Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2018 o 14:51 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 14:51 - 14:53 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem. (Povedané so smiechom.) Vidíte, čo sa stane, keď chybne vaše meno neustále opakujú. Tak to je moja, moja prvá poznámka. Ja som poslankyňa Zimenová, pani komisárka, nie Zimanová, ale nevadí. (Reakcia komisárky.)
Druhá poznámka impeachment neprebieha voči Slovensku, to je infringement, ale beriem. Cudzie slovo, ťažké slovo. (Reakcia komisárky.) Tretia poznámka... Prepáčte, infringement sa to volá. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani komisárka, poprosím kľud.

Zimenová, Zuzana, poslankyňa NR SR
Tretia poznámka. Tento infringement prebieha ako tzv. black box. Nikto z nás nemá o ňom informácie. Všetko to, čo som o ňom povedala, som čerpala zo správy verejnej ochrankyne práv. Je to verejne dostupné a v tejto sále to odznelo včera.
Po štvrté. Naozaj ma netrápi bezlepkový chlebík v materských školách. Trápi ma náš systém vzdelávací, ktorý nepodporuje začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením do materských škôl a základných škôl. Hovorila som o systémových chybách.
Po štvrté. Obviňovať práve mňa, pani komisárka, že nepoznám rezortné predpisy je dosť tenký ľad. Venujem sa tomu naozaj veľmi dlho a rozumiem tomu, ak by aj vám unikli nejaké predpisy v tejto oblasti, lebo ste svojím spôsobom úplne z inej oblasti odborníčka, takže buďte, prosím, trošičku opatrnejšia pri takýchto tvrdeniach.
A ako som porušila vaše práva, pani komisárka? Toto mi naozaj nie je jasné. Ja som v celom svojom príspevku nepovedala jednu invektívu, jedno, jedno slovo, ktoré by nepatrilo na pôdu parlamentu. Boli to vecné pripomienky. Za tým si stojím a vyprosujem si, aby ste ma vy označovali za osobu, ktorá porušila vaše práva alebo sa dotkla vašej osoby. Naozaj máme z toho záznam a zápis, nie je tomu tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 14:38 - 14:39 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Bolo, ďakujem pekne, prihlásila som sa včas. Pani poslankyňa, ďakujem za reakciu, nebudem veľmi s vami polemizovať. Ja som práve poukazovala na to, že existujú tu systémové pochybenia. To, čo vy spomínate, to je vlastne kazuistika každého z nás, stretávame sa rôznymi, s rôznymi prípadmi, ale verte mi, že ja sa venujem už vyše 15 rokov tejto problematike na úrovni systému a môžem vám povedať, že tu sú systémové pochybenia a že keby sme mali naozaj urobené zmeny v prospech týchto detí na úrovni systému, tak aj tým ľudom by sa ľahšie dolu dýchalo, takže to, čo ste povedali, je pravda, ale nie na toto som upozorňovala.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 14:17 - 14:36 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani komisárka, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, máme pred sebou v poradí už druhú vašu správu o činnosti úradu komisára pre deti.
Pani Tomanová, keď som vystúpila minulý rok v rozprave k vašej prvej súhrnnej správe, kriticky som sa vyjadrila najmä ku kvalite prieskumu v resocializačných zariadeniach, ktorý bol v roku 2016 takpovediac vlajkovou loďou činnosti vášho úradu. K uvedenému prieskumu, ale aj k správe ako celku sa nás vtedy v pléne kriticky vyjadrilo viacero poslankýň a poslancov. Úprimne poviem, že som mala pocit, že po tejto debate, ktorá minulý rok k vašej prvej súhrnnej správe v parlamente prebehla, si naše podnety vezmete k srdcu a že sa práca vášho úradu v nasledujúcom roku skvalitní. Dúfala som, že sa budete venovať viac dlhodobo neriešeným problémom detí, ktoré traumatizujú našu spoločnosť, ako aj aktuálnym podnetom, ktoré majú potenciál odhaliť systémové chyby v oblasti vzdelávania, zdravia, aj v sociálnej oblasti. Je mi veľmi ľúto, že sa tak nestalo. Ľúto mi to nie je kvôli vám, pani komisárka, ale kvôli deťom, pre ktoré je úrad, ktorý vediete, zriadený a ktoré v našej spoločnosti stále nemajú dostatok priestoru na to, aby sa mohli ozvať, požiadať o pomoc a byť reálne vypočuté. Toto by mala byť priorita úradu komisára pre deti a toto je aj dôvod, pre ktorý považujem tento úrad za dôležitý. A preto ma tak veľmi mrzí, že pod vaším vedením úrad komisára pre deti nevykonáva svoju prácu dôsledne a s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Vaša správa totiž jasne ukazuje, že nevykonáva.
Na môj vkus je v nej veľmi veľa balastu, všeobecne známych a čisto formálnych konštatovaní a veľmi málo informácií, ktoré by pomohli otvoriť oči tým inštitúciám, ale aj jednotlivcom, ktorí práva detí ešte aj v dnešnej dobe bagatelizujú, nedodržiavajú alebo dokonca porušujú. A to, žiaľ, na Slovensku nie je ojedinelý jav. Pani komisárka, vo svojej správe hneď v úvode konštatujete, že, citujem: „K nedodržiavaniu práv detí dochádza často zo strany ich najbližších, teda tých, ktorí ich najviac milujú.“ Táto veta akoby udávala tón celej vašej správe.
S istým zjednodušením možno povedať, že rôzne problémy detí, ktorými sa váš úrad počas plynulého roka, uplynulého roka zaoberal, s obľubou posudzujete prioritne v kontexte zlyhávajúcich rodín a v oveľa menej v kontexte zlyhávajúcich inštitúcií a štátnej moci. Dovoľte mi upozorniť vás, že tým rezignujete na najdôležitejšiu úlohu vášho úradu a že to považujem za vaše osobné zlyhanie. Skutočnosti, ktoré poukazujú na možné pochybenia, či dokonca systémové chyby na strane inštitúcií a štátnej moci, ste prehliadali aj vo vašej prvej správe. A v tejto ich prehliadate opäť. A to ma vedie k vysloveniu obavy, ktorú vyslovujem s veľkým znepokojením, a to, že vaše správy zámerne koncipujete tak, aby ignorovali širší kontext a súvislosti a nevŕtali sa v nepríjemných problémoch do potrebnej hĺbky.
Aj táto vaša druhá správa podobne ako tá prvá, vykazuje črty veľmi povrchného materiálu, ktorým ste si síce splnili zákonom danú povinnosť, ale ktorý je v oblasti dodržiavania, či skôr nedodržiavania práv detí na Slovensku úplne irelevantný. Nesnaží sa podať celkový obraz o situácii v tejto oblasti, nepokúša sa redefinovať tradičný spoločenský diskurz o deťoch, o ich právach, o ich potrebách, neposilňuje ich hlas v spoločnosti, ani pre ne nerozširuje priestor na participáciu v oblastiach, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Inými slovami, ak by táto vaša správa nevznikla, vôbec nič by sa nestalo, pretože nemá žiadnu ambíciu čokoľvek zmeniť.
Predpokladám však, pani komisárka, že ste sa pri výkone svojich činností predsa len stretli aj s pochybeniami na inštitucionálnej úrovni. Na jednom mieste v správe predsa len uvádzate, že, opäť citujem: „Najlepší záujem dieťaťa by mal predstavovať strategický princíp pri tvorbe všetkých verejných politík, ale že z vašich poznatkov vyplýva, že škála uplatňovania prístupov jednotlivých rezortov a ďalších subjektov je rôznorodá. Princíp najlepšieho záujmu dieťaťa je síce premietnutý do právnych predpisov, nie však vždy je náležitým spôsobom v praxi uplatňovaný.“
Pani komisárka, ak tomu dobre rozumiem, predsa len dochádza k pochybeniam nielen na strane zákonných zástupcov detí, ale aj na strane rôznych inštitúcií. A v prípade pochybení na strane inštitúcií dochádza nielen k individuálnym zlyhaniam na úrovni jednotlivcov, ale aj k závažným systémovým zlyhaniam na strane štátu. Ak je to teda tak, prečo v správe na tieto problémy neupozorňujete rovnako dôrazne?
A teraz mi dovoľte položiť vám konkrétne otázky, ktoré na niektoré z týchto systémových pochybení, ktoré ste vo svojej činnosti komisárky pre deti prehliadla, upozorňujú. V kapitole Zdravie a zdravotná starostlivosť sa veľmi správne zaoberáte problémom klesajúcej zaočkovanosti detí a následkami z toho plynúcimi. Ďalej sa venujete detskej obezite, zdravému životnému štýlu a vyzývate k úprave sortimentu v školských bufetoch. Vašej pozornosti však v tejto oblasti paradoxne unikla diskriminácia detí so zdravotným znevýhodnením v našej spoločnosti. Viaceré situácie, v ktorých sa tieto deti nachádzajú, sú podľa mojej mienky ukážkovým príkladom zlyhávania systému, napríklad toho školského. Vo vašej správe však o tomto zlyhávaní školského systému nie je ani zmienka. Preto mi dovoľte položiť vám otázku.
Pani komisárka, viete o tom, že deti s rôznymi zdravotným diagnózami bývajú diskriminované v prístupe k predprimárnemu vzdelávaniu v materských školách, že ak má napríklad dieťa diabetes, stáva sa, že nie je prijaté do škôlky z tohto dôvodu? A že to nie je iba preto, lebo mu nevedia zabezpečiť diétne stravovanie, ale najmä preto, že mu v škôlke nemá kto zmerať hladinu cukru a podať inzulín? Viete, pani komisárka, o tom, že deti so zdravotným znevýhodnením sú diskriminované aj v základných a stredných školách a školy si ich neraz medzi sebou doslova prehadzujú ako horúci zemiak, pretože pre ne predstavujú neriešiteľný problém? A že sa to zďaleka netýka len zabezpečenia diétnej stravy, ktorá je aj v školách často nedostupná, ale aj nedostatočného zabezpečenia špeciálnych vzdelávacích potrieb na vyučovaní, na ktoré majú žiaci s rôznymi zdravotnými diagnózami podľa Dohovoru o právach dieťaťa a Dohovoru o právach osôb so zdravotným znevýhodnením nárok, nehovoriac o tom, že nielen v bežných škôlkach a školách, ale ani v tých špeciálnych, do ktorých chodia deti s rôznymi diagnózami a neraz aj s viacnásobným postihnutím, nie sú k dispozícii potrebné špeciálne vzdelávacie a kompenzačné pomôcky ani osoby, ktoré by poskytli týmto deťom asistenciu, či osoby, ktoré by mali kompetenciu na zdravotné úkony? Viete, že zdravotné úkony v škôlkach a školách vrátane špeciálnych musia s dieťaťom robiť rodičia, ktorí tak nemajú možnosť ani v čase, keď sa ich dieťa vzdeláva, riadne pracovať? Nezdá sa vám, že je to viacnásobná diskriminácia par excellence? Prečo vo svojej správe neupozorňujete na túto diskrimináciu aj vy, ktorá má v kompetencii všetky otázky týkajúce sa detí, ale upozorňujete na to, ale upozorňuje na to vo svojej správe len komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pani Stavrovská?
Moja druhá otázka sa týka detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako sme už počuli vo včerajšej rozprave, verejná ochrankyňa práv pani Patakyová vykonala audit v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšovania ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd detí prislúchajúcich k národnostným menšinám a etnickým skupinám a detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o opatrenia navrhované v rokoch 2013, 2014 a 2015 predchádzajúcou verejnou ochrankyňou práv pani Dubovcovou. Pani komisárka, ste oboznámená s týmito mimoriadnymi správami pani Dubovcovej? Aký je váš osobný názor na zistenia v predmetných správach? Verejná ochrankyňa práv totiž upozorňuje, že vo výchovno-vzdelávacom systéme na Slovensku systémová diskriminácia a segregácia rómskych detí pretrváva. Veď práve pre podozrenie z porušenia smernice Rady Európy o rasovej rovnosti začala Európska komisia viesť voči Slovensku konanie, tzv. infringement? A počas roka 2017 prebiehal intenzívny dialóg medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou s cieľom zabezpečiť konkrétne opatrenia na odstránenie diskriminácie.
Pani komisárka, prečo nie je vo vašej správe o tomto konaní ani zmienka? Registrujete ho vôbec? Ako ste sa z titulu vašich kompetencií v postavení komisárky pre detí zapojili do týchto rozhovorov? Pretože zo správy mám dojem, že nijako, a to považujem za vážne nepochopenie vašej skutočnej úlohy. Pani komisárka, viete, aké konkrétne opatrenia urobilo Slovensko v oblasti vzdelávania na odstránenie spomínanej diskriminácie? A považujete tieto opatrenia za dostatočné?
V prvej polovici októbra 2017 sa v tejto súvislosti uskutočnilo stretnutie verejnej ochrankyne práv pani Patakyovej s ministerkou školstva Martinou Lubyovou a so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Petrom Krajňákom. Vzhľadom na zmenu na poste ministra školstva považovala vtedy verejná ochrankyňa práv za dôležité zosumarizovať pre novú ministerku doteraz neprijaté a nezrealizované odporúčania, ktoré by pomohli odstrániť segregáciu a diskrimináciu týchto detí v našom školstve. Pani komisárka, urobili ste v tejto oblasti podobné kroky v záujme týchto detí? Zrejme nie, keďže sa o tom v správe nedočítame.
So správou verejnej ochrankyne práv súvisí aj moja ďalšia otázka. Pani komisárka, ako hodnotíte vy osobne nasledovné vyjadrenia verejnej ochrankyne práv týkajúce sa diskriminácie detí v oblasti vzdelávania? Citujem: „Zákony ako také nedokážu predchádzať vzniku diskriminačných praktík a odstrániť ich z každodennej školskej praxe. Samotné prijatie zmien právnej úpravy nestačí. Zmenu, ktorú v najlepšom záujme detí a spoločnosti očakáva nielen Európska komisia, ale aj verejná ochrankyňa práv, možno dosiahnuť len vnútorným prijatím zmyslu novelizovaných ustanovení, ich skutočným pretavením do praxe a zmenou postojov všetkých tých, ktorí sa na zmenách v školstve podieľajú. Prax však bola v posledných rokoch postavená na tradičnom modeli vzdelávania, ktorý nepracuje s inakosťou.“ Pani komisárka stotožňujete sa s týmto tvrdením? Aký je váš osobný postoj k inklúzii vo vzdelávaní, teda začleňovaním detí s rôznym znevýhodnením, či už sociálnym, zdravotným alebo jazykovo-kultúrnym do bežných materských, základných a stredných škôl? Nikde v správe totiž nevidím kapitolu, odsek alebo aspoň vetu, z ktorej by som to mohla odčítať.
Považujem za tristné, že na tému, ktorá už niekoľko rokov hýbe Slovenskom a ktorá je stále tak trochu výbušná, nepoznáme vôbec váš názor. Slovenská republika na seba vzala v tejto oblasti záväzky, ktoré je povinná plniť. Podľa vášho názoru ich bez problémov plní? Vy by ste mali byť aj v tejto otázke hlasom detí, o ktoré tu ide. Vy máte vysvetľovať, čo je v ich najlepšom záujme. Máte sa pritom obracať na inštitúcie aj verejnosť a apelovať na zodpovednosť dospelých. Nič z toho ste však počas svojej činnosti neurobili.
Ďalšia moja otázka súvisí s konkrétnym prípadom, ktorý v správe uvádzate. V roku 2017 ste riešili podnet na základe medializácie, konkrétne situáciu detí z obce Rokycany, ktoré chodili pôvodne do blízkej špeciálnej školy, avšak po zistení, že boli chybne diagnostikované a do špeciálnej školy boli zaradené neoprávnene, boli preradené do deviatich bežných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Médiá písali, že niektoré deti sa v systéme stratili. Preto ste sa venovali iba skúmaniu, ako je naplnená rodičovská zodpovednosť pri zabezpečení plnenia povinnej školskej dochádzky, a to bez širšieho kontextu?
Toto je ukážkový príklad toho, čo som povedala v úvode môjho príspevku. Všímate si zásadne len pochybenia rodičov a širší kontext ignorujete. Ako inak si mám vysvetliť skutočnosť, že ste si v tomto prípade vôbec nevšimli dve ďalšie závažné skutočnosti, na ktoré ste vôbec nereagovali, a ja sa pýtam prečo. Dovoľte mi, aby som vám ich ozrejmila. Na prvú poukázala opäť verejná ochrankyňa práv pani Patakyová, ktorá sa zaoberala rovnakým prípadom a tiež z vlastnej iniciatívy. Riešila problém s nepreplácaním cestovného, na čo mali deti preradené do vzdialených škôl nárok, avšak vzhľadom na zadlženosť ich rodičov im samospráva odmietala cestovné preplácať. Verejná ochrankyňa práv dospela k presvedčeniu, že v tomto prípade maloletých detí došlo k porušeniu ich základných práv a slobôd a v januári 2018 podala návrh na začatie konania pred Ústavným súdom, aby preskúmal súlad zákona o miestnych daniach s ústavou.
Moja otázka znie: Keď ste sa už zaoberali pochybeniami rodičov spomínaných detí, nepovažovali ste nepreplácanie cestovného za jednu z objektívnych prekážok pri plnení povinnej školskej dochádzky týchto detí? Či tak ďaleko ste už nedovideli?
Druhá skutočnosť sa týka di..., sa týka diskriminácie detí vo vzdelávaní, na ktorú som upozornila ministerku školstva v novembri 2017 prostredníctvom interpelácie. V médiách vtedy popri iných informáciách zaznelo aj to, že adaptácia týchto detí zo Špeciálnej školy v Rokycanoch do bežných základných škôl je, citujem: „ťažkým bojom“. Ministerke školstva som preto položila 3 otázky ohľadom pripravenosti školského systému na situácie súvisiace s preradením žiakov zo špeciálnej školy do bežnej základnej školy. Zaujímalo ma, aké konkrétne podporné mechanizmy pomáhajú učiteľom a žiakom tento ťažký boj zvládnuť.
Z odpovedí pani ministerky vtedy vyplynulo, že náš vzdelávací systém neponúka školám žiadnu podpornú stratégiu, vďaka ktorej by aktívne pomáhali týmto deťom dobehnúť učivo a riadne sa začleniť do vyučovania, a to napriek tomu, že boli obeťou chybnej diagnostiky, a teda zlyhania systému.
Moja ďalšia otázka na vás, pani komisárka, preto znie: Ako ste pomohli týmto deťom naskočiť do doslova idúceho vlaku v bežnej škole a ako ste upozornili kompetentných na úrovni školského systému, že deťom, ktoré sa v takejto situácií ocitnú, neponúka náš školský systém pri prekonávaní prekážok dostatočnú podporu, a to napriek tomu, že zaostávajú v učite..., v učive nie vlastnou vinou?
Ďalší podnet, ktorý ste, pani komisárka, riešili, ste vyhodnotili ako problém šikany. Konkrétne ide o žiačku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorá je integrovaná do vzdelávania v bežnej základnej škole. Poznám tento prípad osobne a strávila som množstvo hodín snahou o jeho riešenie aj s rodičmi dievčaťa, aj s vedením školy a pedagógmi. Na základe rozhovorov so všetkými zúčastnenými stranami a po konzultácií s právnikom, ktorý je odborníkom v ľudskoprávnej problematike, som musela konštatovať, že škola neurobila všetky potrebné opatrenia na úspešné začlenenie dieťaťa do kolektívu rovesníkov. Naopak, v rozpore so školským zákonom sa učitelia usilovali toto dieťa preradiť do špeciálnej školy napriek tomu, že jeho kognitívne schopnosti sú plne v norme, dokonca sa škola snažila rodičov presvedčiť, že najvhodnejšie pre dieťa bude, ak mu zabezpečia domáce vzdelávanie izolovane od kolektívu spolužiakov.
Pani komisárka, prečo ste tento prípad nevyhodnotili ako jasnú a zjavnú diskrimináciu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením? Na ľudskoprávnom výbore som sa vás opýtala, kto koho podľa vás v tomto prípade šikanuje, a vy ste mi odpovedali, že dieťa je šikanované školou, ste to pripustili. Prečo takýto jednoznačný záver nevyplynul aj z popisu prípadu vo vašej správe? Prečo ste v správe celú situáciu zahmlili tak, že z nej vôbec nevyplynulo, že sa ňou dokladuje nedostatočná pripravenosť prostredia bežných škôl na integráciu detí so zdravotným znevýhodnením, že toto je problém? Bez toho, aby boli jasne pomenované príčiny problémov, nemožno nájsť riešenia, pani komisárka.
Pani komisárka, vypichla som len zopár príkladov, ktoré z môjho pohľadu dokladujú slabý výkon vášho úradu. Vaša správa ma nepresvedčila o tom, že pracujete zodpovedne a kvalitne. Minulý rok som žiadala, aby ste svoju prvú správu z parlamentu stiahli a prepracovali. Tento rok o to nežiadam. Pretože je mi jasné, že pokiaľ budete na čele komisariátu pre deti, zrejme sa lepšieho čítania nedočkáme.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 14:11 - 14:13 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Vaľová, dovoľte mi, aby som vám trošku pomohla teda zorientovať sa v oblasti, o ktorej ste sama pred chvíľočkou povedali, že ste z nej úplne zmätená, a to jest stranícka príslušnosť niektorých poslancov. Rozumiem tomu, že vy ako členka strany SMER máte to uvažovanie vyslovene straníckeho typu a že pre vás je ťažko pochopiteľné, že niekto môže byť aj nestraník a ocitnúť sa na kandidátke ako nestraník. Ale dovoľte mi povedať, že je to úplne normálne a úplne bežné a úplne v poriadku. A pani Dubovcová nebola členkou strany SDKÚ. V tom sa predsa úplne mýlite. To, čo ste povedali na úvod, že veď predsa ona bola v SDKÚ, to nie je pravda. Dovoľte mi, ja vám to prečítam.
Pani Dubovcová bola sudkyňa, ktorá, ktorej politická kariéra sa začala v roku 2010, keď sa ako nezávislá kandidátka na kandidátnej listine SDKÚ - DS prekrúžkovala do parlamentu. V Národnej rade však pôsobila len necelé dva roky a pred predčasnými parlamentnými voľbami v roku 2012 sa uchádzala o uprázdnený post verejného ochrancu práv, o ktorý mala záujem aj predtým. Takže toto je tá, toto je to pozadie pani Dubovcovej. Ona bola odborníčka, ktorá sa o tento post uchádzala už predtým, než vstúpila do politiky.
A ešte raz mi dovoľte zopakovať, že je nás tu viacero expertov, ktorí sme naozaj neboli v stranách a boli sme aj na kandidátkach ako nezávislí experti, nečlenovia strany a je to úplne v poriadku. Patrím k nim aj ja.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 11:40 - 11:41 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pani poslankyňa, že si spomenula absenciu problému neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl. Ja sa tejto téme venujem veľmi dlho, som rada, že, že už sa táto téma objavila aj v poslaneckom klube OĽANO ako, ako významný problém, pretože my na to upozorňujeme už veľmi dlho a ako experti vzdelávací, a ja sa budem venovať aj tomuto vo svojej rozprave, preto to nechcem ďalej komentovať, ale faktom je, že sa tu robí biznis na rómskych deťoch, a ja som na to upozorňovala nielen vo vzťahu k tejto správe, na to upozorním, ale upozorňovala som na to dlhodobo aj napr. na kauze elokovaného pracoviska v Sečovciach, to je dlhodobo sledovaná, mediálne veľmi vypuklá kauza.
Veď my tu máme systémové okrádanie verejných zdrojov, systémové rozkrádanie verejných zdrojov do súkromných vreciek a ochudobňované sú práve tieto deti v zmysle toho, aby dostali to, čo potrebujú, keď už sa im nejaké to postihnutie diagnostikuje, tak majú dostať aj špeciálnu starostlivosť. Oni ju nedostávajú, a toto nie je len problém týchto Sečoviec. To sú dlhodobé problémy týkajúce sa elokovaných pracovísk, ale aj na základných školách je tento problém.
Takže som veľmi prekvapená, že si to vy vôbec nevšímate, že to ignorujete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 11:32 - 11:33 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pani poslankyňa, za tvoj príspevok do rozpravy. Musím skonštatovať, že okolo mňa sediaci poslanci, ktorí možno nemali toľko času podrobne si naštudovať túto správu, s úžasom počúvali jednotlivé citácie, ktoré si tu dávala a ktorými si nás zahrnula. Je to doklad toho, že naozaj sa pani komisárka nevenuje veciam, ktorým by sa venovať mala, a stráca čas nad banalitami, ktoré neprinášajú nejaký úžitok deťom a vôbec nekomentujú činnosť verejných inštitúcií, ale aj zo strany štátu nekonanie v istých sférach a oblastiach, ktoré týmto deťom práva upierajú. Ja sa budem tomu bližšie venovať ešte vo svojej rozprave, doplním ťa, ale veľmi pekne ti ďakujem aj za tvoj expresívny prejav, vďaka ktorému sme si mohli uvedomiť naozaj tú absurdnosť očakávaní a tej priepasti medzi týmito očakávaniami a skutočnosťou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2018 18:49 - 18:50 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán poslanec. Zhrnul si to tak presne, ako aj ja mám rovnaký dojem z tejto správy. Chcem pri tej príležitosti ešte spomenúť jednu vec, ty si sa dotkol vo svojom úvode toho, že pani verejná ochrankyňa práv chráni najmä práva tých slabších, tých, ktorí nemajú ten hlas v spoločnosti dostatočne silný, alebo sa nevedia sami chrániť. Patrí to teda naozaj, do týchto skupín patria aj deti, najmä deti a mňa veľmi teší, že pani, pani ombudsmanka si vzala za svoju úlohu pokračovať a prešetriť tie fakty a situácie, ktoré popísala pani ombudsmanka Dubovcová vo svojich mimoriadnych správach, týkajúcich sa diskriminácie rómskych žiakov v našich školách a že neostala iba pri tom, že to preverila, ale urobila si zoznam. Ak sme sa teda rozprávali na výbore, pani verejná ochrankyňa práv, som sa vás na to pýtala a vy ste mi povedali, že ste urobili zoznam opatrení, ktoré by mohli túto situáciu zlepšiť. A pri nástupe pani novej ministerky na ministerstvo školstva ste sa s ňou stretli a ste vyslovene ponúkali aj spoluprácu, aj možnosti riešení v tejto oblasti. Takže ja veľmi kvitujem, že nielen konštatujete ten stav, ale naozaj robíte všetko preto, aby sa to napravilo a nielen v tejto oblasti. Takže aj ja vám veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2018 16:44 - 16:46 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pán poslanec, že si to tak zhrnul. V podstate k tomu už niet čo dodať. Toto by naozaj bolo treba, tento text, ktorý si dal, to zhrnutie všetkých týchto káuz, skopírovať a šíriť ďalej ako celok. A v každej normálnej krajine by už len za jeden takýto čin padala vláda a možno by aj boli tie predčasné voľby. Tu ich je niekoľko desiatok, za chvíľu stovák a nič sa nedeje.
V tejto súvislosti mi pripadá úplne absurdné, akým spôsobom my tu vlastne pracujeme. Som si uvedomila aj na základe tohto tvojho prejavu, že my sa tu snažíme ako komunikovať o nejakých zákonoch, ktoré táto vláda predkladá, sa vláda tvári, že jej ide o ľudí, že tu riadi nejakým spôsobom štát, konkrétne v oblasti vzdelávania. My sa tu všetci meceme ako také, ako také chrobáky na chrbte bezvládne, bezmocne, pretože sa nám do očí smejú. Ministerka Lubyová nám tu ako do očí sa vyslovene vysmieva v tom, že žiadna reforma vo svojej podstate nebude. Ona to už dávno vie. A my tu stále o tom diskutujeme. Tento stav je chorý. To už treba zastaviť. Jednoducho treba predčasné voľby. Táto vláda nemá žiadne opodstatnenie a žiadnu legitimitu, aby nám hovorila, že má nejaké plány do budúcna. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 17.5.2018 15:18 - 15:22 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi vyjadriť svoju nespokojnosť s odpoveďou pani ministerky Lubyovej na interpeláciu č. 7, tlač 909.
Pani ministerky som sa v apríli tohto roku pýtala konkrétne takúto otázku, dovolím si citovať, je krátka: "Vážená pani ministerka, začiatkom októbra 2017 vám expertný tím externých spolupracovníkov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu odovzdal finálnu verziu dokumentu Učiace sa Slovensko. Krátko potom ste v pléne Národnej rady Slovenskej republiky počas hodiny otázok poslancovi Ondrejovi Dostálovi odpovedali, že tento dokument nie je pre účely reformy realizovateľný a je najskôr potrebné zostaviť z neho Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. V tom istom mesiaci, teda v októbri 2017 ste avizovali, že národný program bude vypracovaný do konca roka 2017.
Začiatkom novembra ste Denníku N poskytli stanovisko o tom, že zostavujete expertnú skupinu, ktorá národný program vypracuje. Zloženie skupiny by malo byť podľa medializovaných informácií známe do konca roka 2017. Začiatkom februára 2018 ste ale oznámili, že na príprave národného programu pracujú tri skupiny a že bude hotový v marci. Denník Hospodárske noviny vo februári zverejnil informáciu o tom, že sa ministerstvo školstva napokon rozhodlo mená odborníkov pracujúcich na národnom programe nezverejniť, resp. zverejniť ich až v čase zverejnenia národného programu."
V nadväznosti na toto som sa pani ministerky pýtala, aký je termín, kedy ministerstvo školstva predstaví Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania? A ak ho nepredstaví, tak z akého dôvodu? A kto sa podieľa na príprave národného programu? Pýtala som si menoslov expertov, ktorí majú pracovať v týchto skupinách.
Pani ministerka mi na to odpovedala nasledovne: "V októbri 2017 bol ministerstvu školstva odovzdaný materiál Učiace sa Slovensko označený samotnými spracovateľmi ako autorský dokument. V danej podobe a štruktúre som ho označila za nerealizovateľný, čo však nebolo myslené bez negatívnej konotácie. V súčasnosti sa ukončujú prípravy prieniku programového vyhlásenia vlády Učiaceho sa Slovenska, ako aj správy o stave školstva z roku 2013 a na základe týchto spracovaných dokumentov sa pripraví národný program.
V súvislosti s reformou boli zriadené tri pracovné skupiny. Jedna pre regionálne školstvo, druhá pre vysoké školstvo a pre vedu a techniku a ich výstupy už má ministerstvo k dispozícii. Mená členov uvedených pracovných skupín, ktorí boli vybraní ako odborníci ad personam plánujeme zverejniť so zverejnením národného programu. Jedným z dôvodov zvoleného postupu je umožnenie nerušeného výkonu práce členov pracovných skupín na finalizácií materiálu."
Tak ja sa teraz pýtam, keď mi pani ministerka odpovedala, že nemôže zverejniť zoznam expertov v nových pracovných skupinách, ktoré zriadila začiatkom roka 2018 a mali vraj z tohoto dôvodu nebyť zverejnení, že majú mať pokoj na prácu, a my stále nepoznáme Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, stále nepoznáme jeho finálnu verziu, ja sa pýtam teda, čo tieto pracovné skupiny vlastne robia a kto tí experti sú, akým v podstate, aké je zdôvodnenie toho, že nepoznáme stále ich mená. Som presvedčená, že pani ministerka a rezort školstva vedome a zámerne zdržiavajú proces reformy a proces prezentovania jej finálnej podoby. A tak isto som sa pýtala napríklad aj, cez infozákon som si žiadala tú analýzu vyčíslenia reformných opatrení, ktoré vraj už na ministerstve sú a ktoré boli medializované, a ani túto som cez infozákon nedostala s odpoveďou, že vraj takáto analýza na rezorte školstva vôbec neexistuje.
To znamená, že ja naozaj nie som spokojná s takýmito odpoveďami z rezortu školstva. Ďakujem
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 18:43 - 18:45 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pán poslanec, že si vystúpil k tomuto návrhu zákona. Ja mám tiež veľa výhrad a chcem reagovať na to, čo si povedal, že by nám malo ísť najmä o kvalitu základných škôl. A ak by sa táto zdvihla, som presvedčená, že by aj záujem rodičov o osemročné gymnáziá úplne spontánne klesol a nemuseli by sme sa takto doťahovať už v podstate celý rok o nejakých kvótach.
Čo chcem ale skôr povedať a zdôrazniť, je, že v tomto návrhu absolútne nesúhlasím s tým, ako je riešené experimentálne overovanie. Ja už som vystúpila v tomto parlamente viackrát k téme experimentálneho overovania. Myslím si, že by malo byť dokonca zrušené a nie, aby malo byť ešte viac centralizované alebo posilňovaná nejaká regulácia tohto experimentálneho overovania.
A som prekvapená, že s takýmto zásadným systémovým návrhom prichádzate vy, pani poslankyňa, ako v poslaneckom návrhu a neprichádza s ním ministerstvo tak riadne, aby to mohlo byť v MPK aj komentované, pripomienkované, pretože toto je systémový návrh, ktorý by mal byť súčasťou veľkej reformy. Samozrejme, viem, že táto veľká reforma mešká, tak ako, pani ministerka, vy ste sa dnes vyjadrili pre médiá, že je v podstate v nedohľadne to jej predstavenie. Tak len chcem upozorniť na to, že takéto návrhy, systémové návrhy naozaj majú prichádzať v čase otvorenia zákona, o čom ma informovali na ministerstve školstva, že tento čas nastane až v jeseni. Pán generálny riaditeľ regionálneho školstva sedí teraz tu na galérii, tak môže potvrdiť, že ma na to upozornil. A je pre mňa záhadou, prečo teda poslankyňa za SNS prichádza so systémovým návrhom ako s poslaneckým návrhom a pre ňu teda takéto, takáto výzva nemusí platiť. Ja si nemyslím, že toto je správny postup rezortu školstva.
Ďakujem.
Skryt prepis