12. schôdza

31.1.2017 - 14.2.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

14.2.2017 o 15:16 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:16

Martin Nemky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, člen Súdnej rady JUDr. Jozef Maruščák, zvolený Národnou radou Slovenskej republiky, sa 27. októbra 2016 vzdal svojej funkcie s tým, že funkčné obdobie mu uplynulo 27. decembra 2016.
Predseda Národnej rady z tohto dôvodu vyzval oprávnené subjekty, aby návrhy kandidátov na člena Súdnej rady podávali ústavnoprávnemu výboru v lehote do 6. februára 2017. Kandidáti musia spĺňať podmienky ustanovené v čl. 141a ods. 2 ústavy a v § 3 ods. 2 zákona o Súdnej rade. Členom Súdnej rady môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. V určenom termíne bol predložený jeden návrh.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh kandidáta na člena Súdnej rady na svojej 32. schôdzi. Uznesením č. 150 konštatoval, že kandidát JUDr. Roman Huszár spĺňa ustanovené podmienky, a odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.2.2017 o 15:16 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:14

Róbert Puci
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 14. februára 2017.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 115 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 115 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 115 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných.
Zo 108 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Romana Huszára za člena Súdnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 76 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov.
Na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Súdnej rady Slovenskej republiky zvolený Roman Huszár.
Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.2.2017 o 16:14 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:14

Róbert Puci
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu, ktoré sa konalo 14. februára 2017, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 115 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 115 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 115 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných.
Zo 107 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ayše Pružinec Erenovej za kandidáta na člena disciplinárneho senátu hlasovalo za 74 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa hlasovania 11 poslancov.
Na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za kandidáta na člena disciplinárneho senátu zvolená Ayše Pružinec Erenová.
Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.2.2017 o 16:14 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video