34. schôdza

11.9.2018 - 20.9.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

20.9.2018 o 14:51 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:51

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán poslanec, ako teraz hovoríte, už ste mi to vysvetlili pred chvíľou, takto ste mal asi položiť otázku, že či je možné to, čo ste vy teraz povedal, spraviť. Samozrejme, nie je to zlá myšlienka, lebo dennodenne tade chodím, poznám tú situáciu. Pán poslanec, budeme sa tým zaoberať, či je to možné z dopravného hľadiska alebo z takého, čo môžme realizovať. Je to dobrý nápad, je na zváženie.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

20.9.2018 o 14:51 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:51

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, rekonštrukcia mosta 1/50/19-327 Vidovce most je súčasťou projektu modernizácie a rekonštrukcie mostu a cesty prvej triedy, druhá fáza. Okrem prác na hornej časti mosta, ktorú si vodiči uvedomujú, prebiehajú práce aj na úprave koryta vodného toku v spodnej časti mosta a iných stavebných objektoch, kde sú nasadení ďalší pracovníci zhotoviteľa. Je rovnako dôležité si uvedomiť, že práce prebiehajú za plnej premávky a z bezpečnostných dôvodov sa na hornej časti stavby zdržuje iba nevyhnutný počet pracovníkov.
V súčasnosti je dokončená betonáž spriahajúcej dosky. Nasledovať budú izolačné práce a položenie jednotlivých vrstiev vozovky. Predpoklad ukončenia rekonštrukcie prác na uvedenom moste je koniec mesiaca október 2018. Ubezpečujem vás, že Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky bude dôsledne sledovať dodržanie tohto termínu zo strany zhotoviteľa.
Dovoľte, aby som povedal ešte môj názor na tieto subdodávky. Nie som s nimi ani ja spokojný, pretože nemusíme čakať s dokončením tohto diela, keď práve vyprší termín odovzdania, ale keď sú dobre skoordinované práce a, samozrejme, za bezpečnosti, tak určite by mohli byť spravené skôr. Je to dobrá poznámka z vašej strany, pretože máme aj iné prípady, kde dennodenne chodím, poviem, Dunajská Lužná už dávno mohla byť tá križovatka hotová, ale hovoria, že oni majú ukončenie termínu, ja neviem, do konca septembra. Toto je chyba, ktorú by sme mohli lepšie ošetriť kontrolou a tlačiť na dodávateľov, aby, keď je možné, nech ukončia tú prácu skôr. Neviem, na čo čakáme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

20.9.2018 o 14:51 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:54

Juraj Kolesár
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán minister, a som rád, že máte taký istý názor na tie práce, ktoré sa vykonávajú, že firmy dodávateľské to dokončujú až do posledného dňa odovzdávky. Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

20.9.2018 o 14:54 hod.

Juraj Kolesár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:56

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
To sme sa zhodli, pán poslanec, asi nemusím na túto otázku odpovedať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

20.9.2018 o 14:56 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:56

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani ministerka ďakuje za otázku. Vážená pani poslankyňa, v mene ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pani ministerky: V sieti škôl neexistuje škola s názvom Základná škola Dve ruky. Správne údaje školy, na ktorú sa pýtate, sú podľa registra škôl z 19. 9. 2018 takéto: Názov – Súkromná základná škola, adresa – Banská Bystrica, Murgašská 16.
To znamená, že v registri škôl nie je informácia o tom, že sa škola presťahovala. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nebola k dnešnému dňu doručená žiadosť od zriaďovateľa, fyzickej osoby PaedDr. Aleša Šteska v Banskej Bystrici o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, spočívajúce zmeny a adresy súkromnej Základnej školy Murgašská 16, Banská Bystrica. Ministerstvo školstva nemá informácie o počte zapísaných žiakov ani ich štruktúre vzdelávania v tomto školskom roku, keďže zber údajov sa začal 15. 9. 2018 a trvá do 30. 9. 2018. Táto škola do 19. 9. 2018 údajne ešte neposlala; údaje ešte neposlala. Pre úplnosť uvádzam, že Školské inšpekčné centrum v Banskej Bystrici pripravuje výkon následnej inšpekcie v danej škole.
Ďakujem, skončil som
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.9.2018 o 14:56 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:56

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Vážený pán poslanec, táto výzva bola vyhlásená vo februári tohto roku. Čo sa týka čísiel, bolo, zareagovalo na ňu 794 žiadateľov. Do termínu 6. apríla predložili Prezídiu hasičského a záchranného zboru svoje žiadosti o poskytnutie dotácie. Prezídium zároveň tieto všetky žiadosti preverovalo; preverovalo hlavne formálnu úplnosť predložených žiadostí aj ich súlad s podmienkami zverejnenej výzvy. Po všetkých týchto procesných krokoch sme vyhodnotili jednotlivé žiadosti, komisia zasadla, posúdila všetky žiadosti a môžem povedať, že všetky žiadosti, ktoré formálne spĺňali všetky náležitosti zverejnenej výzvy, boli odsúhlasené. Nastal troška problém, že sme mali nedostatok finančných prostriedkov, aby sme jednotlivé žiadosti, jednotlivé žiadosti naplnili finančnými prostriedkami, ale môžem povedať, že tieto finančné dodatočné zdroje sme našli v rozpočte ministerstva vnútra a budeme všetky peniažky posielať v priebehu niekoľkých dní. A sľubujem, že do konca októbra by všetky obce, ktoré splnili formálne náležitosti výzvy, by mali mať tieto peniaze na svojich účtoch.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

20.9.2018 o 14:56 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:56

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Pán poslanec, máte záujem o doplňujúcu otázku? Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.9.2018 o 14:56 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:59

Ján Senko
Skontrolovaný text
Pani ministerka, ďakujem za odpoveď, verím, že termín, o ktorom ste hovorili, bude dodržaný a zrejme na jar by mohli obce a mestá pristúpiť k rekonštrukciám aj k údržbe hasičských zbrojníc. Takže dúfam, že sa to podarí v tom termíne z ministerstva na obce finančné prostriedky presunúť.
Ďakujem za odpoveď ešte raz.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

20.9.2018 o 14:59 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 15:01

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Páči sa. Ja len doplním, že z tých 794 žiadateľov 668 subjektov formálne splnilo všetky podmienky danej výzvy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

20.9.2018 o 15:01 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:03

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakuje pán minister za slovo. Vážený, vážená pani poslankyňa Remišová... (Reakcia z pléna.)
Prepáčte, to je otázka č. 9?

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Desať.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
A deväť sme vynechali?

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Áno, lebo pani Remišová tu nie je.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
A preto, som to nesledoval, ďakujem pekne.
Pán poslanec Kolesár, ďakuje pán minister za otázku. Bez znalostí detailov je však ťažké vyjadrovať sa ku konkrétnej trestnej veci. Predpokladám, že trest sa menil v závislosti od právnej kvalifikácie skutku, ktorá bola výsledkom dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní. O výške trestu však rozhoduje súd a minister spravodlivosti nemá oprávnenie do tohto nejakým spôsobom zasahovať. Pokiaľ bol trest uložený v rámci trestnej sadzby stanovenej Trestným zákonom za daný trestný čin, nie je možné napadnúť také rozhodnutie ani odvolaním. To, že sa trest môže javiť ako príliš mierny, nenapĺňa žiaden z dovolávacích dôvodov. Pokiaľ ide o obvineného a tú skutočnosť, že menil výpovede, je treba povedať, že obvinený môže meniť svoju výpoveď. V zásade vo všetkých demokratických štátoch platí, že obvinený ako jediný môže dokonca aj klamať bez následku stíhania za krivú výpoveď. Je na prokurátorovi, aby uniesol dôkazné bremeno obžaloby, a na zvážení súdu, ako takéto výpovede ohodnotí.
Vážený pán poslanec, ťažko sa mi to aj číta, nie ešte aby som...
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.9.2018 o 15:03 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video