Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.9.2019 o 10:49 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.9.2019 10:49 - 10:51 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, vždy pri predkladaní týchto štatistických správ zvyknem vystupovať tu v pléne ohľadne kontrolnej povinnosti Národnej rady. Táto povinnosť nám vyplýva presne z toho istého zákona, na základe, ktorej tu predkladáme tieto pravidelné štatistické správy. Ako už možno viete, pretože tu hovorím opakovane niekoľkýkrát. Národná rada stále nezriadila komisiu na kontrolu informačno-technických prostriedkov, teda komisiu, na ktorú by sa mohli občania obrátiť v prípade, že majú pocit, že je voči nim neoprávnene nasadený, nasadené ITP. Dámy a páni, rád by som upriamil vašu pozornosť na dnešné hlasovanie (tlač 1654), takže nejdem už dnes riešiť, prečo tá komisia nevznikla a tak ďalej, nemienim okolo toho robiť žiadne politické prekáračky, ale chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste podporili tlač 1654 pri dnešnom hlasovaní, pretože v tejto novele navrhujem, aby o zriadení komisie už nehlasovala Národná rada, ale členmi tejto komisie boli automaticky vždy predsedovia a podpredsedovia kontrolných výborov a výboru pre obranu a bezpečnosť. Tým sa zachová rozdelenie pol na pol medzi koalíciou a opozíciou a pre budúci parlament sa raz a navždy vyrieši tento problém a už nebude možné vytvárať takéto obštrukcie, pretože, ak raz Národná rada zvolí predsedov a podpredsedov týchto výborov, tak tým vyjadruje to, že súhlasí s nomináciami na pozície predsedov a podpredsedov týchto výborov a nič nebráni tomu, aby táto komisia vznikla. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2019 10:44 - 10:46 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Dámy a páni Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu výboru o stave použitia ITP za 1. polrok 2019. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci júl 2019 o zaslanie Správy o použití ITP za 1. polrok 2019. Správu o použití ITP za 1. polrok 2019 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúca utajované skutočnosti tak, ako ich predložila Slovenská informačná služba, sú uvedené v predloženej správe. Osobitný kontrolný výbor Národne rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS uvedenú správu prerokoval na 30. schôdzi výboru 12. septembra 2019 a prijal uznesenie č. 88, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie, s odporúčaním Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy a to uznesenie znie. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za 1. polrok 2019 (tlač 1575). Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za 1. polrok 2019 (tlač 1575). Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2019 12:23 - 12:33 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Začnem jedným starším článkom z roku 2011. S vedomím ministra vnútra Daniela Lipšica je odpočúvaných 40 poslancov Národnej rady. Toto obvinenie vyslovil v marci 2011 poslanec Národnej rady Igor Štefanov, ktorý mal byť v tom čase vydaný Národnou radou na trestné stíhanie. A toto obvinenie malo byť akousi obranou, pretože ako sa hovorí, najlepšia obrana je útok a proti takémuto obvineniu sa naozaj ťažko bráni akémukoľvek ministrovi vnútra. Pretože minister vnútra nemá čo vedieť, kto je v tomto štáte odpočúvaný, či sú odpočúvaní poslanci, baníci, učitelia alebo lekári. Takže ak pán poslanec Štefanov tvrdil, že je tu odpočúvaných 40 poslancov, tak vtedajší minister Lipšic to efektívne nemal ako vyvrátiť, pretože on o tom nemal čo vedieť.
Pán Štefanov potom podal trestné oznámenie, prokuratúra začala zbierať informácie, potom padla Radičovej vláda a novinári si na túto tému spomenuli až o dva roky neskôr, keď sa na prokuratúre opýtali, že teda ako dopadlo preverovanie toho, či boli alebo neboli odpočutí tí poslanci. A prokuratúra po dvoch rokoch od vyslovenia tohto obvinenia povedala, že ani len nezačala trestné stíhanie, pretože zo zadovážených podkladov nič nedávalo dôvod na začatie trestného stíhania čo i len vo veci.
To sa už pán Štefanov, samozrejme, neozýval, neospravedlnil sa, proste už téma preňho zhasla.
Ako predísť podobným obvineniam, tak s riešením prišiel neskorší, teda ďalší minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý cez vládu a potom aj cez parlament presadil zmenu zákona o ochrane pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a práve táto novela od ministra vnútra Kaliňáka zaviedla zriadenie kontrolnej komisie a v dôvodovej správe pán vtedajší minister Kaliňák zdôvodnil túto zmenu takto: Hlavným cieľom predloženého návrhu je nová úprava kontroly nad použitím informačno-technických prostriedkov, ktorá má posilniť externý dohľad Národnej rady Slovenskej republiky nad používaním informačno-technických prostriedkov. Návrh zákona zveruje dohľad komisii na kontrolu používania ITP. Komisiu majú tvoriť šiesti členovia, nominovaní osobitnými kontrolnými výbormi a výborom pre obranu a bezpečnosť, pričom traja členovia sú zástupcovia vládnych strán a traja členovia zástupcami opozície. Kontrolu používania ITP sa navrhuje vykonávať raz ročne alebo kedykoľvek z vlastného podnetu, ak sa komisia o tom uznesie alebo na základe podnetu občana Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že informačno-technické prostriedky používajú voči nemu. Ako jeden z najvýznamnejších kontrolných nástrojov sa navrhuje výkon fyzickej kontroly používania ITP realizovaným členmi komisie, pričom tieto osoby budú mať prístup nielen do objektu orgánov štátu, ale aj do osobitnej evidencie vedenej v listinnej podobe a obsahujúcej údaje vzťahujúce sa na použitie informačno-technických prostriedkov orgánmi štátu.
Veľmi rozumný návrh pána vtedajšieho ministra Kaliňáka. Zákon bol schválený, vstúpil do platnosti v roku 2016 a prvýkrát mal byť uplatňovaný v podstate až po vzniku novej vlády Roberta Fica, po vzniku súčasnej vládnej koalície.
Od tohto obdobia, teda od roku 2016 prišlo do Národnej rady niekoľko občianskych podnetov, niekoľko občanov sa domnievalo a domnieva do dnešného dňa, že voči nemu orgány štátu neoprávnene použili informačno-technické prostriedky a v zmysle zákona o ochrane pred neoprávneným používaním ITP sa títo ľudia obracajú na Národnú radu v domnení, že existuje komisia, ktorá preverí, či sú alebo nie sú odpočúvaní nezákonne. Tak napríklad podnet od občana. "V nadväznosti na telefónny rozhovor, ktorý sa uskutočnil dňa 22. novembra 2018 v mene nášho klienta vás na základe zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP žiadame o začatie kontroly vo veci podozrenia z neoprávneného použitia ITP. Domnievame sa, že predmetné využitie ITP bolo dôvodom na odvolanie nášho klienta v stálej štátnej službe."
Takže aj takéto príbehy sú, keď ľudia prichádzajú o prácu, majú pocit, že boli neoprávnene odpočúvaní a jediné, čo im my z Národnej rady môžme odpísať, je odpoveď v tomto zmysle: Vážený pán XY v nadväznosti na vašu žiadosť o vykonanie kontroly použitia ITP si vás dovoľujem informovať o nasledovných skutočnostiach. Podľa zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP kontrolu používania ITP vykonáva Národná rada, ktorá na účely výkonu kontroly zriaďuje komisiu na kontrolu používania ITP. S poľutovaním však konštatujeme, že Národná rada do dnešného dňa takúto komisiu nezriadila a to z dôvodu, že výbor na kontrolu Vojenského spravodajstva nezvolil navrhnutého kandidáta do tejto komisie. Národná rada preto nemá zriadený orgán, ktorý by bol príslušný zaoberať sa vaším podnetom. Vzhľadom na túto skutočnosť vám odporúčam obrátiť sa na Generálnu prokuratúru.
V tomto duchu sme v tomto volebnom období odpovedali každému občanovi, ktorý chcel využiť svoje zákonné právo a požiadať komisiu Národnej rady na kontrolu používania ITP, či sú alebo nie sú zneužité informačno-technické prostriedky proti týmto osobám. Asi, ak trošku sledujete túto problematiku, viete, že tá komisia nebola zriadená preto, lebo nominácia pána poslanca Galka je pre vládnu koalíciu nepriechodná, neprijateľná a zjavne v tomto volebnom období sa v tejto otázke už neposunieme ani o milimeter. Nebudem tu teraz ani kritizovať koalíciu, ani obhajovať pána Galka, vystúpil som s takýmito prejavmi už niekoľkokrát. Naozaj mne ide v tejto chvíli o to, aby sme do budúcnosti zabránili takýmto obštrukciám. Účinnosť zákona, teda tejto novely navrhujem na budúci rok, vo februári budú voľby, takže naozaj sa to bude týkať už len novej Národnej rady. A pointou tohto návrhu je, aby členov komisie nevolila Národná rada, ale aby nimi automaticky boli predsedovia a podpredsedovia kontrolných výborov a predseda a podpredseda branno-bezpečnostného výboru. Pán kolega Šuca vie, že takýto návrh je dokonca ešte aj veľkorysý vo vzťahu k vládnej koalícii, pretože kým v kontrolných výboroch je to rozdelené pol na pol, predsedov má opozícia, podpredsedov koalícia, tak v branno-bezpečnostnom výbore má v súčasnosti koalícia aj predsedu aj podpredsedu. A nech ich má a nech má koalícia väčšinu aj v tej kontrolnej komisii pokojne aj od budúcich volieb, mne to je jedno, ale ak Národná rada zvolí týchto ľudí do týchto funkcií, či to bude po budúcich voľbách pán Galko, alebo to je jedno, niekto iný, ak nebudete mať problém zvoliť týchto ľudí do predsedníckych funkcií v týchto kontrolných výboroch, tak potom proste nech automaticky vznikne komisia, nech sa tu nemusíme ďalšie štyri roky doťahovať a odpovedať občanom, že nevieme vykonať kontrolu, o ktorú nás v zmysle zákona žiadajú, lebo sa koalícia a opozícia nevedia dohodnúť. Nie je to nič podrývačné, politické, neviem aké, myslím si, že pokojne by ste to mohli podporiť aj vo vašom klube, aj v klube SNS aj v klube MOST-u, proste neni to, nedajú sa na tom ani politické body uhrať, proste nič, je to normálna vec v prospech tých pár ľudí, ktorí by z času na čas potrebovali svoje zákonné práva využiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.9.2019 12:21 - 12:21 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, cieľom tohto návrhu zákona je sfunkčniť, resp. odblokovať vytvorenie komisie, ktorá má podľa zákona dohliadať na to, aby informačno-technické prostriedky nemohli byť zneužívané v tomto štáte.
Podrobnejšie tento návrh zákona predstavím v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý a predpokladám, že aj jediný v tomto piatkovom popoludňajšom čase.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 15:51 - 15:53 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. S viacerými sprísneniami v tejto novele sa ja osobne stotožňujem. Súhlasím napríklad so sprísnením zákazu používania mobilných telefónov. Súhlasím tak isto aj s povinnými prilbami pre cyklistov do 15 rokov. Ale osobne mám rovnako problém so znižovaním veku pre vodičov nákladných áut a autobusov.
Pri každej jednej novele zákona si treba položiť základnú otázku. Je navrhovaná zmena vo verejnom záujme alebo v súkromnom záujme? Podľa môjho názoru zníženie veku týchto vodičov je v súkromnom záujme, a to v záujme autodopravcov. Pani ministerka vie, musí to vedieť, že najrizikovejšou skupinou vodičov sú práve mladí vodiči. Zaznieva to na každej väčšej konferencii, kde sa prezentujú štatistiky nehodovosti. A ja si myslím, že neriešime touto novelou podstatu v tejto oblasti.
Čo je tou podstatou? Podstatou podľa mňa je, že klesá počet profesionálnych vodičov. No ale prečo klesá? Pretože sú v zahraničí lepšie zaplatení. A riešením preto nie je znižovanie veku. Riešením je podľa mňa vytvárať také podnikateľské prostredie, aby autodopravcovia mohli lepšie zaplatiť týchto vodičov a potom nebudú odchádzať do zahraničia. Čiže na tom treba popracovať. Vláda nech zlepší podnikateľské prostredie, potom nebudú vodiči odchádzať. V opačnom prípade to dopadne tak, že o desať rokov bude slovenský parlament dávať vodičáky aj päťročným deťom, pretože teraz sa míňajú dvadsaťštyriroční vodiči, potom sa minú osemnásťroční, potom sa minú pätnásťroční, desaťroční a nakoniec budeme dávať vodičáky aj päťročným.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:46 - 15:48 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec povedal si, že polovica tím Hattas by sa do mestského zastupiteľstva v Nitre nedostal a keby nemali v zátvorke tím Hattas je to možné. Možno by to bola polovica, možno jedna tretina, ale v podstatné podľa z tohto pohľadu je, že vďaka tomu, že to tam bolo jednoducho výsledok odzrkadľuje nejakú väčšinovú vôľu voličov v meste Nitra. Skús sa na to pozrieť aj z opačného pohľadu. Ak máš na jednej kandidátke pri voľbách do mestského alebo krajského zastupiteľstva 100 nezávislých kandidátov a nejaký volič nechce voliť takého nezávislého, ktorý je z tímu Hattas, ale nebude to v tamtej zátvorke, že tí sú z tímu Hattas a títo sú iní nezávislí. Tak podľa čoho sa bude orientovať ten volič. Podľa mňa je normálne, že tak kandidáti z tímu Hattas sa identifikujú s touto značkou. Viete, že toto sme my, toto sú tí iní nezávislí a volič nech rozhodne. To je podľa mňa fér na tom proste nieje nič zlé. Na Slovensku vždy tie pokusy ako prejsť voličom cez rozum dopadli zle. Proste Mečiar vymyslel zákon ako strpčiť alebo znemožniť koalícii pravicovej v roku 1998 spoločnú kandidatúru koaličnú. Zvýšil hranicu potrebnú pre úspech koalície, no tak si proste vytvorili spoločnú volebnú stranu. Proste nemyslím si, že takéto pokusy o to, ako prejsť voličom cez rozum alebo ako im sťažiť to, aby tá väčšinová vôľa voličov sa prejavila. Nemyslím si, že to bude v praxi úspešné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:02 - 15:03 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy ste to naozaj v tomto prejave pomiešali, teda hrušky s jablkami a s mrkvami a s Donaldom Trumpom.
Ja sa zameriam iba na jednu jedinú vašu poznámku z tohto prejavu, a síce že NATO po nás chcelo, aby sme kúpili F16. Nuž to je blbosť. NATO to po nás práveže nechcelo. Tie F16 sú pre NATO na Slovensku nevyužiteľné. Vzdušný priestor je už dostatočne zabezpečený.
Takže radšej zostaňte pri hruškách a jablkách a mrkvách, ale NATO do tohto, prosím vás, fakt nepleťte, lebo toto bolo proste mimo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 23:05 - 23:05 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Kávičkovanie pri parlamente, audiencia u Don Mariana je, samozrejmé, dôkazom straty súdnosti. Po tom všetkom, čo bolo o ňom popísané najmä Jánom Kuciakom, ale aj inými novinármi. Ale ešte za väčší fail považujem výmenu tisíc esemesiek alebo správ cez aplikáciu Threema a konanie, resp. ovplyvňovanie súdov v konkrétnych veciach, v ktorých mal Marian Kočner záujem. A to je vec, kvôli ktorej musela pani Jankovská vydať svoj mobilný telefón. To je vec, kvôli ktorej ju mal predseda vlády okamžite odvolať. To je vec, kvôli ktorej tu sedíme.
Áno, to, že niektorí poslanci proste nemajú súdnosť a ešte aj po tom všetkom si s ním tu kávičkovali pri parlamente, je to proste vizitka SMER-u. Fajn. Ale pani Jankovská mala byť okamžite odvolaná. To je alfa a omega dnešnej schôdze, z ktorej sa proste premiér Pellegrini jednoducho nevyvlečie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 22:20 - 22:20 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Martin, o tebe možno nie všetci vedia, že vo voľnom čase si ornitológ a svoj prejav si tiež poňal tak, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche a za terč si si vybral viac ministerku pôdohospodárstva ako predsedu vlády. Ale ja ti to kvitujem, pretože, samozrejme, premiér zodpovedá aj za to, ako funguje, alebo nefunguje agrorezort alebo každý iný rezort, za ktorý ako premiér politicky zodpovedá. Pani Matečná má, samozrejme, rovnako ako pán premiér piatoček, takže tu nie sú, to je úžasná vizitka.
Inokedy, keď opozícia zvoláva takéto schôdze, tak nás trestajú tým, že rokuje sa do noci, tak ako sa rokuje aj teraz, a hlasuje sa po úplnom dokončení rozpravy. No len teraz je piatok, tak to nevyhovuje podľa tejto metódy, tak si vymysleli, že teda hlasuje (pozn. red.: správne "rokuje") sa do noci, kým sa neminú vystúpenia v rozprave, ale keďže je piatoček, tak aby nemuseli nacupitať či už členovia vlády, alebo koaliční poslanci, tak sa hlasuje potom až v utorok ráno o deviatej, keď sa pekne vyspinkajú po víkende, v pohodičke.
Skryt prepis
 

13.9.2019 21:50 - 21:50 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Myslím si, že táto schôdza je veľmi podcenená. Je podcenená médiami, podcenená koaličnými politikmi. Myslím si to preto, lebo je tu, samozrejme, takmer úplne prázdna sála, aj balkón pre verejnosť a novinárov, ale ešte nikdy sa nestalo, že by polícia prišla za člena vlády (pozn. red.: správne "za členom vlády") a požiadala člena vlády, aby v zmysle Trestného poriadku člen vlády vydal vec dôležitú pre trestné konanie. Ešte nikdy sa nestalo, aby prokurátori špeciálnej prokuratúry povedali, že sa vedie trestné konanie pre podozrenie z korupcie a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a na základe tohto trestného konania bol člen vlády vyzvaný, aby vydal vec dôležitú pre trestné konanie.
To je ten škandál, na ktorý reagujeme, na ktorý mal reagovať predseda vlády okamžite, a nie vyhovárať sa na to, že čaká sa na dôkazy, zatiaľ sú to všetko iba klebety. Nie, neboli to žiadne klebety, bol to postup orgánov činných v trestnom konaní v zmysle Trestného poriadku a Trestného zákona a myslím si, že keď sa ukáže, o čom štátna tajomníčka komunikovala s Marianom Kočnerom, tak si ešte spomenieme na toto odvolávanie a na to, prečo mal premiér konať.
Skryt prepis