Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2018 o 14:58 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 14:58 - 14:59 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem ti, pani poslankyňa Verešová, za prednesenie tohto návrhu zákona. Ja sa domnievam, že tak ako viacerí z nás opakovane predkladajú niektoré návrhy zákonov, toto patrí k tým návrhom, ktorý musí byť opakovane predkladaný v prípade, že ho opätovne hodia koaliční poslanci do koša. Tak aj dnes hrozí.
Zarazili ma práve, alebo s takou účasťou som počula tvoje slová, keď si spomínala celý ten proces, ako dlho to trvá, ako dlho trvá to prijatie tohto zákona, a ako vlastne odpovedal vtedy minister Kaliňák, že vlastne je to pripravené.
A v závere svojho príspevku si sa obrátila aj na koaličných poslancov a apelovala si na nich, aby podporili tento návrh zákona. Nuž, opäť tu s nami v sále nesedia, opäť sa k tomuto ani nevyjadria, nezapájajú sa. A ja sa domnievam, že mnohí nieže nesúhlasia s jeho niektorými ustanoveniami a boli by radi, aby, alebo chceli by to nejakým spôsobom opraviť, debatovať o nejakej zmene, o nejakom pozmeňujúcom návrhu, oni a priori s tým nesúhlasia. Tu sú poslanci, ktorí sú štepení voči tomu, aby sme sa vysporiadali s našou komunistickou minulosťou, pretože sú komunistami v hĺbke svojej duše. A nesedia tu, aby si to teraz tu s nami rozdiskutovali. To je veľká škoda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 10:34 - 10:36 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem ti, pán poslanec, za tvoj vhľad na rozpočet v oblasti vzdelávania, som veľmi rada, že si siahol teda na tie peniaze, najmä napríklad v rezerve na prostriedky do Európskej únie, ja som minulý rok pri debatách o rozpočte upozorňovala na to, že tieto rezervy sú umelo nafukované, umelo nafukované zámerne, pretože fungujú pre vládu ako kreditka, z ktorej si potom vyberá, keďže sa tá rezerva nevyčerpá, vyberá si na čokoľvek tie peniaze bez toho, aby to parlament schválil, a toto treba jednoducho znižovať a treba túto v podstate nekultúru finančného spravovania krajiny už zmeniť, avšak obávam sa, že pri tomto pánovi ministrovi to nebude možné, hoci on už teda smeruje niekam inam, takže uvidíme, aká je jeho veľkorysosť, pri poslednom hlasovaní o jeho poslednom rozpočte.
Domnievam sa, že si veľmi správne pomenoval aj problémy, ktoré v školstve máme a ktoré sú naozaj veľké a prehliadané touto vládou aj týmto ministrom financií, týka sa to chudoby detí, samozrejme, týka sa to aj, ja pridám, aj deti so zdravotným znevýhodnením, na ktoré sa nemyslí. A to, že sa zdvihnú platy učiteľov, chcem podobne ako ty, ale aj ja dôrazne upozorniť na to, že zdvihnutie platov učiteľov nám viac kvality do vzdelávania automaticky neprinesie, na to existujú štúdie, vieme to veľmi dobre.
Táto vláda si to zľahčuje. Pridáva učiteľom peniaze preto, aby nechodili do ulíc, aby jednoducho už boli aspoň ako-tak uspokojení, ale nerobí absolútne nič pre to, aby zdvihla kvalitu vzdelávania a aby sa tým deťom v školách tí učitelia mohli viacej venovať. Nemajú na to podmienky, nemajú servis. Takže na toto absolútne sa v rozpočte nemyslí. Som v úplnom súhlase s tebou a ďakujem, že si to spomenul. Nehovoriac o... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 12:21 - 12:22 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Soňa Gaborčáková, súhlasím s tým, čo si povedala, že riešenie súčasných problémov by mala byť naozaj priorita, a preto ma tak trochu zarazilo, čo si navrhovala, to rozšírenie v podstate tohto návrhu smerom ďalej a zabŕdla si až do úplne iných sociálnych skupín.
Ja chcem len pripomenúť v tejto faktickej poznámke, že veľmi vážnym problémom vo vzdelávaní je nedostatok a nízka kvalita učebníc, ktoré nie je schopné ministerstvo zabezpečiť ani zaplatiť. Chýbajú nám aj pracovné zošity, ďalšie učebné pomôcky. Náš návrh, ktorý sme podávali s Luciou Nicholsonovou, rozšíriť dávku na zakúpenie aspoň tých základných pomôcok aj pre tzv. pracujúcu chudobu, napríklad pre osamelé matky s viacerými deťmi žijúce z príliš nízkej mzdy, ste vôbec nepodporili, vážení predkladatelia návrhu zákona. Pritom všetky vzdelávacie výstupy upozorňujú na to, že v školách máme oveľa väčší problém, ako prezentujete, a konkrétne to je to, že práve chudobné deti v nich slabo prospievajú a často ich ani nedokončia najmä preto, že si nemôžu dovoliť kúpiť všetko potrebné, a nie sú peniaze ani na celoplošnú ponuku celodenného systému alebo na popoludňajšie vyučovanie tam, kde je to potrebné. A začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením nie je do základných škôl absolútne možné, pretože nemáme ani bezbariérové vstupy, ani bezbariérové priestory, nemáme asistentov, špeciálnych pedagógov. A čo ja považujem za tragédiu, to je, že toto nemáme ani v špeciálnych školách.
Takže v žiadnom prípade nepovažujem tento návrh za dobrú vizitku tzv. prosociálnej koaličnej vlády a považujem to skutočne za veľmi arogantný prístup, keďže ste si za celý tento kalendárny rok nesplnili povinnosti tam, kde som to práve vymenovala.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 29.11.2018 14:51 - 14:52 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Doplňujúcu otázku by som si dovolila predložiť pani ministerke, pretože mi opäť neodpovedala na otázku, ako ste asi aj sám vy postrehli, keď ste to čítali, pretože otázka znela, akým spôsobom je vykonávaná kontrola individuálneho vzdelávania, to znamená tá garancia individuálneho vzdelávania, ktoré beží od septembra v tejto škole, pretože škola má napriek tomu, že nemá zamestnancov, nemá učiteľov, ktorí nerobia nič, pretože nemajú ani budovu, tak má vo svojom stave vyše 200 žiakov v individuálnom vzdelávaní. Ak pani ministerka mi nevie ani odpovedať na otázku, buď jej nerozumie, alebo nechce pripustiť, že ministerstvo školstva jednoducho nekontroluje tieto veci a že im, jemu je jedno, jej a jej úradníkom, čo sa deje s deťmi, ktoré nemajú žiadnu oporu v kmeňovej škole, vo výkone tejto kmeňovej školy, a rodičia sa nemajú koho opýtať v prípade nejakých problémov a takisto nemôže škola konať v prípade nejakých problémov, lebo ich ani nedokáže zistiť. Tak sa pýtam, či je toto v poriadku podľa pani ministerky a čo plánuje ministerstvo vôbec systémovo v tejto veci ďalej robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 29.11.2018 14:35 - 14:37 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo.
Pán minister, keďže tu opakovane mi odpovedá na moje otázky nie pani ministerka Lubyová, ale nejaký zástupca, chcela by som aj touto cestou odkázať pani ministerke alebo upozorniť na to, keďže inú formu nemôžem použiť, že na hodine otázok podľa § 131 rokovacieho poriadku ods. 7 musia byť prítomní všetci členovia vlády a iba v odôvodnených prípadoch môže predseda vlády určiť zastupovanie vlády iným, zastupovanie člena vlády iným členom. Ja sa domnievam, že ak všetci vieme, že vo štvrtok je hodina otázok, pani ministerka Lubyová by sa nemala vyhýbať tejto hodine otázok a nemala by to robiť pravidelne.
Napriek tomu teda ja využijem toto svoje právo a položím vám doplňujúcu otázku a budem dúfať, že mi na ňu odpoviete teda, keď ste natoľko kompetentný, že ju zastupujete. Určite ste postrehli, že v tej odpovedi, ktorú ste prečítali, nebola odpoveď na tú moju otázku, ako sa ministerstvo plánuje uistiť, že všetky deti sú riadne zapísané v iných školách.
Moja druhá doplňujúca otázka, ktorá s týmto súvisí, s touto poznámkou, že mi nebolo odpovedané, totiž znie, či ministerstvo vie, že tieto deti, mnohé z týchto detí napríklad – a o tom sa už píše v médiách – sa nachádzajú v nejakej kváziškole v Očovej. Či ministerstvo školstva jednoducho vie, kde má deti? Alebo sa nám deti strácajú v šedej zóne, pretože si to prehadzuje medzi sebou zriaďovateľ školy, obec a ministerstvo a nikto vlastne nevie, kde sú deti.
A moja druhá doplňujúca otázka znie: Rodičia, ktorí riadne chcú zapísať deti do... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 17:36 - 17:37 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja už som aj myslela, že nevystúpim, ale nedá mi to, lebo po celom dni, ako tu dnes diskutujeme, a občas sa tu naozaj objavia aj zmysluplné fakty, aby ste vy tvrdili, že, na záver tohto dňa, aby ste vy tvrdili, že sa tam bude niečo podpisovať, tak, tak mi to nedá a jednoducho v tej faktickej chcem znova upozorniť, na tej konferencii sa nič nebude podpisovať, toto nie je dokument, ktorý sa bude podpisovať, a nebude sa tam ani dokonca o ňom hlasovať.
Prosím vás pekne, ak už po celodennej debate nie sme schopní rozprávať sa naozaj pravdivo o jednoznačných veciach, na ktorých panuje zhoda, tak si myslím, že, alebo dávam si otázku, že na čo bola vlastne táto debata dobrá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 17:02 - 17:03 hod.

Zuzana Zimenová
Ja budem len veľmi krátka. Ďakujem ti, pán poslanec, za tieto tvoje slová na záver, pretože presne toto si myslím aj ja, mi to išlo hlavou, keď som uvažovala nad tým, že čo vlastne vedie týchto plamenných kritikov k tej nenávisti voči globálnemu rámcu. No presne, presne som videla tú analógiu aj s Istanbulským dohovorom. Som rada, že si to spomenul.
Presne toto je tá úroveň diskusií na Slovensku. Je mi to veľmi ľúto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 15:56 - 15:58 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pani poslankyni za jej vystúpenie. Koniec koncov sme sa spolu o tom dopoludnia rozprávali, kde som sa jej pýtala, či teda plánuje vystúpiť, lebo by sa naozaj patrilo. Som rada, že tak urobila. Mrzí ma, že tu pravdepodobne dopoludnia nemohla sedieť celý čas a zrejme nebola a nepočula aj tie príspevky z radov členov nášho koaličného, teda nášho koal... (povedané so smiechom), nášho, pardon, klubu SaS, kde sme aj ústami Ondreja Dostála, aj v mojom vystúpení veľmi, veľmi ostro vystúpili práve proti extrémistickým, xenofóbnym náladám a kde sme, kde sme naozaj veľmi racionálne obhajovali aj doterajšie smerovanie zahraničnej politiky a vyslovili obavy z toho, že sa práve táto zahraničná orientácia mení, čiže sme boli v totálnej zhode s vami a je mi veľmi ľúto, že ste nás hodili do jedného vreca, takže len som sa chcela voči tomu ohradiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 14:32 - 14:33 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Budaj, ja vám veľmi pekne ďakujem za vás príspevok a veľmi si cením, že ste vystúpili, pretože už potom v dopoludňajšom čase, v tej dopoludňajšej rozprave to vyzeralo, ako keby naozaj sa debata demokratickej opozície obmedzila len na jeden poslanecký klub. Veľmi ma teší, že ste ako zástupca opozičného klubu demokratickej opozície, pretože fašistov k takejto opozícii, samozrejme, nepočítam, vystúpili. Plne súhlasím s vaším vystúpením a domnievam sa, že ste sa veľmi ďalšími svojimi príkladmi priklonili aj k tej mojej téze, ktorú som hovorila dopoludnia pred prestávkou obednou, že naozaj treba ten realistický pohľad na svet v zahraničnej politike uplatňovať, pretože, súhlasím s vami, že práve dnes sú tie dni, kedy zažívame naozaj hrozbu obratu pozície Slovenska v zahraničnej politike, a toto, tento, tento bod programu, ktorý tu dnes riešime, len je akýmsi zástupným problémom a tá hrozba toho obratu v zahraničnej politike smerom k nedemokratickej ceste je reálna a som veľmi rada, že s tým súhlasíte a že ste to spomenuli aj vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 12:41 - 12:58 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, migrácia a Globálny rámec o migrácii z dielne OSN nie sú témou, o ktorej by sa na Slovensku seriózne diskutovalo. Aktuálne politické prestrelky na túto tému odkazované prostredníctvom médií či na sociálnych sieťach nemožno považovať za serióznu na vecných argumentoch postavenú celospoločenskú diskusiu. Tá na Slovensku na danú tému nikdy neprebehla a neprebieha ani teraz.
Aj táto rozprava v pléne je v skutočnosti iba predstieraním serióznej diskusie, keďže je príliš bohatá na účelovo zneužívané emócie, klamstvá a polopravdy a príliš chudobná na objektívne fakty. Preto ma šokuje bohorovnosť, s akou poslanci vládnej koalície a členovia koaličnej vlády surfujú na vlne lacného populizmu a generujú k tejto téme stanoviská a uznesenia, ktoré si neraz vzájomne odporujú. A zaráža ma drzosť, s akou tento amaterizmus vydávajú za zodpovednú zahraničnú politiku.
Uvažovanie o dôležitých témach, a téma migrácie k dôležitým témam nepochybne patrí, na Slovensku až príliš často kopíruje čierno-biele videnie sveta, ktorému sa u nás, žiaľbohu, stále darí viac ako serióznemu, kritickému mysleniu. Neschopnosť nahliadať na javy a problémy komplexne, takpovediac z každého uhla, považujem za veľmi vážny nedostatok našej mladej demokracie a vždy, keď mám príležitosť, snažím sa prispieť k tomu, aby sa tento nepomer medzi emotívnou dojmológiou a vecnými faktami začal konečne vyvažovať v prospech serióznej argumentácie a kultivovanej debaty.
Snažím sa o to aj dnes a s týmto zámerom som sa prihlásila do dnešnej rozpravy, a to napriek tomu, že včerajšie vystúpenie pána premiéra Pellegriniho de facto vygumovalo aj tie posledné zvyšky jej zmysluplnosti. Som však presvedčená, že len vecná debata môže byť jedného dňa zárodkom novej politickej kultúry, a preto som ochotná diskutovať o dôležitých veciach takpovediac za každého počasia.
Niekto by mohol namietať, že načo, veď už je aj tak všetko vopred jasné, výsledok hlasovania je daný, karavána ide ďalej, tak načo tu zopár opozičných poslancov ešte trápne prešľapuje, ako by verili, že je v ich moci tie stupidity, ktoré naša vláda robí, korigovať. Nuž, to v našej moci síce nie je, máme však k dispozícii priestor a čas povedať, čo si o tom myslíme nielen my, ale aj naši voliči, ktorých tu dnes zastupujeme, čo môžem s pokojným svedomím povedať, keďže som s viacerými v osobnom kontakte.
A preto sa vrátim k úvahám o čierno-bielom videní sveta a pokúsim sa tak vysvetliť podstatu a význam Globálneho rámca o migrácii.
Ten prvý pohľad nahliada na svet ako na a priori nebezpečné miesto, v ktorom treba držať cudzích ľudí čo najďalej od nášho malého domova prostredníctvom zákazov, nariadení, sankcií a v prípade nutnosti aj plotov a múrov. Ten druhý vníma svet ako príležitosť na lepšie miesto pre život pre všetkých, kde domovom môže byť pre ľudí každý jeho kút a kde môžu pracovať a žiť ku vzájomnému prospechu nielen vedľa seba, ale spolu vďaka spoločne zdieľaným hodnotám a globálne platným dohodám dodržiavaným vďaka spoločne zdieľanej zodpovednosti. Prvý pohľad nazvem na účely tejto parlamentnej rozpravy veľmi zjednodušene pesimistickým videním, ten druhý optimistickým pohľadom na svet.
Globálny rámec o migrácii ja osobne vnímam ako dokument, ktorý stojí kdesi uprostred. Preto je ten dokument pre mnohých z vás, vážené kolegyne a vážení kolegovia, tak ťažko čitateľný, tak nezrozumiteľný. Vymyká sa totiž z čierno-bielej optiky a snaží sa na migráciu vo svete nazerať realisticky bez zbytočného démonizovania alebo prikrášľovania. A to je dobre, pretože svet v skutočnosti čierno-biely nie je. Ja osobne vnímam predložený dokument OSN ako pokus o vyváženie týchto dvoch extrémnych prístupov k svetu, ktoré v skutočnosti nie sú ani praktické, ani taktické a už vonkoncom nie sú reálne, pretože v globálnom svete formovanom mnohými premennými ani jeden z týchto ideálov v čistej forme nefunguje.
Globálny rámec o migrácii nepovažujem za nebezpečný dokument ani si nemyslím, že ak by sa k nemu Slovensko prihlásilo, znamenalo by to koniec našej bezpečnosti, poriadku a kultúry. Naopak, považujem ho za užitočný dokument, ktorý ponúka krajinám, ktoré dokážu o ťažkých témach seriózne uvažovať a ktoré sú ochotné sadnúť si spoločne za jeden stôl, potrebný priestor na permanentné hľadanie tých najlepších riešení na globálne problémy, ktoré len ťažko možno riešiť osamotene. Veľmi si prajem, aby aj Slovensko mohlo raz byť takouto zrelou, sebavedomou a zodpovednou krajinou.
Chcem pripomenúť, že cieľom blížiacej sa konferencie v Maroku nie je podpísanie nejakého papiera, ale deklarovanie ochoty hľadať do budúcna spoločne tie najlepšie pravidlá naprieč krajinami, ktoré napríklad zastavia nelegálnych migrantov, zlepšia podmienky pre život v krajinách, v ktorých dnes húfne utekajú, a potrestajú prevádzačov, ktorí dnes z nelegálnej migrácie profitujú. Otázka by teda nemala stáť tak, či je Slovensko za globálny rámec alebo proti nemu, ale či je Slovensko ochotné a schopné sedieť v budúcnosti za stolom, pri ktorom sa hľadajú tie najlepšie riešenia problémov, ktoré trápia nielen nás, ale aj mnohé ďalšie krajiny na globálnej scéne.
Každá krajina má mať právo rozhodovať o tom, kto vstúpi a kto nevstúpi na jej územie a za akých podmienok. Tak to stojí aj v globálnom rámci. No som si istá, že spoločné úsilie diplomatov na neutrálnej pôde podopreté vzájomným zdieľaním faktov, dát a overených informácií môže do budúcna ponúknuť krajinám vrátane Slovenska také riešenie na regulovanie dnes živelnej migrácie, ktoré budú predvídavejšie, efektívnejšie a v konečnom dôsledku výhodnejšie a lacnejšie než tie, ktoré budeme schopní generovať sami. Globálny rámec vnímam ako takúto ponuku.
Uvediem jeden príklad za všetky. Ponuku na spoločné zdieľanie informácií a databáz, ktoré umožnia rýchlejší návrat nelegálnych migrantov do krajiny ich pôvodu, považujem jednoznačne za benefit, ktorý stojí za povšimnutie. Za racionálnu strednú cestu, na ktorej sa majú pravdivo pomenuvávať problémy a hľadať riešenia, však tento dokument viaceré politické elity na Slovensku zjavne nepovažujú, a preto ho za taký nepovažuje ani verejnosť.
Tu sa chvíľu pristavím a obrátim sa priamo na ministra zahraničných vecí a na vládu Slovenskej republiky. Náš poslanecký klub SaS navrhoval, aby tu dnes s nami pán Lajčák sedel, čo však poslanci koaličných strán pri hlasovaní nepodporili. Domnievam sa, že ako mnoho iných hlasovaní, aj toto dopadlo vďaka koaličnej väčšine na škodu veci. Neprítomnosť ministra Lajčáka mi však nebráni obrániť sa, obrátiť sa naňho s nasledovnou výčitkou.
Pán minister, vašu neschopnosť vyvolať a riadiť celospoločenskú diskusiu o migrácii a výzvach s ňou spojených považujem za obrovskú chybu, ktorej sa dopustil váš rezort smerom dovnútra krajiny. Vaše výhovorky, ktoré zazneli vo viacerých reláciách, že ministerstvo zahraničných vecí nie je povinné nechať preložiť zásadné dokumenty do slovenčiny a zverejniť ich v dostatočnom predstihu, neobstoja.
Je to školácke vyhováranie sa nehodné diplomata vášho kalibru. Nemôžete predsa myslieť vážne, že sme mali my, opoziční poslanci, riadiť v tejto krajine verejnú diskusiu o tak závažnej téme, akou je migrácia, a že sme mali ľuďom v dostatočnom predstihu vysvetliť, aké kroky sa chystáte urobiť k tejto téme a prečo. To nemôžete myslieť vážne, ak vy sám nie ste schopný presvedčiť o správnosti svojho diplomatického postupu ani len členov strany, ktorá vás nominovala do ministerského kresla, o koaličnom partnerovi SNS nehovoriac, a nemyslíte vážne, že sme mali my, opoziční poslanci prevziať na seba túto zodpovednosť. Pán minister, zodpovednosť je na vašich pleciach a vy sa z nej nemôžete vyviniť. Úlohou zákonodarcov nie je pracovať pre vás a za vás, ale vašu prácu kontrolovať a hodnotiť. A preto si z tejto pozície dovolím zopakovať, že vaša práca smerom do vnútra krajiny totálne zlyháva.
A zodpovednosť za hystériu, ktorá okolo globálneho rámca na Slovensku panuje, paná aj, padá aj na vaše hlavy, pán poslanec Fico, bývalý predseda vlády, a pán Pellegrini, súčasný premiér koaličnej vlády. Obaja nesiete za tú hystériu obrovský kus zodpovednosti. Vy a vaše vlády. Keby ste si robili prácu tak, ako máte, a nezneužívali moc na účelové manipulovanie verejnosti, tá hystéria, ktorú tu dnes máme a ktorú sa dnes snažia niektorí opoziční poslanci tlmiť, nemusela vôbec nastať. Hystéria však nastala, vášne vzplanuli a panika z migrantov graduje vo verejnosti natoľko, že možno už ani niet čo hasiť, lebo sa zdá, že požiar v hlavách ľudí strávil aj tie posledné zvyšky racionálneho uvažovania. Dielo je dokonané.
Gratulujem koaličnej vláde, ktorá samu seba pasovala po voľbách za hrádzu proti extrémizmu. Vybičovaním xenofóbnych nálad ste do tejto pomyselnej hrádze sami vedome a zámerne narobili poriadne diery. Považujem za obrovský problém pre našu krajinu, že vlny extrémizmu, xenofóbie a rasizmu po voľbách neopadli, ale, naopak, aj pričinením koalície naďalej rastú. Dôkazom sú viaceré prieskumy. Deje sa tak preto, že koalícia namiesto objektívnych informácií a racionálnych argumentov podsúva ľuďom neustále klamstvá a polopravdy zabalené do negatívnych emócií. Namiesto vysvetľovania ťažkých tém sa znižuje k lacným trikom, ktorými šíri na Slovensku iba strach, aby sa pred voličmi mohla pasovať do falošnej úlohy ich záchrancu.
Vážení členovia strán vládnej koalície, všetky tie vaše xenofóbne výroky, ktorými ste do ľudí zasiali obavy prakticky zo všetkého, čo je cudzie, a nie naše, potravinami počnúc a migrantami končiac, všetky tie vaše ľúbivé predvolebné i povolebné posolstvá, ktoré účelovo balíte do strachu z fiktívneho nepriateľa, dnes žneme v podobe otráveného ovocia. A vy ním ľudí naďalej veselo kŕmite, o čom svedčí nielen návrh uznesenia z dielne SNS, ale aj postoj vlády k tomuto uzneseniu prezentovaný včera jej premiérom. V takejto atmosfére je veľmi ťažké docieliť, aby ľudia získali o globálnom rámci pravdivý obraz. A aj z tohto dôvodu môže byť dnešná rozprava v parlamente považovaná iba za predstieranie diskusie, nie za serióznu debatu o tejto téme.
Ale vrátim sa ešte raz k samotnému globálnemu rámcu a k jeho všeobecnému nepochopeniu. Ak by sme sa dnes ľudí na Slovensku opýtali, ako chápu výrok v úvode tohto dokumentu, kde sa hovorí, že každá krajina na svete je zároveň krajinou pôvodu, tranzitu aj cieľa, mnohí by zrejme odpovedali, že na Slovensku migrantov, chvalabohu, nemáme a ani ich tu nechceme. Málokomu by napadlo, že tá veta platí aj pre Slovensko, keďže vo svete žije približne 1,5 mil. Slovákov so statusom migranta, keďže máme na svojom území už dnes pracovníkov zo zahraničia a keďže aj na Slovensku žijú občania, ktorí sa pôvodne narodili a žili v inej krajine. Málokomu by napadlo, že aj tieto skutočnosti by mali byť súčasťou serióznej debaty o migrácii, lebo toto všetko sa Slovenska bytostne týka. Migrácia sa nás týka oveľa viac, ako si ľudia na Slovensku pripúšťajú. Veď na Slovensku má takmer každá rodina vo svojom rodokmeni aspoň jedného migranta. Naši prastarí rodičia húfne odchádzali za prácou do Ameriky. Naši starí rodičia a rodičia utekali pred komunizmom na Západ. Naše deti dnes rovnako húfne odchádzajú za lepším životom tam, kde sú lepšie školy, lepšia práca, lepšie podmienky na podnikanie, jednoducho lepšia perspektíva. A ostávajú tam. Ostávajú v krajinách, kde pojem právny štát nie je iba fráza, kde sa zlodeji, klamári a mafiáni nedokážu zabetónovať na dlhé roky na teplých miestach a kde ľuďom nekazí život tá takzvaná blbá nálada, ktorá sa na Slovensku šíri ako mor.
Uvedomujem si, že pre Slovensko je každý jeden mladý človek, ktorý odíde za lepším životom do zahraničia a už sa nevráti, lebo sa tam uchytí, obrovskou stratou. No na druhej strane mi ako žene, matke, ktorá navyše vidí do hrnca slovenskej politiky, nedá nemať pre to pochopenie, lebo ten prameň, z ktorého majú tie naše deti doma čerpať inšpiráciu, lásku k domovu a zmysel života, je, ako som už spomenula, otrávený. A to najmä vaším pričinením, dámy a páni z koaličných strán. Tým chcem povedať, že ak by sme na Slovensku migráciou, sa migráciou naozaj seriózne zaoberali, reč by musela byť zas a znova aj o vašich kauzách, ktoré tak urputne zametáte pod koberec, pretože, ak parafrázujem príspevok pána poslanca Blahu, problémy treba naozaj riešiť najmä tam, odkiaľ ľudia utekajú.
Na záver si dovolím už len zopakovať to, čo som viackrát povedala. Túto parlamentnú rozpravu nemôžem považovať za náhradu verejnej diskusie a tú sme sa na Slovensku ešte stále nenaučili viesť. A zároveň trvám na tom, že je povinnosťou politických elít, aby takúto diskusiu pred každým závažným rozhodnutím vyvolali a zodpovedne viedli. Ja som človekom diskusie, hľadania spoločných postupov a dohôd, pretože verím, že diskusia je ten najlepší politický nástroj na akýkoľvek problém a že to platí tým viac, čím je tento problém väčší. Som presvedčená, že snaha o konsenzus môže priniesť ľuďom v akejkoľvek krajine, Slovensko nevynímajúc, lepšie podmienky pre život ako ostreľovanie politických súperov z idego..., z ided..., z ide..., ideologických zákopov. Pardon.
Preto sa prihováram za to, aby dnes zvíťazil zdravý rozum nad emóciami a aby sme pri hlasovaní o tomto bode programu mysleli viac na budúcnosť krajiny ako na žabomyšie politické spory a aby sme návrh na odvolanie Slovenska z diskusií na globálnej scéne neschválili. Som toho názoru, že na konferencii by malo jasne zaznieť stanovisko Slovenska aj s výhradami, na ktorých v tejto chvíli panuje aspoň aká-taká zhoda.
Slovensko sa nesmie vzdať možnosti ovplyvňovať svojím hlasom dianie na medzinárodnej téme. Sedieť pri stole so silným hlasom a silným mandátom je pre Slovensko prospešnejšie, ako zabuchnúť pred svetom dvere, zamknúť a zahodiť kľúč. Takto by zodpovedná zahraničná politika vyzerať rozhodne nemala.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis