34. schôdza

11.9.2018 - 20.9.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 10:33 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:33

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán učiteľ Žarnay je, dá sa povedať, takým vzorovým príkladom učiteľa, akého by sme v školstve potrebovali na každom rohu. A to, o čom tu teraz hovoril a o čom aj povedal, že sa to niekomu možno zdá bezvýznamné a okrajové a čo tí vedia, je veľmi dôležité pre formovanie sa tých detí a neskôr mladých ľudí a je to možno dôležitejšie ako mnohé iné veci, ktoré sa nám zdajú smrteľne podstatné. Tá relativita toho takého prezieravého pohľadu, to je nevýznamné. Je mi známa aj napríklad z mojej brandže, čo je niečo úplne iné. Ľudia považujú napríklad akné za bezvýznamnú chorobu, lebo sa na to neumiera. Ale sedemnásťročné dievča, pre ktoré na venčeku nikto nepríde, lebo má akné, len to akné, je dôvodom pre vážnu starostlivosť, lebo pre ňu je to existenčný problém. Takže v tomto zmysle i toto, o čom hovorí kolega Žarnay, sa proti sláve božej môže zdať maličkosť, ale v skutočnosti v tisícoch malých Jožkov z druhej triedy je to veľmi veľká vec a ja mu ďakujem za to, že to tu prednáša.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 10:33 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:34

Oto Žarnay
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne pánovi kolegovi Osuskému. Nemám čo k tomu povedať. Možno len to, že nie som jediný učiteľ, sú tu aj iní učitelia v Národnej rade, ktorí určite zastávajú podobný názor ako ja a sú príkladom aj pre iných učiteľov. A verím, že v našej spoločnosti sú desiatky a stovky dobrých učiteľov, ktorí majú veľmi vznešené ciele, ktoré však pre rôzne príčiny nemôžu dosiahnuť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.9.2018 o 10:34 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:34

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán Žarnay, predkladáte návrh týkajúci sa žiackych školských rád. Ciele, ktoré predkladáte v troch bodoch, sú na prvý pohľad pekné či ľúbivé. Celkovo by som ten váš návrh zákona zhrnul tak, že je to návrh vhodný pre veľké množstvo škôl, obrovské množstvo škôl, ale tiež pre veľké množstvo škôl je takýto systém nevhodný. Je to pekný ideál, ale vďaka realite panujúcej v slovenskej spoločnosti a v školstve sú tu aj problémy. Tých problémov je veľa, hlavne na niektorých územiach.
Najprv prečítam tie tri hlavné ciele: posilnenie demokratických inštitútov v žiackej školskej rade, zväčšenie reálnych možností riešenia problémov a podnetov žiakov prostredníctvom rady školy; je to pekné; rozšírenie pôsobnosti žiackych školských rád pre vyššiu participáciu žiakov na živote a organizácii ich školy; aj to je pekné; prehĺbenie pozitívneho postoja k občianskej spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej.
Pán Žarnay, váš silný idealizmus je v protiklade s reálnym skutkovým stavom v našej spoločnosti, v našom školstve na niektorých územiach a tiež sa mi zdá, že ste celkom nevnikol do myslenia a sociálno-psychologických pohybov v rámci detí, žiakov či študentov stredných škôl. Niektorí poslanci tu v sále stále opakujú pri určitých príležitostiach tie svoje mantry dookola. A ja, žiaľ, pri debatách, čo sa týka školských zákonov a zvlášť vašich návrhov, už aj ja sa tak divne cítim, keď musím stále dookola opakovať, že sú na Slovensku také oblasti, a nie je ich málo, kde sa nedajú aplikovať tieto vaše ideálne predstavy, aj keby to bolo pekné, to musím uznať.
Dám príklad, aby som sa dostal priamo do jadra veci. Vy a vaši kolegovia neustále riešite tzv. marginalizované menšiny. To je príklad, hej? Na túto schôdzu dala pani Nicholsonová so Zimenovou návrh, aby deti z týchto menšín dostávali pomôcky zadarmo dvakrát. Jedny by si nechávali v škole a druhé by mali v komunitnom centre, pretože doma sa to používa na rozpaľovanie pece či ako palivo. To ony povedali, nie ja. Keby som to ja povedal, že spaľujú školské pomôcky, už by som mal na krku NAKA. Potom síce tento návrh stiahli, ale to je len ilustračný príklad. Takýchto škôl s takýmito žiakmi je strašne veľa. Tam sa veci riešia inak. Príklad dám. Siedmi súrodenci majú mamičku, ktorá vrieskajúca s vycereným jedným zubom vbehne do školy v amoku a strhá zo seba šaty. Či otecko so sekerou v škole, či prefackanie učiteľky a tak ďalej a tak ďalej. Myslíte, že v takýchto pomeroch sa dajú kreovať školské, žiacke školské rady? Deti takýchto rodičov by boli schopné riešiť negatívne javy v školskom prostredí, keď ich samy vyvolávajú? Toto bolo v bode jedna. Tu s vami nesúhlasím.
S bodom č. 2 sa dá absolútne súhlasiť.
S bodom č. 3 nesúhlasím a vysvetlím aj prečo. Týka sa toho vyjadrovania študentov na, k vylúčeniu alebo k podmienečnému vylúčeniu ich spolužiakov. Študentskí zástupcovia školských rád sa podľa mňa nemajú čo vo veci vylúčenia študenta zo školy vyjadrovať k rozhodnutiu pedagogickej rady a ešte priamo na pedagogickej rade. Vysvetlím to básnicky, lebo to je realita, absolútna realita, hej, to mi nikto nemôže vyvrátiť. Študent so študentom pije, keď je zle, ho kryje. No a to ešte počas zasadania pedagogickej rady. Si myslím, že pedagogická rada, to je dosť taká intímna vec učiteľov, kde sa riešia veci, povedia sa veci, ktoré sa na verejnosti ani nepovedia, hovorí sa tam na rovinu a dosť tvrdo častokrát, plasticky sa veci vysvetľujú.
K bodu č. 4. Tu je de facto napísané, že keď si žiaci budú myslieť, žiaci alebo študenti si budú myslieť, že ich problémy sa neriešia alebo že ich nedostatočne rieši vedenie školy, obrátia sa na radu školy. A vidím tu silný prvok subjektívnych pocitov a želaní. Čo si môžu myslieť študenti, nemusí byť až tak dobré. A potom je tu otázka, keď ani rada školy nevyhovie, tak potom čo, budú štrajkovať?
Ďakujem. Pán Žarnay, je to zákon aj dobrý, aj zlý. V mojom klube navrhnem zdržať sa. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.9.2018 o 10:34 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:35

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, ten problém, o ktorom hovoríte, že pedagogická rada je intímne prostredie. Pochopiteľne, že ak ide o takúto tému, o ktorej hovorí vo svojom návrhu pán poslanec Žarnay, tak, samozrejme, tí zástupcovia rady žiakov by tam netrčali od nevidíš do nevidíš. Prišli by k danému bodu.
A ešte jedno upozornenie. Slovo "vyjadruje" znamená "vyjadruje". Neznamená ruší, zakazuje, vetuje, znemožňuje. Inými slovami, to, čo navrhuje pán poslanec, neznamená, že tam vtrhne, ako si predstavujete, nejaká horda študentov, bude tam trčať, počúvať a potom to zarazí pedagogickej rade. Znamená to len, že povie svoj názor. Všade tam, kde zákonodarca dáva slovo, sloveso "vyjadruje", zároveň tým naznačuje, že nerozhoduje, nemá posledné slovo. Takže v tomto zmysle nemyslím si, že vaša výtka na adresu tohto bodu napríklad je, by som povedal, dôvodná.
A všeobecne, viete, keby sme uvažovali o každej veci i zákonnej tak, že existujú momenty, priestory, ľudia, zhody, okolnosti, kde to takto ľahko nepôjde, by sme strašne veľa vecí museli zrušiť. To znamená, že ten zákon je plošný. Ten nehovorí o vylúčených komunitách, ten nehovorí o nejakej malej oblasti niekde alebo aj väčšej. Hovorí proste o princípe. A predpokladám, že do rady školy by boli zvolení asi takí žiaci svojimi spolužiakmi, ktorí by hádam nemali podkračovať tie najnižšie možné personálne kritériá. Takže nemyslím si, že je to tak kritizovateľné z pozícií, z akých ste to kritizovali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 10:35 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:42

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Osobne si myslím, že pedagogická rada je inštitút, ktorý má určité postavenie, určité hrdé postavenie. Keby som to prirovnal, a to je len prirovnanie, neberte to doslova, keby som to prirovnal k armáde, tak mi to pripadá, pripomína takúto situáciu, že na generálny štáb v čase vojny, to znamená kritická situácia; v školách je to kritická situácia, keď sa žiak vylučuje a jedná sa o tom, takže tak; by prišiel vojak sa sťažovať a nechcel by, aby jeho nadriadený, povedzme nejaký čatár, bol degradovaný na slobodníka jednoducho. To mi tak pripadá absolútne. Jednoducho je to inštitút, ktorý má postavenie, hrdé postavenie, a nechyroval som, neslýchal som, aby študenti zasahovali priamo do pedagogickej rady. Študenti sa môžu obrátiť priamo mimo pedagogickej rady na riaditeľa, na triedneho učiteľa, na výchovného poradcu a tak ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 10:42 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:44

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2018.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií, Finančnú správu v mesiaci júl 2018 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2018.
Správu o použití ITP za I. polrok 2018 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 4. septembra na 57. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.9.2018 o 10:44 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:46

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2018.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci júl 2018 o zaslanie správy o použití ITP za I. polrok 2018.
Správu o použití ITP za I. polrok 2018 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba, sú uvedené v predloženej správe.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS uvedenú správu prerokoval na 21. schôdzi výboru 12. septembra 2018 a prijal uznesenie č. 62, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie s odporúčaním Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady predkladám Národnej rade návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.9.2018 o 10:46 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:49

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2018.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v mesiaci júl 2018 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2018.
Správa o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2018 bola predložená v neutajovanej verzii vrátane verzie na elektronickom nosiči. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako boli predložené, sú uvedené v správe.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva uvedenú správu prerokoval na 18. schôdzi výboru dňa 12. septembra 2018, zobral ju na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 20. septembra 2018 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2018: Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie túto správu.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.9.2018 o 10:49 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:51

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som opäť využiť príležitosť apelovať na našich kolegov z vládnej koalície, aby splnili to, čo je v tomto zákone. Tento zákon, podľa ktorého tu každého pol roka prerokúvame správu o použití informačno-technických prostriedkov, sa volá zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov. To, či sú informačno-technické prostriedky v réžii Policajného zboru alebo Slovenskej informačnej služby použité oprávnene alebo neoprávnene, má kompetenciu posudzovať komisia, ktorú má zriadiť Národná rada Slovenskej republiky v zmysle zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov. Túto komisiu má Národná rada zriadiť podľa zákona.
My tu prijímame zákony mesiac čo mesiac a od občanov očakávame, že budú dodržiavať tieto zákony, a ak ich porušia, tak im hrozíme rôznymi sankciami. Ale čo si má občan myslieť, ak samotná Národná rada, ak my poslanci nevieme dodržať to, čo je napísané v zákone?
V tomto zákone je napísané, že máme zriadiť komisiu zloženú z poslancov Národnej rady, komisiu, ktorá bude kontrolovať, či informačno-technické prostriedky sú alebo nie sú použité oprávnene. Už som v minulosti hovoril, že sa na Národnú rada obrátili viacerí občania, ktorí mali podozrenie, že voči nim boli nasadené informačno-technické prostriedky neoprávnene. Obrátili sa na Národnú radu, pretože existuje zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a v zmysle toho zákona urobili občania presne to, čo urobiť mali. A Národná rada namiesto toho, aby vykonala kontrolu na základe týchto podnetov, tak jediná odpoveď, ktorú je schopná povedať, že mrzí nás to, ale nemá kto túto kontrolu vykonať.
Výbor pre kontrolu činnosti SIS si splnil domácu úlohu, my sme zvolili kandidátov do tejto komisie, aj výbor pre obranu a bezpečnosť si splnil domácu úlohu a zvolil kandidátov do tejto komisie. Takže zostáva už len jediný výbor, a to pre kontrolu Vojenského spravodajstva, aby si splnil domácu úlohu.
V mene týchto občanov, ktorí sa na nás opakovane obracajú s podozreniami, že voči nim boli použité informačno-technické prostriedky neoprávnene, chcem požiadať kolegov z výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva, aby si konečne po dvoch rokoch splnili svoju domácu úlohu, zvolili kandidátov, aby Národná rada mohla konečne zriadiť komisiu a kontrolovať to, čo je napísané v zákone.
Kolegovia, nič iné od vás nežiadam iba to, aby ste dodržali zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.9.2018 o 10:51 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:55

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán poslanec Grendel, táto otázka je v našej spoločnej zodpovednosti, vašej a mojej. To, že tento výbor ešte nie je zriadený, nie je ani vaša chyba, ani moja chyba, je to presne tak, jak ste to pomenovali, chyba tých, ktorí si neuvedomujú veľkú vážnosť takéhoto výboru, ktorí si neuvedomujú, že vlastne aj všetci občania, ale aj všetci poslanci, politici, majú právo byť chránení pred neoprávneným zásahom použitia ITP. Žiaľ, táto skutočnosť sa láme na tvrdohlavosti jedného človeka, ktorý bol odvolaný z vlády za to, že neoprávnene odpočúval ľudí. A ak naďalej strana SaS trvá na tom, aby to bol tento človek, žiaľbohu, nemôžeme pokračovať v zmysle zákona, lebo tá komisia musí byť predložená v zmysle zákona do parlamentu komplexne.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 10:55 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video