Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.4.2019 o 13:38 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:38 - 13:38 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán minister, niektorí to o vás vedia, niektorí nie, ale spomínali ste to hneď na úvod svojho vystúpenia, že vy ste bývalý šermiar. Tak musím povedať, že to bola asi – táto športová kariéra – dokonalá príprava na túto funkciu, lebo aj so slovami viete veľmi dobre šermovať a naozaj ste zabavili tu prítomných v rokovacej sále. A možno by aj pomohlo, keby ste niektorým iným členom vlády alebo aj tohto parlamentu dali občas nejaké tréningy šermovania, lebo bolo by to celkom osviežujúce.
No a tak ako som vás počúval, čo všetko sa pripravuje, ale nestihne sa dokončiť, tak mi napadlo, že tá vaša funkcia by sa možno mohla volať nie minister dopravy, ale minister prípravy.
A posledná vec. Pán Kollár, viackrát ste spomínali pána Kollára, ste sa naňho obracali ako na právnika; Boris Kollár nie je právnikom, je jeden Kollár, ktorý je právnik, ale nie je to Boris, ale Zoro. Ale on zatiaľ v Národnej rade nesedí.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 4.4.2019 14:30 - 14:32 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa predsa len opýtal, či by ste nezvážili, už odchádzate ako minister financií, takže skôr otázka pre vášho nástupcu, ale aj pre ostatných členov vlády, aj pána ministra obrany sa to týka, proste komplexné porovnanie alebo zrovnoprávnenie týchto zákonov, pretože čo sme sa snažili tou novelou zákona zmeniť ohľadne OČR, bolo to, že kým bežný zamestnanec podľa zákona o sociálnom poistení môže čerpať tzv. OČR-ku, ktorá, áno, nie je vo výške plného platu. Môže čerpať OČR-ku aj v prípade chorého rodiča alebo rodiča manžela, manželky, tak pre všetkých týchto príslušníkov spomínaných zborov v prípade chorých rodičov a rodičov manžela, manželky to možné nie je.
A pre mňa za mňa nech je to len 50 % platu alebo iný príplatok, ale proste v prípade, že im ochorejú rodičia, tak sa o nich proste nemôžu postarať v domácom prostredí.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 4.4.2019 14:12 - 14:13 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, myslím si, že úroveň tej debaty udal ten samotný citát, ktorý som citoval v otázke, ktorá bola položená. Kontrolujeme, áno, máte pravdu, kontrolujeme, či vláda pokračuje a funguje tak, ako ďalej má, pretože ten výrok bol časovaný vtedy, keď tu bola otázka ohľadne predčasných volieb, ktoré ste spomínali aj vy, pán premiér, na to bola potom reakcia pána predsedu Národnej rady, čiže v tomto kontexte si myslím, že je v poriadku, ak sa opozícia pýta, či predčasné voľby budú, alebo nebudú. Nepýtal som sa takto na priamo, ale pýtal som sa cez výrok pána predsedu Národnej rady.
A, áno, máte pravdu, pán Dostál mi urobil službu, ale urobil ju preto, lebo sme mali pocit, že pán Nemky tiež robí službu, aby nevyšiel čas na túto tretiu otázku. Takže ja ďakujem pánovi Dostálovi a vy by ste mohli pánovi Nemkymu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.4.2019 16:58 - 17:00 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem veľmi stručný. Tak ako každý rok, aj teraz by som chcel poukázať na to, že Národná rada Slovenskej republiky porušuje zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov, a to preto, že v rozpore s týmto zákonom do dnešného dňa nezriadila komisiu na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov, čo je v demokratickej spoločnosti podľa mojej mienky absolútne neprípustné. My tu tri roky nie sme schopní zriadiť komisiu a ja neberiem výhovorky, že dôvodom je nominácia pána poslanca Galka do tejto komisie. Pretože pán Galko nie je ani odsúdený, ani obžalovaný, ani trestne stíhaný. Na pána Galka sa hľadí ako na bezúhonného občana a naozaj je to obyčajná výhovorka a je hanbou Národnej rady, že nie je schopná zriadiť komisiu na kontrolu používanie ITP. A keď sa na nás občania obracajú s podozreniami, že je proti nim neoprávnene nasadená, nasadené odposluchy alebo iné informačno-technické prostriedky, tak naše odpovede týmto občanom sú, že Národná rada nesplnila svoju zákonnú povinnosť a nezriadila takúto komisiu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.4.2019 16:52 - 16:55 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia ITP za rok 2018 (tlač 1307). V súlade s § 9, odsek, zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v januári 2019 o zaslanie správy o použití ITP za rok 2018.
Správu o použití ITP za tok 2018 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba, sú uvedené v predloženej správe.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS uvedenú správu prerokoval na 26. schôdzi výboru 6. februára 2019, prijal uznesenie 74, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie.
Vychádzajú z oprávnení ktoré mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy.
A to uznesenie znie: Uznesenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS zo 6. februára 2019 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za rok 2018 (tlač 1307).
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS prerokoval správu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za rok 2018 a po a, berie na vedomie správu OKV na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za rok 2018. Po b, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky správu OKV na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za rok 2018 zobrať na vedomie. A po c, ukladá predsedovi výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovanie uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.3.2019 18:50 - 18:58 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, sú rodičia policajtov, strážcov našich väzníc, príslušníkov SIS, príslušníkov finančnej správy a vojakov horší ako rodičia ostatných občanov? Asi sa všetci zhodneme na tom, že nie. Žiaľ, podľa niektorých zákonov, a to o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže, podľa zákona o hasičskom a záchrannom zbore, podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a podľa zákona o finančnej správe, sú títo ľudia rodičmi druhej kategórie. Je to tak už roky, neviem, či to niekto v minulosti reklamoval, ale v uplynulom období sa na to začali niektorí príslušníci týchto zborov sťažovať a mám pocit, že oprávnene. Pritom je to vec, ktorá nie je ani pravicová, ani ľavicová, nie je ani konzervatívna, ani liberálna, je to otázka úplne obyčajného ľudského prístupu k chorým a otázka akejsi elementárnej spravodlivosti.
Pokúsim sa stručne vysvetliť, o čo ide. Každý z nás sa môže v živote ocitnúť v situácii, kedy sa musí uvoľniť z práce, aby mohol ošetrovať svojho blízkeho príbuzného. Za týmto účelom môžu zamestnanci požiadať o istú náhradu za ušlú mzdu, a to vo forme nemocenskej dávky za ošetrovanie člena rodiny, čo poznáme pod skratkou OČR. Pokiaľ ide o bežných zamestnancov, podmienky na poberanie OČR-ky sú zadefinované v zákone 461/2003 o sociálnom poistení, v ktorom sa píše: "Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. Ošetrovné sa poskytuje za dni. Výška ošetrovného je 55 percent denného vymeriavacieho základu." Takže takto je to pri bežných zamestnancoch v zmysle zákona o sociálnom poistení.
V prípade policajtov, príslušníkov SIS a Zboru väzenskej a justičnej stráže definuje podmienky na čerpanie OČR iný zákon, a to zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov týchto zborov. Neviem, z akého dôvodu, ale v tomto zákone na rozdiel od zákona o sociálnom poistení sa na rodičov týchto príslušníkov a na rodičov manžela, manželky akosi zabudlo. Citujem teraz z tohto zákona: "Ak policajt nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky, je nadriadený povinný poskytnúť mu služobné voľno s nárokom na služobný plat pri ošetrovaní iného chorého člena rodiny, ktorý žije s policajtom v spoločnej domácnosti, ak jeho zdravotný stav vyžaduje nevyhnutné ošetrenie inou osobou a chorého nie je možné umiestniť v nemocnici. Rodinou policajta je manžel alebo manželka a deti." To sú teda policajti, SIS a Zbor väzenskej a justičnej stráže.
Nie všetci policajti to vedia a sú často prekvapení, keď sa ocitnú v takejto životnej situácii. Najprv to riešia so svojím nadriadeným, ktorí potom kontaktujú sekciu personálnych a sociálnych činností ministerstva vnútra, odkiaľ im potom príde stanovisko v nasledovnom znení: "Posúdenie, kto je členom rodiny, vychádza rovnako z predmetného ustanovenia zákona v § 130 ods. 5, kde je ustanovené, že rodinou policajta je manžel alebo manželka a deti odkázané výživou na policajta. Vzhľadom na uvedené, policajt pri ošetrovaní iného chorého člena rodiny, ktorým je napríklad jeho otec, matka, svokor, svokra, brat, sestra a podobne, nemá nárok na služobné voľno s nárokom na služobný plat."
Hasiči, ktorí spadajú pod rovnaký rezort ako policajti, majú o trochu väčšie šťastie, v prípade hasičov definuje podmienky čerpania OČR zákon č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore, kde sa píše, že "príslušníkovi patrí platené služobné voľno počas ošetrovania chorého člena rodiny". A existuje k tomuto zákonu aj metodické usmernenie ministerstva vnútra, kde sa píše, že na účely ustanovenia tohto zákona sa za člena rodiny považuje "manžel, manželka, vlastné dieťa, osvojené dieťa, dieťa zverené do starostlivosti a rodič a iná osoba, ktorá žije s príslušníkom v spoločnej domácnosti", ale nie je to teda v zákone, ale v metodickom usmernení.
Takže hasiči sa o svojich chorých rodičov starať môžu, do určitého času, samozrejme, a dostanú za to zaplatené, ale nie na základe zákona, ale na základe metodického usmernenia. Na rodičov sa však úplne zabudlo nielen pri policajtoch, Zbore väzenskej a justičnej stráže, SIS, ale aj v prípade profesionálnych vojakov a aj pri príslušníkoch finančnej správy. Sú teda títo ľudia horší ako rodičia bežných zamestnancov? Neviem si predstaviť, že by si to niekto v tejto sále myslel. A ani keby tu sedeli poslankyne a poslanci v tejto sále, čo momentálne teda väčšina tu nie je, ale aj keby tu boli, tak určite by si nemysleli, že títo ľudia sú rodičia druhej kategórie.
Cieľom novely zákona, ktorú predkladáme s kolegami z poslaneckého klubu OĽANO, je odstrániť túto očividnú nespravodlivosť.
Milé kolegyne, vážení kolegovia, a teraz sa prihováram aj ku kolegom z vládnej koalície, sme síce na rôznych stranách barikády, ale na oboch stranách sme už dokázali, že dokážeme podporiť dobré návrhy toho druhého tábora. Aj pri dnešných hlasovaniach sa stalo, že opozícia podporila viaceré koaličné návrhy. Pre dobro desiatok tisíc policajtov, hasičov, vojakov, daniarov, príslušníkov SIS a pre dobro desiatok tisíc ich rodičov vás prosím o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.3.2019 18:47 - 18:48 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Cieľom tohto zákona je zrovnoprávniť postavenie rodičov príslušníkov polície, hasičského zboru, vojakov, Zboru väzenskej a justičnej stráže, finančnej správy, myslím, že som na nikoho nezabudol. Títo rodičia sú dnes znevýhodnení a ich deti, teda príslušníci spomínaných zborov, sú dnes znevýhodnené v otázkach čerpania tzv. OČR. A viac o tom poviem potom v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.3.2019 11:45 - 11:46 hod.

Gábor Grendel
Pripomínam členom osobitného kontrolného výboru pre kontrolu činnosti SIS, že dnes máme výjazdové rokovanie a mikrobus odchádza spred Národnú radu po skončení branno-bezpečnostného výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2019 17:32 - 17:36 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je jeden z najcitlivejšie sledovaných zákonov z pohľadu príslušníkov policajného alebo hasičského zboru. A medzi najcitlivejšie vnímané paragrafy tohto zákona patria tie, ktoré sa týkajú výsluhových dôchodkov. Za každej garnitúry totiž vznikajú rôzne fámy v týchto zboroch, že štát ide siahnuť na výsluhové dôchodky. Samozrejme, každý minister vnútra vie, že by to bola politická samovražda, a preto sa väčšina týchto fám nikdy v realite nepotvrdí.
Napriek tomu sa pred rokom, ešte za ministrovania vášho predchodcu, pani ministerka, stalo, že štát naozaj siahol na výsluhové dôchodky určitej skupine bývalých hasičov. Išlo o skupinu ľudí, ktorí odišli do civilu v rokoch 2008 a 2010, a tým približne 70 bývalým hasičom štát naozaj na istý čas pozastavil vyplácanie výsluhových dôchodkov. Niekoľko mesiacov preto museli vyžiť zo sumy nižšej, ako je tzv. minimálny dôchodok. Išlo o sumy okolo 170, 180 euro, čo je naozaj suma, ktorú si nielen títo ľudia, ale nikto na dôchodku nezaslúži. V tom sa asi zhodneme.
Keď títo ľudia nepochodili so svojou sťažnosťou na ministerstve vnútra, tak sa obrátili o pomoc na opozičných poslancov a my sme túto tému otvorili na pôde Národnej rady. Tri-dva-osmička, teda tento zákon bol tu aj minulý rok v máji a vtedy som na vás, pani ministerka, apeloval s požiadavkou, aby ste navrátili istú právnu istotu pre týchto ľudí, pretože tá možnosť siahnuť im na výsluhové dôchodky, práve tejto skupine ľudí, tu stále je podľa súčasného znenia zákona. A je to len na vašej dobrej vôli v podstate, že ministerstvo prinavrátilo ten predchádzajúci stav, ale zákon je stále taký istý, aký bol v roku 2017, kedy ministerstvo teda tvrdilo, že títo ľudia nemajú čo dostávať tieto výsluhové dôchodky.
Keď som túto tému otvoril, vy ste hovorili, že čaká sa na nejaké zjednocujúce stanovisko Najvyššieho súdu, ale to stanovisko neprichádza, neprichádza, a čo mám informácie, neoficiálne, tak podľa všetkého žiadne zjednocujúce stanovisko ani nebude. Preto vás chcem po roku opätovne poprosiť, aby ste túto problematiku so svojimi kolegami na ministerstve otvorili a raz a navždy upokojili nálady medzi týmito ľuďmi, medzi bývalými hasičmi, ktorí odišli do výsluhového dôchodku v roku 2008 až ´10, aby mali istotu, že im nikto na tieto dôchodky nesiahne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.3.2019 13:15 - 13:15 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem, pán predseda. Žiadam o zaradenie bezpečnostnej a obrannej stratégie do programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré vláda Slovenskej republiky schválila už v októbri 2017, a odvtedy ich Národná rada neprerokovala.
Skryt prepis