10. schôdza

11.10.2016 - 27.10.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

27.10.2016 o 14:55 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:36

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pozdravujem Zuzanu z Piešťan. Žijú mi v Piešťanoch rodičia, chodievam tam často, venčím tam psa, môže sa pri mne zastaviť na nábreží Váhu hocikedy. Zuzana z Piešťan, môžete sa ma opýtať aj na iné otázky. Ak existuje. Tiež by som, ako z jedného filmu, chcel veriť, že existuje.
V prvom rade. Vážená, vážený, vážená pani Macháčková, pýta sa ma pani poslankyňa, v prvom rade máte nesprávne informácie a to, čo tvrdíte, nie je pravda. Vzhľadom na to, že som viazaný daňovým tajomstvom stále podľa starého existujúceho zákona, nemôžeme odpovedať alebo môžem odpovedať len vo všeobecnosti. Ak sa zaregistrujete ako platiteľ DPH, v nasledujúcom období si budete nárokovať na nadmerný odpočet vo vami uvedenej sume. Ale aj nižšej. Stane sa nasledovné. Finančná správa preverí nadmerný odpočet prostredníctvom daňovej kontroly miestneho zisťovania alebo analytickým systémom. Na základe výsledkov rozhodne o vyplácaní alebo nevyplatení nadmerného odpočtu alebo o začatí kontroly. Skutočnosť, že ste novozaregistrovaný platiteľ a hneď v prvom období máte vysoký nadmerný odpočet, ešte nemusí automaticky znamenať, že ste podvodníčka, ale to znamená, že sa vám finančná správa venuje.
Vy ste, vy sa ale pýtate na prípad z roku 2012, a to je, ináč pikantné na tom je, že včera sa niečo stalo v tejto krajine zase raz, včera rozhodoval, máme tu rozhodnutie prvostupňového súdu vo veci trestného obvinenia bývalého šéfa finančnej správy, ktorý na základe trestného podania bývalou šéfkou pani Máchovou, no podotýkam nie nominantkou SMER-u, ale predchodcov SMER-u z roku 2012, na základe tohto trestného stíhania a sa riešil problém, ktorého následkom je aj prípad, o ktorom hovoríte. V roku 2012 bola finančná správa v rozklade a vy to dobre viete, alebo aspoň by ste to mali vedieť, pretože o tom si vtedy všetci kuvikali v tejto krajine, aj vrabce na strechách vedeli, že finančná správa je v januári, v prvej časti roka 2012 s následkami až do roku 2013, budem o tom hovoriť ďalej, je slepá a hluchá. Čo sa dialo?
Rozhodli sa naši predchodcovia, vtedajší predchodcovia, robiť dve veci naraz, t. j. v projekte UNITAS zlúčili daňovú a colnú správu, čo je vlastne zlúčenie dvoch veľkých inštitúcií, ktorý dohromady má skoro 10-tisíc zamestnancov a zároveň menili informačný systém. Informačný systém sme nový zavádzali aj my a tiež nie bez, úplne hladko a bez problémov, bol som aj osobne za to popoťahovaný niekoľkokrát, hlavne za záležitosť leta z roku 2015, keď išlo o distribúciu nesprávnych údajov pre Sociálnu poisťovňu. Tak viem, o čom hovorím. V roku 2012 došlo k absolútnemu blackoutu informačných systémov finančnej správy, a to na niekoľko týždňov s následkom výpadku informácií niekoľko mesiacov. Prakticky to fungovalo tak, keďže 1. januára 2012 ako keby všetci odišli, stratili pracovnú zmluvu s daňovou a teda s predchádzajúcou ešte colnou správou, tak sa všetci uchádzali najprv o podpis len zmluvy, pracovnej, s novým zamestnávateľom, s finančným riaditeľstvom. To znamená, mali sme tu niekoľko tisíc zamestnancov colnej a štátnej správy, ktorí nemali zmluvy, ktorí nemali pečiatky, ktorí nemali upratovačky, ktorí nemali vizitky, nemali ani zásadné adresy. Viete, ako sa napríklad v Žiline, v Žilinskom kraji podpisovali zápisnice? Tak, že sa zvážali autami do krajského mesta, pretože sa menila aj organizačná štruktúra. Toto sa dialo v roku 2012.
Viete, ako sa vyplácali nadmerné odpočty? V zásade sa buď nevyplácali, otvorilo sa vyše niekoľko tisíc kontrol, aby sa následkom povyplácali peniaze, pretože kontrolór chcel kontrolovať nejakú zložku, musel fyzicky prísť do daného daňového úradu, kde bolo nejaká miestna príslušnosť a musel si nalistovať daný šanón a musel si urobiť výpisky, výpisky rukou, perom na papier. Toto bol rok 2012. A toto zhorenisko bolo, samozrejme, zdrojom inšpirácie pre mnohých podvodníkov, nehovoriac o tom, že v rámci predvolebnej kampane sa všetko rozkríklo a všetci vedeli, v akej situácii sa nachádzame. Lenže odvtedy sa veľa vecí zmenilo. Odvtedy sa prijal kontrolný výkaz, odvtedy sa zakázali hotovostné platby a opýtajte sa svojich kolegov, ktorí bojujú s vami v jednej línii, koľkí z nich hlasovali, keď tu boli v predchádzajúcom parlamente, práve za tieto nástroje - za kontrolný výkaz, za zverejňovanie daňového tajomstva alebo za zákaz hotovostných platieb.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

27.10.2016 o 14:36 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:42

Katarína Macháčková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, ja by som chcela v prvom rade, ak dovolíte, pred tou otázkou povedať, že považujem za veľmi nedôstojné, keď hovoríte o tom, že si vymýšľame mená. My naozaj na toto nie sme odkázaní. Bohužiaľ, súčasná vláda dáva toľko tém ľuďom, na ktoré sa chcú pýtať, že skutočne si tie otázky vymýšľať nemusíme. Práve naopak, my ich ešte selektujeme tak, že agresívne a nevhodné otázky tu nikomu nekladieme. Takže do budúcna by som vás poprosila, keby ste si tieto výroky obmedzili alebo teda zvážili.
A moja doplňujúca otázka je, že po tom, čo sa dialo v roku 2013, 2014, teda už za vášho pôsobenia, cítite vy nejakú osobnú zodpovednosť za to, čo sa dialo na finančnej správe aj v súvislosti s touto kauzou?
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

27.10.2016 o 14:42 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:42

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
V prvom rade musím povedať, že ako minister som spojený so všetkým, čo sa, so všetkými udalosťami, ktoré sú spojené s vývojom aj na finančnej správe od roku 2012, ale samozrejme s prihliadnutím na to, v akej situácii sme sa nachádzali. A tu musím povedať jednu vec, že pre nás sú kľúčové výsledky z hľadiska výberu daní a tie sú neodvrátiteľné. Myslím si, že mám dostatočne korektný vzťah z hľadiska aj koalično-opozičného, napríklad s pánom Jurzycom, ktorým, odporúčam vám s ním možno rozhovor ohľadom odhadu výšky daňových príjmov.
Súčasťou tohto odhadu daňových príjmov je aj efektivita výberu DPH, dane z pridanej hodnoty. A táto efektivita, tzv. efektívna daňová sadzba zo svojho dna na začiatku roku 2012 sa dostáva v tomto štvrťroku tohto roku na svoje maximum a blíži sa k historickému maximu, a to môžete hovoriť, že, môžete povedať, že to sú nejaké štatistiky a preteky, ale jednak nespochybniteľné, pretože na prsty sa nám pozerá aj, pozerajú proste analytici a rozpočtová rada, Národná banka Slovenska a podobne, ale kľúčový to má dopad na financie štátu, pretože v absolútnom vyjadrení, ak by sme vyberali daň z pridanej hodnoty rovnako neefektívne, ako v roku 2012, keď to percento výberu bolo najnižšie, tak by sme dnes pri tej istej legislatíve vyberali o 900, vyše 900 mil. eur menej. Deväťsto miliónov eur je strašne, strašne obrovská suma peňazí. Deväťsto miliónov eur. A je to analyticky dokázateľné a potvrdené, nemá to nič so sadzbami, je to, má to vzťah iba k tomu, že sa finančná správa naučila lepšie vyberať dane. Je to len dôkaz o tom, že klíma aj v podnikateľskom sektore a vlastne všetkých platiteľov sa zlepšila. Je to dokázateľné aj z hľadiska tzv. VAT Gap-u alebo ak chcete po slovensky, DPH, daňové medzery. To znamená, to je rozdiel medzi teoretickým výberom DPH, ktorý by sme mohli dosiahnuť a ktorý žiadna krajina ináč nedosahuje a tým, tou skutočnosťou, ktorá sa takisto o štvrtinu zmenšila.
Ale to neznamená, že sme na konci. Naša krajina z hľadiska kultúry platenia daní a odvodov stále patrí k tej horšej tretine alebo štvrtine, alebo dokonca k najhoršej štvrtine medzi krajinami Európskej únie. Stále je pred nami možno ďalších 800 - 900 mil. eur, ktoré by sme vedeli vybrať a verím, že raz ich vyberieme. A k tomuto nemôžeme mať žiadne spory. K tomuto potrebujeme dokonca súčinnosť z pohľadu, z pohľadu nápadov a ďalších nejakých iniciatív, a my sme na ne pripravení. Lebo to chce zmenu inštitúcie, ktorá sa deje.
Nenájdete v krajine inú štátnu inštitúciu a dokonca aj málo súkromných firiem, ktoré prešli takým revolučným modernizačným procesom ako finančná správa za posledné štyri roky. Môžete si, môžete o tom teraz mykať plecami a proste odpadávať, ako len chcete. Finančná správa prešla obrovským prerodom. Výsledkom je lepší výber daní. Výsledkom je aj snaha sa lepšie správať k daňovníkom. Pretože prvýkrát v histórii sa finančná správa zaoberá aj vzťahom k svojim klientom, pretože daňovníci majú byť aj ich klientami, nemajú byť len niekým, ku komu majú prísť a majú ostrihať.
Toto je, samozrejme, sa všetko odohráva uprostred nejakého zápasu, ktorého sme proste svedkami a ktorý môže mať rôzny, rôzny pôvod. A ja chcem len povedať, že sme urobili maximum a že máme výsledky. A chcem len povedať, že sa určite dá urobiť viac. A chcem povedať, že sme tomu odovzdali štyri roky, minimálne štyri roky minulého obdobia a že bez zmeny doktríny, bez zmeny, zmeny pohľadu na fungovanie štátu by to nešlo. A ja chcem vám povedať, že v tomto musíme len pokračovať ďalej a pokračujeme ďalej. Prídeme s ministerkou Žitňanskou a s generálnou prokuratúrou, ale aj z rezortu vnútra s ďalším balíkom opatrení, ktorý bude smerovať k ďalšiemu potieraniu daňovej trestnej činnosti a kľúčovo sa bude realizovať, tieto opatrenia, v daňovom trestnom zákone. To sú proste ďalší balík opatrení, s ktorými prídeme.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

27.10.2016 o 14:42 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:52

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Odpovedám. Podiel daní zo spotreby na hrubom domácom produkte v Slovensku patrí medzi najnižšie v rámci Európskej únie. Aj napriek tomu s účinnosťou od 1. januára budúceho roku znižujeme základnú, sme znížili základnú sadzbu dane z pridanej hodnoty, prepáčte, v tomto roku sme znížili sadzbu DPH na vybrané potraviny. Cieľom tohto opatrenia bolo zníženie daňového zaťaženia spotreby, ktoré umožnil práve pozitívny ekonomický rast a zníženie výdavkov obyvateľov s nízkymi príjmami. Zároveň platí, že daň zo spotreby sú z pohľadu hospodárskeho rastu stále menej škodlivé, ako priame dane. Takže rovnako je veľká časť daní zo spotreby zameraná aj na zdaňovanie negatívnych externalít. To sú všetky tie negatívne javy, ktoré s nejakým spotrebiteľským správaním sú spojené. Napríklad ide o spotrebné či energetické dane a preto ich nie je vhodné znižovať. Sú to isté typy politík, napríklad ekologické alebo z hľadiska ochrany zdravia. Takže aj medzinárodné inštitúcie ako OECD alebo Medzinárodný menový fond odporúčajú úpravu daňového mixu s väčším dôrazom na nepriame dane. Takže toľko pripravená odpoveď.
Ale v zásade odpoviem, áno, v oblasti dane z pridanej hodnoty sme urobili zásadný krok tým, že sme znížili pre vybrané potraviny DPH. Bol to v zásade revolučný krok ísť z 20 % na 10 %. Viete, že nie ľahko sa dosahovali výsledky, ale aj prenos do cien bol podľa mňa pod mediálnym tlakom, ktorý sme spolu vyvinuli, väčší, ako sa teoreticky mal dostaviť. A zároveň nám pomáhal, samozrejme, aby sme nemali, aby sme netrpeli, rozpočet netrpel na výpadky príjmov, nám opäť pomáhal lepší, efektívnejší výber dane z pridanej hodnoty, ktorý sa potvrdzuje pri každej a ďalšej a ďalšej prognóze, ktorú robí náš Inštitút finančnej politiky.
No a ak hovoríme o znižovaní daňového zaťaženia celkového, tak v ďalšom vlastne, hlavne na základe dohody koalície sa vychádza v ústrety zase podnikateľom, keď sa znižuje sadzba dane z príjmov právnických osôb od budúceho roku o 1 % na 21 %. Hovorím to ako minister financií, ktorý si ale myslí, že daňové zaťaženie celkové by sa meniť, znižovať nemalo, že by sa skôr mala meniť štruktúra toho daňového zaťaženia. Ale žijeme v koaličnej vláde, kde sme všetci zástancami kompromisu. To znamená, pri tomto koncepte sa, samozrejme, presadilo pravicové myslenie členov koalície.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.10.2016 o 14:52 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:54

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, dovoľte mi, aby som v mene pána ministra financií, ktorého odteraz budem zastupovať, vám poďakoval za položenú otázku a prečítal odpoveď pána ministra Petra Kažimíra.
Od januára 2016 sa zvýšilo materské zo súčasných 65 % denného vymeriavacieho základu na 70 %. Vzhľadom na daňovo-odvodové zaťaženie príjmu z práce sa týmto opatrením dosiahla náhrada čistej mzdy približne na úrovni 90 %. V súčasnosti sa pripravuje legislatíva na ďalšie zvýšenie materskej na 75 % vymeriavacieho základu, čo je v súlade s cieľmi programového vyhlásenia vlády. Na podporu zamestnanosti matiek s deťmi sa od januára 2016 zvýšila aj maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa z 230 na 280 eur na pokrytie nákladov rodičov na služby starostlivosti o dieťa. Za účelom rozšírenia kapacít cenovo dostupných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov sa nastavujú aj podmienky na finančnú podporu tohto druhu služieb.
Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

27.10.2016 o 14:54 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:54

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za položenú otázku. Ešte raz v mene pána ministra financií Petra Kažimíra si dovolím odpovedať. V rámci Európskej únie je zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb v zmysle zmluvy o fungovaní Európskej únie. Preferovanie vozidiel z domácej výroby, teda preferovanie na základe teritoriálnej príslušnosti by bolo v rozpore so smernicami Európskej únie upravujúcimi proces verejného obstarávania, ako aj so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takýto postup by bol v rozpore s hlavnými princípmi verejného obstarávania, a to s princípom proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov. Uprednostňovanie výrobkov, v tomto prípade vozidiel domácej výroby, by navyše narúšalo čestnú hospodársku súťaž a domácim výrobcom by poskytovalo neprimeranú výhodu pred konkurenciou zo zahraničia. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.10.2016 o 14:54 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:55

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán poslanec, za vašu otázku. V súčasnosti je už rozbehnutá intenzívna komunikácia ohľadom elektronických schránok, a to z viacerých prístupových bodov. Poslali sme list so žiadosťou o spoluprácu pri distribúcii dôležitých informácií viac ako 170 relevantným organizáciám, ktoré združujú desiatky tisícok právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri. Informačný leták, ktorý bol súčasťou listu, by sa tak mal dostať ku všetkým, ktorých sa nový spôsob komunikácie so štátom týka. V nadväznosti na list bol vytvorený aj dočasný webstatutár.sk, ktorého cieľom je sprostredkovať zrozumiteľné odpovede na základné otázky týkajúce sa elektronických schránok, doplnené jednoduchými videonávodmi, napríklad k inštalácii softvéru. V rámci ústredného kontaktného centra bol tiež posilnený tím operátorov, pripravený denne poskytovať telefonickú asistenciu k používaniu elektronických schránok zástupcom právnických osôb. O rozposlaní informácií osobám zapísaných v Obchodnom registri rokujeme momentálne aj s finančnou správou a ministerstvom vnútra.
V ďalšej fáze kampane sú okrem iného pripravené školenia a odborné semináre, rozhovory v televíznych a rozhlasových programoch, ale aj platená mediálna kampaň a spustenie plnohodnotného webu. Informačnej kampani predchádzali náročné rokovania so zúčastnenými stranami a partnermi vrátane Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a spoločnosti NASES, pretože napriek tomu, že zákon je platný už tri roky, úlohou koordinátora informovať verejnosť sa doteraz nikto nezhostil a preto sme sa jej zhostili my. V krátkej dobe by sa mali objaviť v printoch a v médiách krátke šoty, veľmi zrozumiteľné a jasné, ktoré upriamia pozornosť ľudí, aby si išli vybaviť bezpečnostný osobný kód, ak ešte nemajú ho aktivovaný. Ministerstvo vnútra je pripravené predĺžiť pracovnú dobu na jednotlivých pracoviskách tak, aby zvládali prípadný nápor, ak teda bude nejaký enormný, vybaviť klientov. Tá kampaň, to je už len otázka niekoľkých dní, nakoľko sa finalizuje verejné obstarávanie. Všetko je to trošku komplikované, ale pýtate sa akurát vhodnú dobu, pretože už máme konkrétne reálne činy za sebou a tento týždeň sme odštartovali tú dlho očakávanú kampaň. Mohlo to byť určite už v podstate skôr, ale žiaľ, robím, robím, čo môžem, pán poslanec.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

27.10.2016 o 14:55 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:58

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zobrali ste mi takú jednu z otázok, čo som chcel položiť, lebo sú to už iba dva mesiace, ktoré nám ostávajú do 1. 1. Je tu ešte jeden ten efekt, samozrejme, a to vybavenie nie je možné hneď, pretože išla odpoveď na tú políciu, ja neviem, možnože týždeň, možnože dva to bude trvať. Máte vy momentálne informáciu o tom, že nejak prudko začal narastať počet tých vydaných čipových preukazov a tých čítačiek a neobávate sa toho, že naozaj v tom decembri to celé môže nejak spadnúť, nastať nejaký chaos? Ste na to nejak pripravení, okrem toho posilnenia?
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

27.10.2016 o 14:58 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:59

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, máte absolútnu pravdu, pán poslanec, že očakávam, že môže to byť komplikované v decembri, pretože patrí k nejakej takej našej výbave a náture nechať si všetko na poslednú chvíľu a preto tú kampaň naozaj smerujeme k tomu, aby tí ľudia išli čo najskôr si zaktivovať občiansky preukaz. Je veľmi dobré a chcem poďakovať aj za schválenú novelu zákona, v ktorej sme už pridelenie bezpečnostného osobného kódu dali ako povinnosť už hneď pri žiadosti. Čiže už to nebude na dobrovoľnom rozhodnutí občana, či chce alebo nechce kód, už to bude automaticky súčasť na žiadosti, čo je tiež veľmi dobré.
Poviem na rovinu, keby to bolo bývalo takto zariadené už dávno, tak dnes ten problém nemáme, pretože je voľných viac ako milión EID kariet, z ktorých len niekoľko tisíc má aktivované, má aktivovaný BOK a plus a nehovoriac už, koľkí majú aktivovaný zaručený elektronický podpis. Žiaľ, bola to chyba, bolo to na dobrovoľnej báze, občania to ani nevedeli, že vôbec niečo také budú potrebovať. Pracovníci zase pri prepážkach sa nepredbiehali, aby to občanom aktivovali, takže teraz žneme, žneme tie výsledky s tým, ale že budeme musieť, a ja som to povedal aj predtým, keď sme rozhodli o metodickom usmernení, ako sa budú aktivovať schránky, my budeme musieť samozrejme v decembri vyhodnotiť, v akom sme stave pripravení. A je asi našou povinnosťou, aby v prípade, že ako štát sme nedokázali zabezpečiť pre všetkých tú dostupnosť, keď ju zákonom vynucujeme, budeme musieť potom prijať nejaké, nejaké riešenie. Nesmieme určite spraviť nič, čo by občanov poškodilo alebo ich mohlo stresovať. V tomto budeme úzko komunikovať aj s ministerkou spravodlivosti, ktorá takisto má možnosť rozhodnúť definitívne, od ktorého dátumu sa spustí elektronicky, elektronické zasielanie platobných rozkazov alebo exekučných príkazov. Tu vidím určitú šancu, že ak by bolo veľmi zle, tak budeme musieť reagovať takto pro klientsky. Ale nerád by som už dopredu vôbec dával niekomu možnosť, že ideme posúvať termín, lebo zase si to všetci nechajú na poslednú chvíľku. Takže zatiaľ držíme k 1. 1. 2017. A naozaj ministerstvo vnútra a spravodlivosti a NASES majú plné ruky práce, aby to k 1. 1. 2017 všetko klaplo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

27.10.2016 o 14:59 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 15:01

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, epidémia vírusovej hepatitídy A sa vyskytuje každoročne prevažne v tých okresoch a obciach a najmä medzi tými skupinami obyvateľstva, ktoré žijú v zhoršených hygienických podmienkach. V týchto skupinách obyvateľstva dochádza veľmi ľahko k prenosu žltačky najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku. Vírusová hepatitída A, nazývaná tiež choroba tzv. špinavých rúk, je najčastejším a zároveň vo svete najviac rozšíreným typom hepatitídy. Rizikovým faktorom je najmä nízky hygienický štandard. Epidémie vírusovej hepatitídy A prebiehajúce v súčasnosti v okresoch východného Slovenska sa objavili v dôsledku prirodzenej migrácie obyvateľstva z oblastí, kde bol zaznamenaný výskyt ochorení na vírusovú hepatitídu A. Pri vyšetrovaní prípadov ochorení v obciach výskytu bolo zistené, že v jednotlivých ohniskách dochádzalo k prenosu ochorení úzkym rodinným kontaktom alebo opakovaným kontaktom s priateľmi či širšou rodinou. V niektorých okresoch pri epidemiologických vyšetreniach bolo opakovane zisťované hrubé znečistenie prostredia.
Treba povedať, že k zanedbaniu - k vašej otázke - hygienickej kontroly v dotknutých okresoch a obciach nedošlo. Práve naopak, boli nariadené príslušné protiepidemické opatrenia regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vo všetkých dotknutých domácnostiach, zariadeniach, potravinárskych prevádzkach, vrátane uzatvorenia aj niektorých prevádzok a ďalších organizáciách okamžite po nahlásení ochorení, najmä lekársky dohľad, ohnisková dezinfekcia, očkovanie, zákaz organizovať hromadné podujatie a iné. Taktiež boli poskytované zdravotno-výchovné informácie verejnosti. Prebiehala komunikácia so zástupcami miest a obcí, v ktorých sa vyskytli ochorenia na vírusovú hepatitídu A. Riešili sa problémy so zásobovaním pitnou vodou a likvidáciou komunálneho odpadu v prostredí rómskych osád. Najdôležitejším preventívnym opatrením je dodržiavanie zásady osobnej hygieny, najmä umývanie rúk predovšetkým pred jedlom, po používaní toalety, ďalej používať zdravotne vyhovujúcu pitnú vodu. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.
Rovnako dochádza u osôb v prostredí s nízkym hygienickým štandardom aj k výskytu a epidémiám svrabu. K jeho rozširovaniu prispieva nedostatočná hygiena, ako aj zlé sociálno-ekonomické podmienky. Prenos sa deje priamym kontaktom. Osoby so svrabom je potrebné liečiť a čo je dôležité, že po začatí terapie už po 24 hodinách sa človek stáva neinfekčný, aj keď kožné príznaky ešte dlhší čas pretrvávajú. Je potrebné venovať špeciálnu pozornosť kontaminovaným predmetom, ako je posteľné prádlo, šatstvo, respektíve čalúnený nábytok. Pri epidémiách svrabu taktiež nariadili príslušné protiepidemické opatrenia regionálni hygienici v súlade s legislatívnymi predpismi.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

27.10.2016 o 15:01 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video