Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.5.2019 o 12:56 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17.5.2019 12:56 - 13:01 hod.

Zuzana Zimenová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:49 - 12:51 hod.

Zuzana Zimenová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:30 - 12:31 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti pán poslanec za tento pohľad na návrh zákona, ktorý my čo sme tak veľmi zažratí do tej odbornej stránky veci, síce spomenieme, preletíme v našich príspevkoch, ale ja sa vždy priznám, že mňa vždy viac láka debatovať odborne, ale toto je vec, ktorá trápi mňa absolútne rovnako a je rovnocenným problémov, rovnocenne vážnym problémom ako všetko to odborné a všetky tie odborné výhrady, ktoré sme tu teraz povedali. A mňa tiež veľmi zaujíma odpoveď predkladateľov, pretože aj ja mám indície, že sa tento návrh pripravoval na ministerstve a tie indície sú v podstate dohľadateľné. Takže som, som zvedavá na tú odpoveď aj ja. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:15 - 12:17 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem ti Martin Poliačik za tvoj príspevok. Lebo v podstate si len ďalej rozvinul tú líniu, ktorú už ja som načala v rozprave ako prvá a vraciame sa k nej viacerí. A to je to, že naozaj pre deti toto nie je dostatočným riešením. Spomínaš tu prístup, ktorý by sme mali mať, a to je výhľad do budúcna ako zmeniť to vzdelávanie tak, aby tie deti v budúcnosti, v tej neistej budúcnosti, ktorú si dnes ťažko vieme predstaviť, lebo doba je taká rýchla a tak rýchlo sa mení. Čo vlastne ony potrebujú, aby v tej budúcnosti, ktorá bude úplne iná ako dnešok uspeli. A pripomenul si mi aj naše debaty, ak si pamätáš a určite si pamätáš, a pamätá si tu určite aj pani predkladateľka Smolíková, aj pán poslanec Petrák, keď sme vrámci nového školstva ešte pred voľbami v roku 2014 pustili kampaň "chceme vedieť viac", a robili sme takzvaný atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania v roku 2050. Veď všetci sme sa na tom zúčastňovali, všetci sme počúvali o tom, čo tie deti potrebujú a to sa vie už dnes. My sme mnohé z týchto predstáv pretavili potom do učiaceho sa Slovenska, ktoré nie sú len tie jednoduché tézy, alebo to čo z nech vyabstrahovala pani ministerka. Ale veď to učiace sa Slovensko obsahovalo veľmi veľa zdôvodnení, tam je veľa strán, ktoré argumentujú, ako sa nám tie deti menia. A ja som preto tak sklamaná týmto návrhom, že toto všetko má ministerstvo k dispozícii, toto všetko my tu v sále poznáme, nás pár, ktorí sa v školstvu venujú a my na tom nestaviame. A pani ministerka si z toho učiaceho Slovenska vytrhne len jednu vetu, aj tú potom komunikuje úplne zle, úplne inak ako to tam je napísané. Takže z tohto pramení sklamanie a domnievam sa, že vráťme sa späť a začnime sa baviť znova.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 11:15 - 11:17 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem reagovať na rozpravu pána poslanca Petráka. Hovoril o nepripravenosti procesu, že sme kritizovali nepripravenosť procesu zavedenia povinnej školskej dochádzky do materských škôl a dôvodil, že veď diskutujeme tu už o tomto probléme alebo o tomto zámere roky. Nuž, chcem upozorniť, že diskusia v žiadnom prípade nie je stratégia. Stratégiu na skvalitnenie vzdelávania v materských školách, teda v predprimárnom vzdelávaní ministerstvo stále nemá a jediné, čo urobilo je, že zabránilo diskusii, pretože nedalo tento návrh riadne do MPK.
Po druhé, chcela by som povedať a reagovať na to, že pán poslanec hovoril osobne o mojich návrhoch na garantovanú škôlku, alebo garanciu predprimárneho vzdelávania a že teda veď, ja som to chcela zaviesť do nepripraveného prostredia rovnako. Nuž, viete, rodič síce má právo zabezpečiť dieťaťu vzdelávanie a má povinnosť zabezpečiť vzdelávanie, ako ste povedali, pán poslanec, ale štát má rodičovi zabezpečiť takú možnosť. Ja stále hovorím, že tie možnosti tu nie sú. A dostupnosť predprimárneho vzdelávania od troch rokov som nikdy nenavrhovala na úrovni iba materských škôl, ako to robíte vy, ale podporujem aj alternatívne možnosti, možnosti alternatívnych poskytovateľov tohto vzdelávania a bola to vaša koalícia, ktorá potopila návrhy na podporu detských skupín, lesných škôlok alebo komunitných centier.
A tretia poznámka, že rómske deti nevedia komunikovať vo vyučovacom jazyku, ste spomínali. Nuž áno, ale ja som sa oprela o zistenia inšpekcie, keď som povedala, že mnohé sa to nenaučia ani v škôlke a ani v škole. Prečo ste nepodporili návrh na vytvorenie univerzálneho prístupu k výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka všade tam, kde sú v ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.5.2019 11:09 - 11:09 hod.

Zuzana Zimenová
Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh, aby sme ešte raz zvážili, či predsa len nebudeme termínovať tie správy na pondelok tak, ako bolo pôvodne dohodnuté. Alebo či ideme do rizika, že sa začne rokovanie o niektorej zo správ a zbytočne sa preruší.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 10:39 - 10:40 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pani poslankyňa Pčolinská za váš príspevok. Ja by som len vás chcela trochu poopraviť. Vy ste povedali, že veď Dohovor o právach dieťaťa hovorí o tom, že má byť vzdelávanie dostupné a my na Slovensku s dostupnosťou nemáme problém. Ja som polovicu svojho príspevku venovala tomu, že problém s dostupnosťou tu máme a dovoľte, aby som vám citovala, že Európska únia si dala za záväzok, že do roku 2020 by mala byť v každej členskej krajine Únie dosiahnutá dostupnosť najmenej 95 % v predškolskom vzdelávaní. Na Slovensku je podľa štatistických údajov Eurostatu podiel detí na predškolskom vzdelávaní pod hranicou 80 % a z európskej 28-čky je na tom horšie už len Chorvátsko. Priemer je 95 %. A problémom nie je ani tak to, že ...
===== tie rodiny nechcú dávať deti do škôl, problémom je, že oni jednoducho nie sú prijímané lebo tých škôlok je málo, tá dostupnosť to naozaj nie je a konkrétne čísla mladších detí ako 5 rokov, tak v jednotlivých krajoch na Slovensku je tá dostupnosť niekde iba 50 % a dokonca na východe 44 %. takže ja tu naozaj vidím veľký problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 10:39 - 10:40 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pani poslankyňa Pčolinská za váš príspevok. Ja by som len vás chcela trochu poopraviť. Vy ste povedali, že veď Dohovor o právach dieťaťa hovorí o tom, že má byť vzdelávanie dostupné a my na Slovensku s dostupnosťou nemáme problém. Ja som polovicu svojho príspevku venovala tomu, že problém s dostupnosťou tu máme a dovoľte, aby som vám citovala, že Európska únia si dala za záväzok, že do roku 2020 by mala byť v každej členskej krajine Únie dosiahnutá dostupnosť najmenej 95 % v predškolskom vzdelávaní. Na Slovensku je podľa štatistických údajov Eurostatu podiel detí na predškolskom vzdelávaní pod hranicou 80 % a z európskej 28-čky je na tom horšie už len Chorvátsko. Priemer je 95 %. A problémom nie je ani tak to, že ...
===== tie rodiny nechcú dávať deti do škôl, problémom je, že oni jednoducho nie sú prijímané lebo tých škôlok je málo, tá dostupnosť to naozaj nie je a konkrétne čísla mladších detí ako 5 rokov, tak v jednotlivých krajoch na Slovensku je tá dostupnosť niekde iba 50 % a dokonca na východe 44 %. takže ja tu naozaj vidím veľký problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2019 10:25 - 10:28 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
... pravidlom, ktoré nemožno obísť, ak má modernizácia školstva priniesť očakávané ovocie. Preto tak horlivo upozorňujem na to, že predkladatelia toto základné pravidlo ignorujú. Je taktiež známe, že v Učiacom sa Slovensku sme navrhovali zaviesť povinné vzdelávanie už pre päťročné deti. Áno. Ministerka Martina Lubyová však zavádza, keď v propagačnom videu k povinnej škôlke tvrdí, že išlo o návrh na zavedenie povinnej školskej dochádzky do materských škôl. Zavádza alebo nerozumie. Ja u nej fakt niekedy neviem. Fakty sú ale iné. V Učiacom sa Slovensku totiž nájdeme úplne iné filozoficky aj obsahovo úplne odlišné návrhy, ako v tomto návrhu zákona. 1. Navrhovali sme zaviesť garanciu dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od troch rokov, pričom áno, vzdelávanie päťročných detí malo byť povinné. 2. Tradičnú povinnú školskú dochádzku sme však chceli zmeniť na povinné vzdelávanie. Dodnes som presvedčená, že kľúčom k dobrému štartu je absolvovanie kvalitného vzdelávacieho programu pre predškolákov, nie povinnosť dostaviť sa do materskej školy. 3. Ďalej sme navrhovali, aby príslušný vzdelávací program mohli ponúkať viacerí poskytovatelia, nie iba klasické materské škôlky v sieti škôl, ale aj napríklad detské lesné kluby, detské skupiny rodinného typu, komunitné centrá práve pri marginalizovaných osadách a dokonca aj základné školy. Tým by sa vytvorila možnosť preklenúť chýbajúce kapacity škôlok a zároveň by sa rešpektovali aj preferencie rôznych rodín, ktoré žiadúcu kvalitu nachádzajú v alternatívnych riešeniach. A po 4. čo je najdôležitejšie. V materských a základných školách sme žiadali zabezpečiť úzko spolupracujúce pedagogicko-odborné tímy, ktoré by boli schopné zvládať náročnú prácu s rôznorodým kolektívom detí, v ktorých sa celkom, celkom isto ocitnú aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pretože ich počet v populácii predškolákov a školákov každoročne narastá. Bez vytvorenia týchto pedagogicko-odborných tímov a bez ich finančnej a metodickej podpory sú všetky ostatné návrhy nereálne. Nič z toho ministerstvo školstva nevzdalo do úvahy, na nič z toho ministerstvo financií nevyčlenilo peniaze. Nič z toho nie je prioritou tejto koaličnej vlády. Preto navrhujem, nepokračovať ďalej v rokovaní o tomto návrhu zákona a počkať na systémové riešenia novej vlády, ktorá verím, bude viac naklonená riešeniam, ktoré reálne naplnia základné práva detí v oblasti vzdelávania. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2019 10:07 - 10:28 hod.

Zuzana Zimenová