Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2018 o 11:40 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 11:40 - 11:41 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pani poslankyňa, že si spomenula absenciu problému neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl. Ja sa tejto téme venujem veľmi dlho, som rada, že, že už sa táto téma objavila aj v poslaneckom klube OĽANO ako, ako významný problém, pretože my na to upozorňujeme už veľmi dlho a ako experti vzdelávací, a ja sa budem venovať aj tomuto vo svojej rozprave, preto to nechcem ďalej komentovať, ale faktom je, že sa tu robí biznis na rómskych deťoch, a ja som na to upozorňovala nielen vo vzťahu k tejto správe, na to upozorním, ale upozorňovala som na to dlhodobo aj napr. na kauze elokovaného pracoviska v Sečovciach, to je dlhodobo sledovaná, mediálne veľmi vypuklá kauza.
Veď my tu máme systémové okrádanie verejných zdrojov, systémové rozkrádanie verejných zdrojov do súkromných vreciek a ochudobňované sú práve tieto deti v zmysle toho, aby dostali to, čo potrebujú, keď už sa im nejaké to postihnutie diagnostikuje, tak majú dostať aj špeciálnu starostlivosť. Oni ju nedostávajú, a toto nie je len problém týchto Sečoviec. To sú dlhodobé problémy týkajúce sa elokovaných pracovísk, ale aj na základných školách je tento problém.
Takže som veľmi prekvapená, že si to vy vôbec nevšímate, že to ignorujete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 11:32 - 11:33 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pani poslankyňa, za tvoj príspevok do rozpravy. Musím skonštatovať, že okolo mňa sediaci poslanci, ktorí možno nemali toľko času podrobne si naštudovať túto správu, s úžasom počúvali jednotlivé citácie, ktoré si tu dávala a ktorými si nás zahrnula. Je to doklad toho, že naozaj sa pani komisárka nevenuje veciam, ktorým by sa venovať mala, a stráca čas nad banalitami, ktoré neprinášajú nejaký úžitok deťom a vôbec nekomentujú činnosť verejných inštitúcií, ale aj zo strany štátu nekonanie v istých sférach a oblastiach, ktoré týmto deťom práva upierajú. Ja sa budem tomu bližšie venovať ešte vo svojej rozprave, doplním ťa, ale veľmi pekne ti ďakujem aj za tvoj expresívny prejav, vďaka ktorému sme si mohli uvedomiť naozaj tú absurdnosť očakávaní a tej priepasti medzi týmito očakávaniami a skutočnosťou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2018 18:49 - 18:50 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán poslanec. Zhrnul si to tak presne, ako aj ja mám rovnaký dojem z tejto správy. Chcem pri tej príležitosti ešte spomenúť jednu vec, ty si sa dotkol vo svojom úvode toho, že pani verejná ochrankyňa práv chráni najmä práva tých slabších, tých, ktorí nemajú ten hlas v spoločnosti dostatočne silný, alebo sa nevedia sami chrániť. Patrí to teda naozaj, do týchto skupín patria aj deti, najmä deti a mňa veľmi teší, že pani, pani ombudsmanka si vzala za svoju úlohu pokračovať a prešetriť tie fakty a situácie, ktoré popísala pani ombudsmanka Dubovcová vo svojich mimoriadnych správach, týkajúcich sa diskriminácie rómskych žiakov v našich školách a že neostala iba pri tom, že to preverila, ale urobila si zoznam. Ak sme sa teda rozprávali na výbore, pani verejná ochrankyňa práv, som sa vás na to pýtala a vy ste mi povedali, že ste urobili zoznam opatrení, ktoré by mohli túto situáciu zlepšiť. A pri nástupe pani novej ministerky na ministerstvo školstva ste sa s ňou stretli a ste vyslovene ponúkali aj spoluprácu, aj možnosti riešení v tejto oblasti. Takže ja veľmi kvitujem, že nielen konštatujete ten stav, ale naozaj robíte všetko preto, aby sa to napravilo a nielen v tejto oblasti. Takže aj ja vám veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2018 16:44 - 16:46 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pán poslanec, že si to tak zhrnul. V podstate k tomu už niet čo dodať. Toto by naozaj bolo treba, tento text, ktorý si dal, to zhrnutie všetkých týchto káuz, skopírovať a šíriť ďalej ako celok. A v každej normálnej krajine by už len za jeden takýto čin padala vláda a možno by aj boli tie predčasné voľby. Tu ich je niekoľko desiatok, za chvíľu stovák a nič sa nedeje.
V tejto súvislosti mi pripadá úplne absurdné, akým spôsobom my tu vlastne pracujeme. Som si uvedomila aj na základe tohto tvojho prejavu, že my sa tu snažíme ako komunikovať o nejakých zákonoch, ktoré táto vláda predkladá, sa vláda tvári, že jej ide o ľudí, že tu riadi nejakým spôsobom štát, konkrétne v oblasti vzdelávania. My sa tu všetci meceme ako také, ako také chrobáky na chrbte bezvládne, bezmocne, pretože sa nám do očí smejú. Ministerka Lubyová nám tu ako do očí sa vyslovene vysmieva v tom, že žiadna reforma vo svojej podstate nebude. Ona to už dávno vie. A my tu stále o tom diskutujeme. Tento stav je chorý. To už treba zastaviť. Jednoducho treba predčasné voľby. Táto vláda nemá žiadne opodstatnenie a žiadnu legitimitu, aby nám hovorila, že má nejaké plány do budúcna. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 17.5.2018 15:18 - 15:22 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi vyjadriť svoju nespokojnosť s odpoveďou pani ministerky Lubyovej na interpeláciu č. 7, tlač 909.
Pani ministerky som sa v apríli tohto roku pýtala konkrétne takúto otázku, dovolím si citovať, je krátka: "Vážená pani ministerka, začiatkom októbra 2017 vám expertný tím externých spolupracovníkov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu odovzdal finálnu verziu dokumentu Učiace sa Slovensko. Krátko potom ste v pléne Národnej rady Slovenskej republiky počas hodiny otázok poslancovi Ondrejovi Dostálovi odpovedali, že tento dokument nie je pre účely reformy realizovateľný a je najskôr potrebné zostaviť z neho Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. V tom istom mesiaci, teda v októbri 2017 ste avizovali, že národný program bude vypracovaný do konca roka 2017.
Začiatkom novembra ste Denníku N poskytli stanovisko o tom, že zostavujete expertnú skupinu, ktorá národný program vypracuje. Zloženie skupiny by malo byť podľa medializovaných informácií známe do konca roka 2017. Začiatkom februára 2018 ste ale oznámili, že na príprave národného programu pracujú tri skupiny a že bude hotový v marci. Denník Hospodárske noviny vo februári zverejnil informáciu o tom, že sa ministerstvo školstva napokon rozhodlo mená odborníkov pracujúcich na národnom programe nezverejniť, resp. zverejniť ich až v čase zverejnenia národného programu."
V nadväznosti na toto som sa pani ministerky pýtala, aký je termín, kedy ministerstvo školstva predstaví Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania? A ak ho nepredstaví, tak z akého dôvodu? A kto sa podieľa na príprave národného programu? Pýtala som si menoslov expertov, ktorí majú pracovať v týchto skupinách.
Pani ministerka mi na to odpovedala nasledovne: "V októbri 2017 bol ministerstvu školstva odovzdaný materiál Učiace sa Slovensko označený samotnými spracovateľmi ako autorský dokument. V danej podobe a štruktúre som ho označila za nerealizovateľný, čo však nebolo myslené bez negatívnej konotácie. V súčasnosti sa ukončujú prípravy prieniku programového vyhlásenia vlády Učiaceho sa Slovenska, ako aj správy o stave školstva z roku 2013 a na základe týchto spracovaných dokumentov sa pripraví národný program.
V súvislosti s reformou boli zriadené tri pracovné skupiny. Jedna pre regionálne školstvo, druhá pre vysoké školstvo a pre vedu a techniku a ich výstupy už má ministerstvo k dispozícii. Mená členov uvedených pracovných skupín, ktorí boli vybraní ako odborníci ad personam plánujeme zverejniť so zverejnením národného programu. Jedným z dôvodov zvoleného postupu je umožnenie nerušeného výkonu práce členov pracovných skupín na finalizácií materiálu."
Tak ja sa teraz pýtam, keď mi pani ministerka odpovedala, že nemôže zverejniť zoznam expertov v nových pracovných skupinách, ktoré zriadila začiatkom roka 2018 a mali vraj z tohoto dôvodu nebyť zverejnení, že majú mať pokoj na prácu, a my stále nepoznáme Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, stále nepoznáme jeho finálnu verziu, ja sa pýtam teda, čo tieto pracovné skupiny vlastne robia a kto tí experti sú, akým v podstate, aké je zdôvodnenie toho, že nepoznáme stále ich mená. Som presvedčená, že pani ministerka a rezort školstva vedome a zámerne zdržiavajú proces reformy a proces prezentovania jej finálnej podoby. A tak isto som sa pýtala napríklad aj, cez infozákon som si žiadala tú analýzu vyčíslenia reformných opatrení, ktoré vraj už na ministerstve sú a ktoré boli medializované, a ani túto som cez infozákon nedostala s odpoveďou, že vraj takáto analýza na rezorte školstva vôbec neexistuje.
To znamená, že ja naozaj nie som spokojná s takýmito odpoveďami z rezortu školstva. Ďakujem
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 18:43 - 18:45 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pán poslanec, že si vystúpil k tomuto návrhu zákona. Ja mám tiež veľa výhrad a chcem reagovať na to, čo si povedal, že by nám malo ísť najmä o kvalitu základných škôl. A ak by sa táto zdvihla, som presvedčená, že by aj záujem rodičov o osemročné gymnáziá úplne spontánne klesol a nemuseli by sme sa takto doťahovať už v podstate celý rok o nejakých kvótach.
Čo chcem ale skôr povedať a zdôrazniť, je, že v tomto návrhu absolútne nesúhlasím s tým, ako je riešené experimentálne overovanie. Ja už som vystúpila v tomto parlamente viackrát k téme experimentálneho overovania. Myslím si, že by malo byť dokonca zrušené a nie, aby malo byť ešte viac centralizované alebo posilňovaná nejaká regulácia tohto experimentálneho overovania.
A som prekvapená, že s takýmto zásadným systémovým návrhom prichádzate vy, pani poslankyňa, ako v poslaneckom návrhu a neprichádza s ním ministerstvo tak riadne, aby to mohlo byť v MPK aj komentované, pripomienkované, pretože toto je systémový návrh, ktorý by mal byť súčasťou veľkej reformy. Samozrejme, viem, že táto veľká reforma mešká, tak ako, pani ministerka, vy ste sa dnes vyjadrili pre médiá, že je v podstate v nedohľadne to jej predstavenie. Tak len chcem upozorniť na to, že takéto návrhy, systémové návrhy naozaj majú prichádzať v čase otvorenia zákona, o čom ma informovali na ministerstve školstva, že tento čas nastane až v jeseni. Pán generálny riaditeľ regionálneho školstva sedí teraz tu na galérii, tak môže potvrdiť, že ma na to upozornil. A je pre mňa záhadou, prečo teda poslankyňa za SNS prichádza so systémovým návrhom ako s poslaneckým návrhom a pre ňu teda takéto, takáto výzva nemusí platiť. Ja si nemyslím, že toto je správny postup rezortu školstva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2018 10:27 - 10:29 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, Ondrej, za tento návrh, ktorý som podporila aj svojím podpisom a o ktorom sme hovorili dlho aj pred tým, než si ho teraz prezentoval. Ja chcem v tejto súvislosti ti poďakovať za to, že si spomenul naozaj aj praktické dôvody na to, aby vláda tento návrh, pozmeňujúci návrh akceptovala, pretože tak ako si argumentoval, tak vychádza, že z analýz ministerstva spravodlivosti vychádzaš z dát, ktoré sú tejto vláde známe.
Mňa osobne veľmi mrzí, že táto vláda aj tá predchádzajúca vláda nemá dostatok zodpovednosti na to, aby moderovala ťažké spoločenské diskusie, ku ktorým nepochybne patrí aj diskusia o Istanbulskom protokole. Mala by to moderovať odborne, slušne, s veľkým spoločenským dopadom na to, aby sa kultivovalo v našej spoločnosti naozaj aj také morálne povedomie, aj takéto vyššie povedomie o tom, čo sa má, čo sa nemá, čo je tradičný nejaký stereotyp, ktorý nám v podstate tu narúša naše spolužitie. Táto vláda na to rezignuje a prenechala túto pôdu vášňam, by som povedala.
Tak preto dúfam, že aspoň takéto praktické, rozumné, logické návrhy podporí, nakoľko teda verím v to, že pán minister za stranu MOST – HÍD, ktorý aj na výbore deklaroval, že teda bude sa touto témou musieť nová vláda zaoberať, tak zaujme k tomu kladné stanovisko, pretože nám ide o tie obete násilia najmä.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2018 15:22 - 15:22 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Dostál, za tvoje slová. To je presne to, čo trápi aj mňa.
Pán poslanec Mizík, v podstate nebudem reagovať na vašu invektívu. Chcem len k tomu povedať jednu poznámku. Pani ministerka vie, že aj v oblasti stredoškolského vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia má štát veľké rezervy. My sme sa o tom rozprávali naposledy na školskom výbore, kde som otvorila opäť problém elokovaných pracovísk. Napríklad nezdalo sa mi ale vhodné práve pri tejto príležitosti na to upozorňovať do detailu. Verte, že tá debata prebieha, a verte, že máme ako Slovensko veľmi vážny problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 15:09 - 15:19 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani ministerka, vážené dámy, vážení páni, začnem najprv číslami, ktoré sú známe. V prvom roku zavedenia duálneho vzdelávania, to je v školskom roku 2015/2016, bolo vytvorených 1 448 miest pre poskytovanie duálneho vzdelávania, pričom sa doň zapojilo len 450 žiakov. V nasledujúcom roku bolo vytvorených 2 700 miest, zapojilo sa len 1 122 žiakov. A v tomto školskom roku sa do duálu zapojilo podľa aktuálnych údajov 1 370 žiakov, pričom vieme, že na to, aby sme neprišli o eurofondy, sa do duálu musí zapojiť 12-tisíc žiakov. Vy sama ste, pani ministerka, pre médiá povedali, že bude potrebné dostať do systému niekoľko tisíc žiakov, aby sa tento cieľ naplnil a že ste pripravili také systémové opatrenia, ktoré tomu pomôžu. Predpokladám, že ide o zmeny navrhované v tejto novele. Preto mi dovoľte vyjadriť sa k nim ako k systémovým opatreniam.
Veľmi kvitujem, že navrhujete odstrániť diskrimináciu stredných odborných škôl, ktoré majú krátený normatív v prípade, že niektorí z ich žiakov uzavrú zmluvu s firmou v rámci duálneho vzdelávania, pretože na to, že ide o kontraproduktívne opatrenie, sme upozorňovali už dlhodobo viacerí. Takisto sa dá považovať za pozitívum, že navrhujete vypustenie vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov zo zákona a ich nahradenie oveľa flexibilnejšími školskými programami. To otrocké držanie sa centrálne kreovaných učebných osnov pri príprave na povolanie naozaj nemohlo priniesť dobré výsledky.
Nie je mi však jasné, prečo, ak sa má naozaj zefektívniť celý systém odborného vzdelávania a prípravy na povolanie, Slovensko stále nerešpektuje odporúčania OECD, ktoré sú nám rok čo rok v dobrom úmysle adresované a ktorých naplnenie by mohlo viesť k vytvoreniu flexibilnejšieho a na budúcnosť lepšie pripraveného systému odborného vzdelávania. Spomeniem len niektoré z týchto odporúčaní z roka 2017.
Prvé sa týka skutočnosti, že nám na Slovensku akútne chýbajú programy vyššieho odborného vzdelávania, v ktorých by mohli šikovní a ambiciózni absolventi stredných odborných škôl pokračovať vo vyššom vzdelávacom stupni. Hoci v Slovenskej republike, hoci v Slovenskej republike existujú takéto programy vyššieho odborného vzdelávania, nie je ich dostatok, nie sú kvalitné a nie sú do nich zapojené dostatočné počty absolventov stredných odborných škôl. Pritom dopyt po odborných zručnostiach vyššej úrovne stále stúpa a vieme veľmi dobre, že do budúcna sa bude záujem zamestnávateľov o vysoko kvalifikovanú pracovnú silu už len zvyšovať. Naše súčasné programy na pokračovanie vzdelávania po absolvovaní strednej odbornej školy však nie sú na úrovni zreformovaných systémov odbornej prípravy vyspelých európskych krajín a Slovensku sa bez tejto systémovej zmeny svet veľmi ťažko dobieha.
Chcem zároveň upozorniť, že toto je jeden z vážnych dôvodov, prečo sa žiaci do odborných škôl nehrnú tak, ako by bolo v niektorých odvetviach žiaduce, ak teda majú ambíciu, že chcú mať vysokoškolský diplom a aj v dospelosti chcú vo svojom zvolenom odbore rásť, obídu radšej voľbu strednej odbornej školy a idú na vysokú školu cez gymnázium, ktoré im ponúka viac šancí pri výbere vysokoškolského vzdelávania. Nám potom na trhu práce chýbajú práve šikovní stredoškolskí absolventi odborného vzdelávania, schopní a ochotní na sebe pracovať a flexibilne sa prispôsobovať dynamickým zmenám vo svete práce.
Druhé upozornenie, ktoré nám OECD adresuje, je, že na Slovensku dvojnásobne platí smutné pravidlo, že kto nevie, ten učí. Svet práce sa mení naozaj dramaticky rýchlym tempom úplne od základu, čo si vyžaduje od učiteľov a majstrov odbornej prípravy neustále dopĺňanie zručností a vedomostí. Keďže však nie sú naše stredné odborné školy prepojené dostatočne s praxou, a teraz nemám na mysli len ťažko sa rozbiehajúce duálne vzdelávanie, ale celkový systém prípravy na povolanie v školách, má Slovensko vážny problém s kvalitou pedagógov, ktorí v nich neodovzdávajú žiakom žiaduce zručnosti. Vo vašom – vraj systémovom – návrhu mi chýbajú komplexné opatrenia, ktoré by riešili tento vážny problém.
A teraz moja srdcovka. OECD nás opakovane upozorňuje na to, že Slovensko zanedbáva inklúziu mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a nepripravuje ich adekvátne na samostatný život a pracovnú aktivitu. Inými slovami – z mladých ľudí, ktorí žijú v sociálne vylúčených komunitách, najmä v rómskych osadách, ale aj z tých, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, vyrába Slovensko stále poberateľov dávok namiesto toho, aby im pomohlo prekonávať tieto bariéry. Pritom pri skutočných systémových zmenách v oblasti vzdelávania a prípravy na povolanie by mohli žiť mnohí z nich plnohodnotný život, z čoho by profitovala celá naša spoločnosť.
Posledná výhrada z dielne OECD, ktorú spomeniem, sa týka konkrétneho návrhu, ktorý ste, pani ministerka, zakomponovali do tejto novely. OECD nás dlhodobo upozorňuje na to, že na Slovensku panuje nesúlad medzi štruktúrou dopytu a ponuky na trhu práce, čo môže v konečnom dôsledku vyústiť do zníženia miery ekonomického rastu. Je zrejmé, že niečo v tejto oblasti treba urobiť, aby sa tieto disproporcie minimalizovali. Ja však, pani ministerka, nemôžem súhlasiť s tým, ako si váš rezort vyložil naplnenie tohto odporúčania.
Navrhujete, aby sa v rámci plánovaného procesu určovania potrebného počtu žiakov stredných škôl pre jednotlivé študijné a odborné; a učebné odbory vychádzalo z tzv. dodatočnej potreby zamestnancov na trhu práce, ktorú modeluje pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trexima. Tieto čísla, ktoré Trexima modeluje z viacerých dát, ktoré – a to zopakujem – ja osobne nepovažujem za úplné, pretože mi v nich stále chýba informácia o reálnom uplatnení sa absolventov škôl na trhu práce, vy tieto čísla navrhujete zákonom považovať za bernú mincu, ktorú treba do bodky naplniť. Trošku teraz preháňam, samozrejme, ale viem, že približne taká je predstava veľkých zamestnávateľov a že sa im ministerstvo snaží vyhovieť. Zároveň demontujete mechanizmus, v rámci ktorého vstupuje do hry pri vytváraní ponuky učebných miest príslušný samosprávny kraj, konkrétne zastupiteľstvo vyššieho územného celku.
Rada by som upozornila na to, že v tomto návrhu sú zabudované dva omyly, ktoré sa nám v konečnom dôsledku vypomstia, pretože systém nieže nezefektívnia, ale ony ho vlastne skomplikujú. Prvým omylom je predstava, že model od Treximy je berná minca. Ak na tomto staviate, pani ministerka, bude Slovensko unikátom, v ktorom sa makromodel určujúci iba trendy má považovať za reálny podklad pre tzv. plánované hospodárstvo. Skutočná potreba zamestnancov na trhu práce sa v iných krajinách prognózuje oveľa sofistikovanejšie.
Druhým omylom je snaha nadiktovať zhora VÚC-kam, resp. konkrétnym školám počet žiakov, ktorých majú vyvzdelať pre svoj región. Vieme totiž, že spomínaný model, resp. čísla odhadovaného počtu chýbajúcich zamestnancov v budúcnosti sa tvoria na základe istého výpočtu pre celé Slovensko a na základe ďalšieho mechanického prepočtu sa stanovujú pre jednotlivé kraje. To však vôbec nie ja záruka, že tieto mechanicky napočítané čísla budú aj v realite ladiť so skutočnou ponukou voľných pracovných miest v konkrétnych regiónoch. Vieme veľmi dobre, že prognózované čísla s modelom tzv. dodatočnej potreby od Treximy nikdy presne nesedeli, nesedia a nebudú sedieť. Lebo stále ide iba o model na odhad trendov, nie skutočnosti. Veď predsa stačí, aby do regiónu prišiel nový veľký investor alebo aby kľúčový investor z neho odišiel, a všetko je inak. A model, ktorý neberie do úvahy realitu, že napríklad na východe Slovenska je oveľa neistejší trh s pracovnými ponukami ako všade inde, alebo že Bratislava môže doslova vysať stredoškolských absolventov trnavskej VÚC-ke, taký model nemôže byť smerodatný natoľko, aby štát nútil na jeho základe VÚC-ky otvárať a zatvárať triedy a školy.
Na záver si dovolím položiť vám, pani ministerka, v tejto súvislosti otázku, na ktorú nepoznám odpoveď, lebo vaša dôvodová správa ju neponúka. Ako si v realite predstavujete, že sa v konkrétnych školách naplnia žiacke kvóty, ktoré budú VÚC-kam nadiktované, keď všetko závisí v konečnom dôsledku od výberu samotných žiakov, resp. ich rodičov a keď robí váš rezort tak strašne málo na to, aby ich k odbornému vzdelávaniu skutočne pritiahol? Veď toto je ten problém, pre ktorý predkladáte novelu.
A druhá otázka znie: Čo vlastne čaká školy, ktoré tieto kvóty nesplnia, lebo jednoducho nebude o ich voľné miesta záujem?
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2018 11:53 - 11:54 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ďakujem ti, pán poslanec, za tvoj vstup do odborného vzdelávania a duálneho systému, tak ako ty to dávno sleduješ a aké máš ty k tomu aj návrhy. Sme veľmi radi, že si urobil práve ty tento úvod.
Ja sa dotknem len tej záverečnej veci, ktorú si už ty možno nestihol a hovoríš, že vystúpiš k nej ešte v ústnej rozprave, a to sa týka prognózovania a plánovania tzv. voľných pracovných miest, ktoré sa z dlhodobého alebo strednodobého hľadiska otvoria na trhu práce a spomenul si aj toto modelovanie cez Treximu.
Ja si dovolím povedať aj pri tejto príležitosti a zopakujem to potom ešte aj v ústnej rozprave, že tento model prognózovania, naozaj ten makromodel, ktorý nemá všetky vstupné dáta vhodné na to, aby sme sa my mohli teraz oňho opierať ako o ten určujúci model, na základe ktorého do posledného počtu sa musia naplniť takéto prognózy. My vieme veľmi dobre, že nám tam chýbajú napríklad údaje o skutočnej uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. My vychádzame v tomto modeli najmä z dát, ktoré hovoria o nezamestnaných absolventoch, a to je nedostatočné z môjho pohľadu.
Skryt prepis