodnené a jeho hlavným cieľom bude v maximálnej možnej miere ešte zamestnať kamarátov a kamarátových kamarátov v policajnom zbore. Obávam sa, že to bude fakt. Ja nechcem ísť do polemík, že koľko na počet obyvateľov je policajtov, lebo tie štatistiky, samozrejme, že sú trošku klamlivé. Zarátavajú sa aj pohraničná stráž, aj vyšetrovatelia, aj kriminalisti, ktovie, proste štatistiky sú trošku zradné v tomto podľa mojej mienky. Ale, ale, ale prijímať o desať percent viac policajtov sa mi zdá v tejto situácii za neodôvodnené.
Ja vám poviem, čo je odôvodnené, ale to, samozrejme, že nie je veľmi marketingovo zaujímavé, ani nikoho nezamestnáte. Čo je odôvodnené, je, aby začal a pokračoval oveľa intenzívnejší výcvik klasických jednotiek poriadkovej polície. Ak na Slovensku nastane teroristický útok, bude to klasická policajná hliadka, ktorá bude prvá na mieste činu a od jej výcviku aj výzbroje, aj odvahy bude závisieť to, aký počet obetí ten útok bude mať. Či budú vedieť toho páchateľa minimálne proste udržať v obkľúčení, aby nemohol ísť do priestoru, kde je veľa ľudí, kým prídu špeciálne jednotky alebo nie. Čiže oveľa intenzívnejší výcvik nielen špeciálnych jednotiek, tie majú dobrý výcvik, ale klasických jednotiek poriadkovej polície. Lenže to nie je zaujímavé, z toho nie je žiaden tender, z toho nie sú žiadni kamaráti, ale to je jedno z najúčelnejších opatrení, akým môžeme chrániť Slovensko a bezpečnosť ľudí. To je jediné alebo jedno z mála reálnych opatrení. O tom sa veľa nehovorí. Robia sa balíčky legislatívne, prijíma sa tisíc nových policajtov, ale pokiaľ budú policajné hliadky sedieť v aute, alebo sa budú ukrývať pred dažďom pod prístreškom, tak bezpečnosť väčšiu nezabezpečia.
A preto trvám na tom, že váš balíček je čisto marketingový a ja si myslím, že pri tak vážnej téme, ako sú opatrenia v boji proti terorizmu, by sme marketing, aj keď idú voľby a predvolebná kampaň, mali dať nabok.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2015 o 14:09 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:20

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No ja by som si dovolil pár poznámok k tomuto vystúpeniu. Pán prezident sa jednoducho odmietol podieľať na marketingovom divadle a na marketingovom populizme Roberta Fica a strany SMER - sociálna demokracia. Taká je pravda a ja si myslím, že toto jeho politické gesto treba ho oceniť. Toto, čo tu idú smeráci opätovne schváliť, nie sú žiadne antiteroristické zákony. Toto je legislatíva, ktorá posunie Slovensko k policajnému štátu a na základe ktorej budú policajti buzerovať a šikanovať bežných občanov Slovenskej republiky. A toto si treba otvorene povedať, aby to tu zaznelo. Idete prelomiť veto prezidenta, idete schváliť legislatívu, pomocou ktorej upevníte policajný štát a pomocou ktorej budete terorizovať bežných občanov Slovenskej republiky. Čo má s terorizmom, prosím vás pekne, to, že budú môcť tajné služby prechovávať a manipulovať s omamnými látkami, s jedmi, s drogami? To na to ste im dali do toho zákona, aby to mohli nepohodlným ľuďom potom hádzať do áut, podhadzovať a potom ich na 96 hodín zatvárať? Takáto je pravda. A toto si treba povedať. To, čo idete schváliť, povedie k policajnému štátu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2015 o 14:20 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:21

Janka Šípošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Lipšic povedal vetu, ktorá ma vystrašila. Povedal, že sa šíri správa alebo informácia o tom, že pán prezident nemá dostatok informácií, aby vedel posúdiť bezpečnostné riziká a hrozby. No ak nemá dostatočné informácie vrchný veliteľ ozbrojených síl, tak to je hrozné. A myslím si, že to je nielen podrývanie autority prezidenta, ak takéto informácie šíri ústavný činiteľ, ale je to neúnosné a potom treba robiť niečo pre to, aby to takto nebolo. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2015 o 14:21 hod.

PhDr. CSc.

Janka Šípošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:22

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Myslím si, že základným faktom, ktorý treba povedať, je, že pán prezident v súvislosti s prijímaním pripomína, že stupeň ohrozenia nášho štátu je podľa jeho dostupných informácií a údajov na najnižšej možnej úrovni, a preto z hľadiska princípu proporcionality alebo primeranosti hovorí, že predkladateľ nedokázal zdôvodniť, prečo na riešenie tejto situácie nepostačovala alebo nepostačuje doterajšia právna úprava. Je absolútne evidentné, ak o tom hovoríme, že náklady týchto zmien, ktoré tu máme, okrem obmedzenia niektorých základných práv a slobôd hovoria, a tu citujem od pána prezidenta, že: "tu existuje obrovská možnosť zneužitia schválenej právnej úpravy na iné než určené ciele".
Násobne a niekoľkonásobne sme to tu v pléne hovorili, čo pre mňa je ten úzky výsek aj v bode 7, kde hovorí, že oprávnenie Slovenskej informačnej služby požiadať súd, aby vydal príkaz na zamedzenie prevádzky webového sídla alebo obmedzenie prístupu na doménové meno, čiže absolútny možný monitor Slovenskej informačnej služby webového priestoru je pre mňa tá červená línia, kam sa nemal zákonodarca vybrať. Ostatné veci sú tiež veľmi dôležité, ale mali by sme mať na mysli, že sloboda internetu je veľmi dôležitou hodnotou, ktorú máme a je to hodnota globálna, európska a mala by byť aj slovenská. Tým, že informačné služby nám budú môcť loziť po webových sídlach, sa tejto hodnoty vzdávame, a preto pána prezidenta podporím.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2015 o 14:22 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:26

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipšic, s drvivou väčšinou toho, čo ste povedali, sa dá nepochybne súhlasiť, lebo to, čo je dnes predložené, a teda, ak sa bavíme o tom, čo namieta prezident, tak ono nás to nieže približuje k policajnému štátu, ono robí zo Slovenska policajný štát. To je, to je to desivé, keď silové rezorty, silové zložky dostanú právomoci, ktoré nebudú musieť byť potvrdzované súdom napríklad. Ak sa silový rezort alebo spravodajské služby rozhodnú, že niekoho budú sledovať z vlastnej vôle, z vlastnej vôle, vtedy nezabráni nikto v tejto sále a podľa mojich informácií z výboru, na ktorom som sa veľmi podrobne pýtal čelných predstaviteľov týchto výkonných zložiek, nezabráni nikto zneužitiu voči politickému oponentovi. To je, to je desivé.
A jednu vec, vy ste povedal takú výtku voči tomu, že niektorí poslanci hlasovali aj za zmenu ústavy.
Pán poslanec Lipšic, ja som za zmenu ústavy hlasoval. Hlasoval by som za zmenu ústavy v tej podobe opäť, že si myslím, že tá zmena bola správna a podľa mňa práve takéto politikárčenie, s ktorým my sa tu hráme, že raz je to dobré, potom je to zlé, lebo je to symbolika, lebo je to politické, nás dostalo - a teraz hovorím hlavne o opozícii - tam, kde sme vo veľmi, ale veľmi nezávideniahodnej situácii.
Vy ste, pán Lipšic, rovnako hlasovali za zmenu ústavy, aby ste následne za túto zmenu nehlasovali. Vy ste v priebehu pár sekúnd zmenil svoj postoj k tomu, čo bolo schválené. Vy ste tomu nieže pomohli a ja som rád, lebo ten pozmeňovák bol dobrý a ten pozmeňovák zabezpečuje akurát to, že človeka podozrivého z terorizmu môžeme zadržať o dva dni viacej, čo považujeme za správne a u mňa asi nehľadajte žiadne politikárčenie vzhľadom na moje status quo.
Skryt prepis

21.12.2015 o 14:26 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tento argument, pán poslanec Kadúc, len veľmi stručne. Ten pozmeňovák bol lepší, ako bol pôvodný stav. Hlasoval som za neho a potom za celú novelu som nehlasoval. To sa mi zdá byť celkom logické, lebo, lebo, lebo, ale to bol, ale bol to pozmeňovák, proste sa vec vynímala z toho a bolo to lepšie, umenšenie toho zlého. Samozrejme, zahlasujem kedykoľvek, kedykoľvek. Ak sa vám niečo nepáči na 100 % a potom niekto dá návrh, že len na 50, tak za tých 50 zahlasujete a za celkové nie. Ale teraz skúsim ešte, ešte nad rámec toho.
Pozrite, v pléne je pár poslancov SMER-u. Vám nevadilo, že keď sa v druhom čítaní, nemyslím vás osobne, pán poslanec, keď v druhom čítaní prišiel tento balíček odôvodňovať minister poľnohospodárstva, to všetko nasvedčuje tomu, že ide o, ide o čistý marketing. Všetci vieme, ako hlasovanie dopadne, proste teraz sa treba nejak proste prestriedať tuná v parlamente pár hodín a ideme ďalej. Ale ten marketing, ešte to, čo spomínal pán poslanec Viskupič, je evidentný aj z toho, čo aj prezident vo vete namietol, a to, že bude možné vypnúť web, proste domény na internete. To na jednej strane znie, že je to veľký zásah do osobných slobôd a viem si predstaviť, že keďže tam sú termíny, ako je politický extrémizmus, to môže byť čokoľvek, že tam tá hrozba je, ale je to úplne smiešne marketingové opatrenie v dnešnom svete. Keď vám vypnú doménu sk, tak si zaregistrujete doménu kdekoľvek inde, eu, org, com, to je úplne jedno, ktorú už nevypne nikto. Ani premiér Fico ju nevypne. Na čo je to potom dobré? To je čistý marketing. To znamená, že vypneme nejakých extrémistov možno slovenských, ale myslíte, že sú islamskí džihádisti závislí na doménach registrovaných bodka sk? To je nonsens, to je čistá hlúposť. Čistá hlúposť a vy to veľmi dobre viete.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2015 o 14:26 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:28

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, priebeh prerokovania týchto návrhov zákonov, ktoré podľa premiéra Slovenskej republiky patria ku protiteroristickým opatreniam, je signifikantný a aj záver, dnešná schôdza, keď dva dni pred štedrým dňom sa tu stretávame, aby sme po vrátení prezidentom prerokovali tento návrh zákona, nasvedčuje tomu, ako vôbec sa rokovalo o tomto návrhu zákona. Keď tu minister spravodlivosti v prvom čítaní prednášal tento návrh, ani raz nevystúpil. Keď sme ho vyzývali, opoziční poslanci, aby odpovedal na niektoré otázky, nevystúpil.
V druhom čítaní tento návrh zákona predkladali pán minister pôdohospodárstva, školstva a ďalší, ktorým to vôbec neprislúchalo. Ak tu v druhom čítaní poobede prišiel pán minister vnútra Kaliňák, tak tu 15 - 20 minút rozprával o hasičoch a o vyzbrojovaní hasičov, ako sa teraz hasičom darí, aké majú mzdy, ale k predmetnému návrhu zákona povedal minimálne a preto sa nečudujem, že pán prezident vrátil tento návrh zákona, ktorý rieši 16 noviel návrhov zákona, pretože jediným dôvodom, prečo vláda na čele s Robertom Ficom predložila tento návrh zákona, je marketingovo predvolebné opatrenie, ktoré vecne vôbec neprimerane pôsobí na to, čo je deklarované v názve. Len v samotnom názve je deklarované, že sú to údajne protiteroristické opatrenia a keď si ich človek prečíta, tak zistí, že väčšina tých návrhov nemá s bojom proti terorizmu nič spoločné. Sú to populistické návrhy a je to neprimeraný a neodôvodnený zásah do slobôd občanov Slovenska a do súkromia občanov Slovenska.
A prečo vláda predkladá tieto návrhy zákonov? Nuž Robert Fico chce strašiť občanov Slovenska pred terorizmom. Pred terorizmom, ktorý na Slovensku ani nie je, tak ako o tom píše pán prezident. Dovolím si prečítať túto časť. Pripomínam, že pán prezident má informácie od tajných služieb a cez to všetko píše, citujem pána prezidenta:
"V tejto súvislosti pripomínam, že stupeň ohrozenia nášho štátu je podľa dostupných údajov na najnižšej možnej úrovni. Domnievam sa, že predkladateľ návrhu zákona nepreukázal, že bezpečnostná situácia na Slovensku je taká, aby bola dôvodná, dôvodný tak rozsiahly súbor zásadných legislatívnych zmien, 16 noviel zákonov, ktoré obsahuje tento schválený zákon a prijímať ich tak urýchlene v skrátenom legislatívnom konaní. Považujem za zásadnú chybu predkladateľa návrhu zákona, že schválený zákon nebol predmetom štandardného pripomienkového konania, v ktorom by sa mali možnosť vyjadriť všetky relevantné subjekty."
Takže v skrátenom legislatívnom konaní údajne protiteroristické návrhy zákonov, len aby sa občania Slovenska vystrašili, len aby sa využilo teraz pred voľbami emócia, ktorá tu bola po útokoch v Paríži.
Dámy a páni, ale ďalším dôvodom, prečo vláda prišla s týmito návrhmi zákonov, sú tie, že vláda, Robert Fico, nechcú, aby sa hovorilo o kauzách, ktoré sú spojené s tohto vládou. Len z posledného obdobia sme tu pred týždňom odvolávali ministra životného prostredia pre predraženú kompu. Robert Fico nechce, aby sa hovorilo o predraženej kompe. Za to predraženie by sa možno dali zaplatiť vyššie platy učiteľom. Robert Fico nechce, aby sa hovorilo o zmluvách, ktorú urobila Všeobecná zdravotná poisťovňa s tetou Ankou, s tetou bývalého generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ktorá je dôchodkyňa. Robert Fico nechce, aby sa hovorilo o ALU vratkách, teda vratkách z Hornonitrianskych baní, ktoré jeden bývalý poslanec za SMER doma balil do alobalu niekoľko miliónov eur a tie údajne nosil do centrály SMER-u. Robert Fico nechce, aby sa o tom hovorilo. Robert Fico nechce, aby sa hovorilo, ako v posledných dňoch v Prakovciach zo zlievarne, ako končí táto zlievareň, cez to všetko, že pred dvoma rokmi alebo pred rokom a pol dostala dotáciu od vlády Roberta Fica, kde Robert Fico bol osobne spúšťať túto prevádzku, dnes táto zlievareň končí. Robert Fico nechce, aby sa hovorilo o kauze Váhostav.
Dámy a páni, bol tu prijatý zákon, ktorý mal riešiť schránkové firmy vo verejnom obstarávaní a mali preukazovať koncových užívateľov výhod všetky firmy, ktoré sa budú podieľať na verejnom obstarávaní. Prvé skúsenosti, keď tento zákon platí necelý mesiac a pol, sú také, že ani firma Váhostav nedoložila skutočných koncových užívateľov výhod a dokonca podľa usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie ani nemusí dokladovať majiteľov z Belize, z Kostariky, z Nového Zélandu.
Dámy a páni, Robert Fico nechce, aby sa hovorilo o tom, že pri reštrukturalizácii Váhostavu si budú môcť aj schránkové firmy uplatniť svoje pohľadávky a že pravdepodobne budú aj vyplatené im 50 % ich nárokov. Keď tu bol schvaľovaný zákon o reštrukturalizácii Váhostavu, bolo hovorené aj ministrom financií, že tieto schránkové firmy si nebudú môcť uplatňovať tento nárok a že z peňazí občanov Slovenska sa im nevyplatí tých 50 % ich nárokov. Dnes prax ukazuje, že si nárokujú aj tieto schránkové firmy a sú im uznané ich nároky. O tom treba na Slovensku hovoriť, toto trápi občanov Slovenska, ale Robert Fico týmto marketingovým ťahom chce prekryť všetky tieto kauzy, ktoré som spomínal, a to sú len niektoré z posledného obdobia. Nechcem vás dva dni pred Vianocami veľmi zdržiavať.
Ak tu, ak tu na Slovensku sú nejakí teroristi, opakovane som hovoril aj v prvom, druhom čítaní, tak sú to tí teroristi, ktorých vláda Roberta Fica priviezla z Guantanáma. Skutoční teroristi na Slovensku sú tí, ktorých vláda Roberta Fica tu priviezla z Guantanáma a naozaj podľa vyjadrení médií jeden z nich bol dokonca osobný strážca Bin Ládina. To sú teroristi, ale to sú tí, ktorých priviezol sem Robert Fico. Preto som povedal aj v prvom, druhom čítaní, že najväčšou hrozbou terorizmu pre občanov Slovenska je vláda Roberta Fica.
Dámy a páni, pán prezident vrátil a navrhuje vypustiť zo zákona všetky opatrenia, ktoré neprimerane zasahujú do slobôd občanov. Aj podľa názoru pána prezidenta nesúvisia s bojom proti terorizmu. Viacerí sme o tom tu hovorili v prvom aj v druhom čítaní, a je to napríklad rozšírenie oprávnení policajta na prehliadku dopravného prostriedku. Sú tam vymenované dôvody. Nie je tam len dôvod hľadanie údajných teroristov alebo boj proti terorizmu. Sú tam aj dôvody ako hľadanie po nezvestných osobách. To znamená, policajti budú môcť prehľadať celé auto hocikedy, pretože takéto osoby sú hľadané denno-denne: oprávnenie policajta použiť zásahovú výbušku proti nebezpečnému páchateľovi, ale nielen proti teroristovi, aj proti ďalším; oprávnenie použiť policajta špeciálnu zbraň, špeciálne strelivo; oprávnenie spravodajských služieb, urobiť predstieraný prevod majetku a zámenu veci; oprávnenie príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ale aj vojenského spravodajstva na to, aby mohli držať drogy, jedy, prekurzory, zbrane.
Dámy a páni, ako toto súvisí s bojom proti terorizmu? Chceme z bezpečnostných služieb vytvoriť novodobé ŠTB? Všetci si pamätáme na obdobie pred 1989, keď naozaj policajt mohol urobiť občanom čokoľvek a ŠTB malo neobmedzenú moc. Chceme toto urobiť aj zo Slovenskej informačnej služby a vojenského obranného spravodajstva? Chceme takéto právomoci po polícii? Nechceme už, aby polícia pomáhala a chránila, ale aby mohla bez obmedzení nakladať s občanmi, s ich slobodou akokoľvek?
Dámy a páni, všetky tieto dôvody, ktoré pán prezident vymenoval, sme tu v prvom a v druhom čítaní spomínali, upozorňovali na ne. Ani jeden z predkladateľov, ani samotný minister vnútra nám neodôvodnil, prečo toto všetko sa v tomto návrhu zákona nachádza a preto v nás to vyvoláva pocit, že jediným dôvodom bolo to, že túto situáciu po teroristických útokoch v Paríži chcú bezpečnostné služby využiť na to, aby si do tohto návrhu zákona mohli dať všetko to, čo tam chceli mať aj predtým možno. A možno, a to už sa až obávam, aby to tak nebolo, že niektoré návrhy, ktoré tam sú, sú také, ktoré ako keby chceli poukázať na to, že tieto tajné služby už niektoré veci už robia. Niektoré opatrenia už robia a len si to chcú takto legalizovať týmto návrhom zákona a ako pán prezident upozorňuje v skrátenom legislatívnom konaní, bez riadneho pripomienkového konania za niekoľko dní bez toho, aby navrhovatelia vystúpili a vysvetlili opozičným poslancom, odpovedali na ich otázky, bez toho, aby sa k tomu mohla vyjadriť verejnosť, aby sa mohli príslušní odborníci k tomu vyjadriť, pripomienkovať v skrátenom legislatívnom konaní, len preto, aby sa naplnili marketingové predvolebné ciele SMER-u.
Preto, dámy a páni, poslanci za KDH budú pri hlasovaní hlasovať a podporia pripomienky prezidenta, aby tie opatrenia, ktoré nesúvisia s bojom proti terorizmu, vypadli z tohto návrhu zákona. Ak vládna väčšina nebude akceptovať pripomienky pána prezidenta, poslanci za KDH sa dvihnú a odídu zo sály, nebudú hlasovať za takýto paškvil. Odídeme zo sály, necháme, aby ste si sami schválili tento návrh zákona a k takému postupu vyzývame aj ostatných opozičných poslancov. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2015 o 14:28 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:41

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nadviažem na kolegu Zajaca, ktorý hovoril za klub KDH. Aj klub MOST - HÍD podporuje pripomienky prezidenta a chcem v nadväznosti na to povedať, že tak, ako sme nepodporili tento balík zákonov v prvom čítaní, pokiaľ neprejdú pripomienky pána prezidenta, tak ich, myslím tých prvých päť, tak ich nepodporíme ani v tomto čítaní, pretože podľa nášho názoru neprimeraným spôsobom narúšajú rovnováhu medzi bezpečnosťou na jednej strane a ochranou súkromia a individuálnych slobôd na strane druhej. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2015 o 14:41 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:42

Ján Hudacký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, myslím si, že si vystihol toto, čo je skutočne podstatou, jednak vrátenia návrhu zákona, respektíve zákona, ktorý bol schválený a pán prezident sa k tomu vyjadril v tom zmysle, že s tým nesúhlasil a na druhej strane je jasné, že táto takzvaná antiteroristická legislatíva je skôr súčasťou marketingových nástrojov v rámci predvolebnej kampane. Je zjavné, že niektoré tie opatrenia sú tam zásahom do súkromia a slobôd občanov a bolo by treba, aby ďaleko viac sa legislatívci alebo teda poslanci mohli venovať tejto problematike a konzultovať veci tak, aby sme skutočne našli to najvhodnejšie riešenie.
Takisto je treba zdôrazniť, že pán prezident má dosť informácií o tom, aká je skutočne teroristická hrozba na Slovensku a či bolo treba až takéto opatrenia, aby sme mohli čeliť prípadnej hrozbe. Ja si myslím, že stále ide len o zahmlievaní niektorých tých skutočností, zahmlievaní aj káuz z vládnej strany, niektoré veci, ktoré vládna strana v rámci už predvolebnej kampane veľmi rada zdôrazňuje, a to je bezpečnosť občanov a podobne.
Na druhej strane niektoré kauzy, ktoré, samozrejme, zhoršujú jej obraz, veľmi rada, veľmi rada zahmlieva. Jedno z tých, aj keď to celkom tu nepatrí, ale v každom prípade je teraz otázka takzvaného memoranda o porozumení medzi ENEL-om a Slovenskou republikou a dohodou obcí. Ja si myslím, že tá dohoda je len o tom, že sa dohodnú, žiadna opcia ešte v rukách, žiadnu opciu ešte v rukách štát nevlastní alebo nemá, takže to je jeden, hovorím, z tých marketingových nástrojov, ktorými sa vládna strana oháňa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2015 o 14:42 hod.

Ing.

Ján Hudacký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video