34. schôdza

11.9.2018 - 20.9.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

20.9.2018 o 14:22 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:22

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, pán minister ďakuje za otázku. Dovoľte, aby som prečítal odpoveď: Vážený pán poslanec, o vymožiteľnosti práva možno hovoriť vtedy, ak spravodlivosť príde rýchlo a je nestranná. Načo nám je spravodlivosť, ktorá príde až o niekoľko rokov?
Na ministerstve spravodlivosti sa zaoberáme s vymožiteľnosťou práva a vykonávame niekoľko opatrení v záujme jej zvýšenia. Našou snahou je zabezpečiť čo najlepšiu predvídateľnosť práva a na základe správy k stavu justície, ktorú vypracovala Európska komisia pre efektívnu justíciu, podnikáme kroky k zrýchleniu a zefektívneniu súdneho konania. Aktuálne pripravujeme právnu úpravu k inštitútu hosťujúceho sudcu, ktorý by mal napríklad pomôcť aj na súdoch, ktoré sú nadmerne zaťažené. Súdy postupne odbremeňujeme od administratívnej činnosti, napríklad od vypracovania rôznych výkazov, ale tiež od takej rozhodovacej činnosti, ktorá musí byť vykonávaná na súdoch, napríklad činnosti spojenej s vedením obchodného registra. Súdy tiež trápi enormné množstvo starých exekúcií, a preto v tejto súvislosti pripravujeme koncepčné zákonné riešenie.
Čo sa týka personálnej oblasti, v tomto období vyhodnocujeme pripomienky k návrhu zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva, ktorý prispieva k naplneniu zámeru vlády Slovenskej republiky vyjadrenú v programovom vyhlásení, ako stabilizovať personálne obsadenie súdov a jasne vymedziť kompetencie jednotlivých zložiek aparátu súdu.
Podľa štatistík by malo v najbližších rokoch odísť do dôchodku približne 150 sudcov, čo si zo strany ministerstva určite vyžaduje zvýšenú pozornosť a prijatie efektívnych opatrení, napríklad aj zvýšením počtu justičných čakateľov. Verím, že tieto aktivity ministerstva spravodlivosti pod mojím vedením prispejú k zvýšeniu vymožiteľnosti práva na Slovensku.
Skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

20.9.2018 o 14:22 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:25

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, pán minister, za prečítanú odpoveď. My už máme takú tradíciu, že zakaždým, keď sa pýtam nejakého vášho kolegu, vy to schytáte a musíte mi odpovedať. Takže doplňujúcu otázku budem adresovať priamo pánovi ministrovi, pretože je tam viacero vecí, ktoré sa v tej hodnotiacej správe objavili, minimálne pokiaľ ide o tlačovú konferenciu, ktorú mali europoslanci. Ale to, čo ste prečítali vy, sa tomu veľmi nevenovalo. Takže budem to, budem to, samozrejme, komunikovať potom prípadne ďalej s ním.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

20.9.2018 o 14:25 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:26

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Vážená pani poslankyňa, ďakujem za otázku.
Nie je pravda, že Slovensko má zaplatiť Európskej komisii 300 mil. eur. S týmto výrokom musím začať. Európska komisia nevedie voči Slovensku žiadne konanie. Finančná správa komunikuje s OLAF-om o spôsobe, akým stanovil dodatočnú kalkuláciu hodnoty cla, o ktoré podľa OLAF-u prišla konaním slovenskej Finančnej správy Európska únia. S touto kalkuláciou má naša Finančná správa ale niekoľko problémov.
Ten prvý je, že OLAF stanovuje colnú hodnotu štatistickými metódami. Tento spôsob nereprezentuje reálnu colnú hodnotu tovaru, ktorý bol preclievaný v nejakom reálnom čase. OLAF teda vypočítal sumu na základe deviatich potvrdených podhodnotených faktúr, ktoré dostal z Číny. To znamená, že použil ich priemernú hodnotu na celý objem dovozov na Slovensku a ešte k tomu aj spätne za rok 2013 a rok 2014.
Dôležitý dôvod je aj to, že Slovensko sa dostalo k férovým cenám OLAF-u v systéme AREP až v roku 2015. Ide o ceny, ktoré stanovil OLAF po spoločnej európskej akcii SNAKE, ktorá prebehla od marca do mája roku 2014 a stanovila rizikové profily. Podľa OLAF-u by hodnoty, za ktoré je tovar preclievaný, nemali byť nižšie ako hodnoty v týchto rizikových profiloch. Argumentom Finančnej správy teda je, že nemožno niečo vykalkulovať na základe pravidiel, ktoré predtým nefungovali.
Upozorňujeme, že nejde iba o problém Slovenska. Tento problém mali a majú aj ďalšie krajiny Európskej únie. Je to Veľká Británia, Malta, Portugalsko, Česká republika či Francúzsko. Jediným systémovým riešením je tak riešenie na európskej úrovni, buď stanoviť rizikové profily ako povinné, nielen odporúčajúce, alebo dosiahnuť s Čínou dohodu o potvrdzovaní originality faktúr.
Nie je pravda, že Finančná správa v tomto smere nekonala. Má otvorených 19 otvorených trestných konaní v celkovej hodnote 130 mil. eur. Pokiaľ viem, všetky takéto a podobné otázky na túto tému zodpovedal prezident Finančnej správy František Imrecze na včerajšom výbore pre financie a rozpočet. Na tomto výbore zároveň oznámil, že rezignuje.
Ja som prijal túto informáciu, toto jeho rozhodnutie a prijal som ho s porozumením s tým, že chápem, čo ho viedlo k týmto, k tomuto záveru. Prezident Finančnej správy František Imrecze sa ešte stretne s vedením úradu európskych vyšetrovateľov, s takzvaným OLAF-om, 26. septembra 2018. Zároveň vám môžem oznámiť to, že som dneska oznámil na tlačovej konferencii, že som sa s ním dnes ráno stretol a sľúbil mi dnes doručiť svoju písomne zdôvodnenú, je to oznámenie o vzdaní sa funkcie. Toto oznámenie mi doručil dnes v popoludňajších hodinách do mojej kancelárie s tým, že bude pôsobiť v tejto pozícii ešte celý budúci týždeň s tým, že sa sústredí kľúčovo na služobnú cestu do orgánov, do centra Europolu v Haagu aj na stretnutie s predstaviteľmi OLAF-u.
Takže nateraz odmietam špekulovať o platení či neplatení 300 mil. eur do rozpočtu Európskej únie za colné úniky, suma, o ktorú sme údajne pripravili Úniu pri preclievaní čínskeho tovaru. Slovensku nikto doteraz účet na zaplatenie tejto sumy nepredložil.
Čo sa týka eurofondov, v prvom rade by som chcel poukázať na skutočnosť, že vaša interpretácia správy OLAF-u nie je správna. Správa nepoukazuje na neschopnosť vnútroštátnych orgánov odhaliť podvody či konanie, ktoré indikuje možný podvod. Práve naopak, nahlásené nezrovnalosti vychádzajú z kontrol vykonaných zo strany riadiacich orgánov na príslušných ministerstvách, sprostredkovateľských orgánoch, certifikačného orgánu ministerstva financií, orgánu auditu ministerstva a iných kontrolných orgánov Slovenskej republiky.
Po druhé to, že v rámci Slovenskej republiky je podiel finančných odporúčaní, čo je citácia z tejto správy, v pomere k platbám na druhej najvyššej úrovni, neznamená, že Slovenská republika má dostať druhý najvyšší trest za podvody. Ide iba o vyčíslenie finančných odporúčaní, ktoré sú podľa správy kvalifikované za obdobie rokov 2013 až ´17 a týkajú sa európskych štrukturálnych a investičných fondov a poľnohospodárskych fondov. Vyšetrovania OLAF-u, ktoré OLAF vykonáva v danom členskom štáte, sú v prípade zistenia porušení ukončované odporúčaniami a OLAF nie je orgánom, v ktorého kompetencii je určovať výšky finančných opráv. Suma odporúčaná na vrátenie nie je sumou reálne vrátenou, teda nie je sumou finančnej opravy. OLAF totiž nevydáva rozhodnutia, ale reálny finančný dopad negociuje príslušný riadiaci orgán a príslušné generálne riaditeľstvo Európskej komisie.
Po tretie, správa OLAF, z ktorej ste čerpali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Martin, podpredseda NR SR
Pán minister, už ste prekročili.

Kažimír, Peter, podpredseda vlády a minister financií SR
... pri formulovaní otázky obsahuje aj informáciu, že Slovenská republika nahlásila spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie najvyšší podiel finančných nezrovnalostí. Ide o číslo 11,4 % voči deklarovaným platbám. A nahlásené nezrovnalosti; a toto je podstatné, a preto vás prosím o trochulinku strpenia; nahlásené nezrovnalosti vychádzajú z kontrol vykonaných zo strany riadiacich orgánov na príslušných ministerstvách, sprostredkovateľských orgánov, certifikačného orgánu ministerstva financií a orgánu auditu ministerstva financií a ďalších kontrolných orgánov. Takže v rozpore s vašou interpretáciou správa OLAF-u práve dokazuje, že systém odhaľovania neoprávnených výdavkov a podvodov funguje a efektívne zachytáva neoprávnené a podozrivé výdavky. Zároveň upozorňujem, že vo veľkej miere ide o neukončené prípady v štádiu preskúmavania tretími subjektami. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán minister, musím vás...

Kažimír, Peter, podpredseda vlády a minister financií SR
Ďakujem. Prepáčte. Môžem vám tú odpoveď dať aj písomne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

20.9.2018 o 14:26 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:33

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za vašu odpoveď. Ja teda dúfam hlavne kvôli ľuďom na Slovensku, že Európska komisia vaše argumenty uzná aspoň čiastočne teda, lebo platiť, doplatiť do rozpočtu Európskej únie 300 mil. eur by bola obrovská katastrofa, katastrofa pre Slovensko. Zároveň treba povedať, že to, že Európska komisia nezačala vyšetrovanie, neznamená a absolútne nevylučuje, že to konanie voči Slovensku nezačne. To ani by som nespochybňovala. Začne. Je otázka, ako toto konanie skončí.
Teraz k samotným, k samotnej otázke. Hovorili ste, že kriminálny úrad vedie aktuálne 19 konaní vo výške 130 mil. eur, či teda môžete potvrdiť, že sa týkajú práve týchto colných podvodov, na ktoré upozorňuje OLAF. To je jedna otázka. Ak to potvrdzujete, tak vlastne v zásade potvrdzujete to, že podvod sa dial. To znamená, že metodika je taká, onaká, ale jednoducho podvod sa dial. OLAF, eurofondy. Zároveň správa OLAF-u hovorí o tom, že OLAF niečo vyšetrí a slovenské orgány činné v trestnom konaní na to vôbec nereflektujú. On slovenským orgánom činným v trestnom konaní posunie závery vyšetrovania, ale v drvivej väčšine prípadov orgány činné v trestnom konaní vôbec nezačnú konať na Slovensku.
A poslednú doplňujúcu, doplňujúcu otázku, ktorú by som mala, že aktuálne sa objavili podozrenia, že podvody na clách pokračujú, dokonca sa hovorí o miliónových sumách mesačne. Teda prichádzame o obrovské peniaze zase. A v tejto situácii je nepostačujúce vyvodenie politickej zodpovednosti v podobe odchodu riaditeľa Finančnej správy, a preto sa pýtam, aké ďalšie kroky podniknete na dôkladné preskúmanie zodpovednosti... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

20.9.2018 o 14:33 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:35

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre. Budem veľmi otvorený, tak ako to vnímam aj zo včerajšej debaty. A František Imrecze neodišiel s tým, že by potvrdil zlyhanie v oblasti colného konania. Odchádza kvôli tomu, že sa ako vysoký štátny úradník dostal do politického konfliktu, teda do konfliktu z hľadiska komunikácie, ktorý skôr zodpovedá politikom, politika voči politikovi, a vníma to tak, že vedeniu tejto inštitúcie takýto súboj, dlhodobý súboj proste, proste škodí. Také je moje pochopenie jeho rozhodnutia.
Chcem povedať, začnem odzadu, tie hlasy, ktoré hovoria o tom, že sa tento typ podvodov vracia na Slovensko, je sčasti potvrdený snahou, zvýšením počtu preclievania, ktorý reaguje na isté rozhodnutia v Maďarskej republike, pokiaľ viem, tak som bol informovaný. Ale to upozornenie je tak závažné, že sme sa, myslím si, že dohodli. Ja som aj pred chvíľou hovoril s pánom poslancom Beblavým, ktorý túto vec komunikoval, že okamžite odporúčam v podstate poslanecký prieskum v týchto konkrétnych oblastiach, absolútne otvorenie colných orgánov, inšpekcie v tejto oblasti a v reálnom čase. To znamená, v prvom rade nezaoberať sa minulosťou a sporom o štatistických hodnotách, ale riešiť otázku, ktorá sa týka situácie na konkrétnych colných úradoch na Slovensku v týchto dňoch a v týchto hodinách.
Takže tak ako som mediálne oznámil, v najbližších dňoch sa rozhodnem s poverením pre osobu, ktorá bude viesť na obmedzené obdobie, na časovo obmedzené obdobie Finančnú správu. A ja, samozrejme, s týmto človekom predstúpim aj pred verejnosť, aj pred vás poslancov Národnej rady z pohľadu toho, aby urobil všetky opatrenia na to, aby sa tento, toto podozrenie podarilo vyvrátiť alebo potvrdiť. Dúfam, že nechcete ho potvrdzovať, že ten záujem je ten, aby sme ho spoločne vedeli vyvrátiť, všetky tie podozrenia.
Chcem ešte povedať, že ak OLAF spomínal sumu 300 mil. pre Slovensko, tak je to suma napríklad pre Veľkú Britániu v objeme 1 mld. 200 miliónov. Ja som so svojím kolegom Philipom Almondom na tú tému hovoril, je to z ich pohľadu metodologický spor a budú sa brániť, tak ako sa bude podľa mňa brániť každá členská krajina Európskej únie. Chcem vám pripomenúť, že máme za sebou jeden alebo dva súdne spory s Európskou komisiou s DG budget práve na tému preclievania, a boli to menšie sumy. Ale určite, ak by sa tak stalo, lebo naznačujete, že ten proces ešte môže začať, tak, samozrejme, budeme žiadať, aby sme na súde, aby túto pozíciu na súde obhájil, obhájila Európska komisia. A tu sa zdravým rozumom odvolávam na fakty, ktoré som vám prečítal. To znamená, 300 mil. je štatistická hodnota, ktorá bola prerátaná z rozdielu medzi deviatimi faktúrami, ktoré boli použité pri preclievaní, a originálmi, ktoré prišli z Číny, hej? A táto, tento rozdiel bol extrapulovaný na celý objem obchodov v dvoch rokoch, v roku 2013 a ´14. Chcem povedať, že pre mňa je dôležité, že tá správa hovorí aj o tom, že v roku ´14 tento problém končí, že tie rozdiely sú minimálne.
A ešte odpovedám na otázku otvorených devätnástich trestných konaní. Podľa mojich informácií ide o preclievanie textilu v kontajneroch. Ale zároveň mám informáciu, že v sedemnástich prípadoch z týchto devätnástich už prokuratúra nekonala v prospech Finančnej správy. To znamená, je tam dôkazná, dôkazná núdza.
Asi som skončil. Ďakujem.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

20.9.2018 o 14:35 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:39

Karol Mitrík

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:46

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán predseda, za vašu odpoveď.
Ja rozumiem tomu, že ste čakali na to uzavretie kontroly v Košickom samosprávnom kraji, a s tým súvisí aj tak trochu moja otázka doplňujúca, či považujete vy ako predseda Najvyššieho kontrolného úradu za zmysluplné takéto ustanovenie právnych predpisov, ktoré vás v podstate neoprávňuje konať, pokiaľ sa nedostanete k nejakým výsledkom kontroly. Či sa nedomnievate, že v tomto storočí by sme už mohli mať poprípade napríklad nejaký elektronický spis, do ktorého by mala mať možnosť nahliadnuť aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu, lebo potom je to vo svojej podstate také bezzubé, celý tento úrad, pokiaľ sa naozaj takýmto spôsobom predlžuje kontrola na tom najnižšom stupni. A vieme veľmi dobre, že tam boli aj kladené prekážky na ukončenie tejto kontroly na Košickom samosprávnom... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

20.9.2018 o 14:46 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:47

Karol Mitrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, nie je pravdou, že nemôžme kontrolovať, ale nemáme nahrádzať a suplovať kontroly na nižších stupňoch, preto aj som rozhodol, že v budúcom roku vykonávame, budeme vykonávať kontrolu na jednotlivých úrovniach samosprávy, krajských miest, ale aj teda v samosprávnych krajoch, aj na štátnej úrovni, funkčnosť vnútorných kontrolných systémov. Teda ako pracujú, aké výsledky majú, pretože pri kontrolách zisťujeme, pri bežných kontrolách vždy jednou zo súčastí kontroly je aj funkčnosť vnútorných kontrolných systémov a v mnohých prípadoch sú tam deravé miesta, musím otvorene povedať. To znamená, že my sme nechceli a nemáme suplovať ten nižší stupeň kontroly. Samozrejme, že my budúci rok, ak pôjdeme na previerku do samosprávneho kraja, k tej kontrole sa určite vrátime a preveríme celý proces a zaprotokolujeme to, čo zistíme.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

20.9.2018 o 14:47 hod.

Ing.

Karol Mitrík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:48

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som odpovedal. Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s ministerstvom dopravy a výstavby vykonala v minulosti viacero technických, bezpečnostných opatrení a úprav vodorovného dopravného značenia, ktoré viedli k zlepšeniu priepustnosti a plynulosti premávky na Prístavnom moste v Bratislave. V roku 2012 bola vypracovaná technická štúdia D1 Bratislava Prístavný most – skapacitnenie. V zmysle záverov štúdie však všetky študované varianty predstavovali také negatíva alebo riziká, ktoré prevládli nad ich možnými prínosmi alebo výhodami.
V súčasnosti v rámci projektu PPP Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty Bratislava-Prievoz – Holice stavba nultého obchvatu Bratislava sa realizuje komplexné dopravné riešenie vzťahu k zmene organizácie dopravy v celom regióne, a to výstavbou uvedených úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Taktiež v tomto období začali práce na križovatke Prievoz. Akékoľvek riešenia by neboli účinné v tejto dobe, pokiaľ prebieha v danom úseku zmena organizácie dopravy na základe potrieb rekonštrukcie danej križovatky. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky k vzťahu k zmierneniu dopadov pri výstavbe D4, R7 prijalo viaceré opatrenia, hlavne sme posilnili železničnú dopravu v bratislavskom regióne.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

20.9.2018 o 14:48 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:50

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, nestotožňujem sa s odpoveďou vašich odborníkov z Národnej diaľničnej spoločnosti. Podľa môjho názoru sa dajú vykonať organizačno-technické opatrenia napríklad charakteru takého, že kamióny sa presunú z pravého jazdného pruhu do ľavého jazdného pruhu, lebo v pripájacích pruhoch, je jedno či z Bajkalskej, alebo z opačnej strany z Petržalky, alebo z Gagarinovej ulice, väčšinou ide o vozidlá, ktoré majú miestny charakter dopravy, prechádzajú z jedného brehu na druhý a kľučkujú medzi takmer stojacimi kamiónmi, čo spôsobuje spomaľovanie dopravy. Čiže podľa mňa jednoduchým organizačno-technickým opatrením by sa výrazne napomohlo priepustnosti týchto citlivých úsekov aj vzhľadom na charakter dopravy, ktoré jednotlivé motorové vozidlá vychádzajú, teda vykonávajú, nehovoriac o tom, že už potom je namieste možno aj otázka statického posúdenia. Ak presunieme 30- až 40-tonové vozidlá do stredu, či by 3,5-tonové, maximálne 3,5-tonové osobné motorové vozidlá spôsobovali nadmerné zaťaženie, ktoré v súčasnosti znemožňuje otvorenie tretieho pruhu pozdĺž celého profilu nad riekou Dunaj.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

20.9.2018 o 14:50 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video