Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2018 o 14:59 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 14:59 - 15:01 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem za úvodné slovo pri predstavovaní tohoto návrhu zákona, ten cieľ naozaj rozumiem, že je veľmi dobrý, veľmi užitočný, podporujem tento cieľ zákona, a to je zníženie rozdielu medzi platmi žien a mužov, ktoré na Slovensku naozaj je vysoké.
Ja som sa ťa však, pani poslankyňa, pýtala ešte mimo túto sálu, akým spôsobom sa v tomto návrhu zákona riešia školy. A moja otázka znela dosť znepokojujúco, či naozaj bude tento alebo táto povinnosť platiť aj pre školy a že či im ideme uvaliť ďalšiu takúto nejakú byrokratickú povinnosť navyše, školy patria medzi tie organizácie, kde sú tabuľkové platy a sú tam len nejaké drobné čiastky na osobné ohodnotenie. A úprimne poviem, že v tomto prefeminizovanom odvetví, ako je školské prostredie, ak by nejaká riaditeľka preferovala v tom osobnom ohodnotení dobrého fyzikára alebo dobrého matikára, ktorých vieme veľmi dobre, že je málo a že si ich chcú tie školy udržať, práve tých mužov, tak ja by som sa vôbec nečudovala.
Ale tá moja hlavná otázka znela, akým spôsobom rieši tento návrh zákona školy, ďalšiu byrokraciu v školách a čo s tým, pretože sa mi to v tomto prostredí nezdá také užitočné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2018 14:50 - 14:51 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam v súlade s § 73 rokovacieho poriadku informáciu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1104).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou uvedeného návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1157 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor. Odporúčam, aby návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní, resp. gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 10:48 - 10:50 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, nemám vo zvyku reagovať na návrhy z dielne vašej strany, ale keďže ste ma menovali, musím zareagovať.
No áno, my sme upozornili, akým spôsobom treba tento problém riešiť. A je iný ako tento váš návrh. Na to chcem upozorniť, že nie sme v zhode, tak ako ste to v zhode teraz vy sformulovali.
Domnievam sa, že aj vám uniká podstata nášho vzdelávacieho systému, a to je to, že jeden z kľúčových prvkov nášho vzdelávacieho systému sú vzdelávacie programy. To znamená, že tu je otvorená cesta. Tu sú otvorené dvere a dá sa to riešiť bez akéhokoľvek zásahu do školského zákona alebo do iných príslušných právnych predpisov. Stačí, ak bude sa v budove ponúkať viacero vzdelávacích programov. Je to jednoduché.
Ja rozumiem tomu, že sa tomuto bráni aj vláda, aj ministerstvo školstva, aj predstavitelia vládnej koalície, že tomu nerozumejú, pretože v hlavách ľudí obvykle sú zabetónované školské budovy. Nuž ale ísť cestou, že budeme znova usilovať o otvorenie ďalších školských budov, to už je naozaj, by som povedala, návrh, ktorý kopíruje minulosť a nepozerá dopredu. Bola by som oveľa radšej, keby sme sa na tejto pôde rozprávali o vzdelávacích programoch a nie zase len o školských budovách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 10:11 - 10:12 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem ti, pani kolegyňa, za tvoj príspevok. Z veľkej časti si povedala to, čo by som povedala ja, keby som sa prihlásila do rozpravy. Veď sme o tom diskutovali. Dovolím si len vo faktickej povedať, že áno, veľmi oceňujem aj ja to, čo si spomínala, že predkladatelia návrhu, konkrétne pán kolega Jarjabek aj so mnou o tom hovoril veľa, že mali tú ambíciu a snahu hovoriť aj s opozičnými poslancami a uchádzať sa o našu dôveru a rozumiem aj vašim argumentom. Veľmi tomu rozumiem. Je ale pravda, že súhlasím s tým, čo hovorí pani Kaščáková, že naozaj tu by mali ísť systémové riešenia v oblasti školstva, ktoré by tento problém vyriešili. Ja sa domnievam, že vy ako koaličný poslanec by ste mali mať tú ambíciu hovoriť vlastne aj so svojimi kolegami a predkladať v rámci koalície aj také návrhy zákonov, ktoré budú prekopávať problémy vo vzdelávaní. Renáta Kaščáková hovorí, že vám sa asi nechce veľmi prekopávať tie fondy, ktoré sú existujúce. No ja si myslím, že táto vláda by mala mať ambíciu totálne prekopať tie problémy vo vzdelávaní a zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na potreby žiakov, študentov, či už na vysokých školách, na stredných, ale aj na základných. A toto je tá moja hlavná výhrada, že jednoducho tá vláda toto nerobí a vy potom prichádzate s takýmito čiastkovými návrhmi. Preto ja osobne to nebudem môcť podporiť, ale rozumiem dobrej snahe a rozumiem tomu dobrému zámeru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 13.9.2018 14:44 - 14:45 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani ministerka, ďakujem za vysvetlenie, tomuto rozumiem, bohužiaľ, nerozumejú tomu tak aj niektorí rodičia, ktorí sa zas obracajú na mňa s takýmito otázkami, či škola môže na základe tohoto odporúčania jednoducho tie deti na isté obdobie vyradiť, vylúčiť zo školy, ale nie vylúčiť, že prestanú byť žiakmi školy, ale povedať rodičom, tak zoberte si ho na týždeň, na dva, na tri, na mesiac, pretože už sa s ním nedá vydržať. Doslova takto, hej? Ak to takto myslené nie je, tak či uvažujete o tom, že by ste nejakým spôsobom to doplnili alebo, alebo vysvetlili, aby naozaj nemohlo zo strany školy dochádzať k takýmto svojvoľným procesom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 18:17 - 18:18 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja vždy s takým úžasom počúvam, ako zanietene rozprávate o cestovnom ruchu. Naozaj vidno, že je to vaša srdcová záležitosti, ste autentický, ste uveriteľný. Rovnako zanietene vždy rozprávate o podpore športu, to je takisto vaša srdcová záležitosť. Ale dovoľte mi upozorniť vás, že vaša strana, ktorej ste predsedom, má v portfóliu aj ministerstvo školstva. O vzdelávaní som vás takto zanietene hovoriť nepočula ešte nikdy - dúfam, že sa tak raz stane - a vy zásadne sa tvárite, ako keby ste mali ministerstvo cestovného ruchu. Vy ste aj sám povedali, že raz by ste takéto ministerstvo chceli mať vo vienku, aby, aby takéto ministerstvo existovalo na Slovensku, a viete si predstaviť, že by ste ho teda vedeli viesť.
Ale dovoľte mi upozorniť vás, že tam, kde sú vaše povinnosti, tie si Slovenská národná strana absolútne neplní, a to je v tom vzdelávaní. Tam máte také resty, že raz, keby ste si takto vzali slovo a hovorili k nejakému školskému zákonu, tak by som to privítala oveľa viac.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2018 14:48 - 14:50 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Grausová, ja si dovolím citovať slová historikov, lebo, lebo tie odpovedajú na to asi najlepšie. Je to z rozhovoru s historikom Dušanom Kováčom spred dvoch rokov. Citujem: „Pre Slovákov znamenal vznik Prvej Československej republiky v roku 1918 ešte oveľa viac ako pre Čechov. Tí už vtedy boli ďalej. Česká spoločnosť bola vyspelejšia, český národ sformovaný. Naopak, slovenský sa ešte len vďaka Masarykovej republike pretvoril z etnika na štátotvorný národ. Slováci prvý raz v histórii získali primeraný počet poslancov v parlamente. Nie ako predtým v uhorskom, kde v tom poslednom mali len dvoch zástupcov, no obvykle žiadneho. Dostali tiež svojich ministrov, dokonca predsedu vlády Milana Hodžu. Prvýkrát zažili demokratický politický systém. Slovenský pohľad na spoločný štát bol ale až dvakrát účelovo zdeformovaný. Prvý raz v roku 1939, keď ho ľudáci pomohli Hitlerovi rozbiť a ospravedlňovali to tým, že Slovákom Česi ubližovali a neriešili slovenskú otázku. Pritom opakujem, práve tento štát ju riešil. A potom nasledovala komunistická deformácie. Bol to predsa buržoázny štát, takže nemohol byť dobrý. V takom svetle sa dostal do učební a do médií. Česká spoločnosť napriek tomu, že komunisti aj jej vnucovali zdeformovaný obraz prvej republiky, si tento štát vždy viac cenila.“
Ja si myslím, že je načase, aby sme tento postoj Slovenska napravili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.6.2018 11:22 - 11:23 hod.

Zuzana Zimenová
Ďakujem za slovo. Poprosím, tí poslanci a poslankyne, ktorí tu ešte ostali, ak majú záujem zúčastniť sa diskusie s predstaviteľmi organizácie EDUROMA o rannej starostlivosti rómskych detí, tak dnes o jednej v zimnej záhrade ste vítaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.5.2018 13:16 - 13:17 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len po týchto vystúpeniach si dovolím povedať naozaj že pár viet. Nie je to odtrhnutosť od reality, všade vo svete to funguje. My sme súčasťou tohto moderného sveta, kde to funguje, prosím vás, už by sme sa mali naozaj prebrať a mali by sme niečo pre tie deti urobiť, pretože, ako som spomenula, my tu máme povinnú školskú dochádzku aj pre deti cudzincov. Ja sa rozprávam o každom jednom dieťati, ktoré nevie po slovensky a je hodené do našej školy a dostane do ruky šlabikár.
A posledná poznámka, ktorú chcem povedať, tu výskumníci a výskumníčky z aplikovanej jazykovedy konštatujú tento stav zarovno so mnou. Ja som expertom vo vzdelávacej oblasti, oni sú expertom v jazykovej oblasti. Ak sa tieto dve oblasti dokážu zhodnúť a ponúkať riešenia, tak by sme to nemali brať na ľahkú váhu a ignorovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2018 13:13 - 13:15 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Mizík, mňa nijako neprekvapila vaša, vaša obsedantná fixácia na rómskych žiakov. Ja som sa snažila ale vo svojom dosť dlho trvajúcom príhovore na úvod návrhu zákona, pri jeho predstavení, hovoriť o tom, že mne ide aj o iné deti. Tie úplne unikajú vášmu spektru videniu, je mi to ľúto. Pri tejto príležitosti snáď spomeniem len to, že aj tieto rómske deti, a nepoviem tým nič nové, tí, ktorí sledujú túto problematiku, to vedia, v prípade, že sa dostanú so svojimi rodičmi a odcestujú, povedzme, tí rodičia za prácou, lebo áno, rómski rodičia aj pracujú, odídu za prácou do Anglicka, tak zázračne začnú prospievať tieto rómske deti v Anglicku. A to je taká, taká anomália, všetci sú z toho prekvapení, že ako je to možné. Ja som sama v Anglicku bola pred niekoľkými rokmi sa pozrieť v Londýne na školy, kde sa učia žiaci naozaj v ťažkých podmienkach, žijúci, sú to deti prisťahovalcov. A som bola v škole, ktorá má deti, kde hovoria doma dvadsiatimi troma materinskými jazykmi.
Viete, pán Mizík, ono tá doba už pokročila, svet vôbec nedelí tie deti do tried tak, ako si vy myslíte. Svet nerieši triedne knihy tak, ako si vy myslíte. Ony jednoducho v tej škole boli a naučili sa po anglicky vďaka univerzálnemu jazykovému programu a potom prospievali aj v ostatných predmetoch.
Čiže tá vaša skúsenosť je, je naozaj stereotypná, slovenská a svet už je niekde úplne inde, ale to by som vám asi musela vysvetliť nejako inak a nie v krátkej faktickej.
Ďakujem.
Skryt prepis