17. schôdza

9.5.2017 - 19.5.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.5.2017 o 14:12 hod.

JUDr. CSc.

Robert Fico

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:12

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, toto naozaj považujem za podstatne vážnejšiu tému ako extrémne názory pána Dostála, pretože hovoríme o inštitúcii, ktorá dnes združuje takmer, možno viac ako 90 % všetkých primátorov a starostov. Inštitúcii, ktorá zohráva dôležitú úlohu v politike Slovenskej republiky.
Chcel by som oceniť túto spoluprácu a chcem oceniť aj to, že sa pravidelne stretávame a reagujeme na potreby miest a obcí. Chcel by som vám pripomenúť, dámy a páni, že je prax zavedená, na základe ktorej v priebehu roka sa vláda hlási k niektorým záväzkom vo vzťahu k samospráve a potom si robíme bezprostredne pred snemom ZMOS-u určité vyhodnotenie, inventúru, či tieto záväzky boli alebo neboli naplnené.
Teším sa, že pred dvoma dňami, a chcem poďakovať aj pani ministerke Matečnej, ktorá tu sedí, sme spoločne podpísali memorandum, ktoré hovorí o cestovnej mape pri implementácii významných operačných programov zabezpečujúcich rozvoja vidieka. Ide o Operačný program Rozvoj vidieka, ide o integrovaný operačný program. A je veľmi dobré, že dnes vedia primátori a starostovia, čo sa bude diať v najbližšom období, pokiaľ ide o čerpanie týchto finančných prostriedkov.
Dokonca v tomto memorande sme spoločne konštatovali s pani ministerkou aj s predsedom ZMOS-u, že v prípade vzniku dodatočných finančných zdrojov počas implementácie integrovaného regionálneho operačného programu, programu Rozvoja vidieka a po priebežnom naplnení cieľov obidvoch programov, ktoré vláda prijala a následne po predložení Slovenskou republikou Európska komisia schválila, vytvorí podmienky pre intenzívnejšie implementácie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou v objeme až do výšky 60 mil. eur. Jednoducho, keď budú peniaze, keď bude treba peniaze ďalšie, sme pripravení tieto peniaze nájsť. A tie možnosti sú rôzne, napríklad presunom z iných operačných programov alebo z iných zdrojov.
Pokiaľ ide o stretnutie so ZMOS-om v utorok, hovorili sme aj o opatreniach, ktoré sa dotýkajú limitov vo verejnom obstarávaní. Dámy a páni, my si možno ani neuvedomujeme, aké dôležité rozhodnutie sme prijali, pokiaľ ide o limity vo verejnom obstarávaní, pretože dávame priestor na miestny rozvoj. Dávame priestor na uplatnenie sa miestnych firiem, lokálnych firiem, že je nejaký okres a keď sa tam robilo štandardné verejné obstarávanie, tak sa mohlo stať, že tam prišli firmy z úplne z iných častí Slovenska, často rôzni špekulanti a podvodníci. Preto som veľmi rád, že v tomto prípade si budú môcť podstatne operatívnejšie primátori a starostovia organizovať svoj ekonomický život vo svojom regióne.
My sme tento limit v minulosti zvýšili na 5-tisíc eur a teraz sa nám podarilo zvýšiť limit na tovary na elektronickom trhovisku až na 15-tisíc eur a pri ostatných tovaroch a službách až na 50-tisíc eur. Čiže bavíme sa pomaly už v korunách ako miliónových sumách, kde bude môcť starosta a primátor podstatne jednoduchšie konať. Rovnako novelou zákona o verejnom obstarávaní pri zákone sme zvýšili limit na stavebné práce na 150-tisíc eur.
Ďalej chcem vyzdvihnúť skutočnosť, že dnes sú mestá a obce vo vynikajúcej finančnej kondícii. Je to aj preto, lebo sme napravili to, čo urobila pravicová vláda, kedy ten podiel z dane z príjmu fyzických osôb bol výrazne znížený pre mestá a obce. My sme vrátili naspäť pomer 7:3. Sedemdesiat percent dostávajú obce a mestá a 30 percent dostávajú vyššie územné celky a môžem teda dnes skonštatovať aj po rozhovoroch s predstaviteľmi samosprávy, že finančná kondícia miest a obcí je naozaj veľmi dobrá, čo umožňuje našej samospráve, aby sa sústredila aj na ďalšie projekty, ktoré možno nemala možnosť financovať v minulosti. A v tomto duchu im chceme držať palce.
Pracujeme aj na sociálnom zabezpečení primátorov a starostov. Vážime si prácu týchto ľudí, pretože ak niekto je dvakrát, trikrát za sebou primátorom a starostom, veľmi ťažko sa zaraďuje vo svojom prostredí do možno pracovného pomeru a hľadáme nejaké možnosti, ako to máme pri policajtoch, pri vojakoch, týchto ľudí zabezpečiť a súčasne aj aby mali aj istotu, že po skončení takejto práce bude o nich primerane postarané.
Máme aj ďalšie rôzne projekty, ale ja verím, že bude príležitosť predovšetkým na sneme ZMOS-u, ktorý bude budúci týždeň v stredu, o nich bližšie hovoriť.
Ešte raz ďakujem za otázku. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2017 o 14:12 hod.

JUDr. CSc.

Robert Fico

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:20

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Hneď v úvode by som chcel uviesť, že vlastne obsahove sú otázky č. 1 a 9 dosť totožné, pokúsim sa odpovedať na jednu aj na druhú. Týkajú sa takisto problematiky zariadenia Čistý deň a zasadnutia akreditačnej komisie.
Vážená pani poslankyňa, akreditačná komisia na svojich zasadnutiach dňa 22. marca tohto roku a 19. apríla 2017 prerokovala ako jeden z bodov rokovaní aj aktuálnu situáciu v resocializačnom stredisku Čistý deň a podnet pani poslankyne doručený ministerstvu 14. marca tohto roku. Tu treba zdôrazniť, že zasadnutia akreditačnej komisie sú vopred plánované, pričom akreditačná komisia na svojich zasadnutiach prerokováva aj iné body a nezasadala iba k predmetu a problémom, ktoré sú obsiahnuté v resocializačnom stredisku Čistý deň.
Na zasadnutia akreditačnej komisie 22. marca bol pozvaný aj riaditeľ tohto zariadenia. Riaditeľ sa zo zasadnutia ospravedlnil a ním poverený zástupca tlmočil jeho záujem zúčastniť sa osobne na rokovaní a zodpovedať otázky k metódam práce, komunikácii v resocializačnom stredisku. Následne bol riaditeľ resocializačného strediska Čistý deň pozvaný na zasadnutie akreditačnej komisie 19. apríla tohto roku, na ktorom zodpovedal otázky členov akreditačnej komisie. Otázky smerovali tak k informáciám, ktoré obsahovalo podanie pani poslankyni Blahovej, ako aj k aktuálnej situácii v resocializačnom stredisku v nadväznosti na aktuálne medializované informácie a ich možný vplyv na fyzický, psychický a sociálny vývin detí.
Akreditačná komisia prerokovala tiež vyjadrenie resocializačného strediska k podnetu pani poslankyne Blahovej. Na základe rozhovoru so zodpovedným zástupcom resocializačného strediska a po oboznámení sa s vyjadrením resocializačného strediska akreditačná komisia zatiaľ nedospela k jednoznačnému záveru a nevydala žiadne odporúčanie ani rozhodnutie, to sa očakáva možno na najbližšom zasadnutí.
Akreditačná komisia sa systematicky zaoberá novými skutočnosťami, vrátane medializovaných informácií, ktoré jej boli doručené, resp. oznámené v dobe od vydania rozhodnutia o nezrušení akreditácie. Z pochopiteľných dôvodov nie je možné v súčasnosti poskytnúť k veci bližšie informácie, nakoľko akreditačná komisia sa vecou bude zaoberať aj na nasledujúcom zasadnutí. Toto nasledujúce zasadnutie akreditačnej komisie je plánované na 24. mája tohto roku. Členovia akreditačnej komisie sa okrem iného budú zaoberať tiež aktuálnymi informáciami súvisiacimi s resocializačným zariadením Čistý deň.
Akreditačná komisia je poradným orgánom, ktorý pracuje autonómne a sám si volí postupy a konkrétne postupy.
Pro domo, po prvé, pani poslankyňa podala žiadosť o začatie konania o zrušenie akreditácie, ktorú ministerstvo vyhodnotilo ako podnet podľa zákona o správnom konaní, nakoľko pani poslankyňa nie je oprávnená podať žiadosť podľa správneho poriadku. Po druhé, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa začalo podnetom zaoberať a oboznámilo s obsahom akreditačnú komisiu. A po tretie, vážená pani poslankyňa, ani v minulosti sme neinformovali o tom, čo odznelo na zasadnutí akreditačnej komisie, a tak je to jednoducho správne, pretože zasadnutia akreditačnej komisie sú neverejné a prezentovať to, čo ktorý z jednotlivých členov povedal, by nebolo, nebolo správne a v konečnej miere zo zákona ani možné.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

11.5.2017 o 14:20 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:25

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, pán minister, za slová, za odpoveď. Áno, vieme o tom, že prebehli, že dve akreditačné komisie sa už konali v termínoch, ktoré ste uviedli. Vieme o tom, že to bol jeden z bodov programu, ale čo je možnože dôležité, vieme, že nebeží teraz správne konanie, a tak nevidíme dôvod, prečo nás nechcete informovať o priebehu rokovaní možno alebo čo sa, proste informácie, ktoré by sme mohli vedieť, keďže nebeží správne konanie. Lebo doteraz ste sa vždy ohrádzali tým, že nám nemôžete podať informácie, lebo bežalo správne konanie. Zaujímalo by nás, že či ste sa v rámci alebo či sa akreditačná komisia v rámci toho podnetu aj pýtala na to, ako pokračuje trestné konanie v tejto veci.
A ešte otázka, že kým boli nahradení členovia akreditačnej komisie, tí, ktorí odišli? Že proste, ak by ste nám možnože povedali aj ich mená, ale aj teda čím sa zaoberali, že či boli plnohodnotne nahradené.
A ešte jedna otázka. Pán minister, stretávame sa s takými odozvami alebo prichádzajú k nám informácie, že práve riaditeľ alebo aj zamestnanci Čistého dňa zasa využívajú také zvláštne praktiky a snažia sa zháňať proste akékoľvek pochybenia voči iným resocializačným zariadeniam, že či o takejto nejakej kampani máte vedomosť, či sa niečo voči tomu robí, či sa to potvrdzuje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

11.5.2017 o 14:25 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:26

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Bola to, by som povedal, nie jedna, ale viac doplňujúcich otázok. Pokúsim sa veľmi stručne. Po prvé, akreditačná komisia sa v priebehu tohto roku, pokiaľ mám správne informácie, zaoberala štyrmi resocializačnými zariadeniami, istými problémami, na ktoré bolo poukázané. Áno, treba povedať, že vo viacerých skonštatovali, že došlo aj k porušeniu zákona. Tá vec je otvorená, dožiadali sa nejaké ďalšie veci, ktoré s tým veľmi úzko súvisia, a tak ako aj s resocializačným zariadením Čistý deň, reálne predpokladám, že v máji alebo proste v ďalšom období budú robiť nejaké konkrétne závery.
Čo sa týka postupu šetrenia veci, informoval som sa u pána policajného prezidenta, žiadne z tých trestných oznámení, ktoré bolo podané medzitým, v období nebolo ukončené. To znamená, je to stále v nejakom procese, pokračuje. Záver je asi taký, že do konca tohto kalendárneho roka by mali byť poriešené v podstate všetky. Lebo ono je ich ešte ďaleko viacej jednoducho rozrobených, rozpracovaných.
Čo sa týka nejakých informácií, že by, viete, istá konkurencia medzi resocializačnými zariadeniami tu vždy bola. To by som klamal, keby som tvrdil, že nebola. Vždy mali istý záujem relatívne prijať čo najviac klientov, pretože z toho majú istý ekonomický profit, pretože automaticky s tým ide aj istá dotácia, ktorá zo zákona na každého jedného klienta pripadá. Ale nemám žiadne informácie, a to aj napriek tomu, že udržiavame istý, nazvem to, špecifický, špecifickú komunikáciu s týmto zariadením prostredníctvom sociálnych kurátorov a každý týždeň sa individuálne vyhodnocuje tá situácia na základe tých hlásení a oznámení sociálnej kurately na ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, nemám žiadne informácie, ktoré by tento váš nejaký stav konkretizovali.
Je tu jediná nová vec. Zasadal okresný súd ohľadom jedného dievčaťa, kde prijal nejaké závery a rozhodnutia k tomu, že má ostať v tom zariadení až do svojich osemnástich rokov. Ale ten rozsudok nie je právoplatný, preto sa viac k nemu v tejto chvíli vyjadrovať nebudem, pretože je tam priestor pre zainteresovaných, aby sa ešte eventuálne mohli odvolať.
Dvaja noví členovia boli oslovení, externí, to znamená, hlavne vysoké školy, fakulty sociálnej práce. Reálne predpokladám, že najbližšie zasadnutie už bude doplnené o návrhy, ktoré z toho externého prostredia na doplnenie týchto členov vzídu. To je postup štandardný. Akonáhle by sa jednalo o odchod ľudí zo štátnej správy, to znamená, z ministerstva, konám okamžite. Vzhľadom na to, že sa jedná o externých, vždy sa vyjadrujú a navrhujú nových ľudí prostredia, ktoré sú v tomto prípade oslovené. A hovorím, sú to hlavne fakulty sociálnej práce, ktoré na Slovensku pôsobia, prípadne právnické fakulty, ktoré boli oslovené.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

11.5.2017 o 14:26 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:30

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda. Ešte pred tým, ako začnem odpovedať, mi dovoľte vás aj pani poslankyne a poslancov poprosiť, či by sme mohli pozdraviť návštevu na balkóne. Sú tu deti zo Základnej školy Spojová z Banskej Bystrice, z mesta, z ktorého ja pochádzam (potlesk). Chcem im pekne poďakovať, že k nám prišli. O to viac, že prišli v krásnych slovenských krojoch, a myslím, že tak trošku prispejú k tomu, aby sme počas tohto ťažkého rokovania aj trochu pookriali.
Pán poslanec, k vašej otázke. Ešte pred tým, ako ste mi takúto otázku položili, chcem vás uistiť, že sa problematikou domény.sk zaoberám už dlhšie a verejne sa k tomu aj hlásim. Dnes v tento moment nevidím dôvod, aby sme rokovali veľmi intenzívne, kde a ako presunúť spravovanie domény.sk. Momentálne predo mnou stojí ako priorita úloha pozrieť sa na podmienky, za akých je táto doména spravovaná, hľadať možnosti ako zlepšiť postavenie internetovej komunity, ale aj samotného štátu v tomto procese a vytvoriť tak potom prostredie na to, aby sme v kľude pri zabezpečení dobrého poskytovania služieb mohli diskutovať, či zmeníme alebo nezmeníme terajší spôsob spravovania našej domény. Chcem povedať, že momentálne je na Slovensku aktívnych asi 350-tisíc domén, viac ako 2 300 registrátorov, ktorí sa môžu týmto spôsobom živiť. Samozrejme, je na trhu viac ako možno dvadsať, tridsať firiem, ktoré zabezpečujú 80 % všetkých registrácií domén. Sám osobne dnes som absolvoval rokovanie so Združením poskytovateľov webhostingu, s pánom Jombíkom, s pánom Strečkom. Minimálne jeden z nich je vám veľmi dobre známy a určite s ním intenzívne komunikujete, preto aj chápem, prečo túto tému otvárate v parlamente práve vy.
Chcem vám povedať, že v najbližších dňoch a týždňoch bude dochádzať aj k výrazným zmenám oproti súčasnému stavu. Dovoľte, aby som ich tu vymenoval. Všetky operácie od budúcna budú v novom systéme prebiehať prostredníctvom registrátorov a plne elektronicky. To znamená, nebude potrebná žiadna listinná forma žiadosti. Doménu bude možné registrovať už nielen na jeden rok, ale až na desať rokov a predlžovanie bude možné vykonať podľa potreby počas celého obdobia registrovania domény. Poplatok za doménu sa bude uhrádzať priamo pri registrácii, aby sme tak úplne vymazali špekulatívne registrovanie domén bez úhrady. Poplatok za zmenu registrátora bude zrušený, tak ako bol doteraz evidovaný a ceny za registrácie domén sme znížili a odstránili dve úrovne cien pre registráciu domén a máme len jedno plošné definovanie ceny vo výške desať eur ročne pre všetkých registrátorov.
Samozrejme ďalšie iné otázky. Pred nami teraz stojí otázka, ako vylepšiť pozíciu štátu, na ktorej samozrejme momentálne pracujeme. Chceme odstrániť zo zmluvy, ktorú máme s predmetným správcom domény, blokačný mechanizmus, že zmluvu je možné vypovedať len, keď s tým on súhlasí. Budem navrhovať, aby štát mohol vypovedať zmluvu za určitých podmienok bez toho, aby sa musel pýtať dotyčnej firmy, či s tým má problém alebo problém nemá, a plus ďalšie iné. Preto som zvolal na budúci týždeň vo štvrtok rokovanie komisie, ktorá je tým rozhodujúcim orgánom, ktorý má bdieť nad správou našej domény, a toto rokovanie bude prebiehať práve o tom, ako a akým spôsobom vylepšiť postavenie štátu vo vzťahu k súkromnému subjektu. To je prvý krok, ktorým sa chcem zaoberať.
A potom v druhom kroku samozrejme hovoriť o ďalšom fungovaní a správe, buď o prípadnej zmene systému, alebo akým spôsobom ďalej na Slovensku v tejto oblasti pracovať. Nedám si však ale vnútiť len názor jednostranný niekoho, kto túto tému otvoril a prezentuje to svoje, pretože ja musím zobrať do úvahy aj to, že reprezentujú tieto názory, teda nemyslím vás, ale samotných poskytovateľov webhostingu. Sú to firmy, ktoré obchodujú a žijú z registrovania domény.sk. To znamená, musím vždy citlivo vnímať, aj aké sú pohnútky tejto komunity, pretože je to ich biznis a mojím záujmom nie je, a som im to dnes jasne povedal, znižovať cenu domény na päť euro preto, aby si oni mohli na to svojich päť euro prihodiť. Lebo dnes pri desiatich eurách si možno prihadzujú jedno euro päťdesiat alebo dve eurá. A ja nebudem znižovať sumu len kvôli tomu, aby oni mali väčšie marže.
Čiže ten problém je komplexnejší. Ja verejne vyhlasujem aj tu a vyhlásil som to aj v médiách, že sa touto problematikou vážne zaoberám a urobím všetko pre to, aby sa v čo najkratšej dobe postavenie štátu zlepšilo. A potom máme dostatok času na to, aby sme sa porovnali s inými krajinami, pozreli sa na to, ako to funguje. Nie všade je v krajinách ako u nás taký liberálny prístup, že dvetisíc ľudí je registrovaných ako registrátorov. V niektorých krajinách je to vybraná skupinka štyridsiatich, päťdesiatich ľudí, ktorí s týmto robia biznis, a nikto iný nemôže registrovať domény. Čiže má to rôzne úskalia, a preto kľud, nič sa nedeje, žiadna doména sa, nič nepredáva. Zmena akcionára nie je ani dôvod, aby sme niečo robili, pretože tá sa môže udiať aj päťkrát za rok a nemáme na to žiaden vplyv. Takže urobíme všetko pre to, aby zostala doména pevne pod kontrolou štátu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

11.5.2017 o 14:30 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:35

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda vlády, ďakujem za odpoveď. Ja nemal som v úmysle vyvíjať žiadnu paniku. Iba som sa spýtal, keďže som sa dozvedel o tejto iniciatíve, aký je k tomu váš postoj, keďže vy ste relevantný člen vlády pre túto problematiku. A teda ak dobre rozumiem tej odpovedi, tak vaše ďalšie aktivity sa nebudú uberať k zmene toho poskytovateľa, ale k prehodnoteniu podmienok, za ktorých on v súčasnosti poskytuje, poskytuje alebo teda spravuje doménu.sk. A ja teda nechcem nikoho biznis obhajovať. Ja keď chcem niečo obhajovať, tak chcem obhajovať dobré podnikateľské prostredie a dobré podnikateľské prostredie určite nie je v krajinách, kde sa takýmto činnostiam môže venovať iba štyridsať štátom vybraných firiem. A to naše liberálne prostredie, a dúfam, že sa zhodneme v tomto ohľade, je lepšie, ako ak by štát tuto príliš zasahoval a obmedzoval, obmedzoval podmienky. Čiže moja otázka bola vedená iba touto snahou. Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

11.5.2017 o 14:35 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:38

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, chcem povedať, že samozrejme zaoberám sa, vnímajte to skôr krokovo. Momentálne sa chcem venovať zlepšeniu postavenia štátu v rámci zmluvných vzťahov, aby sme mali garanciu, že máme veci pevne pod kontrolou a môžeme kedykoľvek reagovať v prípade potreby a nemuseli si na to pýtať povolenie dotyčnej firmy, či nám to dovolí alebo nie. A potom máme relatívne dostatok času na to, aby sme diskutovali naozaj odborne ako ďalej s bodka sk, pretože áno, je to vlastníctvo štátu, je to naše jedinečné, ktoré nemôže nikomu inému patriť len štátu. Tak chcem vás uistiť, že sa vážne zaoberáme aj požiadavkami, ktoré sú v tej takzvanej digitálnej petícii, ktorá dnes beží. A musím povedať, že z tých ôsmich alebo, ak sa mýlim, šiestich požiadaviek, minimálne 80 % už dnes môžem povedať, že už sa buď plnia, alebo sú krátko pred naplnením. Takže myslím si, že tá iniciatíva je správna. Ja sa konštruktívnej diskusii nikdy nebránim a poďme urobiť z toho čo najúspešnejší príbeh. Ale naozaj berme do úvahy všetky argumenty, všetky pre a proti a urobme to v kľude. Lebo ak to máme spraviť, tak to spravme zas na veľmi dlhé obdobie. Ale v tomto vám garantujem, že budem vždy hájiť záujmy Slovenskej republiky a nie záujmy súkromného sektora.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

11.5.2017 o 14:38 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:38

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem za otázku. Vážená pani poslankyňa, Slovenská správa ciest v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na spracovateľa štúdie a realizovateľnosti ťahu ciest prvej triedy 1/67, 1/66, 1/77 Rožňava – Bardejov, vrátane úseku Poprad – Stará Ľubovňa, ktorej cieľom je navrhnutie technicky, ekonomicky, environmentálne najvýhodnejšieho riešenia trasy ciest prvej triedy na úseku Rožňava – Poprad, Stará Ľubovňa – Bardejov, zhodnotenie súčasného vzťahu, vyhodnotenie už navrhnutých trás, prípadne doplnenie variantov a ich zhodnotenie, respektíve stanovenie úsekov tejto trasy, kde postačí rekonštrukcia v súčasnej trase alebo ponechanie nulového stavu. Okrem týchto zásadných zmien na tejto trase samozrejme Slovenská správa ciest pristupuje k opravám cesty podľa potreby v závislosti od dostupnosti finančných zdrojov na opravu a údržbu. Ďalšia príprava závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti a dostupnosti finančných zdrojov na prípravu, realizáciu.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

11.5.2017 o 14:38 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:40

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister. Ten môj kraj je taký že nie je zaradený teda ani do dvanástich menej rozvinutých regiónov, to znamená, neprídu tam stimuly, železničné spoje nám obmedzili, lebo nie je to rentabilné, a teda cesty tej prvej triedy mnohokrát nie sú ani v rozmeroch, ktoré by mali byť. A keď ste sa možno aj bližšie informovali, tak minimálne úsek Hniezdne – Stará Ľubovňa už nespĺňa podmienky zákonom stanovené a je tam dosť často veľa dopravných nehôd. Takže ja naozaj nieže žiadam, ale prosím, aby sa nezabúdalo na túto krásnu krajinu, kde by sme mohli teda naozaj rozvíjať aj kúpeľníctvo, aj máme tam Pieniny a tí naši ľudia, aby sa v štandarde z Popradu dostali do Starej Ľubovne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2017 o 14:40 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Ďakujem. To nebola otázka, ďakujem. Konštatujem, že dávame na to pozor, záleží vždy na financiách a samozrejme tá štúdia uskutočniteľnosti mala ukázať, čo je rentabilné a reálne, aby sme tam rozširovali to, čo ste vy povedala. Ale to, viete, to sú výkupy a tak ďalej, ďalšie veci, ktoré sme tu prejednávali pred asi tromi hodinami. Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2017 o 14:40 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video