Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.2.2019 o 11:15 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 11:15 - 11:16 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Musel to byť naozaj veľký politický stratég, kto rok pred parlamentnými voľbami navrhol odobrať poslanecký mandát Igorovi Matovičovi a otvoriť túto rozpravu v pléne, urobiť z Igora Matoviča prípad Gaulieder 2. Asi to bol rovnaký geniálny politický stratég, ako ten, kto poradil Denise Sakovej mesiac pred výročím vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zasiahnuť do vyšetrovania a odobrať časť spisu vyšetrovaciemu tímu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Mám pocit, že SMER a SNS začali preteky o to, kto viac pomôže opozícii, pretože ak niekomu pomáhate týmito geniálnymi strategickými rozhodnutiami, tak je to opozícia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 14:33 - 14:35 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka, samozrejme oceňujem postup vo vyšetrovaní aj obvinenie a návrh na väzobné stíhanie podozrivých z vykonávania a čiastočne aj z objednania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. To bez pochyby. Na druhej strane logika veci hovorí, že ak by k žiadnej lustrácii v policajných systémoch Jána Kuciaka nedošlo, predpokladám, že pán Gašpar by neukončil svoje pôsobenie ako váš poradca. Čiže vychádzam z logiky veci, že asi k nejakej lustrácii došlo. Či s vedomím pána Gašpara alebo bez, to nech preverí inšpekcia ministerstva vnútra, absolútne súhlasím. Ale predpokladám, že to, že k lustrácii došlo, to je holý fakt. Ináč by ste asi neukončili spoluprácu s pánom Gašparom. A áno, nech inšpekcia vyšetrí, či s jeho vedomím, či bez jeho vedomia, či to bola sólo akcia niekoho iného a tak ďalej.
Doplňujúca otázka je v podstate taká už skôr technická, či teda sekcia kontroly inšpekčnej služby začala trestné stíhanie vo veci alebo v akom štádiu je preverenie tých skutočností, na ktoré som sa pýtal a na ktoré ste povedali, že je to vecou inšpekcie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 10:04 - 10:07 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Keďže od otvorenia rozpravy prišli do sály ďalší poslanci, tak predsa len by som ešte raz zopakoval, že vláda Slovenskej republiky zobrala na vedomie tieto návrhy bez pripomienok, aj Legislatívna rada vlády zobrala obidva tieto poslanecké návrhy na vedomie bez pripomienok, čo sa podľa mojich vedomostí v tomto volebnom období nikdy v prípade opozičných poslaneckých návrhov nestalo. Je to malý zázrak. Rovnako ako je malý zázrak to, že máme tieto návrhy v druhom čítaní v Národnej rade. Je to vďaka podpore niektorých koaličných poslancov a chcel by som aj z tohto miesta poprosiť predsedov opozičných politických, teda koaličných politických strán a predsedov koaličných poslaneckých klubov, aby umožnili svojim poslancom hlasovať za tieto návrhy zákona.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 1164). Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, sa mení takto:
1. V čl. I v bode 3 v § 82c sa slová "1. januára 2019" nahrádzajú slovami "1. septembra 2019" a slová "31. decembra 2018" sa nahrádzajú slovami "31. augusta 2019".
2. V čl. II sa slová "1. januára 2019" nahrádzajú slovami "1. septembra 2019".
Odôvodnenie: V súlade s odporúčaním legislatívneho odboru Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a vzhľadom na presunutie návrhov zákona z pôvodného termínu až na rokovanie nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sa odkladá termín nadobudnutia účinnosti návrhu zákona z 1. januára 2019 na 1. september 2019. Pričom v tejto súvislosti bolo treba zodpovedajúcim spôsobom upraviť aj prechodné ustanovenia tohto legislatívneho návrhu. Dôvodom pre tieto úpravy je nielen aktualizácia legisvakačnej doby vzhľadom na zmienený presun návrhu zákona na ďalšiu schôdzu Národnej rady, ako aj zohľadnenie skutočnosti, že na uplatnenie novej právnej úpravy bude potrebné prijať predpisy Slovenskej advokátskej komory, resp. ich upraviť. Takže dávame dlhší časový priestor s kolegami na to, aby sa všetci mohli v pokoji pripraviť na skrátenie koncipientskej praxe, aby advokátska komora mala dostatočný časový priestor a všetci ostatní, ktorí sú do tejto problematiky zainteresovaní.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 31.1.2019 9:45 - 9:46 hod.

Gábor Grendel
Ospravedlňujem sa, tak pozmeňujúci potom v rozprave.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.1.2019 9:39 - 9:46 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, to, že mám tu dnes možnosť vystúpiť v druhom čítaní k tomuto návrhu, považujem za menší zázrak. V tomto volebnom období sa to opozícii stáva, ak sa nemýlim, druhýkrát. Raz to bol prípad návrhu zákona pána Budaja, ktorý verejnosť pozná pod slovom biomasaker, a toto je len druhý prípad za tri roky, kedy má opozícia možnosť obhajovať svoju novelu zákona v druhom čítaní. Chcem sa za to v prvom rade poďakovať poslancom vládnej koalície, ktorí za tento zákon v prvom čítaní hlasovali. Aj teraz tu sedia niektorí z nich. Treba objektívne povedať, že bez ich podpory by sa to nemohlo podariť, pretože parlamentná matematika samozrejme nepustí. Takže ďakujem ešte raz.
V druhom rade sa chcem poďakovať Legislatívnej rade vlády, ktorá sa rozhodla zaujať stanovisko k tomuto návrhu zákona, a po približne polhodinovej diskusii, kde zaznievali naozaj odborné argumenty členov Legislatívnej rady vlády, Legislatívna rada vlády zobrala náš návrh zákona na vedomie. Tak ako spomínal pán predsedajúci, ide v podstate o veľmi podobné návrhy z dielne OĽANO a z dielne SME RODINA, takže sme s pánom Kollárom boli obidvaja pozvaní na Legislatívnu radu vlády, kde sme mali možnosť osobne obhajovať túto novelu a po našich vystúpeniach, a po diskusii s členmi Legislatívnej rady vlády táto rada zobrala bez pripomienok na vedomie obidve tieto novely.
A v treťom rade sa chcem poďakovať vláde Slovenskej republiky, ktorá nás tak isto s pánom Kollárom pozvala na svoje januárové rokovanie, kde sme tak isto mali obidvaja možnosť osobne vysvetliť a obhájiť naše novely. A hoci úradníci na Úrade vlády pôvodne pripravili uznesenie s textom vláda nesúhlasí, po našich vystúpeniach vstúpil do diskusie pán predseda vlády Pellegrini, ktorý povedal, že navrhuje zmeniť pripravované uznesenie a zmäkčiť ho na "vláda berie na vedomie". Tu je uznesenie z 9. januára 2019, "vláda berie na vedomie návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o advokácii" a tak ďalej. Takže tak ako Legislatívna rada vlády, tak aj vláda Slovenskej republiky zobrala tento návrh na vedomie. Mohli nesúhlasiť, mohli to utopiť, ale neurobili to. Takže aj z tohto miesta sa chcem poďakovať pánovi predsedovi vlády, že vstúpil do debaty, navrhol zmeniť uznesenie vlády a ministri jednohlasne súhlasili s tým, aby vláda zobrala tieto dve novely zákona na vedomie.
Takže, dámy a páni, nikto nie je proti vráteniu koncipientskej praxe na tri roky. Samozrejme, to nie úplne presne znamená, že všetci sú za. To už tak chodí. Ale nikto nie je proti a viacerí koaliční poslanci v prvom čítaní boli takisto za. Ešte raz, bez nich by som tu dnes nestál a po mne pán Kollár tak isto.
Považujem to za historickú šancu, pretože od roku 2012, kedy bola predĺžená koncipientska prax na päť rokov, sa rôzni poslanci viackrát pokúsili vrátiť tú koncipientsku prax na tri roky, ale nikdy neprešiel návrh do druhého čítania a nikdy sa nestalo, že by sa k nemu vyjadrovala Legislatívna rada vlády alebo vláda Slovenskej republiky. Takže je to naozaj historická šanca, aby sme vrátili koncipientsku prax na tri roky, tak ako to bolo pred rokom 2012.
Nebudem tu naťahovať čas tým, aby som zdôvodnil, prečo s týmto návrhom prichádzame. Veľmi podrobne sme tento návrh odôvodnili už v prvom čítaní. Zhrniem už iba dva kľúčové argumenty. Ten prvý je, že dĺžka koncipientskej praxe nijako nesúvisí s kvalitou absolventov právnických fakúlt. Ak by platilo, že čím dlhšia koncipientska prax, tým lepší advokát, tak vo všetkých členských štátoch Európskej únie by mali päťročnú koncipientsku prax alebo aj šesť-, sedem-, osemročnú. Ale realita je taká, že iba v štyroch štátoch Európskej únie máme päťročnú koncipientsku prax. Okrem Slovenska je to Lotyšsko, Litva a Rakúsko. Vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ je koncipientska prax kratšia ako päť rokov.
A teraz ten druhý argument, ktorý považujem za ešte podstatnejší. To, kto sa stane advokátom, nerozhoduje dĺžka koncipientskej praxe, ale to, či prejdú advokátskymi skúškami, ktoré musia absolvovať na Slovenskej advokátskej komore. Takže ak je šikovný absolvent, dobrý koncipient, tak advokátske skúšky zvládne. Ale ak je lajdák, tak je jedno, či tam bude 5 rokov variť kávu, alebo 6, 7, 8, tak tie skúšky jednoducho nespraví. A kvalitu týchto skúšok určuje Slovenská advokátska komora.
Dámy a páni, je to vážna téma, naozaj tisícky študentov očakávajú, ako Národná rada rozhodne o tejto novele, ale predsa len by som tú debatu odľahčil na záver. Urobme niečo pre týchto študentov. Možno ich služby raz budeme všetci potrebovať.
A teraz pozmeňujúci návrh (reakcie z pléna). Aha, pardon, zatiaľ nie som v rozprave.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 14:16 - 14:17 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja teda plynule naviažem faktickou poznámkou svojimi otázkami, a tým pádom už nevystúpim v rozprave.
Moja otázka, takisto som tú otázku kládol už včera, ale teda pánovi Rašimu, ktorý, samozrejme, na to nemohol odpovedať, moja otázka je teda, neodďaľuje sa iba brexit, ale odďaľuje sa aj vaše rozhodnutie, pani ministerka, o ďalšom pôsobení pána Gašpara vo funkcii odborníka ústavného činiteľa.
Takže chcem sa opýtať, či je podľa vás únosné a v poriadku, že zostáva vo svojej funkcii, a či je podľa vás v poriadku, že pán Vorobjov zostal vo svojej funkcii riaditeľa spravodajskej jednotky finančnej polície, pretože to je jedna z najcitlivejších útvarov Policajného zboru a faktom je, že pán Vorobjov lustroval informácie o pánovi Kuciakovi, vypovedal tak pred vyšetrovateľom a pravdepodobne na to neexistuje žiaden podnet alebo trestné oznámenie, alebo nejaký kvalifikovaný dokument, prečo tak urobil.
Čiže ak platí, že lustroval, tak podľa mňa nemá v tejto pozícii ďalej čo robiť. Už teraz bez ohľadu na to, či to robil na pokyn pána Gašpara, alebo nerobil na pokyn pána Gašpara.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 30.1.2019 11:15 - 11:15 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Dávam procedurálny návrh, aby ste dali hlasovať o tom, či je súhlas s tým, aby o 14. rokovala Národná rada o zákone o výkone volebného práva. Pretože keď ste sa opýtali, že či je všeobecný súhlas, z týchto radov sme veľmi jasne hovorili nie, niektorí poslanci (reakcie z pléna), a robili sme to tak, pardon, aby som mohol dokončiť zdôvodnenie, ďakujem.
Robili sme to tak preto, pretože o 11.30 sa má začať mimoriadna schôdza, ktorú ste zvolali na 11.30. Príde mi nelogické, aby sme o 14. prerušili mimoriadnu schôdzu, predpokladám, že ju spustíte a dovolíte poslancom výkon svojho práva, aby normálne prerokovali návrh na odvolanie pána predsedu Národnej rady. A keď skončí tá mimoriadna schôdza, potom, samozrejme, by sme pristúpili k zákonu o výkone volebného práva.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Uvidíme.

Grendel, Gábor, poslanec NR SR
Alebo ste sa preriekli, neviem. Ale každopádne vás žiadam, aby ste o tom dali hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 17:29 - 17:30 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Zhruba pred tromi hodinami, keď sme tu v prvom čítaní rokovali o skrátenom legislatívnom konaní k tomuto zákonu, tak som vyjadril isté sklamanie nad tým, že tu nie je pani ministerka vnútra. Bolo mi to vysvetlené tým, že pani ministerka je v zahraničí, a preto sa ospravedlnila. Pred chvíľou sme sa od pána premiéra Pellegriniho dozvedeli, že v tom čase mal stretnutie s pani ministerkou vnútra... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec, reagujete, reagujete na vystúpenie pána poslanca Klusa, lebo akosi mi ten obsah vašej faktickej poznámky nekorešponduje.

Grendel, Gábor, poslanec NR SR
Áno, reagujem. Týka sa, týka sa tohto návrhu, o ktorom rokujeme, ktorý by mala predložiť pani ministerka vnútra, ktorá sa vraj ospravedlnila s tým, že je v zahraničí. Tak potom sú len dve možnosti. Buď sa úrad vlády presťahoval do zahraničia a potom beriem, že bola v zahraničí, alebo ak mala čas sa stretávať s pánom premiérom na úrade vlády namiesto toho, aby si tu plnila svoje povinnosti, tak sa mala pravdivo ospravedlniť a netvrdiť o sebe, že je v zahraničí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 15:28 - 15:29 hod.

Gábor Grendel
Tak ja už len doplním, že aby tá informácia bola úplná a presná. Pani ministerka povedala, že po návrate sa ešte musí poradiť s pánom premiérom Pellegrinim, čo je tiež trošku zvláštne, pretože pán Gašpar je poradcom pani ministerky vnútra a táto pozícia nemá nič spoločné s predsedom vlády. Pán premiér Pellegrini nemá kompetenciu nijako ovplyvniť to, či pán Gašpar bude alebo nebude poradcom pani ministerky vnútra.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.1.2019 15:24 - 15:28 hod.

Gábor Grendel